Gần 150 cán bộ được nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử
(Baohatinh.vn) - Gần 150 cán bộ thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ngành và báo cáo viên pháp luật tỉnh Hà Tĩnh đã được trang bị các kiến thức về tuyên truyền phổ biến pháp luật.
76dx52c1x7c22xa72x6771x5cd6x6465x47d1x3ba7xX7x4392x637cx7e30xed2x3909x8472xX5x4974xXax1e2fx268bx1859x9089xX3xX2x3a70x5b0dxX3xX4x4d26xX15xX3x15e3x5311xX3x167bx75ddx42caxX4xX3xX15x5b46xX15x3756xX3xX4xX6x1f65xX3xX1xXdx210cx652bxX3xX1fxXdx3518xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33x1596xXexX3x8499x2b45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4x9141xX0x7373xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10daxX10xX6x1946xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xXexX1x84a4xX4xX3xX1xXdx45d6xX15xX3xX4x511exX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX37xX3xXex456axXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX7x2c6fx7891xX3xX15xX2ax90f4xX15xX1xX3xX44xX9cxX3xX1fxX1cxX2exX3xX4xX1cxX2exX3xX44xXdx8252xX15xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xXex1fe4xX15xX1xX3xX5dxX9cxX3xXcx2bd0xX15xX1xX3xX22x243dxX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexc92xX6xX15xX2axX3xX1fx715cxX3xX4xX1cxX4xX3x753fxXdxX37xX15xX3xXexX1x2614xX4xX3xX44xX45xX3xXexX33x5ac5xXadxX15xX3xXexXd0xX33xXebxX45xX15xX3xXbxX1xd0fxX3xX1fxXdxX37xX15xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXex6947xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6faexX2exX60xXebxXaxX12xX0xXdx1cdcxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7697xX10xX15xXexX10xXd0xX3xX60xXexX1xX33xX120xX1fxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXax122cxXdxX60xXexX1x58ddxX3x6cc8xX2xX18xXbx88d7x6c5dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX146xX3x13eexX2xX19xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX108xX1fxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX44xX15xX4exX15xX10xX141xX7xX4ex117dxX2xX2xX18xX4exX2x81f6xX2xX60xX157xX2xX17axX180xX17axX180xX17axXexX17axX18xX180xX180xX18xX5xX19xX108x4959xXbxX2ax84bxXd0xX9x6151xX17axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX28xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX32xX33xX3xX1fxXdxX37xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX141xXdxX60xXexX1xX9xXaxX148xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX157xX2xX19xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14cxXex415fxX6xX5xXdxX2axX15xX146xX3xX193xX33xX7xXexXdx3ecdxXebxX14dxXaxX12x3800xX1cxX15xX2axX3xX2xX18xX4exX157xX98xX3xX22exX97xX3xXcxX23xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexXf8xX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX5dxX20xXdxX3xX15xX2axX1xXd6xX3xXexX41xXbxX3xX1xX33x78a0xX15xX3xXdcxXdxX37xX15xX3xXexX1xXe3xX4xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX9cxX3xX1fx4656xXdxX3xX60xX23x92eaxX15xX2axX3xX15xX2axX1xXdxX79xXbxX3xX44x219dxX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xXf8xX3xX1fxXdxX37xX15xX98xX3xX2axXdxX1cxX2exX3xX60xX287xX4xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX4xX1xX2exX3xX2axX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX5xX9cxX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX79xX15xX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX37xX3xXexX8fxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX97xX98xX3xX15xX2axX9cxX15xX1xX14dxX3xX1fxX1cxX2exX3xX4xX1cxX2exX3xX44xXdxXadxX15xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX4xX25bxXbxX3xXexXbbxX15xX1xX108xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX2exX60xXebxXaxX12xXcxX8fxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX15xX2axX1xXd6xX98xX3xX4xX1cxX4xX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX2axX1xX10xX3xfd4xX1x51acxX3xX13xXdxX1cxX120xX3xX22x4dc8xX4xX3xX22exX97xX3xXcxX23xX3xXbxX1xX1cxXbxX3x3a0fxX2axX33xXebx1722xX15xX3x707fxX33xX361xX4xX3xXcxX33xX25bxX15xX3xXbxX1xXf8xX3xX1fxXdxX37xX15xX98xX3x4e80xX33xX1cxX15xX3xXexXd0xXdxX79xXexX3x14e7xX33xX41xXexX3xX118xX14xX33xX3xX4xX4cxX3x93fcxX118xX376xX5dxX3xX44xX9cxX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX5dxX3a1xX36fx3375xX3xX2axX276xX120xX3xX2xX19xX3xX4xX1xX23x91c5xX15xX2axX3xX44xX9cxX3xX199x8cc7xX3xX22xXdxX45xX33xX3xX38axX33xXebxX3xX22xXd6xX15xX1xX3xX44xX45xX3xX15xX2axX33xXebxXadxX15xX3xXex9088xX4xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX14dxX3xXexXdxXadxX33xX3xX4xX1xX33x4c2dxX15xX3xX4x3ad1xX6xX3xX15xX2axX23x3dc3xXdxX3xXe3xX15xX2axX3xX4xX4cxX14dxX3xXexXd0xX1cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX79xX120xX3xX4xX3fbxX6xX3xX4xX3c1xX3xX38axX33xX6xX15xX98xX3xXexXf8xX3xX4xX1xXe3xX4xX3xXexXd0xX2exX15xX2axX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX14dxX3xX60xX74xX3xXdcxXdxX37xX15xX3xX4xX3c1xX3xX4xX25bxX33xX98xX3xXexX1xX9cxX15xX1xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX44xX9cxX3xXbxX1xX28xX15xX3xX1fxX361xX3xX3a1xX118xX376xX5dxX98xX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX5dxX3a1xX36fxX3b5xX14dxX3xX22xX3c1xX15xX3xX44xXd6xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX44xX9cxX3xXdcxX1xX33xX3xX44xX74xX4xX3xX1fx8d59xX3xXbxX1xXdxX37xX33xX14dxX3xX60xX6xX15xX1xX3xX7xX1cxX4xX1xX3xX15xX2axX23xX401xXdxX3xXe3xX15xX2axX3xX4xX4cxX14dxX3xXexX33xXebxXadxX15xX3xXexXd0xX33xXebxX45xX15xX98xX3xX44xX41xX15xX3xX22xX20xX15xX2axX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX14dxX3xX15xX2axX33xXebxXadxX15xX3xXexX3e4xX4xX3xX44xX9cxX3xXexXd0x15bbxX15xX1xX3xXexX74xX3xX1fxX499xX3xXbxX1xXdxX37xX33xX14dxX3xX44xXdxX79xX4xX3xXdcxXdxX32xX120xX3xXbxX1xXdxX37xX33xX98xX3xXdcxX37xXexX3xX38axX33x4e5exX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX97xX3xX22xX3c1xX15xX3xX44xXd6xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX98xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xXexX1xXadxX120xX98xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX5xX8fxXdxX98xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX1fxXf8xX3xX7xX33xX15xX2axX98xX3xXexXf8xX15xX2axX3xXdcxX37xXexX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX14dxX3xX14cxX4cxX3xX5x6817xX3xX44xXdxX3xXbxX1xX8fxX120xX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX108xX108xX108xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX2exX60xXebxXaxX12xX0xXdxX120xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX15xXexX10xXd0xