Nóng hầm hập, công nhân “quên lễ” trên công trường sân vận động Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ lễ, dưới cái nắng như đổ lửa, những người công nhân trên công trường sân vận động Hà Tĩnh vẫn hăng say lao động, đẩy nhanh tiến độ để kịp ngày bàn giao công trình
8d3dxed71xb44exb4e0x10ff6x8e7dxe632xc28dxfca2xX7x11ab0xd591x102ffxaf93xd89ax10461xX5xaf5axXaxb3b6x959bxd564xe596x1006dxX3xX1xd066x92cdxX3xX1xb0acxXbx9e3bxX3xX4xff64xX15xX16xX3xX15xX1xbf7axX15xX3xXaxb096x10746x114f6xX15xX3xX5xca85xXaxX3xXexf80cxX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36x10f67x10f1cxX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3x11053xX1dxX15xX3xee80xb67dxX15xX16xX3xe04cxa9fdxX3xXcxfa57xX15xX1xX0xd291xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX10xX6xa768xXaxX12xXcxX36xad4fxX15xX16xX3xX15xX1x8ea5xX15xX16xX3xX15xX16xX54x11028xX3xX15xX16xX1xc82exX3xX5xX32xX1fxX3xX6dxX41x941dxXdxX3xX4x100c1xXdxX3xX15x11aedxX15xX16xX3xX15xX1xX41xX3xX4exa3d0xX3xX5x8f24xX6xX1fxX3xX15xX1xX78xX15xX16xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX4axaa71xX15xX3xX1xadc4xX15xX16xX3xX7xX6xX7fxX3xX5xX6xX72xX3xX4exX4fxX15xX16xX1fxX3xX4exfa91xX7fxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxfb51xX15xX3xX4exX4fxX3xX4exdec6xX3xaa2fxd453xXbxX3xX15xX16xX54xX7fxX3xb9eexX54xX15xX3xX16xXdxX6xX72xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xdfe0xX15xX1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8dd2xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax8ffcxXdxX6dxXexX1x991bxX3xf55ex100cbxecc7xXbx9f54x9178xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3x11461xae62xX171xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxadedxX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2x953exX2x1084fxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2x950cxX171xX1a4xX172xcf39xXexX19axX2xX171xX162xX1a8xX5xX164xX186xc4e8xXbxX16xf825xX36xX9xX19cxX1a8xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3x10c97xX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xd4a7xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xXaxXcxXdxX103xX15xX3xX4exX4fxX3x1031cxX3xX4xX1xb1acxXexX3xX5xX41xd1cdxX15xX16xX3xX22exX3xX6xX15xX3xXexX72xX54xX15xX3xX22exX3xX1xXdx111dcxX2dxX3xX2cxX2dxe567xXaxX3xX5xX54xX3xX10cxX1xXf8xX2dxX3xX1xXdxX249xX2dxX3xXexX1xX41xX42xX15xX16xX3xXexX36xa72cxX4xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX172xX2xXexX2xX2xX172xX172xX2xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX1a4xX19axX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX2xX1a8xX1xX1fxX3xXexX1xX42xXdxX3xXexXdxX103xXexX3xXex1172bxXdxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX36xX90xXexX1fxX3xX15xX94xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX3xX4exX9dxX3xX5xXa0xX6xX3xXexX36xX2exX15xX3xX1axd8b2xXexX3xX7xX28xX15xX3xX4axcfcfxX6xX3xX4exX41xX237xX4xX3xX36xX24exXdxX3xX5xX8cxXbxX3xX115xXdxX2exX15xX3xX1xb420xX6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xX3xX6dxXexX1xX2dxX1axX115xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX163xX162xXexX163xX171xX172xX19cxX172xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX171xX19cxX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xca89xX41xX8cxX4xX3xX4axX54xX72xX3xX115xX2exX15xX3xXexX36xX72xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX1fxX3xX10cxX1xX22xX15xX16xX3xX10cxX1xab5bxX3xX5xX6xX72xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX15xX1xX4fxX15xX3xX15xX1xX10dxXbxX1fxX3xX10cxX1xXf8xX15xX3xXexX36xX41x9498xX15xX16xX186xX3xXcxX232xXexX3xX4xX24exX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX4exX6xX15xX16xX3xX5xX54xX1axX3xX4axXdxX249xX4xX3xX15xX1xX41xX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1x1074cxX4xX3xXexX1xX42xXdxX3xXexXdxX103xXexX3xX10cxX1xX94xX4xX3xX15xX16xX1xXdxX249xXexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX163xX171xXexX163xX171xX19cxX164xX1a4xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX163xX1a8xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12x118a9x11081xXdxX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX1axX4fxXexX3xX4axXdxX249xX4xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX163xX163xXexX1a4xX19cxX171xX2xX19cxX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX171xX2xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX1axX663xXdxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX4exX72xX387xX15xX1fxX3xXbxX1xce10xXdxX3xX1xX237xXbxX3xX15xX1xX10dxXbxX3xX15xX1xX54xX15xX16xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX163xX164xXexX171xX19axX163xX19cxX164xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX1a4xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX2xX19cxXexX162xX19axX164xX19cxX1a8xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX172xX172xX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX2xX171xXexX2xX163xX171xX19cxX1a8xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX172xX162xX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX2xX163xXexX2xX1a8xX171xX2xX172xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX19axX163xX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX164xX19cxXexX163xX1a8xX162xX19axX19cxX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX172xX19axX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xXcxX36xX2exX15xX3xX10cxX1xX2dxX3xX4axX267xX4xX3xX10cxX1xX90xX15xX3xX4exX54xXdxX1fxX3xX6dxX72xX3xX5xX54xX1axX3xX4axXdxX249xX4xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX6xX72xX1fxX3xX15xX1xXdxabf6xX2dxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xXbxX1xX24exXdxX3xX7xXa0xX3xX6dxf306xX15xX16xX3xX90xX72xX3xXexX51dxXdxX1fxX3xX15xX14xX15xX3xX5xX90xX186xX186xX186xX4exX10axX3xX4xX1xX788xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX164xX1a8xXexX172xX19cxX19axX172xX2xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX1a8xX163xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xf62bxX1xX2dxX3xX4axX267xX4xX3xX6dxX41xX8cxXdxX3xX7xX28xX15xX1fxX3xX1xX51dxXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX3baxX3xX1axX3b2xXexX3xX7xX28xX15xX3xX115xX788xX4xX3xX5xX2exX15xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX1a4xX164xX2xXexX172xX1a4xX1a4xX171xX1a4xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX172xX1a4xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12x9742xX6xX3xX7xX788xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX5xX54xX1axX3xX4axXdxX249xX4xX3xd86bxX3xX4exX28xX7fxX3xX5xX54xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX171xX19axXexX171xX19cxX162xX162xX19axX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX19axX171xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX4xX3d0xX15xX3xX5xX387xXdxX3xX5xX54xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX13xX16xX1xX249xX3xc483xX15xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX171xX