Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà
Các đợt nắng nóng và hạn hán tại Trung Quốc đang khiến cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cá biệt có trường hợp tôm sống bị luộc chín trên đường từ chợ về nhà.
d731xe207x10000xe2f4x12843xe661x10c6fx15073x13b43xX7xda23x153c9xed21xe8faxe910x12fd8xX5x102e3xXaxe9a1x14f0fx128c6x103fcx104b1xX3xX15x11e79xX15xX16xX3xd854xX3xXcxe5aax146c6xX15xX16xX3xfa5cxX21x13226xX4xX3xX5x11b24x148c5xX3xXex14e92xX2cxX3xXex13275xX3xX4xX1x14494xX15xX3xXexX20x15713xX15xX3xe4d4x1148ax10570xX15xX16xX3xXexf8a9xX3xX4xX1xebd8xX3x150b2x10d6fxX3xX15xX1xX2bxX0x113cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12427xX10xX6x11ceaxXaxX12x1262cx1190exX4xX3xX3fxX4axXexX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX4cxX2bxX3xX1x11635xX15xX3xX1xX69xX15xX3xXexX7exXdxX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX3fxX6xX15xX16xX3x104b0xX1xXdx125e9xX15xX3xX4xX21xdf57xX4xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX4dxX21xX3xX15xX16xX40xX41xXdxX3xe8e1x119ecxX3x10d62xX15xX1xX3xX1xX40xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3cxX2cxX3xXexX20x11000xX15xX16x14efdxX3xX68xX69xX3xXb5xXdx13819xXexX3xX4xX19xX3xXexX20xX40xX41xX15xX16xX3xX1xX4axXbxX3xXexX2fxX2cxX3xX7xX27xX15xX16xX3xXb5xXb6xX3xX5xX21xXa1xX4xX3xX4xX1xX37xX15xX3xXexX20xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX15xX16xX3xXexX46xX3xX4xX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX2bxXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14fb9xf209xX65xfb29xXaxX12xX0xXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax10dd1xX6xX15xX4xX127xXb5xX125xfb93xed3exXdxX2cxX6xX16xX10xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX65xXdxX7xXbxX5xX6xX127x1449fxX3xXdxX15xX5xXdxX15xX10xf212xX3x11c24xXdxX65xXexX1xX154xX3xX2xe519xeaedxX2xXbxX13dxX15cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX154xX3xX2xee6exead3xX176xXbxX13dxX15cxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXcexXb5xX6xX125xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX4cxX15xX53xX15xX10xX15exX7xX53xX167xX167x14f72xX19bxX53xX2xX176xX166xX65xX19bxX167xX167xX19bxX19bx15223xX19bxXexX19bx14e50x10665x13d5bxX1a7xX5xX176xXcex12f17xXbxX16xf571xX20xX9xX1abxX1abxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX1dxX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX5xX2bxX2cxX3xXexX2fxX2cxX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX15xX3xXexX20xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX15xX16xX3xXexX46xX3xX4xX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX2bxXaxX3xX15exXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xX166xX167xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX176xX177xX176xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX125xX15xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