WHO cảnh báo cơn khủng hoảng tại Ấn Độ có thể xảy ra ở bất cứ đâu
Người đứng đầu WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge cho rằng các nước không nên phạm sai lầm khi nới lỏng các biện pháp hạn chế một cách quá sớm nhằm tránh các làn sóng lây nhiễm mới.
dc18x109ffx1338dx12dc1x14da0xf444x14e85x12c26x1451fxX7x12b25x10868xfe71xdf3bx10659x11061xX5xeeedxXax10992x15ab0xe405x129d2xX3xX4x15f8ex11e28xX1xX3x15f61x1423dxf8fbxX3xX4x105d5xX19xX3xf9adxX1x129a9xX19x137b9xX3xX1xX1exX18xX19xX28xX3xXex14e77xXdxX3xea21xX19xX3x11ec8x11ba1xX3xX4xe34dxX3xXexX1x11db6xX3x15555xX18x1053cxX3x12485xX6xX3x13176xX3xX1cxe1f7xXexX3xX4x13df5xX3x15e77x1465dx13ac0xX0x13a41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6x13baaxXaxX12x13224xX28x12aafxe12bxXdxX3xX51xX4fxX19xX28xX3xX51x152d4xX53xX3xX13xX14xX15xX3xX24xX1xX53xX3xf4d9xfa7cxX4xX3xX4xX1xX52xX53xX3x156aexX53x152f6xX3x101d7xX19xX28xX3xX14xX6xX19xX7xX3x11ed2xX5xX53xX28xX10xX3xX4xX1xX1exX3xX45x121dexX19xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX6cx145a9xX4xX3xX24xX1xX8exX19xX28xX3xX19xeb7axX19xX3xXbxX1xX31xf193xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX76xXbcxX3xX24xX1xXdxX3xX19xXacxXdxX3xX5x131fdxX19xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdx10ac2xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX1xX31xX19xX3xX4xX1xedd9xX3xXbcxX38xXexX3xX4xX1dxX4xX1xX3xde55xX53xX1dxX3xX7xXacxXbcxX3xX19xX1xXa2xXbcxX3xXexX45xX1dxX19xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xe7a7xX19xX3xX7xX3bxX19xX28xX3xX5xX52xX43xX3xX19xX1xXdxe0b5xXbcxX3xXbcxXacxXdx16205xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1553exX1exX67xX43xXaxX12xX0xXdxXbcxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbcxX7xf501xXbxX1xX1exXexX1exXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX43xdf0cxX3xX1cxX5xX1exX4xX24x14aa8xX3xXbcxX6xX45xX28xXdxX19xX144xX5xX10x14099xXexX15axX3xX6xX53xXexX1exX161xX3xXbcxX6xX45xX28xXdxX19xX144xX45xXdxX28xX1xXexX15axX3xX6xX53xXexX1exX161xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX19xX28xX3xX1xX1exX18xX19xX28xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xX48xX3xX1cxX4bxXexX3xX4xX4fxX3xX51xX52xX53xX3xX1xeb3dxX19xX1xX3xX18xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX11fxX1cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX19xX1xX11fxX81xX19xX55xX19xX10xe864xX7xX55x14e60xX2xX2x1403exX55xX2x10955x103eaxX67xf65bxX201xX1fexe096x10277xX2xX204xXexe0f4xX20cxX2xX20cxX5xX2xX11fxeed5xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX19xX28xX3xX1xX1exX18xX19xX28xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xX48xX3xX1cxX4bxXexX3xX4xX4fxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX67xX6xXexX6xX144xXbxX1xX1exXexX1exX144xX1exX45xXdxX28xXdxX19xX6xX5xX144xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15axX55xX55xX4xX67xX19xXdxXbcxX28xX11fxX81xXdxX10xXexX19xX6xXbcxXbxX5xX53xX7xX