Giết người vì mâu thuẫn trên facebook
Từ việc mâu thuẫn trên facebook, hai nhóm học sinh hẹn đánh nhau, trong đó Nguyễn Minh Thông dùng dao đâm chết 1 người.
fcbex187dex183fcx108f2x1514cx12703x14d25x1a273x125ecxX7x18c1ax1637fx16247x170f2x18eb0x12228xX5x1ac66xXax1aafax18018xXdx1b9aaxXexX3x1b521x1c0c9x1ab29x17589xXdxX3x1947dx1763fxX3x1164ax1b509x17343xX3xXexX1xX23x1d283xX18xX3xXex1b168x11549xX18xX3x1a49bxX6xX4xX10x16f6dx1b63cxX35x17d14xX0x11666xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e6dxX10xX6x16cf2xXaxX12xXcx122d2xX3xX1exXdx1223bxX4xX3xX21xX22xX23xX3xXexX1xX23xX28xX18xX3xXexX2cxX2dxX18xX3xX30xX6xX4xX10xX34xX35xX35xX37x196d3xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1x14026xX21xX3xX1x131bfxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1x1b462xX18xX3x12b7bx15424xX18xX1xX3xX18xX1xX6xX23xX6dxX3xXexX2cxX35xX18xX19xX3xX85xX75xX3x10cc4xX19xX23x18b14x166caxX18xX3xfe49xXdxX18xX1xX3xXcxX1x194a6xX18xX19xX3xX4bx11833xX18xX19xX3xX4bxX6xX35xX3xX85xX22xX21xX3xX4xX1xX15xXexX3xX2xX3xX18xX19xX1axX1bxXdx1c007xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17112xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10x10366xXex1c984xX6xX5xXdxX19xX18x1ad81xX3x12b9axX23xX7xXexXdxX30xX9cx19a45xXaxX12xX99xX19x1608axX9cxX3xX2x18d68xX39xXfdxX6dxX3x14574xXa7xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXex1a0f8xX18xX1xX3xXcxX22xX9cxX3xX99xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX34xXdxX15xXexX6dxX3xX85x1a534xX18xX3xX1ex15bc8xX3xX85x189bexX3xXex16badxX21xX3xX19xXdx17e1cxX3xX1xX1fxX18xX1xX3xX7x10445xX3xX99xX19xX23xX9cxX9dxX18xX3xXa0xXdxX18xX1xX3xXcxX1xXa7xX18xX19xX3xfd61xX2x19eb3xX3xXexX23x16fa9xXdxX6dxX3xX18xX19x1038exX3xXexX1xX127xX3xXexX2cx1ca93xX18xX3xX13x19884xX3x16f01x15110xX23xX6dxX3xX1xX23xX9cxX53xX18xX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX6dxX3xXcxX22xX9cxX3xX99xXdxX18xX1x15edaxX3xX85x1132dxX3xX85xXdx1adc4xX23xX3xXexX2cxX6xX3xX1exX18axX3xX1xXf9xX18xX1xX3xX1exXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxXdxXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX99xX12dxX18xX3xX18xX1xX22xX18xX3xX5xXf9xX3xX6xX18xX1xX3xX99xX19xX23xX9cxX9dxX18xX3x1346ax1a997xX18xX3xXcxXdxX186xX18xX3xX14ex177b4xX1faxX3xXexX23xX154xXdxX6dxX3xX18xX19xX15axX3xX37xX1xX23xX3xXbxX1x12608xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXd4xX1fxX18xX1xX3x12d06xX6dxX3xXexX1xX127xX3xXexX2cxX162xX18xX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX6dxX3xX1xX23xX9cxX53xX18xX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX183xXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXexX34xX35xX4bxX9cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX2cxX10xX30xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX39xX39xX6xX4bxX21xXdxX18xXc4xX34xX6xX35xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc4xX1exX18xX39xXdxX21xX19xX39xX150xXfdxX39xXexX150xXfdxX2xXfdxXfdxXc4xXedxXbxX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35x1a0e6xX21xX6xX19xX10xXaxX3xX35xX18xX4xX5xXdxX4xX37xX9xXaxX2cxX10xXexX23xX2cxX18xX3xX7xX1xX35x12791xX2bfxX21xX6xX19xX10xX14exXexX1xXdxX7xXc4xX7xX2cxX4xX183xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99xX19xX23xX9cxX9dxX18xX3xX1f0xX1f1xX18xX3xXcxX1xXa7xX18xX19xX3xXexX12dxXdxX3xX4xX123xX3x12193xX23xX6xX18xX3xX102x177f0xX18xX1xX3xX7xX86xXexX3xX85xXdxX18axX23xX3xXexX2cxX6xXc4xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXc4xX34xX6xX35xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc4xX1exX18xX39xX18xX10xX2d9xX7xX39xX2x169f1x1aef8x19bfbxX39xX2x18689xX344xX4bxX150xX1faxX1faxX349xX349xXexX150xXfdxX2xXfdxXfdxX5xX349xXc4xXedxXbxX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX2bfxX21xX6xX19xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6xXbxXexXdxX35xX18xXaxX12xX99xX19xX23xX9cxX9dxX18xX3xX1f0xX1f1xX18xX3xXcxX1xXa7xX18xX19xX3xXexX12dxXdxX3xX4xX123xX3xX30axX23xX6xX18xX3xX102xX310xX18xX1xX3xX7xX86xXexX3xX85xXdxX18axX23xX3xXexX2cxX6xXc4xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX2cxX12xX0xX39xXexX34xX35xX4bxX9cxX12xX0xX39xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX99xX19xX23xX9cxX2dxX18xX3xX18xX1xX22xX18xX3xXe3xX23xX162xXexX3xXbxX1xX86xXexX3xXexX4fxX3xX1exXdxX53xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX75xX21xX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX132xX3x1cf66xX3xXcxX2cxX1axX1bxX18xX19xX3xXcxX48xX102x1ba70xX3x19fbaxX2dxX3xX1f0xX1f1xX18xX3xXcxX1x196c2xXdxX3xX14exX1xX23xX9cxX53xX18xX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX183xX3xX4xX75xX3xX21xX22xX23xX3xXexX1xX23xX28xX18xX3xX18xX1xX6xX23xX3xXexX2cxX2dxX18xX3xXexX2cxX6xX18xX19xX3xX21xX12dxX18xX19xX3xXe3xX12axX3xX1x1669fxXdxXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX47fxX6xX23xX3xX37xX1xXdxX3xX19xXdxX310xXdxX3xX1xX166xX6xX3xX37xX1xXa7xX18xX19xX3xX4xX75xX3xX37xX15xXexX3xX30axX23xX310xX6dxX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX75xX21xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX1xX82xX18xX3xX18xX1xX6xX23xX3xX85xX15xX18xX3xX37xX1xX23xX3xX1exX13axX4xX3xX4xX169xX23xX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX3xX85xX86xX18xX1xX3xX18xX1xX6xX23xXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xXcxX2cxX35xX18xX19xX3xX5x1755fxX4xX3xX85xX86xX18xX1xX3xX18xX1xX6xX23xX6dxX3xXcxX1xXa7xX18xX19xX3xX4xX1xX12dxX9cxX3xX34xX4c2xX3xX1exXf9xX35xX3xX37xX1xX23xX3xX1exX13axX4xX3xX4xX1x13c5cxX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX6dxX3xX85xX15xX18xX3xX21xX4c2xXexX3xX7xX12dxXbxX3xX34xX86xX18xX3xXexX1x16865xX4xX3xX1f1xX18xX3xX5xX162xX9cxX3xX4xX35xX18xX3xX4bxX6xX35xX3xX2cx1915fxXdxX3xX30axX23xX6xX9cxX3xX5xX12dxXdxX3xX85xX22xX21xX3xX21xX4c2xXexX3xX18xX1xX86xXexX3xX37xX1xXdxX15xX18xX3xX6xX18xX1xX3xXcxXdxX15xX18xX3xXex19586xX3xX1exX35xX18xX19xX3xXexX12dxXdxX3xX4xX1x176e6xXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX13xX22xX9cxX3xX86xX18xX3xXe3xX35xX18xX19xX6dxX3xXcxX1xXa7xX18xX19xX3xX5xX162xX9cxX3xXe3xX10xX3xX4x18570xX6xX3xX21xX1fxX18xX1xX3xX4xX1xX12dxX9cxX3xX85xX15xX18xX3xX102xXa7xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xX127xX3xXexX2cxX162xX18xX3xX13xX166xX3xX168xX169xX23xX3xX85xX169xX23xX3xXexX1xX591xXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX35xX4bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXedxX23xX7xXexXdxX30xX9cxXf4xXaxX12xX48xXdxX53xX18xX3x104fcxX1xX166xX18xX19xX3xX102xX47fx11695xXcxX3xXexX4c2xXdxX3xXbxX1xX12dxX21xX3xX1exX18axX3xXexX2cx10427xXexX3xXexX13axX3xXe3xX12axX3xX1xX4c2xXdxX3xX102xXa7xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX22xX9cxX3xX99xXdxX18xX1xX3xX85xX6xX18xX19xX3xXexX12dxX21xX3xX19xXdxX132xX3xXcxX1xXa7xX18xX19xX3xX85xX186xX3xX85xXdxX18axX23xX3xXexX2cxX6xX3xX1exX18axX3xX1xXf9xX18xX1xX3xX1exXdxX3xX19xXdxX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxXdxXc4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47fxX35xX23xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX168xX22xX18xX3xXexX2cx1a2b6xX0xX39xXbxX12
congthanh