13exX6xX5xXdxX16xX15xX154xX3xX1b2xX21xX7xXexXdxX136xX127xX15cxXaxX12xXcxX1xX41xXdxX3xXexXdxX9cxXexX3xX15xX19xX15xX16xX3xXb5xfda0xX4xX3xX4xXa1xX15xX16xX3xX4cx10623xXdxX3xX4cxXdxXd5xX4xX3xX3fxd7bcxXexX3xXex11046xXdxX3xX2cxX21xX6xX3xX3fx1440fxX3xX65xX40xX26exXdxX3xX2cxX277xXexX3xX3fxX40xX41xX15xX16x14fd8xX3xX4xeaf7xX15xX16xX3xX15xX1xX40xX3xX16xX1xX9cxX3xX7xX6xX21xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX20xX69xXexX3xX4xd9b9xX6xX3xX13dxX10xX3xX3fxX7exXbxX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xX3fx15039xX3xX99xX1xXdxX9cxX15xX3xX2cxXa1xXexX3xX7xX27xX3xX4xX125xX15xX3xXexX2fxX2cxX3xXb5xXb6xX3xX15x13f92xX21xX3xX4xX1xX37xX15xX3xX13exX3x10aafxX15xX1xX154xX3xd84exX68x12761xfa39xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX13xX16xX2bxX127xX3xX2xX166xX13exX177xX293xX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xXex114c1xX2cxX3x149b4xX1xX37xX3xXexX40xX4axX15xX16xX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX3fxX2c0xX3xX4xXb8xX15xX1xX3xXb5xX69xX125xX3xX2cxX265xX4xX3xX3fx1273bxX3x13979xX2cxX265xX4xX3xX4xX6xX125xX3xX15xX1xX2dbxXex126a7xX3xX4xX1xX125xX3xXex152c5xX15xX1xX3xXexX20xX7exX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xXexX7exXdxX3xX15xX40xX26exX4xX3xX15xX2bxX127xXcexX3xX68xX69xX4xX3xX99xX1xX21xX3xX4cxX33xX4xX3xX15xX1xX40xX3xXcxX265xX3x1477dxX21xX127xX3cxX15xX293xX3xXcxX20x11bc0xX15xX16xX3xX318xX1xX69xX15xX1xX293xX3xXcxX1xXdx105e2xX2cxX3xXcxX315xX127xX293xX3xX62xX283xX3xX124xX14xX4xX293xX3xe5c6xXdxX6xX15xX16xX3xXcxX315xX127xX3xX4cxX2bxX3xX68xX1xXdxX9cxXexX3xX3b0xXdxX6xX15xX16xX3xX3fxX40xX4axX4xX3xX65xX33xX3xXb5xX69xX125xX3xX7x14514xX3xX4xX19xX3xX2cxX265xX4xX3xX15xX1xXdxXd5xXexX3xX5xX3cxX15xX3xX3fxX9cxX15xX3xX1abxX176xX3xX3fxXa1xX3xX68xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX2ecxXa1xXexX3xXbxX1x1389fxX3xX15xfc50xX3xX1xXcbxX3x1174exX6xX15xX16xX3xX3fxX9cxX15xX3xXexX46xX3xXexX1xX2bxX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXcxX37xX15xX3x12becxX40x10bd8xX15xX16xX3xXexX1xX21xXa1xX4xX3xXexdebdxX15xX1xX3xX62xX2bxX3xX13xX6xX2cxX3xX340xX2cxXdxX4dxX15xX3xXexX20xX21xX15xX16xX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX34dxX3xXbxX1xX69xXexX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX15xX1xX413xX15xX16xX3xX4xX125xX15xX3xXexX2fxX2cxX3xX2cxX21xX6xX3xXexX46xX3xX7xXdxX3cxX21xX3xXexX1xXb6xX3xX3fxX2c0xX3xXb5xXb6xX3xX15xX2dbxX21xX3xX4xX1xX37xX15xX3xX4xX1xX43fxX3xX4xX1xX40xX6xX3xX3fxe537xX127xX3xX2xX3xXexXdxX9cxX15xX16xX3xX7xX6xX21xX3xX99xX1xXdxX3xX2cxX21xX6xX3xX65xX125xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3cxX21xX3xX3fxX27xXexXcexX3xX2ecxXa1xXexX3xX4cxX2bxXdxX3xXexX20xX125xX15xX16xX3xX7xX27xX3xX4xX1xX27bxX15xX16xX3xX3fxX2c0xX3xX4xX1xX21xX127xX3a0xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX2cxX2bxX21xX3xX3fxX33exX3xX99xX1xXdxX3xX15xX1xXdxXd5xXexX3xX3fxXa1xX3xX15xX16xX125xX2bxXdxX3xXexX20xX41xXdxX3xX5xX3cxX15xX3xX3fxX9cxX15xX3xX1abxX2xX3xX3fxXa1xX3xX68xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX68xX1xXb6xX3xX418xX6xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12161xX3xX15xX1xX413xX15xX16xX3xX4xX125xX15xX3xXexX2fxX2cxX3xX2cxX21xX6xX3xXexX7exXdxX3xX7xXdxX3cxX21xX3xXexX1xXb6xX3xX4cxf465xX15xX3xX4x10967xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX4cxX2bxX3xXexX20xX2fxX15xX16xX3xX20xX2dbxXexX3xXexX40xX434xXdxXcexX3xXcxX21xX127xX3xX15xX1xXdxX3cxX15xX293xX3xXexX1xX41xXdxX3xXexXdxX9cxXexX3xX15xX19xX15xX16xX3xXb5xX265xX4xX3xX4xXa1xX15xX16xX3xX4cxX26exXdxX3xX4cxXdxXd5xX4xX3xX3fxX277xXexX3xXexX27bxXdxX3xX2cxX21xX6xX3xX3fxX283xX3xX65xX40xX26exXdxX3xX2cxX277xXexX3xX3fxX40xX41xX15xX16xX3x111baxX7xX2fxXdxX3xX7xX410xX4x110abxX3xX4xX296xX15xX16xX3xX15xX1xX40xX3xX16xX1xX9cxX3xX7xX6xX21xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX20xX69xXexX3xX4xX2b0xX6xX3xX13dxX10xX3xX3fxX7exXbxX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xX3fxX2c0xX3xX99xX1xXdxX9cxX15xX3xXexX2fxX2cxX3xXb5xXb6xX3xX15xX2dbxX21xX3xX4xX1xX37xX15xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xXcxX1xX10xX125xX3xX62xX2c0xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX124xX5xX125xX125xX2cxXb5xX10xX20xX16xX293xX3xX1xX7exX15xX3xX1xX69xX15xX3xX4xX296xX15xX16xX3xX3fxX2c0xX3xX99xX1xXdxX9cxX15xX3xX4xX69xX4xX3xX15xX1xX2bxX3xX2cxX69xX127xX3xXexX1xX2b0xX127xX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xX1dxX3xXbxX1xX37xX6xX3xXexX315xX127xX3xX15xX6xX2cxX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX3fxX19xX15xX16xX3xX4x1443dxX6xX293xX3xX99xX1xXdxX3xX4xX69xX4xX3xX1xX283xX3xX4xX1xX265xX6xX3xXexX7exXdxX3xX3fxX315xX127xX3xXb5xXb6xX3xX4xX7exX15xX3xX99xXdxXd5xXexXcexX3xX62xX2bxX15xX16xX3xXexX20xe48exX2cxX3xX1xX10xX4xXexX6xX3xX4xX315xX127xX3xXexX20xX283xX15xX16xX3xX1dxX3xX4xX69xX4xX3xX99xX1xX21xX3xX4cxX33xX4xX3xX15xX2bxX127xX3xX4xX296xX15xX16xX3xXb5xXb6xX3xX1x14f6axX125xX3xX27bxX6xX3xXexX20xX40xX26exX4xX3xXexX354xX15xX1xX3xXexX20xX7exX15xX16xX3xXexX1xXdxX9cxX21xX3xX15xX40xX26exX4xX3xX4cxX2bxX3xX15xX1xXdxXd5xXexX3xX3fxXa1xX3xXexX6c8xX15xX16xX3xX4xX6xX125xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX0xXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX136xX6xX15xX4xX127xXb5xX125xX13dxX13exXdxX2cxX6xX16xX10xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX65xXdxX7xXbxX5xX6xX127xX154xX3xXdxX15xX5xXdxX15xX10xX15cxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXcexXb5xX6xX125xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX4cxX15xX53xX15xX10xX15exX7xX53xX167xX167xX19bxX19bxX53xX2xX176xX166xX65xX19bxX167xX167xX19bxX1abxX167xX1acxXexX167xX177xX1adxX1acxX5xX2xXcexX1b2xXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX1dxX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX5xX2