Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị mở tại Công an Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị mở tại Hà Tĩnh.
dca7x105bdx1447ex10ba1x10dfex10a7dx110f2x14439x12390xX7x1365ex11a73xedb6x10bcdx147d3x138c7xX5x13bb1xXax11376x15be1xX1xX6xXdxX3x15d0axXdx12863x15ca5xX18xX3xX5x12c80xXbxX3xX4xX6x11d75xX3xX4x10e86xXbxX3xX5xf959xX3xX5xdfffx1057axX1bxX3xX4xX1xf28axX1bxX1xX3xXexf71dx113e3xX3xf4b8x15d3cxX3xXex13537xXdxX3x115e5x13489xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3x12488xe587xX3xXcx11873xX1bxX1xX0x141edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xf0cexXaxX12xX4bx1149fxX4xX3x114edxXdx10008xX1bxX3xX43xX1axX1bxX1xX3xX7x1413fxXexX3xX1bxX1x14fb9xX1bxX3xX65xX7cxX1bxX3xXbxX1x102f1xXdxX3xX1xf183xXbxX3xX6cxX1fxXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xXex14d9fxX1bxX1xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xXexea6dxX3xX4xX1x130c5xX4xX3x12ad9xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xe220xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde33xX24xX65xf7c8xXaxX12xX0xXdxX3cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXax1056fxXdxX65xXexX1x129bdxX3x11a97xX2x127daxXbxe8a1x1454bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX11bxX3x12a45xX2x1077exXbxX121xX122xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe4x11336xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe4xX6cxX1bxX53xX1bxX10xX116xX7xX53xf595xX14fxX12ex12044xX53x122b7xX11dxX65xeb9cxX2xX12exX14fxX12cxX12exX152xXexX14fxX157xX11dxX152xX12exX5xX12exXe4x12c98xXbxX18x11c95xX39xX9x11288xX11dxX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xXaxX3xX116xXdxX65xXexX1xX9xXaxX11dxX2xX11fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX12cxX2xX12exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexebe0xX6xX5xXdxX18xX1bxX11bxX3xX167xX2exX7xXexXdx10c9axXf7xX122xXaxX12xeac3xX77xX1bxX18xX3xX14fxX157xX53xX14fxf7cfxX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX43xX1axX1bxX1xX3xX7xX77xXexX3xX1bxX1xX7cxX1bxX3xX65xX7cxX1bxX3xXbxX1xX85xXdxX3xX1xX89xXbxX3xX6cxX1fxXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xXe4xX3xX0xX10xX3cxX12x13195xX1bxX1xX11bxX3xfef1x12975xX1bxX1xX3xdd35xX40xX24xX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX43xX1axX1bxX1xX3xX7xX77xXexX3xX1bxX1xX7cxX1bxX3xX65xX7cxX1bxX3xXexX39xX6xX24xX3x12519xX2exXf7x12f88xXexX3xX297xX3axX1bxX1xX3xXexX1xX4cxX1bxX1xX3xX5xX2fxXbxX3xX5xX1fxXbxX3xX1xX69xX4xX0xX53xX10xX3cxX12xXe4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX24xX65xXf7xXaxX12xX292xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xX4x1481dxX3xX12cxX11fxX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdx15b89xX1bxX211xX3xX5xX4cxX3xX4xX77xX1bxX3xX13dxfa8dxX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX211xX3xX4xX1xX99xX3xX1xX2exXf7xX3xX65xXdxX6exX1bxX3xX2bbxX2exXf7xX3xX1xX24xX40xX4xX1xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX65xX6xX1bxX1xX3xXexX39xX24xX1bxX18xX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX6cxX4cxX3xXcxX39xX40xXdxX3xX18xXdxX6xX3cxX3x110d2xX2exX7cxX1bxX3xX4bxX4cxXe4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX24xX65xXf7xXaxX12xXcxX1xX6xX3cxX3xX65x14591xX3xX5xX1fxXbxX3xX1xX69xX4xX211xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX7x111e2xX3xX297xeca1xX89xX4xX3xXexX39xX6xX1bxX18xX3xX13dxX3axX3xX1bxX1x14d41xX1bxX18xX3xXadxXdxX2bexX1bxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4x15c68xX3xX13dxX1axX1bxX3xX6cx12bdaxX3xX4xX1x14832xX3xX1bxX18xX1xX4fxX6xX3x109d1xX77xX4xX3xX1f6xX3xX292xX338xX3xX1bxXdxX1bxX211xX3xXexX3d0xX3xXexX3d0xX3dxX1bxX18xX3xX4bx117a5xX3xX43xX1xX34xX3xX409xXdxX1bxX1xX122xX3xX297xX3d0x1056bxX1bxX18xX3xX5xX85xXdxX3xX2bbxX2exX6xX1bxX3xX297xXdxfe86xX3cxX3xX4xX401xX6xX3xf4ddxX1axX1bxX18xX211xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xXbxX1xX77xXbxX3xX5xX2exX2fxXexX3xX4xX401xX6xX3x125b2xX1xX4cxX3xX1bxX3d0xX1fxX4xX122xX3xX4xX2fxXbxX3xX1bxX1xX2fxXexX3xX1bxX1xX3dfxX1bxX18xX3xXexX39xXdxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX6cxX3fdxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX211xX3xXadxXdxX1bxX1xX3xXexX2bexX211xX3xX6cx104f5xX1bxX3xX1xX32dxX6xX211xX3xX121xX293xX3xX1xX344xXdxX122xX3xX1bxX1xX3dfxX1bxX18xX3xXadxXdxX2bexX1bxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX6cxX3fdxX3xXadxX1xX24xX6xX3xX1xX69xX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX211xX3xXadxX1xX24xX6xX3xX1xX69xX4xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX3xX2bbxX2exX1axX1bxX3xX5xX2bxX3xX6cxX4cxX3xXadxX1xX24xX6xX3xX1xX69xX4xX3xX121xX293xX3xX1xX344xXdxXe4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX24xX65xXf7xXaxX12x14da6xX2exX6xX3xX297xX32dxX3xX18xXdx10bd8xXbxX3xX4xX77xX4xX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX1bxX7cxX1bxX18xX3xX4xX6xX24xX3xX13dxX1axX1bxX3xX5xX4fxX1bxX1xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX211xX3xX1bxX49exX1bxX18xX3xX5xX3b4xX4xX3xXexX3d0xX3xX65xX2exXf7xX3xXadxX1xX24xX6xX3xX1xX69xX4xX211xX3xX6cxX2fxX1bxX3xX65x1130bxX1bxX18xX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX6cxX4cxX24xX3xXexX1xX3b4xX4xX3xXexXdx13d26xX1bxX3xX4xX44xX1bxX18xX3xXexX77xX4xX3xX4xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX211xX3xX297xX421xX1bxX18xX3xXexX1xX42fxXdxX3xX18xX32dxXbxX3xXbxX1x1204dxX1bxX3xX4xX1xX2ex108d7xX1bxX3xX1xX32dxX6xX3xX297xX344xXdxX3xX1bxX18x13156xX3xX4xX77xX1bxX3xX13dxX344xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX3xX4xX1xX99xX3xX1xX2exXf7xX3xXexX39xX24xX1bxX18xX3xXex11e9cxX1bxX1xX3xX1xX5dcxX1bxX1xX3xX3cxX1fxXdxXe4xX3xX292xX1fxXbxX3xX1xX69xX4xX3xX65xXdxX583xX1bxX3xX39xX6xX3xXexX39xX24xX1bxX18xX3xX152xX3xXexX1xX77xX1bxX18xXe4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX24xX65xXf7xXaxX12xX0xXdxX3cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX65xXexX1xX11bxX3xX11dxX2xX11fxXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX11bxX3xX12cxX2xX12exXbxX121xX122xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe4xX13dxX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe4xX6cxX1bxX53xX1bxX10xX116xX7xX53xX14fxX14fxX12exX152xX53xX154xX11dxX65xX157xX2xX12exX14fxX11fxX12exX152xXexX11dxX14fxX16dxX11dxX12cxX5xX12exXe4xX167xXbxX18xX16axX39xX9xX154xX14fxX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xXaxX3xX116xXdxX65xXexX1xX9xXaxX11dxX2xX11fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX12cxX2xX12exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX1f6xX6xX5xXdxX18xX1bxX11bxX3xX4xX10xX1bxXexX10xX39xX122