11fxX81xX19xX55xXexX208xX1fbxX201xX55xX53xXbxX5xX1exX6xX67xX10xX67xX55xX1cxX1exX24xXexXexX213xX55xX1fbxX201xX1fbxX2xeeb1xX201xX20cxX2b0xX207xX201xX55xXexXexX41xX81xX19xX2b0xX6xX19xX2b0xX67xX1exX2b0xX1xX1exX6xX2b0xXexX6xX19xX28xX2b0xXexX1xXdxX2b0xXexX1xX10xX2b0xX1cxX10xX19xX1xX2b0xX19xX1xX6xX19xX11fxX213xXbxX28xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10db4xX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xX14xXcfxX6xX3xXexX1dxX19xX28xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX3fxX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX19xX1xX52xX19xX3xX2f4xX15x1236dx12a46xdc99xX144xX2xe2d3xX3xXexX31xXdxX3xX6axX10xX1f8xX3xX31cxX10xX5xX1xXdxX8cxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX19xX28xX10axX43xX3xX1fbxX1fexX55xX20cxX55xX1fbxX201xX1fbxX2xX11fxX3x1013bx14f1fxX19xX1xX15axX3xefb6xe5a7x13e5axX55xXcxXcx11959xX31axX6ax11c64xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xX6axX28xX10axX43xX3xX1fbxX31fxX55xX20cxX8cxX3xXcx13dcdxX3xX4xX1xX4fxX4xX3x15d28xX3xXexXe7xX3xXcxX1xXe7xX3xX28xXdxXacxXdxX3xX346xX13xX14xX15xX355xX3xX51x1080dxX3xX51xX6cxX6xX3xX45xX6xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xXbcxX31xX19xX1xX3xXbcxfabcxX3xX81xXacxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXf2xX53x16069xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX4xX1xX52xX53xX3xX8axX53xX3xX45xXa2xX19xX28xX3xX81xXdxXd9xX4xX3xX19xXacxXdxX3xX5xXcfxX19xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxXd9xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1x102fbxX19xX28xX3xX4xX1xX3b7xX19xX28xX3xX67x14590xX4xX1xX3xX81xXdxXb6xXbcxX3xX51xX6cxX6dxX19xX28xX3xX1xX8exX3xX1xX4bxXbxX3xX4xX4bxXbxX3xX2f4xX15xX31axX31bxX31cxX144xX2xX31fxX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX24x13427xX4xX1xX3xX1xX1exX31xXexX3xXbcxX38xXexX3x13ce2xX4xX21xX19xX3xX1cxX393xX1exX3xX5xXacxX19x16145xX3xX24xX1xXdxXe7xX19xX3xX7xX3b7xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX119xXbcxX3xX28xXdxX6xX3xXex15d67xX19xX28xX3xX4xX1xX3bxX19xX28xX3xXbcx14434xXexX3xX19xX1xX6cxX3xXexX45xX6cxX6dxX19xX28xX3xX1x12f4dxXbxX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xXcxX45xX1exX19xX28xX3xX19xX1x13f8exX19xX28xX3xX19xX28xX10axX43xX3xXf2xX53xX6xX8cxX3xX7xX3b7xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX119xXbcxX3xXbcxXacxXdxX3xX81xX10axX3xXex11936xX3xX81xX1exX19xX28xX3xX81xX1d5xX3xX2f4xX15xX31axX31bxX31cxX144xX2xX31fxX3xX51xX393xX3xXexX451xX19xX28xX3xX81x14e2axXexX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xXbcxX10axX3xXexX1xX10xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX53xX43xXb6xX19xX3xX28xXdxX6xX3xXexX1xX1d5xX3xXbcxX38xXexX3xXbxX1xX76xX19xX3xX5xX10axX3xX67xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX1exX31xXexX3xX51xX38xX19xX28xX3xXex10688xXbxX3xXexX45xX53xX19xX28xX3xX51xX8exX19xX28xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xXexX31xXdxX