“Tô mình” trên Facebook
Tham gia mạng xã hội có nhiều mục đích, nhưng có một số chị em dùng mạng xã hội để "tô mình" đẹp hơn, rồi mải mê sống với chính những khen ngợi từ thế giới ảo. Nhưng thực tế như một cực đối lập…
bfc5x193d4x1329fx10a40x12f54x1369ex12091x169cfx13fb7xX7x15193xe007x16fe4x14aa3x10f7dxe962xX5xec56xXax1498cxXaxXcx18c84xX3xd345x11505xf467xX1xXaxX3xXex18d03x100efxX19xX3xcf1axX6xX4xX10x191f8xf064xX27x176e6xX0x16da1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c69xX10xX6xd13axXaxX12xXcxX1xX6xX17xX3x12e9axXdxX6xX3xX17x13bc3xX19xX45xX3x131aex13017xX3xX1x14100xXdxX3xX4x10e05xX3xX19xX1xXdxf8a0x11993xX3xX17x1511cxX4xX3x1475cx17c6dxX4xX1x16697xX3xX19xX1xe599xX19xX45xX3xX4xX56xX3xX17xX52xXexX3xX7x16920xX3xX4xX1xcc7exX3xX10xX17xX3xX3dx10d0axX19xX45xX3xX17xX4axX19xX45xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX62xed97xX3xXaxXexX15xX3xX17xX18xX19xX1xXaxX3xX62xd272xXbxX3xX1xdf84xX19xX66xX3xX1exefa9xXdxX3xX17x168f2xXdxX3xX17xX1fxX3xX7xX76xX19xX45xX3x150cbx10fd1xXdxX3xX4xX1xX63xX19xX1xX3xX19xX1xcba1xX19xX45xX3xX29xX1xX10xX19xX3xX19xX45x107d1xXdxX3xXex112e4xX3xXexX1x18a2fxX3xX45xXdxXb7xXdxX3xXabxX27xf023xX3x18de0xX1xX6axX19xX45xX3xXexX1x107dfxX4xX3xXexXd5xX3xX19xX1xX6axX3xX17xX52xXexX3xX4xXe8xX4xX3xX62xX76xXdxX3xX5x18619xXbxf3ffxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16bb2xX27xX3dx176f4xX3xXbx1044cxX10xX19xXexX10xX1exXaxX12xX0xXdxX17xX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX117xX10xX19xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXax12da9xXdxX3dxXexX1x13f7exX3x177b1xcf0cx11a55xXbxX4exd111xX3xX1xX10xXdxX45xX1xXexX140xX3x1427ax185c1x1679cxXbxX4exX147xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX2bxX2bxXdxXdexX26xX6xX27xX1xX6xXexXdxX19xX1xXdexXb6xX19xX2bxX19xX10xX13bxX7xX2bxX2x198d6xX2xX142xX2bxX2xX153xX142xX3dxX144xX2xX2xX142xX143x14079xX17axXexX2xX142xX142xX17axX5xX152x11648xXbxX1xX5cxX190xX19xX5cxX190xXexX27xX190xX17xXdxX19xX1xX190xXexX1exX10xX19xXdex146b5xXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax10304xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX1xfafdxX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX27xX19xXaxX12x1297fxX5cx13b20xX3xXexX15xX3xX1xXa7xX19xX45xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX66xX3xX4xX27xXdxX3xX4xX1xXd1xX19xX45xX3xX26xX7axX3xXexX1e4xX4xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xX19xX45xX6axXcdxX4xX3xX190xX3x1058exX19xX1xX140xX3xec3ex12c7axXe0xX3axX3xdd29xX226xX220xXe0xX22axX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12x10b1fxX6axX6xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX66xX3xX45xXdxX6xX3xX62xX18xX19xX1xX66xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xXaxX1xXa2xXdxX3xXexX1xd096xXaxX3xX17xedabxXdxX3xX19xX45xc0a5xX114xX3xX4x16532xX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX5xX1fxX19xX3xXexX1exX6xX19xX45xX3xX4xX1e4xX3xX19xX1xd8bfxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xXb6xX76xX19xX3xX3dxc6f4xX3xX5xX27cxX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x16809xX3xX26xX18xX19xX1xX3xXexX1xX6axf6baxX19xX45xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12x17fcfxX1xX15xX19xX45xX3xX63xXexX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX19xX45xX6axefb7xX19xX45xX3xX17xX52xX66xX3xX4exX5cx18586xXexX3xX4exX27xX6xX3xXb6xXb7xXdxX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX4xX1xX280xX3xXaxXex18f8dxXexXaxX3xX4xX56xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xX1xX4axX19xX1xX3xXbxX1xX30fxX4xX66xX3xX45xXdx15f14xXdxX3xX45xXdxX6xX19xX45xX3xXb6xX27cxX3xX4xX1xc854xXexX3xX5xX6axXcdxX19xX45xXdexX3xXe0xX1xX6axX19xX45xX3xXbxX1xX63xX6xX3xX7xX6xX5cxX66xX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexXd5xX3xXb6xX15xX3xX4xX80xX19xX45xX3xX19xX45xX2eexX3xX19xX45xX27cxX19xX45xXdexXdexXdexX0xX2bxXbxX12xX0xX26xX5xX27xX4xX29x16be1xX5cxX27xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1exXdxX4xX1xX3dxX6xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX1xX30fxX19xX45xX3xXexX6xX3xX4xX56xX3xX384xX5cxX114xX5bxX19xX3xXexX1exX6axX19xX45xX3xX1exX6xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX66xX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX1xX4fxX114xX3xXexd383xX19xX1xX3xXexX1e4xX27xX3xXb6xX27cxX3xX5xX27cxX17xX3xX7xX6xX27xX3xX62xX91xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX17xX4axX19xX45xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX4xf663xX19xX45xX3xX45x11fadxX19xX3xXexX1xX76xX19xX45xX3xX19xX1xX344xXexX3xX19xX45xX27xX27cxXdxX3xX62xX2c3xXdxX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexX4axXdxX66xX3xX62xX91xX3xX45xX56xXbxX3xXbxX1xX422xX19xX3xXexX4axX27xX3xX19xX1fxX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xXexX76xXexX3xX62xX9exXbxX3xX4xX280xX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX17x164faxXexX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX4exX5cxX19xX45xX3xX384xX5cxX6xX19xX1xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xX3dxXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX5cxXexX1xX27xX1exXaxX12xX117xX1xX5cxX114xX1fxX19xX3xX45xXdxX6xX3xXexX297xX17xX3xX5xX2f8xX3xX244xX27cxX27xX3x194e5xX1fxX3xX3axebe2xX6xX3x12a70xX19xX0xX2bxX3dxXdxXb6xX12xX0xX2bxX26xX5xX27xX4xX29xX384xX5cxX27xXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12x13c94xX76xX19xX45xX3xXb6xX18xXdexXdexXdexXb6xXdxX10xX13bxX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX297xX5cxX3xX4xX1xX5cxX114xe492xX19xX3xXb6xX5bxX3xX4xX1xX7axX3xXe0xXdexX3axXdexXcxXdexX3x189b6xXcx1287dxX3xX3axX4axX3xX4c1xX27xX19xX45xX66xX3xXexX3ecxX19xX1xX3xX1e2xX5cxXabxX19xX45xX3xXe0xXdxX19xX1x185b3xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX17xX52xXexX3xX19xX1xX56xX17xX3xX26xX4axX19xX3xXexXd5xX5cxX3xXexX1e4xX27xX3xX5xX27cxX3xX4xX1xX297xX19xX3xX3dxX5cxX19xX45xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX7xX76xX19xX45xX3xX384xX5cxX6xX3xX17xX80xX6xXdexXdexXdexX3xXb6xXdxX10xX13bxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX225xX52xXexX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX19xX1xX56xX17xX3xX29xX91xX3xX5xX4axXdxX3xXb6xX5bxX3xXcxXdexX140xX3xXaxX117xX15xX3xX344xX114xX3xX4x13f0exX3xX17xX52xXexX3xX19xX45xX27cxX114xX3xX4xX56xX3xX17xX52xXexX3xX19xX52xXdxX3xX3dxX5cxX19xX45xX3xX62xX91xX3xX62x11e25xX19xX45xX3xX5xX1fxX19xX66xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xXexX1xXffxXexX3xX19xX1xX6axX19xX45xXdexXdexXdexX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xXexX1xXffxXexXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX56xX3xX5xX422xX19xX3xXexX1xX344xX114xX3xX62xX5faxX19xX45xX3xX5xX1fxX19xX3xX4xXa2xX17xX3xX4xX6xX19xX1xX3xXexXe8xX3xX5xX27cxX17xX66xX3xXexX1exX15xX19xX45xX3xX19xX45xX27xX19xX3xXb6xX27cxX3xX1exX344xXexX3xX26xX479xXexX3xX17xX479xXexX66xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX19xX1x15dfbxXexX3xX273xX3xX62xX297xX5cxX3xX1exXa7xXdxX3xX4xX1xX3ecxX19xX1xX3xX7x18e61xX6xX66xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX62xXd5xX19xX3xX19xX1xX27cxX3xXexX1xX18xX3xX19xX45xX4fxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xXb6xX18xX3xX4xX15xX3xX344xX114xX3xX62xX6xX19xX45xX3xX19xX344xX5cxX3xX17xX18xX3xXexX15xX17xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX1e2xX5cxX422xX19xX3xX1e4xX27xX66xX3xX45xXdxX27cxX114xX3xX45xX5cxX76xX4xX3xX4xX41dxX19xX45xX3xXb6xXffxX114xX66xX3xX4xX5dbxX3xX26xXabxX27xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xXexX682xX19xX45xX66xX3xX1exXa7xXdxX3xX17xX6xX19xX45xX3xX5xX1fxX19xX3xX29xX1xX27xX10xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX1xX27xX682xX4xX3xXexXe8xX3xX17xX5cxX6xX66xX3xX1xX27xX682xX4xX3xX17xX6axXcdxX19xX3xX1xX18xX19xX1xXdexXdexXdexX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1x146faxX6xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXcxX1xXd5xX3xX17xX27cxX3xX4xX56xX3xX19xX1xXdxX5bxX5cxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX4xX5dbxX3xX29xX1xX10xX19xX3xXb6xX27cxX3xXexX1xX63xX4xX1xXdexX3xXe0xX1xXdxX5bxX5cxX3xX5xX30fxX4xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX19xX1xX56xX17xX3xX17xX5cxX76xX19xX3xX4xX4c5xX17xX3xX53bxX26xX18xX19xX1xX3xX5xX5cxXffxX19xX3xX190xX3xX53dxd12cxX557xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX26xX4axX19xX3xX384xX5cxX6xX114xX3xX7xX6xX19xX45xX3xX45xXdxXffxX19xX3xX1xX2c3xX19xX66xX3xX4xXabxX3xX19xX1xX56xX17xX3xX1xXdxX91xX5cxX3xX4xX1xX5cxX114xX52axX19xX3xX19xX1fxX19xX3xXexX1xX15xXdxXaxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXaxX117xX5faxX19xX3xXbxX1xX4c5xX19xX45xX3xX1xX27xX6xX3xX1xXa7xX19xX45xX3xXexX1exX1fxX19xX3xXexX1exX6xX19xX45xX3xX4xX1e4xX3xX19xX1xX297xX19xX3xX4xX280xX6xX3x10562xXdexX3xX1exX344xXexX3xXexX1xXa2xX3xX1exX344xXexX3xX62xX9exXbxX66xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX4exX5cxX19xX45xX3xX384xX5cxX6xX19xX1xX3xXexX1xX18xX3xX1exX344xXexX3xX5xX52xX19xX3xX4exX52xX19xX66xX3xX26xX5bxX3xX26xX52xX19xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX15xX3xX344xX114xX3xX4xX1xX3ecxX3xX4xX1xX5faxX17xX3xX17xX277xXdxX3xXaxX45xX56xX4xXaxX3xX62xX91xX3xX5faxX19xX3xXb6xXdxX10xX13bxX3xX53bxX5xX6axXcdxXexX3xXexX1xX63xX4xX1xX557xX3xXb6xXb7xXdxX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX19xX52xXdxX3xX3dxX5cxX19xX45xX3xX7xX1e4xX27xX3xX1exX277xX19xX45xX66xX3xX26xX4axX19xX3xX26x12915xX3xXexX1xX297xX19xX3xX26xXdxXd5xXexX3xX1xXd5xXexX3xX19xX1fxX19xX3xX19xX45xX6xX27xX3xX19xX45xX1e4xX19xX3xX5xX479xX17xXdexX3xX117xX1xXa7xX19xX45xX3xX4xX41dxX19xX45xX3xX5xX479xX4xX3xX62xX422xX5cxX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX4xX1xXc2xX6xX3xX62xX6axXcdxX4xX66xX3xXb6xX18xX3xXb6xXcdxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX56xX3xXaxX1xX4axX19xX1xX3xXbxX1xX30fxX4xXaxX3xX384xX5cxX1e4xX3xX62xX682xX4xX3xX26xXdxX52axXexXaxX3xX190xX3xX4xX1xX7axX3xX4c1xXdexX3axXdexX22axXdexX3xX53bxX151xX187xX3xXexX5cx123dfxXdxX66xX3xX45xXdxX1e4xX27xX3xXb6xXdxX1fxX19xX3xXexX27xX1e4xX19xX557xX3xX4exX10xX19xX3xX5xX2c3xXdxX3xX29xX91xX3xX4xX280xX6xX3xX53dxXdexX83bxXdexX3xX53bxX151xX142xX3xXexX5cxX968xXdxX66xX3xX4xX1xX5cxX114xX1fxX19xX3xXb6xXdxX1fxX19xX3xX29xXd5xX3xXexX27xX1e4xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX15xX19xX45xX3xXexX114xX3xXexX1exX5cxX114xX5bxX19xX3xXexX1xX15xX19xX45xX557xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX297xX5cxX3xX4xX1xX5cxX114xX52axX19xX3xX4xX280xX6xX3xX4xX1xX7axX3xXe0xXdexX3axXdexXcxXdexX3xX4xX41dxX19xX45xX3xX5xX27cxX3xX17x10ea0xX5cxX3xX7xX76xX3xX4xX1xX5cxX19xX45xX3xX4xX280xX6xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX63xXexX3xXexX1exX6axX2c3xX19xX45xX3xX1xXcdxXbxX3xXexX1exX1fxX19xX3xXexX1xXd5xX3xX45xXdxXb7xXdxX3xXabxX27xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX244xX6xX3xX7xX76xX3xX26xX4axX19xX3xX26xX8e0xX66xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX384xX5cxX10xX19xX3xX7xXa2xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX62xX5bxX5cxX3xX62xX1e4xX19xX1xX3xX45xXdxX1e4xX3xXaxX4xX6xX27xXaxX3xX62xX52xX3xX26xXabxX19xX3xX5xX2a8xX19xX1xX66xX3xX7xX297xX5cxX3xX7xX479xX4xX3xX384xX5cxX6xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xXexX5cxX114xX1fxX19xX3xX19xX45xX15xX19xX3xX7xX479xXexX3xXexX1x17f6cxXbxX3xXb6xX5bxX3xX1xX15xX19xX3xX19xX1xX297xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX62xX18xX19xX1xX66xX3xX3dxXe8xX19xX45xX3xX4exX297xX114xX3xXb6xX27cxX3xX45xXdxXc2xX3xX5xX696xX6xX3xX1xX4axX19xX1xX3xXbxX1xX30fxX4xX3xXexX1exX1fxX19xX3xXexX1exX6xX19xX45xX3xX4xX1e4xX3xX19xX1xX297xX19xX3xX4xX1xX7axX3xXe0xX45xXdexXcxXdexda23xXdexX3xX53bxX151xX153xX3xXexX5cxX968xXdxX66xX3xXcxX53dxXdexX3axX117xX225xX557xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX1xX7axX3xX4xX1xX27xX3xX62xX56xX3xX5xX27cxX3xXexX1xXd5xX3xX45xXdxXb7xXdxX3xX17xX18xX19xX1xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX7xX76xX19xX45xXdexXdexXdexX3xXb6xX18xX3xX4xX1xX7axX3xX4xX422xX19xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX4exX297xX114xX3xX3dxXe8xX19xX45xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX66xX3xX62xX91xX3xX4xX15xX19xX45xX3xXb6xXdxX52axX4xX3xX4xX4c5xX19xX3xXexX1xX5cxXffxX19xX3xX5xXcdxXdxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXe0xX1xX6axX19xX45xX3xX17xX344xX114xX3xX6xXdxX3xX26xXdxXd5xXexX3xX26xX1fxX19xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xX45xXdxX6xX3xX62xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX7axX3xX5xX5cxX15xX19xX3xX5xX27cxX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX5xX422xX19xX3xX4xXa2xX17xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX5xX27cxX19xX1xX66xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX19xX45xX750xXexXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX1xXa7xX19xX45xX3xX4xX1xX7axX66xX3xX6xX19xX1xX3xX225xXdexXcxXdexXb0axXdexX3xX53bxX29x14827xX3xX7xX6axX3xX4exX297xX114xX3xX3dxXe8xX19xX45xX557xX3xXexX1xX273xX3xX3dxX27cxXdxX3xX19xX56xXdxX140xX3xXaxX7bcxXcdxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX56xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xXexX1xX30fxX3xXb6xX5cxXdxX66xX3xX1xX4axX19xX1xX3xXbxX1xX30fxX4xX66xX3xX5xX27cxX17xX3xX4xX1xXa7xX19xX45xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX6xXdxX3xX4xX344xX17xX3xX