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX141xXdxX60xXexX1xX146xX3xX148xX2xX18xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX146xX3xX157xX2xX19xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX108xX1fxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX44xX15xX4exX15xX10xX141xX7xX4exX17axX2xX2xX18xX4exX2xX180xX2xX60xX157xX2xX17axX180xX17axX19xX2xXexX17axX17axX3c9xX18xX199xX5xX19xX108xX193xXbxX2axX196xXd0xX9xX157xX157x48b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX28xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX32xX33xX3xX1fxXdxX37xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX141xXdxX60xXexX1xX9xXaxX148xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX157xX2xX19xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14cxXexX21cxX6xX5xXdxX2axX15xX146xX3xX193xX33xX7xXexXdxX229xXebxX14dxXaxX12xX357xX1xX359xX3xX13xXdxX1cxX120xX3xX22xX361xX4xX3xX22exX97xX3xXcxX23xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX36fxX2axX33xXebxX373xX15xX3xX376xX33xX361xX4xX3xXcxX33xX25bxX15xX3xXbxX1xXf8xX3xX1fxXdxX37xX15xX3xX120xX20xXexX3xX7xX361xX3xX38axX33xXebxX3xX22xXd6xX15xX1xX3xX4xX3fbxX6xX3xX395xX33xX41xXexX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX3a1xX118xX376xX5dxX3xX44xX9cxX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX5dxX3a1xX36fxX3b5xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX25bxXbxX108xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX2exX60xXebxXaxX12xX22exX6xX33xX3xX1xX20xXdxX3xX15xX2axX1xXd6xX98xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX1cxX2exX3xX4xX1cxX2exX3xX44xXdxXadxX15xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX98xX3xXexX33xXebxXadxX15xX3xXexXd0xX33xXebxX45xX15xX3xX44xXdxXadxX15xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX108xX108xX108xX3xX7x20fbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX33xXebxX3xX44xX6xXdxX3xXexXd0x22bbxX3xX4xX3fbxX6xX3xX120xX4e9xX15xX1xX3xXexXd0xX2exX15xX2axX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xX7dxX15xX2axX3xXexXdxX15xX98xX3xXexX33xXebxXadxX15xX3xXexXd0xX33xXebxX45xX15xX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xXbxX1x868cxX3xX1xX24xXbxX3xX44x65e2xXdxX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX15x7ef0xX15xX2axX98xX3xX15xX1xXdxX79xX120xX3xX44xX287xX98xX3xXbxX1xX8fxX120xX3xX44xXdxX3xX1xX2exX8fxXexX3xX22xX20xX15xX2axX3xX44xX9cxX3xX22xXdxX45xX33xX3xXdcxXdxX79xX15xX3xX22x59f3xX4xX3xXexX1xX7bcxX3xX4xX3fbxX6xX3xX15xX2axX9cxX15xX1xX98xX3xX22xXd6xX6xX3xXbxX1xX23xX3c1xX15xX2axX14dxX3xX2axX359xXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX44xX41xX15xX3xX22xX20xX15xX2axX3xX15xX2axX23xX401xXdxX3xX60xX28xX15xX3xXex1823xX4xX1xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX6xX120xX3xX2axXdxX6xX3xX4xX33xX20xX4xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX3a1xX118xX376xX5dxX3xXdcxX1xX359xX6xX3x53d4x5c8fxX3xX44xX9cxX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX5dxX3a1xX36fxX3b5xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX25bxXbxX3xX15xX1xXdxX79xX120xX3xXdcx41adxX3xX17axX19xX17axX2xX21cxX17axX19xX17axX148xX108xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX2exX60xXebxXaxX12xX0xXdxX120xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX15xXexX10xXd0xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX141xXdxX60xXexX1xX146xX3xX148xX2xX18xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX146xX3xX157xX2xX19xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX108xX1fxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX44xX15xX4exX15xX10xX141xX7xX4exX17axX2xX2xX18xX4exX2xX180xX2xX60xX157xX2xX17axX180xX17axX2xX157xXexX3c9xX148xX17axX18xX157xX5xX19xX108xX193xXbxX2axX196xXd0xX9xX18xX17axX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX28xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX32xX33xX3xX1fxXdxX37xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX141xXdxX60xXexX1xX9xXaxX148xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX157xX2xX19xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14cxXexX21cxX6xX5xXdxX2axX15xX146xX3xX193xX33xX7xXexXdxX229xXebxX14dxXaxX12xX357xX1xX359xX3xX13xXdxX1cxX120xX3xX22xX361xX4xX3xX22exX97xX3xXcxXcx1a99xXcxXcxX3xX3a1xX41xX33xX3xXcxX7bcxX15xX2axX3xX395xX28xX120xX3xX2axXdxX7c3xXdxX3xXexX1xXdxX79xX33xX3xX4xX1cxX4xX3xXdcx1283xX3xX15xX7ccxX15xX2axX3xXe3xX15xX2axX3xX60xX287xX15xX2axX3xX4xX7dxX15xX2axX3xX15xX2axX1xX79xX3xXexX1xX7dxX15xX2axX3xXexXdxX15xX3xXexXd0xX2exX15xX2axX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xXf8xX3xX1fxXdxX37xX15xX3xX2axXdxX1cxX2exX3xX60xX287xX4xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX108xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX2exX60xXebxXaxX12xX12bx3c96xX15xX2axX3xXexXd0xX2exX15xX2axX3xX7xX1cxX15xX2axX3xX15xX6xXebxX98xX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX22xXc8xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX2axX1xX10xX3xX357xX1xX359xX3xX13xXdxX1cxX120xX3xX22xX361xX4xX3xX22exX97xX3xXcxXcxX9bdxXcxXcxX3xX3a1xX41xX33xX3xXcxX7bcxX15xX2axX3xX395xX28xX120xX3xX2axXdxX7c3xXdxX3xXexX1xXdxX79xX33xX3xX4xX1cxX4xX3xXdcxX9dexX3xX15xX7ccxX15xX2axX3xXe3xX15xX2axX3xX60xX287xX15xX2axX3xX4xX7dxX15xX2axX3xX15xX2axX1xX79xX3xXexX1xX7dxX15xX2axX3xXexXdxX15xX3xXexXd0xX2exX15xX2axX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xXf8xX3xX1fxXdxX37xX15xX3xX2axXdxX1cxX2exX3xX60xX287xX4xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX108xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXd0xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21cxXexX1xX33xX120xX1fxX21cxX6xX15xX60xX21cxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX395xX74xX4xX3xX5xX23xX24xX15xX2axX3xX44xXa43xX3xXexXd0xX6xX15xX2axX3xX5dxX9cxX3xXcxXc3xX15xX1xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX22xX20xX15xX2axX3xXexX1xXdxX3xX22xX33xX6xX3xX4xX6xX2exX3xX22xXdxX32xX120xX3xX60xXd6xXbxX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX1xXd0xX10xX229xX9xXaxX4exX5xX33xX4xX21cxX5xX33xX2exX15xX2axX21cxX44xX33xX21cxXexXd0xX6xX15xX2axX4exX5xX33xX4xX21cxX5xX33xX2exX15xX2axX21cxX44xX33xX21cxXexXd0xX6xX15xX2axX21cxX1xX6xX21cxXexXdxX15xX1xX21cxXbxX1xX6xXexX21cxX60xX2exX15xX2axX21cxXexX1xXdxX21cxX60xX33xX6xX21cxX4xX6xX2exX21cxX60xXdxX10xX120xX21cxX60xXdxXbxX21cxX1fxX6xX33xX21cxX4xX33xX4exX17axX2xX19xX19xX148xX2xX108xX1xXexX120xXaxX12xX0xXdxX120xX2axX