Điều tra vụ nổ súng giữa 2 nhóm người trên QL 1A đoạn qua TX Hồng Lĩnh
(Baohatinh.vn) - Do mâu thuẫn từ trước, các đối tượng đi trên 2 chiếc xe ô tô đã đối đầu nhau trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Có tiếng súng nổ nhưng rất may không có ai bị thương.
f723x17151x14800x15f8ex18c7ex148cax18ec5x16a32x155b3xX7x16d3cx19231x1021dx148c0x13916x10385xX5x13510xXax15a8cx13531xXdx145a9x15710xX3xXex16b7axX6xX3x143afx15613xX3x17266x18094xX3xX7x1203fxX1fx14b99xX3xX25xXdx1030cxX6xX3x1400cxX3xX1fxX1x1334bx11ebfxX3xX1fxX25x16fdcx17306xXdxX3xXexX19x1135bxX1fxX3x16414xf8fdxX3xX2x148a6xX3x13c9fx15c6fx14fb3xX1fxX3x12741xX16xX6xX3xXcxf94cxX3x1766ex13aeaxX1fxX25xX3xX3fx171c8xX1fxX1xX0x1348axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6x1818dxXaxX12x100e0xX45xX3xX31x168dbxX16xX3xXexX1xX16x15544xX1fxX3xXex14e76xX3xXexX19xX35x1061cxX4x110f1xX3xX4x18b09xX4xX3xX44x13fe4xXdxX3xXexX35x18d12xX1fxX25xX3xX44xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX2cxX3xX4xX1xXdx146a3xX4xX3x1326bxX10xX3xfa8cxX3xXexXa7xX3xX44x12227xX3xX44xX8bxXdxX3xX44x18be1xX16xX3xX1fxX1xX6xX16xX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX16xX8bxX4xX3xX5x155e9xX3xX2xX42xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXbxX1xX35xX36xX1fxX25xX3x17af9xX6xX31xX3xX50xX51xX1fxX25xX84xX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xX3x175f6xX50x1139cxX3xXcxX56xX1fxX1x17b21x18feexX3x14146xX30xX3xXexXdxXa1xX1fxX25xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX1fxX20xX3xX1fxX1xX35xX1fxX25xX3xX19x112b5xXexX3xX31xX6x18d42xX3x15a48xX1xXa7xX1fxX25xX3xX4xX30xX3xX6xXdxX3x10c95x10be8xX3xXexX1xX35x17f00xX1fxX25xXfcxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125f6xX45xX6cxX11bxX3xXbxXfexX10xX1fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX31xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX1fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX11bxX5xX10xX9xXax158afxXdxX6cxXexX1x102acxX3x1371axX2x15eb8xXbxXa4x10539xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX171xX3x187a8xX2x106f2xXbxXa4xX178xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfcxX129xX6xX45xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXfcxX1cxX1fxX5axX1fxX10xX16cxX7xX5axX2x135c4xX2xX175xX5axX2xX184xX173xX6cxX182xX2x129a3x14c60xX182xX182xX175xXexX1b1xX182xX184xX175x12520xX5xX184xXfcx1130bxXbxX25x1469cxX19xX9xX2xX173xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX25xXdxX29xX6xX3xX2cxX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX45xX1fxXaxX12xX50xXdx15ab7xX1fxX3xXexX19xX35xX36xX1fxX25xX3xXa4x15de7xX11bxX3xX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX45xX6cxX11bxXaxX12x18949xX1xX45xX23dxX1fxX25xX3xX1b0xX3xX25xXdxX36xX3xX7xX87xX1fxX25xX3xX1fxX6xX11bxX3xXf3xX2xX1baxX5axX182xXfbxX84xX