3xX51xX4bxXexX3xX19xX6cxXacxX4xX3xX2xX8cxX207xX3xXex10b27xX3xX67xX52xX19xX3xX19xX10axX43xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xX6axX28xX6cxX6dxXdxX3xX51xX4fxX19xX28xX3xX51xX76xX53xX3xX13xX14xX15xX3xX24xX1xX53xX3xX81xX82xX4xX3xX4xX1xX52xX53xX3xX8axX53xX8cxX3xX8exX19xX28xX3xX14xX6xX19xX7xX3xX97xX5xX53xX28xX10xX3xX4xX1xX1exX3xX45xXa2xX19xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX6cxXacxX4xX3xX24xX1xX8exX19xX28xX3xX19xXb6xX19xX3xXbxX1xX31xXbcxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX76xXbcxX3xX24xX1xXdxX3xX19xXacxXdxX3xX5xXcfxX19xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxXd9xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX1xX31xX19xX3xX4xX1xXe7xX3xXbcxX38xXexX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXf2xX53xX1dxX3xX7xXacxXbcxX3xX19xX1xXa2xXbcxX3xXexX45xX1dxX19xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX10axX19xX3xX7xX3bxX19xX28xX3xX5xX52xX43xX3xX19xX1xXdxX119xXbcxX3xXbcxXacxXdxX11fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xf32dxX19xX28xX3xX5xX6cxX53xX3xfe9dxX3xX45xXa2xX19xX28xX3xXexX45xX1exX19xX28xX3xX24xX1xXdxX3xX7xX3b7xX3xX4xX6xX3xXbcx11b77xX4xX3xXbcxXacxXdxX3xXexX45xX1exX19xX28xX3xX24xX1xX53xX3xX81xX82xX4xX3xX28xXdxX18xXbcxX3xX42cxX51xX1dxX19xX28xX3xX24xX3fxX438xX3xX81xX10axX1exX3xXexX53xX76xX19xX3xXexX45xX6cxXacxX4xX8cxX3xX5xX76xX19xX3xX51xX76xX53xX3xXexXdxXb6xX19xX3xX7xX6xX53xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX19xX28xX8cxX3xX19xX1xX6cxX19xX28xX3xX42cxXexX546xX3xX5xXd9xX3xX5xX52xX43xX3xX19xX1xXdxX119xXbcxX3xXexX45xXb6xX19xX3xXexX1exX10axX19xX3xX24xX1xX53xX3xX81xX82xX4xX3xX81x15642xX19xX3xX45xX4bxXexX3xX4xX6xX1exX11fxX438xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xX34exX1xX1dxXexX3xX1cxXdxX3fxX53xX3xX81xXacxXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX28xXdxXacxXdxX8cxX3xX8exX19xX28xX3xX97xX5xX53xX28xX10xX3xX19xXb6xX53xX3xX45x113f2xX15axX3xX42cxX97xX1xXdxX3xXbcxX10axX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxXd9xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX1cxX18xX1exX3xX81xXd9xX3xX4xX1dxX3xX19xX1xX52xX19xX3xX51xX6cxX46bxX4xX3xX19xXacxXdxX3xX5xXcfxX19xX28xX8cxX3xX24xX1xXdxX3xX4xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX1exX31xXexX3xX51xX38xX19xX28xX3xXex15c9fxX3xXexX520xXbxX3xX51xX8exX19xX28xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX8cxX3xX24xX1xXdxX3xX41xX53xX4bxXexX3xX1xXdxXd9xX19xX3xX19xX1xXdx12b35xX53xX3xX1cxXdxXe7xX19xX3xXexX1xX3fxX3xX5xX52xX43xX3xX5xX6xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX1xX21xX19xX3xX81xX10axX3xX4xX8exX19xX28xX3xXexX1dxX4xX3xXexXdxXb6xXbcxX3xX4xX1xX26xX19xX28xX3xX81xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4xX3e9xX19xX3xXexX1xX4bxXbxX8cxX3xX19xX1xX49cxX19xX28xX3xX51xXdxX782xX53xX3xX19xX10axX43xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xXexX31xX1exX3xX45xX6xX3xXbcxX38xXexX3