Hàng triệu người dùng Google Chrome có thể đã bị rò rỉ dữ liệu cá nhân
Người dùng hai trình duyệt Google Chrome và Mozilla Firefox có thể đã vô tình cung cấp toàn bộ lịch sử duyệt web tới các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba.
2800x68dcx5a5exa109x82c5x2ce8xX2x3934x4a68x7838x5e42xX3x7b99xXbxa1e9x6253xX3xX6x8306x3c00xX8xX9xX2x6879xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex4e0fxX0xX1x90bdxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexa35dx297dxX12xX11xX9xX2xXexX1ex7aeexacb8x99dex66c8xX7xX11xX6xX12xa005x720dxX7xX34xX35x3f5ex5f5axX12xX7xX4x811exX34xX35xX7x740bx7c1cxX49xX35xX9xX2xX7x73fcxX1xX6xX49x7c1fxX2xX7xX8x3773xX7xX11xX1x80b2xX7x3136x37efxX7x90e9x80fcxX7xX6x86efxX7xX6x7381xX7xX4x3837xX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX8x7cd6xX7xX34xX1x5055xX34xX0x8975xX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX32xX2xX3xX4xXexX1ex75cexX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX1xX3xX12xX7xX11xX6x62d4xX34xX1xX7xX4xX3bx7c00xX3axX11xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7x7dbfxX33xX7x283dxX49x4fe7xX12xX9xX9xX3xX7xa912xX12xX6xX2x6697xX49x45c0xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX5exX7xXb7x9a66xX7xX11xX9fxX34xX1xX7xX8xX3bxX34xX35xX7xX8x7248xX2axX7xX11xX49xX33xX34xX7xX60xabf2xX7xX9xX61xX8xX1xX7xXbxa7e1xX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xa7b0xX2xX60xX7xX11x4ecexX12xX7xX8xX72xX8xX7xX34xX1xX33xX7xX2axX1xX72xX11xX7xX11xX6xX12xX5bxX34xX7x98b3xX34xX35xX7xX4x749axX34xX35xX7xX60x4073xX34xX7xX11xX1xX116xX7xX60xX3x8b4fxX0xX79xX2axX1exX0xX79xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX4xX12xXb7xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xX49xX11xX49xX7xX2axX4fxX2xX34xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX53xX35xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX4fxX2xX34xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xXa5xX9xX2xXdxXexXfbxX12xX4xX11xX1xa696xX7x9122xX21x49aexX2axXc8x4faexX7xX1xX2xX12xX35xX1xX11xX17bxX7x8294xX21x8d49xX2axXc8xX182xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX17bxX79xX79xX12xX129xX60xX3xX49xX1xX3xX11xX12xX34xX1xX129xXb7xX34xX79xX34xX2xXfbxXbxX79xX21x8e76x6f6cx9391xX79xX21xX18exX1b5xX4xX18exX1b6x3170xX18exX17fxX18exX1bfxX11xX1b5xX1b5xX1b6xX18exX9xX17fxX16xX35xX49xX49xX35xX9xX2xX8xX1xX6xX49xX53xX2xXfbxX3xX6xX34xX12xX34xX35xX53xX129x80ccxX2axX35xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX35xX7xX11xX6xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX5exX7xX60xX61xX7xX6xX64xX7xX6xX67xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX8xX72xX7xX34xX1xX76xX34xXexX7xX79xX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX4xX12xXb7xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xX49xX11xX49xXexX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX4fxX3xX2axX11xX12xX49xX34xXexX1ex5fafxX34xX1xX7xX53xX12xX34xX1xX7xX1x8db5xX3xX129xX7x2cfexX8exX35xX3bxafd6xX34xX17bxX7xa350xX3xX12xX9xXa5xX7xa026xXc8xX2axX6xX2xXbxXbx4335xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax3600xX49xX4xXa5xXexX1exXbaxXebxX11xX7xX34xX1xX33xX7xX34xX35xX1xX12xX120xX34xX7xX8xX116xX3bxX7xX60x59ddxX49xX7xX53x9460xX11xX7xX53xX100xX12xX7xX5dxX76xXa5xX7xX5dxX5exX7xX2axX1xX72xX11xX7xX1xX12xX3axX34xX7xX53xXebxX11xX7xX2axX9xX3bxX35xX12xX34xX7xX27exX2axX1xb0dexX34xX7xX116xX34xX35xX7xX4xX11bxX34xX35xX7xX53x5282xX7xX6xXebxX34xX35xX293xX7xX2axX1x7bb2xX7xX60xX12x5ed8xX34xX7xX8xX1xX49xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7xXb7xX33xX7xXbaxX49xXbcxX12xX9xX9xX3xX7xXc2xX12xX6xX2xXc6xX49xXc8x66d2xX7xX5dxX5exX7xX35xX1xX12xX7xX9x7967xX12xX7xX53xX27axX12xX7xX11xX1xX116xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX11xX6x675cxX8xX7xX11xX3bxXa5xX302xX34xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1ex8b15xX1xX2e7xX34xX7xX53x7db5xX53xX7xX53xX2f4xX7xX6xXebxX34xX35xX7xX11x3ad3xX8xX1xX7xX1x2e8exX2axX7xXb7xX33xX49xX7xX1xX3xX12xX7xX11xX6xX9fxX34xX1xX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX5dxX3fxX380xX8xX7xX11xX1xX12xX302xX11xX7x7217xX302xX7xX8xX1xX49xX7xX2axX1x9154xX2axX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX11xX44xXa5xX7xX8xX1xX67xX34xX1xX7xX35xX12xX3xX49xX7xX4xX12xX3axX34xX7xX8xX72xX8xX7xX11xX6xX3xX34xX35xX7xXfbxX2xX60xX7xXc8xX3bxXe2xX11xX7xX1xX12xX3axX34xX7xX60xX120xX34xX7xX11xX6xX49xX34xX35xX7xX11xX6xX9fxX34xX1xX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xXfbxX2xX60xX7xX34xX1xX3fxX34xX35xX7xX34xX57xX7xX5dxX5exX7xX60xX61xX7xX2axX1xX2e7xX34xX7xX53xX36fxX53xX7xX35xX12xX72xX34xX7xX5dxX12xX3axX2axX7xX8xX1xX12xX302xX53xX7x8f9exX3bxXa5xX36fxX34xX7xX5dxX12xX36fxX3bxX7xX3a7xX1xX12xX5bxX34xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1ex8510xX72xX34xX35xX7xX8xX1x8904xX7x3fcexX329xX7xX2axX1xX2e7xX34xX7xX53xX2f4xX7xX6xXebxX34xX35xX7xX34xX33xXa5xX7xX5dxX3xX34xX35xX7xX8xX57xX7xX1x50eaxX34xX7xX21xX329xX1b5xX7xX11xX6xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX11xX49xX33xX34xX7xX11xX1xX302xX7xX35xX12xX100xX12xX7xXb7xX33xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX5exX7xX35xX1xX12xX7xX9xX333xX12xX7xX9xX61xX8xX1xX7xXbxXf3xX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xXfbxX2xX60xX7xX8x9f9axX3xX7xX11xXe2xX11xX7xX8xX2bdxX7xX34xX1xX6axX34xX35xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xXbxXf3xX7xX4xX11bxX34xX35xX7xX34xX57xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1exX2bxX3axX7xX1xX478xX34xX329xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xXfbxX2xX60xX7xX34xX33xXa5xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX3fxX380xX8xX7xX9xX12xX120xX34xX7xX3a7xX302xX11xX7xXb7xX100xX12xX7xX8xX72xX8xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX1xX12xX7xX11xX12xX302xX11xX7xX34xX1xX2c1xX34xX7xX4xX333xX34xX35xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX329xX7xX3a7xX1xX12xX302xX34xX7xX1xX27axX7xX4x6b41xX7xX60xX61xX7xX11xXe2xX34xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX60xX2f4xX12xX7xX11xX12xX34xX7xX11x2edaxX8xX7xXb7xX33xX7xX11xXebxX12xX7xX2axX1xX333xX53xX7xX11x7372xX34xX35xX7xX11xX12xX36fxX34xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