Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm: Còn nhiều bất cập!
(Baohatinh.vn) - Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) là khâu quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc kiểm soát giết mổ và nâng cấp, xây dựng, quản lý các lò giết mổ GSGC trong tỉnh vẫn còn nhiều bất cập.
ebebxfb53x13cc8x116d7x11272x138d7x10481x111f0x16222xX7x13a25xf9bcx11755x10d8dx16cb7x12f0axX5x148eexXax132f2x109cbx14ddfx17526x159aaxX3xX5x169edxX3x15808xXdx11593xXexX3xf1bdx12397xX3xX1bxXdxX6xX3xX7x160b7xX4x14d5bxX3xX1bxXdxX6xX3xX4x12822xX20x14f4exX3x129e4x1775cxX16xX3xX16xX1xXdx15987xX14xX3x1696fx1397fxXexX3xX4x127aaxXbx16835xX0x10c43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdbcxX10xX6xef2dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1x11fe2x177d7xXexX3x16a2bx14e12xX16xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX2axX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX31xX20xX3x14847x166f1x11a77xX89xX35x13be0xX3xX5x111daxX3x1418cxX1x14ec5xX14xX3x1350axX14xX6xX16xX3xXex15d8ex15692xX16xX1bxX3xXexX9dxX66xX16xX1bxX3xX4xf81dxX16xX1bxX3xXex145b3xX4xX3xXbxX1xX36xX16xX1bxX2axX3xX4xX1x10e27xX16xX1bxX3xX5ax179a7xX4xX1xX3xX3fx148bdxX16xX1xX3xX4x11607xX16xX1bxX3xX16xX1x159d4xX3xX3fxX15xX66xX3x1305bxXc4xX3xX7x15041xX4xX3xX92xX1x12abcxX10xX3xX16xX1bxXcfx12c56xXdxX3xXexXdx16819xX14xX3xX5ax104bfxX16xX1bx14483xX3xXcxX14x1070cxX3xX16xX1xXdxXe9xX16xX2axX3xXd5xXdxXc4xX4xX3xX92xXdx1261exX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXd5xX90xX3xX16xX94xX16xX1bxX3xX4xX40xXbxX2axX3x16a1axX94xXf4xX3xX5ax13fe2xX16xX1bxX2axX3xX97xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX4xXaexX4xX3xX5xX36xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX89xX8axX89xX35xX3xXexX9dxX66xX16xX1bxX3xXex13912xX16xX1xX3xXd5x17345xX16xX3xX4xX36xX16xX3xX16xX1xXdxX3cxX14xX3xX3fxX40xXexX3xX4xX44xXbxXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13bdbxX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXex12918xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3x11ecdxX14xX7xXexXdx1063exXf4x13218xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX66xX16xX1bxX12xX3x10cdbxXdexX16xX1bxX3xX5x13c70xX66xX3xXd5xXdxXc4xX4xX3xX97xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX0xX48xX7xXexX9dxX66xX16xX1bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xX35xX1xXdxX3xX4x178cfxX4xX3xXcxX1xX28xX3xXf4xX2axX3xXexX9dxXe9xX16xX3xX6axXbfxX6xX3xX3fxX90xX16xX3xXexX14exX16xX1xX3xX1xXdxXc4xX16xX3xX4x1343dxX3x15d60xX3xX4x16d06xX3xX7x12e54xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xX6axX6xX16xX1bxX3xX1xX66xX67xXexX3xX6axX6bxX16xX1bxX3xX22fxX3xXbxX1xXcfxXe4xX16xX1bxX3xXcxX94xX16xX3xX89xXdxX6xX16xX1bxX3xX88xXcx11621xX3xX57xX90xX3xXcx14981xX16xX1xX8dxX3xXd5