Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh chủ động nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
(Baohatinh.vn) - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh.
be72x119aex10f4fxe46cx11b5fx17265x177c1xcd63x171a7xX7x13a01x121fbxd541xe28dx10b51x162d3xX5x13fb9xXaxX3xX7xXexcfafxX5xX10xX9xXaxXexX10x11e22xXex14edexX6xX5xXdx1678dx124c6xf207xX3xeabcx12b1dxX7xXexXdxe2a9xX15x12d02xXax12f82x17c2cxe520xX23xX3x161e0xf271x15a67xX3xe8a0x13dc9xX23xX22xX3xd806xXdx135aexX23xX3xcdcaxd65exX3xXcx1027bxX23xX1xX3xX4xX1x15a50xX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23x152c0xX23xX22xX3xX4xX6x12dc1xX3xX23xX1xd447xX23xX3xXexX1xee08xX4xX3xX3dx15052xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3x111bex119bdxX23xX22xX3xX4x13916xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdx17794xXbxX3x1053exc3cbx17a46xX0xc53dxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6x13791xXaxX2fxcbf6xX22xX27xX15xX3fxX23xX3x13d5dxX35xX3xXexe1c8x1733dx15d2bxX23xX22xX3xXa4xX35xX3xXcxX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3dxX43xX3xXexXa8xX27xX15xX67xX23xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3x103a6xX3fxX3xf20dxX5axc7c9xX23xX3xX42x15d7bxXbxX3xX38xXd0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x16e93xX3xX23xX1xXdxX67xX27xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX34x14611xX3x15871xX4xX1xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX5xe6e1xX23xX3xXexX1xX63xX3xX84xX3xX38x12026xX23xX3xX3dx17b42xXdxX3xX38xX35xXdxX3xX23xX22x13d73xX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xXexX1xX27xX35xX4xX3xd646xX39xX23xX22xX3xX34xX35xX3x11913xX1xd524xXdxX3xX30xX30x17a92x11e28xXcexX9dxX3xXexef93xX23xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX73xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX9axX9axXdxX23xX22xX9xXax13924xXaxX2fxX0xXexX34xX5axX9axX15xX2fxX0xXexXa8xX2fxX0xXexX9axX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxc14fxX31xX23xX22xX3x14628x138d9xX88xX84xX36xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX4cxX15xX3xX151xX1xX153xXdxX3xX30xX31xX4xX3xX4xdbd2xX3x10bb0xX27xX6xX23xX3xX3dxX43xX3xX9axX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xXexX15exX23xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX23xX22xX1x14b5bxX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX38xX67xX3xd787xX9dxX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX43xX3xX1xX43xX23xX1xX3xX38xX35xX23xX22xX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xd10exX3xX4xX1xX5axX3xX38xX35xXdxX3xX23xX22xX12fxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX4xX153xXexX3xX4xX31xX23xX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xXexX5axX43xX23xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX34xX35xX85xX3xX9dxX22xX27xX15xX3fxX23xX3xXa4xX35xX3xXexXa8xXa9xXaaxX23xX22xX3xXa4xX35xX3xXcxX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3dxX43xX3xXexXa8xX27xX15xX67xX23xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xXexXa8xced3xX4xX3xXexXdxX122xXbxX3xX4xX1xX27xX15x16dafxX23xX3xXexX39xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX38xX67xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX30x1304axX23xX22xX3xX9axX2bbxX3xX1xX35xXdxX3xX23xX22xX1xX215xX3xX4x1470exX3xX38x16740xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xX9dxX22xX27xX15x13254xX23xX3xX149x1227cxX23xX1xX3xX42xX39xXdxX3xX1exX3x16ef8xX15xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xXa4xXcxfbe3xX3xXcxX15exX23xX1xX3xX4cxX15xX36xX3xXa4xXf5xX3xXexX1xXa9xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX4cxX15xX3xX151xX1xX153xXdxX3xX30xX30xX158xX159xXcexX9dxX3xXexX15exX23xX1xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xXexX9axX2fxX0xX88xXexXa8xX2fxX0xX88xXexX34xX5axX9axX15xX2fxX0xX88xXexX6xX34xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