1a4xXexX19axX2xX1a8xX163xX163xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX1a8xX19axX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xXcxX232xXexX3xX4xX24exX3xX4exXcc6xX2dxX3xXexX1dxXbxX3xXexX36xX2dxX15xX16xX3xX4xX6xX72xX3xX4exX4fxX3xX4xX1xX72xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX4axXdxX249xX4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX2xX164xX163xX1a4xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX171xX172xXexX19axX19axX19cxX164xX163xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX162xX162xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX171xX2xXexX171xX163xX162xX2xX172xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX162xX171xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX662xX3b2xXexX3xX7xX28xX15xX3xX4exX6xX15xX16xX3xX4exX41xX237xX4xX3xX5xX2dxX3xX5xef95xX15xX186xX3xXcxX1xX10xX72xX3xX6dxX267xX3xX10cxXdxX103xX15xX1fxX3xX10cxX1xX72xX24exX15xX16xX3xX172xX3xX15xX16xX54xX7fxX3xX15xX78xX6xX1fxX3xX15xX1xX78xX15xX16xX3xXexX1xX41xX8cxX4xX3xX4x1039bxX3xX4exX19xX2dxX3xXexXdxX2exX15xX3xX7xd68axX3xX4xX14xX3xX1axX3b2xXexX3xXexX36xX2exX15xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX1a8xX162xXexX2xX1a4xX19cxX19axX2xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX163xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12x1155dxX267xX3xX90xX15xX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX4axX8cxXdxX3xXexX9dxX15xX16xX3xX1axX54dxX4xX3xX4exX19xX2dxX3xXexX41xX3xX171xX2xX3xXexdb7fxX3xX4ex9430xX15xX16xX1fxX3xX6dxX72xX3xX4d6xX6xX15xX3xX2cxX2dxX24exX15xX3xX5xc422xX3xX1505xX267xX3xX90xX15xX3xX4exX19xX2dxX3xXexX41xX3xX166xX28xX7fxX3xX6dxX267xX15xX16xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX125xX15xX1xX3xX6dxX28xX15xX3xX6dxXcdcxX15xX16xX3xX4axX54xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX249xXbxX3xXexX84xX15xX1xX3xX5xX54xX1axX3xX4xX1x11190xX3xX4exX19xX2dxX3xXexX41xX186xX186xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX1a8xX1a4xXexX1a8xX163xX164xX19axX2xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX163xX172xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX186xX186xX186xX137xX22xX15xX16xX3xXexX7fxX3xX137xd936xX3x11271xX28xX7fxX3xX6dxX267xX15xX16xX3xX53xX237xXbxX3x10983xX267xX4xX3xX4axX54xX3xX137xX22xX15xX16xX3xXexX7fxX3xX137xX16b9xX3xXcxX41xX3xX4axX232xX15xX3xX4axX54xX3xX16bbxX28xX7fxX3xX6dxX267xX15xX16xX3xXcxX1xX54xX15xX1xX3xb66cxX10xX15xX3xX4exX24exX1axX3xX15xX1xXdxX249xX1axX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX15xX16xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX1a8xX172xXexX163xX172xX2xX19cxX162xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX1a8xX164xX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12xX137xX90xX4xX3xX15xX1xX54xX3xXexX1xX19xX2dxX3xX4exX6xX15xX16xX3xX16xX232xXbxX3xX36xa0ddxXexX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX4exX10axX3xX1xX72xX54xX15xX3xXexX1xX54xX15xX1xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX125xX15xX1xX3xX4exX181exX15xX16xX3xXexXdxX103xX15xX3xX4exX4fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX6dxXexX1xX160xX3xX162xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX1a8xX19cxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX5bxX5bxXdxX186xX115xX6xX72xX1xX6xXexXdxX15xX1xX186xX4axX15xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX2xX19cxX5bxX2xX163xX19cxX6dxX2xX2xX1a4xX171xX171xX1a8xX164xXexX19axX2xX19axX162xX172xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xX1b5xX36xX9xX2xX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX72xX15xXaxX12x103b0xX8cxXdxX3xX7xX267xX3xX15xX663xX3xX5xX267xX4xX3xX4xX15a5xX6xX3xX4d6xX6xX15xX3xX6dxX267xX3xX90xX15xX3xX4axX54xX3xX4xX90xX4xX3xX15xX1xX54xX3xXexX1xX19xX2dxX1fxX3xX7xX28xX15xX3xX115xX14xX15xX16xX3xX1axX8cxXdxX3xX7xX13efxX3xX7xX8cxX1axX3xX4exXdxX3xX4axX54xX72xX3xX1xX72xX387xXexX3xX4exX4fxX15xX16xX1fxX3xX4exX90xXbxX3xX54dxX15xX16xX3xX4exX41xX237xX4xX3xX7fxX2exX2dxX3xX4xX19xX2dxX3xX4axXcc6xX3xX1axX3b2xXexX3xX4xX1xX2dxX7fxX2exX15xX3xX1axX22xX15xX3xX4axX54xX3xXexX1xX13e3xX6xX3xX4exX6xX1axX3xX1axX2exX3xX4xX15a5xX6xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX6dxX28xX15xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX36xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX36xX72xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2exX15xX3xX2cxX2dxX6xX15xX160xX0xX5bxX7xXexX36xX72xX15xX16xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22exXexX1xX2dxX1axX115xX22exX6xX15xX6dxX22exX7xX6xXbxX72xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4d6xX94xXexX3xX4exX19xX2dxX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX1xX36xX10xbce5xX9xXaxX5bxX4xX5xX115xX22exX1xX72xX15xX16xX22exX5xXdxX15xX1xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX5bxX115xX6xXexX22exX6dxX6xX2dxX22exX4xX6xXdxX22exXexX6xX72xX22exX15xX6xX15xX16xX22exX4xX6xXbxX22exX7xX6xX15xX22exX4axX6xX15xX22exX6dxX72xX15xX16xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX5bxX2xX1a4xX162xX1a8xX171xX171xX186xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX1axX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX163xX164xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX164xX1a4xX5bxX2xX164xX171xX6dxX172xX2xX19axX2xX1a4xX172xX172xXexX19axX2xX1a8xX172xX5xX171xX22exX1axX16xX22exX1a4xX1a4xX1a4xX2xX186xX1b2xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX4axX12xX0xX7xXexX36xX72xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4d6xX94xXexX3xX4exX19xX2dxX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX1xX36xX10xX1a85xX9xXaxX5bxX4xX5xX115xX22exX1xX72xX15xX16xX22exX5xXdxX15xX1xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX5bxX115xX6xXexX22exX6dxX6xX2dxX22exX4xX6xXdxX22exXexX6xX72xX22exX15xX6xX15xX16xX22exX4xX6xXbxX22exX7xX6xX15xX22exX4axX6xX15xX22exX6dxX72xX15xX16xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX5bxX2xX1a4xX162xX1a8xX171xX171xX186xX1xXexX1axXaxX12xX4d6xX94xXexX3xX4exX19xX2dxX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX36xX72xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX137xX1xXdxXcc6xX2dxX3xX2xX172xX5bxX163xX1fxX3xX10cxX1xX90xX15xX3xX4exX54xXdxX3xX1075xX3xX4axX54xX3xX1axX4fxXexX3xX7xX788xX3xX1xX387xX15xX16xX3xX1axXcdcxX4xX3xX166xX2dxX788xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX4xX15a5xX6xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX4exfcb0xX3xX115xX94xXexX3xX4exX19xX2dxX3xX4exX41xX237xX4xX3xXexX1xX90xX72xX3xX6dxeed6xX3xX4exX10axX3xX115xX54xX15xX3xX16xXdxX6xX72xX3xX1axX3b2xXexX3xX115xc5a4xX15xX16xX3xX4xX1xX72xX3xX15xX1xX54xX3xXexX1xX19xX2dxX3xX4xX1xX2dxXf8xX15xX3xX115xX10dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX125xX15xX1xX3xX15xX54xX7fxX186xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4axX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX72xX54xX15xX3xX4xX24exX