xXaxX12xXcxX1xXdxX2bexX2exX3xXexX3d0xX1fxX1bxX18xX211xX3xdd5cxX208xXe4xXcxX208xX3xX464xX18xX2exXf7xX583xX1bxX3xX445xe00bxX4xX3xX4bxX24xX6xX1bxX3xX1f6xX3x102cfxX1xX32dxX3xX737xXdxX77xX3cxX3xX297xX85xX4xX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX43xX1axX1bxX1xX3xX7xX77xXexX3xX1bxX1xX7cxX1bxX3xX65xX7cxX1bxX3xXbxX1xX77xXexX3xX13dxXdxX43exX2exX3xXadxX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX1xX69xX4xXe4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX24xX65xXf7xXaxX12xX74fxX1xX77xXexX3xX13dxXdxX43exX2exX3xXexX40xXdxX3xX13dxX2exXa6xXdxX3xX5xX583xX211xX3xXcxX1xXdxX2bexX2exX3xXexX3d0xX1fxX1bxX18xX211xX3xX737xX208xXe4xXcxX208xX3xX464xX18xX2exXf7xX583xX1bxX3xX445xX745xX4xX3xX4bxX24xX6xX1bxX3xX1f6xX3xX74fxX1xX32dxX3xX737xXdxX77xX3cxX3xX297xX85xX4xX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX43xX1axX1bxX1xX3xX7xX77xXexX3xX1bxX1xX7cxX1bxX3xX65xX7cxX1bxX3xX1bxX1xX27xX1bxX3xX3cxX40xX1bxX1xX11bxX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX7xX3cdxX3xXexX2exX7cxX1bxX3xXexX1xX401xX3xX297xX520xX1bxX18xX3xX2bbxX2exXf7xX3xX297xX3axX1bxX1xX3xX4xX401xX6xX3xXf4xX6xX1bxX3xXcxXa6xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xXcxX39xX2exX1bxX18xX3xX3d0xX3f6xX1bxX18xX211xX3xXf4xX344xX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xX6cxX3fdxX3xX4xX1xX3d0xX3f6xX1bxX18xX3xXexX39xX5dcxX1bxX1xX211xX3xX2bbxX2exXf7xX3xX4xX1xX2bexX211xX3xX18xXdxX77xX24xX3xXexX39xX5dcxX1bxX1xX3xX297xX4cxX24xX3xXexX40xX24xX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axXe4xX3xX445xX421xX1bxX18xX3xXexX1xX42fxXdxX211xX3xX13dxX85xX3xXexX39xX34xX3xX297xX344xXdxX3xX1bxX18xX5bbxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX4xX32dxX3xXexX39xX5dcxX1bxX1xX3xX297xX344xX3xX4xX6xX24xX211xX3xXexX7cxX3cxX3xX1xX2exXf7xX2bexXexX3xX6cxX4cxX3xX1bxX1xXdxX3fdxX2exX3xXadxXdxX1bxX1xX3xX1bxX18xX1xXdxX6exX3cxX3xXex13a0fxX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX43xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX2bbxX2exX85xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX4bxX421xX3xX43xX1xX34xX3xX409xXdxX1bxX1xX211xX3xX4bxX69xX4xX3xX6cxXdxX6exX1bxX3xX43xX1axX1bxX1xX3xX7xX77xXexX3xX464xX1xX7cxX1bxX3xX65xX7cxX1bxX3xX4x111ddxX1bxX18xX3xX4xX77xX4xX3xX18xXdxX77xX24xX3xX7xX3d0xX211xX3xX1bxX1xX4cxX3xXadxX1xX24xX6xX3xX1xX69xX4xX3xXexX39xX24xX1bxX18xX3xX6cxX4cxX3xX1bxX18xX24xX4cxXdxX3xX1bxX18xX4cxX1bxX1xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX18xXdxX6xX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX65xX40xXf7xXe4xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX39xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX39xX24xX1bxX18xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX338xX1bxX3xX2bbxX2exX6xX1bxX11bxX0xX53xX7xXexX39xX24xX1bxX18xX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f6xXexX1xX2exX3cxX13dxX1f6xX6xX1bxX65xX1f6xX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX12exX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX18xXdxX6xX3xX5xX1fxXbxX3xX43xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX211xX3xXadxX1xX24xX77xX3xX1xX69xX4xX3xX14fxX12exX14fxX2xX1f6xX14fxX12exX14fxX157xXaxX3xX1xX39xX10xX203xX9xXaxX53xX121xX6xXf7xX1f6xX65xX2exX1bxX18xX1f6xX65xX6xX1bxX18xX53xX11dxX12exX