Khai quật, di dời thành công quả bom nặng khoảng 450 kg tại Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Ban CHQS huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), quả bom xuyên phá có chiều dài 1,84m; đường kính 35,6 cm; nặng khoảng 450 kg...
4834x579cx9911x7320x6ebbx9520x60cax6e39xbe6bxX7x966ex5605x739ex69d6xc900x8b53xX5xa537xXax8f3bx4d1dxX1xX6xXdxX3x9153xaa28x83f3xXexa9a4xX3x4b76xXdxX3xX1ex889fxXdxX3xXexX1x6e23xb5f3xX1xX3xX4x5466xX28xb451xX3xX18xX19xd16fxX3xc5b8x7c2bx4e06xX3xX28xcab0xX28xX2exX3x9dd5xX1xX35xX32xX28xX2exX3x7154x6b88xbaadxX3xX3dxX2exX3xXexd420xXdxX3x6924xaa5bxX4xX3x5a05xX27xX0x688cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX10xX6xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXexX1xX2cxX28xX2exX3xXexXdxX28xX3xXex94b7xX3x9824xX6xX28xX3x862dxX53x6614x76c0xX3xX1xX19x6355xa506xX28xX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xX3xa490xX53xX27xX3xXcxa5caxX28xX1x9829xX1cxX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xc663xX19xX88xc462xX28xX3xXbxX1xa1fcxX3xX4x9086xX3xX4xX1xXdxb5d0xX19xX3xX1exX27xXdxX3xX2xX1cx8e85xX44xX36x8e61xX3xc674xb61dxX22xX28xX2exX3xX3dxcd98xX28xX1xX3xce19xX45xX1cx5014xX3xX4xX36xXc2xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exa0ccxXeaxXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX84xXaexX28xX2exX3xX28xX6xX88xX3xX93xb9a9x9054xX56xX2xX46xX9bxX1cxX3xXexX4cxXdxX3xXc4xd5f0xX6xX3xX34xX27xX28xX3xXa6x63adxX3xXcxX1xX119xX28xX1xX3xX4fxX50xX4xX1cxX3xX7dxX6xX28xX3xX81xX53xX83xX84xX3xX1xX19xX88xX89xX28xX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xX3xXbxX1x6a70xXdxX3xX1xcb37xXbxX3x8ca4x7d05xXdxX3xX4xXaexX4xX3xX4xc94fxX3xX18xX19xX6xX28xX3xX4xX1xac8axX4xX3xX28xd5e0xX28xX2exX3xXex7fe0xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX3xX14dxX27xX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX4xd3a5xX28xX3xX7xXb1xXexX3xX5xX4cxXdxX3xX7xX6xX19xX3xX4xX1xXdx71dcxX28xX3xXexb9d7xX6xX28xX1xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX28xXexX10xX1adxXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXax6b94xXdxX1exXexX1xab97xX3xXd2xX2xX45xXbxXa6xXc2xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1e8xX3xX44xX2xX46xXbxXa6xXc2xXaxX3xX7xX1adxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e8xX56xX56xXdxXeaxX34xX6xX35xX1xX6xXexXdxX28xX1xXeaxX14dxX28xX56xX28xX10xX1e3xX7xX56xX10cxX46xX44xXcfxX56xX2xXcfxX46xX1exX10cxX2xX10cxX44xX2xXcfxX10cxXexXcfx8628xX2xX45xX46xX5xX46xXeax7b16xXbxX2ex8006xX1adxX9xX45xXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xXaxX3xX1e3xXdxX1exXexX1xX9xXaxXd2xX2xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX44xX2xX46xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX35xX28xXaxX12x802dxX156xX28xX3xX14dxX119xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX28xX163xX28xX2exX3xXexX168xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexXeaxXeaxXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xXcxX1adxXc5xX14exX4xX3xXc4xXb1xX1cxX3xXexX1adxX35xX28xX2exX3xX5xbd00xX4xX3xXc4xXdxX3xX5xX27xX36xX3xXc4xba9cxX28xX2exX1cxX3xX2cxX