Tàu hải quân “tàng hình” của Singapore đến Đà Nẵng
Hải quân hai nước sẽ luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển, sử dụng tín hiệu cờ quốc tế.
8d29x9599xfcbex9251xbc3cxec8exffedx13c16xb750x13530x12a93xfc2fxc27cxe699xc32bxfd3bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax91d8xfe52x10ce4xXexX0x137bexXaxX17xX18xX19xXexX0xa728x13c67xX19xb304xXexX0xXaxc8eaxX9xd661xXdxX18x9f1exX2fxdf29xa1b7x10520xX5x9d8cxXbxXdxX17xX32xXexX5xf7b3xc0b5xX9xXaxe2c2xX35xX9x1346cxX3dx118fax105e9xX9xX32xXbxX3cxX46xf4ffxX9xXaxe4baxX46xXaxX32xX9xX2cx10915xX18xX9x112c3xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xc874xX17xX9x13a97x13b33xX46xX9xcfaaxX3cxX9xbe51x136c6xX46xX4cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf29exX17xX18xX19xX32xXexX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xXaxX18xX35xX9xX46xab9fxf0eexX2cxX9xX2fx9086xX9xXdxX3dxX26xd53dxX46xX9xXbxa042xX33xX9xXbxX4fxXcxX9xc720xX35xX63xXcxX9xX2cxa8c9xX3dxX9xX46x11af1xX46xX9xXbxX5fx11c2bxX46xX9xX23xX35xf557xX46xafc0xX9xX2fxecf0xX9xX19x12a31xX46xX4cxX9xXbx10c52xX46xX9xXaxX35xX9bxX3dxX9xX2cx98c7xX9xX43xX3dxfefaxX2cxX9xXbxX63xacd0xX0xX1cxX33xXexX0xX18xX5fxXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX46xXbxX17xX46xXbx118e9xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9xffccxX2cxXa6xXf5xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9xdb6dxX35xX19xXbxXaxXf5xX2cxX24xXcxXcxX24xX46xX9xX23xXdxX24xX2cxXa6xXf5xX18xX19xX2fxXf5xX2cxX24xX46xX46xX17xX2cxXbxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12f3bxX24xX19xX26xX32xXexX58x11c66xX9xX5xXaxb1a9xX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xaa56xX3cxX9xX5xX5fxX3dxX26xa9c5xX46xX9xXbxXaxX13exX46xX4cxX9xX5xX7xX9xX66xX3cxX9xX69xX6axX46xX4cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX63xXbxXbcxX9xXbxX3cxX3dxX9xXa6xXaxX3dxX9xXbxX5fxXc2xX2cxX9x9d5bxX58xX58xX9x94dcxX46xXbxX5fxX17xX33xX35xX19xX9xc31ex96a3xb47bxaf68xX9xX2cxX55xX18xX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xX58xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xX2fxX96xX9xX62xX63xX46xX9xXbxXaxd77axXcxX9x11c29x127ddxX9xX4cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX46xXaxX9xX33xXaxXd4xX9xXbxfb64xX9xX46xX4cxX3cxX26xX9x135b4xX186xX9xX62xX63xX46xX9xX1c7xX187xX1cx103dbxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX19xX26xX32xXexX2axe900xf0a0xX9xX2fxc64exX9xX43xX3dxX18xX46xX9xX146xX3cxX9xXbxXaxX55xX26xX9xXbxXaxX55xX9xX62xX24xX3cxX46xX9xX2fxX96xX9xX19xX24xX9xX5xXaxX91xd4b8xX46xX4cxX9xXbx11f7cxX9xb8e8xX24xX2fxX17xX33xXaxX9xX69xX17xX24xXbcxX9xX58xea66xX9xX43xX3dxX18xX46xX9xX4xXaxbd79xX9xXaxX3dxX26xX9xX7dxc547xX2cxX9xX146xX35xXb5xX46xX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xX58xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xXdxX3cxXcxX9xX5xX5fxX91xX13axX46xX4cxX9xX62xX24xX3cxX46xXd9xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX108xX35xX19xXbxXaxefa7xX9xX1d1x119f0xX1eaxX33xX1adxc40axX32xX9xX23xX24xX5fxX19xX17xX5fxX31xX32xX1eaxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX46xX4cxX31xX32xX1eaxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX46xX4cxX31xX32xbe7fxX32xX9xX18xXdxX35xX4cxX46xX31xX32xX2cxX17xX46xXbxX17xX5fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4cxX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX287xX1cxX1cxX35xXd9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXd9xX146xX46xX1cxX46xX17xX108xX2fxX1cxX2axX28axX2axX186xX1cxe2d5xX304xX19xX1eaxX1eaxX28axX1d1xX1c7xX1c7xX187xXbxX2axX187xX1d1xX304xXdxX1eaxXd9xef0bxX33xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX108xX35xX19xXbxXaxX287xX1e9xX1eaxX1eaxX33xX1adxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX3dxX9xXaxX18xX35xX9xX43xX3dxX18xX46xX9xXbxX18xX46xX4cxX9xXaxX35xX46xXaxX9xX2cxX3dxX18xX9xX2fxX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xX19xX17xX46xX9xX19xX18xX9xX46xX18xX46xX4cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xXcxX4cxXf5xXcxX24xX5fxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5fxXexX0xXbxX5fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1adxXbx8e1exX18xXdxX35xX4cxX46xX287xX9xX316xX3dxX2fxXbxX35xXfdxX26xX28exX32xXexX5xXaxX213xX46xX4cxX9xX187xX1cxX1c7xX1eaxX2axX1c7xXbcxX9xXbxX3cxX3dxX9xXa6xXaxX3dxX9xXbxX5fxXc2xX2cxX9xX7xX17xX5fxX2fxX35xX2fxXbxX17xX46xX2cxX17xX9xX185xXdxX92xX33xX9xX8xX46xX19xX3dxX5fxX18xX46xX2cxX17xX188xX9xX2cxX55xX18xX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xX58xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xXbxX1c0xX46xX4cxX9xXbxXaxX1aaxXcxX9xXaxb6bdxX3dxX9xX46xX4cxXax11172xX9xX66xX3cxX9xX69xX6axX46xX4cxXd9xX9x11807xX46xXaxX287xX9xX69xX4cxX3dxX26x12be3xX46xX9xX66xX13exX46xX4cxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX19xX26xX32xXexX69xX4cxX18xX26xX9xXa6xXaxX35xX9xX2cxX9fxX33xX9xX2cxX40xX46xX4cxX9xX5xX35xXb5xX46xX9xX58xX18xXbcxX9xXbxX3cxX3dxX9xXa6xXaxX3dxX9xXbxX5fxXc2xX2cxX9xX58xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xX2fxX96xX9xXcxX13axX9xX2cxXbfxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX62xX24xX3cxX46xX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xee46x12175xX46xX4cxX9xX2b9xX9xX4b4xX35xX9bxXbxX9xX69xX18xXcxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX3dxX18xX46xXd9xX9xX5xXaxX55xX26xX9xXbxXaxX55xX9xX58xX35xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xX2cx101fdxX46xX4cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX3dxX18xX46xX9xXbxX3cxX3dxX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xX4b4xX35xX9bxXbxX9xX69xX18xXcxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX19xX26xX32xXexX133xXd4xX46xX9xX46xX4cxX3cxX26xX9xXdxX91xX3dxX9xXdxXb0xX35xX9xX66xX3cxX9xX69xX6axX46xX4cxXbcxX9xX62xX24xX3cxX46xX9xXbxXaxX55xX26xX9xXbxXaxX55xX26xX9xX58xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xX2fxX96xX9xX2cxXaxX3cxX24xX9xX1adxX1aexX9xX4cxX35xX18xX24xX9xXdxX1aexX46xXaxX9xX62xXb0xX24xX9xXbxXaxX3cxX46xXaxX9xX33xXaxXd4xX9xX66xX3cxX9xX69xX6axX46xX4cxXbcxX9xX133xbc9axX9xX5xX91xX9xXdxX9bxX46xXaxX9x11afaxX3dxX45xX46xX9xXa6xXaxX3dxX9xX1e9xXbcxX9xX133xX57bxX9xX5xX91xX9xXdxX9bxX46xXaxX9xX4b4xX4b5xX46xX4