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX4exX120xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX17axX19xX4exX15xX10xX141xX7xX4exX17axX2xX2xX18xX4exX2xX17axX3c9xX60xX157xX2xX19xX18xX180xX19xX3c9xXexX157xX19xX199xX2xX199xX5xX19xX108xX193xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX28xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX32xX33xX3xX1fxXdxX37xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX44xX12xX0xX7xXexXd0xX2exX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX395xX74xX4xX3xX5xX23xX24xX15xX2axX3xX44xXa43xX3xXexXd0xX6xX15xX2axX3xX5dxX9cxX3xXcxXc3xX15xX1xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX22xX20xX15xX2axX3xXexX1xXdxX3xX22xX33xX6xX3xX4xX6xX2exX3xX22xXdxX32xX120xX3xX60xXd6xXbxX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX1xXd0xX10xX229xX9xXaxX4exX5xX33xX4xX21cxX5xX33xX2exX15xX2axX21cxX44xX33xX21cxXexXd0xX6xX15xX2axX4exX5xX33xX4xX21cxX5xX33xX2exX15xX2axX21cxX44xX33xX21cxXexXd0xX6xX15xX2axX21cxX1xX6xX21cxXexXdxX15xX1xX21cxXbxX1xX6xXexX21cxX60xX2exX15xX2axX21cxXexX1xXdxX21cxX60xX33xX6xX21cxX4xX6xX2exX21cxX60xXdxX10xX120xX21cxX60xXdxXbxX21cxX1fxX6xX33xX21cxX4xX33xX4exX17axX2xX19xX19xX148xX2xX108xX1xXexX120xXaxX12xX395xX74xX4xX3xX5xX23xX24xX15xX2axX3xX44xXa43xX3xXexXd0xX6xX15xX2axX3xX5dxX9cxX3xXcxXc3xX15xX1xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX22xX20xX15xX2axX3xXexX1xXdxX3xX22xX33xX6xX3xX4xX6xX2exX3xX22xXdxX32xX120xX3xX60xXd6xXbxX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXd0xX2exX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxXd0xX2exX15xX2axX3xXexX1xX401xXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX22xX24xXexX3xXexX1xXdxX3xX22xX33xX6xX3xX4xX6xX2exX3xX22xXdxX32xX120xX3xXex29eaxX3xX17axX180xX4exX157xX3xXexX7c3xXdxX3xX17axX180xX4exX18xX4exX17axX19xX17axX2xX98xX3xX395xX395xX85exXcxX3xX5dxX9cxX3xXcxXc3xX15xX1xX3xX14cxX28xXebxX3xX60xX74xX15xX2axX3xX569xX3xX4xX1xX836xX3xX38axX33xXebxX37xXexX3xXexX28xX120xX3xX44xX9cxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX3xXexXd0xX1cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX79xX120xX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX25bxXexX98xX3xXbxX1xX25bxX15xX3xX22xX25bxX33xX3xX2xX19xX19x6304xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX98xX3xX4xX1xXdxX37xX15xX3xX7xXc3xX3xX1xX2exX9cxX15xX3xXexX1xX9cxX15xX1xX3xX14cxX33xX25bxXexX3xX7xX3e4xX4xX3xX120x9025xXdxX3xX15xX1xXdxX79xX120xX3xX44xX287xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX2axXdxX6xX2exX108xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX44xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17axX18xX19xX3xXexX1xX9cxX15xX1xX3xX44xXdxXadxX15xX3xXexXf8xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xXexX8fxXdxX3xXcxX85dxX3x10f4xX880xX3x869xX15xX1xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX41xXbxX3xX1xX33xX25bxX15xX3xX15xX2axX1xXdxX79xXbxX3xX44xX287xXaxX3xX1xXd0xX10xX229xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX15xX1xX21cxX38axX33xXebxX10xX15xX4exX17axX18xX19xX21cxXexX1xX6xX15xX1xX21cxX44xXdxX10xX15xX21cxXexX2exX21cxX1fxX6xX33xX21cxX4xX33xX21cxXexX6xXdxX21cxXexX14cxX21cxXdcxXebxX21cxX6xX15xX1xX21cxX60xX33xX2