Mỹ dừng hoạt động mọi hạm đội sau vụ đâm tàu chở dầu
Hải quân Mỹ hôm nay thông báo “dừng hoạt động” trên phạm vi thế giới để đánh giá lại các hạm đội.
9026x9e78x1217dx101d4x11121xe427xbf4bx151b5xbb99xX7xdc44x10d9dxcd49x14e69x12ac8x12785xX5xd19fxXax113d4x10091x1205fxX3x149bax1053ex16510x12ee4xX3xX1x15bd3xcc8dxXexX3xccd3xddfcxX18xX19xX3xa8e0x114bexXdxX3xX1xX1dxX25xX3xX20xX21xXdxX3xX7xX6x11127xX3x9da3xdbcdxX3xX20x1638axX25xX3xXexa272xX33xX3xX4xX1x11690xX3xX16xa603xX33xX0x1504dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc78xX10xX6xX16xXaxX12xX57x16244xXdxX3xce80xX33xX39xX18xX3xX13xX14xX3xX1xd501xX25xX3xX18xX6x14913xX3xXexX1xX6axX18xX19xX3x1421ex12f38xX1cxX3xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xXaxX3xXex11dcdx133bfxX18xX3xXbxX1xX1dxX25xX3xX35xXdxX3xXexX1xe4f7xX3xX19xXdxd77cxXdxX3xX20x1002cxX3xX20xX78xX18xX1xX3xX19xXdxX78xX3xX5xX1dxXdxX3xX4xX78xX4xX3xX1xX1dxX25xX3xX20xX21xXdx11e98xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1276exX6xXbxXexXdxX1cxX18xXaxX12xX0xXdxe464xX8dxX6xX25xX10xX3xXdxX16xX9xXaxXbxX5xX6xX6fxX10xX8dxb9daxX2x12ea8xad77x10dc0xXeaxf33cxXe8xe7d9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6xX8dxX7xX10xX8dxXe8xXbxX5xX6xX6fxX10xX8dxXe8xX35xX18xX10xfcd5xXbxX8dxX10xX7xX7xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx154b0xX48xX48xX35xXdxX16xX10xX1cxXbdxX35xX18xX10xX10bxXbxX8dxX10xX7xX7xXbdxX18xX10xXexX48xXbxX6xX8dxX7xX10xX8dxXbdxX1xXexX25xX5xc42dxXdxX16xX9xX2xXeaxXebxXecxXeaxXeexbf5fxXexX9xXebxX148xXd8xXexX9xX35xXdxX16xX10xX1cxX148xX7xXdxX9xX2xXf0xXf0xXf0xXf0xXf0xXf0xX148xX6xXbxX9xXf0xX148xXdxX7xX1xX1cxX25xX10xX9xXf0xX148xXbxX5xX6xX6fxX10xX8dxXe8xXdxX16xX9xX2xXeaxXebxXecxXeaxXeexXe8xXf0xX148xX6xX8dxXexXdxX4xX5xX10x1240exX16xX9x1032dxXeaxX18cxXf0x14acfxX190xX18cxXaxX3x13e80xXdxX16xXexX1xX9xXaxXeex9f6dxXf0xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXebxX190xXf0xXaxX3xXd8xX8dxX6xX25xX10xX77xX1cxX8dxX16xX10xX8dxX9xXaxXf0xXaxX3xX6xX5xX5xX1cxX195xXd8xX33xX5xX5xX7xX4xX8dxX10xX10xX18xX9xXaxXaxX3xX16xX6xXexX6x12ef6xX7xXexX6xXexX33xX7xX9xXaxXbxX5xX6xX6fxXaxX3xX16xX6xXexX6xX1d5xX35xXdxX10xX195xX9xXaxXdxX18xX35xXdxX10xX195xXaxX12xX0xX48xXdxXd8xX8dxX6xX25xX10xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX6xXbxXexXdxX1cxX18xXaxX12x121caxX18xX19xX3xeaf5xX1cxX1xX18xX3xe8e6xXdxX4xX1xX6xX8dxX16xX7xX1cxX18xX3xXexX1xX6axX18xX19xX3xX77xX78xX1cxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX25xX26xXdxX3xX1xX1dxX25xX3xX20xX21xXdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc759xX1cxX16xX6fxXaxX12xXaxX57xX6xXdxX3xX35xX36xX3xX20xX39xX25xX3xXexX3dxX33xX3xXexX8dxX1cxX18xX19xX3xX77xX6xX3xXexX1xX78xX18xX19xXbdxX3xXcdxX1xXdx105fbxX33xX3xX1x13ebdxX9fxX18xX19xX3xX18xX3dxX6fxX3xX20x13479xXdxX3xX1x10d7cxXdxX3xX4x140d5xX3