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX10cxX1xXdxX3xX4exX41xX237xX4xX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxXaxX3xX1xX36xX10xX1a85xX9xXaxX5bxX4xX5xX115xX22exX1xX72xX15xX16xX22exX5xXdxX15xX1xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX5bxXexX72xX6xX15xX22exX4xX6xX15xX1xX22exX7xX6xX15xX22exX4axX6xX15xX22exX6dxX72xX15xX16xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX22exX7xX6xX2dxX22exX10cxX1xXdxX22exX6dxX2dxX72xX4xX22exX4xX6xXdxX22exXexX6xX72xX22exX15xX6xX15xX16xX22exX4xX6xXbxX5bxX2xX1a4xX1a4xX1a4xX164xX171xX186xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX1axX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX163xX164xX5bxX15xX10xX15bxX7xX5bxX2xX19axX164xX164xX5bxX2xX164xX171xX6dxX171xX163xX2xX171xX1a8xX171xX171xXexX172xX2xX19axX2xX164xX5xX164xX186xX1b2xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX1fxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX1daxX2cxX2dxX2exX15xX3xX5xX32xX1e2xX3xXexX36xX2exX15xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexX36xX41xX42xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX4axX12xX0xX7xXexX36xX72xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX72xX54xX15xX3xX4xX24exX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX10cxX1xXdxX3xX4exX41xX237xX4xX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxXaxX3xX1xX36xX10xX1a85xX9xXaxX5bxX4xX5xX115xX22exX1xX72xX15xX16xX22exX5xXdxX15xX1xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX5bxXexX72xX6xX15xX22exX4xX6xX15xX1xX22exX7xX6xX15xX22exX4axX6xX15xX22exX6dxX72xX15xX16xX22exX1xX6xX22exXexXdxX15xX1xX22exX7xX6xX2dxX22exX10cxX1xXdxX22exX6dxX2dxX72xX4xX22exX4xX6xXdxX22exXexX6xX72xX22exX15xX6xX15xX16xX22exX4xX6xXbxX5bxX2xX1a4xX1a4xX1a4xX164xX171xX186xX1xXexX1axXaxX12xXcxX72xX54xX15xX3xX4xX24exX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX10cxX1xXdxX3xX4exX41xX237xX4xX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX36xX72xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xd330xX4d6xX13xX1505xX3xXexX84xX15xX1xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX4axX3baxX6xX3xXbxX1xX2exX3xX6dxX2dxX7fxX249xXexX3xX4xX1xX15a5xX3xXexX36xX41xX51dxX15xX16xX3xX4exX19xX2dxX3xXexX41xX3xX6dxX267xX3xX90xX15xX3xX7xXa0xX6xX3xX4xX1xX78xX6xX1fxX3xX4xX24exXdxX3xXexX387xX72xX1fxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX4xX232xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX4axX1dxX15xX3xX4exX4fxX15xX16xX3xb449xX16f3xX194bxXf2dx9624xX3xXexX84xX15xX1xX3xX4exX10axX3xX4exX24exX1axX3xX115xX24exX72xX3xXexX1xX267xX4xX3xX1xXdxX249xX15xX3xXexX788xXexX3xX15xX1xXdxX249xX1axX3xX4axXcdcxX3xXexX1xX10axX3xXexX1xX6xX72xX1fxX3xX4axXe5xX15xX3xX1xX14xX6xX1fxX3xX4exX90xXbxX3xX54dxX15xX16xX3xX7fxX2exX2dxX3xX4xX19xX2dxX3xX4exX387xXexX3xXexXdxX2exX2dxX3xX4xX1xX4ffxX3xX5xX72xX387xXdxX3xf2faxX202dxX3xX4xX15a5xX6xX3xXcxX16b9xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX15xX1xX3xX4axX54xX3xXexX9dxX3xX4xX1xX54dxX4xX3xX16xXdxX24exXdxX3xX115xX14xX15xX16xX3xX4exX90xX3xX4xX1xX2dxX7fxX2exX15xX3xX15xX16xX1xXdxX249xXbxX3xX2cxX2dxX788xX4xX3xX16xXdxX6xX186xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4axX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX2dxX5xX12xX0xX6dxXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4axX12xX0xX5bxX6dxXdxX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1075xX2dxXexX1xX72xX36xXaxX12xX53xX2dxX7fxX3xXcxf3c5xX15xX16xX0xX5bxXbxX12
Huy Tùng