xX4xX21xX19xX3xX1cxX393xX1exX3xX5xXacxX19xX3xX48xX3xX1cxX4bxXexX3xX24x14521xX3xXf2xX53xX3b7xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX19xX10axX1exX11fxX3xX37xXdxX782xX53xX3xXf2xX53xX6xX19xX3xXexX45xX4daxX19xX28xX3xX5xX10axX3xXbxX1xX18xXdxX3xX19xX1xX520xX19xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX51xX6cxX46bxX4xX3xX45xXa2xX19xX28xX3xXexX1d5xX19xX1xX3xXexX45xX31xX19xX28xX3xX48xX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xX48xX3xX1cxX4bxXexX3xX4xX4fxX3xX51xX52xX53xX11fxX438xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX8exX19xX28xX3xX97xX5xX53xX28xX10xX8cxX3xXbcxX4fxX4xX3xX51xX38xX3xX1cxX6xX1exX3xXbxX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX81xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX51xX6xX19xX28xX3xX28xXdxX6xX3xXexX451xX19xX28xX3xX48xX3xX24xX1xX53xX3xX81xX82xX4xX3xX4xX1xX52xX53xX3xX8axX53xX8cxX3xX81xXacxXdxX3xX1fex103aexX3xX67xX52xX19xX3xX7xX3b7xX3xX1xXdxXd9xX19xX3xX51xX393xX3xX51xX6cxX46bxX4xX3xXexXdxXb6xXbcxX3xX4xX1xX26xX19xX28xX3xX51xX76xX43xX3xX51xX26xX11fxX3xX37xXdxX782xX53xX3xX19xX10axX43xX3xX4xX3bxX3xX19xX28xX1x15c4cxX6xX3xX5xX10axX3xX19xX1xXdxX782xX53xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xX48xX3xX4xX1xX52xX53xX3xX8axX53xX3xX51xX393xX3xX51xX6cxX46bxX4xX3xXexXdxXb6xXbcxX3xX81xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX28xeee9xX6xX3xX2f4xX15xX31axX31bxX31cxX144xX2xX31fxX3xX1xX21xX19xX3xX7xX1exX3xX81xXacxXdxX3xX7xX3b7xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xX51xX393xX3xX1cxX3f4xX3xX19xX1xXdxX119xXbcxX3xX4xX451xX19xX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX19xX10axX43xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xX12fxXdxXe7xX19xX3xXexX1xX3fxX3xX4xX26xX6xX3xX81xXdxX45xX53xX7xX3xf044xX34cx11495xX99axX144xX2f4xX1exX31axX144xX1fbxX3xX51xX6cxX46bxX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxXd9xX19xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX8cxX3xX4xX3bxX3xX24xX638xX3xX1xXdxXd9xX53xX3xX12fxX11fxX2xX11fxX208xX2xX1fexX8cxX3xX1xXdxXd9xX19xX3xX51xX6xX19xX28xX3xX4xX10axX19xX3xXf2xX53x14712xXexX3xX51xX4bxXexX3xX19xX6cxXacxX4xX3xX19xX10axX43xX8cxX3xX19xX1xX6cxX19xX28xX3xX13xX14xX15xX3xX81xX6caxX19xX3xX4xX1xX6cxX6xX3xX41xX1dxX4xX3xX19xX1xX520xX19xX3xX5xXdxXd9xX53xX3xX19xX3bxX3xX4xX3bxX3xX24xX1xX18xX3xX19xX451xX19xX28xX3xX5xX52xX43xX3xXexX45xX53xX43xX782xX19xX3xX4xX6xX1exX3xX1xX21xX19xX3xX1xX1exX45cxX4xX3xX28xX52xX43xX3xXexX4bexX3xX81xX1exX19xX28xX3xX19xX1xXdxX782xX53xX3xX1xX21xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX26xX19xX28xX3xX81xXdxX45xX53xX7xX3xX24xX1xX1dxX4xX3xX1xX6xX43xX3xX24xX1xX8exX19xX28xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xX2f4xX1dxX4xX3xX4xX1xX53xX43xXb6xX19xX3xX28xXdxX6xX3xX4xX1xX1exX3xX45xXa2xX19xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX53xX38xX4xX3xXexX75fxX3xXexX520xXbxX3xX51xX8exX19xX28xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xX144xX3xX4xX1x139f8xX19xX28xX3xX1xX31xX19xX3xX19xX1xX6cxX3xXexX31xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX45xX520xX19xX3xX51xX4bxX53xX3xXexX1xX3fxX3xXexX1xX6xX1exX3xX1xX1exX45cxX4xX3xX51xX1dxXbcxX3xX4xX6cxXacxXdxX3xX144xX3xX5xX10axX3xXbcxX38xXexX3xXbxX1xX76xX19xX3xX19xX28xX53xX43xXb6xX19xX3xX19xX1xX52xX19xX3xX67xX6caxX19xX3xX51xXe7xX19xX3xX1cx148fexX19xX28xX3xX19xX377xX3xX7xX3b7xX3xX4xX6xX3xXbcxX650xX4xX3xX2f4xX15xX31axX31bxX31cxX144xX2xX31fxX3xXbcxXacxXdxX3xX48xX3xX34xX19xX3xX37xX38xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1exX67xX43xXaxX12xXcxX45xX1exX19xX28xX3xXbcxX38xXexX3xX67xXdxX119xX19xX3xX1cxXdxXe7xX19xX3xX5xXdxXb6xX19xX3xXf2xX53xX6xX19xX8cxX3xX34exX1xX1dxXbxX3xX4xXb14xX19xX28xX3xX19xX28xX10axX43xX3xX51xX393xX3xX28xX1xXdxX3xX19xX1xX520xX19xX3xX4xX6xX3xX51xX76xX53xX3xXexXdxXb6xX19xX3xX19xX1xXdxX119xXbcxX3xX1cxXdxXe7xX19xX3xXexX1xX3fxX3xX81xXdxX45xX53xX7xX3xX99axX34cxX99cxX99axX144xX2f4xX1exX31axX144xX1fbxX3xX51xX6cxX46bxX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxXd9xX19xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX5xX10axX3xXbcxX38xXexX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xXbcxXacxXdxX3xXexX45xX48xX3xX81xX782xX3xXexX939xX3xXf2xX53xX3b7xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX6axX6xXbcxX3x15c90xX3xX19xX10axX43xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX45xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX45xX1exX19xX28xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXb6xX19xX3xXf2xX53xX6xX19xX15axX0xX55xX7xXexX45xX1exX19xX28xX12xX0xX53xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX144xXexX1xX53xXbcxX1cxX144xX6xX19xX67xX144xX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f4xX1xXb14xXbcxX3xX18xX19xX1xX3xX1xXdxXd9xX19xX3xXexX1xX82xX4xX3xX67xX3f4xX4xX1xX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX24xXdxX19xX1xX3xX1xX1exX10axX19xX28xX3xX48xX3xX34xX19xX3xX37xX38xX8cxX3xXbcx13d9dxXdxX3xX51xX3b7xX19xX28xX3xX4xX26xXdxX3xX5xX10axX3xXbcxX38xXexX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX19xX1xX52xX19xXaxX3xX1xX45xX10xX16cxX9xXaxX55xX67xXdxX10xXbcxX144xX19xX1exX19xX28xX55xX4xX1xX53xXbcxX144xX6xX19xX1xX144xX1xXdxX10xX19xX144xXexX1xX53xX4xX144xX67xXdxX4xX1xX144xX1cxX10xX19xX1xX144xX24xXdxX19xX1xX144xX1xX1exX6xX19xX28xX144xX1exX144xX6xX19xX144xX67xX1exX144xXbcxX1exXdxX144xX67xX1exX19xX28xX144xX4xX53xXdxX144xX5xX6xX144xXbcxX1exXexX144xX1cxX10xX19xX1xX144xX19xX1xX6xX19xX55xX1fbxX2xX201xX208xX20cxX2xX11fxX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxX28xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX55xXbcxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1fbxX201xX55xX19xX10xX1f8xX7xX55xX1fbxX2xX2xX208xX55xX2xX201xX208xX67xX201xX2xX20cxX207xX1fexX2xX202xXexX202xX204xX202xX2xX5xX2xX11fxX213xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX19xX28xX3xX1xX1exX18xX19xX28xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xX48xX3xX1cxX4bxXexX3xX4xX4fxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX81xX12xX0xX7xXexX45xX1exX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f4xX1xXb14xXbcxX3xX18xX19xX1xX3xX1xXdxXd9xX19xX3xXexX1xX82xX4xX3xX67xX3f4xX4xX1xX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX24xXdxX19xX1xX3xX1xX1exX10axX19xX28xX3xX48xX3xX34xX19xX3xX37xX38xX8cxX3xXbcxXc96xXdxX3xX51xX3b7xX19xX28xX3xX4xX26xXdxX3xX5xX10axX3xXbcxX38xXexX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX19xX1xX52xX19xXaxX3xX1xX45xX10xX16cxX9xXaxX55xX67xXdxX10xXbcxX144xX19xX1exX19xX28xX55xX4xX1xX53xXbcxX144xX6xX19xX1xX144xX1xXdxX10xX19xX144xXexX1xX53xX4xX144xX67xXdxX4xX1xX144xX1cxX10xX19xX1xX144xX24xXdxX19xX1xX144xX1xX1exX6xX19xX28xX144xX1exX144xX6xX19xX144xX67xX1exX144xXbcxX1exXdxX144xX67xX1exX19xX28xX144xX4xX53xXdxX144xX5xX6xX144xXbcxX1exXexX144xX1cxX10xX19xX1xX144xX19xX1xX6xX19xX55xX1fbxX2xX201xX208xX20cxX2xX11fxX1xXexXbcxXaxX12xX2f4xX1xXb14xXbcxX3xX18xX19xX1xX3xX1xXdxXd9xX19xX3xXexX1xX82xX4xX3xX67xX3f4xX4xX1xX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX24xXdxX19xX1xX3xX1xX1exX10axX19xX28xX3xX48xX3xX34xX19xX3xX37xX38xX8cxX3xXbcxXc96xXdxX3xX51xX3b7xX19xX28xX3xX4xX26xXdxX3xX5xX10axX3xXbcxX38xXexX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX19xX1xX52xX19xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX45xX1exX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX2f4xX18xX19xX1xX3xXf2xX53xX1dxX3xXexX18xXdxX3xX28xXdxX6dxX3xX51xX52xX43xX3xX41xX53xX4bxXexX3xX1xXdxXd9xX19xX3xX24xX1xX8exX19xX28xX3xX4xX1x10b93xX3xX48xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX81xXdxXd9xX19xX8cxX3xXbcxX10axX3xX4xX3e9xX19xX3xXexX31xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX51xX3f4xX6xX3xX51xXdxX3fxXbcxX3xX1xXcfxX6xX3xXexX1dxX19xX28xX3xX4xX26xX6xX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX24xX1xXdxX3xX7xX3b7xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xX4xX1xXe7xXexX3xXexX451xX19xX28xX3xX51xX1dxX19xX28xX3xX24xX3fxX11fxX3xX6axX1xX49cxX19xX28xX3xX1cxX393xXdxX3xX1xXcfxX6xX3xXexX1dxX19xX28xX3xX51xXcfxX3xX5xX4bexX6xX3xX19xX28xX10axX43xX3xX51xXb6xXbcxX8cxX3xX81xXacxXdxX3xXbcxXc96xXdxX3xX51xX3b7xX19xX28xX3xX4xX26xXdxX3xX5xX10axX3xXbcxX38xXexX3xX1cxXd9xX19xX1xX3xX19xX1xX52xX19xX11fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX81xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99axX520xXbxX3xX19xX1xX10axX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX15axX3xX99axX3b7xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xXbcxX31xX19xX28xX3xX51xX393xX3xXexX451xX19xX28xX3xX5xXb6xX19xX3xX28xX4bxXbxX3xX51xX8exXdxXaxX3xX1xX45xX10xX16cxX9xXaxX55xX67xXdxX10xXbcxX144xX19xX1exX19xX28xX55xX7xX6xXbxX144xX19xX1xX6xX144xXexX6xXdxX144xX6xX19xX144xX67xX1exX144xX7xX1exX144xX19xX28xX53xX1exXdxX144xXexX1xXdxX10xXexX144xXbcxX6xX19xX28xX144xX67xX6xX144xXexX6xX19xX28xX144xX5xX10xX19xX144xX28xX6xXbxX144xX67xX1exXdxX55xX1fbxX201xX20cxX208xX204xX20cxX11fxX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxX28xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX55xXbcxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1fbxX201xX55xX19xX10xX1f8xX7xX55xX1fbxX2xX201xX201xX55xX2xX201xX202xX67xX201xX1fbxX2xX204xX31fxX2xX202xXexX2xX2xX204xX202xX5xX2xX11fxX213xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX19xX28xX3xX1xX1exX18xX19xX28xX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xX48xX3xX1cxX4bxXexX3xX4xX4fxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX81xX12xX0xX7xXexX45xX1exX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99axX520xXbxX3xX19xX1xX10axX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX15axX3xX99axX3b7xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xXbcxX31xX19xX28xX3xX51xX393xX3xXexX451xX19xX28xX3xX5xXb6xX19xX3xX28xX4bxXbxX3xX51xX8exXdxXaxX3xX1xX45xX10xX16cxX9xXaxX55xX67xXdxX10xXbcxX144xX19xX1exX19xX28xX55xX7xX6xXbxX144xX19xX1xX6xX144xXexX6xXdxX144xX6xX19xX144xX67xX1exX144xX7xX1exX144xX19xX28xX53xX1exXdxX144xXexX1xXdxX10xXexX144xXbcxX6xX19xX28xX144xX67xX6xX144xXexX6xX19xX28xX144xX5xX10xX19xX144xX28xX6xXbxX144xX67xX1exXdxX55xX1fbxX201xX20cxX208xX204xX20cxX11fxX1xXexXbcxXaxX12xX99axX520xXbxX3xX19xX1xX10axX3xXexX31xXdxX3xX34xX19xX3xX37xX38xX15axX3xX99axX3b7xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xXbcxX31xX19xX28xX3xX51xX393xX3xXexX451xX19xX28xX3xX5xXb6xX19xX3xX28xX4bxXbxX3xX51xX8exXdxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX45xX1exX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12x15f5cxXdxXacxXdxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX51xX3f4xX6xX3xXbxX1xX6cxX21xX19xX28xX3xX4xX1xX1exX3xX1cxXdxXe7xXexX3xX81xX75fxX3xXexX6xXdxX3xX19xX31xX19xX3xX41xX18xX43xX3xX45xX6xX3xX24xX1xXdxX3xXbxX1xX76xX19xX3xXbcxX1dxXdxX3xX1cxXb6xXexX8exX19xX28xX3xX4xX26xX6xX3xXbcxX38xXexX3xX19xX1xX10axX3xX1xXcfxX6xX3xXexX1dxX19xX28xX3xX48xX3xX81xXb14xX19xX28xX3xebfexX53xX45xX6xX67xX19xX6xX28xX6xX45xX3xX1cxX4bxXexX3xX19xX28xX6dxX3xX7xX520xXbxX3xX41xX53xX3b7xX19xX28xX3xX81xX10axX3xX7xX3b7xX3xX19xX31xX19xX3xX19xX1xX52xX19xX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xXbcxX31xX19xX28xX3xX1xXdxXd9xX19xX3xX51xX393xX3xXexX451xX19xX28xX3xX28xX4bxXbxX3xX51xX8exXdxX8cxX3xX5xXb6xX19xX3xX1fbxX2xX3xX19xX28xX6cxX6dxXdxX11fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX81xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX53xX5xX12xX0xX67xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX45xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX81xX12xX0xX55xX67xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99axX1exX53xX45xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXcxXcxX352xX31axX6axX55xX31axXdxX10xXexX19xX6xXbcx11cc7xX0xX55xXbxX12