Viện Y học PK-KQ khám tuyển phi công
Viện Y học PK-KQ, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khám tuyển phi công quân sự năm học 2016-2017 như sau:
e232x17803x103bbxff80x10575x19547x102bex131e2x19d5fxX7x18612x10d7fx114d4x10aaexe49dx17b3exX5x17e32xXax120aex128cexXdx100f9xf6b4xX3x18830xX3xX1x15856xX4xX3x132d2x135d0x13dbaxX1fx10fb0xX3x14600xX1x13c6cx12be8xX3xXex1581cx17f47x16f63xX16xX3xXbxX1xXdxX3xX4x13073xX16x131e8xX0x12faexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123bbxX10xX6x1590cxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX3xX1xX1bxX4xX3xX1exX1fxX20xX1fxX22x11692xX3xX22xX2ax15586xX16xX3xX4xX1x14f67xX16xX36xX3xX1exX1x13e7fxX16xX36xX3xX24xX1xX34xX16xX36xX3xX20xX3xX1fxX1xX34xX16xX36xX3x18040xX2axX61xX16xX3xXexf1f8xX3xX4xX1xf610xX4xX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX16xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX34xX16xX36xX3xX7exX2axX61xX16xX3xX7xfa1cxX3xX16x12173xX27xX3xX1xX1bxX4xX3x18304x18100xX2x142c8xX20xXafxXb0xX2x16df4xX3xX16xX1xe6e5xX3xX7xX6xX2ax159e3xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10x1642bxXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3x18c45xX2axX7xXexXdx19c51xX2bx17e08xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx155e7x16220xX4axX2bxXaxX12xX0xX7xXex18849xXeexX16xX36xX12xea83xX3xX20xX3xXcxXdx1538cxX2axX3xX4xX1xX2ax17852xX16xX3xXexX2axX2bxX2cxX16xX3xX4xX1xX1bxX16xX0xX38xX7xXexXf6xXeexX16xX36xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12x1a13exX6xX27xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX101xX16xX3xXex10420xX3xX2xXb7xX3xX20xX3xXafxX2xX3xXexX2axX84xXdxX3x14dc5xXex14e8axX16xX1xX3x10c6cx16f5fxX16xX3xX16xXa8xX27xX3xXafxXb0xX2xXb2x1a119xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xX14fxX6xX27xX3xX7exX2axX61xX16xX3xX16xX1xX61xX16xX3xXexX15fxX3xX2x1a52cxX3xX20xX3xXafx153d6xX3xXexX2axX84xXdxX3xX16exXexX170xX16xX1xX3xX174xX175xX16xX3xX16xXa8xX27xX3xXafxXb0xX2xXb2xX180xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12x13fd2xX1xXdx14638xX2axX3xX4xX6xXeexX3xXexX15fxX3xX2xX5dxXb2x173f8xX27xX5dxX3xX16x1644cxX16xX36xX3xX226xXafxX3xX24xX36xX3xXexXf6x17b8bxX3xX5xX101xX16xX5dxX3xX4x16caexX3xX7xX88xX4xX3xX24xX1x18181xX10xX3xXex1585axXex16be9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xX13xXa8xX16xX3xX1xX23fxX6xXc0xX3xX174x18cbexX3xXexX24bxXexX3xX16xX36xX1xXdxX15xXbxX3xXcxX47xX1exXcxX3xX16exX1xXeexX22bxX4xX3xX174xX6xX16xX36xX3xX1xX1bxX4xX3xX5x1606cxXbxX3xX2xXafxX5dxX3xX174x16a3cxXdxX3xX1xX1bxX4xX5dxX3xX4xX6xXeexX3xX174x17a5exX16xX36xX24dxX24dxX24dxX180xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12x10ba7x1a5f1xX3xX5x17975xX4xX1xX3xX4xX1xX170xX16xX1xX3xXexXf6xX2fexX3xXf6x181c5xX3xXf6x14675xX16xX36xX5dxX3xX5xX310xX3xX174xXeexX310xX16xX3xf3b9xXdxX101xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX101xX16xX3xX4x1636dxX16xX36xX3xX7x1562axX16xX3xX47x13c40xX3xX216xX1xX170xX3x126c3xXdxX16xX1xX24dxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xXcxXa5xX3xX16xX36xX2axX2bxX15xX16xX3xX1xX1bxX4xX3xXex16341xXbxX3xXexXf6xX237xX3xXexX1xX310xX16xX1xX3xX7x159d1xX3xX7exX2axX6xX16xX3xX5xX26xXdxX3xX27xX26xX2bxX3xf5a7xX6xX2bxX3xX4xX66xX6xX3xX22xX2axX61xX16xX3xX4xX1xX66xX16xX36xX3xX1exX1xX6cxX16xX36xX3xX24xX1xX34xX16xX36xX3xX20xX3xX1fxX1xX34xX16xX36xX3xX7exX2axX61xX16xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xX0xX7xXexXf6xXeexX16xX36xX12xXfbxXfbxX3xX20xX3xXcxX1x14d5bxXdxX3xX36xXdxX6xX16xX3xX31dxX310xX3xX174xX2fexX6xX3xX174xXdxX2cxX27xX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX16xX0xX38xX7xXexXf6xXeexX16xX36xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xX14fxX36xX310xX2bxX3xXafxXb2xX38xX2xXafxX38xXafxXb0xX2xX226xX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2b4xXdxX3xXedxX6xX16xX3xX216xX47xX22x102a5xX3xXexX1xX2fexX3xXd1xX28axX3xX47xX337xX16xX36xX3xX2faxX391xX16xX1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xX14fxX36xX310xX2bxX3xXafxXb7xX38xX2xXafxX38xXafxXb0xX2xX226xX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2b4xXdxX3xXedxX6xX16xX3xX216xX47xX22xX485xX3xXexX1xX310xX16xX1xX3xXbxX1xX24bxX3xX47xX310xX3xXcxX391xX16xX1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12x13695xXcxXc0xX3xXb0x156daxXb2xXb2xX1c5xXafxX226xXb2xX226xX533xX3x14e91xX3x10da1xX52exXc0xX3xXb0xf67fxX1c5xX1c5xX2xX533xX533xXb0xXb7xXb7xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX20xX6xX5xXdxX36xX16xXc0xX3xXdbxX2axX7xXexXdxXe0xX2bxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xe9b0xX57fxX57fxX24dxX6xX27xXdxX24dxX6xX10xXf6xXeexX27xX10xX4axXdxX4xX6xX5xX24dxXeexXf6xX36xX24dxX31dxX16xX3xX1xXeexX22bxX4xX3xX57fxX57fxX57fxX24dxX31dxXdxX10xX16xX2bxX1xX1xX24xX24dxX4xXeexX27xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX4axX2bxXaxX12xX0xX6xX3xX1xXf6xX10xXe0xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX27xX36xX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX38xX38xXdxX24dxX3a0xX6xXeexX1xX6xXexXdxX16xX1xX24dxX31dxX16xX38xX16xX10xX57fxX7xX38xX2xX226xX226xXb0xX38xXb7xXb2xX4axXafxX2xXb0xX533xX1c5xXb0xXb0xXexX544xXb7xXb0xX533xXb7xX5xXb0xX24dxXdbxXbxX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXeexXfbxX27xX6xX36xX10xX3xX4axXexX1xX2axX27xX3a0xX3xX4axX1xXdxX4axX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX38xXbxX12
namthanh