15955xXdxX9axXexX1xX24xX3xc54cxX1caxX86xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX84xX1cbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX85xX34xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX85xX3dxX23xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX1caxX2xX1cbxX88xX2xX86x15dfaxX9axc569xX2xX2xX3dexX3a3xX84xX86xXexX1cbxX1caxX3dcxX1a2xX1a2xX5xX86xX85xX26xXbxX22x17951xXa8xX9xX84xX84xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX39cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX3a3xX1caxX86xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a2xX84xX1cbxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX2fxXa4xXf5xX3xXexX1xXa9xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX4cxX15xX3xX151xX1xX153xXdxX3xX30xX30xX158xX159xXcexX9dxX3xXexX15exX23xX1xX3xX9dxX22xX27xX15xX30exX23xX3xX149xX312xX23xX1xX3xX42xX39xXdxX3xX3dxX43xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX4xX153xXexX3xX4xX31xX23xX3xX9axX2bbxX3xX1xX35xXdxX3xX23xX22xX1xX215xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxXcxX74xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX23xX22xX1xX215xX36xX3xX38xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX38xXd0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXe0xX3xX23xX1x14f3dxX23xX22xX3xX23xX35xXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xX4xX153xXexX3xX5x16a83xXdxX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX5xX118xX23xX3xXexX1xX63xX3xX84xX2dxX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xX38xXdxX2c7xX73xX3x10ca8xX1xX31xX4xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX5xX118xX23xX3xX23xX43xX15xX3xX3dxX126xXdxX3xX3dexX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xXexXa8xXa9xX126xX4xX2dxX3xX38xX302xX23xX22xX3xXexX1x104a2xXdxX3xXbxX1xX54xX23xX3xXexXf5xX4xX1xX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX43xX3xX3dxX6xXdxX3xXexXa8x13cb3xX36xX3xX34xX39xX23xX3xX5xX46xX23xX1xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xXexX1xX59fxXdxX3xX38xX74xXdxX3xX84xX85xX86xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX39cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX3a3xX1caxX86xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX84xX1cbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX85xX34xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX85xX3dxX23xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX1caxX2xX1cbxX88xX2xX1cax178dbxX9axX3dexX86xX3a3xX84xX66cxX86xX3dexXexX3dcxX84xX66cxX1caxX86xX5xX86xX85xX26xXbxX22xX3f1xXa8xX9xX1caxX3dcxX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX39cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX3a3xX1caxX86xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a2xX84xX1cbxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX2fxX149xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX1exX3xX23xX22xX27xX15xX3fxX23xX3xXa4xX35xX3xXexXa8xXa9xXaaxX23xX22xX3xXa4xX35xX3xXcxX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3dxX43xX3xXexXa8xX27xX15xX67xX23xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX2c7xX23xX3xXexX39xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX38xX67xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX9dxX1x11444xX23xX3xX73xX74xX23xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX38xf0fbxX4xX3xX38xXdxX2c7xX73xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX5xX118xX23xX3xXexX1xX63xX3xX84xX36xX3xX38xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX4xX1xX5axX3xXa8x1779cxX23xX22xX36xX3xX55cxX1xX5axX6xX3xX1x15322xX4xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xX38xX6xX23xX22xX3xX4xX2ffxX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xX34xXa9xX126xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa8xXdxX2c7xX23xX3xXexX1xX118xX23xX3xXexX153xX4xX36xX3xX3dxXa9xXd4xXexX3xX7xX63xX4xX3xXexXa9xXaaxX23xX22xX3xXexXa9xXd4xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX5axX23xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX85xX3xX151xX1xX5axX6xX3xX1xX7f5xX4xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xX4xX12fxX23xX22xX3xX55cxX1xXdxX122xX23xX3xX4xX1xX5axX3xXexX1xX122xX3xX22xXdxX126xXdxX3xX22xXdxXd0xX23xX3xXa8xX6xX3xX3dxX43xX3xX4xX5axX3xX5xX74xXdxX85xX3xX1c5xX2bbxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa8xXdxX2c7xX23xX3xX38xX35xXexX3xXbxX1xX31xX3xX4xX4cxX6xX3xX55cxX1xX5axX6xX3xX1xX7f5xX4xX3xX3dxX43xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX36xX3xX38xX798xX4xX3xX34xXdxX81xXexX3xX5xX43xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xX7xX153xX3xX38xXd0xX3xXexX31xX4xX3xX38xX35xX23xX22xX36xX3xX5xX43xX73xX3xXexX1xX6xX15xX3xX38xXf3xXdxX3xX7xX54xX27xX3xX7x13ba2xX4xX3xX73xX7f5xXdxX3xX5xX46xX23xX1xX3xX3dxX2bbxX4xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX149xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX4xX1xX5axX3xXa8xX7eaxX23xX22xX36xX3xX34xX39xX23xX3xX4xX1xX78bxXexX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xX3xX5xX43xX3xX9axX2bbxX6xX3xXexXa8xX3fxX23xX3xX23xX67xX23xX3xXexX39xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xX7xX153xX3xX3dxX43xX3xXexXf5xX4xX1xX3xX1xXd4xXbxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xX73xXdxX23xX1xX3xX38xX2c7xX3xXexX153xXdxX3xXa9xX27xX3xX1xX2ffxX6xX3xX1e4xX27xX15xX3xXexXa8xX312xX23xX1xX36xX3xXbxX1xXa9xX1e2xX23xX22xX3xXexX1xX63xX4xX3xX7xX39xX23xX3xX1cxX27xX78bxXexX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX30xX2eexX23xX22xX3xX38xX2ffxX36xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3x124b2xX30xX9dxXcxXcxfb72xX3xX3dxX43xX3xX63xX23xX22xX3xX9ax13e26xX23xX22xX3xX30xX9dxXcxXcxX3xX38xXd0xX3xXexX1xX6xX15xX3xX38xXf3xXdxX3xXexXa8xX5exXexX3xXexX2bbxX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX31xX4xX3xX1e4xX27xX153xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexXa8xX3fxX23xX3xXexX1xX122xX3xX22xXdxX126xXdxX36xX3xX5xX43xX73xX3xX4xX1xX5axX3xX4xX27xX35xX4xX3xX7xX153xX23xX22xX3xXexXa8xXaaxX3xX23xX3fxX23xX3xX38xX1e2xX23xX3xX22xXdxX39xX23xX3xX3dxX43xX3xX1xXdxX81xX27xX3xX1e4xX27xX39xX3xX1xX1e2xX23xX85xX3xX30xX31xX4xX3xXexX1xXdxX122xXexX3xX34xX215xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xX55cxX122xXexX3xX23xX153xXdxX3xX22xXdxc326xXbxX3xX4xX5axX23xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xXexXdxX122xXbxX3xX4xX5exX23xX3xX3dxX43xX3xX1e4xX27xX39xX23xX3xX5xdb32xX3xX73xX7f5xXdxX3xXexX1xX63xX3xX1xXdxX81xX27xX3xX1e4xX27xX39xX3xX1xX1e2xX23xX3xX34xX6xX5axX3xX22xXdxX59fxX3xX1xX122xXexX36xX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xX6xXdxX3xXexXdxX122xXbxX3xX4xX5exX23xX3xX3dxX43xX3xX23xX8f5xX73xX3xX34xX8f5xXexX3xX38xXa9xXd4xX4xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xe135xX3xX23xX8f5xX73xX3xX34xX8f5xXexX3xX38xXa9xXd4xX4xX3xX23xX1xXdxX67xX27xX3xX4xX1e2xX3xX1xX35xXdxX3xX3dxX43xX3xX5xX43xX73xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX1xX122xX3xX22xXdxX126xXdxX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX39cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX3a3xX1caxX86xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX84xX1cbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX85xX34xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX85xX3dxX23xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX1caxX2xX1cbxX88xX2xX1caxX66cxX9axX3dexX86xX3a3xX84xX66cxX84xX3dexXexX1caxX1cbxX1caxX3a3xX84xX5xX86xX85xX26xXbxX22xX3f1xXa8xX9xX3a3xX1caxX66cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX39cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX3a3xX1caxX86xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a2xX84xX1cbxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX2fxX149xX74xXdxX3xX34xXdxX2c7xX27xX3xXexX1xX6xX73xX3xX9axX2bbxX3xX1xX35xXdxX3xX23xX22xX1xX215xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxXa4xX3fxX23xX3xX4xX74xX23xX1xX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xX4xX1e2xX3xX1xX35xXdxX3xX73xX43xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xX3xX73xX6xX23xX22xX3xX5xX74xXdxX36xX3xX38xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX4xX12fxX23xX22xX3xX4xX1xX15exX3xXa8xX6xX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xXexX1xX63xX4xX3xX4xX4cxX6xX3xX23xX67xX23xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX73xX126xXdxX85xX3xXcx151d7xX3xX38xX2ffxX36xX3xX55cxX1x15d6fxX23xX22xX3xX38xX215xX23xX1xX36xX3xX3dxXdxX81xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX36xX3xXexXf5xX4xX1xX3xX4xX2bbxX4xX3xXexX1xX6xX73xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX5xX118xX23xX3xXexX1xX63xX3xX84xX3xX5xX43xX3xX15xX3fxX27xX3xX4xX118xX27xX3xXexX78bxXexX3xX15xX122xX27xX3xX55cxX1xX31xX4xX1xX3xX1e4xX27xX6xX23xX2dxX3xX5xX43xX3xX23xX1xXdxX81xX73xX3xX3dxXa1bxX3xX4xX2ffxX3xXaccxX3xX23xX22xX1xX46xX6xX3xX4xX1xXdxX122xX23xX3xX5xXa9xXd4xX4xX3xX38xX798xX4xX3xX34xXdxX81xXexX3xX1e4xX27xX6xX23xX3xXexXa8xX7f5xX23xX22xX36xX3xX3dxXd29xX6xX3xX4xX78bxXbxX3xX34xX31xX4xX1xX3xX3dxXd29xX6xX3xX5xX54xX27xX3xX9axX43xXdxX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX39xX3xX1xX81xX3xXexX1xX153xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xXexXa8xX215xX3xX3dxX43xX3xXexX5axX43xX23xX3xX1cxXd0xX3xX1xX35xXdxX36xX3xX22xX8f5xX23xX3xX4xX1xX798xXexX3xX3dxX126xXdxX3xX1e4xX27xX31xX3xXexXa8xX312xX23xX1xX3xX1xX35xXdxX3xX23xX1xX5exXbxX3xX1e4xX27xX153xX4xX3xXexX122xX3xX7xX54xX27xX3xXa8xX35xX23xX22xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXa8xX3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX39cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX3a3xX1caxX86xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX84xX1cbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX85xX34xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX85xX3dxX23xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX1caxX2xX1cbxX88xX2xX1caxX66cxX9axX3dexX86xX3a3xX1a2xX86xX1caxX66cxXexX66cxX1a2xX1cbxX3dcxX66cxX5xX86xX85xX26xXbxX22xX3f1xXa8xX9xX1cbxX86xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX39cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX3a3xX1caxX86xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a2xX84xX1cbxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX9dxX22xX27xX15xX3fxX23xX3xXa4xX35xX3xXexXa8xXa9xXaaxX23xX22xX3xXa4xX35xX3xXcxX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3dxX43xX3xXexXa8xX27xX15xX67xX23xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX4xX1xX5axX3xXa8xX7eaxX23xX22xX3xX55cxX1xX5axX6xX3xX1xX7f5xX4xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX81xX3xX38xX6xX23xX22xX3xX4xX2ffxX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xX34xXa9xX126xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa8xXdxX2c7xX23xX3xXexX1xX118xX23xX3xXexX153xX4xX36xX3xX3dxXdxX3xX9axXdxX81xX27xX3xX3dxX43xX3xX3dxXa9xXd4xXexX3xX7xX63xX4xX3xXexXa9xXaaxX23xX22xX3xXexXa9xXd4xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX5axX23xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX5axX3xX38xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX36xX3xX38xX2c7xX3xX38xX31xXbxX3xX63xX23xX22xX3xX15xX3fxX27xX3xX4xX118xX27xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX5xX118xX23xX3xXexX1xX63xX3xX84xX36xX3xXexXa8xXa9xX126xX4xX3xX1xX122xXexX3xX4xX118xX23xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX38xX35xXdxX3xX23xX22xX12fxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX36xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX4xX1xX63xX4xX36xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX38xX31xXbxX3xX63xX23xX22xX3xX4xX31xX4xX3xXexXdxX3fxX27xX3xX4xX1xX27xeadbxX23xX3xX84xX85xX86xX3xX22xX302xX73xX24xX3xX38xX63xX4xX36xX3xXexX43xXdxX36xX3xX34xX39xX23xX3xX5xX46xX23xX1xX3xX3dxX43xX3xX23xX22xX5axX74xXdxX3xX23xX22xX521xX36xX3xXexXdxX23xX3xX1xX7f5xX4xX2dxX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xX38xX2ffxX36xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX38xX35xXdxX3xX23xX22xX12fxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX3dxX6xXdxX3xXexXa8xX5c6xX3xX4xX4cxX6xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX38xX63xX23xX22xX3xX38xX118xX27xX3xX5xX43xX3xX3dxX79xX3xX4xX2eexX23xX22xX3xX1e4xX27xX6xX23xX3xXexXa8xX7f5xX23xX22xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX149xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xXbxX1xX54xX23xX3xXexXf5xX4xX1xX36xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX4xX2ffxX3xX38xX74xX5axX3xX38xX63xX4xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX5xX43xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX22xXa9xX1e2xX23xX22xX3xX73xdf98xX27xX36xX3xXexX79xX23xX3xXexXa8xX7f5xX23xX22xX3xX9axX54xX23xX3xX4xX1xX4cxX3xX3dxX43xX3xX4xX2ffxX3xXbxX1xX10fcxX73xX3xX4xX1xX78bxXexX3xX3dx169caxX23xX3xX1xX2ffxX6xX3xX4xX6xX5axX85xX3xX9dxX22xXa9xX59fxXdxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX4xX2ffxX3xXexXa8xXf5xX3xXexX27xX81xX3xX3dxX43xX3xXexX43xXdxX3xX23xX1216xX23xX22xX3xXexX1xX2c7xX3xX1xXdxX81xX23xX3xX1e4xX27xX6xX3xXexX118xX73xX3xX23xX1xX312xX23xX3xX4xX4cxX6xX3xX1xX7f5xX36xX3xX55cxX1xX39xX3xX23xX1216xX23xX22xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xXdxX81xX23xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xXexX43xXdxX36xX3xX34xXdxX122xXexX3xX9axX2eexX23xX22xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xXexX43xXdxX3xX3dxX43xX3xX34xX39xX5axX3xX3dxX81xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xXexX43xXdxX85xX3xXcxX43xXdxX3xX23xX1216xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX4xX5c6xX23xX3xXexX1xX2c7xX3xX1xXdxX81xX23xX3xX1e4xX27xX6xX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xXexX1xX43xX23xX1xX3xX1e4xX27xX39xX3xX73xX43xX3xX1xX7f5xX3xX73xX6xX23xX22xX3xX5xX74xXdxX3xX4xX1xX5axX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX4xX4cxX6xX3xX73xX312xX23xX1xX85xX3xX30xX27xX153xXdxX3xX4xX2eexX23xX22xX36xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX4xX2ffxX3xX34xX39xX23xX3xX5xX46xX23xX1xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX5xX43xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX9axX31xX73xX3xX23xX22xX1xX46xX36xX3xX9axX31xX73xX3xX5xX43xX73xX3xX3dxX43xX3xX9axX31xX73xX3xX23xX2ffxXdxX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fx14b90xX1xX31xXexX3xX34xXdxX2c7xX27xX3xXexX74xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX23xX22xX1xX215xX36xX3xXa4xXf5xX3xXexX1xXa9xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX4cxX15xX3xX151xX1xX153xXdxX3xX30xX30xX158xX159xXcexX9dxX3xXexX15exX23xX1xX3xX9dxX22xX27xX15xX30exX23xX3xX149xX312xX23xX1xX3xX42xX39xXdxX3xX22x13ff9xXdxX3xX5xX59fxXdxX3xX4xX39xX73xX3xX1e2xX23xX3xX38xX122xX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3fxX23xX3xXa4xX35xX3xXexXa8xXa9xXaaxX23xX22xX3xXcxX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3dxX43xX3xXexXa8xX27xX15xX67xX23xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXcbxX3fxX3xXcexX5axXd0xX23xX3xX42xXd4xXbxX3xX3dxX126xXdxX3xX34xX43xXdxX3xX23xX2ffxXdxX3xX4xX1xX27xX15xX81xX23xX3xX38xX118xX15xX3xXaccxX3xX23xX22xX1xX46xX6xX36xX3xX34xXf3xX3xXf5xX4xX1xX3xX3dxX43xX3xXa8xX78bxXexX3xX4xX118xX23xX3xXexX1xXdxX122xXexX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xX34xX153xXdxX3xX4xX39xX23xX1xX3xX1xXdxX81xX23xX3xX23xX6xX15xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX39cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX3a3xX1caxX86xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX84xX1cbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX85xX34xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX85xX3dxX23xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX1caxX2xX1cbxX88xX2xX1caxX66cxX9axX3dexX2xX86xX1a2xX1a2xX86xX66cxXexX3dcxX3dcxX3a3xX2xX86xX5xX86xX85xX26xXbxX22xX3f1xXa8xX9xX3dexX3dcxX84xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX39cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX3a3xX1caxX86xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a2xX84xX1cbxXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX2fxXa4xXf5xX3xXexX1xXa9xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX4cxX15xX3xX151xX1xX153xXdxX3xX30xX30xX158xX159xXcexX9dxX3xXexX15exX23xX1xX3xX9dxX22xX27xX15xX30exX23xX3xX149xX312xX23xX1xX3xX42xX39xXdxX85xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX5axX9axX15xXaxX2fxX149xX302xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX3xX9dxX22xX27xX15xX30exX23xX3xX149xX312xX23xX1xX3xX42xX39xXdxX3xX38xX67xX3xX23xX22xX1xX215xX36xX3xXexXa8xX3fxX23xX3xX4xX1e2xX3xX7xXaaxX3xX23xX1xX521xX23xX22xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX38xX67xX3xX38xXa9xXd4xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX2c7xX23xX3xXexX39xXdxX36xX3xX4xX31xX4xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX38xX39xX23xX22xX36xX3xX4xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX4xX118xX23xX3xXexXdxX122xXbxX3xXexXa1bxX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX5xX118xX23xX3xXexX1xX63xX3xX84xX2dxX3xX3dxX6xXdxX3xXexXa8xX5c6xX3xX3dxX43xX3xXexXa8xX31xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX81xX73xX3xX4xX4cxX6xX3xX34xX39xX23xX3xXexX1xX54xX23xX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xX34xX153xXdxX3xX4xX39xX23xX1xX3xX1xX35xXdxX3xX23xX1xX5exXbxX2dxX3xXexX27xX3xX9axXa9x12269xX23xX22xX36xX3xXa8x146f7xX23xX3xX5xX27xX15xX81xX23xX3xXbxX1xX10fcxX73xX3xX4xX1xX78bxXexX3xX38xX74xX5axX3xX38xX63xX4xX36xX3xX34xX39xX23xX3xX5xX46xX23xX1xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xXexXa8xX215xX3xX3dxX521xX23xX22xX3xX3dxX43xX23xX22xX2dxX3xX22xXdx10581xXdxX3xX3dxX67xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX73xX79xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX3dxXa1bxX2dxX3xX4xX2ffxX3xXexXf5xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX4xX6xX5axX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xXexX1xX2bbxX4xX3xX1xXdxX81xX23xX3xX23xX1xXdxX81xX73xX3xX3dxXa1bxX85xX3xX158xX27xX6xX3xX38xX2ffxX36xX3xX22xX2ffxXbxX3xXbxX1xX118xX23xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX73xX35xXexX3xX23xX67xX23xX3xX1xX43xX23xX1xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xX1xXdxX81xX27xX3xX5xX2bbxX4xX36xX3xX1xXdxX81xX27xX3xX1e4xX27xX39xX3xX38xX31xXbxX3xX63xX23xX22xX3xX15xX3fxX27xX3xX4xX118xX27xX36xX3xX23xX1xXdxX81xX73xX3xX3dxXa1bxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa8xXdxX2c7xX23xX3xX55cxXdxX23xX1xX3xXexX122xX3xX1exX3xX1cxXd0xX3xX1xX35xXdxX3xX3dxX43xX3xX1xX35xXdxX3xX23xX1xX5exXbxX3xX1e4xX27xX153xX4xX3xXexX122xX3xXexXa8xX5axX23xX22xX3xXexX312xX23xX1xX3xX1xX312xX23xX1xX3xX73xX126xXdxX85xX0xX88xXbxX2fxX0xX9axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axXa8xX10xX5xX6xXexX10xX9axXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX73xX34xX1exX6xX23xX9axX1exX7xX6xXbxX5axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX5xX43xX73xX3xX4xX79xX23xX22xX3xXexX31xX4xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xXaaxX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX55cxXdxX122xX23xX3xXexX1xX63xX4xX36xX3xX55cx15eafxX3xX23xX1216xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX73xX79xX23xXaxX3xX1xXa8xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