Thêm 3 nhà máy ô tô tại Việt Nam phải tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19
Mới đây, 3 nhà máy ô tô là VinFast, Nissan và Mercedes-Benz đã phải tạm dừng sản xuất để ứng phó với đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
5bf4xb4caxc904xe239xe0dbx10d1axe54dxb49ax5e39xX7xbe9fxa66fx6a07xccc2x8dadx6ef6xX5x9f63xXaxf243xXcxX1x820dx6eccxX3x5e3axX3x105baxX1x6c4axX3xX16x6408xa616xX3xed49xX3xXexX22xX3xXex946fxXdxX3xe63fxXdx113cexXexX3xe16exX6xX16xX3xXbxX1x78afxXdxX3xXexX28xX16xX3x9030xf749xX1axfbadxX3xX1xd931xX28xXexX3xd85cx838dxX1axX40xX3x11310x7e93xX3xX3dx87ffxX4xX1xX3x8f3axX43xX4cxXdxX3dxeffbxX2x67d2xX0x8a04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b21xX10xX6xX3dxXaxX12xc291x6c62xXdxX3xX47xce47xX20x104dexX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xX5xX1cxX3xX2bxXdxX1axbeeaxX6xX7xXexX79xX3xX30xXdxX7xX7xX6xX1axX3xX4cxX1cxX3xX72xX10xb990xX4xX10xX3dxX10xX7xX59x7d95xX10xX1axe745xX3xX47x724bxX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3x820bxbf8bx7caaxXexX3xX47xf237xX3x63f8xX1axX40xX3xXbxX1x8a3cxX3xX4cxX73xXdxX3xX47xX28xXdxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX3xX47xX6xX1axX40xX3xX3dxXdx7651xX1axX3x898fxXdx9c2exX1axX3xXbxX1xXcbxX4xX3xXexX28xXbx912dxX0xX5dxXbxX12xX0xX3dxXdxX4cxX3xXdxX3dxX9xXaxX6xXa2xXexXdxX4xX5xX10xX59xXf3xX43xX3dxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX59xXf3xX43xX3dxX20xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX12x836exX6xXc4xX3xX4xX1fxX4xX3x8417xX22xX1axX40xX3xX5xX73xX1axc87dxX3xX4x5e4cxX6xX3xX1axX40xX1cxX1axX1xX3xX22xX3xXexX22xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xbffexX90xX43xXa2xX3dxX79xX3xX6cxX43xX1axX3dxX6xX79xX3xXcxX43xX20xX43xXexX6xX79xX3xX6cxX20xXc4xX1axX3dxX6xXdxff9fxX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX79xX3xXexX1xX4dxX3xX16xX73xXdxX3xX47xX77xX20xX79xX3xX18xX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3x9009xX1xX1fxX4xX3xX5xX1cxX3xX2bxXdxX1axX90xX6xX7xXexX79xX3xX30xXdxX7xX7xX6xX1axX3xX4cxX1cxX3xX72xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX59xXa9xX10xX1axXacxX3xX4xc409xX1axX40xX3xX47xXafxX3xX4xX1x7a0cxX1axX1xX3xXexX1xXcbxX4xX3xXexX1xX22xX1axX40xX3xXf3xX1fxX43xX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xXexX28xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX12xX54xf415xX3xXexX1xXc9xX79xX3xX2bxXdxX1axX90xX6xX7xXexX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xXexX28xXdxX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX22xXexX22xX3x94e9xX3xX6cxX36xXdxX3xdc63xX1xf96axX1axX40xX3xXexX3exX3xX1axX40xX1cxX20xX3x6669xX5dxd597xX100xX3xX30xX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX47xX6xX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX4xX36xX3xX22xX3xXexX22xX3xX4cxX1cxX3xXc3xX10xX3xX16xX1fxX20xX3xX40xeb41xX16xX3xX4xX1fxX4xX3xX16x699dxXc4xe1bexX3x6c56xXc4xXc3xX3xX13exfc33x10c57xX100xfe2bxX79xX3xX2cfxXc4xXc3xX3xX2d4xX2d5xX100xX2d7xX79xX3xX90xX6xX3dxXdxX5xX3xX168xX22xX3xXexX22xX185xX3xX4cxX1cxX3xd0bcxX5xX6xXa2xX6xX79xX3x6793xX16xXbxX10xX7xX3xX4cxX1cxX3xX2cfxXc4xX3dxX43xX3xX168xXc3xX10xX3xX16xX1fxX20xX185xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX1axXexX10xXa2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xfa9exXdxXbxX10xXf3xX43xXc3xXaxX3xX1xXa2xX10x1152fxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cdxX5dxX5dxXdxX16xX6xX40xX10xX7xX100xX4cxX43xX4cxX100xX4cxX1axX5dxX334xX5bxX5bxX2d7xX5dxXc4xXbxX5xX43xX6xX3dxX10xX3dxX5dxXbxX10xX340xX5xX1xX297xXc4xX4cxX1c8xX18xX340xXa2xX334xX1xX3dxXexXacxX6xX6xX40xX5dxX2d5xX2d7xX2d5xX2d7x9362xX2d7xX297xX380xX2d7x722exX5dxX4cxXdxX1axX340xX6xX7xXexX2xX380xX340xX20xf678xX4xX100x7c25xXbxX40xXaxX12xX0xXdxX16xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX59xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX334xXdxX3dxXexX1xX2cdxX3xX295xX2xX385xXbxXc3x1087dxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX2cdxX3xX297xX2d7xX5bxXbxXc3xX3c4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX4cxXdxX2dxXexX3xX1axX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX4xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX3xX1xX4dxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX100xXf3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1axX1xX100xX4cxX1axX5dxX1axX10xX334xX7xX5dxX2d5xX2d7xX2xX18xX5dxX2xX2d5x10dfdxX3dxX2d7xX2d5xX2xX2xX297xX2xX297xXexX2d5xX2d7xX295xX297xX5xX2xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX3dxX6xXexX6xX59xXbxX1xX43xXexX43xX59xX43xXa2xXdxX40xXdxX1axX6xX5xX59xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cdxX5dxX5dxXdxX16xX6xX40xX10xX7xX100xX4cxX43xX4cxX100xX4cxX1axX5dxXc4xXbxX5xX43xX6xX3dxX10xX3dxX5dxXbxX10xX340xX5xX1xX297xXc4xX4cxX1c8xX18xX340xXa2xX334xX1xX3dxXexXacxX6xX6xX40xX5dxX2d5xX2d7xX2d5xX2d7xX380xX2d7xX297xX380xX2d7xX385xX5dxX4cxXdxX1axX340xX6xX7xXexX2xX380xX340xX20xX392xX4xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX3dxX6xXexX6xX59xX3dxX10xX7xX4xX9xXaxX2bxXdxX1axX90xX6xX7xXexX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xXexX28xXdxX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX22xXexX22xX3xX281xX3xX6cxX36xXdxX3xX287xX1xX289xX1axX40xX3xXexX3exX3xX1axX40xX1cxX20xX3xX295xX5dxX297xX100xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX43xX1axXaxX12xX2bxXdxX1axX90xX6xX7xXexX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xXexX28xXdxX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX22xXexX22xX3xX281xX3xX6cxX36xXdxX3xX287xX1xX289xX1axX40xX3xXexX3exX3xX1axX40xX1cxX20xX3xX295xX5dxX297xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX12xX13exX6xXc4xX3xX1c8xX1xXdxX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xd3a3xX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX79xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX2bxXdxX1axX90xX6xX7xXexX3xX7xdec7xX3xX4xa0d5xX1axX40xX3xX4xX1fxX4xX3xXf3xX48xX3xXbxX1x1021fxX1axX3xXexX1xXc4xX48xX4xX3xXexX636xXbxX3xX47xX43xX1cxX1axX3xX2bxXdxX1ax7844xXa2xX43xXc4xXbxX3xX1axX40xX1xXdxX15xX1axX3xX4xXcbxXc4xX79xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX43xX28xXdxX3xX16xX1fxX20xX3xXexX1xX281xX3xX168xXc3xX77xX16xX3xX1axX1xX636xXbxX3xX4cxX1cxX3xX1c8xX1xX22xX1axX40xX3xXc3xX77xX16xX3xX1axX1xX636xXbxX185xX79xX3xX16xX1fxX20xX3xX47xX43xX3xXexX1xX77xX1axX3xX1axX1xXdxX2dxXexX3xX47xXc9xX3xX4xXc4xX1axX40xX3xXcbxX1axX40xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX50xX3xXexXa2xX606xdb44xX1axX40xX3xXexXa2xX43xX1axX40xX3xX1axX606xX73xX4xX100xX3xXcxXa2xX43xX1axX40xX3xXexX1xX6bexXdxX3xX40xXdxX6xX1axX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX5xX1cxX16xX3xX22xX3xXexX22xX79xX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX7xX626xX3xX146xX1axX40xX1xXdxX15xX1axX3xX4xXcbxXc4xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexXa2xXdxXc9xX1axX3xX7xX36xX1axX3xXbxX1x6217xX16xX3xX16xX73xXdxX3xX4cxX1cxX3xX16xX281xX3xXa2xX48xX1axX40xX3xX16xX28xX1axX40xX3xX5xX606xX73xXdxX14exX100xX3xX2bxXdxX1axX90xX6xX7xXexX3xX4xX1xX43xX3xXf3xXdxXf5xXexX79xX3xX4xX1xX606xX6xX3xXexX1xXc9xX3xX1axXd1xXdxX3xXexXa2xX606xX73xX4xX3xXexX1xX6bexXdxX3xX47xXdxXc9xX16xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xXexXa2xX281xX3xX5xX28xXdxX79xX3xX4cxX4dxX3xXexX629xX20xX3xXexX1xXc4xX48xX4xX3xX3dxXdxXf0xX1axX3xXf3xXdxXf5xX1axX3xX3dxX50xX4xX1xX3xXf3xX2dxX1axX1xX3xX4cxX1cxX3xX54xX1x7b99xX3xXexX1xX50xX3xX4xX151xX6xX3xX54xX1xX1fbxX1axX1xX3xXbxX1xX151xX100xX3xe7cfxXc4xX20xXf5xXexX3xX47xX50xX1axX1xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX606xX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX1axX1x7ff2xX16xX3xXf3xX36xX43xX3xX4cxX2dxX3xX5xd6c6xX4xX3xX5xX606xe534xX1axX40xX3xX5xX6xX43xX3xX47xX48xX1axX40xX3xX1c8xX1xXdxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX3xX3dxXdxXf0xX1axX3xXf3xXdxXf5xX1axX3xXbxX1xXcbxX4xX3xXexX28xXbxX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX12xXcxXa2xX43xX1axX40xX3xX1c8xX1xXdxX3xX47xXd1xX79xX3xX30xXdxX7xX7xX6xX1axX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX4xX1f2xX1axX40xX3xXexX1xX22xX1axX40xX3xXf3xX1fxX43xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xXexX3exX3xX2xX59xX2xX385xX5dxX297xX100xX3xX30xXdxX7xX7xX6xX1axX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX7xX626xX3xX4xX1xXc4xX20xXc9xX1axX3xX7xX6xX1axX40xX3xX5xX1cxX16xX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xXexXa2xX7e1xX4xX3xXexXc4xX20xXf5xX1axX3xXexX1xX22xX1axX40xX3xX392xXc4xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX22xX1axX40xX3xX4xX247xX3xX1axX1xX606xX3xX1xX43xXexX5xXdxX1axX10xX79xX3xX10xX16xX6xXdxX5xc726xX3xX47xXc9xX3xX3dxXc4xX20xX3xXexXa2xX4dxX3xX5xXdxX15xX1axX3xX5xX28xX4xX3xX4xX22xX1axX40xX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xX4cxX73xXdxX3xX1c8xX1xX1fxX4xX1xX3xX1xX1cxX1axX40xX79xX3xX47xd989xXdxX3xXexX1fxX4xX3xX1c8xXdxX1axX1xX3xX3dxX43xX6xX1axX1xX3xX4cxX1cxX3xX4xX1fxX4xX3xX1axX1xX1cxX3xX4xXc4xX1axX40xX3xX4xXc5xXbxX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX1axXexX10xXa2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX334xXdxXbxX10xXf3xX43xXc3xXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cdxX5dxX5dxXdxX16xX6xX40xX10xX7xX100xX4cxX43xX4cxX100xX4cxX1axX5dxX334xX5bxX5bxX2d7xX5dxXc4xXbxX5xX43xX6xX3dxX10xX3dxX5dxXbxX10xX340xX5xX1xX297xXc4xX4cxX1c8xX18xX340xXa2xX334xX1xX3dxXexXacxX6xX6xX40xX5dxX2d5xX2d7xX2d5xX