Sóng thần hình thành như thế nào?
Động đất, phun trào núi lửa hoặc sạt lở dưới biển có thể tạo sóng thần cao tới 30 mét, cuốn trôi mọi thứ nằm trên đường đi.
1d57x920fx8982x7d91x308bxbe2dx9b7dx874cxa6aexX7x48cex94e6x2851x6d22xd76ex9d50xX5x860bxXax9fb2x400fxaa80xabb7xa780xX3xXexX1xd67dxX15xX3xX1xca31xX15xX1xX3xXexX1x4fa8xX15xX1xX3xX15xX1xf02bxX3xXexX1x4127xX3xX15xX24x3374xba2dxX0xd1f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx53d2xX10xX6xaa7cxXaxX12xe4d4xa429xX15xX16xX3xdcc9x838bxXex2895xX3xXbxX1x75fcxX15xX3xXex9552xX24xX32xX3xX15x4014xXdxX3xX5x59b2xX6xX3xX1xX32x3f7exX4xX3xX7xe408xXexX3xX5xa54fxX3xX47xX2axbfc2xXdxX3x5bbexXdxc0bfxX15xX3xX4xX14xX3xXexX1xX79xX3xXexX6cxX32xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX4xX6xX32xX3xXexX74xXdxX3x5cbcxa633xX3xb3fdxb1b2xXexX52xX3xX4xX56x7f94xX15xX3xXexX5axafa5xXdxX3xX9cx5703xXdxX3xXexX1xad67xX3xX15x44e1xX9cxX3xXexX5axa40cxX15xX3xX4fxX2ax37d7xX15xX16xX3xX4fxXdx36b6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6030xX32xX47x52fcxXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10x1d76xXexdee9xX6xX5xXdxX16xX15xdee8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX5ax5c93xXaxX12xX0xXdxX9cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxX4xX10xXe5xX32xX77x2e53xX10xX4xXexX3xX47xX16xX9cxX10xX47xXdxX6xX3x7a45xXdxX47xX10xX32xX3xX9cxXbxd4ffxXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXax286cxXdxX47xXexX1xXebxX3x789cxX2xe11fxXbxXe3xXf3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXebxX3xX99xX11dxX11dxXbxXe3xXf3xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX35xX6xXbxXbxX7xX35xX32xXbxX10xX15xX35xX9cxX10xX47xXdxX6xX35xXexX1xX56xX9cxX77xX33xXbxX9xX15xX10xX127xX7xX35xX2x8bf3xccd3xX130xX35xX2xX9axX16axX47xX2xX9ax84edxX9axX11dxX130xX16axXexX173xX99xX12exX169xX5xX12exXe5xX7xX32xX15xX16xXe5xXexX1xX6xX15xXe5xX5xX6xXe5xX16xXdxXe5xX115xX6xXe5xX115xXc4xX108xXbxX16xXaxX3xX47xX6xXexX6xXe5xXexXd7xXbxX10xX9xXaxX115xXdxX47xX10xX32xX35xX9cxXbxX11dxXaxX3xX47xX6xXexX6xXe5xX10xX15xX4xX32xX47xX10xX9xXax3939xX130xXd4xX16xf094xX32xe990xa2ffxX9cx976dxX44xbf49xX9ax7a97x1fe7xX5axXdxX1c6xX130xX1bdxX130xXd4x5e2bxX12exX10xXbx45baxX1c6xX77xX13xXexX7xX115xX7xX9cxX1c8xX2x8c1dxX77xX12exX9cxX1c1x7d8cxX16xXd7xX15xX56x66ddx62f4xX127xX1c8xX12exX1edxX1ecxbd68xX9axX1c1xX130xX1xdf5cxX1edxX9axX5xX169xXe3xX1d7xX2xX1xX16xX1c4xX1c1xX1c8xb99dxXdxXd7xX205xX7xXdx3be2xX1d7xX1ecxX2xX205xX1edxX10xX130xX44xX1ecxXbxX1c6xX20bxX1ecxX1ecxX4xX1e7xb64ax878dxX20bxX16xX5xX44x5a55xX99xX10xX20bxX1cbxX99xX44xX222xXexX32xX56xbbe5xX2xX205xX1c6xX130x3a14xX22dxX22dxX1c8xX5axX108xX1c1xX1d7xX108xX222xX222xX1bdxX130xXd4xX1caxX5axXdxX15xX1c4x5229xX32xce70xX10xX1c8xX4xX47xX6xX1edxX130xX56xX5axX173xX35xX4xX1xX130xX1c6xX35xX1bdxX130xXd4xX16xX1caxX1c6xX1d3xX77xX77xX1c3xX21cxX47xX1d3xX222xXexX5axX1c4xX205xX1xX5axX1bdxX130xXd4xX1d3xXd4xX11dxX1bdxX99xX205xXaxX3xX47xX6xXexX6xXe5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX32xX47xXd7xX3xXbxX1caxX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX16xX15xXebxX3xX4xX10xX15xXexX10xX5axXf3xXaxX12xX0xXdxX9cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX56xX9cxX77xX3xX47xX1xXdxX47xX10xX3xXdxX1caxX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX47xXexX1xXebxX3xX1edxX16axX9axXbxXe3xXf3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXebxX3xX11dxX169xX9axXbxXe3xXf3xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX35xX35xXdxXc4xX77xX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc4xX115xX15xX35xX15xX10xX127xX7xX35xX2xX169xX16axX130xX35xX2xX9axX16axX47xX2xX9axX173xX9axX11dxX99xX16axXexX16axX16axX1edxX9axX5xX11dxXe5xX7xX32xX15xX16xXe5xXexX1xX6xX15xXc4xX108xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX1xX1exX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xX15xX1xX2axX3xXexX1xX2exX3xX15xX24xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xX47xXdxX115xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX5axX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX5axX32xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXb9xX15xX3xX1f3xX56xX6xX15xXebxX0xX35xX7xXexX5axX32xX15xX16xX12xX0xX56xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe5xXexX1xX56xX9cxX77xXe5xX6xX15xX47xXe5xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c4xX1x9cd7xX15xX16xX3xXexX5ax1f26xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xXexX24xX15xX3xXbxX1xce5dxX3xXexX1x3fd8xX9cxX3xX1c8xX1xXa3xX4xX3xX15xX1xX50xXexX3xXexX5axXb9xX15xX3xXexX1xX2exX3xX16xXdxX74xXdxXaxX3xX1xX5axX10xadddxX9xXaxX35xX1f3xX56xX32xX4xXe5xXexX10xX35xX15xX1xX56xX15xX16xXe5xXexX5axX6xX15xXe5xX7xX32xX15xX16xXe5xXexX1xX6xX15xXe5xXexX6xX15xXe5xXbxX1xX6xXe5xXexX1xX6xX9cxXe5xX1c8xX1xX32xX4xXe5xX15xX1xX6xXexXe5xXexX5axX10xX15xXe5xXexX1xX10xXe5xX16xXdxX32xXdxX35xX2xX12exX12exX9axX99xX2xXc4xX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX16xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX35xX9cxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX130xX9axX35xX15xX10xX127xX7xX35xX2xX169xX16axX2xX35xX2xX9axX16axX47xX9axX2xX130xX11dxX16axX9axX9axXexX130xX11dxX9axX99xX2xX5xX9axXc4xX108xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX1xX1exX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xX15xX1xX2axX3xXexX1xX2exX3xX15xX24xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX115xX12xX0xX7xXexX5axX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c4xX1xX3e2xX15xX16xX3xXexX5axX3e8xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xXexX24xX15xX3xXbxX1xX3fbxX3xXexX1xX3ffxX9cxX3xX1c8xX1xXa3xX4xX3xX15xX1xX50xXexX3xXexX5axXb9xX15xX3xXexX1xX2exX3xX16xXdxX74xXdxXaxX3xX1xX5axX10xX41exX9xXaxX35xX1f3xX56xX32xX4xXe5xXexX10xX35xX15xX1xX56xX15xX16xXe5xXexX5axX6xX15xXe5xX7xX32xX15xX16xXe5xXexX1xX6xX15xXe5xXexX6xX15xXe5xXbxX1xX6xXe5xXexX1xX6xX9cxXe5xX1c8xX1xX32xX4xXe5xX15xX1xX6xXexXe5xXexX5axX10xX15xXe5xXexX1xX10xXe5xX16xXdxX32xXdxX35xX2xX12exX12exX9axX99xX2xXc4xX1xXexX9cxXaxX12xX1c4xX1xX3e2xX15xX16xX3xXexX5axX3e8xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xXexX24xX15xX3xXbxX1xX3fbxX3xXexX1xX3ffxX9cxX3xX1c8xX1xXa3xX4xX3xX15xX1xX50xXexX3xXexX5axXb9xX15xX3xXexX1xX2exX3xX16xXdxX74xXdxX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX5axX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX1caxf0bfxX3xX1f3xX56xX6xX15xX3xX16xXdxX3ffxX9cxX3xX15xX1x5336xX3xXexX1xXdxXb9xX15xX3xXexX6xXdxX3xX22dxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX32xX3xX77xXdxX2exXexX52xX3xX7xXa3xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xXexX1xXdxb787xXexX3xX9cxX6cxX15xX16xX3xXexX5axX32xX15xX16xX3xX115x4207xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xXe3xX3ffxXd7xX3xX5axX6xX3xXexXa3xXdxX3xX130xX130xX35xX2xX130xX35xX130xX9axX2xX169xX3xXe3xX56xX15xX16xX3xX1f3xX56xX6xX15xX1xX3xX222xX32xX3xX77xXdxX79xX15xX3xX13xX56xX15xX47xX6xX52xX3xX15xXb4xX9cxX3xX16xXdxX3e2xX6xX3xX4fxX3ffxX32xX3xX13xX56xX9cxX6xXexX5axX6xX3xX115xX24xX3xX1c6xX6xX115xX6xX3xX4x3b9bxX6xX3xX22dxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xX52xX3xX4fx25c5xX3xX5xXb9xX15xX3xXexX74xXdxX3xX11dxX99xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xX115xX24xX3xX1xX24xX15xX16xX3xXexX5ax6a07xX9cxX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xX77x1e16xX3xXexX1xX2axX5d4xX15xX16xXc4xX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX115xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4axX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXexX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX22dxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xXebxX3xX13xXa3xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xX4xX1xX2exXexX3xXexX6a3xX15xX16xX3xX115xXacxXexX3xX5xXb9xX15xX3xX2xXc4xX130xX9axX99xX3xX15xX16xX2axXbexXdxXaxX3xX1xX5axX10xX41exX9xXaxX35xX1f3xX56xX32xX4xXe5xXexX10xX35xX47xX32xX15xX16xXe5xX47xX6xXexXe5xX7xX32xX15xX16xXe5xXexX1xX6xX15xXe5xXdxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xXe5xX7xX32xXe5xX15xX16xX56xX32xXdxXe5xX4xX1xX10xXexXe5xXexX6xX15xX16xXe5xX115xX32xXexXe5xX5xX10xX15xXe5xX2xXe5xX130xX9axX99xXe5xX15xX16xX56xX32xXdxX35xX2xX12exX2xX169xX11dxX173xXc4xX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX16xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX35xX9cxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX130xX9axX35xX15xX10xX127xX7xX35xX2xX169xX11dxX9axX35xX2xX99xX11dxX47xX2xX9axX173xX130xX173xX9axX9axXexX12exX12exX2xX12exX5xX169xXc4xX108xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX1xX1exX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xX15xX1xX2axX3xXexX1xX2exX3xX15xX24xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX115xX12xX0xX7xXexX5axX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4axX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXexX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX22dxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xXebxX3xX13xXa3xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xX4xX1xX2exXexX3xXexX6a3xX15xX16xX3xX115xXacxXexX3xX5xXb9xX15xX3xX2xXc4xX130xX9axX99xX3xX15xX16xX2axXbexXdxXaxX3xX1xX5axX10xX41exX9xXaxX35xX1f3xX56xX32xX4xXe5xXexX10xX35xX47xX32xX15xX16xXe5xX47xX6xXexXe5xX7xX32xX15xX16xXe5xXexX1xX6xX15xXe5xXdxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xXe5xX7xX32xXe5xX15xX16xX56xX32xXdxXe5xX4xX1xX10xXexXe5xXexX6xX15xX16xXe5xX115xX32xXexXe5xX5xX10xX15xXe5xX2xXe5xX130xX9axX99xXe5xX15xX16xX56xX32xXdxX35xX2xX12exX2xX169xX11dxX173xXc4xX1xXexX9cxXaxX12xX4axX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXexX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX3xX22dxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xXebxX3xX13xXa3xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xX4xX1xX2exXexX3xXexX6a3xX15xX16xX3xX115xXacxXexX3xX5xXb9xX15xX3xX2xXc4xX130xX9axX99xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX5axX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX1caxX3fbxX4xX3xX5x636bxX4xX3xX5xX2axe810xX15xX16xX3xX4xXb1xX56xX3xX1xX4bxX3xX22dxX15xX47xX32xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4fxX6xX15xX16xX3xX4xX1xX6cxXd7xX3xX4fxX56xX6xX3xX115xX74xXdxX3xXexX1xXbexXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1exX9cxX3xX1c8xXdxX2exX9cxX3xX15xX1xX3e2xX15xX16xX3xX15xX16xX2axXbexXdxX3xX77xX6adxX3xX9cx217axX4xX3xX1c8xX5e2xXexX3xX47xX2axX74xXdxX3xX4fxXa3xX15xX16xX3xX4fxab55xX3xX15xX3fbxXexX3xX4xX677xX6xX3xX15xX1xX3e2xX15xX16xX3xXexcda7xX6xX3xX15xX1xX24xX3xXexX6cxXdxX3xX115xc6b4xX15xX16xX3xX4xX1xX6adxX56xX3xXexX1xX3ffxX9cxX3xX1xXacxX6xXc4xX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX115xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX56xX5xX12xX0xX47xXdxX115xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX12xX0xX35xX47xXdxX115xX12xX0xX35xX47xXdxX115xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX56xX5axX4xX10xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX16xX15xXebxX3xX108xX56xX7xXexXdxX41exXd7xXf3xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3x858fxX1c4xX222xX0xX35xXbxX12