Báo động tật khúc xạ học đường
(Baohatinh.vn) - Theo điều tra sơ bộ của Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, năm 2010, trong số trên 10.000 học sinh (HS) tiểu học và THCS thì tỷ lệ mắc tật khúc xạ học đường (cận thị, loạn thị, viễn thị…) chiếm khoảng 10%. Hiện nay, qua các đợt khám, sàng lọc cho thấy, số lượng HS bị tật khúc xạ học đường đã tăng lên 15%, phần lớn là HS bậc trung học.
9977x9fcexc610xc955x9fd9xbb87xce13xbd03x9aa4xX7xf75ax12217x107a4xb208xdaccx12797xX5xebc3xXax9e8exe6eex11783x12672xX3xafddx1274dxd349xdb8bxX3xXexf97axXexX3x10cc4xX1x128a3xX4xX3xc048xd570xX3xX1xa209xX4xX3xX17xbab9xa030xX19xX1axX0x1227cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex1048bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXex12910xX6xX5xXdxX1axX19x1173axX3xdb2fxcb9dxX7xXexXdxf5baxX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0dbxX10xX6xe1f5xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX17xXdxab96xX4dxX3xXexf0baxX6xX3xX7xe286xX3xf530xX18xX3xX4x111e4xX6xX3xXcxX6exX4dxX19xX1axX3xXexa76cxddedxX3x11975x1299cxXexX3xX5dxe96fxX3xXcxcd04xX19xX1x124f0xX3xX19x10558xX83xX3xfc16x10e69xX2xX97xX90xX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xX7xa3ccxX3xXexX6ex110b3xX19xX3xX2xX97xd463xX97xX97xX97xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3x111d9xX5dxd38dxa28axX3xXexXdxfc0dxX4dxX3xX1xX29xX4xX3xbcefxX8axX3xXcxX5dx10dd6xXbcxX3xXexX1xb918xX3xXexe55fxX3xX5x9b9fxX3xX83xX86xX4xX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX3xXbaxX4xX1dxX19xX3xXexX1xed81xX90xX3xX5xX15xX26xX19xX3xXexX1xXfbxX90xX3xXc8xXdxdbe5xX19xX3xXexX1xXfbx11a0cxXbdxX3xX4xX1xXdxe4eaxX83xX3xX20xX1xX15xc735xX19xX1axX3xX2xX97xc52cxXacxX3xX5dxXdxXd8xX19xX3xX19xX6xX3bxX90xX3xc9dcxX4dxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX17xa916xXexX3xX20xX1xX14xX83xX90xX3xX7xX8axX19xX1axX3xX5xX29xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xd343xX3bxX90xX3xX7xXa3xX3xX5xX2dxX138xX19xX1axX3xX5dxXbcxX3xX74xXfbxX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX3xX17xa6edxX3xXexX93xX19xX1axX3xX5xXa7xX19xX3xX2xbbf8xX122xX90xX3xXbxX1x11d63xX19xX3xX5xef40xX19xX3xX5xX8axX3xX5dxXbcxX3xX74xX1dxX4xX3xXexX6exX4dxX19xX1axX3xX1xX29xX4xXacxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX6exX15xX19xX1axX12xXcxX1xea22xX4xX3xXexX6exX26xX19xX1axX3xX74xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX0xX32xX7xXexX6exX15xX19xX1axX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xXcxX6exX2dxX2exX19xX1axX3xXcxX5dxXcdxXbcxX3xb2fcxXa7xX3x11c24xX93xX19xX3xXcxX1xXdxXa7xX83xX3xXbaxXcx1241cxX3xX5dxX8axX3xXcxX8dxX19xX1xXbdxX3xX5xX8axX3xX83xX18xXexX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