1f6xX1xX24xX4xX1f6xX6cxXdxX10xX1bxX1f6xX1xX6xX1f6xXexXdxX1bxX1xX1f6xXexX1xX6xX3cxX1f6xX18xXdxX6xX1f6xX5xX24xXbxX1f6xX4xX6xX24xX1f6xX4xX6xXbxX1f6xX5xXf7xX1f6xX5xX2exX6xX1bxX1f6xX4xX1xXdxX1bxX1xX1f6xXexX39xXdxX1f6xXadxX1xX24xX6xX1f6xX1xX24xX4xX1f6xX14fxX12exX14fxX2xX1f6xX14fxX12exX14fxX157xX53xX14fxX14fxX157xX16dxX154xX12cxXe4xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX18xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX53xX3cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX14fxX12exX53xX1bxX10xX116xX7xX53xX14fxX2xX12cxX154xX53xX2xX12exX154xX65xX157xX2xX2xX2xX14fxX14fxX14fxXexX11fxX154xX2xX12exX12exX5xX12exXe4xX167xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX39xX24xX1bxX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX12exX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX18xXdxX6xX3xX5xX1fxXbxX3xX43xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX211xX3xXadxX1xX24xX77xX3xX1xX69xX4xX3xX14fxX12exX14fxX2xX1f6xX14fxX12exX14fxX157xXaxX3xX1xX39xX10xX203xX9xXaxX53xX121xX6xXf7xX1f6xX65xX2exX1bxX18xX1f6xX65xX6xX1bxX18xX53xX11dxX12exX1f6xX1xX24xX4xX1f6xX6cxXdxX10xX1bxX1f6xX1xX6xX1f6xXexXdxX1bxX1xX1f6xXexX1xX6xX3cxX1f6xX18xXdxX6xX1f6xX5xX24xXbxX1f6xX4xX6xX24xX1f6xX4xX6xXbxX1f6xX5xXf7xX1f6xX5xX2exX6xX1bxX1f6xX4xX1xXdxX1bxX1xX1f6xXexX39xXdxX1f6xXadxX1xX24xX6xX1f6xX1xX24xX4xX1f6xX14fxX12exX14fxX2xX1f6xX14fxX12exX14fxX157xX53xX14fxX14fxX157xX16dxX154xX12cxXe4xX1xXexX3cxXaxX12xX11dxX12exX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX18xXdxX6xX3xX5xX1fxXbxX3xX43xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX211xX3xXadxX1xX24xX77xX3xX1xX69xX4xX3xX14fxX12exX14fxX2xX1f6xX14fxX12exX14fxX157xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX39xX24xX1bxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX39xX3d0xX3dxX1bxX18xX3xX13dxX6xX1bxX3xXcxXa6xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xXcxX99xX1bxX1xX3xX401xXf7xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX3xe5dfx10a2dxX3xX4bxX421xX1bxX18xX3xX4bxX1axXdxX3xX297xX3fdxX3xX1bxX18xX1xX3axX211xX3xX3cx11d1fxXdxX3xX1xX69xX4xX3xX6cxXdxX338xX1bxX3xX4xX5a8xX1bxX3xX121xX7cxXf7xX3xX65xX3b4xX1bxX18xX3xXbxX1xX3d0xX3f6xX1bxX18xX3xXbxX1xX77xXbxX3xX1xX69xX4xX3xXexX2fxXbxX3xXexX34xX4xX1xX3xX4xX3b4xX4xX211xX3xX4xX1xX401xX3xX297xX344xX1bxX18xX211xX3xXbxX1xX27xX1bxX3xX297xX27xX2exX3xX297xX40xXexX3xXadxX2bexXexX3xX2bbxX2exX1axX3xX4xX6xX24xX3xX1bxX1xX27xXexX3xXexX39xX24xX1bxX18xX3xXexX24xX4cxX1bxX3xXadxX1xX32dxX6xX3xX1xX69xX4xXe4xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX6cxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX11bxX3xX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX4xX77xX4xX3xX5xX1fxXbxX3xX13dxX421xXdxX3xX65xX3d0x14282xX1bxX18xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX211xX3xX2bbxX2exX1axX1bxX3xX5xX2bxX3xX4xX27xXbxX3xXbxX1xed1axX1bxX18xX3xX1bxX49exX3cxX3xX14fxX12exX14fxX2xXaxX3xX1xX39xX10xX203xX9xXaxX53xX121xX6xXf7xX1f6xX65xX2exX1bxX18xX1f6xX65xX6xX1bxX18xX53xX1xX6xX1f6xXexXdxX1bxX1xX1f6xXadxX1xX6xXdxX1f6xX18xXdxX6xX1bxX18xX1f6xX4xX6xX4xX1f6xX5xX24xXbxX1f6xX13dxX24xXdxX1f6xX65xX2exX24xX1bxX18xX1f6xX5xX6xX1bxX1xX1f6xX65xX6xX24xX1f6xX2bbxX2exX6xX1bxX1f6xX5xXf7xX1f6xX4xX6xXbxX1f6xXbxX1xX24xX1bxX18xX1f6xX1bxX6xX3cxX1