xX1xX3dxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX19xX3xX4xe59fxX18xX19xX3xX8dx124cexX18xX3xX1x11cc8xX18xXbdxX3x143d4xX1cxX3xX20xX29ex1070fxX3xXexX6axXdxX3xX4xX1x146c9xX3xX20xX1dxX1cxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20x10fb1xXdxX3xX35xX9fxXdxX3xX25xX26xXdxX3xX1xX1dxX25xX3xX20xX21xXdxX3xX4x13059xX6xX3xX4xX1xcaf9xX18xX19xX3xXexX6axXdxX3xXexX8dxX8exX18xX3xXexX1xX9bxX3xX19xXdxX9fxXdxXaxX2bdxX3x124a1xeb44x13dafxX3xX16x14091xX18xX3xX5xa1a6xXdxX3xX20xX6axX3xX20xX2dbxX4xX3xX1xX5exXdxX3xX61xX33xX39xX18xX3xX13xX14xX3xX21cxX1cxX1xX18xX3xX221xXdxX4xX1xX6xX8dxX16xX7xX1cxX18xX2bdxX3xX4xX1xX2c5xX3xX1xX33xX6fxX3xX4xX78xX4xX3xX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX1xX5exXdxX3xX61xX33xX39xX18xX2bdxX3xX1xX6axX25xX3xX18xX6xX6fxX3xX4xX1xX1cxX3xX77xXdxX9bxXexXbdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX1cxX16xX6fxXaxX12xX13xX21xXexX3xX61xX33xX6xX18xX3xX4xX1xX2abxX4xX3xX61xX33xX2dbxX4xX3xXbxX1xX296xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX18xX29exXdxX3xX35xX9fxXdxX3xXcdx11891xX3a7xX3xX8dx11535xX18xX19xX3xXexX1xX315xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX5xX3dxX3xX25xX21xXexX3xX18xX19xX3dxX6fxX3xX35xX3dxX3xX7xd439xX3xX77xX2b0xXexX3xX20xX45xX33xX3xXexX8dxX1cxX18xX19xX3xX35xX3dxXdxX3xXexX33xX45xX18xX3xXexX9fxXdxXbdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX6xXbxXexXdxX1cxX18xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX16xXexX1xX11cxXeaxXeexXf0xXbxX10bxa6acxX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxXeexXebxXeaxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX6fxX3xX16xX33xX18xX19xX3xX1xX1cxX6xXexX3xX16xX1cxX18xX19xX3xX25xX1cxXdxX3xX1xX6xX25xX3xX16xX1cxXdxX3xX7xX6xX33xX3xX35xX33xX3xX16xX6xX25xX3xXexX6xX33xX3xX4xX1xX1cxX3xX16xX6xX33xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX48xX48xXdxXbdxX77xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXbdxX35xX18xX48xX18xX10xX195xX7xX48xX2xX190xX18cxXeexX48xX190xX190xX16xXebxX2xXf0xXf0xXeexX18cxa36fxXexX190xX19dxXebxXf0xX5xXf0xXbdx134b4xXbxX19xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX6xXbxXexXdxX1cxX18xXaxX12xXcxX3dxX33xX3x134fcxX1xX33xX3xXexX8dxX36xX4xX3xd45bx14badxX4d2xX3xX21cxX1cxX1xX18xX3xX4d2xX3xX13xX4xXcdxX6xXdxX18xXbdxX3xbaeexX18xX1xX11cxX3xX221xX10xX33xXexX10xX8dxX7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX1cxX16xX6fxXaxX12xbce6xX33xX6fxX9bxXexX3xX20x10aa1xX18xX1xX3xXexX8dxX8exX18xX3xX20xX28cx14199xX4xX3xX20xX28cxX6xX3xX8dxX6xX3xX7xX6xX33xX3xX4c8xX1xXdxX3xXexX3dxX33xX3xX4c8xX1xX33xX3xXexX8dxX36xX4xX3xX13xX14xX3xX4d1xX4d2xX4d2xX3xX21cxX1cxX1xX18xX3xX4d2xXbdxX3xX13xX4xXcdxX6xXdxX18xX3xX20xX39xX25xX3xX25xX21xXexX3xXexX3dxX33xX3xX4xX1xX42xX3xX16xX45xX33xX3xX25xX6xX18xX19xX3xX4xX315xX3x15ad2xXdxX