cxX9xX2b9xX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX28exX9xX4cxX35xX18xX24xX9xXdxX91xX3dxX9xX146xX1aaxX46xX9xXax9c11xX18xXbcxX9xX23xX5bbxX46xX4cxX9xX2cxXaxX3dxX26xX14dxX46xXd9xXd9xXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5fxX91xX18xX9xX1c7xX187xX1cxX1d1xXbcxX9xXbxX5fxX91xX92xX2cxX9xXa6xXaxX35xX9xX5fxXd0xX35xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX2fxXd4xX9xX1eaxXbcxX9xXbxXaxX55xX26xX9xXbxXaxX55xX9xXbxX3cxX3dxX9xXa6xXaxX3dxX9xXbxX5fxXc2xX2cxX9xX178xX58xX58xX9xX17cxX46xXbxX5fxX17xX33xX35xX19xX9xX2fxX96xX9xXdxX3dxX26xX9bxX46xX9xXbxX9fxX33xX9xX2cxXaxX3dxX46xX4cxX9xX146xX92xX35xX9xX7dxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xX4b4xX35xX9bxXbxX9xX69xX18xXcxX9xX146xX14dxX9xX33xXaxX91x1072axX46xX4cxX9xX33xXaxX213xX33xX9xXbxX4fxXcxX9xXa6xX35xX63xXcxX9xX2cxXacxX3dxX9xX46xXb0xX46xX9xXbxX5fxXb5xX46xX9xX23xX35xXbaxX46xX28exX9xXaxX3dx12773xX46xX9xXdxX3dxX26xX9bxX46xX9xX2cxX213xX2cxXaxX9xX2fxXbfxX9xX19xXc2xX46xX4cxX9xXbxXc7xX46xX9xXaxX35xX9bxX3dxX9xX2cxXd0xX9xX43xX3dxXd4xX2cxX9xXbxX63xXbcxX9xX213xX46xXaxX9xX62xf2caxX46xXbcxX9xXbxXaxX13exX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xX146xX13exX9xXbxX3dxX26xX63xX46xXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX19xX26xX32xXexX178xX58xX58xX9xX17cxX46xXbxX5fxX17xX33xX35xX19xX9xXaxXb0xX9xXbxXaxX55xX26xX9xX46xX1aaxXcxX9xX1c7xX1eaxX1eaxX28axXbcxX9xX19xX3cxX35xX9xXaxX658xX46xX9xX2axX2axX1d1xX9xXcxXbcxX9xX5fxX57bxX46xX4cxX9xXaxX658xX46xX9xX2axX186xX9xXcxXbcxX9xXbxXd4xX2cxX9xX62xX57bxX9xXbxXd4xX35xX9xX62xX18xX9xX1c7xX304xX9xXaxX40xX35xX9xXdxbfe6xX1cxXaxX9xX185xXbxX91xX658xX46xX4cxX9xX62xX91xX658xX46xX4cxX9xX1e9xX1eaxXa6xXcxX1cxXaxX188xXd9xX9xX66xX45xX26xX9xXdxX3cxX9xXbxX3cxX3dxX9xXa6xXaxX3dxX9xXbxX5fxXc2xX2cxX9xXbxXaxX3dxX57bxX2cxX9xXdxX92xX33xX9x135bcxX24xX5fxXcxX35xX19xX18xX23xXdxX17xX9xX3aaxX9xXdxX92xX33xX9xXa6xXaxX35xX46xXaxX9xXaxXb0xXcxX9xX2cxX5bbxX9xXa6xXaxX40xX9xX46xX1aaxX46xX4cxX9xX32xXbxX3cxX46xX4cxX9xXaxX4fxX46xXaxX32xX9xX2cxX55xX18xX9xXaxX40xX35xX9xX43xX3dxX45xX46xX9xX58xX35xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xXd9xX9xX5xX5fxXb5xX46xX9xXbxX3cxX3dxX9xX2cxX5bbxX9xX46xXaxX35xX14dxX3dxX9xXa6xXaxXc7xX9xXbxX3cxX35xX9xXaxX35xX9bxX46xX9xX62xXb0xX35xX9xX46xXaxX91xX9xXaxX9bxX9xXbxXaxXd4xX46xX4cxX9xXbxXb5xX46xX9xXdxXbfxX18xX9xXaxX3cxX46xXaxX9xXbxX5fxX4fxX46xXaxXbcxX9xX46xX4cxX91xX9xXdxX13exX35xX9xX2cxXaxXd4xX46xX4cxX9xX46xX4cxa401xXcxXbcxX9xXax8ff0xX18xX9xXdxe2b9xX2cxX9xX33xXax11121xX46xX4cxX9xXa6xXaxX13exX46xX4cxXbcxXd9xXd9xXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX19xX26xX32xXexX66xX45xX26xX9xXdxX3cxX9xXdxX804xX46xX9xXbxXaxXacxX9xX23xX18xX9xX2cxX213xX2cxX9xXbxX3cxX3dxX9xXa6xXaxX3dxX9xXbxX5fxXc2xX2cxX9xX2cxX55xX18xX9xX58xX35xX46xX4cxX18xX33xX24xX5fxX17xX9xX62xX63xX46xX9xX66xX3cxX9xX69xX6axX46xX4cxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX58xX24xX3dxX5fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4b4xX69xX8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xX5fxXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe