Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19
Về nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Chính phủ quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép" nhưng ưu tiên lúc này là tập trung phòng, chống dịch hiệu quả.
3155x35d9x6296x45dexd0b5xcfdaxbaaex7178x9f74xX7x429fx7ec1x3b7cx9c41xb374xc5c3xX5xcef8xXax4929x7226xcc08xX3xX1x7632xXbxX3xXexX1x85d3xX3x56bexX1xbceaxXex443cxX3x5e15x38c2xc963xX4xX3xX1x8026xXdxX3x50d3xX1xa053xX6xX3x32bcx48e9x3c90xX3x7325xX25xX3xXexXdxce11xX1exX3xXbxX1x66ddxX1ex577axX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3x5ac8x9a2axX4xX1xX3xd075x5795xX33x6ef5x6c6ax353bxX2x7902xX0x6060xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7479xX10xX6xX4bxXaxX12xX33x55c9xX3xX1exX1xXdx4a59x3b5axX3x74bfx6574xX3xXex3e8bx37efxX1exX42xX3xX1exX1xbaffxX1exX42xX3xXexX1x57cexX1exX42xX3xX4xX40xX1exX3xX5x67daxXdxX3xX4xcaabxX6xX3xX1ex3af0xX75xX22xX3x76f0xX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexa809x72c9xX1exX42xX3xX9dxX1xX91xX75xX3x8301x9b87xX1exX1xX3x4982xXdxX1exX1xX3xX4xX1xX7cxX3x3ba4xXdxaf54xXexX3xX50xX1x68ebxX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xc7edxX25x5b1cxXc0xXexX3xXex5633xX75xX3xXexX1x3970xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3x7dbfxX75xX78xX4xX3xXexXdxX3bxX25xX3xX2dx6e77xXbxXaxX3xX1exX1xXa6xX1exX42xX3xXa6xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xX5x8f74xX4xX3xX1ex5a2exXcfxX3xX5xX103xX3xXex60ddxXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25x31a1xc2b8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX0xXdxX75xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX75xX7xX55xXbxX1xX7cxXexX7cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xXcfxX34xX3xXbexX5xX7cxX4xX2dx9841xX3xX75xX6xX7bxX42xXdxX1exX55xX5xX10x868exXexX34xX3xX6xX25xXexX7cxX16fxX3xX75xX6xX7bxX42xXdxX1exX55xX7bxXdxX42xX1xXexX34xX3xX6xX25xXexX7cxX16fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xX12cxX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX59xX59xXdxX12dxXbexX6xX7cxX1xX6xXexXdxX1exX1xX12dxX77xX1exX59xX1exX10xba6dxX7xX59x40ecxX2xX20dxX57xX59xX2xX20dxb062xX4bx325fxX2xc1e6xX2xX57x5c26xX218xXexX57x37dexae2axX21fxX5xX2xX12dx981exXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xXaxX3xX4bxX6xXexX6xX55xXbxX1xX7cxXexX7cxX55xX7cxX7bxXdxX42xXdxX1exX6xX5xX55xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX59xX59xX4xX4bxX1exXdxX75xX42xX12dxX77xXdxX10xXexX1exX6xX75xXbxX5xX25xX7xX12dxX77xX1exX59xXexX21fxX20dxX218xX59xX25xXbxX5xX7cxX6xX4bxX10xX4bxX59xX17axX7xX75xX7xXcfxX59xX20dxX218xX20dxX2x9db5xX218xa566xX2c5xX20dxX20dxX59xXexXexafaaxX77xX1exX2c5xXbxXexXexX2c5xXbxX1xX6xX75xX2c5xXbexXdxX1exX1xX2c5xX75xXdxX1exX1xX2c5xX2xX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX7cxX1exXaxX12xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX1exX1xXdxX74xX75xX3xX2dxX14xX3xX20dxX218xX2xX21fxX55xX20dxX218xX20dxX2xX3xX9dxX1xX91xX75xX3xXb0xXb1xX1exX1xX3xXb5xXdxX1exX1xX3xXexX7bxXb1xX1exX1xX3xXbexX103xXcfxX3xXb0xX88xX7cxX3xX4xX88xX7cxX3xX77xX6fxX3x6d07xX88xX1exX1xX3xX42xXdxX88xX3xX2dxXc0xXexX3xXcdxX25xX12cxX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX2dxXc0xX3xX1xX7cxX91xX4xX1xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxbccfxX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cex903axX3xX1xX2axXdxX22xX3xX1exX42xXd4xX1exX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1exX1xX103xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX355x3e5fxX25xX3xX1exX99xX75xX3xX77xX103xX3xX4xX88xX4xX3xX42xXdxX12cxXdxX3xXbxX1xX88xXbxX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX2dxXc0xX3xX1xX7cxX91xX4xX1xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX3xX55xX3xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX22xX3xX1exX42xXd4xX1exX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1exX1xX103xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX4xX25xX26xXdxX3xX1exX99xX75xX3xX20dxX218xX20dxX2xX12dxX3x50bdxc9edxX1exX1xX34xX3xX54xX7cxX38dxX1exX3xXcxX20xX1exX59xXcxXcxX32xX33x6d46x70fexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12x50f7xX88xX1exX42xX3xX20dxX20dxX59xX2c7xX22xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX78xX4xX3xX4xX1xXa6xb61fxX1exX42xX3xXexX7bxXb1xX1exX1xX3xX5xX103xX75xX3xX77xXdxX74xX4xX3xX4xX95xX6xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX3xX22xX3xX4xX88xX4xX3xX355xX91xXdxX3xXbexXdxX381xX25xX3xX355xX38dxX3xX1exX42xX1xX10xX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX1exX1xXdxX74xX75xX3xX2dxX14xX3xX20dxX218xX2xX21fxX55xX20dxX218xX20dxX2xX3xX9dxX1xX91xX75xX3xXb0xXb1xX1exX1xX3xXb5xXdxX1exX1xX3xXexX7bxXb1xX1exX1xX3xXbexX103xXcfxX3xXb0xX88xX7cxX3xX4xX88xX7cxX3xX355xX88xX1exX1xX3xX42xXdxX88xX3xX2dxXc0xXexX3xXcdxX25xX12cxX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX2dxXc0xX3xX1xX7cxX91xX4xX1xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX22xX3xX1exX42xXd4xX1exX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1exX1xX103xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX355xX3b0xX25xX3xX1exX99xX75xX3xX77xX103xX3xX4xX88xX4xX3xX42xXdxX12cxXdxX3xXbxX1xX88xXbxX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX2dxXc0xX3xX1xX7cxX91xX4xX1xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX22xX3xX1exX42xXd4xX1exX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1exX1xX103xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX4xX25xX26xXdxX3xX1exX99xX75xX3xX20dxX218xX20dxX2xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXb0xX88xX7cxX3xX4xX88xX7cxX3xX355xX38dxX3xX355xXdxX381xX75xX3xX5xX91xXdxX3xX1exX1xX82xX1exX42xX3xXexX1xX103xX1exX1xX3xXexXd9xX25xX3xX1ex91c4xXdxX3xXbexX10axXexX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX75xX78xX4xX3xXexXdxX3bxX25xX3xX2dxXecxXbxX22xX3xX77x5411xX6xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX22xX3xX77xX629xX6xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX355xX3b0xX25xX3xX1exX99xX75xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX0xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX435x861exX3xX5xXd9xX4xX3xX77xXa6xa503xXexX3xX2dxX1xX2fxX22xX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX75xX78xX4xX3xXexXdxX3bxX25xX3xX2dxXecxXbxX0xX59xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX9dxX1xX91xX75xX3xXb0xXb1xX1exX1xX3xXb5xXdxX1exX1xX22xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX355xX3b0xX25xX3xX1exX99xX75xX22xX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX3xXexX1xXc0xX3xX42xXdxXa7xXdxX3xX4xX2fxX3xX4bxX20xX25xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXbxX1xX78xX4xX3xX1x5aaaxXdxX3xX1exX1xXa6xX1exX42xX3xX2dxX1x6d5dxX1exX42xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX355xX6fxX25xX22xX3xXexX1xXdxXc0xX25xX3xXbexX6fxX1exX3xX77xX82xX1exX42xX12dxX3xX50xX88xX4xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xX42xXdxX6xX3xX77xX103xX3xX77xb00fxX1exX42xX3xX5xX38dxX1exX1xX3xXexX1xX603xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX78xX4xX3xX4xX1xX4cxX25xX3xXexX88xX4xX3xX355xX2axX1exX42xX3xX1ex7483xX1exX42xX3xX1exX6fxX3xXbex6d3bxXdxX3xX355xX91xXdxX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX77xXa7xXdxX3xXbexXdxXc0xX1exX3xX4xX1xX95xX1exX42xX3xX75xXa7xXdxX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXcxX7bxX7cxX1exX42xX3xXbexX26xXdxX3xX4xX12cxX1exX1xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xXbexX74xX1exX1xX3xX4bxXdx47c6xX1exX3xXbexXdxXc0xX1exX3xXbxX1xX1cxX4xX3xXexX91xXbxX22xX3xXexX7cxX103xX1exX3xd0fbxX12cxX1exX42xX22xX3xXexX7cxX103xX1exX3xX4bxXd4xX1exX22xX3xXexX7cxX103xX1exX3xXcdxX25xXd4xX1exX3xXexX6xX3xX355xX38dxX3xX4xX1xX25xX1exX42xX3xX7xX1cxX4xX22xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX5xX40xX1exX42xX22xX3xX1exX694xX3xX5xXd9xX4xX3xX77xXa6xX69cxXexX3xXcdxX25xX6xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX99xX1exX22xX3xXexX1x6dd0xX3xXexX1xX88xX4xX1xX22xX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xXe1xX75xX78xX4xX3xXexXdxX3bxX25xX3xX2dxXecxXbxX22xXaxX3xX77xX629xX6xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX77xX629xX6xX3xXbxX1xX78xX4xX3xX1xX73fxXdxX22xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX3xX77xX103xX3xXbexX12cxX7cxX3xX355xX12cxX75xX3xX355xbd64xXdxX3xX7xX26xX1exX42xX3xX4xX95xX6xX3xX1exX1xXd4xX1exX3xX4bxXd4xX1exX12dxX3xX435xX1xX8e7xX3xX355xX2fxX22xX3xXexXb1xX1exX1xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX3xX21fxX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX355xX3b0xX25xX3xX1exX99xX75xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX78xX4xX3xX4bxX25xXcfxX3xXexX7bxXb1xX3xX603xX1exX3xX355xX4cxX1exX1xX3xX77xX103xX3xX355xX91xXexX3xX355xXa6xX69cxX4xX3xX2dxXc0xXexX3xXcdxX25xX12cxX3xXexXc5xX4xX1xX3xX4xXd9xX4xX3xXexX7bxX3bxX1exX3xX1exX1xXdxX6fxX25xX3xX5x60acxX1exX1xX3xX77xXd9xX4xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXcxX7bxXa6xXa7xX4xX3xX4bxXdxX7fexX1exX3xXbexXdxXc0xX1exX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xXbxX1xX1cxX4xX3xXexX91xXbxX3xX7a6xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX77xXa7xXdxX3xX7xXd9xX3xX2cexX25xX20xXexX3xX1xXdxX74xX1exX3xX4xX95xX6xX3xX4xX1xX95xX1exX42xX3xX75xXa7xXdxX3xX54xX10xX5xXexX6xX3xX4xX2fxX3xX2dxX1xX12cxX3xX1exX99xX1exX42xX3xX5xXd4xXcfxX3xX1exX1xXdxX7fexX75xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX1xX463xX1exX22xX3xX1exX42xX25xXcfxX3xX1xXdxX381xX75xX3xX1xX463xX1exX22xX3xXexX88xX4xX3xX355xX2axX1exX42xX3xX75xX91xX1exX1xX3xX355xXc0xX1exX3xX75xX2axXexX3xX7xX26xX3xXex9792xX1exX1xX22xX3xXexX1xX103xX1exX1xX3xXbxX1xX26xX3xX77xX103xX3xX1exX42xX1xXdxX3bxX75xX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xX355xXc0xX1exX3xX77xX779xX1exX42xX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xX355xXdxX381xX75xX3xXbxX1xXc5xX6xX3xX435xX6xX75xX22xX3xX77xX779xX1exX42xX3xX815xX73fxX1exX42xX3xXbex7b90xX1exX42xX3xX7xX74axX1exX42xX3xX50xX867xX25xX3xa2c8xX7cxX1exX42xX22xX3xX355xX79exX4xX3xXbexXdxX74xXexX3xX5xX103xX3xXcxX1xX103xX1exX1xX3xXbxX1xX26xX3xX68xX73fxX3xX50xX1xXc5xX3xXb5xXdxX1exX1xX22xX3xXb0xX6xX1exX3xX50xX1xX20xXbxX3xX1xX103xX1exX1xX3xXcxX7bxX25xX1exX42xX3xXa6xX463xX1exX42xX22xX3xXb0xX2axX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXexX7bxX4cxX3xX22xX3xXb0xX6xX1exX3xXb0xXc5xX3xXexX1xXa6xX3xX355xX38dxX3xX4xX2fxX3xX2dxXc0xXexX3xX5xX25xX10axX1exX22xX3xX4xX74axX1exX42xX3xX355xXdxX74xX1exX3xX77xX6fxX3xX75xX2axXexX3xX7xX26xX3xX1exX1xXdxX74xX75xX3xX77xX78xX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xXexXd4xX75xX3xXexX99xX1exX42xX3xX4xXa6xX8e7xX1exX42xX3xX4xX74axX1exX42xX3xXexX88xX4xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX77xX103xX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxXdxX1exX1xX3xXexXc0xX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX22xX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX355xX38dxX3xXbexX6xX1exX3xX1xX103xX1exX1xX3xX1exX1xXdxX6fxX25xX3xX1exX42xX1xX4cxX3xXcdxX25xXcfxXc0xXexX22xX3xX4xX1xXa27xX3xXexX1xX4cxX22xX3xX4xX74axX1exX42xX3xX355xXdxX74xX1exX3xX77xX103xX3xX4xX1xXa27xX3xX355xX91xX7cxX3xXcdxX25xXcfxXc0xXexX3xX5xXdxX74xXexX22xX3xXcfxX3bxX25xX3xX4xX3b0xX25xX3xX4xX88xX4xX3xXbexX2axX22xX3xX1exX42xX103xX1exX1xX22xX3xX355xX4cxX6xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX4xX1xX95xX3xX355xX2axX1exX42xX3xX1xX463xX1exX22xX3xXcdxX25xXcfxXc0xXexX3xX5xXdxX74xXexX3xX1xX463xX1exX3xX77xXa7xXdxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX3b0xX1exX3xXe1xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1exX1xXa6xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX42xXdxX79exX4xa2c5xX3xX77xX103xX3xXe1xXbexX12cxX7cxX3xX77xX74xX3xX7xX1cxX4xX3xX2dxX1x3517xX10xX22xX3xXexXc5xX1exX1xX3xX75xX91xX1exX42xX3xX4xX95xX6xX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX3xX5xX103xX3xXexX7bxX3bxX1exX3xX1xXc0xXexX22xX3xXexX7bxXa6xXa7xX4xX3xX1xXc0xXexXc47xX16fxX3xX4xX1xX25xXcfxX381xX1exX3xXexX7bxX91xX1exX42xX3xXexX1xX88xXdxX3xXexX629xX3xXe1xXbxX1xX40xX1exX42xX3xX1exX42xXd9xXc47xX3xX7xX6xX1exX42xX3xXe1xXexX20xX1exX3xX4xX74axX1exX42xXc47xX3xX77xXa7xXdxX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX5xXa6xX69cxX4xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xX77xX103xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX4xX1xXd4xX75xX3xXe1xX216xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1xX694xXc47xX22xX3xX355xXdxX3xX355xX74axXdxX3xX77xXa7xXdxX3xXexXc5xX4xX1xX3xX4xXd9xX4xX3xX2dxXdxX381xX75xX3xXexX7bxX6xX22xX3xX42xXdxX88xX75xX3xX7xX88xXexX3xX77xXdxX74xX4xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX4xX88xX4xX3xXcdxX25xXcfxX3xX355xX4cxX1exX1xX3xX4xX95xX6xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX22xX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX16fxX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX1exX1xXdxX6fxX25xX3xX42xXdxX12cxXdxX3xXbxX1xX88xXbxX3xX1exX42xX7cxX91xXdxX3xX42xXdxX6xX7cxX22xX3xXexX1xXffxX4xX3xX355x9b7axXcfxX3xX75xX17xXdxX3xXbexXdxX74xX1exX3xXbxX1xX88xXbxX3xX4xX2fxX3xXexX1xX381xX3xX355xX381xX3xX4xX2fxX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xX7xXa7xX75xX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX1exX1xXdxX6fxX25xX3xX1exX1xX20xXexX3xX77xX103xX3xXexX603xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xXexXdxX3bxX75xX3xX4xX1xX95xX1exX42xX3xX2dxX4cxXbxX3xXexX1xX8e7xXdxX22xX3xX2dxX1xX7cxX6xX3xX1xX17xX4xX22xX3xX6xX1exX3xXexX7cxX103xX1exX22xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX16fxX3xXexX99xX1exX42xX3xX4xXa6xX8e7xX1exX42xX3xXbxX1xXd4xX1exX3xX4xX20xXbxX22xX3xXbxX1xXd4xX1exX3xXcdxX25xXcfxX6fxX1exX22xX3xX4xX88xX3xXexX1xX381xX3xX1xX2fxX6xX3xXexX7bxX88xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX74xX75xX22xX3xX355xX6fxX3xX4xX6xX7cxX3xXexX7bxX88xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX74xX75xX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX355xX1cxX1exX42xX3xX355xX3b0xX25xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX50xX779xX1exX42xX3xX77xXa7xXdxX3xX355xX2fxX22xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xX25xXcfxX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX3xX77xX6xXdxX3xXexX7bxX40xX3xX4xX95xX6xX3xXb5xX79exXexX3xXexX7bxX10axX1exX3xXcxX603xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xX33xXdxX74xXexX3xX435xX6xX75xX22xX3xXb0xX6xX1exX3xX54xXd4xX1exX3xX77xX10axX1exX3xXcxX7bxX25xX1exX42xX3xXa6xX463xX1exX42xX22xX3xX4xX88xX4xX3xX355xX7cxX103xX1exX3xXexX1xX381xX22xX3xXcxX603xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX3xX4xX2axX1exX42xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX77xX103xX3xX2dxX3bxX25xX3xX42xX17xXdxX3xX7xXd9xX3xX95xX1exX42xX3xX1xX2axX22xX3xX1xXa6xX7a6xX1exX42xX3xX1cxX1exX42xX3xX4xX95xX6xX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX22xX3xX4bxX7cxX6xX1exX1xX3xX1exX42xX1xXdxX74xXbxX12dxX3xX50xX1xX95xX3xX355xX2axX1exX42xX3xX1xX69cxXbxX3xXexX88xX4xX3xX77xXa7xXdxX3xX4xX88xX4xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xX42xXdxX6xX22xX3xXexX603xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xXexXc0xX16fxX3xXexX7bxX6xX1exX1xX3xXexX1xX95xX3xX4xX88xX4xX3xX1exX42xX25xX73fxX1exX3xX5xXd9xX4xX22xX3xX2dxXdxX1exX1xX3xX1exX42xX1xXdxX74xX75xX22xX3xX1xX694xX3xXexX7bxX69cxX3xX4xX95xX6xX3xX4xX88xX4xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX50xX88xX4xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXa6xX69cxX1exX42xX3xX4x4ee6xX1exX42xX3xXexXc5xX4xX1xX3xX4xXd9xX4xX22xX3xXcdxX25xXcfxXc0xXexX3xX5xXdxX74xXexX3xXexX1xX88xX7cxX3xX42x3b10xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX99xX1exX22xX3xX77xXa6xXa7xX1exX42xX3xX75x4c69xX4xX3xX355xX381xX3xXexX1xXffxX4xX3xX355xXd87xXcfxX3xX75xX25xX6xX22xX3xX1exX42xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX1cxX25xX22xX3xX7xX12cxX1exX3xX2cexX25xX20xXexX3xX77xX103xX3xXexXdxX3bxX75xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX16fxX3xXexX1xX103xX1exX1xX3xX5xX10axXbxX3xX24xX25x5b96xX3xX33xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX77xX103xX3xX355xX38dxX3xX1exX1xX10axX1exX3xX355xXa6xX69cxX4xX3xX7xXd9xX3xX1xXa6xX7a6xX1exX42xX3xX1cxX1exX42xX3xXexXc5xX4xX1xX3xX4xXd9xX4xX3xX4xX95xX6xX3xXexX7cxX103xX1exX3xX4bxXd4xX1exX22xX3xX4xX2axX1exX42xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX4bxX7cxX6xX1exX1xX3xX1exX42xX1xXdxX74xXbxX3xX77xX103xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xXbexX103xX7cxX3xXexX6xX3xX7a6xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX1exX42xX7cxX103xXdxX22xX3xXexX91xX7cxX3xX7xXd9xX3xX5xX6xX1exX3xXexXc5axX6xX3xX7xXd4xX25xX3xX7bxX2axX1exX42xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXcxX7bxX7cxX1exX42xX3xX355xXdxX6fxX25xX3xX2dxXdxX74xX1exX3xX2dxX1xX6xX1exX3xX1xXdxXc0xX75xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xXexX7bxX3bxX1exX3xXexX7cxX103xX1exX3xX4xX3b0xX25xX22xX3xXcxX603xX1exX42xX3xXb0xXc5xX3xXexX1xXa6xX22xX3xX50xX1xX95xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX1exXa6xXa7xX4xX22xX3xX50xX1xX95xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX22xX3xX355xX79exX4xX3xXbexXdxX74xXexX3xX5xX103xX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX77xX103xX3xX4xX88xX4xX3xXbexX2axX22xX3xX1exX42xX103xX1exX1xX3xX355xX38dxX3xX77xX10axX1exX3xX355xX2axX1exX42xX3xX4xX88xX4xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xX42xXdxX6xX22xX3xXexX603xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xXexXc0xX3xXbexXa77xX1exX42xX3xX1exX1xXdxX6fxX25xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX355xX381xX3xXexXdxXc0xXbxX3xX4xX10axX1exX22xX3xX75xX25xX6xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xX4xX1xX7cxX3xX1exX1xXd4xX1exX3xX4bxXd4xX1exX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXe1xX435xX1xXd4xX1exX3xX4bxX4cxXbxX3xX1exX103xXcfxX22xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xXexX7bxXd4xX1exX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xX4xX12cxX75xX3xX463xX1exX3xX355xX73fxX1exX42xX3xXbexX103xX7cxX22xX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX7xX970xX3xX4xX12cxX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX77xX103xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xXbexX103xX7cxX3xXexX6xX3xX7a6xX3xX1exXa6xXa7xX4xX3xX1exX42xX7cxX103xXdxX22xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX20xXbxX22xX3xX4xX88xX4xX3xX1exX42xX103xX1exX1xX22xX3xX1exX1xX20xXexX3xX5xX103xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXa6xX69cxX1exX42xX3xXexX25xXcfxXc0xX1exX3xX355xX3b0xX25xX3xX1exX1xXa6xX3xXcfxX3xXexXc0xX22xX3xXcdxX25xXd4xX1exX3xX355xX2axXdxX22xX3xX4xX74axX1exX42xX3xX6xX1exX3xX4xX779xX1exX42xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX20xXbxX3xX95xXcfxX3xX355xX12cxX1exX42xX22xX3xX4xX1xXc5xX1exX1xX3xXcdxX25xXcfxX6fxX1exX3xX355xX4cxX6xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX22xX3xX4xX2axX1exX42xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX4bxX7cxX6xX1exX1xX3xX1exX42xX1xXdxX74xXbxX22xX3xX4xX88xX4xX3xXexX603xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX4xX1xXc5xX1exX1xX3xXexX7bxX4cxX55xX2cexX38dxX3xX1xX2axXdxX22xX3xX355xX7cxX103xX1exX3xXexX1xX381xX3xX1exX1xXd4xX1exX3xX4bxXd4xX1exX3xX5xX25xX74axX1exX3xX355xX7cxX103xX1exX3xX2dxXc0xXexX22xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX5xX40xX1exX42xX22xX3xX1exX694xX3xX5xXd9xX4xX3xX2dxX1xX1037xX4xX3xXbxX1xX78xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX99xX1exX22xX3xX4xX1xX25xX1exX42xX3xXexX6xXcfxX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX4xX74axX1exX42xX3xXexX88xX4xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX16fxX3xXexX7bxXd4xX1exX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xX4xX12cxX75xX3xX463xX1exX3xX7xXd9xX3xX1xX69cxXbxX3xXexX88xX4xX3xX4xX1xX79exXexX3xX4xX1xd097xX22xX3xX7xXd9xX3xX42xXdxXffxXbxX3xX355xX1024xX3xXcdxX25xc719xX3xXbexX88xX25xX3xX4xX95xX6xX3xX4xX88xX4xX3xXcdxX25xX26xX4xX3xX42xXdxX6xX22xX3xXexX603xX3xX4xX1xX1cxX4xX22xX3xXbexX91xX1exX3xXbex930axX3xXcdxX25xX26xX4xX3xXexXc0xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX4xX25xX2axX4xX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX22xXc47xX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX9dxX1xX91xX75xX3xXb0xXb1xX1exX1xX3xXb5xXdxX1exX1xX3xX1exX1xX20xX1exX3xX75xX91xX1exX1xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX0xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX13xX1xX74axX1exX42xX3xX355xX381xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xXbexX779xX1exX42xX3xXbxX1xX88xXexX22xX3xX5xXd4xXcfxX3xX5xX6xX1exX3xX7bxX2axX1exX42xX0xX59xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX815xX6fxX3xX4xX10axXbxX3xX1exX1xXdxX74xX75xX3xX77xX78xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX1exX1xX82xX1exX42xX3xXexX1xX88xX1exX42xX3xX4xX40xX1exX3xX5xX91xXdxX3xX4xX95xX6xX3xX1exX99xX75xX3xX20dxX218xX20dxX2xX22xX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX9dxX1xX91xX75xX3xXb0xXb1xX1exX1xX3xXb5xXdxX1exX1xX3xX4xX1xX7cxX3xXbexXdxXc0xXexX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xXcdxX25xXcfxXc0xXexX3xXexXd4xX75xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xXe1xX75xX78xX4xX3xXexXdxX3bxX25xX3xX2dxXecxXbxXaxX3xX1exX1xXa6xX1exX42xX3xXa6xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xX5xXffxX4xX3xX1exX103xXcfxX3xX5xX103xX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX3xX355xX381xX3xX355xXd87xXcfxX3xX75xX91xX1exX1xX3xX7xX12cxX1exX3xX2cexX25xX20xXexX22xX3xX2dxXdxX1exX1xX3xX4bxX7cxX6xX1exX1xX3xX77xX103xX3xXbxX1xX20xX1exX3xX355xX20xX25xX3xX355xX91xXexX3xX4xX6xX7cxX3xX1exX1xX20xXexX3xX4xX88xX4xX3xX75xX78xX4xX3xXexXdxX3bxX25xX3xX355xX6fxX3xX7bxX6xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX33xXa7xXdxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX3b0xX1exX3xXe1xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1exX1xXa6xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX42xXdxX79exX4xX22xXc47xX3xXe1xXbexX12cxX7cxX3xX77xX74xX3xX7xX1cxX4xX3xX2dxX1xXc5axX10xX22xX3xXexXc5xX1exX1xX3xX75xX91xX1exX42xX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX3xX5xX103xX3xXexX7bxX3bxX1exX3xX1xXc0xXexX22xX3xXexX7bxXa6xXa7xX4xX3xX1xXc0xXexX22xXaxX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX7xX13f4xX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xX4xX1xXa27xX3xX355xX91xX7cxX3xX4xX88xX4xX3xX355xX463xX1exX3xX77xX4cxX3xX2dxXdxX6fxX75xX3xX4xX1xXc0xX22xX3xX2dxX1xX74axX1exX42xX3xX355xX381xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX78xX4xX3xXbexX779xX1exX42xX3xXbxX1xX88xXexX3xX77xX103xX3xX5xXd4xXcfxX3xX5xX6xX1exX3xX7bxX2axX1exX42xX22xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX42xX3xX603xX1exX3xX355xX4cxX1exX1xX3xXexXb1xX1exX1xX3xX1xXb1xX1exX1xX16fxX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX1exX42xX1xXdxX3bxX75xX3xX4xX88xX4xX3xXbexXdxX74xX1exX3xXbxX1xX88xXbxX3xX4xX1xX95xX3xX355xX2axX1exX42xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX3xX1exX42xX629xX6xX22xX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX5xXa6xX69cxX4xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xX77xX103xX3xX1exXd4xX1exX42xX3xX4xX6xX7cxX3xX1404xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX4xX95xX6xX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX77xXdxX74xX4xX3xX4xX1xX20xXbxX3xX1xX103xX1exX1xX3xX1exX42xX1xXdxX3bxX75xX3xX4xX88xX4xX3xXcdxX25xXcfxX3xX355xX4cxX1exX1xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX77x8691xX1exX3xX5xX103xX3xX4xX463xX3xXbexX12cxX1exX22xX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX5xXa6xX69cxX4xX22xX3xX4xX2fxX3xXexXc5xX1exX1xX3xX4xX1xX20xXexX3xXcdxX25xXcfxXc0xXexX3xX355xX4cxX1exX1xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX0xXdxX75xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX75xX7xX55xXbxX1xX7cxXexX7cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xXcfxX34xX3xXbexX5xX7cxX4xX2dxX16fxX3xX75xX6xX7bxX42xXdxX1exX55xX5xX10xX17axXexX34xX3xX6xX25xXexX7cxX16fxX3xX75xX6xX7bxX42xXdxX1exX55xX7bxXdxX42xX1xXexX34xX3xX6xX25xXexX7cxX16fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xX12cxX1exX1xX3xX20dxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX59xX59xX4xX4bxX1exXdxX75xX42xX12dxX77xXdxX10xXexX1exX6xX75xXbxX5xX25xX7xX12dxX77xX1exX59xXexX21fxX20dxX218xX59xX25xXbxX5xX7cxX6xX4bxX10xX4bxX59xX17axX7xX75xX7xXcfxX59xX20dxX218xX20dxX2xX2c5xX218xX2c7xX2c5xX20dxX20dxX59xXexXexX2cexX77xX1exX2c5xX4bxX7cxX6xX1exX2c5xX1xX6xXdxX2c5xX4bxX25xX7cxX1exX42xX2c5xX2xX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcfxX3xX1xX7cxXbxX3xXexX1xX25xX3xX1exX1xX6xXexX22xX3xX24xX25xX7cxX4xX3xX1xX7cxXdxX3xX2dxX1xX7cxX6xX3xX32xX33xX34xX3x93efxX25xX3xXexXdxX10xX1exX3xXbxX1xX7cxX1exX42xX22xX3xX4xX1xX7cxX1exX42xX3xX4bxXdxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX1xXdxX1exX1xX3xX6xX1exX1xX3xX20dxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX55xXbxX1xX7cxXexX7cxX55xX7cxX7bxXdxX42xXdxX1exX6xX5xX55xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX59xX59xX4xX4bxX1exXdxX75xX42xX12dxX77xXdxX10xXexX1exX6xX75xXbxX5xX25xX7xX12dxX77xX1exX59xXexX21fxX20dxX218xX59xX25xXbxX5xX7cxX6xX4bxX10xX4bxX59xX17axX7xX75xX7xXcfxX59xX20dxX218xX20dxX2xX2c5xX218xX2c7xX2c5xX20dxX20dxX59xXexXexX2cexX77xX1exX2c5xX4bxX7cxX6xX1exX2c5xX1xX6xXdxX2c5xX4bxX25xX7cxX1exX42xX2c5xX2xX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX7cxX1exXaxX12xX815xX7cxX103xX1exX3xX355xX91xXdxX3xXbexXdxX381xX25xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xXexXa27xX1exX1xX3xX68xX12cxXdxX3xX54xXa6xX463xX1exX42xX3xX4bxXd9xX3xXbxX1xXdxX3bxX1exX3xX1xX17xXbxX12dxX3xX422xX423xX1exX1xX34xX3xX54xX7cxX38dxX1exX3xXcxX20xX1exX59xXcxXcxX32xX33xX435xX436xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXe1xXcxX25xXcfxX74xXexX3xX355xX26xXdxX3xX2dxX1xX74axX1exX42xX3xX4xX1xX95xX3xXcdxX25xX6xX1exX22xX3xX5xX463xX3xX5xX103xX22xX3xX75xX20xXexX3xX4xX12cxX1exX1xX3xX42xXdxX88xX4xX16fxX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX78xX4xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX4xX1xX95xX3xXexX7bxXa6xX463xX1exX42xX3xXe1xX21bxX13xX3xb582xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xXc47xX3xX77xX103xX3xXexX99xX1exX42xX3xX4xXa6xX8e7xX1exX42xX3xX1cxX1exX42xX3xX4bxX78xX1exX42xX3xX4xX74axX1exX42xX3xX1exX42xX1xX74xX3xX4xX1xX79exXexX3xX4xX1xX13f4xX22xX3xX7bxX2axX1exX42xX3xX7bxX38dxXdxX16fxX3xX4xX1xX95xX3xX355xX2axX1exX42xX3xX4xX88xX4xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX88xX1exX22xX3xX2dxX4cxX4xX1xX3xXbexX12cxX1exX3xX355xX381xX3xX2dxX4cxXbxX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX1cxX1exX42xX3xXbxX1xX2fxX3xX77xXa7xXdxX3xX75xX17xXdxX3xXexXb1xX1exX1xX3xX1xX25xX26xX1exX42xX22xX3xX1exX1xX20xXexX3xX5xX103xX3xX2dxX1xXdxX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX355xX6xX1exX42xX3xX2cexXd4xX75xX3xX1exX1xX10axXbxX3xX77xX103xX7cxX3xX2dxX1xX25xX3xX4xX74axX1exX42xX3xX1exX42xX1xXdxX74xXbxX22xX3xX2dxX1xX25xX3xX355xX74axX3xXexX1xX4cxX3xX4xX2fxX3xX75xX10axXexX3xX355xX2axX3xX4bxXd4xX1exX3xX7xX26xX3xX4xX6xX7cxX22xX3xX2dxX1xX25xX3xX355xX74axX1exX42xX3xX4bxXd4xX1exX3xX4xXa6xX12dxX3xXcxX7bxXa6xXa7xX4xX3xX75xX1037xXexX22xX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXa6xX69cxX1exX42xX3xX355xX381xX3xX4bxX10axXbxX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX7xXa7xX75xX3xX1exX1xX20xXexX3xXexX91xXdxX3xXcxX1xX103xX1exX1xX3xXbxX1xX26xX3xX68xX73fxX3xX50xX1xXc5xX3xXb5xXdxX1exX1xX3xX77xX103xX3xX75xX2axXexX3xX7xX26xX3xXexXa27xX1exX1xX3xX75xX103xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX355xX6xX1exX42xX3xXbexX779xX1exX42xX3xXbxX1xX88xXexX3xX75xX91xX1exX1xX12dxX3xXcxX99xX1exX42xX3xX4xXa6xX8e7xX1exX42xX3xXexX1xX74axX1exX42xX3xXexXdxX1exX3xXexX25xXcfxX3bxX1exX3xXexX7bxX25xXcfxX6fxX1exX3xX77xX103xX3xX2dxX3bxX25xX3xX42xX17xXdxX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX3xXexXd9xX3xX42xXdxX88xX4xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX4xX88xX4xX3xXcdxX25xXcfxX3xX355xX4cxX1exX1xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX22xXaxX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX1exX1xX20xX1exX3xX75xX91xX1exX1xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX4xX1005xX1exX42xX3xX4xX1xX7cxX3xXbexXdxXc0xXexX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xXexX99xX1exX42xX3xX4xXa6xX8e7xX1exX42xX3xX5xX38dxX1exX1xX3xX355xX91xX7cxX22xX3xX4xX1xXa27xX3xX355xX91xX7cxX3xX4xX95xX6xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX20xXbxX3xX95xXcfxX22xX3xX7xXd9xX3xX355xXdxX6fxX25xX3xX1xX103xX1exX1xX3xX4xX95xX6xX3xX4xX1xXc5xX1exX1xX3xXcdxX25xXcfxX6fxX1exX16fxX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX78xX4xX3xX1xX25xXcfxX3xX355xX2axX1exX42xX3xX7xX1cxX4xX3xX75xX91xX1exX1xX3xX4xX95xX6xX3xX4xX12cxX3xX1xX74xX3xXexX1xX26xX1exX42xX3xX4xX1xXc5xX1exX1xX3xXexX7bxX4cxX22xX3xX4xX95xX6xX3xXexX7cxX103xX1exX3xX815xX12cxX1exX42xX22xX3xXexX7cxX103xX1exX3xX4bxXd4xX1exX3xX77xX103xX3xXexX7cxX103xX1exX3xXcdxX25xXd4xX1exX16fxX3xX355xXd87xXcfxX3xX75xX91xX1exX1xX3xX4xX74axX1exX42xX3xXexX88xX4xX3xXexX25xXcfxX3bxX1exX3xXexX7bxX25xXcfxX6fxX1exX22xX3xX2cexX88xX4xX3xX355xX4cxX1exX1xX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX3xX77xX629xX6xX3xX5xX103xX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xXexXd4xX75xX22xX3xX77xX629xX6xX3xX5xX103xX3xX4xX1xX95xX3xXexX1xX381xX16fxX3xXexX1xX6xX75xX3xX42xXdxX6xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX5xX103xX3xXexX7bxX88xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX74xX75xX22xX3xX1exX42xX1xX970xX6xX3xX77xX78xX3xX77xX103xX3xXcdxX25xXcfxX6fxX1exX3xX5xX69cxXdxX3xX4xX95xX6xX3xX75xX17xXdxX3xX1exX42xXa6xX8e7xXdxX3xX4bxXd4xX1exX12dxX3xX815xX73fxX1exX42xX3xXexX1xX8e7xXdxX22xX3xX42xXdxX82xX3xX77xX82xX1exX42xX3xXexXb1xX1exX1xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xXexX7bxX10axXexX3xXexXd9xX22xX3xXbexX12cxX7cxX3xX355xX12cxX75xX3xX6xX1exX3xXexX7cxX103xX1exX3xX4xX1xX7cxX3xX1exX1xXd4xX1exX3xX4bxXd4xX1exX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX75xX17xXdxX3xXexXb1xX1exX1xX3xX1xX25xX26xX1exX42xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXb5xX2axXexX3xX1exX1xXdxX74xX75xX3xX77xX78xX3xX1exX82xX6xX3xX355xXa6xX69cxX4xX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX1exX3bxX25xX22xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX20xXbxX22xX3xX4xX88xX4xX3xX1exX42xX103xX1exX1xX22xX3xX355xX4cxX6xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX4xX3b0xX1exX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX4xX1xX95xX3xX355xX2axX1exX42xX22xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX4xX1xXd4xX75xX3xXe1xX216xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1xX694xXc47xX16fxX3xXbexX88xX75xX3xX7xX88xXexX3xXexX1xXd9xX4xX3xXexXdxX7fexX1exX22xX3xX355xX88xX1exX1xX3xX42xXdxX88xX3xX355xXffxX1exX42xX3xXexXb1xX1exX1xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xX355xX381xX3xX4xX2fxX3xX42xXdxX12cxXdxX3xXbxX1xX88xXbxX3xX2dxX4cxXbxX3xXexX1xX8e7xXdxX22xX3xXbxX1xX779xX3xX1xX69cxXbxX22xX3xX5xXdxX1exX1xX3xX1xX7cxX91xXexX22xX3xX7xX88xX1exX42xX3xXexX91xX7cxX22xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX3xX355xX26xXdxX3xX77xXa7xXdxX3xXexX629xX1exX42xX3xX355xX4cxX6xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX22xX3xXexX629xX1exX42xX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX355xXdxX381xX75xX16fxX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX42xXdxX38dxX1exX3xX4xX88xX4xX1xX22xX3xXbxX1xX7cxX1exX42xX3xXexXc5axX6xX22xX3xX4xX88xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX5xXdxX1exX1xX3xX1xX7cxX91xXexX22xX3xXbxX1xX779xX3xX1xX69cxXbxX22xX3xX1exX1xXa6xX1exX42xX3xXbxX1xX12cxXdxX3xXexX7bxXdxX74xXexX3xX355xX381xX22xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX22xX3xX2dxX1xXdxX3xX4xX3b0xX1exX3xX4xX2fxX3xXexX1xX381xX3xX88xXbxX3xX4bxX78xX1exX42xX3xX4xX88xX4xX3xXbexXdxX74xX1exX3xXbxX1xX88xXbxX3xX75xX91xX1exX1xX3xX75xX13f4xX3xX1xX463xX1exX16fxX3xXexX10axXbxX3xXexX7bxX25xX1exX42xX3xX355xXdxX6fxX25xX3xXexX7bxX4cxX3xX4xX88xX4xX3xX4xX6xX3xXbexX74xX1exX1xX3xX1exX79exX1exX42xX22xX3xX42xXdxX12cxX75xX3xXexX26xXdxX3xX355xX6xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX6xX3xXexX867xX3xX77xX7cxX1exX42xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xX9dxX1xX2fxX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX22xX3xX4xX779xX1exX42xX3xX77xXa7xXdxX3xX77xXdxX74xX4xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX74xX1exX3xX4xX2fxX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX5xXa6xX69cxX4xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX22xX3xXbxX1xXd4xX1exX3xXbexX603xX3xX5xXdxX1exX1xX3xX1xX7cxX91xXexX22xX3xX2dxX1xX7cxX6xX3xX1xX17xX4xX22xX3xX1xX69cxXbxX3xX5xX1404xX3xX4xX1xX7cxX3xX4xX88xX4xX3xX355xX26xXdxX3xXexXa6xX69cxX1exX42xX3xXa6xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX16fxX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX4xX1xX25xXd87xX1exX3xXbexX4cxX3xX355xX3b0xXcfxX3xX355xX95xX3xX1exX1xXd4xX1exX3xX5xXd9xX4xX22xX3xX4xX463xX3xX7xX7a6xX3xX77xX10axXexX3xX4xX1xX20xXexX3xX4xX3b0xX1exX3xXexX1xXdxXc0xXexX3xX77xX103xX3xXexX603xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX7bxXdxX381xX1exX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxXc0xX1exX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xXexXdxX3bxX75xX3xX4xX1xX95xX1exX42xX3