77xX10xX8dxXdxX6xX3xX42xX3xX18xX19xX1cxX3dxXdxX3xX4c8xX1xX2b4xXdxX3xX4d2xXdxX18xX19xX6xXbxX1cxX8dxX10xX3xX5xX3dxX25xX3xX2xXf0xX3xXexX1xX2efxX6fxX3xXexX1xX2efxX3xX25xda0axXexX3xXexdd4exX4xX1xX2bdxX3xX49cxX3xX18xX19xX28cxX315xXdxX3xX77xX50cxX3xXexX1xX28cxX2b4xX18xX19xXbdxX3xX3a7xX19xX3dxX6fxX3xX2xX190xX48xXeaxX2bdxX3xXexX3dxX33xX3xX4c8xX1xX33xX3xXexX8dxX36xX4xX3xX13xX14xX3xX4d1xX4d2xX4d2xX3xX30dxXdxXex15164xX19xX10xX8dxX6xX5xX16xX3xX77xX50cxX3xXexX3dxX33xX3xX1xX3dxX18xX19xX3xX30cxXcdxf1a3xX3xXcdxX8dxX6fxX7xXexX6xX5xX2bdxX3xX4xX315xX3xX30exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX18xX10xX7xX2bdxX3xX20xX39xX25xX3xX42xX3xX18xX19xX1cxX3dxXdxX3xX4c8xX1xX2b4xXdxX3xX77xX78xX18xX3xX20xX5exX1cxX3xX189xX5d6xX33xX2bdxX3xX3a7xX1xa921xXexX3xX25fxX5exX18xX2bdxX3xX5xX3dxX25xX3xX190xX3xXexX1xX2efxX6fxX3xXexX1xX2efxX3xX13xX14xX3xXexX1xXdxdc26xXexX3xX25xX1dxX18xX19xXbdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX1cxX16xX6fxXaxX12xX218xX18xX19xX3xX221xXdxX4xX1xX6xX8dxX16xX7xX1cxX18xX3xX4xX1xX2c5xX3xX20xX1dxX1cxX3xX10bxX10xX25xX3xX10bx1605axXexX3xX4xX78xX4xX3xX1xX1dxX25xX3xX20xX21xXdxX3xX20xXa3xX3xXexabe8xX25xX3xX8dxX6xX3xX18xX19xX33xX6fxX8exX18xX3xX18xX1xX39xX18xX3xX19xX39xX6fxX3xXexX6xXdxX3xX18xX1dxX18xXbdxX3xX13xX14xX3xX7xX3d8xX3xX20xX78xX18xX1xX3xX19xXdxX78xX3xXexX2dbxX4xX3xX20xX21xX2bdxX3xX1xXdxX644xX33xX3xX7xX33xX598xXexX3xX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX2bdxX3xX77xX5exX1cxX3xX16xX28cx910exX18xX19xX2bdxX3xXexX1xXdxX9bxXexX3xX77xX50cxX3xX35xX3dxX3xX61xX33xX39xX18xX3xX18xX1xX39xX18xXbdxX3xX505xX33xX78xX3xXexX8dxX690xX18xX1xX3xX20xX78xX18xX1xX3xX19xXdxX78xX3xX4xX296xX18xX3xXexX627xXbxX3xXexX8dxX33xX18xX19xX3xX35xX3dxX1cxX3xX4xX6axX18xX19xX3xXexX78xX4xX3xX1xX33xX598xX18xX3xX5xX33xX6fxX644xX18xX3xXexX78xX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX18xX3xXexX8dxX8exX18xX3xX77xXdxXa3xX18xX2bdxX3xX4xX5exXdxX3xXexX1xXdxX644xX18xX3xX18x10987xX18xX19xX3xX5x13812xX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX18xX3xXexX1xX33xX627xXexX3xX35xX3dxX3xX20xX50cxX18xX1xX3xX1xX28cxX9fxX18xX19xXbdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX1cxX16xX6fxXaxX12xXcxabf3xX3xX20xXdxX288xX33xX3xXexX8dxX6xX3xX7xX3d8xX3xX19xec77xX25xX3xX18xX1xXdxX288xX33xX3xXexX1xX3dxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2bdxX3xXexX8dxX1cxX18xX19xX3xX20xX29exX3xX4xX29exX3xX1xX5exXdxX3xX61xX33xX39xX18xX2bdxX3xX4xX1xX33xX6fxX8exX18xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX19xX1cxX3dxXdxX3xX1xX5exXdxX3xX61xX33xX39xX18xX3xX35xX3dxX3xX5xed92xX18xX1xX3xX35xX75bxX4xX3xXexX28cxX3xX18xX1xX39xX18xXbdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4d2xX1cxX33xX8dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xe57fxX3a7xa22axX0xX48xXbxX12