110 HTX, quỹ tín dụng Hà Tĩnh được “cầm tay chỉ việc” tiếp cận vốn đầu tư
(Baohatinh.vn) - Nắm vững quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh, các bước lập hồ sơ, thủ tục vay vốn gắn với dự án đầu tư là cơ sở để các HTX, quỹ tín dụng nhân dân (TDND) dễ dàng tiếp cận nguồn vay.
272cx7beax4181x9765x5af1x6e76x9152x4d34x8a78xX7x5ad8xae89x7574x4cb1x86e9x6ca6xX5x8480xXaxX3xX7xXex2f34xX5xX10xX9xXaxXexX10x75c0xXex302axX6xX5xXdx7bccx7226x6e41xX3x2be7x87bdxX7xXexXdx79d9xX15x5b28xXaxa39axX2xX2xb348xX3xadcexXcx5482x82a9xX3xb4daxX27xb7f0xX3xXex614exX23xX3x8dbfxbacdxX23xX22xX3xX34x7dddxX3xXcxb04axX23xX1xX3x8912x54a7x90aaxX4xX3x5a1exX4xaa01xa6fcxX3xXexX6xX15xX3xX4xX1x7af2xX3x6bdcxXdx8597xX4x6094xX3xXexXdxbb74xXbxX3xX4x7affxX23xX3xX60x8ba7xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX0xb516xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xX41xXaxX2fx8067x65e8xX56xX3xX60x83a1xX23xX22xX3xX39xX27xX15xX3xX4xX1xX68xX3xX4xX1xa2eexX3xX60xX6xX15xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX3xX4xad68xX6xX3x9a99xX27xX3bxX3xX34xae42xX3xXex66afxX50xX3xXbxX1x8650xXexX3xXexXbbxXdxb678xX23xX3xX1xX50xXbxX3xXexXc0xX4xX3xX1cx4d66xX3x779bxX34xXcxX36x95f3xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX37xX3xX4xXc0xX4xX3x3693xX4fxb3c2xX4xX3xX5xX6cxXbxX3xX1xb8edxX3xX7x4dbaxX37xX3xXexX1xXb0xX3xXexX42xX4xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX3xX22xX90xX23xX3xX60xXe9xXdxX3xX41x7551xX3xXc0xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX3xX5xX47xX3xX4xXf4xX3xX7x3869xX3xX4exXc6xX3xX4xXc0xX4xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX1x719bxX23xX3xX41xX140xX23xX3xXd4xXcxbac2xX8fxX149xXd8xX3xX41x5f5cxX3xX41xX47xX23xX22xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX23xX22xX27xXf1xX23xX3xX60xX6xX15x9816xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9caxXa2xX41xX15xX3xXbx4651xX10xX23xXexX10xXbbxXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax34bexXdxX41xXexX1xX24xX3x731cxX2x5489xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xb779xX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX168xXe7xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xX60xX23xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7ax96e8xX32xX1e0x9d00xX7axX2xX1e3xX1abxX41xX1e3xX2xX32xX1e3xX1abxX1b8x5044xXexX2xX2xX1efxX5xX1efxX1exX2xX1b8xX32xX41xX1e3xX32x85c5xX2xX1abxX1e3xX1efxXex8780xX1e0xX1a9xX1e3xX2xX5xX32xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxXa2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx5c74xXc0xX23xX22xX3xX2xX32xX7axX1a9xX37xX3xXb3xX27xX3bxX3xX34xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX3xXd4x5ff4xXdx43edxX23xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX34xXcxX36xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xXd8xX3xXex2819xX3xX4xX1x2d59xX4xX3xX1x4782xXdxX3xX23xX22xX1xb11dxX3xXexX1xX47xX23xX1xX3xX60xXdxX2c4xX23xX3x5409xX68xXexX3xX1xX50xXbxX3xXexX6cxXbxX3xX1xX27x9b32xX23xX3xX1xX4fxXe9xX23xX22xX3xX41xa66exX23xX3xX1xXf1xX3xX7xXf4xX3xX60xX47xX3xX5xX6cxXbxX3xX41xX110xX3xXc0xX23xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX3xXb3xX27xX3bxX3xXcxXbbxX27xX23xX22xX3xX4fxXf4xX23xX22xX3xX60xX47xX3xX4exX2e8xX6xX3xXbxX1xX4fxXf4xX23xX22xX3xX4xX1xXa2xX3xX