4xXabxX19xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xXa2xX17xX3xXexX1exX6axX6xX66xX3xX19xX1xX27cxX3xX4xX696xX6xX66xX3xXexX5cxX114xX1fxX19xX3xX19xX45xX15xX19xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX62xX280xX3xX62xX422xX114xX3xXb6xX27cxX3xX5xX52xX19xX45xX3xX5xXa00xX114xX66xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexXd5xX3xX4xX1xXa7xX19xX45xX3xX4xX56xX3xX29xX1xXdxX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexXe8xX3xXb6xX27cxX27xX3xX26xXd5xXbxX3xX19xX344xX5cxX3xX19xX6axXb7xX19xX45xX66xX3xX19xX1xX27cxX3xX4xX696xX6xX3xXexX1xX18xX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX45xXdxX30fxXbxX3xXb6xXdxX52axX4xX66xX3xXexX5cxX114xX1fxX19xX3xX19xX45xX15xX19xX3xXexX1xX18xX3xX17xX6axXcdxX19xX3xX5xX2c3xXdxX3xXb6xX27cxX3xX7xX6axX5cxX3xXexX422xX17xXdexXdexXdexX3xXexX1xX696xX3xX1xX336xXdxX3xX45xXdxXb7xXdxX3xX1xX4axX19xX3xX19xX27cxX27xX3xX4xX1xX27xX3xX7xX5dbxX4xX3xX4xX1xX7axX5cxX3xX62xXe8xX19xX45x174b8xXaxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX225xX344xXexX3xX7xXe8xX3xXexXdxX19xX3xXexX6axX273xX19xX45xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX17xX479xXexX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX29xX1xX1e4xX4xX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXaxX111xX1fxXaxX3xX19xX45xX5cxX114xX1fxX19xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xXb6xXdxX52axX4xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexXd5xX3xX5xX27cxX17xXdexXdexXdexX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexXd5xX3xXexX1exX1fxX19xX3xXexX1exX6xX19xX45xX3xX4xX1e4xX3xX19xX1xX297xX19xX3xX4xX280xX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX62xX91xX3xX5xX27cxX17xX3xX19xXdxX5bxX17xX3xXb6xX5cxXdxX3xXabxX27xX66xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX6xXdxX3xX4xX41dxX19xX45xX3xX4xX297xX19xX3xX19xX1xX479xX4xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX4xX1xXd1xX19xX45xX3xX17xXe8xX4xXdexX3xX7bcxX18xX3xX5x10bafxX3xX62xX56xX66xX3xXabxX19xX1xX3xX1xX6axX273xX19xX45xX3xX19xX1xX4axXexX3xXb6xX7axX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xXexX1xXffxXexX66xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX45xXdxX4fxX19xX3xX4xX1e4xX4xX1xX3xXexXd1xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX17xX76xXdxX3xX384xX5cxX6xX19xX3xX1xX52axXdexXdexXdexX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xXexX1xX91xX3xX19xX27cxX27xX3xXexX1exX1e4xX19xX1xX3xX29xX1xX336xXdxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXcxX1exX6xX27xX3xX62xX968xXdxX3xXb6xXb7xXdxX3xX15xX19xX45xX3xX244xX27cxX27xX3xX4c1xX1fxX3xX3axX4c5xX6xX3xX4c8xX19xX3xX190xX3xX4xX1xX5cxX114xX1fxX19xX3xX45xXdxX6xX3xXexX297xX17xX3xX5xX2f8xX3xX3axX52xXdxX3xXcxX297xX17xX3xX5xX2f8xX3xX1xX750xX4xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX7bcxXdxX52axXexX3xXe0xX6xX17xX66xX3xX15xX19xX45xX3xX4xX1xX27xX3xX1ex15ef6xX19xX45xX3xX17xX4axX19xX45xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX5xX27cxX3xX29xX1fxX19xX1xX3xXexX1exX5cxX114xX5bxX19xX3xXexX1xX15xX19xX45xX66xX3xX17xX27cxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xX4xX56xX3xXexX1xX91xX3xX45xX696xXdxX3xX62xXdxX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xX62xXdxX52axXbxX3xX4xX1xX27xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX29xX1xX1e4xX4xX3xXb6xXb7xXdxX3xX17xX5fxX4xX3xX62xX63xX4xX1xX3xX62xX91xX3xXexX1xX5cxX3xX1xX30fxXexX3xX7xXe8xX3xX4xX1xX30fxX3xX2f8xX3xX4xX280xX6xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX4exX5cxX19xX45xX3xX384xX5cxX6xX19xX1xX66xX3xXexX1xX336xX6xX3xX17xX4fxX19xX3xX19xX1xX5cxX3xX4xX422xX5cxX3xXexXe8xX3xXexX1xX91xX3xX1xXdxX52axX19xX3xX26xXabxX19xX3xXexX1xX297xX19xX3xX190xX3xX62xX297xX114xX3xX5xX27cxX3xX17xX52xXexX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX19xX1xX5cxX3xX4xX422xX5cxX3xX4xX6xX27xX3xX19xX1xX344xXexX3xX4xX280xX6xX3xX4xX27xX19xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXaxX111xX18xX19xX1xX3xXexX1xX6axX2c3xX19xX45xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xX45xXdxX6xX3xX62xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX30fxX19xX45xX3xXexX6xX3xX1xX6xX114xX3xXaxe954xX6xX4xX10xX3xXexX27xX3xX10b3xX6xX4xX10xXaxX3xX53bxX17xX682xXexX3xX62xX76xXdxX3xX17xX682xXexX3xX190xX3xX53dxX7bcxX557xX3xXexX1xX91xX3xX1xXdxX52axX19xX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xXb6xXb7xXdxX3xX45xXdxX6xX3xX62xX18xX19xX1xX66xX3xX4xX27xX19xX3xX4xX1e4xXdxX66xX3xX26xX4axX19xX3xX26xX8e0xX3xX62xX76xXdxX3xXexX1e4xX4xX66xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX17xX4axX19xX45xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX4xX1xX3ecxX3xX4xX4c5xX19xX3xX17xX52xXexX3xX17xX682xXexX3xX3dxX5cxX114xX3xX19xX1xX344xXexX3xX5xX27cxX3xX17xX18xX19xX1xX66xX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xX62xX5faxX19xX45xX3xX5xX1fxX19xX3xXbxX1xX80xX3xX1xXcdxXbxX3xX62xX76xXdxX3xXexX6axXcdxX19xX45xX3xX19xX27cxX114xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xXbxX1xX80xX3xX1xXcdxXbxX3xX62xX6xX3xX7xX76xX3xX62xX76xXdxX3xXexX6axXcdxX19xX45xX3xX4xX4c5xX19xX3xX5xX4axXdxX66xX3xX17xX6xX19xX45xX3xXexX63xX19xX1xX3xX4xX1xX344xXexX3xX62xX4axXdxX3xX4xX1xX30fxX19xX45xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXe0xX45xX6axX2c3xXdxX3xX62xX5faxX19xX45xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX19xX1xXffxX19xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX7xXe8xX3xX4xX15xX19xX45xX3xX19xX1xXffxX19xX66xX3xX45xX1xXdxX3xX19xX1xXffxX19xX3xX4xX280xX6xX3xXaxX29xX1xX1e4xX19xX3xX45xXdxXabxXaxX66xX3xX1xX6xX114xX3xX19xX56xXdxX3xX4xX1e4xX4xX1xX3xX29xX1xX1e4xX4xX3xX4xX1xX280xX3xXexX1exX6xX19xX45xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX45xXdxX76xX19xX45xX3xX19xX1xX6axX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX19xX45xX1xX52axX3xX7xX2a8xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX7xX297xX19xX3xX29xX1xX344xX5cxX66xX3xXb6xXd1xX6xX3xX5xX27cxX3xX3dxXdx13ae6xX19xX3xXb6xXdxX1fxX19xX66xX3xXb6xXd1xX6xX3xX5xX27cxX3xX62xX4axX27xX3xX3dxXdxX1261xX19xX3xX62xX91xX3xX19xX1xXffxX19xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX7xXe8xX3xXexX1e4xX19xX3xX3dxX6axXa2xX19xX45xX3xXexXd1xX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xX4xX56xX3xXexX1xXffxXexX3xXb6xX27cxX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xX1xX750xX3xXexXe8xX3xX4xX1xXd5xX3xX26xXdxXd5xX19xX3xX62xX91xX3xX17xX750xXdxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX4xX1xX30fxX3xX2f8xX66xX3xXexXe8xX3xXaxXexX15xX3xX1xXa7xX19xX45xXaxX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xX19xX1xX6axX3xX5xX27cxX3xXexX1xXffxXexX3xX17xX27cxX3xX5xX4axXdxX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX4xX56xX3xXexX1xXffxXexX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX17xX479xXexX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX26xXdxXd5xXexX3xX1xX750xX3xX5xX27cxX3xX6xXdxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXcxX15xXdxX3xX62xX4fxX3xX45xX682xXbxX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX4xX1xX7axX3xX26xX4axX19xX3xX4xX41dxX19xX45xX3xX1exX344xXexX3xXabxX27xX66xX3xX4xX1xX10xX4xX29xX3xXdxX19xX3xX5xX27cxX3xX273xX3xX53dxX1xX1e4xXbxX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX1excbc5xX3xX1exX27cxX19xX45xX3xX45xX1xXab7xXbxX3xX1xX18xX19xX1xX66xX3xX29xX1xX27xX10xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xXexX1xXabxX3xX5xX6axXcdxX19xX66xX3xX19xX1xX27cxX19xX3xX19xX1xX4fxX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xXbxX1xX63xX6xX3xX7xX6xX5cxX3xX4xX1xXffxXexX3xXb6xXffxXexX3xX26xXdxXd5xXexX3xX26xX6xX27xXaxX66xX3xX15xX19xX45xX3xX3axX4c5xX6xX3xX4c8xX19xX3xX19xX56xXdxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX15xX19xX45xX3xX3axX4c5xX6xX3xX4c8xX19xX66xX3xX29xX1xXdxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xXb6xXdxXd5xXexX3xXaxXexX30fxXexXaxX3xX62xX5faxX19xX45xX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX62xX30fxX19xX45xX66xX3xX19xXd5xX5cxX3xX17xX750xXdxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX26xXdxXd5xXexX3xX7xXe8xX3xXexX1xXffxXexX3xX7xXe96xX3xX3dxXa00xX19xX3xX62xXd5xX19xX3xX1xX52axX3xX5xX5fxX114xX140xX3xXaxX225xX344xXexX3xX7xXe8xX3xXexXdxX19xX3xXexX6axX273xX19xX45xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX17xX479xXexX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX29xX1xX1e4xX4xX66xX3xX45xXdxX1e4xX3xXexX1exX7axX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX5xX2c3xXdxX3xX19xX56xXdxX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX7xXe8xX3xXexXdxX19xX3xX4xXffxX114xX66xX3xX62xX1e4xX19xX1xX3xX17xX344xXexX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xX4xX1xX297xX19xX3xXexX1xXe8xX4xX66xX3xXabxX19xX1xX3xX1xX6axX273xX19xX45xX3xX4xX1xX344xXexX3xX5xX6axXcdxX19xX45xX3xXexX1exX27xX19xX45xX3xX17xX76xXdxX3xX