exX4xX21cxXexX6xXbxX21cxX1xX33xX6xX15xX21cxX15xX2axX1xXdxX10xXbxX21cxX44xX33xX4exX17axX19xX199xX199xX148xX3c9xX108xX1xXexX120xXaxX12xX0xXdxX120xX2axX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX4exX120xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX17axX19xX4exX15xX10xX141xX7xX4exX17axX2xX2xX18xX4exX148xX199xX60xX17axX2xX60axX180xX148xX2xX2xXexX3c9xX60axX148xX60axX18xX5xX19xX108xX193xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX28xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX32xX33xX3xX1fxXdxX37xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX44xX12xX0xX7xXexXd0xX2exX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17axX18xX19xX3xXexX1xX9cxX15xX1xX3xX44xXdxXadxX15xX3xXexXf8xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xXexX8fxXdxX3xXcxX85dxX3xXe89xX880xX3xXe8cxX15xX1xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX41xXbxX3xX1xX33xX25bxX15xX3xX15xX2axX1xXdxX79xXbxX3xX44xX287xXaxX3xX1xXd0xX10xX229xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX15xX1xX21cxX38axX33xXebxX10xX15xX4exX17axX18xX19xX21cxXexX1xX6xX15xX1xX21cxX44xXdxX10xX15xX21cxXexX2exX21cxX1fxX6xX33xX21cxX4xX33xX21cxXexX6xXdxX21cxXexX14cxX21cxXdcxXebxX21cxX6xX15xX1xX21cxX60xX33xX2exX4xX21cxXexX6xXbxX21cxX1xX33xX6xX15xX21cxX15xX2axX1xXdxX10xXbxX21cxX44xX33xX4exX17axX19xX199xX199xX148xX3c9xX108xX1xXexX120xXaxX12xX17axX18xX19xX3xXexX1xX9cxX15xX1xX3xX44xXdxXadxX15xX3xXexXf8xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xXexX8fxXdxX3xXcxX85dxX3xXe89xX880xX3xXe8cxX15xX1xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX41xXbxX3xX1xX33xX25bxX15xX3xX15xX2axX1xXdxX79xXbxX3xX44xX287xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXd0xX2exX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX17axX18xX19xX3xXexX1xX9cxX15xX1xX3xX44xXdxXadxX15xX3xXexX1xX33xX20xX4xX3xX3c9xX2xX3xXexXf8xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX3a1xX118xX376xX5dxX3xXdcxX1xX359xX6xX3xX85dxX85exX3xX44xX9cxX3xX22xX8fxXdxX3xX1fxXdxX32xX33xX3xX5dxX3a1xX36fxX3b5xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX25bxXbxX3xX15xX1xXdxX79xX120xX3xXdcxX880xX3xX17axX19xX17axX2xX21cxX17axX19xX17axX148xX3xXexXd0xXadxX15xX3xX22xXd6xX6xX3xX1fxX9cxX15xX3xXcxX85dxX3xXe89xX880xX3xXe8cxX15xX1xX3x57dcxX5dxX9cxX3xXcxXc3xX15xX1x253exX3xX22xXc8xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX1xX6xX120xX3xX2axXdxX6xX3xXexX41xXbxX3xX1xX33xX25bxX15xX3xX15xX2axX1xXdxX79xXbxX3xX44xX287xX3xX44xX45xX3xX4xX7dxX15xX2axX3xXexX1cxX4xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX108xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX44xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxX1xX3fbxX3xXexXd6xX4xX1xX3xX376xX33xX361xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX1xX3fbxX3xXexXd0xX4e9xX3xXbxX1xXdxXadxX15xX3xX1xXe36xXbxX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xXe3xX3xX18xX3xX5dxX20xXdxX3xX22xX276xX15xX2axX3xX118xX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX38axX33xX361xX4xX3xX2axXdxX6xXaxX3xX1xXd0xX10xX229xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX15xX1xX21cxXexXd0xXdxX4exX4xX1xX33xX21cxXexXdxX4xX1xX21cxX38axX33xX2exX4xX21cxX1xX2exXdxX21