Lãnh đạo tỉnh làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi tiếp và làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam: Đại sứ Vương quốc Anh Antony Stockes, Đại sứ New Zealand Heather Mhairi Riddel, Đại sứ Canada Deborah Chatsis, Đại sứ Vương quốc Bỉ Hubert Cooreman, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự sứ quán Hàn Quốc Oh Nak Young.
6a71x79bexd58bx7722x9df7x76dfxff8exb26cx719dxX7x11996x117f3xa1b2xe8f9x79d9x920axX5xe0dcxXaxe647xb79dx10a0cxc0e0xX1xX3xefacx809bxb3b7xX3xXexc0fexX15xX1xX3xX5x114b6xfcbfxX3x74fdxXdx79a7xX4xX3xX25xc07cxXdxX3xX18xX19xXdxX3xX7xa476xX3xX4xb145xX4xX3xX15xb601xX2bxX4xX3xXexX19xXdxX3xc998xXdxX27xXexX3xa75dxX6xX23xX0x123bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1d1xX10xX6xe545xXaxX12x767fxX1x7a83xX3xXexc1a0xX4xX1xX3xadabxcad2xX47xef0fxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX5axX22xX3xXcx6f9fxX15xX1xX3xX42x8a5dxX3xbde3xXdxX23xX3xX60x7969xX3xX25xX22xX3xX4xX36xX4xX3x6c65xX1xd488xX3xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX25x8c32xX6xX3xX4xX8exX3xee54x913ex6eb6xXdxX3xXexXdxb08dxXbxX3xX25xX22xX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX4xX3xX25xX2bxXdxX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX4xX36xX4xX3xX15xX3axX2bxX4xX3xXexX19xXdxX3xX42xXdxX27xXexX3xX47xX6xX23x6fcaxX3xf67bxX19xXdxX3xX7xX33xX3xX42xX3ax11d50xX15x1288fxX3xf545xXabx7d27xX4xX3x12915xX15xX1xX3xXf4xX15xXexX1axX15xb58exX3x11648xXexX1axX4x8603xX10xX7x1230bxX3xXe2xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX47xX10xe8c0xX3xfa16xX10xX6xX5xX6xX15xX5dxX3xX5axX10xX6xXexX1xX10x799dxX3xee78xX1xX6xXdxX121xXdxX3x1282exXdxX5dxX5dxX10xX5xX106xX3xXe2xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX60xX6xX15xX6xX5dxX6xX3xX6cxX10xXaaxX1axX121xX6xX1xX3xX60xX1xX6xXexX7xXdxX7xX106xX3xXe2xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX42xX3axXebxX15xXedxX3xXefxXabxXf1xX4xX3xX6axX1dxX3xX5axXabxXaaxX10xX121xXexX3xX60xX1axX1axX121xX10xX23xX6xX15xX106xX3xX60xaf4cxX15xXedxX3xX7xX33xX3xX103xXdx10e0axX23xX3xXcxXacxX15xXedxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX7xX83xX3xX7xX33xX3xXefxXabxX36xX15xX3xX5axX22xX15xX3x8b6dxXabxXf1xX4xX3xb7e9xX1xX3xX47xX6xX103xX3xaf7axX1axXabxX15xXedxe933xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX111xXdxX5dxXexX1xX9xXax8ca9xaf83xX1e2xXaxX3xX6xX5xXdxXedxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xXaaxX1axX121xX5dxX10xX121xX9xXaxX1e2xXaxX12xX0xXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX23xXedxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX1aexXaaxX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX1aexX25xX15xX4bxX15xX10xX111xX7xX4bxX2xX2xX1e1xd55fxX4bxb940xX232xX5dxX2xX1e2xX234xX1e2x11f81xX1e2xX1e2xXexX2xe455x107f8xX232xX1e1xX5xX1e2xX1aexfb63xXbxXedxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX42xX7cxX3xX7exXdxX23xX3xX60xX83xX3xX25xX22xX3xX4xX36xX4xX3xX8cxX1xX8exX3xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexXdxXb1xXbxX3xX25xX22xX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX4xX3xX25xX2bxXdxX3xXe2xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX42xX3axXebxX15xXedxX3xXefxXabxXf1xX4xX3xX6axX1dxX3xX5axXabxXaaxX10xX121xXexX3xX60xX1axX1axX121xX10xX23xX6xX15xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xX4bxXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xX4bxXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX1axX5dxXfdxXaxX12xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX42xX7cxX3xX7exXdxX23xX3xX60xX83xX3xXaaxX22xXfdxX3xXexf195xX3xX5x84c4xXdxX3xX4x7c63xX23xX3xXebxX15xX3xX18xXb1xX15xX3xX4xX36xX3xX15xX1xf060xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX15xXedxX22xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX4x97b2xX15xXedxX3xX15xX1xX3axX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xXefxXabxX36xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX15xX3axX2bxX4xX3xXexX19xXdxX3xX42xXdxX27xXexX3xX47xX6xX23xX3xXexX121xX1axX15xXedxX3xX15xX1x864bxX15xXedxX3xX15xa60dxX23xX3xXefxXabxX6xX3xX18xX14xX3xX4xX8exX3xX23xXf1xXdxX3xXefxXabxX6xX15xX3xX1xX27xX3xXexXf1xXexX3xX18x92b1xXbxX3xX25xX2bxXdxX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX15xX1xX3axX3xX18xX14xX3xX4xX8exX3xX15xX1xXdx10b6axXabxX3xX4xX1xX3axXebxX15xXedxX3xXexX121xcdc6xX15xX1xX106xX3xX5dxX83xX3xX36xX15xX3xX1xa3c6xX3xXexX121xdf1axX106xX3xXedxXdx10750xXbxX3xX18x9291xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX25xX3axX3fdxXexX3xXefxXabxX6xX3xX103xX1xX8exX3xX103xX1xX3a2xX15xX1aexX3xXe2x8085xX4xX3xXaaxXdxX27xXexX106xX3xXexX19xXdxX3xX5axb16axXdxX3xX15xXedxX1xX65xX3xX60xc872xX3xX25xXa4xX6xX3xXefxXabxX6xX106xX3xX4xX36xX4xX3xX15xXedxX22xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX18xX14xX3xX4xX8exX3xX15xX1xXdxX3e1xXabxX3x7cd3xX3xX103xXdxXb1xX15xX3xX18xX36xX15xX1xX3xXedxXdxX36xX3xX7xX357xXabxX3xX7xe4a0xX4xX3xX25xX3e1xX3xX42xXdxX27xXexX3xX47xX6xX23xX3xX15xX8exXdxX3xX4xX1xXabxX15xXedxX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX15xX1xX3axX3xX25xX3e1xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX15xX8exXdxX3xX121xXdxX181xX15xXedxX1aexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX1axX5dxXfdxXaxX12xX19dxXabxX6xX3xX4xXabxX432xX4xX3xXedxX424xXbxX3xXedxX406xX3xX15xX22xXfdxX106xX3xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX42xX7cxX3xX7exXdxX23xX3xX60xX83xX3xX18xX14xX3xXedxXdxX2bxXdxX3xXexX1xXdxX27xXabxX3xX25xX3e1xX3xXexXdxX3e1xX23xX3xX15xX3a2xX15xXedxX3xX5xX3fdxXdxX3xXexX1xXb1xX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX15xX1xX3axX3xX15xX1xX39dxX15xXedxX3xX103xX1xX8exX3xX103xX1xX3a2xX15xX106xX3xXexX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX23xX22xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX18xX14xX106xX3xX18xX6xX15xXedxX3xX18xXf1xXdxX3xX23xX424xXexX3xX18xbafexX15xXedxX3xXexX1xX344xXdxX3xX23xX1axX15xXedxX3xX23xXabxXf1xX15xX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexc0e1xX4xX3xX15xX1x902bxX15xX3xX18xX3axX3fdxX4xX3xX7xX83xX3xXefxXabxX6xX15xX3xXexX357xX23xX106xX3xX1xX3f9xX3xXexX121xX3fdxX3xX4xX62xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX15xX1xX22xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX106xX3xX4xX36xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xX33xX4xX3xXefxXabxXf1xX4xX3xXexXb1xX3xX18xfdc3xX3xX103xX1xX477xX4xX3xXbxX1xX57axX4xX3xX15xX1xX39dxX15xXedxX3xX103xX1xX8exX3xX103xX1xX3a2xX15xX106xX3xXaax8640xXexX3xX4xX57fxXbxX3xXexX121xX181xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX5xX77xX15xX1xX3xX25xX83xX4xXe0xX3xX18xae63xXabxX3xXexX3axX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX121xXdxX5c5xX15xX3xX1xX19xX3xXexX5fdxX15xXedxX3xX15xX178xX15xXedxX3xX15xXedxX1xXdxX27xXbxX106xX3xX15xX178xX15xXedxX3xXexX1xX178xX15xX106xX3xX4xX36xX4xX3xX5dxX83xX3xX36xX15xX3xXedxXdxX348xX23xX3xXexX1xXdxX5c5xXabxX3xX7xX83xX3xXexX36xX4xX3xX18xX432xX15xXedxX3xX4xX62xX6xX3xXexX1xXdxX181xX15xX3xX15xX1xXdxX181xX15xX3xX18xXf1xXdxX3xX25xX2bxXdxX3xX4xX1axX15xX3xX15xXedxX3axX344xXdxX106xX3xX4xX36xX4xX3xX5dxX83xX3xX36xX15xX3xX25xX3e1xX3xX23xX178xXdxX3xXexX121xX3axX344xX15xXedxX3xaa34xX15xX3axX2bxX4xX3xX7xX19xX4xX1xX106xX3x82cexf366xX3xX5xX462xX3xX4xX1xX5e2xXexX3xXexX1xX348xXdxX3xX121xX477xX15xX106xX3xX5xX341xX15xXedx6b5axX3xXexX19xXdxX3xXcxX8cxX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX15xX1xX3axX3xX4xX36xX4xX3xX103xX1xXabxX3xX4xX178xX15xXedxX3xX15xXedxX1xXdxX27xXbxX106xX3xXaaxX27xX15xX1xX3xX25xXdxX27xX15xX106xX3xXexX121xX3axX344xX15xXedxX3xX1xe054xX4x1194axX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX111xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1e1xX1e2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXdxXedxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xXaaxX1axX121xX5dxX10xX121xX9xXaxX1e2xXaxX12xX0xXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX23xXedxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX1aexXaaxX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX1aexX25xX15xX4bxX15xX10xX111xX7xX4bxX2xX2xX1e1xX232xX4bxX234xX232xX5dxX2xX1e2xX234xX1e2xX23bxX1e2xX1e2xXexX2xX240xX241xX232xX240xX5xX2xX1aexX247xXbxXedxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX42xX7cxX3xX7exXdxX23xX3xX60xX83xX3xX25xX22xX3xX4xX36xX4xX3xX8cxX1xX8exX3xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexXdxXb1xXbxX3xX25xX22xX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX4xX3xX25xX2bxXdxX3xX60xX178xX15xXedxX3xX7xX33xX3xX103xXdxX181xX23xX3xXcxXacxX15xXedxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX7xX83xX3xX7xX33xX3xXefxXabxX36xX15xX3xX5axX22xX15xX3xX19dxXabxXf1xX4xX3xX1a2xX1xX3xX47xX6xX103xX3xX1a9xX1axXabxX15xXedxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xX4bxXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xX4bxXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX1axX5dxXfdxXaxX12xXcxX1dxX15xX1xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX4xX6xX23xX3xX103xXb1xXexX3xXexX19xX1axX3xX23xX178xXdxX3xXexX121xX3axX344xX15xXedxX3xXexX1xXabxX57fxX15xX3xX5xX3fdxXdxX106xX3xXexXdxX15xX3xX4xX57fxXfdxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX36xX4xX3xX15xX1xX22xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX106xX3xXexXacxX3xX4xX1xX33xX4xX3xXefxXabxXf1xX4xX3xXexXb1xX106xX3xX5dxX1axX6xX15xX1xX3xX15xXedxX1xXdxX27xXbxX3xXexX121xX1axX15xXedxX3xX25xX22xX3xX15xXedxX1axX22xXdxX3xX15xX3axX2bxX4xX3xX18xXb1xX15xX3xX18xX5fdxXabxX3xXexX3axX106xX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxX27xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX462xX3xXexX3ax9e7fxX15xXedxX106xX3xX23xX57axX4xX3xXexXdxX181xXabxX3xX5dxX83xX3xX36xX15xX3xXexX121xX181xX15xX3xX18xX65xX6xX3xXaaxX22