1exX8exX1xX6axX34xX35xX7xX2axX1xX72xX11xX7xX1xX12xX3axX34xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX5dxX3fxX380xX8xX7xX11xX1xX34bxX8xX7xX1xX12xX3axX34xX7xX60xX2f4xX12xX7x8f78xX49xX60xX2xX6xX11xX7xX2bxX1xX2xX3xX11xX49xX34xX329xX7xX53xXebxX11xX7xX3a7xa9bexX7xXbxX3fxX7xX2axX1xX2e7xX34xX7xX53xX36fxX53xX7xX2f4xX7x4e4exX3xX34xX7xXc2xX6xX3xX34xX8xX12xXbxX8xX49xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1exX369xX1xX2e7xX34xX7xX53xX36fxX53xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX8xX57xX7xX11xX120xX34xX7xX35xX27axX12xX7xX9xX33xX7xX601xX11xXa5xX9xX12xXbxX1xX329xX7xX5dxX5exX7xX35xX1xX12xX7xX9xX333xX12xX7xX9xX61xX8xX1xX7xXbxXf3xX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xXfbxX2xX60xX7xX8xX4cbxX3xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX3a7xX5bxX7xX11x9db9xX7xX11xX1xX72xX34xX35xX7xX21xX79xX1b6xX18exX21xX1b7xX329xX7xX11xX1xX40xX12xX7xX5dxX12xX5bxX53xX7xX34xX57xX7xX60x626dxX11xX7xX5dxX2e7xX3bxX7xX11xX1xX3bxXebxX8xX7xX42cxX3bxXa5xX36fxX34xX7xXbxX2f4xX7xX1xX6axX3bxX7xX8xX4cbxX3xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX11xXa5xX7xX601xX12xX53xX12xX9xX3xX6xa9e4xX2xX60xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1ex4a3exX12xX302xX11xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX60xX9xX49xX35xX7xX8xX4cbxX3xX7xX53xX9fxX34xX1xX329xX7xXd5xX34xX35xX7xX2bxX1xX2xX3xX11xX49xX34xX7xX8xX1xX49xX7xX60xX12xX302xX11xX7xX8xX1xX67xX7xX8xX2e7xX34xX7xX53xXebxX11xX7xXa5xX120xX3bxX7xX8xX2e7xX3bxX7xX11xX1xX2xX49xX7xX4x9713xX12xX7xX8xX57xX7xX8xX1xX116xX3xX7xX53xXebxX11xX7xX8xX49xX49xX3a7xX12xX2xX7xXb7xX33xX7xX53xXebxX11xX7xXbxX596xX7xX34xX1xX2c1xX34xX7xX4xX333xX34xX35xX7xX5dxX5bxX7xX9xX12xX120xX34xX7xX3a7xX302xX11xX7xXb7x8669xX34xX1xX7xXb7xX12xX56fxX34xX7xX11xX33xX12xX7xX3a7xX1xX49xX2bdxX34xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xXb7xX100xX12xX7xX1xX3axX7xX11xX1xX596xX34xX35xX7xX34xX1xX2c1xX34xX7xX4xX333xX34xX35xX7xX11xX1xX2xX49xX7xX4xX725xX12xX7xX8xX4cbxX3xX7xX601xX11xXa5xX9xX12xXbxX1xX7xXb7xX33xX7xX601xX11xXa5xX9xX12xXbxX1xX7xX9x603axX34xX7xX601xX12xX53xX12xX9xX3xX6xX6c4xX2xX60xX7xX8xX57xX7xX11xXe2xX11xX7xX8xX2bdxX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX9xX61xX8xX1xX7xXbxXf3xX7xX4xX3bxXa5xX3axX11xX7xXfbxX2xX60xX129xX7xX452xX12xX36fxX3bxX7xX5dxX57xX7xX8xX1xX49xX7xX11xX1xXe2xXa5xX7xX3a7xX302xX11xX7xX42cxX3bxX2bdxX7xX11xX9fxX53xX7xX3a7xX12xX302xX53xX7xX11xX1xX34bxX8xX7xX11xX302xX7xX8xX4cbxX3xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX3fxX380xX8xX7xX11xX1xX2xX49xX7xX4xX725xX12xX7xXb7xX33xX7xX9xX3fxX3bxX7xX11xX6xX6axX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1exXbaxX49xXbcxX12xX9xX9xX3xX7xX5dxX5exX7xX9xX49xX333xX12xX7xX60x694axX7xX2axX1xX2e7xX34xX7xX53xX2f4xX7xX6xXebxX34xX35xX7xX601xX11xXa5xX9xX12xXbxX1xX7xX11xX679xX7xXc2xX12xX6xX2xXc6xX49xXc8xX7x9648xX4xX4xX16xX49xX34xXbxX129xX7xX2bxX6xX49xX34xX35xX7xX3a7xX1xX12xX7xX5dxX57xX329xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX9xX49xX333xX12xX7xX60xX860xX7xX116xX34xX35xX7xX4xX11bxX34xX35xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX53xXebxX11xX7xX8xX72xX8xX1xX7xX3a7xX1xXd5xX34xX35xX7xX6xX725xX7xX6xX33xX34xX35xX329xX7xX11xX3bxXa5xX7xX34xX1xX12xX120xX34xX329xX7xX9xX12xX120xX34xX7xX3a7xX302xX11xX7xX5dxX302xX34xX7xX11xX12xX3axX34xX7xX37bxX8xX1xX7xX53xX2f4xX7xX6xXebxX34xX35xX7xX601xX11xXa5xX9xX12xXbxX1xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7xX6c4xX2xX60xX7xX601xX11xX49xX6xX2xX7xX5dxX5exX7xX3a7xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX1xX5bxX7xX11xX6xX3bxXa5xX7xX8xX2c1xX2axX7xX5dxX3fxX380xX8xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1exX369xX1xX72xX11xX7xX1xX12xX3axX34xX7xX11xX6xX120xX34xX7xX9xX33xX7xX4xX12xX56fxX34xX7xX60xX12xX302xX34xX7xX53xX100xX12xX7xX34xX1xXe2xX11xX7xX11xX12xX302xX2axX7xX11xX1xX2xX49xX7xXb7xX11bxX7xX60xX120xX7xX60xX596xX12xX7xX48xX53xX3xX12xX9xX7xX5dxX5exX7xX8xX1xX49xX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX116xX34xX35xX7xX4xX11bxX34xX35xX7xX8xX4cbxX3xX7xX60xX120xX34xX7xX11xX1xX116xX7xX60xX3xX7xX11xX6xX3bxXa5xX7xX8xX2c1xX2axX7xXb7xX33xX49xX7xX2xX53xX3xX12xX9xX7xX8xX4cbxX3xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2a3xX49xX4xXa5xXexX1exX2bxX6xX49xX34xX35xX7xXb7xX11bxX7xXb7xX12xX3axX8xX7xX8xX4cbxX3xX7xX48xX53xX3xX12xX9xX329xX7xX8xX72xX8xX7xX2axX1xX2e7xX34xX7xX53xX2f4xX7xX6xXebxX34xX35xX7xX8xX4cbxX3xX7xX60xX120xX34xX7xX11xX1xX116xX7xX60xX3xX7xX5dxX5exX7xXa5xX120xX3bxX7xX8xX2e7xX3bxX7xXbxX34bxX7xX8xX1xX49xX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX8xX4cbxX3xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX3a7xX1xX12xX7xX8xX33xX12xX7xX5dxX586xX11xX7xX34xX1xX3fxX34xX35xX7xX8xX72xX8xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX60xX72xX49xX7xXc8xX12xX34xX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX5dxX5exX7xX9xX380xX12xX7xX4xX11bxX34xX35xX7xXbxX34bxX7xX8xX1xX4cbxX7xX42cxX3bxX3xX34xX7xX8xX4cbxX3xX7xX5dxX3xX7xXbxX596xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX5dxX5bxX7xX11xX12xX302xX53xX7xX42cxX3bxXa5xX36fxX34xX7xX11xX6xX3bxXa5xX7xX8xX2c1xX2axX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX60xX120xX34xX7xX11xX6xX49xX34xX35xX7xX4xX61xX8xX1xX7xXb7xX11bxX129xX0xX79xX2axX1exX0xX4xX12xXb7xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX3bxX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX3bxX53xX60xX16xX3xX34xX4xX16xXbxX3xX2axX49xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX35xX76xXa5xX7xX11xX6xX3xX34xX1xX7xX8xX5exX12xX7xXc8xX12xX34xX7xX8xXe2xX2axX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX34xX35xX1xX2xX7xX11xX6xXebxX53xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xXexX7xX1xX6xX2xXc6xXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX60xX12xX16xXbxX49xX79xXc6xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX16xX35xX3xXa5xX16xX11xX6xX3xX34xX1xX16xX8xX3xX12xX16xXc8xX12xX34xX16xX8xX3xX2axX16xX2axX1xX2xX2axX16xX34xX35xX1xX2xX16xX11xX6xX49xX53xX16xX34xX35xX3bxX49xX12xX16xX4xX3bxX34xX35xX79xX21xX17fxX1b7xX1b6xX18cxX18cxX129xX1xX11xX53xXexX1exX0xX12xX53xX35xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX53xX2xX4xX12xX3xX79xX21xX1b6xX18exX79xX34xX2xXfbxXbxX79xX21xX1b5xX1b6xX17dxX79xX21xX18exX17fxX4xX17fxX1b6xX21xX17fxX17fxX18exX1b5xX11xX1b6xX1b6xX1b6xX21xX9xX1b7xX16xX1b6xX16xX1b5x73f7xX17dxX1b5xXbd5xX129xX1e1xX2axX35xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX35xX7xX11xX6xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX5exX7xX60xX61xX7xX6xX64xX7xX6xX67xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX8xX72xX7xX34xX1xX76xX34xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xXb7xX1exX0xXbxX11xX6xX49xX34xX35xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX35xX76xXa5xX7xX11xX6xX3xX34xX1xX7xX8xX5exX12xX7xXc8xX12xX34xX7xX8xXe2xX2axX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX34xX35xX1xX2xX7xX11xX6xXebxX53xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xXexX7xX1xX6xX2xXc6xXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX60xX12xX16xXbxX49xX79xXc6xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX16xX35xX3xXa5xX16xX11xX6xX3xX34xX1xX16xX8xX3xX12xX16xXc8xX12xX34xX16xX8xX3xX2axX16xX2axX1xX2xX2axX16xX34xX35xX1xX2xX16xX11xX6xX49xX53xX16xX34xX35xX3bxX49xX12xX16xX4xX3bxX34xX35xX79xX21xX17fxX1b7xX1b6xX18cxX18cxX129xX1xX11xX53xXexX1exXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX35xX76xXa5xX7xX11xX6xX3xX34xX1xX7xX8xX5exX12xX7xXc8xX12xX34xX7xX8xXe2xX2axX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX34xX35xX1xX2xX7xX11xX6xXebxX53xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX49xX34xX35xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX9xX333xX12xX7xX3a7xX1xX12xX302xX34xX7xX35xX12xX100xX12xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX34xX35xX1xX3axX7xX11xX6xX3xX34xX1xX7xX8xX5exX12xX7xX3a7xX1xX12xX7xX34xXebxX2axX7xX5dxX478xX34xX7xXc8xX12xX34xX7xX8xXe2xX2axX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xXbxX72xX34xX35xX7xX8xX1xX302xX7xX8xX1xX49xX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xXbxX53xX3xX6xX11xX2axX1xX49xX34xX2xX7xX11xX34bxX7xX5dxXebxX34xX35xX7xX3a7xX37bxX8xX1xX7xX1xX49xX333xX11xX7xX53xX12xX8xX6xX49xX2axX1xX49xX34xX2xX7xX5dxX5bxX7xX11xX1xX3bxX7xX76xX53xX7xX53xXd5xX12xX7xX11xX6xX3fxX40xX34xX35xX7xXc8xX3bxX34xX35xX7xX42cxX3bxX3xX34xX1xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX60xX61xX7xX11xX596xX7xX8xX1xX12xX3xX7xXbx414cxX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX8xX1xX49xX7xX17dxX18exX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX11xXa5xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX34xX35xX1xX3axXexX7xX1xX6xX2xXc6xXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX60xX12xX16xXbxX49xX79xXc6xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX16xX60xX12xX16xX11xX49xX16xX8xX1xX12xX3xX16xXbxX2xX16xX4xX3bxX16xX9xX12xX2xX3bxX16xX34xX35xX3bxX49xX12xX16xX4xX3bxX34xX35xX16xX8xX1xX49xX16xX17dxX18exX16xX8xX49xX34xX35xX16xX11xXa5xX16xX8xX49xX34xX35xX16xX34xX35xX1xX2xX79xX21xX17fxX17fxX1b5xX17fxX1bfxX129xX1xX11xX53xXexX1exX0xX12xX53xX35xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX53xX2xX4xX12xX3xX79xX21xX1b6xX18exX79xX34xX2xXfbxXbxX79xX21xX1b5xX1b6xX1bfxX79xX21xX18exX17fxX4xX21xX1b6xX21xX18cxX17fxX1b6xX1bfxX11xX1bfxX1bfxX1b5xX1b6xX9xX21xX129xX1e1xX2axX35xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX35xX7xX11xX6xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX5exX7xX60xX61xX7xX6xX64xX7xX6xX67xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX8xX72xX7xX34xX1xX76xX34xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xXb7xX1exX0xXbxX11xX6xX49xX34xX35xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX60xX61xX7xX11xX596xX7xX8xX1xX12xX3xX7xXbxXe01xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX8xX1xX49xX7xX17dxX18exX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX11xXa5xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX34xX35xX1xX3axXexX7xX1xX6xX2xXc6xXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX60xX12xX16xXbxX49xX79xXc6xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX16xX60xX12xX16xX11xX49xX16xX8xX1xX12xX3xX16xXbxX2xX16xX4xX3bxX16xX9xX12xX2xX3bxX16xX34xX35xX3bxX49xX12xX16xX4xX3bxX34xX35xX16xX8xX1xX49xX16xX17dxX18exX16xX8xX49xX34xX35xX16xX11xXa5xX16xX8xX49xX34xX35xX16xX34xX35xX1xX2xX79xX21xX17fxX17fxX1b5xX17fxX1bfxX129xX1xX11xX53xXexX1exXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX60xX61xX7xX11xX596xX7xX8xX1xX12xX3xX7xXbxXe01xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX8xX1xX49xX7xX17dxX18exX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX11xXa5xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX34xX35xX1xX3axX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX49xX34xX35xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX1xX2xX49xX7xX2bxX40xX7xX8exX2xXfbxX7x92cfxX49xX6xX3a7xX7xX2bxX12xX53xX2xXbxX329xX7xXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX7xX11xX6xX49xX34xX35xX7xX42cxX3bxX72xX7xX11xX6xX9fxX34xX1xX7xX2axX1xX72xX11xX7xX11xX6xX12xX5bxX34xX7xX11xX6xX2f4xX7xX11xX1xX33xX34xX1xX7xX53xXebxX11xX7xX5dxX302xX7xX8xX1xX302xX7xX53xX333xX34xX35xX7xXc8xX5exX7xX1xXebxX12xX7xX9xX100xX34xX7xX34xX1xXe2xX11xX7xX11xX1xX302xX7xX35xX12xX100xX12xX329xX7xX5dxX5exX7xX8xX57xX7xX8xX72xX8xX7xX11xX1xX860xX3xX7xX11xX1xX3bxX2c1xX34xX7xX34xX35xX2e7xX53xX7xX8xX1xX49xX7xX2axX1xX3b0xX2axX7xX5dxX12xX3axX34xX7xX11xX1xX49xX333xX12xX7xXb7xX33xX7xX8xX72xX8xX7xX34xX1xX33xX7xXbxX2bdxX34xX7xXc8xX3bxXe2xX11xX7xX11xX1xX12xX302xX11xX7xX60xX61xX7xX3a7xX1xX72xX8xX7xX11xX6xX3bxXa5xX7xX8xX2c1xX2axX7xXb7xX33xX49xX7xX53xXebxX11xX7xX9xX3fxX380xX34xX35xX7xX9xX100xX34xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX72xX7xX34xX1xX76xX34xX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX53xX333xX34xX35xX7xXc8xX5exX7xX1xXebxX12xX7xX34xX33xXa5xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX11x8ad0xX34xX35xX7xX8xX3fxX40xX34xX35xX7xX60xX2bdxX49xX7xX53xX2c1xX11xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX1xX49xX7xX4xX61xX8xX1xX7xXb7xX11bxX7xX48xX53xX3xX12xX9xXexX7xX1xX6xX2xXc6xXdxXexX79xX3a7xX1xX49xX3xX16xX1xX49xX8xX16xX8xX49xX34xX35xX16xX34xX35xX1xX2xX79xX35xX49xX49