Hà Tĩnh bổ sung 7 dự án đầu tư công trung hạn khoảng 687,5 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Năm 2019 – 2020, Hà Tĩnh có thêm 7 dự án được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 687,5 tỷ đồng.
586x257ex6fa5x8102x8295x2590x6f7fx4e7cx497cxX7x3b17x1723x5063x3794x2e6cx2256xX5x51c8xXaxX3xX7xXex3a16xX5xX10xX9xXaxXexX10x7817xXex123fxX6xX5xXdx7b16x63cdx5177xX3x56bdx6240xX7xXexXdx7924xX15x4b1cxXax2823x6decxb13xX3xXcx2046xX23xX1xX3x3deax4a81xX3xX7xX27xX23xX22xX3x71bfxX3x7b73x8444xX3x7d60xX23xX3x81eex109axX27xX3xXexd6fxX3xX4x4093xX23xX22xX3xXexfcbxX27xX23xX22xX3xX1x3338xX23xX3x4464xX1x6e2cx1778xX23xX22xX3x5889x6533xX40x4b69x6d21xX3xXexbb0xX3xX48x832dxX23xX22xX0x31a0xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX42xXaxX2fx5fdcx81d8x5819xX3x58c4x2360xX2x37a1xX3x5e47xX3xX8cxX8dxX8cxX8dxX68xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4x1278xX3xXexX1x6e4bxX8axX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX4dx3d65xX4xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3x55afxX31xX60xX3xX5ex275bxX3xX1xX60xX5bxX4xX1xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX23xX22x2969xX23xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX48x27c3xX6xX3xXbxX1xX4dx2553xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX48xX60xX5bxX23xX3xX8cxX8dxX2xX65xX3xX1exX3xX8cxX8dxX8cxX8dxX68xX3xXbex7af1xXdxX3xXexX39xX23xX22xX3xX8ax3e90xX4xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX42xX43xX3xX5exXdxXc3xX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22x6acaxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5928xX60xX42xX15xX3xXbx233axX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX55xX2dxXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1be7xXdxX42xXexX1xX24xX3xX65xX2x2ccdxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX143xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX23xX1xX143xXbexX23xX73xX23xX10xX199xX7xX73xX2xX8fxX8dxX2xX73xX40xX8cxX42xX69xX8cxX8cxX69xX65xX1a2xX2xXexX2xX1a2xX2xX69x1295xX5xX8dxX143xX26xXbxX22x31b5xX55xX9xX8fxX8dxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX60xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX153xX61xX60xX3xXexX31xX23xX22xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX48xX4dxXb3xX4xX3xX1cxXe9xX15xX3xX42xX43xX23xX22xX3xXex7e8axX3xX23xX89xX8axX3xX2xX8fxX8fxX8cxX68xX3xX48x326axX3xX1cxX27x1e1exX23xX22xX3xX4x5c29xXbxX68xX3xX7x39e9xX3xX48xX4dxXb3xX4xX3xX38xX2abxX3xXexX55x3c21xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3x6a8bxX42xX43xX3xX5exXdxXc3xX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX8cxX69xX8dxX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22x3c5cxX3xX48x496dxX3xX1cxXe9xX15xX3xX42xX43xX23xX22xX3xX8axX114xXdxX68xX3xX48xX61xX8axX3xX38xX61xX60xX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX45xX4xX3xX38xX61xX60xX3x77d7xX27xX61xX23xX68xX3xXexX55xX4dxX23xX22xX3xX38xX31xX15xX68xX3xX22xXdxX114xXdxX3xXexX1xXdx3808xX27xX3xX4xX45xX4xX3xX1xXdxX325xX23xX3xXbex7f4xXexX143xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX60xX42xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX60xX3xX48xXa2xX68xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX22xX6fxX8axX24xX3x5ba3xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX30xX5bxX3xXexX49xX23xX22xX3xX5exX1xX27xX3xX