“Choáng” với thực phẩm sử dụng chất cấm, không rõ nguồn gốc!
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đoàn liên ngành tỉnh, chủ công là QLTT đã tăng cường ráo riết công tác kiểm tra, kiểrm soát thị trường và đã phát hiện, xử lý đến 160 vụ vi phạm các trật tự về quản lý thị trường. Đặc biệt, “nóng” nhất là đã phát hiện hàng loạt các vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc; hàng nhập lậu; hàng cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm…
b275xbae5x113dfxc69bxfe43xd527x1085bxbd53x10594x10b52x11f41xX4xX7x105a6xX4xf420xce51xX6xcab0xdd81xff16xeacaxX2xe060x12f8axX3xX4xX11xf50dxX5xX9xX2xf4d0xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xb2b7xX17xce6ax137daxX11xX4xX6xX7xX9xdceaxe498xc06ax13239xX13xX2xX6x12aabxX11xX2xe1a3x10c2dxX4xX2x11ceexX17x13041xX2xX3axX11xd215xcd25xX2xX4x12a8axXfxcc39xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX3xbdf6xdcdaxX4xX2xX4xX32x11081xX2xX4xX48xb286xb92cxX13xX12xX2xX2axX3bxX4xX2xX31xX12xX17xX5xb34cxX13xX2xe459xX53xX13xX2xe517xX17xb42cxX2xX2axd799xX14xX0xf326xX1xX30xX0xX32x10ba0xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xe561xf375xX32xX52xX53xX13xX12x12db3xX2x1097bx12103xX11xX2xX4xX32xc654xX1fxX2xX1xX32xf562xX45xX2xX3xb903xX2x111d5xf353xX13xX12xX2xX1fxX32xd61cxX4xX2xX1fxXcbxX45xX4axX2xX3axX32x11b97xX13xX12xX2xX48xce75xX2xX13xX12xX17xb492xX13xX2xX12xbf49xX1fxd1a4xX0xX78xX32xX7dxX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xd92axX7xXfxXc4xX9xX30xX2axX32xXb9xX1fxX2xX32xX11xd838xX13xX2xX1fxX32xd701xX2xX6cxX37xX52xX2xX1fx10c10xXfxX2xXabxX32xX12bxX2xX4xX58xX1fxX32xX2x1317ex11e9axX31xe2c1xX2xX4xX124xX13xX32xX4axX2xXc4xX58xX1xX2xX2axX3bxX4xX2xX31xX12xX17xX5xX69xX13xX2xX6cxX53xX13xX2xX13x1379axX45xX2xX13xXfxX5xX4axX2x11551xX52x1142cxX13xX2xX6xX11xX69xX13xX2xX13xX12xX160xX13xX32xX2xX4xX124xX13xX32xX4axX2xX1fxX32xX12bxX2xX1fxXd5xX13xX12xX2xX6xX160xX2xX70x127d4xX2axX2axX2xX6cx11350xX2xX4xX156xX13xX12xX2xX1fxX5cxX5dxX13xX12xX2xX48xX53xX52xX2xX48xX11xX3bxX4xX2xX1fxXd5xX13xX12xX2xX4xX53xX1fxX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX4axX2xX3axX11xX44xX48xX45xX2xX3xX52xX53xX4xX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xX5cxX5dxX13xX12xX2xXb3xX160xX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX6cxX3bxX13xX2xX7dxb8fexcc63xX2xXb3xXc5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xX1fxX53xX1fxX2xX4xX48xd82fxX4xX2xX4xXb9xX2xXb3xec7bxX2xX3exX17xX40xX13xX2xX6xX72xX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xX5cxX5dxX13xX12x10cf0xX2xX15ex12e81xX1fxX2xX29xX11xX11fxX4xX4axX2xXaaxX13xca30xX13xX12xXb1xX2xX13xX32xXcbxX4xX2xX6xX160xX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX32xX160xX13xX12xX2xX6xX52xX37xX4xX2xX1fxX53xX1fxX2xXb3xXc5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xXb3xX1fcxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX4axX2xX3axX11xX13xX32xX2xXc4xX52xXfxX13xX32xX4axX2xXb3xX1f5xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxeb4cxX2xX32xX160xX13xX12xX2xX13xX32xX1f5xX1xX2xX6xX1f5xX17xX291xX2xX32xX160xX13xX12xX2xX1fxXcbxX45xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45x1257fxX0xX78xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xc9d1xX11xXc4xX4xX32xX8xX9xe849xX1e2xX1e2xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX29xX52xX48xXc4xX7xX48xX8xX9xX1e2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX48xX9xX30xX0xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX45xX12xX2xX3xX48xX1fxX8xX9xX78xX78xX11xX210xX29xXfxX52xX32xXfxX4xX11xX13xX32xX210xXb3xX13xX78xX13xX7xX2d7xX3xX78xX7dxfe44xX1e2xb9b1xX78xbfc6xX2dexXc4xX2dexX7dxX369xX7dx10a60xX1e2xX1e2xX4xX2dexX1e1xX36bxf82cxX2dexX6xX1e2xX210xX16xX1xX12xX9xX2xX78xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xXabxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xd55cxX2xX12xX11xe6d2xXfxX2xX13xX1fcxX13xX2xX13xX32xX160xX4axX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX6cxX40xX45xX2xX29xX40xX52xX2x1177exX27x1249fxX2axX2ax12ef8xX0xX78xX1xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX78xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX78xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xXabxX21exX2xX6x116e3xX4axX2xX1fxX32xX5cxXfxX2xX13xX156xX45xX2xX13xX160xX52xX2xX45xX160xX2xX15exX52xX160xX13xX2xX6xX11xX69xX13xX2xX13xX12xX160xX13xX32xX2xX4xX124xX13xX32xX2xX6xX37xX11xX2xX48xXfxX2xX3exX17xeedbxX13xX2xX48xX53xX52xX2xX48xX11xX3bxX4xX2xXb3xX160xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX13xX32xX11xX1fcxX17xX2xXb3xXc5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xXb3xX1fcxX2xX405xX2axX403xX27xX2axX408xX2xX13xX32xX5cxX2xXc4xX58xX1xX2xX4xX3bxX4xX2xX31xX12xX17xX5xX69xX13xX2xX6cxX53xX13xX2xX13xX156xX45xX2xX13xXfxX5xX210xX2xXabxX32xX124xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xXb3xX3e5xX13xX12xX2xX45xXcbxX5xX2xX13xX12xX160xX5xX2xX53xX1xX2xX2axX3bxX4xX4axX2xX1fxX53xX1fxX2xX6xXb9xX1fxX2xX6xX5cxde90xX13xX12xX2xX13xX160xX5xX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX6cxX3bxX13xX2xX7dxX374xX2xXb3xXc5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xX1fxX53xX1fxX2xX3exX17xX5xX2xX6cxX58xX13xX32xX2xXb3xX1fcxX2xX405xX2axX403xX27xX2axX408xX210xX2xX15exX53xX13xX12xX2xX1fxX32x139c2xX2xX72xX2xX6xX160xX2xXb3xX11xX11fxX1fxX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX1fxX53xX1fxX2xXb3xXc5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xX13xX160xX5xX2xXcxX40xX5xX2xX48xXfxX2x12252xX2xX1e1xX78xX7dxX2dexX2xX32xX17xX5xX11fxX13xX4axX2xX4xX32xX58xX4axX2xX4xX32xX160xX13xX32xX2xX1xX32xXe3xX4axX2xX13xX32xX11xX1fcxX17xX2xXb3xXc5xX2xX3xXe3xX2xX6xX5cxX50exX13xX12xX2xX6xXb4xX13xX291xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX6cxX21exX4axX2xX1fxX32xX12bxX2xX5xX3bxX17xX2xX4xX1f5xX1xX2xX4xX48xX17xX13xX12xX2xX58bxX2xX1fxX53xX1fxX2xX6cxX58xXfxX2xX29xX160xX13xX2xX6cxXd5xX13xX12xX2xXc4xX489xX13xX2xX1fxX5cxX4axX2xX1fxX21exX2xX3xfd25xX1fxX2xX4xX11xX69xX17xX2xX4xX32xXc5xX2xX45xX37xX13xX32xX2xX13xX32xX5cxX14xX2xX4xX32xX160xX13xX32xX2xX1xX32xXe3xX2xX112xX160xX2xX2ax12573xX13xX32xX4axX2xX4xX32xX58xX2xXcxX186xX2xX112xXdfxX13xX12xX2xX181xX61fxX13xX32xX4axX2xf055xd394xX2xX405xX13xX32xX4axX2xXabxXfxX13xX2xX181xd42cxX1fxX4axX2xX2axX32xX37xX1fxX32xX2xX112xX160xX4axX2xX112xX5cx11bcbxX13xX12xX2xX636xX32xX69xX2cbxX2xXabxX53xX1fxX2xX6xX52xX37xX11xX2xX32xX160xX13xX12xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xX1fxX32xX12bxX2xX5xX3bxX17xX2xX6xX160xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX2xX6cxX5cxX50exX1fxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX29x1104cxX13xX12xX2xX1fxX53xX1fxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX1fxXcbxX45xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX291xX2xX12xX160xX2xX13xX32xX1f5xX1xX2xX6xX1f5xX17xX4axX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxX4axX2xXd5xX11xX2xX4xX32xXe3xX11xX2cbxX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX2axX37xX11xX2xXabxXfxX13xX2xX181xX643xX1fxX4axX2xX13xX12xX160xX5xX2xX374xX78xX2dexX78xX2dexX1e2xX7dxX369xX4axX2xX15exX643xX11xX2xX70xX181xX2axX2axX2xX3xXe3xX2xX1e1xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX4axX2xX13xX7xX45xX4axX2xXc4xX52xX2xX29xX160xX2xX31xX12xX17xX5xcdcdxX13xX2xX2axX32xX58xX2xX112xX40xX11xX2xX58bxX2xXcxX21exX45xX2xX36bxX2xX138x10e3fxX1fxX2xX27xX653xX13xX4axX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xXcbxX13xX2xX31xX12xX32xf3cfxX13xX4axX2xXabxXfxX13xX2xX181xX643xX1fxX2xX6xX160xX45xX2xX1fxX32xX12bxX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX13xX160xX5xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX32xX21exXfxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX29xX58xX2xX1fxXcbxX45xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX4axX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xX6cxX44xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX210xX2xX15exX52xX160xX13xX2xX6cxX186xX2xX29xX17xX643xX1fxX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX17xfe3cxX2xX4xX37xX11xX2xX1fxX32x12f71xX2xX2dexX7dxX374xX2xX3axX12xX2xX12xX11xX3e5xX2xX1fxX53xX1fxX2xX6xX52xX37xX11xX4axX2xX2dexX1e2xX2xX3axX12xX2xX32xX160xX13xX2xX4xX32xX7xX2xXb3xX160xX2xX6xX1f5xX1xX2xX29xX11xX69xX13xX2xX29xX40xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX137xX138xX31xX13axX2xX4xX124xX13xX32xX2xXcxXc2xX2xX1xX32xX37xX4xX2xX32xX160xX13xX32xX2xX1fxX32xfda7xX13xX32xX2xfff9xX1e2xX2xX4xX48xX11xX11fxX17xX2xX6cxXdfxX13xX12xX210xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xXabxe1c4xX13xX12xX2xX13xX12xX160xX5xX4axX2xX15exX643xX11xX2xX6cxX186xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX4axX2xX13xX7xX45xX4axX2xXc4xX52xX2xXd5xX13xX12xX2xX112xX52xX160xX13xX12xX2xX403xX156xX13xX2xX636xX32xX58bxX11xX2xX4xX48xX55bxX2xX4xX37xX11xX2xX3axX32xXe3xX11xX2xX1e1xX4axX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xXcbxX13xX2xX31xX12xX32xX7a5xX13xX2xX6xX160xX45xX2xX1fxX32xX12bxX4axX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX29xX58xX2xX1fxXcbxX45xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX4xX32xX5cxX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xXb3xX160xX52xX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX210xX2xX15exX643xX11xX2xX6cxX186xX2xX29xX17xX643xX1fxX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX4xX37xX11xX2xX1fxX32xX837xX2xX36dxX1e2xX2xX3axX12xX2xX12xX11xX3e5xX2xX29xX3e5xX4axX2xX2dexX2dexX2xX3axX12xX2xX1fxX32xX40xX4axX2xX7dxX1e2xX2xX3axX12xX2xX32xX160xX13xX2xX4xX32xX7xX2xXb3xX160xX2xX6xX1f5xX1xX2xX29xX11xX69xX13xX2xX29xX40xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX137xX138xX31xX13axX2xX4xX124xX13xX32xX2xXcxXc2xX2xX1xX32xX37xX4xX2xX32xX160xX13xX32xX2xX1fxX32xX88cxX13xX32xX2xX890xX1e2xX2xX4xX48xX11xX11fxX17xX2xX6cxXdfxX13xX12xX210xX0xX78xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX2d7xX11xXc4xX4xX32xX8xX9xX2dexX1e2xX1e2xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX29xX52xX48xXc4xX7xX48xX8xX9xX1e2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX48xX9xX30xX0xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX45xX12xX2xX3xX48xX1fxX8xX9xX78xX78xX11xX210xX29xXfxX52xX32xXfxX4xX11xX13xX32xX210xXb3xX13xX78xX13xX7xX2d7xX3xX78xX7dxX369xX1e2xX36bxX78xX36dxX2dexXc4xX2dexX7dxX369xX7dxX374xX1e2xX1e2xX4xX2dexX1e1xX36bxX37bxX1e1xX6xX7dxX210xX16xX1xX12xX9xX2xX78xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xd85cxX643xX4xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xX3e5xX2xX58bxX2xX2axX408xX2xX112xX160xX2xX2axX61fxX13xX32xX4axX2xX29xX58xX2xXcxXc2xX2xX1xX32xX37xX4xX2xXb3xX33xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xX403xX27xX405xX2axX2axX408xX0xX78xX1xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX78xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX78xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX2axX11xX3bxX1xX2xX6cxX21exX4axX2xX4xX37xX11xX2xX32xX17xX5xX11fxX13xX2xX2axX32xX37xX1fxX32xX2xX112xX160xX4axX2xX13xX12xX160xX5xX2xX1e1xX78xX2dexX78xX2dexX1e2xX7dxX369xX4axX2xX15exX52xX160xX13xX2xX6xX11xX69xX13xX2xX13xX12xX160xX13xX32xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xXc4xX52xX2xXd5xX13xX12xX2xX408xX32xX37xX45xX2xX403xX156xX13xX2xX15exX5fbxX1fxX2xX4xX37xX11xX2xXcxX21exX45xX2xX36bxX2xXcxX186xX2xX2axX32xX37xX1fxX32xX2xX636xX69xX13xX32xX2xXexX2xX2axX32xX37xX1fxX32xX2xX112xX160xX2xX6xX160xX45xX2xX1fxX32xX12bxX4axX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX13xX160xX5xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX45xX643xX4xX2xX6xX52xX37xX11xX2xX32xX21exXfxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX29xX58xX2xX1fxXcbxX45xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX4axX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xX6cxX44xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX210xX2xX15exX52xX160xX13xX2xX6cxX186xX2xX29xX17xX643xX1fxX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX4xX37xX11xX2xX1fxX32xX837xX2xX1e1xX1e2xX2xX3axX12xX2xX12xX11xX3e5xX2xXb3xX160xX2xX369xX4axX374xX2xX3axX12xX2xX32xX160xX13xX2xX4xX32xX7xX291xX2xX6xX1f5xX1xX2xX29xX11xX69xX13xX2xX29xX40xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX137xX138xX31xX13axX2xX4xX124xX13xX32xX2xX48xXfxX2xX3exX17xX5xX3bxX4xX2xX6cxX58xX13xX32xX2xXcxXc2xX2xX1xX32xX37xX4xX2xX369xX1e2xX2xX4xX48xX11xX11fxX17xX2xX6cxXdfxX13xX12xX210xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xXabxX8d0xX13xX12xX2xX13xX12xX160xX5xX4axX2xX15exX643xX11xX2xX70xX181xX2axX2axX2xX3xXe3xX2xX7dxX2xX6cxX186xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX4axX2xX13xX7xX45xX2xXc4xX52xX2xX29xX160xX2xX2axX48x10712xX13xX2xX2axX32xX58xX2xX112xX17xXcbxX13xX2xX4xX37xX11xX2xX31xX12xXdaxX2xX7dxX36dxX2xX6cxX5cxX5dxX13xX12xX2xX31xX12xX17xX5xX77dxX13xX2xX138xX11xX44xX17xX2xc49exX2xX2axX408xX2xX112xX160xX2xX2axX61fxX13xX32xX2xX6xX160xX45xX2xX1fxX32xX12bxX4axX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX13xX160xX5xX2xX6cxX186xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX32xX21exXfxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX29xX58xX2xX1fxXcbxX45xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX4axX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xX6cxX5cxXfxX2xXb3xX160xX52xX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX210xX2xX15exX643xX11xX2xX6cxX186xX2xX29xX17xX643xX1fxX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX4xX37xX11xX2xX1fxX32xX837xX2xX12xXdfxX45xX7dxX374xX2xX1fxX489xX5xX2xX12xX11xX3e5xX2xX6xX50exX13xX4axX2xX890xX374xX2xX1fxX489xX5xX2xX12xX11xX3e5xX2xX29xX3e5xX4axX2xX890xX1e2xX2xX1fxX489xX5xX2xX13xX7xX45xX4axX2xX7dxX1e2xX2xX3axX12xX2xX32xX160xX13xX2xX4xX32xX7xX2xXb3xX160xX2xX6xX1f5xX1xX2xX29xX11xX69xX13xX2xX29xX40xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX137xX138xX31xX13axX2xX4xX124xX13xX32xX2xXcxXc2xX2xX1xX32xX37xX4xX2xX32xX160xX13xX32xX2xX1fxX32xX88cxX13xX32xX2xX890xX1e2xX2xX4xX48xX11xX11fxX17xX2xX6cxXdfxX13xX12xX210xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX31xX12xX160xX5xX2xX36bxX78xX2dexX4axX2xX15exX643xX11xX2xX70xX181xX2axX2axX2xX3xXe3xX2xX890xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX13xX7xX45xX4axX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xXc4xX52xX2xXd5xX13xX12xX2xX138xX8d0xX11xX2xX70xX17xXfxX13xX12xX2xXabxX32xX88cxX13xX2xX4xX37xX11xX2xX2axX11xX44xX17xX2xX3axX32xX17xX2xX7dxX2xX3axX32xX17xX2xX1xX32xXe3xX2xX2dexX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xXcbxX13xX2xX636xX637xX2xX405xX13xX32xX2xX6xX160xX45xX2xX1fxX32xX12bxX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX13xX160xX5xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX1xX32xXc5xX2xX12xX11xXfxX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX4axX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX32xX837xX2xX4xX48xX50exX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxX2xX6cxX44xX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX210xX2xX15exX643xX11xX2xX6cxX186xX2xX29xX17xX643xX1fxX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX4xX37xX11xX2xX1fxX32xX837xX2xX2dexX4axX374xX2xX3axX12xX2xX29xX643xX4xX2xX45xX160xX17xX2xX4xX48xX791xX13xX12xX2xeb5bxX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX29xX643xX4xX2xX12xX33xb940xX2xXb3xX160xX2xX6xX1f5xX1xX2xX29xX11xX69xX13xX2xX29xX40xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX137xX138xX31xX13axX2xX4xX124xX13xX32xX2xXcxXc2xX2xX1xX32xX37xX4xX2xX7dxX37bxX2xX4xX48xX11xX11fxX17xX2xX6cxXdfxX13xX12xX2cbxX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX138xX69xX13xX2xX1fxX37xX13xX32xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX32xX160xX13xX12xX2xX6xX52xX37xX4xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xX1xX32xX53xX1xX2xX6xX17xX1f5xX4xX4axX2xX6xXb9xX1fxX2xX6xX5cxX50exX13xX12xX2xX1fxX32xX5fbxX1fxX2xX13xX156xX13xX12xX2xX1fx139eaxX13xX12xX2xX6cxX186xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX45xX643xX4xX2xX3xXe3xX2xXb3xXc5xX2xX3axX11xX13xX32xX2xXc4xX52xXfxX13xX32xX4axX2xXb3xX1f5xX13xX2xX1fxX32xX17xX5xX44xX13xX2xX12xX11xXfxX2xX1fxXdb3xX45xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX1fxX21exX2xX12xX11xXcbxX5xX2xX4xX5dxX4axX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxX4axX2xX29xX58xX2xXd5xX11xX2xX4xX32xXe3xX11xX210xX2xX15exX11xX44xX13xX2xX32xX33xX13xX32xX2xX6xX160xX2xX31xX12xX160xX5xX2xX2dexX36dxX78xX7dxX78xX2dexX1e2xX