xX90xX3xXbxX1xXcfxXe4xX16xX1bxX3x1488fxX6xX20xX3xX57x15e53xX16xX1bxX3xX88xXcx105bbxX3xX57xX289xX16xX1bxX3xX1a3xX275xX16xX1xX8dxX197xX3xX2xX3xX4xX1x16eeexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX31xX20xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXd5x120bcxXdxX3xX4xXa9xX16xX1bxX3xX7xX14xX40xXexX3xX229xXf0x15e64xX2cdxX2cdxX3xX4xX66xX16xX48xX16xX1bxX90xXf4xXf0xX3xX284xX1bxX66xX90xXdxX3xX9dxX6xX2axX3xX4xX227xX3xX92xX1xX66xX15xX16xX1bxX3xX2xXf0xf3cbx10f3fxX2xX3xX6axXdxX104xX20xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX89xX8axX89xX35xX3xXexX67xXdxX3xX1bxXdxX6xX2axX3xXbxX1xX94xX16xX3xX3fxXbaxX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX3cxX14xX3xX22fxX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3x10f4bxXdxX5axXexX1xX9xXaxX229xX2cdxX2cdxXaxX3xX3fxX66xX9dxX5axX10xX9dxX9xXaxX2cdxXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX9dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX16xX1bxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX3fxX66xX5axXf4xX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX48xX48xXdxXf0xX3fxX6xX66xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf0xXd5xX16xX48xX16xX10xX33exX7xX48xX2x1150bxX229x1340bxX48xX2xX2cdxX2f2xX5axX2f2xX2cdx129dfx171d0xX2f1xX2cdxX2cdxXexX2f2xX2f1xX229xX2cdxX3bfxX5xX2cdxXf0xX190xXbxX1bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX9dxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX66xX16xXaxX12xX284xX1xX90xX3xX20xXaexXf4xX3xX35xX1xX1dxX3xX3fxXdxX1dxX16xX3xX7xX28xX4xX3xX7xX15xX16xX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3x14bc4xXdxXexX9dxX6xX4xX66xX3xX6axX31xX14xX3xXexXcfxX3xX121xX94xXf4xX3xX5axX126xX16xX1bxX3xXexX1xX10xX66xX3xX5axX94xXf4xX3xX4xX1xX14xXf4xX3cxX16xX3xX4xXa9xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXc4xX3xX1xXdxXc4xX16xX3xX6axX67xXdxX3xXexXdxXe9xX14xX3xX4xX1xX14x15e63xX16xX3xX35xX1xX94xX14xX3x11342xX14xX3xXd5xX3cxX3xf3c9xX8ax11843xXcxXcxX26fxXf0xX3xX284xX1xX90xX3xX20xXaexXf4xX3xX6axXdxX3xXd5xX90xX66xX3xX1xX66xX67xXexX3xX6axX6bxX16xX1bxX3xX1bxXdxX28xXbxX3xX1bxXdxX15xXdxX3xX97xX14xXf4xX1dxXexX3xX6axX31xX14xX3xX9dxX6xX3xX4xX1xX66xX3xX16xX1bxXcfxXe4xXdxX3xX4xX1x17997xX16xX3xX16xX14xXa9xXdxX2axX3xXexX1xX28xX4xX3xX6axX457xXf4xX3xX4xX1xX4a9xX16xX3xX16xX14xXa9xXdxX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX9dxXdxX104xX16xX3xX3fxX3cxX16xX3xXd5x172d2xX16xX1bxXf0xX3x1592dxX16xX1xX33xX3xX57xX66xX90xXdxX3xX284xX6xX20xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX9dxX12xX0xX48xXexX3fxX66xX5axXf4xX12xX0xX48xXexX6xX3fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xXcxX1xXe4xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX1bxX31xX16xX3xX6axX94xXf4xX2axX3xX5xXcfxX2a1xX16xX1bxX3xXexXdxXe9xX14xX3xXexX1xX205xX3xXexX1xX126xX4xX3xXbxX1xX457xX20xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX3xXexX9dxXe9xX16xX3xX6axXbfxX6xX3xX3fxX90xX16xX3xXexX14exX16xX1xX3xX16xX1bxX90xXf4xX3xX4xX90xX16xX1bxX3xXexX4a9xX16xX1bxX3xX16xXe9xX16xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xX92xX1xX227xX3xX6axXaexXbxX3xXd9xX16xX1bxX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xX16xX1xX14xX3xX4xX31xX14xXf0xX3xXcxX67xXdxX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX3xXbxX1xXcfxXe4xX16xX1bxX3xXcxX94xX16xX3xX89xXdxX6xX16xX1bxX2axX3xX7xX6xX14xX3xX92xX1xXdxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX16xX1xX44xX16xX3xX20xX21xX3xX2xX2cdxX3xX4xX66xX16xX3xX3fxX36xX3xXd5xX90xX3xX2f1xX2cdxX3xX4xX66xX16xX3xX5xX2a1xX16xX3xXexX1x1701axX3xX4xX1x10dcdxX3xX5xX36xX3xX3fxX14xX6bxX4xX3xXbxX1xX15xXdxX3x16e80xX6axX227xX16xX1bxX3xX4x12271xX6xf576xX3xXd5xX621xX3xX97xX14xXaexX3xXexX15xXdxXf0xX3xf0d4xX1xXa9xX16xX1bxX3xXd5xX90xX66xX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xX5xX36xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX2axX3xX4xXaexX4xX3xX1xX6bxX3xX4xX227xX3xX16xX1xX14xX3xX4xX31xX14xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX6axX1dxX16xX3xX16xX1xX4d5xX16xX1bxX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX16xX1xXdexX3xX5xX1a9xX3xX92xX1xXaexX4xX2axX3xX5axX153xX16xX3xX6axX1dxX16xX3xXd5xXdxXc4xX4xX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX9dxX22fxX3xX16xXe9xX16xX3xX5xXdexX16xX1bxX3xX5xX1a9xX66xXf0xX3xX13xX14xX6xX3xX92xXdxX104xX20xX3xXexX9dxX6xX3xX20xX6bxXexX3xX7xXbaxX3xX1xX6bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX9dxXe9xX16xX3xX6axXbfxX6xX3xX3fxX90xX16xX3xX121x10764xX3xXcxX1xX67xX4xX1xX3xXcxX94xX16xX3xX88xXcxX1xX67xX4xX1xX3xX57xX90xX8dxX2axX3xX6axX66xX90xX16xX3xX92xXdxX104xX20xX3xXexX9dxX6xX3xXbxX1xXaexXexX3xX1xXdxXc4xX16xX3xX16xX1xXdxX3cxX14xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX28xX4xX3xX6axX71axX3xX3fxXbfxX3xX121xX1a9xX3xXexX1xXbfxXexX3xX16xX1xXcfxX16xX1bxX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX4xX227xX3xX5axX40xX14xX3xX92xXdxX104xX20xX3xX5axXbfxX4xX1xXf0xX3xX284xX1bxX14xXf4xXe9xX16xX3xX5axX66xX2axX3xX4xXaexX4xX3xX1xX6bxX3xX1xX66xX67xXexX3xX6axX6bxX16xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX67xXdxX3xX6axX94xXf4xX3xX97xX14xXaexX3xX6axXa9xX16xX1bxX3xX16xXe9xX16xX3xX4xXaexX16xX3xX3fxX6bxX3xXexX1xX28xX3xXf4xX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xXexX1xX104xX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX16xX21xXdxXf0xXf0xXf0xX3xX35xXaexX4xX3xX1xX6bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX2axX3xX92xXdxX16xX1xX3xX5axX66xX6xX16xX1xX3xXexX1xXbfxXexX3xX89xX8axX89xX35xX3xX22fxX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1xX2a1xX3xXbxX1xX15xX16xX3xXaexX16xX1xX33xX3xXexX67xXdxX3xX16xX1xX4d5xX16xX1bxX3xXd5xXedxX16xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXex1386exX3xX229x140b4xX3bfxX1xX3xX7xXaexX16xX1bxX3xX1xX66x16e67xX4xX3xX22fxX3xX6axXbfxX6xX3xX3fxX90xX16xX3xX9dxX6bxX16xX1bxX2axX3xX4xXaexX4xX3xX1xX6bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXbxX1xX94xX16xX3xXexXaexX16xX2axX3xX4xXaexX16xX3xX3fxX6bxX3xX5xX90xX20xX3xX4xXa9xX16xX1bxX3xXexXaexX4xX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX6axXdxX3xX5xX67xXdxX3xX16xX1xXdxX3cxX14xX3xX6axX104xX3xX6axX227xX16xX1bxX3xX5axX40xX14xX3xX16xXe9xX16xX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX15xX20xX3xX3fxX15xX66xX3xX97xX14xXf4xX3xXexX9dxX621xX16xX1xX3xX92xXdxX104xX20xX3xXexX9dxX6xX3xXexX9dxXcfxX2bexX4xX2axX3xX7xX6xX14xX3xX92xX1xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXd5xX90xX3xX6axXdxX3cxX14xX3xX92xXdxXc4xX16xX3xXd5xXc4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX28xX3xXf4xXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xX177xXe9xX16xX3xX4xX67xX16xX1xX3xX6axX227xX2axX3xXd5xX153xX16xX3xX4xX36xX16xX3xX121xX457xXf4xX3xX9dxX6xX3xXexX621xX16xX1xX3xXexX9dxX67xX16xX1bxX3xX4xXaexX16xX3xX3fxX6bxX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXd5xXdxX3xXbxX1xX67xX20xX3xXexX9dxX66xX16xX1bxX3xXd5xXdxXc4xX4xX3xXexX1xX14xX3xX5xXc4xX3xXbxX1x1714fxX3xX4xX625xX6xX3xX4xXaexX4xX3xX1xX6bxX3xX6axXcfxX6xX3xXexX1xXbfxXexX3xX89xX8axX89xX35xX3xX9dxX6xX3xX4xX1xX2a1xX3xX92xXdxX16xX1xX3xX5axX66xX6xX16xX1xX3xX16xX1xXcfxX3xXexX1xX14xX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX625xX3xX7xXbaxX3xXexXdxX3cxX16xX3xX5xXc4xX3xXbxX1xX999xX3xX7xX66xX3xXd5xX2bexXdxX3xX20xXd9xX4xX3xX97xX14xXf4xX3xX6axXbfxX16xX1xX3xX1xX66xX844xX4xX3xXd5xXcfxX2a1xXexX3xX97xX14xXaexX3xX20xXc4xX16xX1xX3xX1bxXdxXaexX3xX3fxXdxXe9xX16xX3xX5xX6xXdxX3xXbxX1xXaexXexX3xX4xX1xX66xX3xX1xX6bxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xXf0xX3xXcxX67xXdxX3xX4xX1xX2a1xX3xX8axX22cxX16xX3xX88xXexX1xXbfxX3xXexX9dxX40xX16xX3xX57xXcfxX22cxX16xX1bxX3xX64bxX1xXe9xX8dxX3xX121xX457xXf4xX3xX9dxX6xX3xXexX9dxXcfxXe4xX16xX1bxX3xX1xX2a1xXbxX3xX4xXaexX16xX3xX3fxX6bxX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX1xX14xX3xX5xXc4xX3xXbxX1xX999xX3xX2xX2cdxXf0xX2cdxX2cdxX2cdxX3xX6axX289xX16xX1bxX3xX4xX625xX6xX3xX2xX3xX1xX6bxX3xX7xX6xX14xX3xX92xX1xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX2xX3xX4xX66xX16xX3xX3fxXe9xX3xX16xX1xXcfxX16xX1bxX3xX5xX67xXdxX3xXbxX1xXaexXexX3xX3fxXdxXe9xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1xX14exX3xX4xX227xX3xX3b6xXf0xX2cdxX2cdxX2cdxX3xX6axX289xX16xX1bxX2axX3xXexX9dxX66xX16xX1bxX3xX92xX1xXdxX3xX6axX227xX2axX3xX20xXd9xX4xX3xXexX1xX14xX3xX5xXc4xX3xXbxX1xX999xX3xXexX1xX10xX66xX3xX97xX14xXf4xX3xX6axXbfxX16xX1xX3xX5xX90xX3xX2xX3b4xXf0xX2cdxX2cdxX2cdxX3xX6axX289xX16xX1bxXf0xXf0xXf0xX3xX284xX1bxX66xX90xXdxX3xX9dxX6xX2axX3xX20xX6bxXexX3xXd5xX90xXdxX3xX1xX6bxX3xX92xXdxX16xX1xX3xX5axX66xX6xX16xX1xX3xXexX1xXbfxXexX3xX5xX2a1xX16xX2axX3xXexX1xXbfxXexX3xX3fxX36xX3xXexX67xXdxX3xX4xX1xX2a1xX3xX35xX31xX14xX3xX26fxX1xX625xX3xX88xXcxX26fxX3xX57xX90xX3xXcxX275xX16xX1xX8dxX3xXd5xX90xX3xX4xX1xX2a1xX3xX35xX457xX20xX3xXcxX1xXbfxX16xX1xX3xX88xX35xX457xX20xX3xX28fxX14xXf4xXe9xX16xX8dxX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX4xX227xX3xX5axX40xX14xX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xXf0xXf0xXf0xX3xX284xX1xXdxX3cxX14xX3xX1xX6bxX3xX3fxXaexX16xX3xXexX1xXbfxXexX3xX5xX2a1xX16xX3xXexX67xXdxX3xX4xX1xX2a1xX3xX26fxX1xX28xX4xX3xX1a3xX6bxX4xX3xX88xX35xX6xX16xX3xX1a3xX6bxX4xX8dxX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xXd5xX90xX66xX3xX4xX1xX2a1xX3xX20xX90xX3xXexX9dxX90xX16xX3xX9dxX6xX3xX16xX1bxX66xX90xXdxX3xX6axXcfxXe4xX16xX1bxX2axX3xX16xX1bxX66xX90xXdxX3xX4xX21xX16xX1bxX3xX6axX104xX3xX3fxXaexX16xXf0xXf0xXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX66xX16xX1bxX12xXcxX1xXdxX1dxX14xX3xX5xX36xX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xX0xX48xX7xXexX9dxX66xX16xX1bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xX465xXdxXc4xX4xX3xX121xX94xXf4xX3xX5xX36xX3xX20xX21xX3xX89xX8axX89xX35xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXexX67xXdxX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxX3xXexX9dxXe9xX16xX3xX6axXbfxX6xX3xX3fxX90xX16xX3xXexX14exX16xX1xX3xX5xX90xX3xX1xX1dxXexX3xX7xXd9xX4xX3xX4xX31xX16xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX6axX104xX3xX1xX67xX16xX3xX4xX1xX1dxX3xXd5xXdxXc4xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX16xX1xXdexX3xX5xX1a9xX2axX3xXexX126xX3xXbxX1xXaexXexX2axX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX15xX20xX3xX3fxX15xX66xX3xX6axXdxX3cxX14xX3xX92xXdxXc4xX16xX3xXd5xXc4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX28xX3xXf4xXf0xX3xX177xX22fxXdxX3xXd5xX44xXf4xX2axX3xXexX14exX16xX1xX3xXd5xX90xX3xX16xX1bxX90xX16xX1xX3xX284xX284x14509xX26fxXcxX284xXcxX3xX4xX227xX3xX92xX1dxX3xX1xX66xX67xX4xX1xX3xX4xX205xX3xXexX1xX104xX3xX6axX104xX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxX3xXexX9dxXdxX104xX16xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXexX1xX126xX4xX3xX1xXdxXc4xX16xXf0xX3xXcxX1xX10xX66xX3xXexX1xXa9xX16xX1bxX3xX3fxXaexX66xX3xX92xX1dxXexX3xX5xX14xX44xX16xX3xX4xX625xX6xX3xX35xX1xX625xX3xXexXbfxX4xX1xX3x1253axX177xX284x110b0xX3xXexX14exX16xX1xX3xX16xX1bxX90xXf4xX3xX2xX2xX48xX3b4xX48xX229xX2cdxX2xX3b4xX2axX3xXexX836xX3xX16xX1bxX90xXf4xX3xX2xX48xX3b6xX2axX3xX20x12fc4xXdxX3xX1xX14xXf4xXc4xX16xX2axX3xXexX1xX90xX16xX1xX3xXbxX1xXbaxX2axX3xXexX1xXbfxX