28xX2exX3xa4d8xX2exX19xX88x9f3dxX28xX3xX13xX1x80fbxX4xX3x6cf9x7250xX28xX2exX1cxX3xX28xX2exXc5xX22xXdxX3xX1exab0exX28xX3xXexX1xX2cxX28xX3xX53xX197xX6xX3xX7dxcc63xX28xX1xX1cxX3xXa6xX121xX3xXcxX1xX119xX28xX1xX3xX4fxX50xX4xX3xXc4xX121xX3xXbxX1xXaexXexX3xX1xXdxX89xX28xX3xX36xX50xXexX3xXbxX1x846bxX28xX3xXc4xX36axX19xX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX1xX2cxX3xX5xXa9xX28xX3xX3dxX1x8705xXdxX3xX36xX39xXexX3xXc4x95c8xXexX3xX1exX35xX3xX36xXc5xX6xX3xX5xX32cxX3xXa6xXb1xXdxX3xX36xX197xX28xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX28xXexX10xX1adxXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX1exXexX1xX1e8xX3xXd2xX2xX45xXbxXa6xXc2xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1e8xX3xX44xX2xX46xXbxXa6xXc2xXaxX3xX7xX1adxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e8xX56xX56xXdxXeaxX34xX6xX35xX1xX6xXexXdxX28xX1xXeaxX14dxX28xX56xX28xX10xX1e3xX7xX56xX10cxX46xX44xXcfxX56xX2xXcfxX46xX1exX10cxX2xX10cxX44xX2xX45xX10cxXexX10dxXcfxX10dxXd2xX45xX5xX46xXeaxX23axXbxX2exX23dxX1adxX9xX10dxX44xX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xXaxX3xX1e3xXdxX1exXexX1xX9xXaxXd2xX2xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX44xX2xX46xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX35xX28xXaxX12xXeaxXeaxXeaxX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xXeaxXeaxXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX84xX6xX19xX3xX3dxX1xXdxX3xXexXdxX1a9xXbxX3xX28xX1xX1axX28xX3xXexX1xX2cxX28xX2exX3xXexXdxX28xX1cxX3xX7dxX6xX28xX3xX81xX53xX83xX84xX3xX1xX19xX88xX89xX28xX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xX3xXbxX1xX146xXdxX3xX1xX14axXbxX3xX14dxX14exXdxX3xX5x9c2bxX4xX3xX5xXc5xX14axX28xX2exX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX34xXdxX28xX1xX3xXexX1xX19xX50xX4xX3xX7dxX50xX3xX81xX53xX83xX84xX3xXex955bxX28xX1xX3xXexXdxX1a9xX28xX3xX1xX27xX28xX1xX3xXbxX1xX35xX28xX2exX3xXexX383xX6xX3xX1xXdxX89xX28xX3xXexX1adxXc5xX22xX28xX2exXc2xX3xXexX168xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX5xX519xX4xX3xX5xXc5xX14axX28xX2exX1cxX3xXbxX1xXc5xX156xX28xX2exX3xXexXdxX89xX28xX3xXa6x7ebaxX3xX5xc636xX3xXexX1xX10xX35xX3xXc4xX30bxX28xX2exX3xX18xX19xX88xX3xXc4xX119xX28xX1xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX28xXexX10xX1adxX3xX1exXexX1xX19xX36xX34xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX1exXexX1xX1e8xX3xXd2xX2xX45xXbxXa6xXc2xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1e8xX3xX44xX2xX46xXbxXa6xXc2xXaxX3xX7xX1adxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e8xX56xX56xXdxXeaxX34xX6xX35xX1xX6xXexXdxX28xX1xXeaxX14dxX28xX56xX28xX10xX1e3xX7xX56xX10cxX46xX44xXcfxX56xX2xXcfxX46xX1exX10cxX2xX10cxX44xX10cxX46xX45xXexX2xX2xXcfxXd2xX45xX5xX46xXeaxX23axXbxX2exX23dxX1adxX9xX45xX44xX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xXaxX3xX1e3xXdxX1exXexX1xX9xXaxXd2xX2xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX44xX2xX46xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX35xX28xXaxX12xXeaxXeaxXeaxXc4x8267xX3xXexX168xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX1x6a16xX88xX3xX28xX168xX3xXexX1xX10xX35xX3xXc4xX30bxX28xX2exX3xX18xX19xX88xX3xXexX1adxX345xX28xX1xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX2c0xX338xX88xX3xX5xX27xX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xXa6xX19xX88xXa9xX28xX3xXbxX1xXaexX3xX7xX580xX3xX1exd518xX28xX2exX3xXexX1adxX35xX28xX2exX3xX4xX1xXdxX1a9xX28xX3xXexX1adxX6xX28xX1xX3xX4xX197xX28xX3xX7xXb1xXexX3xX5xX4cxXdxXeaxX3xX7dxX35xX36xX3xX4xXb1xX3xX3dxX583xX3xX1xXdxX89xX19xX3xa80dxX13x8561xXbfxXcfxXc2xX3xX4xX1xXdxXb6xX19xX3xX1exX27xXdxX3xX2xX1cxXbfxX44xX36xXc2xX3xXc4xXc5xX22xX28xX2exX3xX3dxXcbxX28xX1xX3xXcfxX45xX1cxXd2xX4xX36xX3xX14dxX14exXdxX3xXexX168xX28xX2exX3xXexX1adxb2dbxX28xX2exX3xX5xXc5xX14axX28xX2exX3xXexXc5xX156xX28xX2exX3xXc4xXc5xX156xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exXeaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX35xX1exX88xXaxX12xX31fxX2exX6xX88xX3xX7xX6xX19xX3xX3dxX1xXdxX3xX3dx5afdxX35xX3xXexX22xXdxX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xXa9xX28xX3xX3dxX1xX383xXdxX3xX36xX39xXexX3xXc4xX38bxXexX3xX6xX28xX3xXexX35xX27xX28xX1cxX3xX7dxX6xX28xX3xX81xX53xX83xX84xX3xX1xX19xX88xX89xX28xX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xX3xXc4xX121xX3xXexX168xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xXa9xX28xX3xX3dxX1xX19xX3xX14dxX519xX4xX3xXexX1xX6xX35xX3xXexX1adxXc5xX22xX28xX2exX3xX34xX328xX28xX3xXa6xX121xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX31fxX2exX770xX4xX3xX93xX1xX19xX88xX89xX28xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX53xX27xX9bxX3xXc4xX6b2xX3xXexX168xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX1xX6bdxX88xX3xX28xX168xX3xXexX1xX10xX35xX3xXc4xX30bxX28xX2exX3xX18xX19xX88xX3xXexX1adxX345xX28xX1xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xX1exXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX1adxX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxXa9xX28xX3xX18xX19xX6xX28xX1e8xX0xX56xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX73dxXexX1xX19xX36xX34xX73dxX6xX28xX1exX73dxX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX6xX3xX4fxX6xX28xX3xXexX1xXaexX35xX3xX2ex8222xX3xcac9xX34xX35xX36xX3xXc4xX50xX28xX2exX3xXc4xX38bxXex51bfxX3xX7xXb1xXexX3xX5xX4cxXdxX3xXexX7bxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1xX1a9xX3xX4xX1xXdxX1a9xX28xX3xXexX1xX15fxX3xX10cxXaxX3xX1xX1adxX10x6287xX9xXaxX56xX1exXdxX10xX36xX73dxX28xX35xX28xX2exX56xX34xX6xX73dxX5xX6xX28xX73dxXexX1xX6xX35xX73dxX2exX35xX73dxX34xX35xX36xX73dxX1exX35xX28xX2exX73dxX1exX6xXexX73dxX7xX35xXexX73dxX5xX6xXdxX73dxXexX19xX73dxXexX1xX35xXdxX73dxXexX1xX10xX73dxX4xX1xXdxX10xX28xX73dxXexX1xX19xX73dxX10cxX56xX2xX233xX233xX233xX233xXcfxXeaxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX7xX1adxX4xX9xXaxX56xX36xX10xX1exXdxX6xX56xX2xX10cxX46xX56xX28xX10xX1e3xX7xX56xX10cxX46xX44xX2xX56xX2xX46xXbfxX1exX2xX2xX44xX44xXcfxX2xXcfxXexX2xX10dxXcfxX10cxX5xX45xX73dxX19xX28xXexXdxXexX5xX10xX1exX73dxX2xX73dxX4xX35xXbxX88xXeaxX23axXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX1exXdxX14dxX12xX0xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX6xX3xX4fxX6xX28xX3xXexX1xXaexX35xX3xX2exX8e6xX3xX8e8xX34xX35xX36xX3xXc4xX50xX28xX2exX3xXc4xX38bxXexX8f5xX3xX7xXb1xXexX3xX5xX4cxXdxX3xXexX7bxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1xX1a9xX3xX4xX1xXdxX1a9xX28xX3xXexX1xX15fxX3xX10cxXaxX3xX1xX1adxX10xX91bxX9xXaxX56xX1exXdxX10xX36xX73dxX28xX35xX28xX2exX56xX34xX6xX73dxX5xX6xX28xX73dxXexX1xX6xX35xX73dxX2exX35xX73dxX34xX35xX36xX73dxX1exX35xX28xX2exX73dxX1exX6xXexX73dxX7xX35xXexX73dxX5xX6xXdxX73dxXexX19xX73dxXexX1xX35xXdxX73dxXexX1xX10xX73dxX4xX1xXdxX10xX28xX73dxXexX1xX19xX73dxX10cxX56xX2xX233xX233xX233xX233xXcfxXeaxX1xXexX36xXaxX12xX7dxX6xX3xX4fxX6xX28xX3xXexX1xXaexX35xX3xX2exX8e6xX3xX8e8xX34xX35xX36xX3xXc4xX50xX28xX2exX3xXc4xX38bxXexX8f5xX3xX7xXb1xXexX3xX5xX4cxXdxX3xXexX7bxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1xX1a9xX3xX4xX1xXdxX1a9xX28xX3xXexX1xX15fxX3xX10cxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX73bxX50xXexX3xX18xX19xX6xX28xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX7dxX6xX3xX4fxX6xX28xX3xX4xX1xX35xX3xX34xXdxX1a9xXexX3xX4xX2cxX28xX2exX3xXexXaexX4xX3xXexX1xXaexX35xX3xX2exX8e6xX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xXcxX6xX5xX5xX34xX35xX88xX3xX1xX1a9xXexX3xX7xX15fxX4xX3xX3dxX1xXb1xX3xX3dxX1xX163xX28xX3xX14dxX345xX3xX4xX1xX53bxX3xX36xX50xXexX3xX4xX1xX19xX88xX6b2xX28xX3xXc4xX50xX28xX2exX3xX28xX1xX383xX3xX28xX1xX38bxXexX3xX4xX32cxX28xX2exX3xX4xXb1xX3xXexX1xX6b2xX3xX3dxX1xXdxX1a9xX28xX3xX34xX35xX36xX3xXbxX1xXaexXexX3xX28xX168xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX1exXdxX14dxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84xX15fxX4xX3xX36xX4cxX28xX1xX3xX1xX6bdxX88xX3xX1exXdxX89xXexX3xX4xX6bdxX6xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX35xX34xX6xX28xXaxX3xX1xX1adxX10xX91bxX9xXaxX56xX14dxX19xX73dxX3dxX1xXdxX56xX7xX19xX4xX73dxX36xX6xX28xX1xX73dxX1xX19xX88xX73dxX1exXdxX10xXexX73dxX4xX19xX6xX73dxX34xX35xX36xX73dxX4xX35xX34xX6xX28xX56xX2xX233xXbfxX233xXd2xXbfxXeaxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX7xX1adxX4xX9xXaxX56xX36xX10xX1exXdxX6xX56xX2xX10cxX46xX56xX28xX10xX1e3xX7xX56xX10cxX46xXcfxXbfxX56xX2xX46xX45xX1exXcfxX46xXbfxXcfxX44xXcfxX10dxXexX44xX233xX45xX2xX2xX5xX46xXeaxX23axXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX1exXdxX14dxX12xX0xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84xX15fxX4xX3xX36xX4cxX28xX1xX3xX1xX6bdxX88xX3xX1exXdxX89xXexX3xX4xX6bdxX6xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX35xX34xX6xX28xXaxX3xX1xX1adxX10xX91bxX9xXaxX56xX14dxX19xX73dxX3dxX1xXdxX56xX7xX19xX4xX73dxX36xX6xX28xX1xX73dxX1xX19xX88xX73dxX1exXdxX10xXexX73dxX4xX19xX6xX73dxX34xX35xX36xX73dxX4xX35xX34xX6xX28xX56xX2xX233xXbfxX233xXd2xXbfxXeaxX1xXexX36xXaxX12xX84xX15fxX4xX3xX36xX4cxX28xX1xX3xX1xX6bdxX88xX3xX1exXdxX89xXexX3xX4xX6bdxX6xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX35xX34xX6xX28xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX7dxX35xX36xX3xX4xX35xX34xX6xX28xX3xX5xX27xX3xX14dxX32cxX3xX3dxX1xXcbxX3xX28xX1xXdxX89xXexX3xX1xX4cxX4xX1xX3xX4xX1xX15fxX6xX3xX28