f6xX14fxX12exX14fxX2xX53xX14fxX14fxX157xX14fxX157xX12exXe4xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX18xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX53xX3cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX14fxX12exX53xX1bxX10xX116xX7xX53xX14fxX2xX12cxX16dxX53xX16dxX12exX65xX11dxX2xX12exX12cxX2xX157xX154xXexX16dxX11dxX11fxX152xX152xX5xX12exXe4xX167xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX5xX1fxXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX5xX2bxX3xX5xX2exX2fxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX1bxX18xX3xX6xX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX39xX24xX1bxX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX11bxX3xX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX4xX77xX4xX3xX5xX1fxXbxX3xX13dxX421xXdxX3xX65xX3d0xXd64xX1bxX18xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX211xX3xX2bbxX2exX1axX1bxX3xX5xX2bxX3xX4xX27xXbxX3xXbxX1xXd80xX1bxX18xX3xX1bxX49exX3cxX3xX14fxX12exX14fxX2xXaxX3xX1xX39xX10xX203xX9xXaxX53xX121xX6xXf7xX1f6xX65xX2exX1bxX18xX1f6xX65xX6xX1bxX18xX53xX1xX6xX1f6xXexXdxX1bxX1xX1f6xXadxX1xX6xXdxX1f6xX18xXdxX6xX1bxX18xX1f6xX4xX6xX4xX1f6xX5xX24xXbxX1f6xX13dxX24xXdxX1f6xX65xX2exX24xX1bxX18xX1f6xX5xX6xX1bxX1xX1f6xX65xX6xX24xX1f6xX2bbxX2exX6xX1bxX1f6xX5xXf7xX1f6xX4xX6xXbxX1f6xXbxX1xX24xX1bxX18xX1f6xX1bxX6xX3cxX1f6xX14fxX12exX14fxX2xX53xX14fxX14fxX157xX14fxX157xX12exXe4xX1xXexX3cxXaxX12xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xX11bxX3xX13xX1xX6xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX18xX3xX4xX77xX4xX3xX5xX1fxXbxX3xX13dxX421xXdxX3xX65xX3d0xXd64xX1bxX18xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX211xX3xX2bbxX2exX1axX1bxX3xX5xX2bxX3xX4xX27xXbxX3xXbxX1xXd80xX1bxX18xX3xX1bxX49exX3cxX3xX14fxX12exX14fxX2xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX39xX24xX1bxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX292xX1fxXbxX3xX13dxX421xXdxX3xX65xX3d0xXd64xX1bxX18xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX211xX3xX2bbxX2exX1axX1bxX3xX5xX2bxX3xX4xX27xXbxX3xXbxX1xXd80xX1bxX18xX3xX1bxX1x10164xX3cxX3xXadxX3axXbxX3xXexX1xX42fxXdxX3xX297xX77xXbxX3xXaaxX1bxX18xX3xX6cxXdxX6exX4xX3xX4xX1xX2exX5aexX1bxX3xX1xX32dxX6xX3xXexXdxX338xX2exX3xX4xX1xX2exX5aexX1bxX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX65xX6xX1bxX1xX3xX6cxX3axX3xXexX39xX34xX3xX4xX44xX1bxX18xX3xXexX77xX4xX3xX297xX85xXdxX3xX6cxX1fxXdxX3xX297xX344xXdxX3xX1bxX18xX5bbxX3xX4xX77xX1bxX3xX13dxX344xX3xX5xX293xX1bxX1xX3xX297xX40xX24xX211xX3xX2bbxX2exX1axX1bxX3xX5xX2bxX3xX4xX27xXbxX3xXbxX1xXd80xX1bxX18xX3xX4xX401xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX297xX3axX6xX3xXbxX1xX3d0xX3f6xX1bxX18xX211xX3xX297xX3f6xX1bxX3xX6cxX3axX3xXexX39xX338xX1bxX3xX297xX3axX6xX3xX13dxX4cxX1bxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX1bxX1xXe4xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX6cxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX2exX5xX12xX0xX65xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX6cxX12xX0xX53xX65xXdxX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1318bxX2exXexX1xX24xX39xXaxX12xX4bxX421xX1bxX18xX3xX464xX1xX2exX1bxX18xX3x15086xX3xX10c2xX1bxX1xX3xX43xX3d0xX42fxX1bxX18xX0xX53xXbxX12
Hồng Nhung – Anh Cường