3 đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên về hải quan
Đây là quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
4975xa24bxb685xcfbaxce5cx4bbax5c77x9397xd2cex8ce4xac20x93f0xX5xX8x6f8cxX5xdd7cxa21bxX7x7b2exe92exf33bxcf3fxX3x69a6xad0cxX4xX5xX12x102b0xX6xXaxX3xfa9bxX7xX10xX4xX4xX9xXax5788xba43xX12xX5xX7xX8xXaxdfc4x4bbbxX3xc5ddxc70axX12xX3xX5xc124xd2b5xX14xX13xX3x7db1xc6b2xX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12x1014fxX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12x6f8exX14xX3x10091xf828xX3xX1x6630xX12xX3xe3f9xX18xX10xX14xX0x7785xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x58a2xX8xX10xX3bxXaxX2ex8cf1xbbc8xX6xX3xX7x59cbxX3xX5cxX18xX6xX3xX31x7580xX14xX1xX3xX5x81f0xX12xX3xX28xX1xdacaxX14xX13xX3xX5xX36xX3xX4xX32xX3xfb7ex53eaxX61xf9d8xebacxX2xX2fxX61xX28xX28xXfx6b16xX28x7cbbxX3xX20x4bcdxX10xX3xXbdx710exX3xX28xX97xX12xX3xX20xX1x678dxX14xX1xX3xX1xX36x59e3xX14xX13xX3xX3bx571exX14xX3xX55xX56xX3xX55xX12xX45xX20xX3x5189xX27xX3xX3bxe196xX14xX13xX3xX20xX1x89afxX3xX31xXc6xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX5xa711xX3cxX14xX13xX3xX7xee74xX14xX1xX3xX55xc447xX20xX3xX5cxX18xX59xX14xX3xX7x86fbxX3xceefxX1xX97xX3xX14xX36xXd4xX20xX3xX55xX56xX3xX1xX59xX12xX3xX5cxX18xX10xX14xX3xX31xX32xX12xX3xX55xXd4xX12xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xXc2xX3xX31xX12xX56xX18xX3x7d8axX12xX45xX14x7eaexX0xX61xX27xX2exX0xX5xX10x7710xX7xX8xX3xe81fxX12xX3bxX5xX1xX9xXaxXb5xXb6xXb6xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX3bxX3bxX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX150xX3cxXfcxX3bxX8xXfcxX9xXaxXb6xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX7xX8xX1cxX5xXaxX2exX0xX5xX150xX3cxX3bxX6xX2exX0xX5xXfcxX2exX0xX5xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12x5c4dxX13xX3xX4xXfcxX20xX9xXaxX61xX61xX12xX148xX150xX10xX3cxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX148xX55xX14xX61xX14xX8xX154xX4xX61xX2xX2fxXb5xXb3xX61xX2xXb6xXb3xX3bx5fafxXb6x5553xXb6xXb2xXb6xXb6xX5xX2fxXb5xXb5xXb3xXb6xX7xXb6xX148xX17xX27xX13xXaxX3xX61xX2exX0xX61xX5xX3bxX2exX0xX61xX5xXfcxX2exX0xX5xXfcxX2exX0xX5xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX20xX8xX14xX5xX8xXfcxXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbfxX10xX27xX5xX12xX3cxX14xXaxX2ex4a14xX14xX1xX3xX1c5xX12xX14xX1xX3xX1x7ab6xX10xX0xX61xX5xX3bxX2exX0xX61xX5xXfcxX2exX0xX61xX5xX150xX3cxX3bxX6xX2exX0xX61xX5xX10xX150xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX28xX1xX8xX3cxX3xX31x77bdxf25fxX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX13xd8c2xX1c5xX3xX150xX10xX3xX7xX3cxXa3xX12xX15xX3x6b0cxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX5xXfcxX3cxX14xX13xX3xXdxX18x6a2bxX5xX3xX144xX1x4f98xX18xX28dxX3xX14xX1xefa0xX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX5xX2d3xX5xX3xX20xX59xX3xX20xXe4xX20xX3xX1c5x7711xX5xX3xX1xX97xX14xX13xX28dxX3xX7xX3cxXa3xX12xX3xX1x6c14xX14xX1xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX28dxX3xX14xX1xX2dexX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xad7fxX7xX3cxXa3xX12xX3xX2xed20xf5fexX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX2b1xX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX5xXfcxX3cxX14xX13xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX1xX97xX14xX13xX3xX1xX28cxX10xX3xX7xX97xX3xX14xXa8xX14xX13xX3xX4xX59xX14xX28dxX3xX5xX1xXc2xX6xX3xX4xX59xX14xX28dxX3xX3bxX45xX5xX3xX1c5xX10xX6xX28dxX3xX3bxX10xX3xX13xX12xX97xX6xX3xX55xX97xX3xX14xX1xX2dexX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX1xX97xX14xX13xX3xX1xX28cxX10xX3xX7xX97xX3xX14xX13xX18xX6xX52xX14xX3xX27xX1xXe8xX3xX7xX12xX45xX18xX3xX31xdfb8xX3xX4xX59xX14xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX1xX97xX14xX13xX3xX1xX28cxX10xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX31axX7xX3cxXa3xX12xX3xXb5xX321xX322xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX2b1xX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xXbdxXc6xX3xbe3dxX1xX3cxX10xX3xX1xX24bxX20xX3xX55xX97xX3xXbfxXa8xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX45xX3xX20xX2d3xX27xX3xX13xX12xX2d3xX6xX3xX20xX1x5179xX14xX13xX3xX14xX1xX2dexX14xX3xX7xX97xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX20xXa8xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX45xX3xX20xX10xX3cxX3xX5xX1xX8xX3cxX3xX5cxX18xX6xX3xX31xX9exX14xX1xX3xX20xXc2xX10xX3x59d7xX18xX2dexX5xX3xXbfxXa8xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX45xX3xX20xX10xX3cxX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX5xXfcxX3cxX14xX13xX3xX14xX1xX2dexX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX1xX97xX14xX13xX3xX1xX28cxX10xX3xX27xX1xXe8xX20xX3xX55xXe8xX3xX4xX59xX14xX3xXdxX18xX2d3xX5xX28dxX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX4xX59xX14xX3xX27xX1xX2d8xX1c5xX3xX20xXa8xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX45xX3xX20xX10xX3cxX3xX31axX7xX3cxXa3xX12xX3xX2fxX321xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX28xX1xXa8xX14xX13xX3xX5xX36xX3xX5cxX18xX6xX3xX31xX9exX14xX1xX28dxX3xX31xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX28dxX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xXdxe1c6xX5xX3xX20xX1xXeexX3xX31xXc6xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX27xX1xX59xX12xX3xX31xXe4xX27xX3xX44bxX14xX13xX3xX31x7fadxX6xX3xX31xXc2xX3xX20xXe4xX20xX3xX31xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX55xX56xX3xX5xX18xX93xX14xX3xX5xX1xXc2xX3xX27xX1xXe4xX27xX3xX7xX18xX2dexX5xX28dxX3xX31xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX55xX56xX3xX5xX1xX10xX14xX1xX3xX5xX3cxXe4xX14xX28dxX3xX31xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX55xX56xX3xX144xX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xb4a7xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX92xX32xX12xX3xX55xXd4xX12xX3xX31xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX55xX56xX3xX5xX18xX93xX14xX3xX5xX1xXc2xX3xX27xX1xXe4xX27xX3xX7xX18xX2dexX5xX28dxX3xX5xX1xc8c5xX12xX3xX1xXa3xX14xX3xX31xXe4xX14xX1xX3xX13xX12xXe4xX3xX5cxX18xXe4xX3xX5xXfcxX301xX14xX1xX3xX5xX18xX93xX14xX3xX5xX1xXc2xX3xX27xX1xXe4xX27xX3xX7xX18xX2dexX5xX3xX20xXc2xX10xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX7xX97xX3xXb5xc318xX3xX5xX1xXe4xX14xX13xX3xX5xXfcx826axX3xX55xX56xX3xX5xXfcxX36xXd4xX20xX28dxX3xX144xX3cbxX3xX5xe4caxX3xX14xX13xX97xX6xX3xX28x6c1fxX14xX13xX3xX20xXe8xX20xX3xX8cxX59xX12xX3xX5cxX18xX10xX14xX3xX14xX1xX2dexX14xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX55xf5d2xX14xX3xX150xX59xX14xX3xX20xXc2xX10xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX56xX3xX14xX13xX1xX9exX3xX31xX36xX37xX20xX3xX20xXa8xX14xX13xX3xX14xX1xX2dexX14xX3xX7xX97xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX148xX3xX28xXfcxX3cxX14xX13xX3xX5xX1xX647xX12xX3xX1xXa3xX14xX3xX5cxX18xX6xX3xX31xX9exX14xX1xX28dxX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX144xX1xXa8xX14xX13xX3xX55xX12xX3xX27xX1xXa3xX1c5xX3xX1xXe4xX27xX3xX7xX18xX2dexX5xX3xX55xX56xX3xX5xX1xX18xXeexX28dxX3xX1xX59xX12xX3xX5cxX18xX10xX14xX3xX5xXd4xX12xX3xX1c5xX44bxX20xX3xX150xX9exX3xXdx54eaxX3xX7xX110xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX92xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX55xX56xX3xX144xXeexX3xX5xX3cxXe4xX14xX28dxX3xX5xX97xX12xX3xX20xX1xXcexX14xX1xX28dxX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX27xX1xX59xX12xX3xXe4xX27xX3xX3bxXe8xX14xX13xX3xX20xX1xX18xX2d8xX14xX3xX1c5xX107xX20xX3xX144xXeexX3xX5xX3cxXe4xX14xX3xX31xX36xX37xX20xX3xXbdxXc6xX3xX28xX97xX12xX3xX20xX1xXcexX14xX1xX3xX20xX1xX2d3xX27xX3xX14xX1xX2dexX14xX148xX3xb012xX24bxX12xX3xX1xX3cxXa3xX5xX3xX31xXc6xX14xX13xX3xX144xX12xX14xX1xX3xX5xXeexX3xX27xX1xX59xX12xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX27xX1xX59xX14xX3xXe4xX14xX1xX3xX31xX590xX6xX3xX31xXc2xX3xX5xXfcxX3cxX14xX13xX3xX4xX6abxX3xX144xXeexX3xX5xX3cxXe4xX14xX148xX3xXbdxXe4xX3cxX3xX20xXe4xX3cxX3xX5xX97xX12xX3xX20xX1xXcexX14xX1xX3xX1x6d73xX14xX13xX3xX14xX6c7xX1c5xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX20xXa8xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX144xX12xX3cbxX1c5xX3xX5xX3cxXe4xX14xX3xX31xXc2xX3xX31xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX20xX1xX2d3xX27xX3xX14xX1xX2dexX14xX3xX20xXe4xX20xX3xX14xXc6xX12xX3xX3bxX18xX14xX13xX3xX5xXfcxX24bxX14xX13xX3xX6xXeexX18xX3xX55xX97xX3xX31xXe4xX14xX1xX3xX13xX12xXe4xX3xX1xX3cxXa3xX5xX3xX31xXc6xX14xX13xX3xX144xX12xX14xX1xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX20xX28cxX3xX1xX12xX45xX18xX3xX5cxX18xX59xX28dxX3xX144xX1xXa8xX14xX13xX3xX20xX28cxX3xX144xX1xX3cxX59xX14xX3xX14xX37xX3xX5xX1xX18xXeexX3xX5cxX18xXe4xX3xX1xXa3xX14xX3xX5xXfcxX3cxX14xX13xX3xXb5xX3xX14xX6c7xX1c5xX3xX7xX12xX56xX14xX3xX144xX56xX3xX14xX6c7xX1c5xX3xXdxX8xX1c5xX3xXdxX570xX5xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX92xX12xX56xX18xX3xX144xX12xX45xX14xX3xX55xX56xX3xX144xX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xX28dxX3xX31xX32xX12xX3xX55xXd4xX12xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX7xX3cxXa3xX12xX3xX2xX28dxX3xX144xX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX28dxX3xX14xX1xX2dexX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX5xX32xX12xX3xX5xX1xX12xX3cbxX18xX3xX31xXa3xX5xX3xXb5xXb6xXb6xX3xX5xXfcxX12xX45xX18xX3x6672x70efxX2b1xX61xX14xX6c7xX1c5xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX92xX32xX12xX3xX55xXd4xX12xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX7xX3cxXa3xX12xX3xXb5xX28dxX3xX144xX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX5xX32xX12xX3xX5xX1xX12xX3cbxX18xX3xX31xXa3xX5xX3xX1ecxXb6xX3xX5xXfcxX12xX45xX18xX3xX9c3xX9c4xX2b1xX61xX14xX6c7xX1c5xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX42axX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX28dxX3xX14xX1xX2dexX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX3xX5cxX18xX6xX3xX31xX9exX14xX1xX3xX5xXfcxX52xX14xX3xX7xX97xX3xX144xX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xX3xX150xX301xX14xX1xX3xX5cxX18xX93xX14xX3xX5xXfcxX3cxX14xX13xX3xXb5xX3xX31axX1xX10xX12xX321xX3xX14xX6c7xX1c5xX3xXdxX8xX1c5xX3xXdxX570xX5xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX92xX32xX12xX3xX55xXd4xX12xX3xX3bxX3cxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX45xX27xX3xX31xX36xX37xX20xX3xX36xX18xX3xX5xX12xX52xX14xX3xX7xX3cxXa3xX12xX3xX2fxX28dxX3xX144xX1xXa8xX14xX13xX3xX5cxX18xX6xX3xX31xX9exX14xX1xX3xX144xX12xX1c5xX3xX14xX13xXa3xX20xX1xX3xXdxX18xX2d3xX5xX3xX144xX1xX2d8xX18xX28dxX3xX14xX1xX2dexX27xX3xX144xX1xX2d8xX18xX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbdxX3cxX3bxX6xXaxX2exX28xX1xXa8xX14xX13xX3xX5xX36xX3xXb2xXb3xX3xX20xX28cxX3xX1xX12xX45xX18xX3xX7xX107xX20xX3xX5xX1xX12xX3xX1xX97xX14xX1xX3xX144xX3cbxX3xX5xX6a3xX3xX14xX13xX97xX6xX3xX2xX2xX61xXb2xX61xXb5xXb6xX2xX2fxX148xX0xX61xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX9c4xX3cxX18xXfcxX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX3cxX3xX0xX4xX5xXfcxX3cxX14xX13xX2exX20xX1xX12xX14xX1xX27xX1xX18xX148xX55xX14xX0xX61xX4xX5xXfcxX3cxX14xX13xX2exX0xX61xX27xX2e
sydong