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX11dxX1xX87xX4xX1xX3xX25xXdxX35xX36xX1fxX25xX3xX1fx12b6bxX31xX3xX142xX262x15249xX3xX182xX1b0xX142xX3x19192xX3xX184xX2xX1b1x13ea7xX3xX44xX6xX1fxX25xX3xX5xX35xX16xX3xXexX1xXa7xX1fxX25xX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX16xX8bxX4xX3xX5xXc7xX3xX2xX42xX3xXexX1xX10xX45xX3xX1xX35xX82xX1fxX25xX3xX142x10abfxX4xX3xX29exX3xXdcxX6xX31xX84xX3xX11dxX1xXdxX3xX44xXa1xX1fxX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xX44xX12axX6xX3xX129xXf5xX1fxX3xXbxX1xX35xX36xX1fxX25xX3xXdcxX6xX31xX3xX50xX51xX1fxX25xX84xX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xX3xXf3xX50xXf5xX3xXcxX56xX1fxX1xXfbxX3xXexX1x18167xX3xX129xX12axX3xX31xXc7xXexX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX44xXf5xX1fxX3xXa7xX1fxX25xX3xX44xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xXa4xX10xX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX4xX45xX1fxX3xX31xX6xX1fxX25xX3xX142xX262xX298xX3xX1b1xX1baxX42xX29exX2xX1a6xX1b0xX2a3xX3xX4xX1xX46xX11bxX3xXexX7dxX3xXbxX1xff82xX6xX3xX7xX6xX16xX3xX5xX6xX45xX3xX5xX3bxX1fxX3xX4xX1x127daxX1fxX3xX1fxX25xX6xX1fxX25xX3xX44xXb4xX16xX3xXa4xX10xX84xX3xX11bxX3bxX16xX3xX4xXb4xX16xX3xX6cxX7dxX1fxX25xX3xX5xX46xXdxXfcxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX45xX6cxX11bxXaxX12xX298xX6xX16xX3xX44xX30xX84xX3xX2xX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX11dxX1xX87xX4xX1xX3xX25xXdxX35xX36xX1fxX25xX3xX1fxX293xX31xX3xX31xX6xX1fxX25xX3xXexX1xX10xX45xX3xX1xX16xX1fxX25xX3xX11dxX1xX363xX3xXa4xX16xX8bxX1fxX25xX3xXa4xX10xX84xX3xXexXdxXa1xX1fxX3xX1cxX15xX3xXbxX1xX363xX6xX3xX4xX1xXdxXa1xX4xX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX4xX45xX1fxXfcxX3xXcxX19xX45xX1fxX25xX3xX11dxX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX129xX3bxX1fxX3xX44xX6xX1fxX25xX3xX5xX36xXdxX3xX49xX16xX6xX3xXexXdxXa1xX1fxX25xX3xX5xX46xXdxX3xXexX1xX31dxX3xX2xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX45xX1fxX25xX3xX1fxX1xX30xX31xX3xXa4xX10xX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX25xXdxX35xX36xX1fxX25xX3xX1fxX293xX31xX3xX129xX116xXexX3xX1fxX25xX36xX3xX19xX23xXexX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX129xX2d0xX1fxX3xX2cxX3xXbxX1xX87xXexX3xX4xX1x1315exX3xXexX1xXdxX3bxX1fxXfcxX3xXcxXdxXa1xX1fxX25xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX5xXf5xX31xX3xX1fxX1xXdxX15xX16xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xX1xX45xX23dxX1fxX25xX3xX5xX45xX46xX1fxX84xX3xXexX1xX87xX45xX3xX4xX1xX46xX11bxXfcxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX45xX6cxX11bxXaxX12xXdcxX1xfd7fxX1fxX3xX44xX35xX90xX4xX3xXexXdxX1fxX3xX129xX87xX45xX84xX3xXfexXa7xX1fxX25xX3xX6xX1fxX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xX3xX44xXadxX3xX1xX16xX11bxX3xX44xXc7xX1fxX25xX3xX5x14