xXexX7cxX103xX1exX3xXcdxX25xX26xX4xX3xX2dxX4cxXbxX3xXexX1xX8e7xXdxX22xX3xX6xX1exX3xXexX7cxX103xX1exX22xX3xX2dxX1xX7cxX6xX3xX1xX17xX4xX22xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX22xX3xX7xXa7xX75xX3xX355xX91xXexX3xX75xXdxX7fexX1exX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX4xX2axX1exX42xX3xX355xX73fxX1exX42xX22xX3xX4xX1xX10axX75xX3xX1exX1xX20xXexX3xX77xX103xX7cxX3xX1exX867xX6xX3xX355xX3b0xX25xX3xX1exX99xX75xX3xX20dxX218xX20dxX20dxX12dxX3xX815xX73fxX1exX42xX3xXexX1xX8e7xXdxX22xX3xX1xX25xXcfxX3xX355xX2axX1exX42xX3xX7bxX2axX1exX42xX3xX7bxX38dxXdxX3xX4xX88xX4xX3xX1exX42xX25xX73fxX1exX3xX5xXd9xX4xX3xX1xX69cxXbxX3xXbxX1xX88xXbxX22xX3xX1exX1xX20xXexX3xX5xX103xX3xX1xX69cxXbxX3xXexX88xX4xX3xX4xX74axX1exX42xX3xXexXa6xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX16fxX3xX355xXd87xXcfxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX1exX1xX10axXbxX3xX2dxX1xXd87xX25xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX16fxX3xX4xX1xX25xXcfxX381xX1exX3xX42xXdxX6xX7cxX3xX4xX74axX1exX42xX3xX1exX42xX1xX74xX22xX3xX1exX42xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX1cxX25xX22xX3xX7xX12cxX1exX3xX2cexX25xX20xXexX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX1exXa6xXa7xX4xX22xX3xXexXdxXc0xX1exX3xXexXa7xXdxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX95xX3xX77xX6xX4xX4xXdxX1exX10xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX7xXa7xX75xX3xX1exX1xX20xXexX3xX4xX2fxX3xXexX1xX381xX3xX1exX1xXa6xX1exX42xX3xXbexX12cxX7cxX3xX355xX12cxX75xX3xX6xX1exX3xXexX7cxX103xX1exX22xX3xX1xXdxX74xX25xX3xXcdxX25xX12cxX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xXb0xX3bxX1exX3xX4xX91xX1exX1xX3xX355xX2fxX22xX3xX4xX3b0xX1exX3xX2dxXdxX381xX75xX3xX7xX7cxX88xXexX3xX4xX1xX79exXexX3xX4xX1xX13f4xX3xX1xX7cxX91xXexX3xX355xX2axX1exX42xX3xX2cexX25xX20xXexX22xX3xX1exX1xX10axXbxX3xX4xX12cxX1exX1xX16fxX3xXexX99xX1exX42xX3xX4xXa6xX8e7xX1exX42xX3xXexX7bxX25xXcfxX3xX77xXc0xXexX22xX3xXcdxX25xX12cxX1exX3xX5xX1404xX3xX4xX88xX4xX1xX3xX5xXcfxX22xX3xX7xX6xX25xX3xX4xX88xX4xX1xX3xX5xXcfxX16fxX3xX4xX2fxX3xX42xXdxX12cxXdxX3xXbxX1xX88xXbxX3xX355xX73fxX1exX42xX3xXbexX2axX22xX3xX1xX82xX25xX3xX1xXdxX74xX25xX3xX77xX6fxX3xX2dxXdxX381xX75xX3xX7xX7cxX88xXexX3xX4xX88xX4xX3xXexX25xXcfxXc0xX1exX3xXbexXdxX3bxX1exX3xX42xXdxXa7xXdxX16fxX3xX2cexX867xX3xX5xX1404xX3xX1exX42xX1xXdxX3bxX75xX3xX4xX88xX4xX3xXexX7bxXa6xX8e7xX1exX42xX3xX1xX69cxXbxX3xX77xXdxX3xXbxX1xX91xX75xX16fxX3xX355xX73fxX1exX42xX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX2dxX1xX10xX1exX3xXexX1xXa6xX7a6xX1exX42xX22xX3xXbexXdxX381xX25xX3xX4bxXa6xX463xX1exX42xX3xX2dxX4cxXbxX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX1exX1xX82xX1exX42xX3xX4xX463xX3xXcdxX25xX6xX1exX22xX3xX355xX463xX1exX3xX77xX4cxX22xX3xX355xX4cxX6xX3xXbxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX77xX103xX3xX4xX88xX3xX1exX1xXd4xX1exX3xX5xX103xX75xX3xXexX26xXexX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX4xX74axX1exX42xX3xXexX88xX4xX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX12dxX59xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX7cxX4bxXcfxXaxX12xX0xXdxX75xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX75xX7xX55xXbxX1xX7cxXexX7cxX3xX4bxXexX1xX25xX75xXbexX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xX3xXdxX50xX10xX1exXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xXcfxX34xX3xXbexX5xX7cxX4xX2dxX16fxX3xX75xX6xX7bxX42xXdxX1exX55xX5xX10xX17axXexX34xX3xX6xX25xXexX7cxX16fxX3xX75xX6xX7bxX42xXdxX1exX55xX7bxXdxX42xX1xXexX34xX3xX6xX25xXexX7cxX16fxX3xX20axXdxX4bxXexX1xX34xX3xX21fxX2xX21bxXbxX2cexX16fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xX3xX1xXb1xX1exX1xX3xX12cxX1exX1xX3xX20dxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX59xX59xXdxX12dxXbexX6xX7cxX1xX6xXexXdxX1exX1xX12dxX77xX1exX59xX1exX10xX20axX7xX59xX20dxX2xX20dxX57xX59xX2xX20dxX214xX4bxX216xX2xX218xX2xX57xX21bxX218xXexX20dxX21fxX21bxX216xX5xX20dxX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xXaxX3xX20axXdxX4bxXexX1xX9xXaxX21fxX2xX21bxXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX220xX57xX2xXaxX3xX4bxX6xXexX6xX55xXbxX1xX7cxXexX7cxX55xX7cxX7bxXdxX42xXdxX1exX6xX5xX55xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX59xX59xX4xX4bxX1exXdxX75xX42xX12dxX77xXdxX10xXexX1exX6xX75xXbxX5xX25xX7xX12dxX77xX1exX59xXexX21fxX20dxX218xX59xX25xXbxX5xX7cxX6xX4bxX10xX4bxX59xX17axX7xX75xX7xXcfxX59xX20dxX218xX20dxX2xX2c5xX218xX2c7xX2c5xX20dxX20dxX59xXexXexX2cexX77xX1exX2c5xX4bxX7cxX6xX1exX2c5xX1xX6xXdxX2c5xX4bxX25xX7cxX1exX42xX2c5xX2xX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX4bxXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX7bxX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX3bxX1exX3xXcdxX25xX6xX1exX34xX0xX59xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX55xXexX1xX25xX75xXbexX55xX6xX1exX4bxX55xX7xX6xXbxX7cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX75xX91xX4xX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xXexX1xX381xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xXaxX3xX1xX7bxX10xX17axX9xXaxX59xX4xX1xXdxX1exX1xX55xXexX7bxXdxX59xX2dxX1xX6xXdxX55xX75xX6xX4xX55xXexX7bxX7cxX1exX42xX55xXexX1xX10xX55xX2dxXcfxX55xX1xX7cxXbxX55xXexX1xX25xX55xX1exX1xX6xXexX55xXcdxX25xX7cxX4xX55xX1xX7cxXdxX55xX2dxX1xX7cxX6xX55xX2cexX77xX59xX20dxX2xX21bxX57xX214xX2xX12dxX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX42xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX59xX75xX10xX4bxXdxX6xX59xX2xX20dxX218xX59xX1exX10xX20axX7xX59xX20