3xX121xX71axX3xX4xX227xX3xX999xXexX3xX16xX1xX40xXexX3xX2xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXd5xX90xX66xX3xX1xX66xX67xXexX3xX6axX6bxX16xX1bxX3xXd5xX90xX3xX4xX1xX40xX20xX3xX5axXd9xXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX67xXdxX3xX1bxXdxX6xX3xX92xX104xX3xXexX836xX3xX16xX1bxX90xXf4xX3xX2xX2f2xX48xX3b6xX48xX229xX2cdxX2xX3b4xXf0xX3xXcxX14xXf4xX3xX16xX1xXdxXe9xX16xX2axX3xX4xX1xX66xX3xX6axX1dxX16xX3xXexX1xXe4xXdxX3xX6axXdxX104xX20xX3xX16xX90xXf4xX2axX3xX16xX1xX621xX16xX3xX4xX1xX14xX16xX1bxX2axX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxX3xXexX9dxXdxX104xX16xX3xX92xX1xX6xXdxX3xX4xX36xX16xX3xX4xX1xX44xX20xX2axX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX6axXaexXbxX3xXd9xX16xX1bxX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xXf4xXe9xX14xX3xX4xX31xX14xX3xXexX9dxXe9xX16xXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xX33exXdxX5axXexX1xX9xXaxX229xX2cdxX2cdxXaxX3xX3fxX66xX9dxX5axX10xX9dxX9xXaxX2cdxXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX9dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX16xX1bxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX3fxX66xX5axXf4xX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX48xX48xXdxXf0xX3fxX6xX66xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf0xXd5xX16xX48xX16xX10xX33exX7xX48xX2xX3b4xX229xX3b6xX48xX2xX2cdxX2f2xX5axX2f2xX2cdxX3bexX3bfxX2f1xX2cdxX2cdxXexX2f2xX2f1xX229xX2f2xX3bexX5xX2xXf0xX190xXbxX1bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX9dxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX66xX16xXaxX12xX465xXdxXc4xX4xX3xX121xX94xXf4xX3xX5xX36xX3xX20xX21xX3xX89xX8axX89xX35xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXexX67xXdxX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxX3xXexX9dxXe9xX16xX3xX6axXbfxX6xX3xX3fxX90xX16xX3xXexX14exX16xX1xX3xX5xX90xX3xX1xX1dxXexX3xX7xXd9xX4xX3xX4xX31xX16xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX6axX104xX3xX1xX67xX16xX3xX4xX1xX1dxX3xXd5xXdxXc4xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX16xX1xXdexX3xX5xX1a9xX2axX3xXexX126xX3xXbxX1xXaexXexX2axX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX15xX20xX3xX3fxX15xX66xX3xX6axXdxX3cxX14xX3xX92xXdxXc4xX16xX3xXd5xXc4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX28xX3xXf4xXf0xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX9dxX12xX0xX48xXexX3fxX66xX5axXf4xX12xX0xX48xXexX6xX3fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xX57xX14xXf4xXc4xX16xX3xX64bxfcc3xX3xX467xX16xX1xX3xX1xXdxXc4xX16xX3xX6axX71axX3xX97xX14xXf4xX3xX1xX66xX67xX4xX1xX3xX3b4xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXexX67xXdxX3xXexX1xXbfxX3xXexX9dxX40xX16xX2axX3xX4xXaexX4xX3xX121xX71axX33xX3xX64bxX109axX3xX177x124b2xX4xX2axX3xX64bxX109axX3x123e4xX289xX16xX1bxX3xXd5xX90xX3xX64bxX109axX3xX1a3xX94xX20xX3xXd5xX2bexXdxX3xX5axXdxXc4xX16xX3xXexX999xX4xX1xX3xX229xX2ax1323cxX3xX1xX6xXf0xX3xX8axX66xX16xX1bxX3xX4xX1xX66xX3xX6axX1dxX16xX3xXexX1xXe4xXdxX3xX6axXdxX104xX20xX3xX16xX90xXf4xX3xX20xX2bexXdxX3xX4xX1xX14exX3xX4xX227xX3xX229xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX22fxX3xXexX1xXbfxX3xXexX9dxX40xX16xX3xXd5xX90xX3xX121xX71axX3xX64bxX109axX3xX10edxX289xX16xX1bxX3xX4xX227xX3xX4xX1xX625xX3xX6axX31xX14xX3xXexXcfxXf0xX3xXcxX67xXdxX3xXexX1xXbfxX3xXexX9dxX40xX16xX2axX3xX16xX1bxXcfxXe4xXdxX3xX5axX94xX16xX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX289xX16xX1bxX3xX19xX3xXd5xX3cxX3xX6axXbfxX6xX3xX6axXdxX104xX20xX3xX16xXe9xX16xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xXexX1xX104xX3xXexX9dxXdxX104xX16xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xXa9xX16xX1bxX197xX3xX4xX36xX16xX3xXexX67xXdxX3xX121xX71axX3xX64bxX109axX3xX10edxX289xX16xX1bxX3xXexX1xX621xX3xX6axX6xX16xX1bxX3xX121xX94xXf4xX3xX5axX126xX16xX1bxX3xX6axX3cxX3xXaexX16xX3xX6axX31xX14xX3xXexXcfxXf0xXf0xXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xXcxXcfxX22cxX16xX1bxX3xXexX126xX2axX3xX1xX14xXf4xXc4xX16xX3xXcxX1xX67xX4xX1xX3xX57xX90xX3xX4xX227xX3xX92xX1dxX3xX1xX66xX67xX4xX1xX3xX121xX94xXf4xX3xX5axX126xX16xX1bxX3xX20xX2bexXdxX3xX3b6xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXexX67xXdxX3xX3b6xX3xX121xX71axX3xXd5xX90xX3xX16xX94xX16xX1bxX3xX4xX40xXbxX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX4xXc9xX3xXexX67xXdxX3xX121xX71axX3xXcxX1xX67xX4xX1xX3xXcxX94xX16xXf0xX3xXcxX9dxX66xX16xX1bxX3xX6axX227xX2axX3xX2f1xX48xX3b6xX3xX121xX71axX3xX6axX71axX3xX3fxXbaxX3xXexX9dxX999xX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xX6axX40xXexX3xX16xX1xXcfxX16xX1bxX3xX5xX67xXdxX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX1xX9exXbxX3xX5axX94xX16xX3xX5xX40xXf4xX3xX19xX3xX92xXdxX1dxX16xX3xXd5xX90xX3xX2xX3xX121xX71axX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX3fxXbaxX3xXexX9dxX999xX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xX6axXbfxX6xX3xX6axXdxX104xX20xXf0xX3xX414xX844xX4xX3xX5axXedxX3xX2f2xX48xX3b6xX3xX121xX71axX3xX6axX71axX3xX4xX227xX3xX4xX1xX625xX3xX6axX31xX14xX3xXexXcfxX3xXd5xX90xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xX4xXc9xX3xX16xX1xXcfxX16xX1bxX3xX5axX66xX3xXexX9dxXdxX104xX16xX3xX92xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX44xX20xX2axX3xX4xX1xX14exX3xX6axX67xX66xX3xXexX1xXdxX1dxX14xX3xX97xX14xXf4xX1dxXexX3xX5xXdxXc4xXexX3xX16xXe9xX16xX3xX1xXdxXc4xX16xX3xXcxX1xX67xX4xX1xX3xX57xX90xX3xXd5xX153xX16xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX4xX227xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX16xX90xX66xX3xX6axXdxX3xXd5xX90xX66xX3xX1xX66xX67xXexX3xX6axX6bxX16xX1bxXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX66xX5axXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX188xX6xX5xXdxX1bxX16xX33xX3xX190xX14xX7xXexXdxX195xXf4xX197xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xXa9xX16xX1bxX3xX26fxX1xX67xX20xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX177xX621xX16xX1xX3xX188xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX205xX4xX3xXexX9dxXcfxX22fxX16xX1bxX3xX35xX1xXdxX3xX4xX205xX4xX3xXcxX1xX28xX3xXf4xX2axX3xX6axX1dxX16xX3xXexX1xXe4xXdxX3xX6axXdxX104xX20xX3xX16xX90xXf4xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX4xX227xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX89xX8axX89xX35xX3xX20xX2bexXdxX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xX6axXcfxX6xX3xXd5xX90xX66xX3xX1xX66xX67xXexX3xX6axX6bxX16xX1bxX3xX16xX1bxX66xX90xXdxX3xX229xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXexX67xXdxX3xXcxX26fxX3xX57xX90xX3xXcxX275xX16xX1xX3xXd5xX90xX3xXcxX28fxX3xX57xX289xX16xX1bxX3xX1a3xX275xX16xX1xXf0xX3xXdcaxX66xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX121xX94xXf4xX3xX5axX126xX16xX1bxX3xX6axXcfxX2a1xX4xX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xX16xXe9xX16xX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxX3xXd5xX153xX16xX3xXbxX1xX15xXdxX3xXexX1xX126xX4xX3xX1xXdxXc4xX16xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX67xXdxX3xX1bxXdxX6xXf0xX3xX465xX621xX3xXd5xX44xXf4xX2axX3xX4xXa9xX16xX1bxX3xXexXaexX4xX3xX92xXdxX104xX20xX3xX7xX66xXaexXexX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX9dxX40xXexX3xX92xX1xX227xX3xXexX14xX94xX16xX3xXexX1xX625xX3xXexX1xX10xX66xX3xX97xX14xXf4xX3xXexX9dxX621xX16xX1xX3xXd5xX90xX3xX92xX1xXa9xX16xX1bxX3xX6axX15xX20xX3xX3fxX15xX66xX3xX467xXcxX465xX8axXcxX26fxXf0xX3xX284xX1bxX66xX90xXdxX3xX4xXaexX4xX3xX6axXbfxX6xX3xXbxX1xXcfxX22cxX16xX1bxX3xX4xX1xX625xX3xX6axX6bxX16xX1bxX3xX121xX94xXf4xX3xX5axX126xX16xX1bxX3xXd5xX90xX3xX3fxX6xX16xX3xX1xX90xX16xX1xX3xX4xX1xX999xX16xX1xX3xX7xXaexX4xX1xX3xX1xXdefxX3xXexX9dxX2a1xX3xX6axX31xX14xX3xXexXcfxX3xX4xX22cxX3xX7xX22fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xXexX44xXbxX3xXexX9dxX14xX16xX1bxX3xXexX1xX621xX3xXd5xX153xX16xX3xX4xX36xX16xX3xX20xX6bxXexX3xX7xXbaxX3xX1xX14xXf4xXc4xX16xX3xX16xX1xXcfxX33xX3xX1a3xX6bxX4xX3xX57xX90xX2axX3xX465xXc9xX3xX13xX14xX6xX16xX1bxX2axX3xXcxX1xX67xX4xX1xX3xX57xX90xX3xXd5xX90xX3xX57xXcfxX22cxX16xX1bxX3xX64bxX1xXe9xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX3fxX6xX16xX3xX1xX90xX16xX1xX3xX4xX1xX999xX16xX1xX3xX7xXaexX4xX1xX3xX1xXdefxX3xXexX9dxX2a1xXf0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX467xX14xXexX1xX66xX9dxXaxX12xX57xX4d5xX14xX3xXcxX9dxX14xX16xX1bxX0xX48xXbxX12
Hữu Trung