Chủ doanh nghiệp quan tâm nhiều vấn đề chế độ, chính sách BHXH
(Baohatinh.vn) - Sáng 29/3, tại xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh), BHXH tỉnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) với đơn vị sử dụng lao động.
ef32x17efdx15903x136aax10a6dx1872cx17e2cx124c8x1964bxX7x163e3x15bc0x16214x1039ax130dcx1863cxX5x107afxXax155d6xf177xX1x1747fxX3x1953bx143f5xX6x15404xX1xX3xX1axffa9xX1xXdx15641xXbxX3x100b4x15209xX6xX1axX3xXex1092dx18534xX3xX1axX1xXdx12106xX25xX3x15008x1723bxX1axX3x12376xX30xX3xX4xX1x13316xX3xX37x1817ex13dacxX3xX4xX1x16291xX1axX1xX3xX7x10225xX4xX1xX3x17f03xf47fx164ffxX4exX0x13fb1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xX17xXaxX12x18318xX49xX1axX1exX3x134a9x132aexX52x10076xX40xX3xXexefb5xXdxX3x14701x17fa4xX3xf17fxf108xX3x1810axXdxX6xX1axX1exX3x12d98xX1xX25x14b06xX21xX1axX3xX79xX7axX3x15adexX1axX1x19601xX40xX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXex12916xX1axX1xX3xXbxX1x14c41xXdxX3xX1x12027xXbxX3xX33x15352xXdxX3x139d1xX4dx137c8xff86xX3xX1xX25xX85xX21xX1axX3xX79xX7axX3xX8cxX1axX1xX3xXex15c55xX3xX4xX1xfe0bxX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1axX1exX1x17a69xX3xXexX25xX85xf21exX1axX3xXex18f43xX25xX85xX30xX1axX40xX3xXbxX1xXbcxX3xf59axXdxX3cxX1axX40xX3xX37xX9exXdxX3xXexX1xX18xX73xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX1axX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX4exX40xX3xX4dxX4ex14eeaxXcxX40xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX34xXexX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX82xX4dxX4exXcxXabxX8fxX3xX33xXa6xXdxX3xX37x18466xX1axX3xX33xXcaxX3xX7x11e2fxX3xX17xf5ffxX1axX1exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1ex13bacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1017exX52xX52xXdxX13exXdexX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX13exX33xX1axX52xX1axX10x123ddxX7xX52xX2x142bdxX2xX6fxX52x1249exX17exX17xf067xX2xX6fxX6cxX17exX6cxX17exXexf76fxX181xX2xX5x162d5xX13ex122cfxXbxX1exXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX17xXexX1xX162x185fexX18dxX18dxXbxX76x10886xX1xX10xXdxX1exX1xXexX162xX181xX18dxX18dxXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX25xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xXexX6xX2bxX3xX1axX1xXdxX10xX25xX3xX33xX6xX1axX3xX17xX10xX3xX4xX1xX10xX3xX17xX18xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXdexX1xX76xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXex12494xX6xX5xXdxX1exX1axX162xX3xX18fxX25xX7xXexXdx12bd4xX85xX1a6xXaxX12xXcxXd3xXcfxX1axX3xX6cxX18dxX18dxX3xX37xX73xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX5xX77xX1axX1xX3xX37xX73xX18xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX40xX3xX4exXcxX4fxX40xX3xX1xX3fxX3x107b5xXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX4xX49xX3xXexX1x1634axX3xXexXd3xXcfxX1axX3xX37xXcaxX6xX3xXdex13355xX1axX3xX1xX25xX85xX21xX1axX3xX79xX7axX3xX8cxX1axX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17x11328xX3xX1xX3fxXdxX3xX1axX1exX1xXcaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX4exX3fxXdxX3xX1axX1exX1xXcaxX3xX37xX77xX3xX37xf6e8xXa2xX4xX3xX1axX1exX1xX10xX3xX1xX2bfxXa6xX1axX1exX3xX17x14615xX1axX3xXexX1xX293xX4xX3xX1xXdxX21xX1axX3xX4xX49xX4xX3xX1axX3fxXdxX3xX17xX25xX1axX1exX3xX2bxXa6xXdxX3xX4xX15xX6xX3x1901exX25x15122xXexX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xX1ax195daxX2bxX3xX6cxX18dxX2xX181xX3xX4x190c5xX3xX1xXdxX21xX25xX3xX5xX293