Thời tiết Hà Tĩnh thế nào trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?
(Baohatinh.vn) - Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều nơi tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh, tri ân thầy cô và những người hoạt động trong ngành giáo dục. Vậy thời tiết Hà Tĩnh những ngày này như thế nào?
d76dxdfddxe562x13098xeb93x119c8xe24bxf349x1233bxX7x1304ax14439x138d7x15cd2xefa8xfa1fxX5x12a8cxXax101e2xXcxX1xde24xXdxX3xXexXdx13125xXexX3xfe22x13924xX3xXcx14a6bx1240exX1xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exe2eexX3xXex14f82xX2bxX22x10279xX3xX22xX31xX1ex12d53xX3x10990xX1xX1exX3xX31xXdx101d2xX2bxX3x13c76xXdxfd30xXexX3xX38xX6xf21dxX3x10d41xf15bx1181exX2xX2x1520cxX0xX4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x136cdxXaxX12xXcxX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xf131xX3xX22xX1xXdx11173x15482xX3xX22x140c3xXdxX3xXex10cb8xX3xX4xX1x1221dxX4xX3xX5xf2c5xX3x1069bx12334xX3xX22xXdxX43xX48xX3xX22xX1x13544xX48xX3xXex1408fxX22xX3x12e73xXdxX22xX1xX88xX3xXexX2exXdxX3x113d3xX22xX3xXexX1x12c0axX36xX3xX4xXadxX3xXb0xX1exX3xX22xX1x10bcaxX22xX31xX3xX22xX31xd77exX15xXdxX3xX1xX2bx14fa3xXexX3x10951xf924xX22xX31xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX22xX1xX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX63x1184bxX4x131e8xX3xX41xfd27xX36xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX22xX1xXcaxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX22xX1exX36xX3xX22xX1xXd0xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exX2bxX4fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14392xX2bxX63xX36xX3xXbx1186dxX10xX22xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX48xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxeec9xXdxX63xXexX1x10fc2xX3xddf6xX2x12f58xXbx12a9ex11044xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX163xX3x124f1xX2xX4bxXbxX169xX16axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX4cxX4cxXdxXf2xf362xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX22xX1xXf2xXb0xX22xX4cxX22xX10xX15exX7xX4cxX2x11d24xX174xX167xX4cxX2xX167xX4axX63xX167xX2xX2xX2xX2x1233cxX165xXexdea9xX19dxe4bexX1adxX5xX167x11918xXexX1xX2bxXdxX1b3xXexXdxX10xXexX1b3xX1xX6xX1b3xXexXdxX22xX1xXf2x10558xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exX2bxX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX4fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX2bxX22xXaxX12xX13axX1xXdxX8dxX8exX3xXexe441xXdxX3xX2xX1afxX4cxX2xX2xX88xX3xX7x13bdbxX3xX4xef28xX3xX48xXdaxXexX3xXd9x10388xXexX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX9fxX1x1229fxX3xX5xXd6xX22xX1xX3x15539xX22xX1xX3xX1xXd0x1474axX22xX31xX3xXex145fbxXdxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12x14a05xXdxX3exX48xX3xXd9xX230xX4xX3x13a49xX1exXdxX3x1154dxX1xX250xX3xXexXd0xX245xX22xX31xX3xXexX1x13108xX36xX3xXb0x15c92xX22xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXcxX2exXbfxX22xX3xX28axX99xX4xX3xX134xX3exX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX6xX36xX88xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX5xXd6xX22xX1xX3xX22xX1xXd0xX22xX31xX3xX9fxX1xXadxX3xX2exX3exX2bxX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX7xX23bxX3xX9fxfe02xX2bxX3xX63xX1exXdxX3xXexd8d3xX3xX1xXadxX48xX3xX22xX