bc7xX4xX3xX5xX35xX90xX1fxX25xX84xX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX30xX1fxX25xX3xX4xX30xX3xX31xX374xXexX3xXexX46xXdxX3xX1xXdxX232xX1fxX3xXexX19xX35xX36xX1fxX25xX84xX3xX129xX2d0xXexX3xX25xXdxX29xX3xX4xX87xX4xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX5xXdxX3bxX1fxX3xX49xX16xX6xX1fxX3xX44xXa1xX1fxX3xX1cxXf5xX3xXexX1xX16xX3xX25xXdxX29xX3xX31xXc7xXexX3xX7xX8bxX3xX1xX16xX1fxX25xX3xX11dxX1xX363xX3xX44xX35xX6xX3xX1cxX15xX3xXexX19xX1dxX3xX7x1404exX3xX44x13f87xX3xX44xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX5xXf5xX31xX3xX19x14e8fxX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX232xX4xXfcxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX45xX6cxX11bxXaxX12xXcxX19xX6xX45xX3xX44xX20xXdxX3xX1cxX82xXdxX3x13f15x19253xX3xX142xX87xX45xX3xX50xXf5xX3xXcxX56xX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX15xX16xX3xX2xX1baxX5axX182xX84xX3xXfexXa7xX1fxX25xX3xX6xX1fxX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xX3xX4xX1xX45xX3xX129xXdxXa1xXexX171xX3xX13xX12fxX1fxX3xX1cxX12axX3xX44xX6xX1fxX25xX3xXexX46xX31xX3xX25xXdxX29xX3xX31xXc7xXexX3xX7xX8bxX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX4x10b3cxX1fxX25xX3xXbxX1xX35xX12fxX1fxX25xX3xXexXdxX232xX1fxX3xX5xXdxX3bxX1fxX3xX49xX16xX6xX1fxX3xXexX19xX45xX1fxX25xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX44xX586xX3xXexXdxXa1xX1fxX3xX1xXf5xX1fxX1xX3xX44xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX84xX3xX5xXf5xX31xX3xX19xX596xXfcxX3xXdcxXa1xX16xX3xX44x1872cxX3xX11bxXa1xX16xX3xXexX8bxX3xX4xX116xX16xX3xXexX1xXf5xX1fxX1xX84xX3xX4xX12fxX3xX49xX16xX6xX1fxX3xX44xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX7x10325xX3xX11dxX1xX583xXdxX3xXexX8bxX3xX1cxX15xX3xXexXc7xXdxX3x14502xX25xX73xX11bxX3xX19xX8bxXdxX3xXexX19xX4d7xXexX3xXexX50axX3xX4xXa7xX1fxX25xX3xX4xXc7xX1fxX25x147a3xXfcxX3xX13xX51xX1fxX25xX3xXexX1xX36xXdxX3xXa4xX87xX4xX3xX31xXdxX1fxX1xX84xX3xX5xXf5xX31xX3xX19xX596xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX1cxXf5xX3xXexX19xX35xX1fxX25xX3xX4xXb4xX16xX3xX25xXdxX87xX31xX3xX44xX12axX1fxX1xX3xX11dxX1x13a4dxX16xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX44xXadxX3xX44xX35xX90xX4xX3xX7x11f78xX3xX6cxX1dxX1fxX25xXfcxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX45xX6cxX11bxXaxX12xXdcxX25xX16xX11bxX3bxX1fxX3xX1fxX1xX73xX1fxX3xX129xX6xX1fxX3xX44xXb4xX16xX3xX44xX35xX90xX4xX3xXa4xX87xX4xX3xX44xX12axX1fxX1xX3xX5xXf5xX3xX6cxX45xX3xX31xX73xX16xX3xXexX1xX16xX79xX1fxX3xX4xX87xX3xX1fxX1xX73xX1fxX3xXexX19xX35xX82xX4xX3xX44xX30xX3xX4xX676xX6xX3xX2cxX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX4xX622xX1fxX25xX3xX49xX16xX3bxX3xX583xX3xX1xX16xX11bxX232xX1fxX3xXdcxX25xX1xXdxX3xX4exX16xX73xX1fxXfcxX3xX298xX87xX1fxX25xX3xX1fxX6xX11bxX84xX3xX129xXdxXa1xXexX3xX4xX1xXdxXa1xX4xX3xXa4xX10xX3xX25xXdxX35xX36xX1fxX25xX3xX1fxX293xX31xX3xX142xX262xX298xX3xX182xX1b0xX142xX3xX29exX3xX184xX2xX1b1xX2a3xX3xX7xX69cxX3xX44xXdxX3xX49xX16xX6xX3xX44xX12axX6xX3xX129xXf5xX1fxX3xX1fxX3bxX1fxX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xXexX19xX3bxX1fxX3xXa4xX10xX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX4xX45xX1fxX3xX31xX6xX1fxX25xX3xX142xX262xX298xX3xX1b1xX1baxX42xX29exX2xX1a6xX1b0xX2a3xX3xX44xXadxX3xX44xX30xX1fxX25xX3xX25xXdxX23dxX3xX1xXf5xX1fxX1xX3xX11dxX1xX87xX4xX1xX84xX3xX25x17e2cxXdxX3xX44xXdxX232xX1fxX3xX129xX87xX45xX3xX44xXdxX586xX31xX3xX44xX30xX1fxX3xX44xX586xX3xX6cxX7dxX1fxX25xX3xXa4xX10xX84xX3xX25xXdxX23dxXdxX3xX49xX16xX11bxXa1xXexX3xX31xX73xX16xX3xXexX1xX16xX79xX1fxXfcxX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX19xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX3bxX1fxX3xX49xX16xX6xX1fxX171xX0xX5axX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29exXexX1xX16xX31xX129xX29exX6xX1fxX6cxX29exX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX142xX2d0xXexX3xXexX1xX3bxX31xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xXaxX3xX1xX19xX10x133edxX9xXaxX5axX6xX1fxX29exX1fxXdxX1fxX1xX29exXexX19xX6xXexX29exXexX16xX5axX129xX6xXexX29exXexX1xX10xX31xX29exX6cxX45xXdxX29exXexX16xX45xX1fxX25xX29exX25xXdxX10xXexX29exX1fxX25xX16xX45xXdxX29exXexX19xX10xX1fxX29exX49xX5xX29exX2xX6xX5axX2xX173xX1b0xX175xX2xX182xXfcxX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX31xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX2cxX184xX5axX1fxX10xX16cxX7xX5axX2xX1a6xX184xX1b1xX5axX2xX182xX2xX6cxX1b1xX2xX173xX184xX173xX184xX175xXexX1a6xX175xX1b0xX182xX182xX5xX184xXfcxX1bexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX25xXdxX29xX6xX3xX2cxX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX142xX2d0xXexX3xXexX1xX3bxX31xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xXaxX3xX1xX19xX10xX90axX9xXaxX5axX6xX1fxX29exX1fxXdxX1fxX1xX29exXexX19xX6xXexX29exXexX16xX5axX129xX6xXexX29exXexX1xX10xX31xX29exX6cxX45xXdxX29exXexX16xX45xX1fxX25xX29exX25xXdxX10xXexX29exX1fxX25xX16xX45xXdxX29exXexX19xX10xX1fxX29exX49xX5xX29exX2xX6xX5axX2xX173xX1b0xX175xX2xX182xXfcxX1xXexX31xXaxX12xX142xX2d0xXexX3xXexX1xX3bxX31xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXdcxX25xXf5xX11bxX3xX2cxX2cxX5axX2xX84xX3xX5c2xX1x154a0xX1fxX25xX3xXfexX23dxX1fxX1xX3xX7xX87xXexX3xX50xX31dxX1fxX1xX3xX7xX50axX3xXfexXa7xX1fxX25xX3xX6xX1fxX3xXexX486xX1fxX1xX3xX50xXf5xX3xXcxX56xX1fxX1xX3xX44xXadxX3xX129xX2d0xXexX3xXexX1xX3bxX31xX3xX2xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX5xXdxX3bxX1fxX3xX49xX16xX6xX1fxX3xX44xXa1xX1fxX3xX1cxX1dxX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX84xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXa4xXadxX3xX262x18f23xX3xX13xX