Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Văn Hiến
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình vừa ký Quyết định 1277/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
f042x18646x18122x1075cx11d1fx1903fx15b04xf617x192f0xX7x1001cx10742x14b2ex1871dx18477x13304xX5x127c1xXax19281x13b8ex11a10xX6xX3xXex15011xX3xX4x18c10xX4xX1xX3x14bb1x12efdx15a90x12402x1141exX1fxX3xXcxX1xfb42xX3xXexfec8xX18x133a9xX1fxX20xX3x18647x14c15xX3x1590cxX21x100e9xX4xX3xXbxX1x11b91xX1fxX20xX3x1765dxX36xXdxX3x16a30x1916exXdxX3x140aexX1fxX20xX3x1453dxX20xX21xX22x129f5xX1fxX3x1263ex1632cxX1fxX3x155fbxXdx12e3fxX1fxX0x11321xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX6x16e5bxXaxX12x18dcaxX1xX14xX3xXcxX1x1663fxX3xXexX18xX44xX1fxX20xX3xXcxX1xX18x17ac3xX1fxX20xX3xXexX2bx12374xX4xX3x1161axX1x14057xX1fxX1xX3xXbxX1xX76xX3xXcxX2bxX18xX81xX1fxX20xX3xX56xX3bxX6xX3xX31xf983xX1fxX1xX3xX43xfd16xX6xX3x1067fx13183xX3xX34xX21xX22xX58xXexX3xX3fxf048xX1fxX1xX3xX2x139afx10016xXb8xX5bxX34x15551x12ac1xXcxXcxX20xX3xXexX1xXdxX3xX1x10512xX1fxX1xX3xXa8xfbfaxX3xX5xX21x18d79xXexX3x15158x17005xX1fxX20xX3xX1xXa0xX1fxX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX13xX14xX6xX3xXexX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX1fxX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX18xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX3xX34xX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20xX3xX3fxX36xXdxX3xX43xX44xXdxX3xX47xX1fxX20xX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fx168adxX3xX6dx16b42xX3xX3fxf4b1xX3xX4xX14xX3xX1fxX1x19753xX1fxX20xX3xX43xXdxX3xXbxX1x17dcbx1197cxX129xX3xXa8xX1xX21xX22xX58xXexX3xX3fxXdx1145exX140xX3xX2bx10804xXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX140xX3xXexX2bx187baxX1fxX20xX3xXexX2bxX12cxX1fxX20xX3xXexX1xX81xXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xX4xX47xX1fxX20xX3xXexX1bxX4xX3xX43xXc7xX3xX31xX6xX1fxX3xX8axX1xX150xXbxX3xX1xXc7xX1fxX1xX3xXcxX2bxX21xX1fxX20xX3xX18x1202exX1fxX20xX3xXbcx10cfdxX1fxX20xX3xX3fxX12fxX3xXexX1xXdxX3xX1xXc7xX1fxX1xX3xXa8xXccxX3xX5xX21xXd0xXexX3xXd3xXd4xX1fxX20xX3xX1xXa0xX1fxX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xXa8xX1xX6xXdxX3xXexX2bxXa5xX3xX2bxX6xX3xXa8xX1x12079xXdxX3xXbcxX196xX1fxX20x15837xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX12cxX6dxX22xXaxX12xX0xXdxX140xX20xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1d2xXd3xX6xX12cxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX1d2xX43xX1fxX5bxX1fxX10xf53axX7xX5bxXb7xX2xXb7x17a37xX5bxX2x136b4x1943exX6dx11d0fxX2x10766xXb7xXb7xX2xX20exXex18d67xX213xX213xX20bxX5xX2xX1d2x16cf7xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX1fxX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX18xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX3xX34xX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20xX3xX3fxX36xXdxX3xX43xX44xXdxX3xX47xX1fxX20xX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX12cxX1fxXaxX12xX31xXb2xX3xX4xX1bxX12cxX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxX3x18e7exX4xX87xX21xX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX18xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX3xX34xX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20xX129xX3xX4xX87xX21xX3xXcxX18xX3xX5xfc82xX1fxX1xX3xX34xX21x11bb4xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3x18dc2xX21xX2d1xX1fx1121bxX3xX1fxX20xX1xX10xX3xXexX21xX22xX23xX1fxX3xX1bxX1fxX3xX1fxX20xXc7xX22xX3xX2xX2xX5bxX2xXb7xX5bxXb7xX20exXb7xX20exX1d2xX3x142f3xX1fxX1x16dd7xX3x11653xX18xX191xX1fxX20xX3x11b7exXdxX6xX1fxX20xX5bxXcxXcxX13xX52xX4bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX12cxX6dxX22xXaxX12xXcxX2bxX18xX44xX4xX3xX3fxX14xX129xX3xXcxX1xX76xX3xXexX18xX44xX1fxX20xX3xX4x101cbxX1fxX20xX3xX3fxX12fxX3xX2dexX21xX22xX58xXexX3xX3fxXb2xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xXc7xX1fxX1xX3xXa8xXccxX3xX5xX21xXd0xXexX3xXd3xXd4xX1fxX20xX3xX1xXa0xX1fxX1xX3xXexX1xX28xX4xX3x103b2xX14xX6xX3xXexX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX1fxX3xXcxX18xX3xX5xX2cbxX1fxX1xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX3fxX36xXdxX3xX43xX44xXdxX3xX3fx15d3dxX1fxX20xX3xX4xX1xX8cxX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxX129xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX1fxX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX18xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX3xX34xX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20xX129xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX1fxX3xXcxX18xX3xX5xX2cbxX1fxX1xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX6dxX12cxX3xX3fxX12fxX3xX4xX14xX3xX1fxX1xX136xX1fxX20xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX129xX3xXa8xX1xX21xX22xX58xXexX3xX3fxXdxX14cxX140xX3xX2bxX150xXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX140xX3xXexX2bxX15cxX1fxX20xX3xXexX2bxX12cxX1fxX20xX3xXexX1xX81xXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xX20xXdxX136xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX43x189e1xX3xXcxX18xX3xX5xX2cbxX1fxX1xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX43xXc7xX3xX31xX32xX3xX8axX1xX8cxX1fxX1xX3xXexX2bxXb2xX3xX3fxX12fxX3xXexX1xXdxX3xX1xXc7xX1fxX1xX3xXa8xXccxX3xX5xX21xXd0xXexX3xX43x12ccexX3xXbcxX196xX1fxX20xX1d2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX12cxX6dxX22xXaxX12xXcxX2bxX18xX44xX4xX3xX3fxX14xX129xX3xXexX1xX10xX12cxX3xXexX1xX47xX1fxX20xX3xXd3xX1bxX12cxX3xX4xX76xX6xX3xX31xX32xX3xX8axX1xX8cxX1fxX1xX3xXexX2bxXb2xX129xX3xXexX2bxX12cxX1fxX20xX3xXexX1xX81xXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xX20xXdxX136xX3xX4xX18xX191xX1fxX20xX3xX43xXb2xX3xX70xX1xX14xX3xX31xX8cxX3xXexX1xX18xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xX76xX22xX129xX3xXcxX18xX3xX5xX2cbxX1fxX1xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX129xX3xX47xX1fxX20xX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxX3xX4xX1xXb2xX21xX3xXexX2bxX1bxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xX43xX49cxX3xX1fxX1xX136xX1fxX20xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX129xX3xXa8xX1xX21xX22xX58xXexX3xX3fxXdxX14cxX140xX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX140xX3xXexX2bxX15cxX1fxX20xX3xX4xX76xX6xX3xX31xX6xX1fxX3xXcxX1xX18xX81xX1fxX20xX3xX43xX459xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xX76xX22xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xXexX2bxX12cxX1fxX20xX3xXexX2bxXdxX14cxX1fxX3xXa8xX1xX6xXdxX129xX3xXex14ba0xX3xX4xX1xX28xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX2cbxX1fxX3xX1fxX20xX1xXb2xX3xX2dexX21xX22xX58xXexX3xX4xX76xX6xX3xX4xX