6xX36xX3xXexX262xXdxX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX4cxX2xX2xXf2xX3xXcxX8exX36xX3xX22xX1xXdxd844xX22xX88xX3xXexX2f1xX3xX4xX1xXdxX8dxX8exX3xXexX230xXdxX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX4cxX2xX2xX3xX48xXdaxXexX3xXd9xX245xXexX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX9fxX1xX250xX3xX5xXd6xX22xX1xX3xXb0xX262xXdxX3xX4xXd0xX15xX22xX31xX3xXd9xXdaxX3xXb0xX2f1xX6xX3xX7xX23bxX3xX257xX22xX1xX3xX1xXd0xX25dxX22xX31xX3xXexX262xXdxX3xXexfbf9xX22xX1xX3xXexX6xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12x10a59xX38xX1xXdxX8dxX8exX3xXb0x106bcxX22xX31xX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX7xX23bxX3xX4xX23exX3xX22xX91xXdxX3xX48xXd0xX6xX3xXb0xX2f1xX6xX88xX3xX48xXd0xX6xX3xXexX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX88xX3xXexX2exX15xXdxX3xX4xX1xX8exX36xf70dxX22xX3xX2exX2e9xXexX88xX3xX22xX1xXdxX43xXexX3xXd9xXdaxX3xXexX1xfb14xXbxX3xX22xX1xX3d9xXexX3xXexX2f1xX3xX2xX1adxX3xe996xX3xX2xX1afxX3xXd9xXdaxX3xX13axXf2xX3xX13axX1xXdxX8dxX8exX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX19dxX4cxX2xX2xX88xX3xXexX2exX15xXdxX3xXb0xdd3exX22xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX22xX1xXd0xX22xX31xX3xX7xX23bxX3xX63xXdxX9dxX22xX3xX2exX6xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX88xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX2bxXd6xXexX3xXd9xXdaxX22xX31xX3xX9fxXa0xX3xX22xXdxX43xX48xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xXb0xX40axX22xX3xX4xX23exX3xXexX1xX3c6xX3xXexXdxX1axX22xX3xX1xX1exX22xX1xX3xXd9xXd0xX245xX4x152abxX3xX1b3xX3xXadxX22xX31xX3xXcxX2exXbfxX22xX3xX28axX99xX4xX3xX134xX3exX3xX4xX1xX2bxX3xX18axXdxX1axXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xXcxX262xXdxX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX88xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX9fxX1xX3exX3xXexX1xX8exXf5xX22xX3xX5xX245xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX3exX4xX3xX1xX2bxXd6xXexX3xXd9xXdaxX22xX31xX3xX9fxX1xXdxX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX1xXdxX8dxX8exX3xX48xXbaxX36xX88xX3xX48xXd0xX6xX3xX4xX1xX368xX3xX169xX8exX3d9xXexX3xX1xXdxX43xX22xX3xX25dxX3xX48xXdaxXexX3xXb0xX1exXdxX3xXb0xX38cxX22xX31xX3xXb0xX10xX22xX3xX18axXdxX3c6xX22xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX13ax15ee2xX22xX31xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX281xXdxX3exX48xX3xXd9xX230xX4xX3xX28axX1exXdxX3xX28exX1xX250xX3xXexXd0xX245xX22xX31xX3xXexX1xX29axX36xX3xXb0xX29exX22xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXcxX2exXbfxX22xX3xX28axX99xX4xX3xX134xX3exX88xX3xXexX2f1xX3xX22xX6xX36xX3xXexX262xXdxX3xX1xX1axXexX3xXexX1xX3exX22xX31xX3xX2xX2xX88xX3xX7xX23bxX3xX4xfa54xX22xX3xX4axX3xXd9xX245xXexX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX9fxX1xX250xX3xX5xXd6xX22xX1xX3xX257xX22xX1xX3xX1xXd0xX25dxX22xX31xX3xXexX262xXdxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xXf2xX3xX38xX31xX2bxX1exXdxX3xXd9xX245xXexX3xX4xX1xXdxX8dxX8exX3xXexX230xXdxX3xX2xX1afxX4cxX2xX2xX3xXexX1x15731xX3xXb0xX1exX2bxX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX1afxX4cxX2xX2xX88xX3xX7xX23bxX3xX4xX23exX3xXexX1xX312xX48xX3xX48xXdaxXexX3xXd9xX245xXexX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX9fxX1xX250xX3xX5xXd6xX22xX1xX3xX22xXcaxX6xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xX3xXbxX13axX10xX22xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX48xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX63xXexX1xX163xX3xX165xX2xX167xXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX163xX3xX174xX2xX4bxXbxX169xX16axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX4cxX4cxXdxXf2xX18axX6xX2bxX1xX6xXexXdxX22xX1xXf2xXb0xX22xX4cxX22xX10xX15exX7xX4cxX2xX19dxX174xX167xX4cxX2xX167xX4axX63xX167xX2xX2xX2xX1aaxX174xX1aaxXexX4axX4bxX165xX1adxX1afxX5xX4bxXf2xX1c6xXbxX31xX4fxX2exX9xX4axX19dxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exX2bxX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX4fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX2bxX22xXaxX12xXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX7xX23bxX3xX9fxX1xX3exX3xXexX1xX8exXf5xX22xX3xX5xX245xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX3exX4xX3xX1xX2bxXd6xXexX3xXd9xXdaxX22xX31xX3xX22xX31xX2bxX1exXdxX3xXexX2exX15xXdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10949xX22xXexX10xX2exXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x107b9xeb4cxX3xX18axX3exX2bxX3xXexX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX4xX3exX4xX3xX9fxX1xX8exX3xXb0xX779xX4xX163xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12x153f0xX1xX250xX6xX3xXcxXbaxX36xX3xX134x13337xX4xX3xX134xXdaxX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1adxX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xXb0xX1exXdxX3xX22xX91xXdxX88xX3xX22xX31xX1exX36xX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX7b8xX22xX31xX88xX3xX7xX3exX22xX31xX3xX7xX262xX48xX3xX4xX23exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xXb0xX1exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xX22xX1x13695xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xXf2xX3xX28axX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xX3xXb0xX1exX3xX4xX23exX3xX22xX91xXdxX3xX4xX23exX3xX63xXadxX22xX31xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX4cxX2xX2xX3xX7xX6xX8exX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX7xX3exX22xX31xX3xX7xX262xX48xX3xX4xX23exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xXb0xX1exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xX22xX1xX822xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xX88xX3xX22xX31xX1exX36xX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX7b8xX22xX31xXf2xX3xX28axX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX7aexX1xX250xX6xX3xX28axXadxX22xX31xX3xX134xX7b8xX4xX3xX134xXdaxX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX3xXexX262xXdxX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1adxX4cxX2xX2xX88xX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX22xX31xX1exX36xX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX7b8xX22xX31xX88xX3xX7xX3exX22xX31xX3xX7xX262xX48xX3xX4xX23exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xXb0xX1exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xX22xX1xX822xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xXf2xX3xX28axX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xX7xX6xX8exX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX22xX31xX1exX36xX