42xXe9xX23xX3xX4xX4dxX3xX48xX50xX3xXexX1xXf2xX3xXbexX31xX3xXexX1xX4dxXf8xX23xX22xX3xX8axX5bxXdxX3xX1exX3xX42xXf2xX4xX1xX3xXbex7a5bxX3xX159x2ff0xX8axX3x3f6bxXf2xX23xX1xX3xX2c9xX159xX39axX8axX3x76b3xX27xX15xXa6xX23xX2e4xX2dxX3xX159xX61xXdxX3xXexX5bxX60xX68xX3xX23xXe9xX23xX22xX3xX4xX2b0xXbxX3xX7xXe9xX23xX3xXbexX332xX23xX3xX48x3fc0xX23xX22xX3xXex1a62xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX2dxX3xX3a7xXe9xX15xX3xX42xX43xX23xX22xX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xdacxX23xX1xX3xX48xX4dx51daxX23xX22xX3xX5xXdxXa6xX23xX3xX1cxX2a7xX3x1bcaxXdxXa6xX23xX3x6932xXdxX23xX1xX3xX1exX3xX360xX11dxX4xX3xXcx8440xX23xX22xX3xX1exX3xX360xX11dxX4xX3xX159xX1xXe9xX27xX3xX2c9xX360xX11dxX4xX3xXcxX1x7c64xX2e4xX2dxX3xX3a7xXe9xX15xX3xX42xX43xX23xX22xX3xX153xX61xX60xX3xXexX31xX23xX22xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX2dxX3xX3a7xXe9xX15xX3xX42xX43xX23xX22xX3xX4xX45xX4xX3xXexX27xX15xXc3xX23xX3xX48xX4dxX3f2xX23xX22xX3xX23xX3caxXdxX3xXexX1xXf2xX3xX4x65fexX6xX3xXexX1xXf2xX3xXexX55xX2b0xX23xX3xX3a7xX27xXe9xX23xX3x2c31xX23xX3xX2c9xX88xX22xX1xXdxX3xX3a7xX27xXe9xX23xX2e4xX2dxX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexXe9xX8axX3xXbexX89xX23xX3xX1xXa2xX6xX3xX91xX3xXcxX55xX27xX15x7a60xX23xX3xXexX1xX50xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX325xX23xX3xX3fexX3caxX4xX3xX30xX31xX3xXbexX31xX3xX48xX4dxX3f2xX23xX22xX3xX23xX2abxXdxX3xXexX29axX3x6e15xX27xX2abxX4xX3xX5xX3caxX3xX2xX3xX48xXdxX3x135bxX1xX27xX3xX42xX27xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX38xXdxX2e7xX23xX3xX4d2x7129xX3xX3a7xX27xXe9xX23xX3xX2c9xX4d2xX4e4xX3xX477xX23xX1xX2e4xX143xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX60xX42xX15xX3xXbxX159xX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX55xX2dxXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX42xXexX1xX24xX3xX65xX2xX1a2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX143xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX23xX1xX143xXbexX23xX73xX23xX10xX199xX7xX73xX2xX8fxX8dxX2xX73xX40xX8cxX42xX69xX8cxX1ebxX2xX8dxX8dxX69xXexX65xX66xX1a2xX65xX1ebxX5xX8dxX143xX26xXbxX22xX1f2xX55xX9xX8fxX1a2xX8dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX60xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX55xX2dxXaxX2fxb66xX1xX2abxXdxX3xX4xX61xX23xX1xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX4xX61xXdxX3xXexX5bxX60xX68xX3xX23xXe9xX23xX22xX3xX4xX2b0xXbxX3xf96xX39dxX360xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xXbexX114xXdxX3xXexX39xX23xX22xX3xX8axX11dxX4xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX42xX43xX3xX5exXdxXc3xX23xX3xX69xX2xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xX3xX7xX2b5xX3xX48xX4dxXb3xX4xX3xX5exX1x154dxXdxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXbexX31xX60xX3xX30cxX27x6171xX3xX2xX73xX8cxX8dxX2xX8fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX60xX42xX15xXaxX2fxX360xXe9xX15xX3xX5xX31xX3xX23xX1x4993xX23xX22xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX4xX49xX23xX3xXexX1xXdxXc3xXexX68xX3xX4xX2b0xXbxX3xX38xX45xX4xX1xX68xX3xX4xXa2xX3xXexX45xX4xX3xX48xX3caxX23xX22xX3xX5xX114xX23xX3xX48xXc3xX23xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX55xXdxX2e7xX23xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexXc3xX3xX1exX3xX1cxX2a7xX3xX1xX3caxXdxX3xX4xX466xX6xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xXbexX31xX3xX4xXa2xX3xX8axX397xX4xX3xXexXdxXa6xX27xX3xX55x612xX3xX55xX31xX23xX22xX143xX3xX159xX45xX4xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX1xX60xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX7xX2b5xX3xXexX5bxX60xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5exX1xX27xX3xX42xXe9xX23xX3xX4xX4dxX3xX48xX50xX3xXexX1xXf2xX68xX3xXexX1xX4dxXf8xX23xX22xX3xX8axX5bxXdxX3xX1exX3xX42xXf2xX4xX1xX3xXbexX397xX3xX48xX6fxX23xX22xX3xX38xX3caxX68xX3xX1xXdxX325xX23xX3xX48xX5bxXdxX2dxX3xX23xXe9xX23xX22xX3xX4xX6xX60xX3xX1xXdxX325xX27xX3xX30cxX27xX61xX3xX7x683exX3xX42xX397xX23xX22xX3xX48xX2b0xXexX68xX3xXexX89xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xX60xX3xX23xX22xXe9xX23xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX4dxX114xX4xX2dxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX55xXdxX2e7xX23xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexXc3xX3xX1exX3xX1cxX2a7xX3xX1xX3caxXdxX3xX4xX466xX6xX3xXbexX40fxX23xX22xX68xX3xXexX1xX27xX3xX1x143axXexX3xX4xX45xX4xX3xX23xX1xX31xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xXbexX31xX60xX3xX5exX1xX27xX3xX42xX27xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX38xXdxX2e7xX23xX143xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX60xX42xX15xXaxX2fxX403xX3caxXexX3xX7xX2abxX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX23xX1xX4dxX24xX3xX153xX61xX60xX3xXexX31xX23xX22xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX68xX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexXe9xX8axX3xXbexX89xX23xX3xX1xXa2xX6xX3xX91xX3xXcxX55xX27xX15xX49fxX23xX3xXexX1xX50xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX325xX23xX3xX3fexX3caxX4xX3xX30xX31xX68xX3xX23xXe9xX23xX22xX3xX4xX2b0xXbxX3xX7xXe9xX23xX3xXbexX332xX23xX3xX48xX3caxX23xX22xX3xXexX3cfxX23xX1xX143xX143xX143xX3xX7xX2b5xX3xX22xXa2xXbxX3xXbxX1xX49xX23xX3xX22xX3ecxX23xX3xX22xXdxX6b9xX68xX3xX22xXdxX45xX60xX3xX42xX397xX4xX3xXbexX31xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX45xX4xX3xX22xXdxX45xX3xXexX55xXf2xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX7xX799xX68xX3xXbexX89xX23xX3xX1xXa2xX6xX68xX3xXexX55xX27xX15xX49fxX23xX3xXexX1xX2abxX23xX22xX3xX4xX45xX4xX1xX3xX8axX5bxX23xX22xX68xX3xXexX5bxX60xX3xX48xXdxX2e7xX8axX3xX23xX1xX2b0xX23xX3xXbexX49fxX3xX5exXdxXc3xX23xX3xXexX55xX7f1xX4xX3xX48xX50xX3xXexX1xXf2xX2dxX3xX48xX45xXbxX3xX11dxX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX49xX27xX3xX1xX60xX5bxXexX3xX48xX3caxX23xX22xX3xXbexX89xX23xX3xX1xXa2xX6xX3xX91xX3xX1cxX2a7xX3xX1xX3caxXdxX68xX3xX55x6640xX23xX3xX5xX27xX15xX325xX23xX3xXexX1xX2e7xX3xX42xX397xX4xX68xX3xXexX1xX2e7xX3xXexX1xX6xX60xX68xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX55xXdxX2e7xX23xX3xX48xX3f2xXdxX3xX7xX2abxX23xX22xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX49xX23xX3xX4xX1xX60xX3xX23xX1xXe9xX23xX3xX42xXe9xX23xX143xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX60xX42xX15xX3xXbxX159xX10xX23xXexX10xX55xXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xXexX1xX27xX8axX38xX3xX42xX1xXdxX42xX10xX3xXdxX159xX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX42xXexX1xX24xX3xX65xX2xX69xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX8dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX143xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX23xX1xX143xXbexX23xX73xX23xX10xX199xX7xX73xX2xX8fxX8dxX2xX73xX2xX8dxX65xX42xX65xX8dxX66xX8dxX66xX2xX2xXexX8fxX65xX1ebxX2xX5xX2xX8dxX1exX2xX8dxX65xX42xX8dxX2xX69xX8cxX66xX1a2xX1ebxXexX66xX65xX66xX65xX5xX66xX1exX27xX143xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xX42xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX55xX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX2fxX0xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa6xX23xX3xX30cxX27xX6xX23xX24xX0xX73xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX8axX38xX1exX6xX23xX42xX1exX7xX6xXbxX60xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX2xX8dxX8dx6621xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX3cfxX23xX1xX68xX3xX1xX27xX15xX325xX23xX3xX5xX31xX8axX3xX4xX1xX466xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX45xXbxX3xX42xX397xX23xX22xX3xX48xX2b0xX27xX3xXexX1xX49xX27xX3xX30cxX27xX6xX3xX8axX5bxX23xX22xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX73xX42xX6xX27xX1exXexX27xX73xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX2xX8dxX8dxX1exX42xX27xX1exX6xX23xX1exX42xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX60xX23xX22xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX5xX6xX8axX1exX4xX1xX27xX1exX42xX6xX27xX1exXexX27xX1exX6xXbxX1exX42xX27xX23xX22xX1exX42xX6xX27xX1exXexX1xX6xX27xX1exX30cxX27xX6xX1exX8axX6xX23xX22xX73xX2xX65xX69xX66xX8fxX1ebxX143xX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX73xX8axX10xX42xXdxX6xX73xX2xX8cxX8dxX73xX23xX10xX199xX7xX73xX2xX66xX69xX2xX73xX40xX8cxX42xX69xX8dxX66xX8dxX69xX2xX8dxXexX1a2xX1a2xX2xX8dxX1ebxX5xX8dxX143xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xX6xX2fxX0xX42xXdxXbexX2fxX0xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX2xX8dxX8dxXb10xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX3cfxX23xX1xX68xX3xX1xX27xX15xX325xX23xX3xX5xX31xX8axX3xX4xX1xX466xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX45xXbxX3xX42xX397xX23xX22xX3xX48xX2b0xX27xX3xXexX1xX49xX27xX3xX30cxX27xX6xX3xX8axX5bxX23xX22xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX73xX42xX6xX27xX1exXexX27xX73xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX2xX8dxX8dxX1exX42xX27xX1exX6xX23xX1exX42xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX60xX23xX22xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX5xX6xX8axX1exX4xX1xX27xX1exX42xX6xX27xX1exXexX27xX1exX6xXbxX1exX42xX27xX23xX22xX1exX42xX6xX27xX1exXexX1xX6xX27xX1exX30cxX27xX6xX1exX8axX6xX23xX22xX73xX2xX65xX69xX66xX8fxX1ebxX143xX1xXexX8axXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX2xX8dxX8dxXb10xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX3cfxX23xX1xX68xX3xX1xX27xX15xX325xX23xX3xX5xX31xX8axX3xX4xX1xX466xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX45xXbxX3xX42xX397xX23xX22xX3xX48xX2b0xX27xX3xXexX1xX49xX27xX3xX30cxX27xX6xX3xX8axX5bxX23xX22xX0xX73xX6xX2fxX0xX73xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX2fxXcxX55xX60xX23xX22xX3xX23xX89xX8axX3xX8cxX8dxX2xX66xX68xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX48xX2a7xX3xX5exX1x3822xX4xX3xXbxX1xX397xX4xX3xXexX3ecxX23xX1xX3xXexX55xX5bxX23xX22xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX42xX31xX23xX3xXexX55xX61xXdxX68xX3xXbxX1xXe9xX23xX3xXexX45xX23xX68xX3xXexX29axX23xX22xX3xX38xX4dxX114xX4xX3xX22xXdxX61xX8axX3xXexX1xXdxX2e7xX27xX3xXexX1xX2b0xXexX3xXexX1xX60xX45xXexX68xX3xX5xX2a7xX23xX22xX3xXbxX1xX2c1xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xXbexX2abxX23xX68xX3xX22xXa2xXbxX3xXbxX1xX49xX23xX3xX23xXe9xX23xX22xX3xX4xX6xX60xX3xX1xXdxX325xX27xX3xX30cxX27xX61xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX143xX0xX73xXbxX2fxX0xX73xX42xXdxXbexX2fxX0xX73xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xX23xX89xX8axX3xX8cxX8dxX2xX8fxX3xX4xX49xX23xX3xX4dxX27xX3xXexXdxXa6xX23xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX30cxX27xX6xX23xX3xXexX55xX425xX23xX22xX68xX3xX4xX2b0xXbxX3xX38xX45xX4xX1xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX73xX5exXdxX23xX1xX1exXexX10xX73xX42xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX60xX23xX22xX1exX23xX6xX8axX1exX8cxX8dxX2xX8fxX1exX4xX6xX23xX1exX27xX27xX1exXexXdxX10xX23xX1exX42xX27xX1exX6xX23xX1exX30cxX27xX6xX23xX1exXexX55xX60xX23xX22xX1exX4xX6xXbxX1exX38xX6xX4xX1xX73xX2xX65xX69xX8dxX66xX40xX143xX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX73xX8axX10xX42xXdxX6xX73xX2xX8cxX8dxX73xX23xX10xX199xX7xX73xX2xX66xX1a2xX8fxX73xX2xX8dxX65xX42xX1ebxX2xX2xX1a2xX40xX69xX66xXexX8fxX66xX65xX1ebxX1ebxX5xX8dxX143xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xX6xX2fxX0xX42xXdxXbexX2fxX0xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xX23xX89xX8axX3xX8cxX8dxX2xX8fxX3xX4xX49xX23xX3xX4dxX27xX3xXexXdxXa6xX23xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX30cxX27xX6xX23xX3xXexX55xX425xX23xX22xX68xX3xX4xX2b0xXbxX3xX38xX45xX4xX1xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX73xX5exXdxX23xX1xX1exXexX10xX73xX42xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX60xX23xX22xX1exX23xX6xX8axX1exX8cxX8dxX2xX8fxX1exX4xX6xX23xX1exX27xX27xX1exXexXdxX10xX23xX1exX42xX27xX1exX6xX23xX1exX30cxX27xX6xX23xX1exXexX55xX60xX23xX22xX1exX4xX6xXbxX1exX38xX6xX4xX1xX73xX2xX65xX69xX8dxX66xX40xX143xX1xXexX8axXaxX2fxX360xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xX23xX89xX8axX3xX8cxX8dxX2xX8fxX3xX4xX49xX23xX3xX4dxX27xX3xXexXdxXa6xX23xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX30cxX27xX6xX23xX3xXexX55xX425xX23xX22xX68xX3xX4xX2b0xXbxX3xX38xX45xX4xX1xX0xX73xX6xX2fxX0xX73xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX2fxX360xXa2xX3xX5xX31xX3xX4xX1xX3cfxX3xX48xX5bxX60xX3xX4xX466xX6xX3xX629xX1xXa2xX3xX159xX1xX466xX3xXexXf2xX4xX1xX3xX30xX360xX88xf95xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xX88xX22xX27xX15x26c0xX23xX3xXcxX1xXf2xX3xX88xX6b9xX3x159dxX3xXexX5bxXdxX3xX38xX27xX39xXdxX3xX5xX31xX8axX3xXbexXdxX325xX4xX3xX4xX466xX6xX3xX153xX6xX23xX3xX4d2xXdxX23xX1xX3xXexXc3xX3xX23xX22xXe9xX23xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX30xX360xX88xX1098xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xXbexX114xXdxX3xX64bxX685xX3xX4d2xXc3xX3xX1xX60xX5bxX4xX1xX3xXbexX31xX3xX360xX49xX27xX3xXexX4dxX3xXbexX31xX3xX4d2xX1xX60xX3xX38xX5bxX4xX3xX88xX1xX31xX3xX23xX4dxX114xX4xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX55xX60xX23xX22xX3xX7xX45xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX2c9xX69xX73xX2xX8cxX2e4xX143xX0xX73xXbxX2fxX0xX73xX42xXdxXbexX2fxX0xX73xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX61xX8axX3xX38xX61xX60xX3xXexXdxXc3xX23xX3xX48xX3caxX3xX22xXdxX61xXdxX3xX23xX22xXe9xX23xX3xX23xX1xX4dxX23xX22xX3xXbxX1xX61xXdxX3xX48xX5bxXexX3xX48xX4dxXb3xX4xX3xX8axX397xX4xX3xXexXdxXa6xX27xX3xX4xX466xX6xX3xX42xX43xX3xX45xX23xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX73xX42xX6xX27xX1exXexX27xX73xX42xX6xX8axX1exX38xX6xX60xX1exXexXdxX10xX23xX1exX42xX60xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXbxX1xX6xXdxX1exX42xX6xXexX1exX42xX27xX60xX4xX1exX8axX27xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX27xX6xX1exX42xX27xX1exX6xX23xX73xX2xX65xX8cxX8dxX1ebxX1ebxX143xX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX73xX8axX10xX42xXdxX6xX73xX2xX8cxX8dxX73xX23xX10xX199xX7xX73xX2xX66xX1a2xX8dxX73xX2xX2xX40xX42xX1a2xX2xX69xX69xX1a2xX2xX8fxXexX66xX65xX1ebxX1a2xX5xX1ebxX1exX2xX65xX66xX8fxX143xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3xX48xX49xX27xX3xXexX4dxX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX1xX5bxX23xX3xX5exX1xX60xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX40xX68xX69xX3xXexX6cxX3xX48xX6fxX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xX6xX2fxX0xX42xXdxXbexX2fxX0xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX61xX8axX3xX38xX61xX60xX3xXexXdxXc3xX23xX3xX48xX3caxX3xX22xXdxX61xXdxX3xX23xX22xXe9xX23xX3xX23xX1xX4dxX23xX22xX3xXbxX1xX61xXdxX3xX48xX5bxXexX3xX48xX4dxXb3xX4xX3xX8axX397xX4xX3xXexXdxXa6xX27xX3xX4xX466xX6xX3xX42xX43xX3xX45xX23xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX73xX42xX6xX27xX1exXexX27xX73xX42xX6xX8axX1exX38xX6xX60xX1exXexXdxX10xX23xX1exX42xX60xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXbxX1xX6xXdxX1exX42xX6xXexX1exX42xX27xX60xX4xX1exX8axX27xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX27xX6xX1exX42xX27xX1exX6xX23xX73xX2xX65xX8cxX8dxX1ebxX1ebxX143xX1xXexX8axXaxX2fxX360xX61xX8axX3xX38xX61xX60xX3xXexXdxXc3xX23xX3xX48xX3caxX3xX22xXdxX61xXdxX3xX23xX22xXe9xX23xX3xX23xX1xX4dxX23xX22xX3xXbxX1xX61xXdxX3xX48xX5bxXexX3xX48xX4dxXb3xX4xX3xX8axX397xX4xX3xXexXdxXa6xX27xX3xX4xX466xX6xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX0xX73xX6xX2fxX0xX73xX7xXexX55xX60xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX2fxX360xXa2xX3xX5xX31xX3xX4xX1xX3cfxX3xX48xX5bxX60xX3xX4xX466xX6xX3xX629xX1xXa2xX3xX159xX1xX466xX3xXexXf2xX4xX1xX3x6339xX153xX88xX1098xX3xXexX3cfxX23xX1xX3xX360x2859xX23xX22xX3xX88xX22xX425xX4xX3xX64bxXf8xX23xX3xXexX5bxXdxX3xX4xX27xX3caxX4xX3xX1xX425xXbxX3xX38xX6xX23xX3xX4xX1xX3cfxX3xX48xX5bxX60xX3xX42xX43xX3xX45xX23xX3x1912xX4c5xX27xX61xX23xX3xX5xX693xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX23xX4dxX114xX4xX3xXexX39xX23xX22xX3xX1xXb3xXbxX3xXbexX31xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX55xXdxX2e7xX23xX3xX48xX50xX3xXexX1xXf2xX3xXexX55xX60xX23xX22xX3xX8axX2abxXdxX3xX5xXdxXa6xX23xX3xX1xX325xX3xXbexX114xXdxX3xX153xX360xX4d2xX30xX3xXexX5bxXdxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1x6069xX3xX23xX89xX8axX3xX8cxX8dxX2xX66xX3xX42xXdxX10a3xX23xX3xX55xX6xX3xXbexX31xX60xX3xX4xX1xXdxX49fxX27xX3xX23xX6xX15xX3xX2c9xX8dxX1a2xX73xX2xX8dxX2e4xX143xX0xX73xXbxX2fxX0xX73xX42xXdxXbexX2fxX0xX73xX5xXdxX2fxX0xX73xX27xX5xX2fxX0xX42xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX2fxX0xX73xX42xXdxXbexX2fxX0xX73xX42xXdxXbexX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX477xX27xXexX1xX60xX55xXaxX2fxX153xX45xX3xXcxXe9xX23xX0xX73xXbxX2f
Bá Tân