2d7xX380xX2d7xX297xX380xX2d7xX385xX5dxX16xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX380xXf3xX10xX1axXacxX380xX4xX2xX451xX2d7xX380xXexX1xX6xX1axX1xX1axXdxX10xX1axX380x103fcxX380xX7xXf3xXc4xX1axX380xX6xX3dxX16xX7xX380xX7xX340xX5xX1xX100xX395xXbxX40xXaxX12xX0xXdxX16xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX59xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX334xXdxX3dxXexX1xX2cdxX3xX295xX2xX385xXbxXc3xX3c4xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX2cdxX3xX297xX2xX2d7xXbxXc3xX3c4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX4cxXdxX2dxXexX3xX1axX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX4xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX3xX1xX4dxX1axX1xX3xX2d5xXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX100xXf3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1axX1xX100xX4cxX1axX5dxX1axX10xX334xX7xX5dxX2d5xX2d7xX2xX18xX5dxX2xX2d5xX451xX3dxX2d7xX2d5xX2xX2xX297xX2xX297xXexX385xX385xX2xX2xX5xX2d5xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX3dxX6xXexX6xX59xXbxX1xX43xXexX43xX59xX43xXa2xXdxX40xXdxX1axX6xX5xX59xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cdxX5dxX5dxXdxX16xX6xX40xX10xX7xX100xX4cxX43xX4cxX100xX4cxX1axX5dxXc4xXbxX5xX43xX6xX3dxX10xX3dxX5dxXbxX10xX340xX5xX1xX297xXc4xX4cxX1c8xX18xX340xXa2xX334xX1xX3dxXexXacxX6xX6xX40xX5dxX2d5xX2d7xX2d5xX2d7xX380xX2d7xX297xX380xX2d7xX385xX5dxX16xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX380xXf3xX10xX1axXacxX380xX4xX2xX451xX2d7xX380xXexX1xX6xX1axX1xX1axXdxX10xX1axX380xX9b7xX380xX7xXf3xXc4xX1axX380xX6xX3dxX16xX7xX380xX7xX340xX5xX1xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX3dxX6xXexX6xX59xX3dxX10xX7xX4xX9xXaxX72xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX59xXa9xX10xX1axXacxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX5x9d45xXbxX3xXa2xX1fxXbxX3xXc3xX10xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexXa2xX43xX1axX40xX3xX1xX6xXdxX3xXexXc4x922cxX1axX3xX47xXf5xX1axX3xX1xXf5xXexX3xX1axX40xX1cxX20xX3xX2xX385xX5dxX297xX100xX3x5c93xX1axX1xX2cdxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX15xX1axX100xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX43xX1axXaxX12xX72xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX59xXa9xX10xX1axXacxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX5xXbacxXbxX3xXa2xX1fxXbxX3xXc3xX10xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexXa2xX43xX1axX40xX3xX1xX6xXdxX3xXexXc4xXbcfxX1axX3xX47xXf5xX1axX3xX1xXf5xXexX3xX1axX40xX1cxX20xX3xX2xX385xX5dxX297xX0xXdxX12xX100xX3xXbe5xX1axX1xX2cdxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX15xX1axX100xX0xX5dxXdxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX47xX28xXdxX3xX3dxXdxX2dxX1axX3xX72xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX59xXa9xX10xX1axXacxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX79xX3xX4xX22xX1axX40xX3xXexX20xX3xX47xXafxX3xX392xXc4xX20xXf5xXexX3xX47xX50xX1axX1xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX5xXbacxXbxX3xXa2xX1fxXbxX3xXc3xX10xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexXa2xX43xX1axX40xX3xX1xX6xXdxX3xXexXc4xXbcfxX1axX3xX47xXf5xX1axX3xX1xXf5xXexX3xX1axX40xX1cxX20xX3xX2xX385xX5dxX297xX3xX4cxX1cxX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xX16xX281xX3xX4x6769xX6xX3xXexXa2xX281xX3xX5xX28xXdxX3xX7xX626xX3xXbxX1xX247xX3xXexX1xXc4xX48xX4xX3xX4cxX1cxX43xX3xXexX4dxX1axX1xX3xX1xX4dxX1axX1xX3xXexX1xX7e1xX4xX3xXexXf5xX3xX4xX1f2xX1axX40xX3xX1axX1xX606xX3xX4xX1fxX4xX3xX392xXc4xX20xXf5xXexX3xX47xX50xX1axX1xX3xX4xX151xX6xX3xX54xX1xX1fbxX1axX1xX3xXbxX1xX151xX3xX4cxX1cxX3xX4xX1fxX4xX3xX4x106fbxX3xX392xXc4xX6xX1axX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX1ax10851xX1axX40xX100xX64bxXdxX8ffxX1axX40xX3xX4cxX73xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3xX1c8xX1xX1fxX4xX79xX3xX72xX10xXa2xX4xX10xX3dxX10xX7xX59xXa9xX10xX1axXacxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX4xX1f2xX1axX40xX3xX47xXafxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xXexX28xXdxX3xXcxX287xX3xX6cxX54xX72xX3xX3dxX7e1xX3xX1c8xXdxXf5xX1axX3xX47xXf5xX1axX3xX1xXf5xXexX3xX1axX40xX1cxX20xX3xX2xX385xX5dxX297xX3xX1xX43x8990xX4xX3xX4xXd1xX3xXexX1xXc9xX3xX5xX77xXc4xX3xX1xXd97xX1axX3xXexXc4x7440xX3xXexX4dxX1axX1xX3xX1xX4dxX1axX1xX3xXexX1xX7e1xX4xX3xXexXf5xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX12xXcxXa2xX43xX1axX40xX3xX1c8xX1xXdxX3xX47xXd1xX79xX3xX47xX8ffxXdxX3xX4cxX73xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xXexXa2xX606xX6bexX1axX40xX3xX1xX7e6xXbxX3xX4xXbcfxX1axX3xX1xbc81xX3xXexXa2xX7e6xX3xX4cx10aa7xX3xX1c8x5c0cxX3xXexX1xXc4xX636xXexX3xX1xX43xXe1cxX4xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX4dxX1axX1xX3xX1xXc4xX8ffxX1axX40xX3xX1c8xX1xX71bxX1axX3xX4xXc5xXbxX79xX3xX4xX1fxX4xX3xX47xX28xXdxX3xX5x997axX3xX4cxX1cxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX4cxX247xX3xX3dxXdxX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4xX151xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX47xX28xXdxX3xX5xXebcxX3xX4cxX2cbxX1axX3xX4xXd1xX3xXexX1xXc9xX3xX1xXe83xX3xXexXa2xX7e6xX3xX47xX606xX7e6xX4xX100xX5dxX100xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xX3dxXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxXa2xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX15xX1axX3xX392xXc4xX6xX1axX2cdxX0xX5dxX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xXc4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX59xXexX1xXc4xX16xXf3xX59xX6xX1axX3dxX59xX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xXf3xXbacxXexX3xXexX6xX20xX3xX64bxX10xX1axX10xXa2xX6xX5xX3xX72xX43xXexX43xXa2xX7xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX22xX3xXexX22xX3xX47xXdxX2dxX1axXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXc3xX10xX5dxX1xX43xX1axX3dxX6xX59xXf3xX6xXexX59xXexX6xX20xX59xX40xX10xX1axX10xXa2xX6xX5xX59xX16xX43xXexX43xXa2xX7xX59xX7xX6xX1axX59xXc3xXc4xX6xXexX59xX43xX59xXexX43xX59xX3dxXdxX10xX1axX5dxX2xX451xX5bxX451xX5bxX2d7xX100xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX40xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xX2d5xX2d7xX5dxX1axX10xX334xX7xX5dxX2d5xX2d7xX2xX18xX5dxX2xX2d7xX451xX3dxX