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX7b8xX22xX31xXf2xX3xX28axX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexX88xX3xX2exXdxX312xX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX19dxX3xXb0xX1exX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX13axX3exX4xX3xXexX368xX22xX1xX3xXexX2f1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX1dxX23exX6xX3xXd9xX1axX22xX3xXcxX1xX2f1xX6xX3xXcxX1xXdxX312xX22xX3xX1dxX8exX1axX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX4cxX2xX2xX3xXexX262xXdxX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1adxX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xXb0xX1exXdxX3xX22xX91xXdxX88xX3xXd9xX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX3xXb0xX1exXdxX3xX22xX91xXdxX88xX3xX2exXdxX312xX22xX31xX3xXbxX1xX250xX6xX3xX134xX7b8xX4xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX4xX23exX3xX22xX91xXdxX3xX48xXd0xX6xX3xXb0xX2f1xX6xX88xX3xX48xXd0xX6xX3xXexX2bxX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX4xX1xXdxX8dxX8exX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xXb0xX1exX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX4bxX3xXd9xX1axX22xX3xX4axX1aaxX4cxX2xX2xXf2xX3xX7aexX1xX250xX6xX3xX134xX7b8xX4xX3xXd9xX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xX7xX262xX48xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX28axX1exX3xX38x11efexX22xX31xX3xXd9xX1axX22xX3xX134xX5e0xX22xX1xX3xXcxX1xX8exXf5xX22xX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX4cxX2xX2xX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX3xXb0xX1exXdxX3xX22xX91xXdxXf2xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX19dxX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xX88xX3xX4xXf0xX4xX3xX18axXdaxX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xXb0xX2f1xX6xX88xX3xX48xXd0xX6xX3xXexX2bxXf2xX3xXcxX2exX2bxX22xX31xX3xX4xX91xX22xX3xX63xXadxX22xX31xX3xX4xX23exX3xX9fxX1xX257xX3xX22xX29exX22xX31xX3xX169xX257xX36xX3xX2exX6xX3xX5xX230xX4xX88xX3xX7xX2e9xXexX3xXb0xX1exX3xX31xXdxX23exX3xX31xXdxXf5xXexX3xX48xXd6xX22xX1xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12xXcxXbaxX36xX3xX38xX31xX8exX36xX312xX22xX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX4cxX2xX2xX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX3xXb0xX1exXdxX3xX22xX91xXdxXf2xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX2xX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xXf2xX3xXcxX2exX2bxX22xX31xX3xX4xX91xX22xX3xX63xXadxX22xX31xX3xX4xX23exX3xX9fxX1xX257xX3xX22xX29exX22xX31xX3xX169xX257xX36xX3xX2exX6xX3xX5xX230xX4xX88xX3xX7xX2e9xXexX3xXb0xX1exX3xX31xXdxX23exX3xX31xXdxXf5xXexX3xX48xXd6xX22xX1xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX38xX6xX48xX3xX134xXdaxX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX4cxX2xX2xX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX1exX2bxX3xXb0xX1exX3xX63xXadxX22xX31xX3xXb0xX1exXdxX3xX22xX91xXdxXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX2bxX63xX36xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX28exX1xX8exX3xXb0xX779xX4xX3xX1dxX1exX3xX38xXdaxXdxX163xX0xX4cxX10xX48xX12xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX165xX4cxX2xX2xX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1adxX4cxX2xX2xX88xX