xX35xX9xX2xX16xX11xX3xX34xX35xX16xX8xX3bxX49xX34xX35xX16xX60xX3xX49xX16xX53xX3xX11xX16xX11xX1xX49xX34xX35xX16xX11xX12xX34xX16xX8xX1xX49xX16xX4xX12xX8xX1xX16xXb7xX3bxX16xX35xX53xX3xX12xX9xX79xX21xX17fxX1bfxX18cxXbd5xX17dxX129xX1xX11xX53xXexX1exX0xX12xX53xX35xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX53xX2xX4xX12xX3xX79xX21xX1b6xX18exX79xX34xX2xXfbxXbxX79xX21xX1b5xX21xX1b7xX79xX1b7xX1b7xX4xX17fxX18exX1b5xX17fxX1b5xX1b6xX1b6xX11xX1bfxX18cxX17fxX17fxX9xX18exX129xX1e1xX2axX35xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX35xX7xX11xX6xX12xX3axX3bxX7xX34xX35xX3fxX40xX12xX7xX4xX44xX34xX35xX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX4fxX1xX6xX49xX53xX2xX7xX8xX57xX7xX11xX1xX5bxX7xX5dxX5exX7xX60xX61xX7xX6xX64xX7xX6xX67xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX8xX72xX7xX34xX1xX76xX34xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xXb7xX1exX0xXbxX11xX6xX49xX34xX35xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX11xX1165xX34xX35xX7xX8xX3fxX40xX34xX35xX7xX60xX2bdxX49xX7xX53xX2c1xX11xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX1xX49xX7xX4xX61xX8xX1xX7xXb7xX11bxX7xX48xX53xX3xX12xX9xXexX7xX1xX6xX2xXc6xXdxXexX79xX3a7xX1xX49xX3xX16xX1xX49xX8xX16xX8xX49xX34xX35xX16xX34xX35xX1xX2xX79xX35xX49xX49xX35xX9xX2xX16xX11xX3xX34xX35xX16xX8xX3bxX49xX34xX35xX16xX60xX3xX49xX16xX53xX3xX11xX16xX11xX1xX49xX34xX35xX16xX11xX12xX34xX16xX8xX1xX49xX16xX4xX12xX8xX1xX16xXb7xX3bxX16xX35xX53xX3xX12xX9xX79xX21xX17fxX1bfxX18cxXbd5xX17dxX129xX1xX11xX53xXexX1exX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX11xX1165xX34xX35xX7xX8xX3fxX40xX34xX35xX7xX60xX2bdxX49xX7xX53xX2c1xX11xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX1xX49xX7xX4xX61xX8xX1xX7xXb7xX11bxX7xX48xX53xX3xX12xX9xX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX49xX34xX35xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX6xX49xX34xX35xX7xX60xX596xX12xX7xX8xX2bdxX34xX1xX7xX3xX34xX7xX34xX12xX34xX1xX7xX4xX6axX7xX9xX12xX3axX3bxX7xX5dxX3xX34xX35xX7xX34xX35xX33xXa5xX7xX8xX33xX34xX35xX7xX5dxX3fxX380xX8xX7xX42cxX3bxX3xX34xX7xX11xX76xX53xX7xX3a7xX5bxX7xX11xX679xX7xXbxX3xX3bxX7xXb7xX11bxX7xX60xX120xX7xX60xX596xX12xX7xX6xX64xX7xX6xX67xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX4cbxX3xX7xXc2xX3xX8xX2xX60xX49xX49xX3a7xX329xX7xX11xX2c1xX2axX7xX5dxX49xX33xX34xX7xX8xXd5xX34xX35xX7xX34xX35xX1xX3axX7xX48xX49xX49xX35xX9xX2xX7xX5dxX5exX7xX11xX12xX302xX34xX7xX1xX33xX34xX1xX7xX34xX76xX34xX35xX7xX8xXe2xX2axX7xX4xX61xX8xX1xX7xXb7xX11bxX7xX11xX1xX3fxX7xX5dxX12xX3axX34xX7xX11xXf3xX7xX48xX53xX3xX12xX9xX7xX34xX1x5ef0xX53xX7xX11xX1xX697xX11xX7xX8xX1xX586xX11xX7xX8xX478xX7xX8xX1xX302xX7xX60xX2bdxX49xX7xX53xX2c1xX11xX7xX11xX1xXd5xX34xX35xX7xX11xX12xX34xX129xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX79xX3bxX9xX1exX0xX4xX12xXb7xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX79xX4xX12xXb7xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX601xX49xX3bxX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX49xX7xXb7xX12xX2xX11xX34xX3xX53xb064xX0xX79xX2axX1e