295xX2d7xX5bxX297xX295xX2d5xX2d7xXexX295xX295xX2xX2d7xX5xX2d7xX59xX40xX16xX59xX2xX59xX9b7xX9b7xX2xX385xX59xX2xX385xX451xX385xX451xX451xX5bxX5bxX2d5xX9b7xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxX4cxX12xX0xX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xXf3xXbacxXexX3xXexX6xX20xX3xX64bxX10xX1axX10xXa2xX6xX5xX3xX72xX43xXexX43xXa2xX7xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX22xX3xXexX22xX3xX47xXdxX2dxX1axXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXc3xX10xX5dxX1xX43xX1axX3dxX6xX59xXf3xX6xXexX59xXexX6xX20xX59xX40xX10xX1axX10xXa2xX6xX5xX59xX16xX43xXexX43xXa2xX7xX59xX7xX6xX1axX59xXc3xXc4xX6xXexX59xX43xX59xXexX43xX59xX3dxXdxX10xX1axX5dxX2xX451xX5bxX451xX5bxX2d7xX100xX1xXexX16xXaxX12xX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xXf3xXbacxXexX3xXexX6xX20xX3xX64bxX10xX1axX10xXa2xX6xX5xX3xX72xX43xXexX43xXa2xX7xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX22xX3xXexX22xX3xX47xXdxX2dxX1axX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX6cxX6xXdxX3xX1xXafxX1axX40xX3xX1xX7e6xXbxX3xXexX1fxX4xX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xX1c8xXf5xX3xX4cxX1cxX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexXa2xXdxXc9xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX16xX2cbxXc4xX3xXc3xX10xX3xX47xXdxX2dxX1axX3xX7xXd3bxX3xX3dxX247xX1axX40xX3xX1c8xXf5xXexX3xX4xXc5xXc4xX3xX16xX73xXdxX3xX4xX151xX6xX3xX64bxX10xX1axX10xXa2xX6xX5xX3xX72xX43xXexX43xXa2xX7xX79xX3xX4cxX73xXdxX3xX1axX40xX43xX28xXdxX79xX3xX1axX48xXdxX3xXexX1xXc5xXexX3xX4xX151xX6xX3xX6cxX43xX1axX3dxX6xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX1fxX4xX3xX392xXc4xXbcfxX20xX3xX1xX1cxX1axX40xX3xX1c8xX1xX22xX1axX40xX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xX20xXf5xXc4xX3xX281xX3xXcxX287xX3xX6cxX1cxX3xXcx100f3xX1axX1xX3xX47xXafxX3xX4xX1xXc5xXbxX3xX1xX1cxX1axX1xX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1c8xXdxX1axX1xX3xX3dxX43xX6xX1axX1xXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXexX1xXc4xX43xX1axX40xX59xX16xX6xXdxX59xX3dxXdxX4xX1xX59xX4cxXc4xX5dxX4xX6xX4xX59xX392xXc4xX6xX20xX59xX1xX6xX1axX40xX59xX1c8xX1xX43xX1axX40xX59xXexX1xXdxX10xXexX59xX20xX10xXc4xX59xX43xX59xXexXbxX59xX1xX6xX59xXexXdxX1axX1xX59xX3dxX6xX59xX4xX1xX6xXbxX59xX1xX6xX1axX1xX59xX4cxXdxX10xX4xX59xX3dxXc4xX1axX40xX59xX1c8xXdxX1axX1xX59xX3dxX43xX6xX1axX1xX5dxX2xX451xX5bxX451xX297xX2d7xX100xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX40xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xX2d5xX2d7xX5dxX1axX10xX334xX7xX5dxX2d5xX2d7xX2xX18xX5dxX2xX297xX2d5xX3dxX385xX2xX18xX385xX2d7xX2d5xX2xXexX5bxX297xX295xX451xX9b7xX5xX2d7xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxX4cxX12xX0xX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX1fxX4xX3xX392xXc4xXbcfxX20xX3xX1xX1cxX1axX40xX3xX1c8xX1xX22xX1axX40xX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xX20xXf5xXc4xX3xX281xX3xXcxX287xX3xX6cxX1cxX3xXcxX121cxX1axX1xX3xX47xXafxX3xX4xX1xXc5xXbxX3xX1xX1cxX1axX1xX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1c8xXdxX1axX1xX3xX3dxX43xX6xX1axX1xXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXexX1xXc4xX43xX1axX40xX59xX16xX6xXdxX59xX3dxXdxX4xX1xX59xX4cxXc4xX5dxX4xX6xX4xX59xX392xXc4xX6xX20xX59xX1xX6xX1axX40xX59xX1c8xX1xX43xX1axX40xX59xXexX1xXdxX10xXexX59xX20xX10xXc4xX59xX43xX59xXexXbxX59xX1xX6xX59xXexXdxX1axX1xX59xX3dxX6xX59xX4xX1xX6xXbxX59xX1xX6xX1axX1xX59xX4cxXdxX10xX4xX59xX3dxXc4xX1axX40xX59xX1c8xXdxX1axX1xX59xX3dxX43xX6xX1axX1xX5dxX2xX451xX5bxX451xX297xX2d7xX100xX1xXexX16xXaxX12xX54xX1fxX4xX3xX392xXc4xXbcfxX20xX3xX1xX1cxX1axX40xX3xX1c8xX1xX22xX1axX40xX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xX20xXf5xXc4xX3xX281xX3xXcxX287xX3xX6cxX1cxX3xXcxX121cxX1axX1xX3xX47xXafxX3xX4xX1xXc5xXbxX3xX1xX1cxX1axX1xX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1c8xXdxX1axX1xX3xX3dxX43xX6xX1axX1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX30xX40xX1cxX20xX3xX2d5xX5dxX297xX79xX3xXa9xX1fxX43xX3xX6cxX1cxX3xXcxX121cxX1axX1xX3xX47xXdxX2dxX1axX3xXexXd3bxX3xX4xXd1xX3xX47xXda4xX1axX40xX3xXf3xX1cxXdxX3xX146xXa9xXc5xXexX3xX4xX1xXc5xXbxX3xX5xX2dxX1axX1xX3xX4xXc5xX16xX79xX3xX1axX1xXdxXe8axXc4xX3xX392xXc4xXbcfxX20xX3xX1xX1cxX1axX40xX3xX1c8xX1xX22xX1axX40xX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xX20xXf5xXc4xX3xX281xX3xX6cxX1cxX3xXcxX121cxX1axX1xX3xX4cxX2cbxX1axX3xX16xX281xX3xX4xXd3bxX6xX3xX47xXd1xX1axX3xX1c8xX1xX1fxX4xX1xX14exX100xX3xX30xX40xX6xX20xX3xX7xX6xXc4xX3xX47xXd1xX79xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXd3bxX6xX3xX1xX1cxX1axX40xX3xX1axX1cxX20xX3xX47xXafxX3xX47xX606xX7e6xX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX7e1xX4xX3xX5xX606xX7e6xX1axX40xX3xXexX73xXdxX3xXexXc4xX20xX15xX1axX3xXexXa2xXc4xX20xXe8axX1axX3xX4cxX1cxX3xXexX1xX7e1xX4xX3xX1xXdxX2dxX1axX3xX4cxXdxX2dxX4xX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1c8xXdxX1axX1xX3xX3dxX43xX6xX1axX1xX3xXexX1xX10xX43xX3xX392xXc4xX20xX3xX47xX50xX1axX1xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX5xX1cxX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3xXexXdxXf5xXbxX3xXexX1xX10xX43xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX4cxX4dxX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXc3xX10xX5dxX1xX43xX1axX3dxX6xX59xX4cxXdxX10xXexX59xX1axX6xX16xX59xX5xX6xX59xX1xX6xX1axX40xX59xXc3xX10xX59xXexXdxX10xXbxX59xXexX1xX10xX43xX59xXbxX1xX6xXdxX59xX1axX40xXc4xX1axX40xX59xX7xX6xX1axX59xXc3xXc4xX6xXexX59xX4cxXdxX59xX4xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX5dxX2xX451xX5bxX9b7xX18xX2d7xX100xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX40xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xX2d5xX2d7xX5dxX1axX10xX334xX7xX5dxX2d5xX2d7xX2xX18xX5dxX2xX2d7xX451xX3dxX18xX2xX385xX385xX2d5xX297xX9b7xXexX2d5xX9b7xX18xX9b7xX295xX5xX2d7xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxX4cxX12xX0xX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX5xX1cxX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3xXexXdxXf5xXbxX3xXexX1xX10xX43xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX4cxX4dxX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXc3xX10xX5dxX1xX43xX1axX3dxX6xX59xX4cxXdxX10xXexX59xX1axX6xX16xX59xX5xX6xX59xX1xX6xX1axX40xX59xXc3xX10xX59xXexXdxX10xXbxX59xXexX1xX10xX43xX59xXbxX1xX6xXdxX59xX1axX40xXc4xX1axX40xX59xX7xX6xX1axX59xXc3xXc4xX6xXexX59xX4cxXdxX59xX4xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX5dxX2xX451xX5bxX9b7xX18xX2d7xX100xX1xXexX16xXaxX12xX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX5xX1cxX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3xXexXdxXf5xXbxX3xXexX1xX10xX43xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xX4cxX4dxX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX6cxX43xX1axX3dxX6xX3xX5xX1cxX3xX1xXafxX1axX40xX3xXc3xX10xX3xXexX1xXcbxX3xX297xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX4cxX4dxX3xX47xX28xXdxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX100xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX43xXa2xX3dxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXc3xX10xX5dxX340xX43xXa2xX3dxX59xX4cxXdxX10xXexX59xX1axX6xX16xX59xXexX6xX16xX59xX1axX40xXc4xX1axX40xX59xX7xX6xX1axX59xXc3xXc4xX6xXexX5dxX2xX451xX5bxX2d5xX9b7xX2xX100xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX40xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xX2d5xX2d7xX5dxX1axX10xX334xX7xX5dxX2d5xX2d7xX2xX2d5xX5dxX2xX18xX297xX3dxX2d5xX2d5xX2d5xX18xX5bxX2d5xX2xXexX2xX9b7xX2xX2xX9b7xX5xX2d7xX100xX395xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX22xX3xXexX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX28xX16xX3xX3dxX3exX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxX4cxX12xX0xX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX43xXa2xX3dxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexXaxX3xX1xXa2xX10xX340xX9xXaxX5dxXc3xX10xX5dxX340xX43xXa2xX3dxX59xX4cxXdxX10xXexX59xX1axX6xX16xX59xXexX6xX16xX59xX1axX40xXc4xX1axX40xX59xX7xX6xX1axX59xXc3xXc4xX6xXexX5dxX2xX451xX5bxX2d5xX9b7xX2xX100xX1xXexX16xXaxX12xX90xX43xXa2xX3dxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX3exX1axX40xX3xX7xX36xX1axX3xXc3xXc4xXc5xXexX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa2xX43xX1axX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX30xX1xX1cxX3xX16xX1fxX20xX3xX90xX43xXa2xX3dxX3xXexX28xXdxX3xX6cxX36xXdxX3x7d8bxX606xXd97xX1axX40xX3xX5xXbacxXbxX3xXa2xX1fxXbxX3xX4xX1fxX4xX3xX3dxX289xX1axX40xX3xdeb9xX4xX43xX13exXbxX43xXa2xXexX79xX3xXcxX43xXc4xXa2xX1axX10xX43xX79xX3xXcxXa2xX6xX1axX7xXdxXexX3xXexX28xX16xX3xX1axX40xX606xX1axX40xX3xX1xX43xX28xXexX3xX47xX48xX1axX40xX3xXexX3exX3xX2d5xX295xX5dxX18xX79xX3xX3dxX7e1xX3xX1c8xXdxXf5xX1axX3xX1c8xf445xX43xX3xX3dxX1cxXdxX3xX4cxX1cxXdxX3xXexXc4xXbcfxX1axX3xX4cxX4dxX3xX3dxX50xX4xX1xX3xX54xX43xX4cxXdxX3dxX59xX2xX5bxX100xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxXc4xX5xX12xX0xX3dxXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa2xXaxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xX5dxX3dxXdxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX3dxX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX59xX6xX5xXdxX40xX1axX2cdxX3xXa2xXdxX40xX1xXexX3c4xXaxX12xX0xX10xX16xX12xXcxX1xX10xX43xX3xXa9xX36xX43xX3xX2cfxXdxX1axX1xX5dxX2bxef09xX2bxX100xX2bxX30xX0xX5dxX10xX16xX12xX0xX5dxXbxX12