7dxX369xX4axX2xX15exX52xX160xX13xX2xX6xX11xX69xX13xX2xX13xX12xX160xX13xX32xX2xX4xX32xX58xX2xXcxX186xX2xX112xXdfxX13xX12xX2xX181xX61fxX13xX32xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xX6xX1f5xX1xX2xX29xX11xX69xX13xX2xX29xX40xX13xX2xX4xX58xX1fxX32xX2xX4xX32xX17xX4axX2xX12xX11xXfxX52xX2xX137xX138xX31xX13axX2xX1xX32xX5cxX5dxX13xX12xX2xX15exX1f5xX17xX2xX181xX11xX69xX17xX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX2dexX7dxX36bxX2xX3axX12xX2xX4xX32xX58xX4xX2xX12xX160xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxX4axX2xX6cxX186xX2xX29xXe3xX1fxX2xX45xX8d0xX11xX2xX32xXd5xX11xX2xX4xX32xXe3xX11xXe5xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX2axX11xX3bxX1xX2xX6cxX21exX4axX2xX13xX12xX160xX5xX2xX2dexX37bxX78xX7dxX4axX2xX15exX643xX11xX2xX70xX181xX2axX2axX2xX3xXe3xX2xX369xX2xX1fxX1136xX13xX12xX2xX6cxX186xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX4axX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xXb3xX160xX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX1fxX32xX12bxX2xX32xX643xX2xX181xX69xX2xX31xX12x12371xX1fxX2xXb2bxX37xX52xX2xX58bxX2xX636xX32xXe3xX11xX2xX36bxX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xXcbxX13xX2xX112xX5cxX653xX13xX12xX2xX636xX32xX69xX2xX3axX11xX13xX32xX2xXc4xX52xXfxX13xX32xX2xX12xX11xXfxX2xX1fxXdb3xX45xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX1fxX21exX2xX12xX11xXcbxX5xX2xX3axX11xX44xX45xX2xXc4xX58xX1fxX32xX4axX2xX4xX58xX1fxX32xX2xX4xX32xX17xX2xX4xX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX374xX2dexX2xX3axX12xX2xX12xX160xX210xX210xX210xX0xX78xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX2d7xX11xXc4xX4xX32xX8xX9xX2dexX1e2xX1e2xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX29xX52xX48xXc4xX7xX48xX8xX9xX1e2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX48xX9xX30xX0xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX45xX12xX2xX3xX48xX1fxX8xX9xX78xX78xX11xX210xX29xXfxX52xX32xXfxX4xX11xX13xX32xX210xXb3xX13xX78xX13xX7xX2d7xX3xX78xX7dxX369xX1e2xX36bxX78xX36dxX2dexXc4xX2dexX7dxX369xX7dxX374xX1e2xX1e2xX4xX2dexX1e1xX36bxX37bxX890xX6xX2dexX210xX16xX1xX12xX9xX2xX78xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30x1250dxX11xX3e5xX2xX6cxX5cxX50exX1fxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX6cxXe3xX13xX12xX2xX1fxX37xX13xX32xX2xX13xX32xX160xX2xXb3xX11fxX2xX3xX11xX13xX32xX0xX78xX1xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX78xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX78xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX181xXb9xX1fxX2xX6xX5cxX50exX13xX12xX2xX1fxX32xX5fbxX1fxX2xX13xX156xX13xX12xX2xX1fxX3e5xX13xX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX13xX32xX11xX1fcxX17xX2xXb3xXc5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xXb3xX1fcxX2xX405xX2axX403xX27xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xX3axX32xX53xX1fxX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xXc4xX58xX1xX2xX4xX3bxX4xX2xX31xX12xX17xX5xX69xX13xX2xX6cxX53xX13xX2xX70xX17xX72xX2xX2axX75xX2xXb3xb3dbxXfxX2xX3exX17xXfxX210xX2xX2axX48xX52xX13xX12xX2xX6cxX21exX4axX2xX6cxX11xX44xX13xX2xX32xX33xX13xX32xX2xX6xX160xX2xXb3xXc5xX2xX4xX37xX11xX2xX636xX637xX2xX405xX13xX32xX4axX2xX15exX643xX11xX2xX70xX181xX2axX2axX2xX3xXe3xX2xX890xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xXcxX7xX2xXd5xX2xX4xXd5xX2xX2dexX37bxXabxXexX1e2xX1e2xX369xX36bxX36bxX2xXc4xX52xX2xXd5xX13xX12xX2xX15exX52xX160xX13xX2xX403xX156xX13xX2xXabxXdb3xX13xX2xX6cxX11xX1fcxX17xX2xX3axX32xX11xX44xX13xX4axX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX2xX4xX48xX69xX13xX2xXcxX7xX2xX1fxX32xX58bxX2xX6cxX3bxX13xX2xX7dxX210xX374xX1e2xX1e2xX2xX3axX12xX2xX1fxX53xX2xX6cxXd5xX13xX12xX2xX6xX37xX13xX32xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX1fxX21exX2xX32xX21exXfxX2xX6cxX653xX13xX4axX2xX1fxX32xX5fbxX13xX12xX2xX4xX153axX210xX2xX112xXfxX5xX2xX13xX32xX5cxX2xXb3xXc5xX2xX15exX52xX160xX13xX2xX6xX11xX69xX13xX2xX13xX12xX160xX13xX32xX2xX2axX408xX2xX112xX160xX2xX2axX61fxX13xX32xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX2xX4xX37xX11xX2xX1fxX32xX50exX2xX2axX32xX160xX13xX32xX2xX1xX32xXe3xX4axX2xX1xX32xX53xX4xX2xX32xX11xX11fxX13xX4axX2xX4xX37xX45xX2xX12xX11xX3e9xX2xX369xX2dexX4axX890xX2xX3axX12xX2xX45xXb9xX1fxX2xX3axX32xXd5xX2xX1058xX6xX52xX37xX11xX2xX6cxX186xX2xXcxd90axX2xX13xX32x137a3xX4axX2xX156xX13xX2xX6xX11xX1fcxX13xX1068xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX48xXdaxX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxX2xX1058xX13xX12xX32xX11xX2xX6xX160xX45xX2xX29xX695xX13xX12xX2xX13xX32xXb9xXfxXexX408xX403xX1068xX2cbxX210xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX2axX32xX7xX52xX2xX4xX33xX45xX2xX32xX11xX44xX17xX2xX1fxX12bxXfxX2xX1fxX32xX55bxX13xX12xX2xX4xXd5xX11xX4axX2xX13xX12xX52xX160xX11xX2xX1fxX53xX1fxX2xXaaxX1fxX32xXcbxX4xX2xX6cxX643xX1fxXb1xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX12xX11xX3e5xX4axX2xX1fxX32xX40xX2xX6cxX186xX2xX29xX58xX2xX1fxXcbxX45xX2xX13xX32xX5cxX2xX1fxX32xX55bxX13xX12xX2xX4xXfxX2xX6cxX186xX2xX29xX11xX3bxX4xX4axX2xX4xX32xX33xX2xX12xX160xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX1fxX21exX2xX13xX12xX17xXdfxX13xX2xX12xXe3xX1fxX2xX1fxX1136xX13xX12xX2xX1fxX653xX2xX29xX40xX13xX2xX6xX160xX2xX12xX160xX2xX13xX32xX1f5xX1xX2xX6xX1f5xX17xX2xXb3xX160xX2xX6cxX643xX1fxX2xX32xX37xX11xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX3axX166cxX45xX210xX2xXb2bxX643xX4xX2xX13xX12xX5cxX5dxX11xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX6xXb9xX1fxX2xX6xX5cxX50exX13xX12xX2xX1fxX32xX5fbxX1fxX2xX13xX156xX13xX12xX2xX1fxX32xX52xX2xX29xX11xX3bxX4xX4axX2xX4xX32xX5cxX5dxX13xX12xX2xX12xX160xX2xX6xX1f5xX17xX2xXb3xX1fcxX2xX403xX11xX11fxX4xX2xX31xXfxX45xX2xX1fxX21exX2xX48xXcbxX4xX2xX13xX32xX11xX1fcxX17xX2xX12xX160xX2xX4xX32xX40xX11xX2xX1fxX12bxXfxX2xX2axX48xX17xX13xX12xX2xX70xX17xXe3xX1fxX210xX2xX181xX52xX37xX11xX2xX12xX160xX2xX13xX160xX5xX2xX6cxX5cxX50exX1fxX2xX1fxX32xX52xX2xX156xX13xX2xX6cxX3bxX13xX2xX4xX48xX69xX13xX2xX1fxX32xXc5xX1fxX2xX6xX52xX37xX11xX2xX32xX21exXfxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX6cxX44xX2xX3axX88cxX1fxX32xX2xX4xX32xX88cxX1fxX32xX2xX6cx138d4xX210xX2xX27xXfxX17xX2xX3axX32xX11xX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX1fxX3e5xX13xX2xX6cxX1835xX2xX6cxX5cxX50exX1fxX2xX13xX3e9xXfxX2xX4xX32xX33xX2xX1fxX32xX55bxX13xX12xX2xX6cxX5cxX50exX1fxX2xXaaxXcxX17xXcbxX4xX2xX3axX32xXbexX17xXb1xX210xX2xX403xX160xX4axX2xXb3xXb4xX11xX2xX45xX643xX4xX2xX6cxXe3xX13xX12xX2xX32xX21exXfxX