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX22xX31xX1exX36xX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX7b8xX22xX31xX88xX3xX7xX3exX22xX31xX3xX7xX262xX48xX3xX4xX23exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xXb0xX1exX3xX7xXd0xX91xX22xX31xX3xX48xX38cxX3xX22xX1xX822xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xXf2xX3xX28axX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX3xXcxX2f1xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xXd9xX1axX22xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX4axX174xX4cxX2xX2xX88xX3xX4xX23exX3xX48xXd0xX6xX3xX2exX257xXdxX3xX2exX3exX4xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX1afxX3xX7xX6xX8exX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX48xXd0xX6xX88xX3xX22xX31xX1exX36xX3xXexX2exX15xXdxX3xX22xX7b8xX22xX31xXf2xX3xX28axX312xX48xX3xXb0xX1exX3xX7xX3exX22xX31xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexX88xX3xX2exXdxX312xX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX2xX19dxX3xXb0xX1exX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX3xXexX2exX15xXdxX3xX2exX2e9xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX63xXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX2exX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX312xX22xX3x141e6xX8exX6xX22xX163xX0xX4cxX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xX8exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b3xXexX1xX8exX48xX18axX1b3xX6xX22xX63xX1b3xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX8exX3xX1b3xX3xX28axXadxX22xX31xX3xX22xX312xX22xX3xX48x15379xX4xX3xX31xX5e0xX3xX4xX1xX2bxX3xXd9xX822xXbxX4fxXaxX3xX1xX2exX10x11a05xX9xXaxX4cxXexX1xX2bxXdxX1b3xXexX2exX6xX22xX31xX4cxXexX1xX8exX1b3xX63xX2bxX22xX31xX1b3xX22xX10xX22xX1b3xX48xX6xX4xX1b3xX31xXdxX1b3xX4xX1xX2bxX1b3xX63xX10xXbxX4cxX2xX1afxX4axX1aaxX4axX1aaxXf2xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX31xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4cxX48xX10xX63xXdxX6xX4cxX2xX4axX4bxX4cxX22xX10xX15exX7xX4cxX2xX19dxX174xX167xX4cxX2xX4bxX167xX63xX167xX2xX4bxX2xX174xX167xX1adxXexX2xX1adxX4bxX4bxX5xX2xX1b3xX8exX22xXexXdxXexX5xX10xX63xX1b3xX2xXf2xX1c6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exX2bxX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX4fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX63xXdxXb0xX12xX0xX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX8exX3xX1b3xX3xX28axXadxX22xX31xX3xX22xX312xX22xX3xX48xXf8fxX4xX3xX31xX5e0xX3xX4xX1xX2bxX3xXd9xX822xXbxX4fxXaxX3xX1xX2exX10xXfa2xX9xXaxX4cxXexX1xX2bxXdxX1b3xXexX2exX6xX22xX31xX4cxXexX1xX8exX1b3xX63xX2bxX22xX31xX1b3xX22xX10xX22xX1b3xX48xX6xX4xX1b3xX31xXdxX1b3xX4xX1xX2bxX1b3xX63xX10xXbxX4cxX2xX1afxX4axX1aaxX4axX1aaxXf2xX1xXexX48xXaxX12xXcxX1xX8exX3xX1b3xX3xX28axXadxX22xX31xX3xX22xX312xX22xX3xX48xXf8fxX4xX3xX31xX5e0xX3xX4xX1xX2bxX3xXd9xX822xXbxX4fxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX8exX3xXd9xXadxX22xX31xX3xX22xX312xX22xX3xX48xXf8fxX4xX3xX31xX5e0xX3xX4xX1xX2bxX3xXd9xX822xXbxX4fxX3xd7afxX6xX8exX3xXd9xXbaxX36xX3xX5xX1exX3xX22xX1xXcaxX22xX31xX3xX31xX245xXdxX3xd924xX3xX18axXd6xX22xX3xX4xX23exX3xXexX1xX3c6xX3xX5xX779xX6xX3xX4xX1x14869xX22xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX29axX3xXd9xd98axX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX2exX6xX22xX31xX3xXb0xX1exX3xXbxX1xXf0xX3xX9fxXdxX43xX22xX3xX4xX29axX6xX3xX48xX5e0xX22xX1xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX63xXdxXb0xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28exX1xX7b8xX4xX3xXbxX1xXf0xX4xX3xX5x15469xXdxX3xX169xX10xX3xXadxX3xXexXadxX3xX9fxX1xX23exX3xX22xX95xX3xX48xX3exX36xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX48xX38cxX6xX3xX5xXd6xX22xX1xXaxX3xX1xX2exX10xXfa2xX9xXaxX4cxX169xX10xX4cxX9fxX1xX6xX4xX1b3xXbxX1xX8exX4xX1b3xX5xX2bxXdxX1b3xX169xX10xX1b3xX2bxX1b3xXexX2bxX1b3xX9fxX1xX2bxX1b3xX22xX2bxX1b3xX48xX6xX36xX1b3xXexX2exX2bxX22xX31xX1b3xX48xX8exX6xX1b3xX5xX6xX22xX1xX4cxX2xX1afxX4axX1aaxX4bxX2xXf2xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX31xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4cxX48xX10xX63xXdxX6xX4cxX2xX4axX4bxX4cxX22xX10xX15exX7xX4cxX2xX19dxX174xX167xX4cxX2xX4bxX167xX63xX174xX4axX4axX4axX2xX4bxX1afxXexX19dxX4axX165xX1aaxX2xX5xX4bxXf2xX1c6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exX2bxX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX4fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX63xXdxXb0xX12xX0xX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28exX1xX7b8xX4xX3xXbxX1xXf0xX4xX3xX5xX11abxXdxX3xX169xX10xX3xXadxX3xXexXadxX3xX9fxX1xX23exX3xX22xX95xX3xX48xX3exX36xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX48xX38cxX6xX3xX5xXd6xX22xX1xXaxX3xX1xX2exX10xXfa2xX9xXaxX4cxX169xX10xX4cxX9fxX1xX6xX4xX1b3xXbxX1xX8exX4xX1b3xX5xX2bxXdxX1b3xX169xX10xX1b3xX2bxX1b3xXexX2bxX1b3xX9fxX1xX2bxX1b3xX22xX2bxX1b3xX48xX6xX36xX1b3xXexX2exX2bxX22xX31xX1b3xX48xX8exX6xX1b3xX5xX6xX22xX1xX4cxX2xX1afxX4axX1aaxX4bxX2xXf2xX1xXexX48xXaxX12xX28exX1xX7b8xX4xX3xXbxX1xXf0xX4xX3xX5xX11abxXdxX3xX169xX10xX3xXadxX3xXexXadxX3xX9fxX1xX23exX3xX22xX95xX3xX48xX3exX36xX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX48xX38cxX6xX3xX5xXd6xX22xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX1dxXdxX43xX22xX3xXexXd0xX245xX22xX31xX3xXadxX3xXexXadxX3xX9fxX1xX23exX3xX9fxX1xX25dxXdxX3xXd9xXdaxX22xX31xX3xX9fxX1xXdxX3xX22xX1xXdxX43xXexX3xXd9xXdaxX3xX169xX8exX230xX22xX31xX3xXexX1xX3d9xXbxX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX4xX595xX22xX3xXf42xX8exX3exX3xX169xX6xX3xX5xXd6xX3xXb0xX262xXdxX3xX4xX3exX4xX3xXexX1exXdxX3xX169xX1axXf2xX3xXcxX8exX36xX3xX22xX1xXdxX312xX22xX3xXd9xX3c6xX3xX9fxX1xX7b8xX4xX3xXbxX1xXf0xX4xX3xXd9xXd0xX245xX4xX3xX7xX779xX3xX4xX230xX3xX22xX1exX36xX3xX4xXbfxX22xX3xXbxX1xX257xXdxX3xXexX5e0xX48xX3xX1xXdxX3c6xX8exX3xX22xX31xX8exX36xX312xX22xX3xX22xX1xXbaxX22xX3xX4xX1xX250xX22xX1xX3xX169xX3exX4xX3xXd9xX3c6xX3xX4xX23exX3xX22xX1xXcaxX22xX31xX3xX18axXdxX43xX22xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX169xddfbxX3xX5xX1143xX3xX1xXdxX43xX8exX3xXf42xX8exX257xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX63xXdxXb0xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX41xXf0xX3xXd9xXadxX22xX31xX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX1b3xX3xX9fxX1xXdxX3xX22xXadxX22xX31xX3xX63xXbaxX22xX3xX7xX257xX22xX3xX169xX8exX3d9xXexX3xXexX1xX10xX2bxX3xX384xXexX1xXadxX22xX31xX3xX5xX43xX472xXf2xXf2xXf2xX3xXexX2exXadxX22xX31xX3xX4xX1xX15xf69cxXaxX3xX1xX2exX10xXfa2xX9xXaxX4cxX22xX2bxX22xX31xX1b3xX22xX31xX1xXdxX10xXbxX4cxXb0xX8exX1b3xX63xX