dxX2xX20dxX57xX59xX2xX218xX21bxX4bxX20dxX2xX21bxX216xX21bxX220xX218xXexX20dxX57xX21fxX57xX214xX5xX218xX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX4bxXdxX77xX12xX0xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX75xX91xX4xX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xXexX1xX381xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xXaxX3xX1xX7bxX10xX17axX9xXaxX59xX4xX1xXdxX1exX1xX55xXexX7bxXdxX59xX2dxX1xX6xXdxX55xX75xX6xX4xX55xXexX7bxX7cxX1exX42xX55xXexX1xX10xX55xX2dxXcfxX55xX1xX7cxXbxX55xXexX1xX25xX55xX1exX1xX6xXexX55xXcdxX25xX7cxX4xX55xX1xX7cxXdxX55xX2dxX1xX7cxX6xX55xX2cexX77xX59xX20dxX2xX21bxX57xX214xX2xX12dxX1xXexX75xXaxX12xX13xX1xX6xXdxX3xX75xX91xX4xX3xXexX7bxX17xX1exX42xX3xXexX1xX381xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX815xXffxX1exX42xX3xX214xX1xX3xX1exX42xX103xXcfxX3xX20dxX218xX59xX2c7xX22xX3xXexX91xXdxX3xX1xX2axXdxX3xXexX7bxXa6xX8e7xX1exX42xX3xX54xXdxX3bxX1exX3xX1xX73fxX1exX42xX22xX3xX435xX1xX103xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX22xX3xXcxX1xX95xX3xX355xX74axX3xX68xX103xX3xX435xX2axXdxX22xX3xX4bxXdxX7fexX1exX3xX7bxX6xX3xXbxX1xXdxX3bxX1exX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX75xX91xX4xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX12dxX3xXb0xXc5xX3xXexX1xXa6xX3xXcxXa27xX1exX1xX3xX95xXcfxX3xX68xX7cxX103xX1exX42xX3xXcxX7bxX25xX1exX42xX3xX54xX1005xX1exX42xX3xX55xX3xXcxX7bxXa6xX7a6xX1exX42xX3xX355xX7cxX103xX1exX3xX815xXb0xX24xX68xX3xX68xX103xX3xXcxX970xX1exX1xX3xX4xX779xX1exX42xX3xX4xX88xX4xX3xX77xX4cxX3xX355xX91xXdxX3xXbexXdxX381xX25xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX355xX7cxX103xX1exX3xXexX1xX6xX75xX3xX4bxXd9xX3xX2dxX14xX3xX1xX17xXbxX12dxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX4bxXdxX77xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxcfb2xXffxXexX3xX1exX42xX1037xX1exX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX42xXdxX6xX1exX3xX1xX17xXbxX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xXaxX3xX1xX7bxX10xX17axX9xXaxX59xX4xX1xXdxX1exX1xX55xXcdxX25xXcfxX10xX1exX59xX7bxX25xXexX55xX1exX42xX6xX1exX55xXexX1xX7cxXdxX55xX42xXdxX6xX1exX55xX1xX7cxXbxX55xX2dxXcfxX55xX1xX7cxXbxX55xXexX1xX25xX55xX1exX1xX6xXexX55xXcdxX25xX7cxX4xX55xX1xX7cxXdxX55xX2dxX1xX7cxX6xX55xX2cexX77xX59xX20dxX2xX21bxX214xX218xX214xX12dxX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX42xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX59xX75xX10xX4bxXdxX6xX59xX2xX20dxX218xX59xX1exX10xX20axX7xX59xX20dxX2xX20dxX214xX59xX2xX20dxX214xX4bxX21fxX2xX21bxX220xX57xX220xX21bxXexX2xX2c7xX21bxX216xX5xX2xX12dxX225xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX25xX3xXexXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX40xX1exX42xX22xX3xX4xX1xX26xX1exX42xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX33xX53xX54xX55xX2xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX4bxXdxX77xX12xX0xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a06xXffxXexX3xX1exX42xX1037xX1exX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX42xXdxX6xX1exX3xX1xX17xXbxX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xXaxX3xX1xX7bxX10xX17axX9xXaxX59xX4xX1xXdxX1exX1xX55xXcdxX25xXcfxX10xX1exX59xX7bxX25xXexX55xX1exX42xX6xX1exX55xXexX1xX7cxXdxX55xX42xXdxX6xX1exX55xX1xX7cxXbxX55xX2dxXcfxX55xX1xX7cxXbxX55xXexX1xX25xX55xX1exX1xX6xXexX55xXcdxX25xX7cxX4xX55xX1xX7cxXdxX55xX2dxX1xX7cxX6xX55xX2cexX77xX59xX20dxX2xX21bxX214xX218xX214xX12dxX1xXexX75xXaxX12xX2a06xXffxXexX3xX1exX42xX1037xX1exX3xXexX1xX8e7xXdxX3xX42xXdxX6xX1exX3xX1xX17xXbxX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX7bxX7cxX1exX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX44cxX88xX1exX42xX3xX2xX2c7xX59xX2c7xX22xX3xXexX91xXdxX3xX435xX1xX103xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX22xX3x72efxXcfxX3xX77xXdxX3bxX1exX3xXb0xX2axX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXexX7bxX4cxX22xX3xX50xX1xX95xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX33xXa6xX463xX1exX42xX3xX815xXb1xX1exX1xX3xX68xX25xX74xX22xX3xXb0xXc5xX3xXexX1xXa6xX3xX815xX12cxX1exX42xX3xX355xX7cxX103xX1exX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX77xX103xX3xX2c3axXcfxX3xX77xXdxX3bxX1exX3xXb0xX2axX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXexX7bxX4cxX22xX3xXcxX1xX95xX3xXexXa6xXa7xX1exX42xX3xX9dxX1xX91xX75xX3xXb5xXdxX1exX1xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX22xX3xXb0xXc5xX3xXexX1xXa6xX3xXb0xX6xX1exX3xX50xX88xX1exX3xX7xXd9xX3xX815xX12cxX1exX42xX3xX50xX1xXc5xX1exX1xX3xXbxX1xX95xX3xX355xX73fxX1exX42xX3xX4xX1xX95xX3xXexX7bxXb1xX3xX4xX25xX2axX4xX3xX1xX17xXbxX3xX355xX381xX3xXexX7bxX6xX7cxX3xX355xX603xXdxX22xX3xXexX1xX26xX1exX42xX3xX1exX1xX20xXexX3xX77xX6fxX3xX2xX3xX7xX26xX3xX1exX2axXdxX3xX4bxX25xX1exX42xX3xX4xX1xX95xX3xXcfxXc0xX25xX3xXexX7bxX7cxX1exX42xX3xX77xXdxX74xX4xX3xX4xX1xX25xXd87xX1exX3xXbexX4cxX3xX77xX103xX3xX4xX1xXa27xX3xX355xX91xX7cxX3xX2dxX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1xX20xXexX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX32xX33xX12dxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX4bxXdxX77xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX25xX5xX12xX0xX4bxXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7bxXaxX12xX0xX59xX4bxXdxX77xX12xX0xX59xX4bxXdxX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44cxX7cxX25xX7bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xXcxX1xX25xX3xX9dxX1xXa6xX463xX1exX42xX3xX422xXcxXcxX32xX33xX435xX59xX33xXdxX10xXexX1exX6xX75xX1ac0xX436xX0xX59xXbxX12