bxX2cxX3xXexX2fxX2cxX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX15xX3xXexX20xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX15xX16xX3xXexX46xX3xX4xX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX2bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX125xX15xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13exX6xX5xXdxX16xX15xX154xX3xX1b2xX21xX7xXexXdxX136xX127xX15cxXaxX12xX62xX354xX15xX1xX3xXb8xX15xX1xX3xX99xX1xX2fxX3xX1xX7exX15xX3xX1dxX3xX7xX2fxX15xX16xX3xX432xX40xX434xX15xX16xX3xXcxX698xX3xXexX1xX21xXa1xX4xX3xXexX1xX2bxX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXcxX20xX392xX15xX16xX3xX318xX1xX69xX15xX1xX3xX340xXbxX1xX37xX6xX3xXcxX315xX127xX3xX13xX6xX2cxX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX34dxX3xX13exX3xX2e5xX15xX1xX154xX3x11490xX2edxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xXcxX354xX15xX1xX3xXexX20xX7exX15xX16xX3xX1xX7exX15xX3xX1xX69xX15xX3xX7xX3d6xX3xX99xX1xXdxX9cxX15xX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX3fxX27xXdxX3xX2cxX277xXexX3xX4cxX26exXdxX3xX15xX1xXdxX4dxX21xX3xXexX1xX69xX4xX1xX3xXexX1xX265xX4xX3xX2cxX26exXdxX3xXb5xX3cxX15xX3xX4xX7exX15xX1xX3xX15xX4dxX15xX3xX99xXdxX15xX1xX3xXexX9cxX3xXexX6c8xX15xX16xX3xXexX20xX40xX1dxX15xX16xX3xX4xX1x127ecxX2cxXcexX3xX13xX698xX6xX3xX3fxX4a3xX21xX3xX15xX6c8xX2cxX3xX167xX176xX167xX167xX293xX3xX99xXdxX15xX1xX3xXexX9cxX3xX15xX40xX26exX4xX3xX15xX2bxX127xX3xX4xX1xX43fxX3xXexX6c8xX15xX16xX3xXexX20xX40xX1dxX15xX16xX3xX1dxX3xX2cxX265xX4xX3xX167xX293xX1a7x1347fxX293xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX3fxX7exXexX3xX4xX1xX43fxX3xXexXdxX3cxX21xX3xX1a7xX293xX1a7xX94dxX3xX1x15469xX15xX16xX3xX15xX6c8xX2cxXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX0xXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX136xX6xX15xX4xX127xXb5xX125xX13dxX13exXdxX2cxX6xX16xX10xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX65xXdxX7xXbxX5xX6xX127xX154xX3xXdxX15xX5xXdxX15xX10xX15cxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXcexXb5xX6xX125xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX4cxX15xX53xX15xX10xX15exX7xX53xX167xX167xX19bxX19bxX53xX2xX176xX166xX65xX19bxX167xX167xX19bxX1abxX167xX1acxXexX177xX1abxX176xX2xX5xX167xXcexX1b2xXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX1dxX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX3xX5xX2bxX2cxX3xXexX2fxX2cxX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX15xX3xXexX20xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX15xX16xX3xXexX46xX3xX4xX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX2bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX125xX15xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13exX6xX5xXdxX16xX15xX154xX3xX1b2xX21xX7xXexXdxX136xX127xX15cxXaxX12xX389xX10xX3xX4xX265xX21xX3xX1xX33exX6xX3xX3fxX40xX4axX4xX3xX3fxXdxX4dxX21xX3xX3fxX9cxX15xX3xX2cxXa1xXexX3xX15xX16xX2fxXdxX3xX5xX2bxX15xX16xX3xX1dxX3xX1xX21xX127xXd5xX15xX3x14949xX21xX3xX2eaxX434xX15xX3xXexX1xX21xXa1xX4xX3xXcxX20xX392xX15xX16xX3xX318xX1xX69xX15xX1xX3xX340xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xX34dxX3xX13exX3xX2e5xX15xX1xX154xX3xX88bxX2edxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX124xX3cxX15xX3xX4xX7exX15xX1xX3xX3fxX19xX293xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX2fxX15xX16xX3xXexX127xX3xX7xXb8xX15xX3xX13dxX21xX2dbxXexX3xXbxXdxX15xX3xX2cxX277xXexX3xXexX20xX41xXdxX293xX3xX13dxXdxX2cxX6c8xX15xX16xX3xX4cxX2bxX3xX21xX20xX3cxX3xXexX7exXdxX3xXcxX265xX3xX389xX21xX127xX3cxX15xX3xX3fxX2c0xX3xX3fxX19xX15xX16xX3xX4xX698xX6xX3xX1xX125xX277xX4xX3xX16xXdxXb8xX2cxX3xX7xXb8xX15xX3xX13dxX21xX2dbxXexX3xX7xX6xX21xX3xX99xX1xXdxX3xX3fxX40xX4axX4xX3xX127xX3cxX21xX3xX4xX4a3xX21xX3xX16xXdxXb8xX2cxX3xX5xX40xX4axX15xX16xX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xXexXdxX3cxX21xX3xXexX1xX410xX3xXexX20xX125xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX3fxX6xX3xX1a7xX3xX15xX16xX2bxX127xXcexX3x12e02x1425axX3xX65xX125xX3xX5xX2bxX3xX4cxX354xX3xX2cxX33xX4xX3xX15xX40xX26exX4xX3xX1xX283xX3xX4xX1xX265xX6xX3xX16xXdxXb8xX2cxX3xX4cxX2bxX3xX15xX1xX21xX3xX4xX4a3xX21xX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xX15xX6c8xX15xX16xX3xX4xX1xX125xX3xX3fxXdxX4dxX21xX3xX1xX56cxX6xX3xX15xX1xXdxXd5xXexX3xX3fxXa1xX3xXexX6c8xX15xX16xX3xX4xX6xX125xX3xXexX20xX125xX15xX16xX3xX3fxXdxX4dxX21xX3xX99xXdxXd5xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX68xX2fxX15xX16xX3xXexX127xX3xX7xXb8xX15xX3xX13dxX21xX2dbxXexX3xXbxXdxX15xX3xX2cxX277xXexX3xXexX20xX41xXdxX293xX3xXcxX125xX15xX16xX15exX10xXdxX3xX2eaxX125xX5xX6xX20xX3xX68xX125xXcexX3xXb90xXexX65xXcexX3xX4xX1xX125xX3xXb5xXdxX9cxXexX3xX4cxXdxXd5xX4xX3xX15xX16xX46xX15xX16xX3xX7xXb8xX15xX3xX13dxX21xX2dbxXexX3xX4xX2b0xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX15xX1xX2bxX3xX2cxX69xX127xX3xXexX1xX2b0xX127xX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xX7xX3d6xX3xX99xX1xX2fxX15xX16xX3xXb8xX15xX1xX3xX1xX40xX1dxX15xX16xX3x10a38xX21xX69xX3xX5xX26exX15xX3xX3fxX9cxX15xX3xXcxX20xX21xX15xX16xX3xX25xX21xX27xX4xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX125xX65xX127xXaxX12xX13xX6c8xX2cxX3xX15xX16xX125xX69xXdxX293xX3xX15xX40xX26exX4xX3xX15xX2bxX127xX3xX4xX296xX15xX16xX3xXexX46xX15xX16xX3xX3fxX27xXdxX3xX2cxX277xXexX3xX4cxX26exXdxX3xXexX354xX15xX1xX3xXexX20xX7exX15xX16xX3xXexX40xX434xX15xX16xX3xXexX33xX3xX3fxX27xXdxX3xX4cxX26exXdxX3xX4xX69xX4xX3xX15xX1xX2bxX3xX2cxX69xX127xX3xXexX1xX2b0xX127xX3xX3fxXdxXd5xX15xX3xX1dxX3xX25xX21xXb8xX15xX16xX3xd880xX2fxX15xX16xXcexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eaxX125xX21xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX125xX3xXexX21xX125xXdxXexX20xX10xXcexX4cxX15xX0xX53xXbxX12