cxX4xX1xX33xX21cxXexXd0xXdxX21cxXbxX1xXdxX10xX15xX21cxX1xX2exXbxX21cxX5xX6xX15xX21cxXexX1xX33xX21cxX18xX21cxX1xX2exXdxX21cxX60xX2exX15xX2axX21cxX1fxX6xX33xX21cxX4xX33xX21cxX38axX33xX2exX4xX21cxX2axXdxX6xX4exX17axX19xX199xX199xX2xX157xX108xX1xXexX120xXaxX12xX0xXdxX120xX2axX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX4exX120xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX17axX19xX4exX15xX10xX141xX7xX4exX17axX2xX2xX18xX4exX2xX19xX148xX60xX2xX2xX148xX2xX17axX19xX199xXexX199xX60axX157xX199xX2xX5xX19xX108xX193xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX15xX28xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX32xX33xX3xX1fxXdxX37xXexX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xX33xX41xXexX3xX44xX45xX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX44xX12xX0xX7xXexXd0xX2exX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxX1xX3fbxX3xXexXd6xX4xX1xX3xX376xX33xX361xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX1xX3fbxX3xXexXd0xX4e9xX3xXbxX1xXdxXadxX15xX3xX1xXe36xXbxX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xXe3xX3xX18xX3xX5dxX20xXdxX3xX22xX276xX15xX2axX3xX118xX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX38axX33xX361xX4xX3xX2axXdxX6xXaxX3xX1xXd0xX10xX229xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX15xX1xX21cxXexXd0xXdxX4exX4xX1xX33xX21cxXexXdxX4xX1xX21cxX38axX33xX2exX4xX21cxX1xX2exXdxX21cxX4xX1xX33xX21cxXexXd0xXdxX21cxXbxX1xXdxX10xX15xX21cxX1xX2exXbxX21cxX5xX6xX15xX21cxXexX1xX33xX21cxX18xX21cxX1xX2exXdxX21cxX60xX2exX15xX2axX21cxX1fxX6xX33xX21cxX4xX33xX21cxX38axX33xX2exX4xX21cxX2axXdxX6xX4exX17axX19xX199xX199xX2xX157xX108xX1xXexX120xXaxX12xX12bxX1xX3fbxX3xXexXd6xX4xX1xX3xX376xX33xX361xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX1xX3fbxX3xXexXd0xX4e9xX3xXbxX1xXdxXadxX15xX3xX1xXe36xXbxX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xXe3xX3xX18xX3xX5dxX20xXdxX3xX22xX276xX15xX2axX3xX118xX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX38axX33xX361xX4xX3xX2axXdxX6xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXd0xX2exX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX12bxX1xXdxX45xX33xX3xX2xX17axX4exX157xX98xX3xXexX8fxXdxX3xX36fxX1xX9cxX3xX376xX33xX361xX4xX3xX1xX20xXdxX98xX3xX12bxX1xX3fbxX3xXexXd6xX4xX1xX3xX376xX33xX361xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX85exX23xX3c1xX15xX2axX3xX3a1xX4e9xX15xX1xX3xX5dxX33xX79xX98xX3xX12bxX1xX3fbxX3xXexXd6xX4xX1xX3xX5dxX20xXdxX3xX22xX276xX15xX2axX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX38axX33xX361xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX4xX1xX3fbxX3xXexXd0xX4e9xX3xX357xX1xXdxXadxX15xX3xX1xXe36xXbxX3xXexX1xXe3xX3xX18xX3xX5dxX20xXdxX3xX22xX276xX15xX2axX3xX1fxX14xX33xX3xX4xX4cxX3xX38axX33xX361xX4xX3xX2axXdxX6xX108xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX44xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX33xX5xX12xX0xX60xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd0xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX44xX12xX0xX4exX60xXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8cxX33xXexX1xX2exXd0xXaxX12xX3b5xX23xX3c1xX15xX2axX3xX85exXdxX15xX1xX0xX4exXbxX12
Dương Vinh