191xX3xX2dexX21xX6xX1fxX3xX1fxXc7xX22xX3xX43xX49cxX3xX4xX47xX1fxX20xX3xXexX1bxX4xX3xX2dexX21xX196xX1fxX3xX5xXa9xX129xX3xX7x18381xX3xX6dxX459xX1fxX20xX3xX3fxX150xXexX3xX2dexX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20xX3xX6dxX12cxX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX2dexX21xX196xX1fxX3xX5xXa9xX1d2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX12cxX6dxX22xXaxX12x1259axX1fxX20xX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxX3xX4xX343xX1fxX20xX3xX4xX1xXb2xX21xX3xXexX2bxX1bxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xX4xX1xX8cxX1fxX1xX3xX43xX49cxX3xX1fxX1xX136xX1fxX20xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX129xX3xXa8xX1xX21xX22xX58xXexX3xX3fxXdxX14cxX140xX3xX4xX76xX6xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX43xXc7xX3xXexX2bxX1bxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xX4xX1bxX3xX1fxX1xX2d1xX1fxX3xX43xX49cxX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX129xX3xXa8xX1xX21xX22xX58xXexX3xX3fxXdxX14cxX140xX3xX1fxX1xX18xX306xX3xXcxX1xX87xX4xX3xX1xXdxX2cbxX1fxX3xXa8xX1xX47xX1fxX20xX3xX3fx17303xX1fxX20xX3xXexX1x147b8xX140xX3xX2dexX21xX22xX49cxX1fxX129xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX3xX4xX1bxX4xX3xX2dexX21xX22xX3xX3fxXb2xX1fxX1xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX5xX21xXd0xXexX3xX43xX49cxX3xX2dexX21xX196xX1fxX3xX5xXa9xX129xX3xX7xX604xX3xX6dxX459xX1fxX20xX3xX3fxX150xXexX3xX3fxX6xXdxX129xX3xX3fx12976xX21xX3xXexX18xX3xX375xX2d1xX22xX3xX6dxX87xX1fxX20xX3xX3fxX36xXdxX3xX43xX44xXdxX3xX2xX20exX3xXa8xX1xX21xX3xX3fxX150xXexX3xX2dexX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20x16dcaxX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX1fxX3xXex16390xX4xX3xXexXd0xXbxX3xXexX2bxX21xX1fxX20xX3xX6dxX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX3xX43xXc7xX3xX2dexX21xX22xX3xX4xX1xX58xX3xX5xXc7xX140xX3xX43xXdxX2cbxX4xX3xX4xX76xX6xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xX76xX22xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX129xX3xXd3xX21xX47xX1fxX20xX3xX5xX1cbxX1fxX20xX3xX5xX12fxX1fxX1xX3xX3fxX13fxX12cxX129xX3xX4xX1x10634xX3xX3fxX13fxX12cxX129xX3xXexX1xXdxX58xX21xX3xXexX2bxX1bxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xXa8xXdxX14cxX140xX3xXexX2bxX6xX129xX3xX20xXdxX1bxX140xX3xX7xX1bxXexX3xXexX2bxX12cxX1fxX20xX3xX4xX47xX1fxX20xX3xXexX1bxX4xX3xX2dexX21xX196xX1fxX3xX5xXa9xX129xX3xX7xX604xX3xX6dxX459xX1fxX20xX3xX4xX1bxX4xX3xXa8xX1xX21xX3xX3fxX150xXexX3xX2dexX21xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1fxX20xX1d2xX1d2xX1d2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX12cxX6dxX22xXaxX12xX8axX1bxX4xX3xX4xX191xX3xX2dexX21xX6xX1fxX3xX4xX1xX28xX4xX3xX1fxX53xX1fxX20xX3xX3fxX12fxX3xX375xX10xX140xX3xX375x1462cxXexX129xX3xX375xX1bxX4xX3xX3fxXb2xX1fxX1xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX129xX3xXa8xX1xX21xX22xX58xXexX3xX3fxXdxX14cxX140xX3xX4xX76xX6xX3xX47xX1fxX20xX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxX3xX5xXc7xX3xX2bxX150xXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX140xX3xXexX2bxX15cxX1fxX20xX129xX3xX5xXc7xX140xX3xXexX1xXdxX2cbxXexX3xX1xX13fxXdxX3xX5xX44xX1fxX3xX43xX49cxX3xXexXdxX49cxX1fxX129xX3xXexXc7xXdxX3xX7xX196xX1fxX3xX4xX76xX6xX3xX4bxX1xXc7xX3xX1fxX18xX44xX4xX3xX43xXc7xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX3fxX32xXdxX129xX3xX3fxX14cxX3xX140xX32xXexX3xX7xX36xX3xX4xX1bxX1fxX3xXd3xX32xX129xX3xX3fxX196xX1fxX20xX3xX43xXdxX23xX1fxX3xXexX2bxX12cxX1fxX20xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xXd3xXb2xX3xXa8xX1xX2dxXdxX3xXexX36xX129xX3xX3fxXdxX49cxX21xX3xXexX2bxX6xX3xX43xXc7xX3xX375xX604xX3xX5xXa9xX3xX1xXa0xX1fxX1xX3xX7xX87xX129xX3xX196xX1fxX1xX3xX1xX18xX2dxX1fxX20xX3xX375xX150xX21xX3xX3fxX58xX1fxX3xX21xX22xX3xXexX8cxX1fxX3xX4xX76xX6xX3xXexX5c2xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX3fxX196xX1fxX20xX129xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX3fxX32xXdxX3xX43xXc7xX3xX4xX1bxX3xX1fxX1xX2d1xX1fxX3xX47xX1fxX20xX1d2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX12cxX6dxX22xXaxX12xX8axX53xX1fxX3xX4xX28xX3xX2dexX21xX22xX3xX3fxXb2xX1fxX1xX3xX7xX36xX3xX2xX20exXb7xX3xX4xX76xX6xX3xX31xX32xX3xX8axX1xX8cxX1fxX1xX3xXexX2bxXb2xX3xXa8xX1xX14xX6xX3xX2xXb7xX3xX43xX49cxX3xX375xX604xX3xX5xXa9xX3xXa8xXccxX3xX5xX21xXd0xXexX3xX3fxX196xX1fxX20xX3xX43xXdxX23xX1fxX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX129xX3xX375xX87dxXexX3xX1fxX32xXdxX3xX6dxX21xX1fxX20xX129xX3xXexX8cxX1fxX1xX3xX4xX1xX150xXexX129xX3xX140xX28xX4xX3xX3fxX32xX129xX3xX1xXd0xX21xX3xX2dexX21xX196xX3xX4xX1bxX4xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX13fxX140xX772xX3xX375xX87dxXexX3xX2dexX21xX1bxX3xXexX2bxXa0xX1fxX1xX3xX4xX47xX1fxX20xX3xXexX1bxX4xX129xX3xX1fxX1xX136xX1fxX20xX3xX3fxX14xX1fxX20xX3xX20xX14xXbxX3xX4xX1xX12cxX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX129xX3xX4xX1xX12cxX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX3fxX32xXdxX3xX43xXc7xX3xX3fxX150xXexX3xX1fxX18xX44xX4xX3xX4xX76xX6xX3xX47xX1fxX20xX3xX4bxX20xX21xX22xX4fxX1fxX3xX52xX53xX1fxX3xX56xXdxX58xX1fxX129xX3xX31xX32xX3xX8axX1xX8cxX1fxX1xX3xXexX2bxXb2xX3xX2dexX21xX22xX58xXexX3xX3fxXb2xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xXc7xX1fxX1xX3xXa8xXccxX3xX5xX21xXd0xXexX3xX47xX1fxX20xX3xX56xXdxX58xX1fxX3xXd3xXd4xX1fxX20xX3xX1xXa0xX1fxX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX43xX459xX306xX3x14e5exX22xX3xX43xXdxX23xX1fxX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xX76xX22xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX7xX87xX3xXcxX2bxX21xX1fxX20xX3xX18xX191xX1fxX20xX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xXa8xf765xX3xXb7xX20exX20exX20fxXbdxXb7xX20exX2xX20exX772xX3xX76xX22xX3xX43xXdxX23xX1fxX3xX31xX8axX56xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xXd3xX32xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xXa8xXb3cxX3xXb7xX20exX20exX20fxXbdxXb7xX20exX2xX20exX3xX2a4xX20xX3adxX140xX3xX70xX1xX14xX3xX31xX8cxX3xXexX1xX18xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xX21xXccxX129xX3xX76xX22xX3xX43xXdxX23xX1fxX3xX31xX6xX1fxX3xXcxX1xX18xX81xX1fxX20xX3xX43xX459xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xX76xX22xX3xX43xXc7xX3xX76xX22xX3xX43xXdxX23xX1fxX3xX31xX8axX56xX3xXbcxX196xX1fxX20xX3xXd3xX32xX3xX34xX21xX2d1xX1fxX3xX4xX1xX76xX1fxX20xX3xX56xX196xXdxX3xX2dexX21xX2d1xX1fxX3xX1fxX1xXdxX2cbxX140xX3xXa8xXb3cxX3xXb7xX20exX20exX20fxXbdxXb7xX20exX2xX20exX2e2xX1d2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1afxX12cxX21xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX12cxX3xX31xX1bxX12cxX3xXcxXdxX1fxX3xXexX28xX4xX0xX5bxXbxX12