xX15xX106xX3xX18xX561xX15xXedxX3xXexX1xX344xXdxX3xX1xXabxXfdxX3xX18xX432xX15xXedxX3xXexXf1xXexX3xX15xX432xXdxX3xX5xX83xX4xX106xX3xX15xXedxXabxX561xX15xX3xX18xXf1xXdxX3xX33xX15xXedxX106xX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxX27xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX5dxX83xX3xX36xX15xX3xX18xX348xX23xX3xXaaxX348xX1axX3xX4xX178xX15xXedxX3xX103xX1xX6xXdxX106xX3xX23xXdxX15xX1xX3xXaaxX19xX4xX1xX106xX3xX18xX402xX15xXedxX3xXexXdxXb1xX15xX3xX18xX432xX3xX25xX22xX3xX23xX6xX15xXedxX3xX5xX19xXdxX3xX1xXdxX27xXabxX3xXefxXabxX348xX3xXexX1xXdxXb1xXexX3xXexX1xX83xX4xX1aexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX111xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1e1xX1e2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXdxXedxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xXaaxX1axX121xX5dxX10xX121xX9xXaxX1e2xXaxX12xX0xXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX23xXedxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX1aexXaaxX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX1aexX25xX15xX4bxX15xX10xX111xX7xX4bxX2xX2xX1e1xX232xX4bxX234xX232xX5dxX2xX1e2xX234xX1e2xX23bxX1e2xX1e2xXexX2xX240xX241xX232xX232xX5xX1e1xX1aexX247xXbxXedxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX42xX7cxX3xX7exXdxX23xX3xX60xX83xX3xXexX424xX15xXedxX3xXexX121xX6xX15xX1xX3xX5xX3axXabxX3xX15xXdxX27xX23xX3xX4xX1xX1axX3xXe2xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX42xX3axXebxX15xXedxX3xXefxXabxXf1xX4xX3xXf4xX15xX1xX3xXf4xX15xXexX1axX15xXfdxX3xXffxXexX1axX4xX103xX10xX7xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xX4bxXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xX4bxXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX1axX5dxXfdxXaxX12xX8cxX1xX36xXexX3xXaaxXdxX5c5xXabxX3xXexX19xXdxX3xXaaxXabxXacxXdxX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX4xX106xX3xX4xX36xX4xX3xX15xXedxX22xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX4xX1xX402xX4xX3xX23xXa4xX15xXedxX3xX15xX1xX39dxX15xXedxX3xXexX1xX22xX15xX1xX3xXexX83xXabxX3xX23xX22xX3xX4xX1xa5f3xX15xX1xX3xXefxXabxXfdxX3e1xX15xX3xX25xX22xX3xX15xX1xX357xX15xX3xX5dxX357xX15xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX18xX19xXexX3xX18xX3axX3fdxX4xX3xXexX121xX1axX15xXedxX3xX15xX1xX39dxX15xXedxX3xX15xX3a2xX23xX3xXefxXabxX6xX106xX3xX18xX561xX15xXedxX3xXexX1xX344xXdxX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe411xX3xX25xX2bxXdxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX25xX3e1xX3xX15xX1xX39dxX15xXedxX3xX103xX1xX8exX3xX103xX1xX3a2xX15xX106xX3xXexX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX23xX22xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX18xX6xX15xXedxX3xX18xXf1xXdxX3xX23xX424xXexX1aexX3xX60xX36xX4xX3xX15xXedxX22xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX18xX36xX15xX1xX3xXedxXdxX36xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX178xX15xXedxX3xXexX36xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xX33xX4xX3xX1xX432xXdxX3xX15xXedxX1xX65xX3xX60xX43bxX3xX25xXa4xX6xX3xXefxXabxX6xX3xX4xX62xX6xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX25xX22xX3xX4xX1xX1axX3xX121x83a6xX15xXedxX3xX18xX357xXfdxX3xX5xX22xX3xX4xXebxX3xX1xX432