xX19xX1x10bc3xX19xX1axX3xX19xX72xXdxX3xX4xced4xX3xX7xXa3xX3xX5xX2dxX138xX19xX1axX3xX5dxXbcxX3xX74xXfbxX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX6xX15xX3xX19xX1xX150xXexX90xX3xXc8xX190xXdxX3xXexXd5xX3xX5xXd8xX3xXexX6exXa7xX19xX3xX186xX97xX122xXacxX3xXcdxce0cxX3xc720xX1axX4dxX3bxX10axX19xX3xX2b3xX1xX1dxXexX3x11284xXdxX3xX44xX3xX5dxXdxXd8xX4dxX3xXexX6exX2dx9ac3xX19xX1axX3xX19xX1xX8axX3xXexX6exX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX1xX15xX3xX74xXdxX116xXexX4axX3xc9a0xX85xce7axXdxX3xX19xX93xX83xX90xX3xX4xX1xX22xX19xX1axX3xXexX2b1xXdxX3xXex1043dxX3xX4xX1x12bf5xX4xX3x10d3axX3xX17xX138xXexX3xX20xX1xX14xX83xX3xX7xX8axX19xX1axX3xX5xX29xX4xX3xXc8xX6axX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axXacxX3xXcdxX1xX22xX19xX1axX3xXexX2b1xXdxX3xX17xX17axX3xXbxX1xXa3xXdxX3xX1xX138xXbxX3xX4xX1x1235exXexX3xX4xX1x11d7cxX3xXc8xX190xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX17xXd2xX19xX1xX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xXc8xXdxXd8xX4xX3xXbxX1x10177xX19xX1axX3xXexX6exXfbxX3xXc8xX8axX3xX1axXdxX11cxXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexXa3xXexX3xX19xX1xX150xXexX3xXc8xf1d6xX19xX3xX5xX8axX3xX17xX10xX15xX3xX20xd580xX19xX1xX3xXbxX1xd9dbxX3xX1xX138xXbxXacxX3xX23cxX190xXdxX3xX19xX1xX262xX19xX1axX3xX10xX83xX3xX74xXfbxX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX90xX3xXc8xXdxXd8xX4xX3xXexX1xX1e2xX4xX3xX1xXdxXd8xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX15xX26xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXc8xX4dxXdxX3xX4xX1xX72xXdxX90xX3xX1axXdxX11cxXdxX3xXexX6exX392xX90xX3xXexX1xXc1xX3xX60xc5ecxX4xX3xXexX1xXc1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axX347xXbxX3xX20xX1xX26bxX3xX20xX1xX93xX19xX3xX1xX72xX19xb37exXacxX0xX32xXbxX12xX0xXexX6xX74xX5xX10xX3x10ccaxXdxX60xXexX1xX9xXaxX96xX97xX97xXaxX3xX74xX15xX6exX60xX10xX6exX9xXaxX97xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX6exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX74xX15xX60xX3bxX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX60xX12xX0xX6xX3xX1xX6exX10xX51xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX83xX1axX3xX7xX6exX4xX9xXaxX32xX32xXdxXacxX74xX6xX15xX1xX6xXexXdxX19xX1xXacxXc8xX19xX32xX19xX10xX425xX7xX32xX2xX186xebcdxa2caxX32xX2xX97xb51fxX60xX96xX2xX301xX2xX4a8xX97xX97xXexa79dxX186x12879xX4b8xX4b8xX5xX97xXacxX4cxXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xb13fxX83xX6xX1axX10xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX32xXexX60xX12xX0xX32xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX6xXbxXexXdxX15xX19xXaxX12xXcxX6exX2dxX2exX19xX1axX3xXcxX5dxXcdxXbcxX3xX239xXa7xX3xX23cxX93xX19xX3xXcxX1xXdxXa7xX83xX3xX4xX26bxX3xX1xX72xX19xX3xX186xX97xX122xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX74xXfbxX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axXacxX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX60xX12xX0xX32xXexX6exX12xX0xX32xXexX74xX15xX60xX3bxX12xX0xX32xXexX6xX74xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xX5dxX18cxX4dxX3xX1xX116xXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX6exX2dxX2exX19xX1axX3xX1xX29xX4xX3xX83xX2e7xXdxX3xX19xX93xX83xX3xX17xX6axX4dxX3xXexX2faxX3xX4xX1xX2fexX4xX3xX20xXdxXc1xX83xX3xXexX6exX6xX3xX7xX2fexX4xX3xX20xX1xb404xX10xX3xX4xX1xX15xX3xX5dxXbcxX3xX2xX3xX5xX18cxX19xX3xX19xX1xX2dxX19xX1axX3xXc8xXdxXd8xX4xX3xX20xX1xX14xX83xX3xX4xX14xX4xX3xX74xXd8xX19xX1xX3xXc8xX6axX3xX83xX86xXexX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX83xX6xX19xX1axX3xX5xX26xXdxX3xX20xX116xXexX3xX12fxX4dxX11cxX3xX19xX1xX2dxX3xX83xX15xX19xX1axX3xX83xX4dxXa3xX19xXacxX3xXcx10be4xX3xXexX6exX2dxX190xX4xX3xX17xX116xX19xX3xX19xX6xX3bxX90xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX4xX26bxX3xX83xX18xXexX3xX4xX1xX2dxX72xX19xX1axX3xXexX6exXd2xX19xX1xX90xX3xX60xX1e2xX3xX14xX19xX3xX19xX8axX15xX3xX60xX8axX19xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX83xX86xXexX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xX5xX22xX4xX3xXexXd2xX19xX1xX3xXexX6exX26xX19xX1axX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX74xXfbxX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX6exX2ccxX3xX19xXa7xX19xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX74xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xXexX6exX2dxX2exX19xX1axX3xX1xX29xX4xX90xX3xXc8xX150xX19xX3xX17xX6axX3xX19xX8axX3bxX3xX5xX26xXdxX3xX4xX18cxX19xX3xX19xX1axX4dxc5d0xX19xX3xX20xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX392xX3xX5xX190xX19xXacxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xa83axXc1xX3xX20xX1xX86xX4xX3xXbxX1xX3fcxX4xX3xXexXd2xX19xX1xX3xXexX6exX26xX19xX1axX3xX19xX8axX3bxX90xX3xXexX61fxX3xX19xX93xX83xX3xX96xX97xX97xX4b6xX3xX17xX116xX19xX3xX19xX6xX3bxX90xX3xXcxX6exX4dxX19xX1axX3xXexX82xX83xX3xX85xX86xXexX3xX5dxX8axX3xXcxX8dxX19xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX25xX4dxX3bxXa7xX19xX3xXexX2faxX3xX4xX1xX2fexX4xX3xX20xX1xX14xX83xX3xX7xX8axX19xX1axX3xX5xX29xX4xX3xX83xXdxX10axX19xX3xXbxX1xX392xX90xX3xX17xX6dbxX19xX1axX3xXexX1xX2exXdxX90xX3xXexX347xX19xX1axX3xX20xX392xX19xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX5dxXbcxX3xX19xX1axX1x106c9xX15xX3xX2ccxX3xX83xX18xXexX3xX7xXa3xX3xXexX6exX2dxX2exX19xX1axX3xX1xX29xX4xX3xX19xX1xX2dxX19xX1axX3xX4xX1xX61fxX19xX1axX3xX17xX26bxX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX5xX8axX3xX74xX6xX15xXacxX3xX13xX14xX4xX3xX7xa6fexX3xc67axX2dxX72xX19xX1axX3xe46fxXdxX83xX3xX7efxd0c3xX19xX1axX3xX44xX3xfc96xXdxX14xX83xX3xX17xXa3xX4xX3xXcxX6exX4dxX19xX1axX3xXexX82xX83xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x128a0xX4axX3xX2e5xX23cxXdxXd8xX4xX3xX20xXa7xX4dxX3xX1axX29xXdxX3xX19xX1axX4dxX6dbxX19xX3xX5xX1e2xX4xX3xX4xX7faxX19xX1axX3xX6exX150xXexX3xX20xX1xX26bxX3xX20xX1xX93xX19xX90xX3xX74xX2ccxXdxX3xX83xX2e7xXdxX3xX17xX138xXexX3xX20xX1xX14xX83xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX392xX3xX1xX8axX19xX1axX3xXexX6exX93xX83xX3xXexX6exXdxXd8xX4dxX3xX17xX6dbxX19xX1axX90xX3xX17xXdxX6axX4dxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX5xX15xX3xX19xX1axX26xXdxX3xX5xX8axX3xX83xX18xXexX3xX7xXa3xX3xX60xX1e2xX3xX14xX19xX3xXc8xX6axX3xX83xX86xXexX3xX17xX6xX19xX1axX3xX17xXdxX3xX17xX116xX19xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX15xX26xX19xX3xX20xX116xXexX3xXexX1xX22xX4xXacxX3xX2b3xX1axX15xX8axXdxX3xX6exX6xX90xX3xXc8xXdxXd8xX4xX3xX1xX4dxX3bxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX82xX19xX3xX5xX1e2xX4xX3xX17xXc1xX3xXexX1xX1e2xX4xX3xX1xXdxXd8xX19xX3xX4xX7faxX19xX1axX3xX6exX150xXexX3xX20xX1xX26bxX3xX74xX2ccxXdxX3xX7xXa3xX3xX5xX2dxX138xX19xX1axX3xX3bxX90xX3xX74xX14xX4xX3xX7xX7edxX3xX2ccxX3xXexX6exX4dxX19xX1axX3xXexX82xX83xX3xX1xX26xX19xX3xX4xX1xX116xX3xXc8xX8axX3xX4xX368xX19xX3xXbxX1xX11cxXdxX3xXexX1xX1e2xX4xX3xX1xXdxXd8xX19xX3xX19xX1xXdxXd8xX83xX3xXc8xX3fcxX3xX4xX1xX4dxX3bxXa7xX19xX3xX83xX2b1xX19xX90xX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xX5xX22xX4xX3xX17xX26bxX90xX3xX17xXa3xXdxX3xXexX2dxX138xX19xX1axX3xX5dxXbcxX3xX74xXfbxX3xXexX1dxXexX3xX20xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX19xX1axX8axX3bxX3xX4xX8axX19xX1axX3xXexX93xX19xX1axX418xXacxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX6exX15xX19xX1axX12xX248xX1xX368xX19xX1axX3xX74xXd8xX19xX1xX3xX44xX3xX74xX86xXexX3xX17xX18cxX4dxX3xXexX61fxX3x1020bxX3xXexX1xX2fexX4xX0xX32xX7xXexX6exX15xX19xX1axX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xXcdxX1xXfbxX3xX2b3xX1axX4dxX3bxX10axX19xX3xXcxX1xXfbxX3xX2b3xX1xX8axX19xX3xX44xX3xX83xX18xXexX3xXbxX1xX3fcxX3xX1xX4dxX3bxX19xX1xX3xX5dxXbcxX3xX2ccxX3xX25xX17axX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xXcxX82xX19xX3xXbaxXcxX1xX26xX4xX1xX3xX5dxX8axXbdxX3xX4xX1xX15xX3xX74xXdxX116xXexX4axX3xX2e5xX5dxXdxXd8xX19xX3xX19xX6xX3bxX90xX3xXexXd2xX19xX1xX3xXexX6exX26xX19xX1axX3xXexX6exX819xX3xX10xX83xX3xX17xX10xX15xX3xX20xX392xX19xX1xX3xX2ccxX3xX19xX1xX262xX19xX1axX3xXc8xX398xX19xX1axX3xX19xX2b1xX19xX1axX3xXexX1xX2b1xX19xX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xX4xX368xX19xX3xX1xXdxX