2bxX22xX31xX1b3xX2bxX1b3xX1xX6xX1b3xXexXdxX22xX1xX1b3xX9fxX1xXdxX1b3xX22xX2bxX22xX31xX1b3xX63xX6xX22xX1b3xX7xX6xX22xX1b3xX169xX8exX6xXexX1b3xXexX1xX10xX2bxX1b3xXexX1xX2bxX22xX31xX1b3xX5xX10xX1b3xXexX2exX2bxX22xX31xX1b3xX4xX1xX2bxX4cxX2xX1afxX4axX2xX19dxX165xXf2xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX31xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4cxX48xX10xX63xXdxX6xX4cxX2xX4axX4bxX4cxX22xX10xX15exX7xX4cxX2xX19dxX174xX167xX4cxX2xX4axX1adxX63xX1aaxX2xX174xX4axX165xX1aaxX4axXexX174xX174xX1aaxX2xX5xX1afxX1b3xX6xX22xX1xX1b3xX63xX6xXdxX1b3xX63xXdxX10xX22xXf2xX1c6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xXexX1xX1axX3xX22xX1exX2bxX3xXexX2exX2bxX22xX31xX3xX22xX31xX1exX36xX3xX38xX1xX1exX3xX31xXdxX3exX2bxX3xX41xXdxX43xXexX3xX38xX6xX48xX3xX4axX4bxX4cxX2xX2xX4fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX63xXdxXb0xX12xX0xX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX41xXf0xX3xXd9xXadxX22xX31xX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX1b3xX3xX9fxX1xXdxX3xX22xXadxX22xX31xX3xX63xXbaxX22xX3xX7xX257xX22xX3xX169xX8exX3d9xXexX3xXexX1xX10xX2bxX3xX384xXexX1xXadxX22xX31xX3xX5xX43xX472xXf2xXf2xXf2xX3xXexX2exXadxX22xX31xX3xX4xX1xX15xX14a3xXaxX3xX1xX2exX10xXfa2xX9xXaxX4cxX22xX2bxX22xX31xX1b3xX22xX31xX1xXdxX10xXbxX4cxXb0xX8exX1b3xX63xX2bxX22xX31xX1b3xX2bxX1b3xX1xX6xX1b3xXexXdxX22xX1xX1b3xX9fxX1xXdxX1b3xX22xX2bxX22xX31xX1b3xX63xX6xX22xX1b3xX7xX6xX22xX1b3xX169xX8exX6xXexX1b3xXexX1xX10xX2bxX1b3xXexX1xX2bxX22xX31xX1b3xX5xX10xX1b3xXexX2exX2bxX22xX31xX1b3xX4xX1xX2bxX4cxX2xX1afxX4axX2xX19dxX165xXf2xX1xXexX48xXaxX12xX41xXf0xX3xXd9xXadxX22xX31xX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX1b3xX3xX9fxX1xXdxX3xX22xXadxX22xX31xX3xX63xXbaxX22xX3xX7xX257xX22xX3xX169xX8exX3d9xXexX3xXexX1xX10xX2bxX3xX384xXexX1xXadxX22xX31xX3xX5xX43xX472xXf2xXf2xXf2xX3xXexX2exXadxX22xX31xX3xX4xX1xX15xX14a3xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX2exX2bxX22xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX7aexX1xX257xXdxX3xX22xX23exXdxX3xX2exXa9xX22xX31xX88xX3xXd9xXdxX8dxX8exX3xX9fxXdxX43xX22xX3xX7xX257xX22xX3xX169xX8exX3d9xXexX3xXb0xXf0xX3xXd9xXadxX22xX31xX3xX25dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX5xX1exX3xX2exX3d9xXexX3xX9fxX1xX7b8xX4xX3xX22xX31xX1xXdxX43xXexXf2xX3xX38xX1axX8exX3xX9fxX1xXadxX22xX31xX3xX31xXf8fxXbxX3xXb0xX1exXdxX3xX18axX6xX3xXexX2exXf5xX22xX3xX18ax13848xX2bxX3xX5xX53axX3xXexX1xX5e0xX3xX48xXd0xX6xX3xX4xX53axX22xX31xX3xX63xXbfxX48xX3xX63xX8dxX3xX5xX1exX48xX3xXexXdxX312xX8exX3xXd9xXdxX8dxX8exX3xX22xX1xXcaxX22xX31xX3xX4xX3exX22xX1xX3xXd9xX1161xX22xX31xX3xX2exX6xX8exX88xX3xX22xX31xXadxX3xXb0xXf0xX3xXd9xXadxX22xX31xXf2xX3xX1dxX11abxX3xXexX2exX245xX3xX7xX257xX22xX3xX169xX8exX3d9xXexX3xXexX2exX25dxX3xXexX1xX1exX22xX1xX3xX384xXexX1xXadxX22xX31xX3xX5xX43xX472xX3xXexX2exXd0xX262xX4xX3xX48xX11abxXdxX3xXb0xXf0xX3xX169xX8exX230xX22xX31xX3xX31xXdxX230xX22xX31xXf2xXf2xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX63xXdxXb0xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX8exX5xX12xX0xX63xXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX4cxX63xXdxXb0xX12xX0xX4cxX63xXdxXb0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14997xX8exXexX1xX2bxX2exXaxX12xX41xX29exX22xX3xX28axX99xX4xX0xX4cxXbxX12
Văn Đức