xX4xX6xX23xX1exX34xX5axX1exX5xX6xX73xX1exX4xX5axX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exXexX5axX1exX4xX1xX27xX4xX1exX5axX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX5axX1exX55cxXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exX55cxX15xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX73xX5axX23xX88xX1caxX1caxX3dexX3dexX1a2xX1a2xX85xX1xXexX73xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX73xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX1caxX86xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX2xX84xX3a3xX88xX2xX1caxX66cxX9axX1caxX86xX3a3xX3dexX1a2xX1a2xX84xXexX66cxX1cbxX1caxX2xX3dcxX5xX86xX85xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX3dxX2fxX0xX7xXexXa8xX5axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX5xX43xX73xX3xX4xX79xX23xX22xX3xXexX31xX4xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xXaaxX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX55cxXdxX122xX23xX3xXexX1xX63xX4xX36xX3xX55cxX1879xX3xX23xX1216xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX73xX79xX23xXaxX3xX1xXa8xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xX4xX6xX23xX1exX34xX5axX1exX5xX6xX73xX1exX4xX5axX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exXexX5axX1exX4xX1xX27xX4xX1exX5axX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX5axX1exX55cxXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exX55cxX15xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX73xX5axX23xX88xX1caxX1caxX3dexX3dexX1a2xX1a2xX85xX1xXexX73xXaxX2fxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX3xX5xX43xX73xX3xX4xX79xX23xX22xX3xXexX31xX4xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xXaaxX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX55cxXdxX122xX23xX3xXexX1xX63xX4xX36xX3xX55cxX1879xX3xX23xX1216xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX73xX79xX23xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexXa8xX5axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXcbxX126xXbxX3xX34xX302xXdxX3xX9axXa9xX16c5xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX3dxXa1bxX3xX4xX79xX23xX22xX3xXexX31xX4xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX149xX39xX23xX22xX3xX23xX1216xX73xX3xX1caxX86xX1caxX2xX3xX22xX2ffxXbxX3xXbxX1xX118xX23xX3xX22xXdxXaadxXbxX3xX4xX31xX4xX3xX1xX7f5xX4xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX4xX5exXbxX3xX23xX1xX5exXexX3xX4xX31xX4xX3xX55cxXdxX122xX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX73xX126xXdxX36xX3xX1e4xX27xX6xX3xX38xX2ffxX36xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX55cxX1879xX3xX23xX1216xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX3dxXa1bxX36xX3xX55cxXdxX122xX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX73xX79xX23xX36xX3xX31xXbxX3xX9axXa1bxX23xX22xX3xX3dxX43xX5axX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXexXdxX30exX23xX3xX4xX79xX23xX22xX3xXexX31xX4xX36xX3xX38xX31xXbxX3xX63xX23xX22xX3xX15xX3fxX27xX3xX4xX118xX27xX3xX23xX1xXdxX81xX73xX3xX3dxXa1bxX3xX73xX126xXdxX85xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX3dxX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX122xXbxX3xXexXa1bxX4xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX4xX1xX78bxXexX3xX5xXa9xXd4xX23xX22xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX4xX1e2xX3xX7xXaaxX3xX149xX39xX23xX22xX3xX3dxX43xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX1xX81xX3xXexX1xX153xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xXexXa8xX215xX3xX85xX85xX85xXaxX3xX1xXa8xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX5axX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX5axX23xX22xX1exXexX5axX1exX4xX1xX27xX4xX1exX4xX5axX1exX7xX5axX1exX9axX6xX23xX22xX1exX3dxX6xX1exX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX1xX10xX1exXexX1xX5axX23xX22xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXa8xXdxX1exX3dxX27xX23xX22xX1exX73xX6xX23xX1xX1exX5axX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX55cxX15xX1exX6xX23xX1xX88xX1caxX1caxX3dexX3dexX86xX2xX85xX1xXexX73xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX88xX73xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX1caxX86xX88xX23xX10xX39cxX7xX88xX1caxX2xX84xX3a3xX88xX3dcxX3dexX9axX2xX2xX2xX86xX1cbxX84xX86xXexX84xX1cbxX1a2xX3a3xX66cxX5xX86xX85xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX38xX35xX23xX22xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX1xX5exX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX3dxX67xX3xX4xX27xX35xX4xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX73xX74xX23xX22xX3xX4xX79xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX81xXbxX3xX84xX85xX86xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX3dxX2fxX0xX7xXexXa8xX5axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX122xXbxX3xXexXa1bxX4xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX4xX1xX78bxXexX3xX5xXa9xXd4xX23xX22xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX4xX1e2xX3xX7xXaaxX3xX149xX39xX23xX22xX3xX3dxX43xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX1xX81xX3xXexX1xX153xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xXexXa8xX215xX3xX85xX85xX85xXaxX3xX1xXa8xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX5axX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX5axX23xX22xX1exXexX5axX1exX4xX1xX27xX4xX1exX4xX5axX1exX7xX5axX1exX9axX6xX23xX22xX1exX3dxX6xX1exX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX1xX10xX1exXexX1xX5axX23xX22xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXa8xXdxX1exX3dxX27xX23xX22xX1exX73xX6xX23xX1xX1exX5axX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX55cxX15xX1exX6xX23xX1xX88xX1caxX1caxX3dexX3dexX86xX2xX85xX1xXexX73xXaxX2fxXcxXdxX122xXbxX3xXexXa1bxX4xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX4xX1xX78bxXexX3xX5xXa9xXd4xX23xX22xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX63xX4xX3xX4xX1e2xX3xX7xXaaxX3xX149xX39xX23xX22xX3xX3dxX43xX3xX1cxX54xX15xX3xX9axX2bbxX23xX22xX3xX1xX81xX3xXexX1xX153xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX1xX3xXexXa8xX215xX3xX85xX85xX85xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexXa8xX5axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXa4xXf5xX3xXexX1xXa9xX3xX42xX27xX15xX81xX23xX3xX4cxX15xX3xX151x14527xX3x1666cxX23xX1xX3xXa0cxX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xXa11xX3xX42xX302xX3xX42xX27xX15xX3xXcxX1xX43xX23xX1xX3xX23xX1xX78bxX23xX3xX73xX74xX23xX1xX3xX4xX118xX23xX3xXexX5exXbxX3xXexXa8xX27xX23xX22xX3xX38xXf3xXdxX3xX73xX126xXdxX3xX73xX74xX23xX1xX3xX73xXb1dxX3xXbxX1xXa9xX1e2xX23xX22xX3xXexX1xX63xX4xX3xX5xXd0xX23xX1xX3xX38xX74xX5axX36xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX4xX31xX4xX1xX36xX3xX5xX67xX3xX5xX153xXdxX3xX5xX43xX73xX3xX3dxXdxX81xX4xX2dxX3xX73xXaaxX3xXa8xX35xX23xX22xX3xX9axX54xX23xX3xX4xX1xX4cxX36xX3xX38xXdxX3xX38xX79xXdxX3xX3dxX126xXdxX3xX7xXdxX122xXexX3xX4xX1xX798xXexX3xX55cxdc32xX3xX5xX27xX5exXexX36xX3xX55cxX1f66xX3xX4xXa9xX1e2xX23xX22xX3xX3dxX43xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX27xX15xX3xX3dxX6xXdxX3xXexXa8xX5c6xX36xX3xXexXa8xX31xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX81xX73xX3xX4xX4cxX6xX3xX23xX22xXa9xX59fxXdxX3xX38xX63xX23xX22xX3xX38xX118xX27xX85xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX3dxX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX88xX27xX5xX2fxX0xX9axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX2fxX0xX88xX9axXdxX3dxX2fxX0xX88xX9axXdxX3dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ec9xX27xXexX1xX5axXa8xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xX42xX43xX0xX88xXbxX2f
Thu Hà