384xX5cxX6xX19xX3xX1xX52axX3xX4xX15xX19xX45xX3xXb6xXdxX52axX4xX66xX3xX45xXdxX6xX27xX3xXexXdxXd5xXbxX66xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xXdexXdexXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXcxX1exX27xX19xX45xX3xX384xX5cxX1e4xX3xXexX1exX18xX19xX1xX3xXexX15xX3xX1xXa7xX19xX45xX3xX4xX5cxX52xX4xX3xX7xX76xX19xX45xX3xX26xXf70xX19xX45xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX5xX6axXcdxXexX3xX5xXdxX29xX10xX66xX3xX4xX27xX17xX17xX10xX19xXexX3xX3dxXe8xX6xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xXexXdxX19xX3xX62xX5faxX19xX45xX3xXb6xX27cxX3xX62xX6axXcdxX4xX3xXexX1e4xX19xX3xX3dxX6axXa2xX19xX45xX3xX17xX27cxX3xX1xX750xX3xX62xX1e4xX19xX1xX3xX62xXa7xX19xX45xX3xX5xX27cxX3xXexXe8xX3xX1xX27cxX27xX3xXabxX27xX66xX3xXexXe8xX3xX1xX5cxX114xX1261xX19xX3xX1xX27xX682xX4xX3xX26xXabxX19xX3xXexX1xX297xX19xX3xX17xX18xX19xX1xXaxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX45xX9xXaxX153xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX19xX45xX9xXaxX142xXaxX12xX0xXexX26xX27xX3dxX114xX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX220xX27xX3xX384xX5cxX1e4xX3xX17xX5dbxX4xX3xX3dxX1261xX3xX45xX297xX114xX3xX1xX52axX3xX5xX5fxX114xX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xXcxXdxXd5xX19xX3xX7xX2a8xX3xXexX297xX17xX3xX5xX2f8xX3xX111xX80xXdxX3xX3axXa7xX19xX45xX3xX1e2xX5cxX297xX19xX3xX53bxXcxX53dxXdexX3axX117xX225xX557xX3xX26xX27cxX114xX3xXexX336xX140xX3xXaxXcxX15xXdxX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xXbxX1xX280xX3xX19xX1xXffxX19xX3xX45xXdxX1e4xX3xXexX1exX7axX3xXexX63xX4xX1xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX280xX6xX3xXb6xXdxX52axX4xX3xX4exX297xX114xX3xX3dxXe8xX19xX45xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX66xX3xX29xXd5xXexX3xX19xX76xXdxX3xX384xX5cxX6xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX4xX1xX7axX3xX10xX17xX3xX62xX6axX6xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXabxX19xX1xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xXexX1xXffxXexX3xX62xX91xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX384xX5cxX6xX19xX3xXexX297xX17xX66xX3xX62xX91xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xXexX1xX336xX6xX3xX19xX1xX5cxX3xX4xX422xX5cxX66xX3xX62xX91xX3xXexX1xXd1xX6xX3xX19xX1xXffxX19xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xXexX15xX19xX3xXexX1exX750xX19xX45xX3xXexX1xX18xXdexXdexXdexX3xXabxX19xX1xX3xX1xX6axX273xX19xX45xX3xX19xX45xX6axXcdxX4xX3xX5xX4axXdxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX4f6xXe8xX3xXexX1xXffxXexX3xXabxX27xX3xXb6xX2eexX3xX5xXe96xX3xXexX1xX18xX3xX17xX750xXdxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX4xX56xX3xX4xX1e4xXdxX3xX19xX1xX18xX19xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX17xX6xX19xX45xX3xXexX63xX19xX1xX3xXexX63xX4xX1xX3xX4xXe8xX4xX66xX3xX7xXe8xX3xX4xXabxX17xX3xX19xX1xXffxX19xX3xX4xX41dxX19xX45xX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX62xXa7xX19xX45xX3xX19xX1xX344xXexX66xX3xX29xX1xX56xX3xX4xX56xX3xX62xX6axXcdxX4xX3xX7xXe8xX3xXexX15xX19xX3xXexX1exX750xX19xX45xX3xX4xX1xX27xX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xXabxX27xX3xX384xX5cxX1e4xX3xX17xX5dbxX4xX66xX3xX19xX45xX6xX114xX3xX4xXabxX3xX62xX56xX3xX5xX27cxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xXexX1xX297xX19xX3xX4xX280xX6xX3xX17xX18xX19xX1xXdexX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX3dxX114xXaxX12xX117xX1xXa2xXdxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX19xX1xX6axX3xX17xX52xXexX3xXb6xX5faxX19xX3xX1xX56xX6xX66xX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xX1xX4fxX114xX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexXd5xX66xX3xXexX3ecxX19xX1xX3xXexX1e4xX27xX3xXb6xX18xX3xXexX1xXd5xX3xX45xXdxXb7xXdxX3xXabxX27xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX1xX52axX3xX5xX5fxX114xX3xX5xX4axXdxX3xX5xX27cxX3xXexX1xXffxXexXaxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX1exX12xX0xX2bxXexX26xX27xX3dxX114xX12xX0xX2bxXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xX3dxXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX1exX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX1fxX19xX3xX384xX5cxX6xX19xX140xX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX5cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX190xXexX1xX5cxX17xX26xX190xX6xX19xX3dxX190xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd5xXexX3xX1exXa7xXdxX66xX3xX1xX4fxX114xX3xX26xXb7xXexX3xX1afxX114xX1fxX5cxX1b7xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX62xXdxX3xX19xX1xXab7xf41axXaxX3xX1xX1exX10xX10b3xX9xXaxX2bxXexX1xXdxX10xXexX190xX26xXdxX190xX7xX27xX2bxXexX10xXexX190xX1exX27xXdxX190xX1xX6xX114xX190xX26xX27xXexX190xX114xX10xX5cxX190xX10b3xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX190xX3dxXdxX190xX19xX1xX10xX2bxX2xX144xX143xX153xX151xX142xXdexX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX45xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX2bxX17xX10xX3dxXdxX6xX2bxX2x1467dxX153xX2bxX19xX10xX13bxX7xX2bxX2xX17axX153xX187xX2bxX2xX153xX144xX3dxX144xX19ebxX19ebxX2xX187xX142xX19ebxXexX17axX17axX142xX19ebxX5xX2xXdexX1a5xXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1afxXcxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX1b7xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxX6xX12xX0xX3dxXdxXb6xX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd5xXexX3xX1exXa7xXdxX66xX3xX1xX4fxX114xX3xX26xXb7xXexX3xX1afxX114xX1fxX5cxX1b7xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX62xXdxX3xX19xX1xXab7xX1993xXaxX3xX1xX1exX10xX10b3xX9xXaxX2bxXexX1xXdxX10xXexX190xX26xXdxX190xX7xX27xX2bxXexX10xXexX190xX1exX27xXdxX190xX1xX6xX114xX190xX26xX27xXexX190xX114xX10xX5cxX190xX10b3xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX190xX3dxXdxX190xX19xX1xX10xX2bxX2xX144xX143xX153xX151xX142xXdexX1xXexX17xXaxX12xXcxXd5xXexX3xX1exXa7xXdxX66xX3xX1xX4fxX114xX3xX26xXb7xXexX3xX1afxX114xX1fxX5cxX1b7xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX62xXdxX3xX19xX1xXab7xX1993xX0xX2bxX6xX12xX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX225xX4axX19xX45xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX17xX6xX19xX45xX3xX62xXd5xX19xX3xX7xXe8xX3xX45xX479xX19xX3xX29xXd5xXexX66xX3xXexX6axXa2xX19xX45xX3xXexX1e4xX4xX3xX45xXdxXc2xX6xX3xX4xX1e4xX3xX19xX1xX297xX19xX3xXb6xXb7xXdxX3xX4xX52xX19xX45xX3xX62xXa7xX19xX45xX66xX3xX1exX30fxXexX3xX19xX45xX479xX19xX3xX29xX1xX27xXabxX19xX45xX3xX4xX1e4xX4xX1xX3xX62xX7axX6xX3xX5xX2f8xX3xX19xX1xX6axX19xX45xX3xX4xX41dxX19xX45xX3xX17xX6xX19xX45xX3xX62xXd5xX19xX3xX19xX1xXdxX5bxX5cxX3xX1xX52axX3xX5xX5fxX114xX3xX19xXd5xX5cxX3xX19xX1xX6axX3xX26xX4axX19xX3xX1afxX19xX45xX1xXdxX52axX19xX1b7xX3xX19xX56xX3xX384xX5cxX1e4xX3xX17xX5dbxX4xXdexX3xXcxXd5xXexX3xX62xXd5xX19xX3xX1exXa7xXdxX66xX3xX1xX4fxX114xX3xX45xXdxX6xX19xX45xX3xXexX6xX114xX3xX1exX6xX3xX62xX56xX19xX3xX7xX479xX4xX3xX83bxX5cxX297xX19xX3xX344xX17xX3xX1e4xXbxX3xXb6xX27cxX27xX3xX5xX4c5xX19xX45xX3xXb6xX27cxX3xXexX4axX17xX3xX384xX5cxX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xXb6xXb7xXdxX3xX19xX1xXc2xX19xX45xX3xX62xXdxX5bxX5cxX3xX17xX1e4xX4xX1xX3xX19xX1xX336xX3xX7xX6xX5cxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX3dxXdxXb6xX12xX0xX2bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX117xX1e4xX4xX1xX3xX4xX6xXdxX3xX19xX45xX1xXdxX52axX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX29xX1xXdxX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xXdxX53dxX1xX27xX19xX10xXaxX3xX1xX1exX10xX10b3xX9xXaxX2bxXexX1xXdxX10xXexX190xX26xXdxX190xX7xX27xX2bxX4xX6xX4xX1xX190xX4xX6xXdxX190xX19xX45xX1xXdxX10xX19xX190xX10b3xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX190xX29xX1xXdxX190xX7xX5cxX190xX3dxX5cxX19xX45xX190xXdxXbxX1xX27xX19xX10xX2bxX2xX144xX144xX2xX143xX187xXdexX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX45xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX2bxX17xX10xX3dxXdxX6xX2bxX2xX19ebxX153xX2bxX19xX10xX13bxX7xX2bxX2xX143xX142xX19ebxX2bxX2xX153xX142xX3dxX151xX2xX19ebxX2xX19ebxX153xX187xXexX152xX151xX187xX153xX5xX2xXdexX1a5xXbxX10xX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1afxXcxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX1b7xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxX6xX12xX0xX3dxXdxXb6xX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX117xX1e4xX4xX1xX3xX4xX6xXdxX3xX19xX45xX1xXdxX52axX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX29xX1xXdxX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xXdxX53dxX1xX27xX19xX10xXaxX3xX1xX1exX10xX10b3xX9xXaxX2bxXexX1xXdxX10xXexX190xX26xXdxX190xX7xX27xX2bxX4xX6xX4xX1xX190xX4xX6xXdxX190xX19xX45xX1xXdxX10xX19xX190xX10b3xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX190xX29xX1xXdxX190xX7xX5cxX190xX3dxX5cxX19xX45xX190xXdxXbxX1xX27xX19xX10xX2bxX2xX144xX144xX2xX143xX187xXdexX1xXexX17xXaxX12xX117xX1e4xX4xX1xX3xX4xX6xXdxX3xX19xX45xX1xXdxX52axX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX29xX1xXdxX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xXdxX53dxX1xX27xX19xX10xX0xX2bxX6xX12xX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xXe0xXd5xX5cxX3xX26xX4axX19xX3xX62xX6xX19xX45xX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xXdxX53dxX1xX27xX19xX10xX3xXb6xX27cxX3xX4xXabxX17xX3xXexX1xX344xX114xX3xXb6xXdxX52axX4xX3xX5xXdxX1fxX19xX3xXexX5fxX4xX3xX5xX1fxX19xX3xX17xX4axX19xX45xX3xX4exX4fxX3xX1xX52xXdxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX5xX27cxX17xX3xXexX76xX19xX3xX384xX5cxX1e4xX3xX19xX1xXdxX5bxX5cxX3xXexX1xX2c3xXdxX3xX45xXdxX6xX19xX66xX3xX4xX56xX3xXexX1xX91xX3xX1e4xXbxX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xXexX1xX10xX27xX3xX17xX52xXexX3xX7xX76xX3xXbxX1xX6axXa2xX19xX45xX3xXbxX1xX1e4xXbxX3xX7xX6xX5cxX3xX62xX91xX3xX45xXdxX30fxXbxX3xXaxX4xX6xXdxX3xX19xX45xX1xXdxX52axX19xXaxX3xX1xXdxX52axX5cxX3xX384xX5cxXabxXdexX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX3dxXdxXb6xX12xX0xX2bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX26xXdxXd5xXexX3xX45xX18xX3xXb6xX5bxX3xX26xX4axX19xXd97xX3xX117xX297xX5cxX3xXexX1exXabxX3xX5xX2c3xXdxX3xX7xXe96xX3xX29xX1xXdxXd5xX19xX3xX6xXdxX3xX19xX344xX114xX3xX62xX5bxX5cxX3xX1xXd5xXexX3xX4xXabxX3xX1xXa7xX19xXaxX3xX1xX1exX10xX10b3xX9xXaxX2bxXexX1xXdxX10xXexX190xX26xXdxX190xX7xX27xX2bxX10b3xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX190xX26xXdxX10xXexX190xX45xXdxX190xXb6xX10xX190xX26xX6xX19xX190xX4xX6xX5cxX190xXexX1exX6xX190xX5xX27xXdxX190xX7xX10xX190xX29xX1xXdxX10xX19xX190xX6xXdxX190xX19xX6xX114xX190xX3dxX10xX5cxX190xX1xX10xXexX190xX4xX6xX190xX1xX27xX19xX2bxX2xX144xX151xX19ebxX19ebxX143xXdexX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX45xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX2bxX17xX10xX3dxXdxX6xX2bxX2xX19ebxX153xX2bxX19xX10xX13bxX7xX2bxX2xX143xX187xX151xX2bxX2xX153xX142xX3dxX153xX19ebxX19ebxX19ebxX144xX151xX142xXexX143xX2xX19ebxX143xX5xX2xXdexX1a5xXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1afxXcxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX1b7xX3xXexX1exX1fxX19xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxX6xX12xX0xX3dxXdxXb6xX12xX0xX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX26xXdxXd5xXexX3xX45xX18xX3xXb6xX5bxX3xX26xX4axX19xXd97xX3xX117xX297xX5cxX3xXexX1exXabxX3xX5xX2c3xXdxX3xX7xXe96xX3xX29xX1xXdxXd5xX19xX3xX6xXdxX3xX19xX344xX114xX3xX62xX5bxX5cxX3xX1xXd5xXexX3xX4xXabxX3xX1xXa7xX19xXaxX3xX1xX1exX10xX10b3xX9xXaxX2bxXexX1xXdxX10xXexX190xX26xXdxX190xX7xX27xX2bxX10b3xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX190xX26xXdxX10xXexX190xX45xXdxX190xXb6xX10xX190xX26xX6xX19xX190xX4xX6xX5cxX190xXexX1exX6xX190xX5xX27xXdxX190xX7xX10xX190xX29xX1xXdxX10xX19xX190xX6xXdxX190xX19xX6xX114xX190xX3dxX10xX5cxX190xX1xX10xXexX190xX4xX6xX190xX1xX27xX19xX2bxX2xX144xX151xX19ebxX19ebxX143xXdexX1xXexX17xXaxX12xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX26xXdxXd5xXexX3xX45xX18xX3xXb6xX5bxX3xX26xX4axX19xXd97xX3xX117xX297xX5cxX3xXexX1exXabxX3xX5xX2c3xXdxX3xX7xXe96xX3xX29xX1xXdxXd5xX19xX3xX6xXdxX3xX19xX344xX114xX3xX62xX5bxX5cxX3xX1xXd5xXexX3xX4xXabxX3xX1xXa7xX19xX0xX2bxX6xX12xX0xX2bxX7xXexX1exX27xX19xX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX7bcxXb7xXdxX3xX1xXa2xX19xX3xX19ebxX3xXex1926fxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX7xX696xX3xX3dxX5fxX19xX45xX3xXb6xX27cxX3xX1xXa2xX19xX3xX17axX153xX153xX3xXexX1exXdxX52axX5cxX3xX5xX6axXcdxXexX3xXexX1exX5cxX114xX3xX4xXffxXbxX3xX17xX277xXdxX3xX19xX45xX27cxX114xX66xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX29xX3xX62xX6xX19xX45xX3xX19xX479xX17xX3xX19xX1xXdxX5bxX5cxX3xXexX1xX15xX19xX45xX3xX384xX5cxX6xX19xX3xXexX1exX750xX19xX45xX3xX4xX280xX6xX3xX19xX1xXdxX5bxX5cxX3xX19xX45xX6axX2c3xXdxX3xX17xX27cxX3xX29xX1xX15xX19xX45xX3xX6xXdxX3xX1xX6xX114xX3xX26xXdxXd5xXexXdexX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX3dxXdxXb6xX12xX0xX2bxX5xXdxX12xX0xX2bxX5cxX5xX12xX0xX3dxXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX2bxX3dxXdxXb6xX12xX0xX2bxX3dxXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f6xX27xX5cxX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXcxX5cxX968xXdxX3xXexX1exX2b9xX0xX2bxXbxX12