xXdxX3xX18xX5c5xX3xX4xX36xX4xX3xX15xX1xX22xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX3xX1xXdxX5c5xXabxX3xX1xXebxX15xX3xX25xX3e1xX3xX25x7c56xX15xXedxX3xX18xX5e2xXexX3xX25xX22xX3xX4xX1axX15xX3xX15xXedxX3axX344xXdxX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX1aexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX15xXedxX9xXaxX2xXaxX3xX111xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1e1xX1e2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXdxXedxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xXaaxX1axX121xX5dxX10xX121xX9xXaxX1e2xXaxX12xX0xXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX23xXedxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX1aexXaaxX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX1aexX25xX15xX4bxX15xX10xX111xX7xX4bxX2xX2xX1e1xX232xX4bxX234xX232xX5dxX2xX1e2xX234xX1e2xX23bxX1e2xX1e2xXexX2xX240xX241xX232xX23bxX5xX240xX1aexX247xXbxXedxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX42xX7cxX3xX7exXdxX23xX3xX60xX83xX3xX25xX22xX3xX4xX36xX4xX3xX8cxX1xX8exX3xX60xX1xX62xX3xXexX65xX4xX1xX3xX69xX6axX47xX6cxX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexXdxXb1xXbxX3xX25xX22xX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX4xX3xX25xX2bxXdxX3xXe2xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX47xX10xX111xX3xX113xX10xX6xX5xX6xX15xX5dxX3xX5axX10xX6xXexX1xX10xX121xX3xX123xX1xX6xXdxX121xXdxX3xX12axXdxX5dxX5dxX10xX5xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX121xX12xX0xX4bxXexXaaxX1axX5dxXfdxX12xX0xX4bxXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX1axX5dxXfdxXaxX12xX60xX36xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX33xX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX18xX36xX15xX1xX3xXedxXdxX36xX3xX4xX6xX1axX3xX25xXdxX27xX4xX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX7xX697xX3xX5dxX57axX15xXedxX3xX25xX22xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXabxXfdxX3xXexXf1xXexX3xX4xX36xX4xX3xX15xXedxXabxX561xX15xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX106xX3xX18xXdxX3e1xXabxX3xX15xX22xXfdxX3xX18xX14xX3xXexX19xX1axX3xX18xX3axX3fdxX4xX3xX15xXdxX3e1xX23xX3xXexXdxX15xX106xX3xX696xX357xXfdxX3xX5dxX83xX15xXedxX3xX23xXf1xXdxX3xXefxXabxX6xX15xX3xX1xX27xX3xX15xXedxX22xXfdxX3xX4xX22xX15xXedxX3xXaaxX3e1xX15xX3xX25xX39dxX15xXedxX3xXedxXdxX39dxX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xX33xX4xX3xXefxXabxXf1xX4xX3xXexXb1xX106xX3xX15xX1xX22xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX3xX25xX2bxXdxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX25xX22xX3xX18xX357xXfdxX3xX4xX36bxX15xXedxX3xX5xX22xX3xX18xXdxX3e1xXabxX3xX103xXdxX27xX15xX3xX18xX5c5xX3xX4xX36xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xX33xX4xX3xXefxXabxXf1xX4xX3xXexXb1xX106xX3xX15xX1xX22xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexX57axX4xX3xXexX22xXdxX3xXexX121xX3fdxX3xX4xX1xX1axX3xX5axX22xX3xXcxX77xX15xX1xX3xX15xX1xX39dxX15xXedxX3xX5dxX83xX3xX36xX15xX3xXexX1xXdxXb1xXexX3xXexX1xX83xX4xX3xXexX121xX1axX15xXedxX3xXexX1xX344xXdxX3xXedxXdxX6xX15xX3xXexX2bxXdxX1aexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXabxXexX1xX1axX121xXaxX12xX6axX36xX3xXcxX357xX15xX0xX4bxXbxX12
Bá Tân