51xX1fxX25xX84xX3xX1xX16xX11bxX232xX1fxX3xX262xXb34xX3xX42xX1fxX1xXfcxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX1cxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX298xX23xX1fxX25xX3xX1fxX20xX3xXexX19xX35xX82xX4xX3xX4xX721xX6xX3xXexXdxX232xX31xX3xX4xXb4xX31xX3xX44xX51xX3xX583xX3xX13x1411exX4xX3xXcxX1xX83fxX84xX3xX1b1xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xX1fxX1xX4d7xXbxX3xX1cxXdxX232xX1fxXaxX3xX1xX19xX10xX90axX9xXaxX5axX6xX1fxX29exX1fxXdxX1fxX1xX29exXexX19xX6xXexX29exXexX16xX5axX7xX16xX1fxX25xX29exX1fxX45xX29exXexX19xX16xX45xX4xX29exX4xX16xX6xX29exXexXdxX10xX31xX29exX4xX6xX31xX29exX6cxX45xX29exX45xX29exX6cxX16xX4xX29exXexX1xX45xX29exX1b1xX29exX1fxX25xX16xX45xXdxX29exX1fxX1xX6xXbxX29exX1cxXdxX10xX1fxX5axX2xX173xX1b0xX175xX2xX1b1xXfcxX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX31xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX2cxX184xX5axX1fxX10xX16cxX7xX5axX2xX1a6xX184xX1b1xX5axX1baxX184xX6cxX1b1xX2xX175xX2xX1baxX2xX1baxXexX182xX184xX184xX1b0xX1b1xX5xX184xXfcxX1bexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX25xXdxX29xX6xX3xX2cxX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX298xX23xX1fxX25xX3xX1fxX20xX3xXexX19xX35xX82xX4xX3xX4xX721xX6xX3xXexXdxX232xX31xX3xX4xXb4xX31xX3xX44xX51xX3xX583xX3xX13xXb87xX4xX3xXcxX1xX83fxX84xX3xX1b1xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xX1fxX1xX4d7xXbxX3xX1cxXdxX232xX1fxXaxX3xX1xX19xX10xX90axX9xXaxX5axX6xX1fxX29exX1fxXdxX1fxX1xX29exXexX19xX6xXexX29exXexX16xX5axX7xX16xX1fxX25xX29exX1fxX45xX29exXexX19xX16xX45xX4xX29exX4xX16xX6xX29exXexXdxX10xX31xX29exX4xX6xX31xX29exX6cxX45xX29exX45xX29exX6cxX16xX4xX29exXexX1xX45xX29exX1b1xX29exX1fxX25xX16xX45xXdxX29exX1fxX1xX6xXbxX29exX1cxXdxX10xX1fxX5axX2xX173xX1b0xX175xX2xX1b1xXfcxX1xXexX31xXaxX12xX298xX23xX1fxX25xX3xX1fxX20xX3xXexX19xX35xX82xX4xX3xX4xX721xX6xX3xXexXdxX232xX31xX3xX4xXb4xX31xX3xX44xX51xX3xX583xX3xX13xXb87xX4xX3xXcxX1xX83fxX84xX3xX1b1xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xX1fxX1xX4d7xXbxX3xX1cxXdxX232xX1fxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12x11c8fxX1fxX25xX3xXdcxX25xX16xX11bx13c9axX1fxX3xX6fxX45xXadxX1fxX3xX3exX23xX11bxX3x113d5xX3xXcxX19xX35xX583xX1fxX25xX3xXfexXa7xX1fxX25xX3xX6xX1fxX3xXa4xXadxX3xX13xXb87xX4xX3xX6fx13585xX1fxX25xX84xX3xX1xX16xX11bxX232xX1fxX3xX13xXb87xX4xX3xXcxX1xX83fxX3xXf3xX50xXf5xX3xXcxX56xX1fxX1xXfbxX3xXa4xX87xX4xX3xX1fxX1xX4d7xX1fxX3xX1cxXf5xX3xX4xX1xX45xX3xX129xXdxXa1xXexX3xX1cxXf5xX45xX3xXexX8bxXdxX3xX1xXa7xX31xX3xX49xX16xX6xX3xXf3xX2cxX2cxX5axX2xXfbxX84xX3xXexX46xXdxX3xX11dxX1xX16xX3xX1cxX50axX4xX3xX4xX1xX90xX3x19092xXdxX116xX11bxX84xX3xXexX1xXa7xX1fxX3xXdcxX6xX31xX3xXcxXdxXa1xX1fxX84xX3xXa4xXadxX3xX13xXb87xX4xX3xX6fxXdbdxX1fxX25xX3xX44xXadxX3xXa4xX710xX11bxX3xX19xX6xX3xX31xXc7xXexX