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xXb3xX27xX3bxX3xXcxX149xX8fxX149xX3xXexXbbxX2c4xX23xX3xX4exX2e8xX6xX3xXe7xX47xX23xX168xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xXa2xX41xX15xX3xXbxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX41xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX1abxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b8xX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX168xXe7xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xX60xX23xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX1e0xX32xX1e0xX1e3xX7axX2xX1e3xX1abxX41xX1e3xX2xX32xX1e3xX1abxX1e3xX1efxXexX1a9xX1abxX1a9xX5xX1a9xX1exX2xX1b8xX32xX41xX1e3xX32xX1fdxX1e0xX1efxX2xX1fdxXexX1e0xX1e0xX2xX1a9xX1a9xX5xX32xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxXa2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXbbxXa2xX23xX22xX3xXexX1xaf69xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX39xX27xX6xX37xX3xX23xX1xXdx4ce6xX27xX3xX34xXcxX36xX37xX3xXb3xX27xX3bxX3xXcxX149xX8fxX149xX3xXex852bxXdxX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXd2xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX3xX4fxX27xX3xX4exXd2xXdxX3xX4xXb0xX6xX3xXb3xX27xX3bxX3xX34xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX3xX4exXc6xX3xXbxX1xX42xX4xX3xX60xX42xX3xX7x81e2xX23xX3xX1cxX27xX303xXexX37xX3xX2f5xXdxX23xX1xX3xX41xXa2xX6xX23xX1xX168xX3xX178xX2c4xX23xX3xX4xX4c3xX23xX1xX3xX23xX1xX94xX23xX22xX3xX4exXf4xX23xX3xX60xX2e8xX3xX4exXd2xX3xX7xb00fxX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX22xX27xXf1xX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4xa9e7xX3xX1xXdxX62xX27xX3xX39xX27xX514xX37xX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX4ex8405xX23xX22xX3xX4xXc0xX4xX3xX39xX27xX15xX3xX4exX2e8xX23xX1xX3xX60xX4b1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexXa2xXc0xX23xX3xXexX1x6941xX3xX60xX30dxX23xX3xX4x7be7xX23xX3xX23xX1xXdxX4b1xX27xX3xX34xXcxX36xX3xX4xX1xX4fxX6xX3xX4xX1xX303xXbxX3xX1xX47xX23xX1xX3xXexX70xXexX168xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xXa2xX41xX15xX3xXbxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX41xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX1abxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b8xX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX168xXe7xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xX60xX23xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX1e0xX32xX1e0xX1e3xX7axX2xX1b8xX32xX41xX1e3xX32xX1fdxX1e0xX1efxX1e0xX1abxXexX203xX32xX203xX1a9xX203xX5xX32xX168xX26xXbxX22x680exXbbxX9xX1b8xX1efxX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxXa2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXbbxXa2xX23xX22xX3xXexX1xX4a1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1e0xX3xX23xX22xX47xX15xX37xX3xX5xXd2xX23xX1xX3xX4exX4c3xXa2xX3xX2c2xXdxX2c4xX23xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX37xX3xXb3xX27xX3bxX3xX34xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX3xX7xaedfxX3xXexXbbxX110xX4xX3xXexXdxX68xXbxX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xX4exXc6xX3xX4xXc0xX4xX3xX34xXcxX36xX37xX3xXb3xX27xX3bxX3xXcxX149xX8fxX149xX3xX41xX14fxX3xX41xX47xX23xX22xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX23xX22xX27xXf1xX23xX3xX60xX70xX23xX3xX60xX6xX15xX168xX3xXcxX1xX10xXa2xX3xX4exX555xX37xX3xX4xXc0xX4xX3xX1x9d10xX4xX3xX60xXdxX2c4xX23xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xXbxX1xX2daxX3xXe7xXdxX68xX23xX3xX39xX27xX15xX3xX4xX1xX68xX3xX4xX1xXa2xX3xX60xX6xX15xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX3xX4xXb0xX6xX3xXb3xX27xX3bxX3xX34xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX3xX23xX1xX4fxX24xX3xX4exX70xXdxX3xXexX4fxX50xX23xX22xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX2c4xX23xX3xXexX90xX4xX37xX3xX4exXdxX4b1xX27xX3xX2f5xXdxX62xX23xX3xX4xX1xXa2xX3xX60xX6xX15xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX2dxX3xX2f5xX68xX3xX1xXa2xX4c3xX4xX1xX3xX1xX27xX15xX3xX4exX2e2xX23xX22xX3xX60xX70xX23xX3xX60xX47xX3xX56xX2dexX4xX3xX60xX70xX23xX3xX4xX1xXa2xX3xX60xX6xX15xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX2dxX3xXexX1xX4a1xXdxX3xX1xX4c3xX23xX37xX3xX5xXd2xXdxX3xX7xX27xX303xXexX3xX4xX1xXa2xX3xX60xX6xX15x4035xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xXa2xX41xX15xX3xXbxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xXbbxX3xX41xXexX1xX27xX56xXe7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX41xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX1abxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b8xX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX168xXe7xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xX60xX23xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX1e0xX32xX1e0xX1e3xX7axX2xX1e3xX1abxX41xX1e3xX2xX32xX1e3xX1a9xX1e0xX1fdxXexX1b8xX1efxX1a9xX1fdxX5xX2xX32xX1exX2xX1b8xX32xX41xX1e3xX32xX1fdxX1e0xX1efxX1e3xX2xXexX2xX2xX203xX1a9xX1fdxX5xX32xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxXa2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX17exXc0xX23xX3xXe7xX2e2xX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX4xXb0xX6xX3xXb3xX27xX3bxX3xX34xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX3xX4xX594xX23xX3xX1xX4fxXe9xX23xX22xX3xX41xX30dxX23xX3xX4xX42xX3xXexX1xXc6xX3xX4xXc0xX4xX3xXe7xX4fxXe9xX4xX3xX5xX6cxXbxX3xX1xXf1xX3xX7xXf4xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX3xX22xX90xX23xX3xX60xXe9xXdxX3xX5xX6cxXbxX3xX41xX110xX3xXc0xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX168xX3xX17exXc0xX4xX3xX23xX2e2xXdxX3xX41xX27xX23xX22xX3xX4xX1xXb0xX3xX15xX68xX27xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xXexXbbxX27xX15xX4b1xX23xX3xX4exX4c3xXexX3xX23xX1xX4fxX24xX3xX22xXdxX303xX15xX3xX4exX4b1xX3xX23xX22xX1xX2e8xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX37xX3xX22xXdxX303xX15xX3xX4xX1xX2dexX23xX22xX3xX23xX1xX6cxX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX37xX3xX41xX110xX3xXc0xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxX37xX3xXe7xXc0xXa2xX3xX4xXc0xXa2xX3xXexX47xXdxX3xX4xX1xX3exX23xX1xX3xXexX1xX10xXa2xX3xX39xX27xX15xX3xX4exX2e8xX23xX1xX3xX1e0xX3xX23x8dbdxX56xX3xX22xX55xX23xX3xX23xX1xX303xXexX37xX3xXexX47xXdxX3xX7xX514xX23xX3xX4exX514xX56xX3xXe7xX514xXa2xX85exX3xX2c2xXd2xX23xX1xX3xX4exX4c3xXa2xX3xXb3xX27xX3bxX3xX1xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX34xXcxX36xX3xXexX5exX23xX1xX3xX4x32e9xX23xX22xX3xXexXbbxX6xXa2xX3xX4exX2daxXdxX37xX3xX23xX90xX56xX3xXe7xX90xXexX3xX4xXc0xX4xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX41xX140xX23xX3xX7xX543xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX22xX27xXf1xX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4xX594xX23xX3xX1xX4c3xX23xX3xX4xX1xX68xX3xX4exXc6xX3xXexX58dxX56xX3xX23xX22xX27xX15xX2c4xX23xX3xX23xX1xX140xX23xX37xX3xX1xX4fxXe9xX23xX22xX3xX41xX30dxX23xX3xX4xXc0xX4xX3xXe7xXdxX62xX23xX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexX1xXc0xXa2xX3xX22x9398xX3xX2f5xX1xX555xX3xX2f5xX1xXa9cxX23xX3xX4xX1xXa2xX3xX4xXc0xX4xX3xX4exXf4xX23xX3xX60xX2e8xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX168xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xXa2xX41xX15xX3xXbxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX23xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX41xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX1abxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b8xX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX168xXe7xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xX60xX23xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX1e0xX32xX1e0xX1e3xX7axX2xX1e3xX1abxX41xX1e3xX2xX32xX1e3xX1a9xX1b8xX32xXexX1e0xX32xX1b8xX1e0xX5xX32xX1exX2xX1b8xX32xX41xX1e3xX32xX1fdxX1e0xX1efxX1b8xX32xXexX1e0xX1e3xX203xX1a9xX1a9xX5xX32xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxXa2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxad0bxX23xX22xX3xX8fxX22xX27xX15xX14fxX23xX3xX8fxX22xX78dxX4xX3xX34x7fb2xX23xX22xX3x7267xX3xX17exX1xXb0xX3xXexX2e8xX4xX1xX3xX2c2xXdxX2c4xX23xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX34xXcxX36xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX24xX3xX0xX10xX56xX2fx72c6xX140xX15xX3xX5xX47xX3xX1xX2e2xXdxX3xX23xX22xX1xX2e8xX3xX39xX27xX6xX23xX3xXexXbbxX78dxX23xX22xX3xX23xX1x73f3xX56xX3xX4exXc0xX23xX1xX3xX22xXdxXc0xX3xX39xX27xXc0xX3xXexXbbxX58dxX23xX1xX3xX1xX58dxX23xX1xX3xXexX1xX47xX23xX1xX3xa232xX3xXexX4fxX123xX23xX22xX3xX2f5xXdxX23xX1xX3xX41xXa2xX6xX23xX1xX3xX4exX68xX23xX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX1xXf1xX3xX7xXf4xX3xX60xX6xX15xX3xX60xX70xX23xX37xX3xX1xXdxX62xX27xX3xX39xX27xX514xX3xX4xXb0xX6xX3xX23xX22xX27xXf1xX23xX3xX60xX70xX23xX3xX60xX47xX3xX4xXc0xX4xX3xX23xX2e2xXdxX3xX41xX27xX23xX22xX3xX5xXdxX2c4xX23xX3xX39xX27xX6xX23xX168xX3xXcf4x5228xX4xX3xXe7xXdxX62xXexX37xX3xX23xX1xX94xX23xX22xX3xXexX1x2d15xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX4c3xXdxX3xX2f5xX1xX555xX6xX3xXexX6cxXbxX3xX1xX27xX303xX23xX3xX5xX47xX3xX4xXf4xX3xX7xX123xX3xX4exXc6xX3xX4xXc0xX4xX3xX34xXcxX36xX37xX3xXb3xX27xX3bxX3xXcxX149xX8fxX149xX3xX4exX2daxXdxX3xX56xXe9xXdxX3xXexX4fxX3xX41xX27xX15xX37xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4exX2daxXdxX3xX4xXc0xX4xX1xX3xX5xX47xX56xX37xX3xX22xX555xXbxX3xXbxX1xX55xX23xX3xX4exX4fxX6xX3xX2f5xXdxX23xX1xX3xXexX68xX3xXexX6cxXbxX3xXexX1xXc6xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX23xX22xX47xX15xX3xX4xX47xX23xX22xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX60xX94xX23xX22xX3xX56xX4c3xX23xX1xX0xX7axX10xX56xX2fxX168xX0xX7axXbxX2fxX0xX41xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXbbxX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX2fxX0xX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2c4xX23xX3xX39xX27xX6xX23xX24xX0xX7axX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX56xXe7xX1exX6xX23xX41xX1exX7xX6xXbxXa2xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX27xX3bxX3xadb9xX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xXbxX1xX42xX3xX23xX94xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX1xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xX60xX6cxXexX3xXbxX1x4beaxX56xX3xXexXbbxX2e8xX3xX22xXdxXc0xX3xX2xX1a9xX32xX3xXexXbbxXdxX62xX27xX3xX4exXf1xX23xX22xX3xXbxX1xX594xX23xX22xX3xX41xX2e8xX4xX1xX3xXaxX3xX1xXbbxX10xX2bxX9xXaxX7axX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xXa2xX23xX22xX7axX39xX27xX15xX1exXbxX1xX6xXexX1exXexXbbxXdxX10xX23xX1exXbxX1xX27xX1exX23xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXa2xX1exXexXbbxXa2xX1exX60xX6xXexX1exXbxX1xX6xX56xX1exXexXbbxXdxX1exX22xXdxX6xX1exX2xX1a9xX32xX1exXexXbbxXdxX10xX27xX1exX41xXa2xX23xX22xX1exXbxX1xXa2xX23xX22xX1exX41xXdxX4xX1xX1exX23xXe7xX7xXbxX7axX2xX1fdxX32xX1fdxX32xX1e0xX168xX1xXexX56xXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX7axX56xX10xX41xXdxX6xX7axX2xX1e0xX32xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX1e0xX32xX2xX1a9xX7axX2xX1b8xX1b8xX41xX1e0xX2xX1a9xX32xX1b8xX1b8xX203xXexX1e3xX32xX203xX1fdxX32xX5xX32xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX41xXdxX60xX2fxX0xX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX27xX3bxX3xXeb6xX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xXbxX1xX42xX3xX23xX94xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX1xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xX60xX6cxXexX3xXbxX1xXeddxX56xX3xXexXbbxX2e8xX3xX22xXdxXc0xX3xX2xX1a9xX32xX3xXexXbbxXdxX62xX27xX3xX4exXf1xX23xX22xX3xXbxX1xX594xX23xX22xX3xX41xX2e8xX4xX1xX3xXaxX3xX1xXbbxX10xX2bxX9xXaxX7axX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xXa2xX23xX22xX7axX39xX27xX15xX1exXbxX1xX6xXexX1exXexXbbxXdxX10xX23xX1exXbxX1xX27xX1exX23xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXa2xX1exXexXbbxXa2xX1exX60xX6xXexX1exXbxX1xX6xX56xX1exXexXbbxXdxX1exX22xXdxX6xX1exX2xX1a9xX32xX1exXexXbbxXdxX10xX27xX1exX41xXa2xX23xX22xX1exXbxX1xXa2xX23xX22xX1exX41xXdxX4xX1xX1exX23xXe7xX7xXbxX7axX2xX1fdxX32xX1fdxX32xX1e0xX168xX1xXexX56xXaxX2fxXb3xX27xX3bxX3xXeb6xX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xXbxX1xX42xX3xX23xX94xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX1xXb8xX3xXexXbbxX50xX3xX60xX6cxXexX3xXbxX1xXeddxX56xX3xXexXbbxX2e8xX3xX22xXdxXc0xX3xX2xX1a9xX32xX3xXexXbbxXdxX62xX27xX3xX4exXf1xX23xX22xX3xXbxX1xX594xX23xX22xX3xX41xX2e8xX4xX1xX3xX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX2fxX17exX1xXdxX4b1xX27xX3xX1e0xX2xX7axX1b8xX37xX3xX34xX2e2xXdxX3xX2c2xX34xXeb6xX8fxX3xXexX5exX23xX1xX3xX60xX47xX3xXb3xX27xX3bxX3xXeb6xX1xXc0xXexX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xXeb6xX1xX42xX3xX23xX94xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xXexX2daxX3xX4xX1xX2dexX4xX3xX4xX1xX4fxXf4xX23xX22xX3xXexXbbxX58dxX23xX1xX3xXexXbbxX6xXa2xX3xX60xX6cxXexX3xXbxX1xXeddxX56xX3xXbxX1xX594xX23xX22xX3xX41xX2e8xX4xX1xX3xX60xX47xX3xXexXbbxXdxXc6xX23xX3xX2f5xX1xX6xXdxX3xX4xXda6xX23xX22xX3xXexXc0xX4xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxXd2xX3xX1xX2e2xXdxX3xXexXbbxXa2xX23xX22xX3xXbxX1xX594xX23xX22xX37xX3xX4xX1xX70xX23xX22xX3xX41xX2e8xX4xX1xX3xX17exXa2xX60xXdxX41xX1exX2xX1fdxX168xX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX41xXdxX60xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX41xX140xX23xX3xX123xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX5xX50xXdxX3xX23xX1xX27xX6cxX23xX3xX4exX4c3xXexX3xX1xXf4xX23xX3xX2xX1fdxX37xX1e0xX3xXexa718xX3xX4exXf1xX23xX22xX7axX23xXa9cxX56xXaxX3xX1xXbbxX10xX2bxX9xXaxX7axX23xXa2xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7axX39xX27xX15xX1exXexXdxX23xX1exX41xX27xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX41xX6xX23xX1exXa2xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xXa2xXdxX1exX23xX1xX27xX6xX23xX1exX41xX6xXexX1exX1xXa2xX23xX1exX2xX1fdxX1exX1e0xX1exXexX15xX1exX41xXa2xX23xX22xX1exX23xX6xX56xX7axX2xX1efxX1abxX1e0xX1b8xX203xX168xX1xXexX56xXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX7axX56xX10xX41xXdxX6xX7axX2xX1e0xX32xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX1e0xX32xX32xX2xX7axX2xX32xX1efxX41xX1b8xX2xX1b8xX2xX1b8xX32xX32xXexX1a9xX1a9xX203xX1a9xX5xX1e0xX1exX2xX1b8xX2xX41xX1e3xX1e0xX1e0xX1e3xX203xX2xX1e0xXexX1e3xX1e3xX1efxX5xX2xX1exX4xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX41xXdxX60xX2fxX0xX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX41xX140xX23xX3xX123xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX5xX50xXdxX3xX23xX1xX27xX6cxX23xX3xX4exX4c3xXexX3xX1xXf4xX23xX3xX2xX1fdxX37xX1e0xX3xXexX1265xX3xX4exXf1xX23xX22xX7axX23xXa9cxX56xXaxX3xX1xXbbxX10xX2bxX9xXaxX7axX23xXa2xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7axX39xX27xX15xX1exXexXdxX23xX1exX41xX27xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX41xX6xX23xX1exXa2xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xXa2xXdxX1exX23xX1xX27xX6xX23xX1exX41xX6xXexX1exX1xXa2xX23xX1exX2xX1fdxX1exX1e0xX1exXexX15xX1exX41xXa2xX23xX22xX1exX23xX6xX56xX7axX2xX1efxX1abxX1e0xX1b8xX203xX168xX1xXexX56xXaxX2fxXb3xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX41xX140xX23xX3xX123xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX5xX50xXdxX3xX23xX1xX27xX6cxX23xX3xX4exX4c3xXexX3xX1xXf4xX23xX3xX2xX1fdxX37xX1e0xX3xXexX1265xX3xX4exXf1xX23xX22xX7axX23xXa9cxX56xX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX2fxX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX4xX555xX3xX1e3xX1e0xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX41xX140xX23xX3xX60xXe9xXdxX3xXexX2daxX23xX22xX3xX23xX22xX27xXf1xX23xX3xX60xX70xX23xX3xX1xXa2xX4c3xXexX3xX4exX2e2xX23xX22xX3xX1xXf4xX23xX3xX1e0xX168xX1efxX32xX32xX3xXexX1265xX3xX4exXf1xX23xX22xX2dxX3xX5xX50xXdxX3xX23xX1xX27xX6cxX23xX3xXe7xX58dxX23xX1xX3xX39xX27xX140xX23xX3xX1xX47xX23xX22xX3xX23xXa9cxX56xX3xX4exX4c3xXexX3xX1xXf4xX23xX3xX2xX1fdxX37xX1e0xX3xXexX1265xX3xX4exXf1xX23xX22xX7axX23xXa9cxX56xX168xX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX41xXdxX60xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX7xX72bxX3xXbbxX47xX3xX7xXa2xXc0xXexX37xX3xX1cxX543xX3xX5xXd32xX3xX4xXc0xX4xX3xX1xX50xXbxX3xXexXc0xX4xX3xX1cxXd2xX3xX1xXa2xX4c3xXexX3xX4exX2e2xX23xX22xX3xX2f5x6637xX56xX3xX1xXdxX62xX27xX3xX39xX27xX514xXaxX3xX1xXbbxX10xX2bxX9xXaxX7axX23xXa2xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7axX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX10xX1exXbbxX6xX1exX7xXa2xX6xXexX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX4xX6xX4xX1exX1xXa2xXbxX1exXexX6xX4xX1exX1cxX6xX1exX1xXa2xX6xXexX1exX41xXa2xX23xX22xX1exX2f5xX10xX56xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX39xX27xX6xX7axX2xX1efxX1b8xX1abxX1b8xX1efxX168xX1xXexX56xXaxX2fxX0xXdxX56xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX7axX56xX10xX41xXdxX6xX7axX2xX1e0xX32xX7axX23xX10xX1a2xX7xX7axX2xX1fdxX1abxX2xX7axX2xX32xX1efxX41xX1b8xX2xX1fdxX1e0xX1abxX32xX1abxXexX1a9xX32xX32xX1e0xX1e3xX5xX32xX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2xX32xX3xX34xXcxX36xX37xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX3exX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4fxX50xX4xX3xX53xX4xX55xX56xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5exX3xX60xXdxX62xX4xX64xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX23xX3xX60xX70xX23xX3xX4exX55xX27xX3xXexX4fxXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX41xXdxX60xX2fxX0xX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX7xX72bxX3xXbbxX47xX3xX7xXa2xXc0xXexX37xX3xX1cxX543xX3xX5xXd32xX3xX4xXc0xX4xX3xX1xX50xXbxX3xXexXc0xX4xX3xX1cxXd2xX3xX1xXa2xX4c3xXexX3xX4exX2e2xX23xX22xX3xX2f5xX1570xX56xX3xX1xXdxX62xX27xX3xX39xX27xX514xXaxX3xX1xXbbxX10xX2bxX9xXaxX7axX23xXa2xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7axX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX10xX1exXbbxX6xX1exX7xXa2xX6xXexX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX4xX6xX4xX1exX1xXa2xXbxX1exXexX6xX4xX1exX1cxX6xX1exX1xXa2xX6xXexX1exX41xXa2xX23xX22xX1exX2f5xX10xX56xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX39xX27xX6xX7axX2xX1efxX1b8xX1abxX1b8xX1efxX168xX1xXexX56xXaxX2fxX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX7xX72bxX3xXbbxX47xX3xX7xXa2xXc0xXexX37xX3xX1cxX543xX3xX5xXd32xX3xX4xXc0xX4xX3xX1xX50xXbxX3xXexXc0xX4xX3xX1cxXd2xX3xX1xXa2xX4c3xXexX3xX4exX2e2xX23xX22xX3xX2f5xX1570xX56xX3xX1xXdxX62xX27xX3xX39xX27xX514xX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexXbbxXa2xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX2fxX8fxX1xX58dxX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX37xX3xX2f5xX68xXexX3xX39xX27xX514xX3xX7xX514xX23xX3xX1cxX27xX303xXexX37xX3xX2f5xXdxX23xX1xX3xX41xXa2xX6xX23xX1xX3xX4xXb0xX6xX3xX34xXcxX36xX3xX123xX3xX34xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exX4c3xXexX3xXexX1xX303xXbxX37xX3xX41xXa2xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXe7xX58dxX23xX1xX3xX39xX27xX140xX23xX3xX4exX4c3xXexX3xX2f5xX1xXa2xX514xX23xX22xX3xX203xX32xX32xX3xXexXbbxXdxX62xX27xX3xX4exXf1xX23xX22xX37xX3xX5xX50xXdxX3xX23xX1xX27xX6cxX23xX3xXe7xX58dxX23xX1xX3xX39xX27xX140xX23xX3xX4exX4c3xXexX3xX2f5xX1xXa2xX514xX23xX22xX3xX2xX2xX32xX3xXexXbbxXdxX62xX27xX3xX4exXf1xX23xX22xX7axX34xXcxX36xX168xX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX41xXdxX60xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX7axX27xX5xX2fxX0xX41xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbbxXaxX2fxX0xX7axX41xXdxX60xX2fxX0xX7axX41xXdxX60xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3283xX27xXexX1xXa2xXbbxXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXeb6xX1xX4fxXf4xX23xX22xX0xX7axXbxX2f
Thu Phương