xX2exX19xX88xXa9xX28xX3xXexX146xX3xX4xX35xX34xX6xX28xX73dxX45xX233xXeaxX3xX13xX1xXdxX3xXc4xXc5xX14axX4xX3xX3dxXcbxX4xX1xX3xX1xX35xX4cxXexX1cxX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX4xXb1xX3xXexX1xX6b2xX3xX5xX27xX36xX3xX28xX168xX3xXexX19xX28xX2exX3xXexX35xX27xX28xX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xXbxX1xX146xX3xX14dxX27xX3xX4xXaexX4xX3xX14dx6108xX28xX2exX3xX5xX338xX28xX3xX4xX1axX28xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX1exXdxX14dxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX53xX6bdxX88xX3xX28xX168xX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX2exX36axX28xX3xX10cxXcfxX46xX3dxX2exXaxX3xX1xX1adxX10xX91bxX9xXaxX56xX14dxX19xX73dxX3dxX1xXdxX56xX1xX19xX88xX73dxX28xX35xX73dxXexX1xX6xX28xX1xX73dxX4xX35xX28xX2exX73dxX18xX19xX6xX73dxX34xX35xX36xX73dxX28xX6xX28xX2exX73dxX2exX6xX28xX73dxX10cxXcfxX46xX3dxX2exX56xX2xX233xXd2xX233xX2xX46xXeaxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX7xX1adxX4xX9xXaxX56xX36xX10xX1exXdxX6xX56xX2xX10cxX46xX56xX28xX10xX1e3xX7xX56xX10cxX46xXcfxX10cxX56xX2xX10cxXbfxX1exX10cxX2xX45xX45xX10dxX46xXbfxXexX44xXd2xXd2xXbfxXd2xX5xX46xXeaxX23axXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1axXexX1cxX3xX1exXdxX3xX1exX22xXdxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX3dxX1xX35xX32xX28xX2exX3xX44xX45xX46xX3xX3dxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX27xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX1exXdxX14dxX12xX0xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX53xX6bdxX88xX3xX28xX168xX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX2exX36axX28xX3xX10cxXcfxX46xX3dxX2exXaxX3xX1xX1adxX10xX91bxX9xXaxX56xX14dxX19xX73dxX3dxX1xXdxX56xX1xX19xX88xX73dxX28xX35xX73dxXexX1xX6xX28xX1xX73dxX4xX35xX28xX2exX73dxX18xX19xX6xX73dxX34xX35xX36xX73dxX28xX6xX28xX2exX73dxX2exX6xX28xX73dxX10cxXcfxX46xX3dxX2exX56xX2xX233xXd2xX233xX2xX46xXeaxX1xXexX36xXaxX12xX53xX6bdxX88xX3xX28xX168xX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX2cxX28xX2exX3xX18xX19xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX28xX39xX28xX2exX3xX2exX36axX28xX3xX10cxXcfxX46xX3dxX2exX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1adxX35xX28xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX81xX156xX3xX18xX19xX6xX28xX3xX4xX1xX15fxX4xX3xX28xX163xX28xX2exX3x8a9dxX3xX53xX27xX3xXcxX98xX28xX1xX3xXa6xXaexX4xX3xXc4xX119xX28xX1xX1cxX3xXc4xX338xX88xX3xX5xX27xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX35xX4cxXdxX3xX73bxX13xXbfxX10cxX1cxX3xX28xX39xX28xX2exX3xX2exX36axX28xX3xX10cxXcfxX46xX3xX3dxX2exX3xX4xX197xX28xX3xX7xXb1xXexX3xX5xX4cxXdxX3xX7xX6xX19xX3xX4xX1xXdxX1a9xX28xX3xXexX1adxX6xX28xX1xXeaxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX1exXdxX14dxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX19xX5xX12xX0xX1exXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1adxXaxX12xX0xX56xX1exXdxX14dxX12xX0xX56xX1exXdxX14dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx748cxX19xXexX1xX35xX1adxXaxX12x6204xX19xX338xX28xX3xX4fxXdxX89xX19xX0xX56xXbxX12
Xuân Liệu