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX11dxX1xXdxXa1xX1fxX3xX1b1xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xX129xX12axX3xXexX1xX35xX12fxX1fxX25xXfcxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX1cxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX262xX1xX583xXdxX3xXexX8bxX3xX175xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xXaxX3xX1xX19xX10xX90axX9xXaxX5axX6xX1fxX29exX1fxXdxX1fxX1xX29exXexX19xX6xXexX29exXexX16xX5axX11dxX1xX45xXdxX29exXexX45xX29exX175xX29exX6cxX45xXdxX29exXexX16xX45xX1fxX25xX29exX25xXdxX10xXexX29exX1fxX25xX16xX45xXdxX29exXexX19xX10xX1fxX29exX49xX5xX29exX2xX6xX5axX2xX173xX2cxX1baxX1b1xX2cxXfcxX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX31xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX2cxX184xX5axX1fxX10xX16cxX7xX5axX2xX1baxX182xX2cxX5axX2xX2xX184xX6cxX173xX2cxX2xX182xX173xX182xX173xXexX1a6xX1b1xX175xX5xX182xX29exX2xX182xX2xX6cxX173xX2cxX2xX2xX2cxX184xX175xXexX182xX184xX184xX2cxX5xX184xX29exX6xXfcxX1bexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX23xX1fxX25xX3xX25xXdxX29xX6xX3xX2cxX3xX1fxX1xX30xX31xX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXcxX4exX3xX50xX51xX1fxX25xX3xX3fxX56xX1fxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX262xX1xX583xXdxX3xXexX8bxX3xX175xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xXaxX3xX1xX19xX10xX90axX9xXaxX5axX6xX1fxX29exX1fxXdxX1fxX1xX29exXexX19xX6xXexX29exXexX16xX5axX11dxX1xX45xXdxX29exXexX45xX29exX175xX29exX6cxX45xXdxX29exXexX16xX45xX1fxX25xX29exX25xXdxX10xXexX29exX1fxX25xX16xX45xXdxX29exXexX19xX10xX1fxX29exX49xX5xX29exX2xX6xX5axX2xX173xX2cxX1baxX1b1xX2cxXfcxX1xXexX31xXaxX12xX262xX1xX583xXdxX3xXexX8bxX3xX175xX3xX44xX8bxXdxX3xXexX35xX90xX1fxX25xX3xX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX19xX45xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX5c2xX1xXabdxX1fxX25xX3xXfexX23dxX1fxX1xX3xX7xX87xXexX3xX50xX31dxX1fxX1xX3xX7xX50axX3xXfexXa7xX1fxX25xX3xX6xX1fxX3xXexX486xX1fxX1xX3xX50xXf5xX3xXcxX56xX1fxX1xX3xX1cxX7dxX6xX3xX19xX6xX3xX49xX16xX11bxXa1xXexX3xX44xX12axX1fxX1xX3xX11dxX1xX583xXdxX3xXexX8bxX3xX1cxX1dxX3xX87xX1fxX84xX3xX11dxX1xX583xXdxX3xXexX8bxX3xX129xX12axX3xX4xX6xX1fxX3xX1cxX15xX3xXexXc7xXdxX3xX6adxX25xXdxXa1xXexX3xX1fxX25xX35xX36xXdxX6c7xX3xXexX19xX3bxX1fxX3xX3exX3fxX3xX2xX42xX84xX3xX44xX45xX46xX1fxX3xX49xX16xX6xX3xXa4xXadxX3xX262xXb34xX3xX13xX51xX1fxX25xX84xX3xX1xX16xX11bxX232xX1fxX3xX262xXb34xX3xX42xX1fxX1xX3xXf3xX50xXf5xX3xXcxX56xX1fxX1xXfbxXfcxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX1cxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX16xX5xX12xX0xX6cxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX1cxX12xX0xX5axX6cxXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX16xXexX1xX45xX19xXaxX12xXcxXfcxX3fxX0xX5axXbxX12
T.L