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX4xX48xX52xX13xX12xX2xX45xX837xX11xX2xX1fxX52xX13xX2xX12xX160xX2xX13xX32xX5cxX2xXb3xX1f5xX5xX4axX2xX3axX32xXd5xX13xX12xX2xX6cxX643xX1fxX2xX32xX37xX11xX2xX45xXb4xX11xX2xX6xX160xX2xX1fxX32xX17xX5xX11fxX13xX2xX6xX37xXe5xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX636xX3bxX4xX2xX3exX17xX40xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX4axX2xX3axX11xX44xX45xX2xX3xX52xX53xX4xX2xX4xX32xX58xX2xX4xX48xX5cxX5dxX13xX12xX2xX4xX3bxX4xX2xX31xX12xX17xX5xX69xX13xX2xX6cxX53xX13xX2xX13xX156xX45xX2xX13xXfxX5xX2xX3exX17xX40xX2xX6xX160xX2xXaaxX1fxX32xX52xX53xX13xX12xXb1xX2xXb3xXb4xX11xX2xXb3xXcbxX13xX2xX6cxX1fcxX2xX403xX27xX405xX2axX2axX408xXe5xX0xX78xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX2d7xX11xXc4xX4xX32xX8xX9xX2dexX1e2xX1e2xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX7dxX9xX2xX29xX52xX48xXc4xX7xX48xX8xX9xX1e2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX48xX9xX30xX0xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX45xX12xX2xX3xX48xX1fxX8xX9xX78xX78xX11xX210xX29xXfxX52xX32xXfxX4xX11xX13xX32xX210xXb3xX13xX78xX13xX7xX2d7xX3xX78xX7dxX369xX1e2xX36bxX78xX36dxX2dexXc4xX2dexX7dxX369xX7dxX374xX1e2xX1e2xX4xX2dexX1e1xX36bxX37bxX36bxX6xX369xX210xX16xX1xX12xX9xX2xX78xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX4xX48xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXabxXfxX1xX4xX11xX52xX13xX9xX30xX2axX11xX69xX17xX2xX32xX12bxX5xX2xX12xX11xX3e5xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xXb3xX33xX2xX3xXc2xX2xXc4xXc5xX13xX12xX2xX1fxX32xXcbxX4xX2xX1fxXcbxX45xX2xXb3xX160xX52xX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX0xX78xX1xX30xX0xX78xX4xXc4xX30xX0xX78xX4xX48xX30xX0xX78xX4xX29xX52xXc4xX5xX30xX0xX78xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX138xX52xXc4xX5xX9xX30xX403xX11xX11fxX1fxX2xXaaxX6xX643xX4xX2xX4xXbexX5xXb1xX2xX13xX32xX11xX1fcxX17xX2xX1fxX653xX2xX3xX58bxX2xX3xX40xX13xX2xXcxX17xXcbxX4xX4axX2xX1fxX32xX3bxX2xX29xX11xX3bxX13xX2xX4xX32xXb9xX1fxX2xX1xX32xXbexX45xX2xXb3xX11xX2xX1xX32xX37xX45xX2xXc4xX58xX1xX2xX2axX3bxX4xX2xXb3xX153axXfxX2xX3exX17xXfxX2xX1fxX32xX52xX2xX4xX32xXcbxX5xX2xX405xX2axX403xX27xX2axX408xX2xXb3xb846xX13xX2xX6cxXfxX13xX12xX2xX12xX489xX5xX2xX13xX32xX11xX1fcxX17xX2xX13xX32xX5fbxX1fxX2xX13xX32xXe3xX11xX2xX1fxX32xX52xX2xX13xX12xX5cxX5dxX11xX2xX4xX11xX69xX17xX2xXc4xX8d0xX13xX12xX210xX2xX403xXcbxX13xX2xX6cxX1fcxX2xX6cxX213xX4xX2xX48xXfxX2xX6xX160xX2xX3xXfxX17xX2xX6cxX50exX4xX2xX48xXfxX2xX3exX17xX489xX13xX2xX1fxXfxX52xX2xX6cxX11xX44xX45xX2xX13xX32xX5cxX2xXc4xX58xX1xX2xX2axX3bxX4xX2xXb3xX153axXfxX2xX3exX17xXfxX4axX2xX1fxX53xX1fxX2xX13xX12xX160xX13xX32xX2xX1fxX32xX5fbxX1fxX2xX13xX156xX13xX12xX2xX1fxX21exX2xX4xX11xX3bxX1xX2xX4xXc5xX1fxX2xX4xX32xX5cxX5dxX13xX12xX2xXcxX17xX5xX69xX13xX2xXc4xX17xX5xX2xX4xX48xX33xX2xX3axX11xX44xX45xX2xX4xX48xXfxX4axX2xX3axX11xX44xX45xX2xX3xX52xX53xX4xX4axX2xXcxXc2xX2xX6xX72xX2xX4xX48xX11xX11fxX4xX2xX6cxX44xX2xX6cxX40xX45xX2xX29xX40xX52xX2xX3exX17xX5xX1fcxX13xX2xX6xX50exX11xX2xX1fxX32xX52xX2xX13xX12xX5cxX5dxX11xX2xX4xX11xX69xX17xX2xXc4xX8d0xX13xX12xX210xX0xX78xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX405xX17xX4xX32xX52xX48xX9xX30xXabxX32xX88cxX13xX32xX2xX2axX32xX17xX0xX78xX1xX30
Chính Thu