116xX83xXacxX3x10860xX3xX25xX17axX3xX4xX1xX22xX19xX1axX3xXexX2b1xXdxX90xX3xXexX6exX819xX3xX4xX15xX19xX3xX74xXfbxX3xX4xX1dxX19xX3xXexX1xXfbxX3xX6exX150xXexX3xX19xX1xXdxX6axX4dxXacxX3xX2b3xX1axX6xX3bxX3xX4xX11cxX3xX4xX15xX19xX3xXexX2b1xXdxX3xX4xX7faxX19xX1axX3xX74xXfbxX3xX83xX8axX3xXexX2b1xXdxX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xX74xXdxX116xXexXacxX3xX23cxXd2xX3xX5xX4dxX2b1xX19xX3xXexXdxX19xX3xXc8xX8axX15xX3xX4xX1xX116xX3xX17xX18xX3xX60xXdxX19xX1xX3xX60xX2dx11628xX19xX1axX3xXc8xX8axX3xX17xX347xX4xX3xX74xXdxXd8xXexX3xX5xX8axX3xXc8xXdxXd8xX4xX3xX74xX2faxX3xX7xX4dxX19xX1axX3xXc8xXdxXexX6xX83xXdxX19xX3xb6f9xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX15xX19xX90xX3xX4xX1xf7edxX3xX17xX116xX19xX3xX20xX1xXdxX3xX19xX1axX1xX10xX3xX4xX2b1xX3xX1axXdxX14xX15xX3xX4xX1xX78xX3xX19xX1xXdxXd8xX83xX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX14xX19xX1xX3xX4xX15xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX25xX4dxX3bxXa7xX19xX3xX4xX1xcfb1xXbxX3xX7xX6xXdxX3xX17xX6axX3xX20xXdxXc1xX83xX3xXexX6exX6xX90xX3xX1xX29xX4xX3xX1xX8axX19xX1xX3xX7xX6xX3xX7xX22xXexX110xX3xXexX1xXd2xX3xX1axXdxX6xX3xX17xXd2xX19xX1xX3xX83xX190xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX15xX19xX3xX17xXdxX3xX20xXdxXc1xX83xX3xXexX6exX6xX418xXacxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xXcxX6exXa7xX19xX3xXexX1xX1e2xX4xX3xXexX116xX90xX3xX19xX1xXdxX6axX4dxX3xX5dxXbcxX3xX74xXfbxX3xX4xX1dxX19xX3xXexX1xXfbxX3xX60xX15xX3xX1xX29xX4xX3xXexX1dxXbxX3xX12fxX4dxX14xX3xX4xX93xX19xX1axX3xXexX1x1055axX19xX1axXacxX3xX2b3xX1xX8axX3xX2ccxX3xX4xX1xX1dxXexX3xX1xe9e5xXbxX90xX3xXexX6exX819xX3xX25xX10xX83xX3xXexXdxX3xXc8xXdxX3xX12fxX4dxX14xX3xX1axX18cxX19xX90xX3xXexXd2xX19xX1xX3xXexX6exX26xX19xX1axX3xX7xcffdxX3xX60xX3fcxX19xX1axX3xX83xX14xX3bxX3xXc8xXdxX3xXexX392xX19xX1xX90xX3xX4xX1xX72xXdxX3xXexX6exX368xX3xX4xX1xX72xXdxX3xX17xXdxXd8xX19xX3xXexXc88xX3xX17xX368xXdxX3xX1xX5c9xXdxX3xX7xX1e2xX3xXexX1dxXbxX3xXexX6exX4dxX19xX1axX3xX4xX6xX15xX3xX17xX18xX3xX5xX8axX83xX3xX4xX1xX15xX3xX83xX86xXexX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX17xXdxX6axX4dxX3xXexXdxX116xXexX3xX19xX1xXdxX6axX4dxX3xX1axXdxX2exX3xX5xXdxX6axX19xX90xX3xX4xX26bxX3xXexX1xXc1xX3xX60xX387xX19xX3xX17xX116xX19xX3xX83xX5c9xXdxX3xX83xX86xXexX90xX3xX4xX1dxX19xX3xXexX1xXfbxXacxX3xX2b3xX1axX15xX8axXdxX3xX6exX6xX90xX3xX74xX8axX19xX3xX1axX1xX116xX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xXexX1xX392xX4xX1xX3xX1xX138xXbxX3xXc8xX190xXdxX3xX5xX2fexX6xX3xXexX4dxX2faxXdxX90xX3xXexX2dxX3xXexX1xX116xX3xX19xX1axX6dbxXdxX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xX17xX22xX19xX1ax120c1xX3xX20xX1xXdxX3xX83xXd8xXexX3xX83xX5c9xXdxX90xX3xXexX6exX819xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX19xeee6xX83xX3xX25xX4dxXa3xX19xX1axX3xX74xX8axX19xX3xX5xX8axX83xX3xX74xX8axXdxXd60xX3xX14xX19xX1xX3xX7xX14xX19xX1axX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xX5xX190xXbxX3xX1xX29xX4xX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xX17xX78xX90xX3xXexX18cxX83xX3xX19xX1xXd2xX19xX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xX17xX2dxX138xX4xX3xX83xX2ccxX3xX6exX18xX19xX1axX3xXbaxXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX6exX15xX19xX1axX3xXc8xX368xX19xX1axX3xX186xX83xXbdxX90xX3xXexX1xXdxX116xX4dxX3xX83xX2b1xXdxX3xXexX6exX2dxX2exX19xX1axX3xX17xXc1xX3xX1axXdxX22xXbxX3xXexX6exX819xX3xXexX1dxXbxX3xX5xX4dxX3bxXd8xX19xX3xX4xX72xX3xX83xX86xXexX3xX19xX1xXd2xX19xX3xX25xX6xX90xX3xX20xX1xXdxX116xX19xX3xX20xX1xX11cxX3xX19xX93xX19xX1axX3xX19xX1xXd2xX19xX3xX25xX6xX3xX4xX78xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX10xX83xX3xX19xX1axX8axX3bxX3xX4xX8axX19xX1axX3xX3bxX116xX4dxXacxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX44xX6xX5xXdxX1axX19xX4axX3xX4cxX4dxX7xXexXdxX51xX3bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX3bxXaxX12xX7f5xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX3xX20xX1xX2b1xX19xX1axX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX60xX15xX3xX74x1299bxX83xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX83xX8axX3xX60xX15xX3xX17xXdxX6axX4dxX3xX20xXdxXd8xX19xX3xX4xX1xX78xX3xX12fxX4dxX6xX19xX90xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX12fxX4dxX6xX19xX3xXexX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axXacxX3xX2b3xX1xX2dxX19xX1axX3xX17xXdxX6axX4dxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX74xX4dxX6dbxX19xX3xX5xX8axX3xX1xX18cxX4dxX3xX1xX116xXexX3xX5dxXbcxX90xX3xXbxX1xX3fcxX3xX1xX4dxX3bxX19xX1xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX12fxX4dxX6xX19xX1axX3xXexX82xX83xX3xX17xXc1xX3xX1xX26xX19xX3xX4xX1xX116xX3xXexXd2xX19xX1xX3xXexX6exX26xX19xX1axX3xX19xX8axX3bxXacxX3xX71cxX26bxX3xX4xX7faxX19xX1axX3xX5xX8axX3xX5xX9dbxX3xX60xX15xX3xX20xX1xXdxX116xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX74xXd8xX19xX1xX3xXc8xX6axX3xX83xX86xXexX3xX1xX29xX4xX3xX17xX2dxX2exX19xX1axX3xX19xX1axX8axX3bxX3xX4xX8axX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexX93xX19xX1axX90xX3xX11cxX19xX1xX3xX1xX2dxX2ccxX19xX1axX3xX17xX116xX19xX3xX12fxX4dxX14xX3xXexX6exXd2xX19xX1xX3xX1xX29xX4xX3xXexX1dxXbxX90xX3xXc8xX4dxXdxX3xX4xX1xX72xXdxX3xX4xX78xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX10xX83xXacxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb52xX4dxXexX1xX15xX6exXaxX12xXb52xX19xX1xX3xXcxX1xX2dxX0xX32xXbxX12
Anh Thư