xX4xX3xXexf605xX3xX2xX52xX2xX52xX6cxX18dxX2xX17axX1a6xX3xXbxX1xXbcxX3xXdexXdxX3cxX1axX3xX1axX3fxXdxX3xX17xX25xX1axX1exX3xX4xX15xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX37xXdxX30xX25xX3xX6cxX2xX181xX40xX3xX6cxX2xX189xX40xX3xX6cxX2xX1a1xX3xX4xX15xX6xX3xX4dxX3fxX3xX2f1xX25xX2f3xXexX3xX4ex191bfxX1axX1xX3xX7xX293xX3xX33xX30xX3xX4xX49xX4xX3xXexX3fxXdxX3xX17xX6xX1axX1xX3xX5xXdxXcfxX1axX3xX24xX25xX6xX1axX3xX37xX3cxX1axX3xX1xX27dxX1axX1xX3xX33xXdxX3xX1exXdxX6xX1axX3xX5xX2f3xX1axX40xX3xXexXd3xX9exX1axX3xX37xX305xX1axX1exX3xX4dxX4exX4fxX4exX40xX3xX4dxX4exX109xXcxX40xX3xX4dxX4exXcxXabxX13exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX67xX6xX25xX3xX261xX1xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX1exXdx126eexX1axX1exX3xX33xXdxXcfxX1axX3xXexXd3xX6xX18xX3xX37xXbcxXdxX40xX3xX1xX3fxXdxX3xX1axX1exX1xXcaxX3xX7x16ea4xXdxX3xX1axXbcxXdxX3xX33xXa6xXdxX3xXbxX1x17d48xX1axX3xX37xX9exXdxX3xXexX1xX18xX73xXdxX3xXexXd3xX293xX4xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX1axX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX4exX40xX3xX4dxX4exX109xXcxX40xX3xX4dxX4exXcxXabxX13exX3xX13xX1xX15xX3xX7xX12fxX3xX17xX132xX1axX1exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX1axXcfxX25xX3xX1axX1xXdxX30xX25xX3xX33xX34xX1axX3xX37xX30xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xXexX1xX293xX4xX40xX3xX5xXdxXcfxX1axX3xX24xX25xX6xX1axX3xX37xX3cxX1axX3xXdexX3ccxX1axX3xXexX1xX2axX1axX3xX33xX27dxX3xX1axX1exX2bfx10f10xXdxX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX13exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX52xX52xXdxX13exXdexX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX13exX33xX1axX52xX1axX10xX176xX7xX52xX2xX17axX2xX6fxX52xX17exX17exX17xX181xX2xX6fxX6cxX17exX6cxX17exXexX189xX6cxX6dxX6fxX5xX2xX13exX18fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX17xXexX1xX162xX189xX181xX6cxXbxX76xX1a6xX1xX10xXdxX1exX1xXexX162xX6fxX1a1xX2xXbxX76xX1a6xX17xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX162xXdexX5xX18xX4xX261xX1a6xX2bxX6xXd3xX1exXdxX1axX21exX5xX10xX22bxXexX162xX6xX25xXexX18xX1a6xX2bxX6xXd3xX1exXdxX1axX21exXd3xXdxX1exX1xXexX162xX6xX25xXexX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX25xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xXexX6xX2bxX3xX1axX1xXdxX10xX25xX3xX33xX6xX1axX3xX17xX10xX3xX4xX1xX10xX3xX17xX18xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXdexX1xX76xX1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX17xXexX1xX25xX2bxXdexXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX21exX6xX5xXdxX1exX1axX162xX3xX18fxX25xX7xXexXdxX22bxX85xX1a6xXaxX12x13183xX73xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX13xX3e9xX1axX1exX3xXexX85xX3xX4fxX2axX85xX3xX17xX293xX1axX1exX3xX33xX27dxX3xXcxX1xX2bfxX128xX1axX1exX3xX2bxX73xXdxX3xXcxXd3xX2bfxX485xX1axX1exX3xX79xX1xX6xX1axX1exX3xX82xX79xX7axX3xX13xX1xX2axX25xX8fxX3xXcxXd3xX3f6xX1axX3xXcxX1xXcaxX3x123b7xX25xX7axX1axX1xX3xXcxXd3xX6xX1axX1exX3xX1x12417xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX3xX17xX2bfx16166xX1axX1exX3xX7xXc0xX4xX3xX7xX6xX25xX3xX7xXdxX1axX1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xXabxX1xXdxX30xX25xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xXexX2axX2bxX3xX37xX3cxX1axX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX3xX9exX2bxX3xX37xX6xX25xX40xX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xX3ccxX1axX40xX3xX1axX1exX1xX98xX3xX17xX2bfxX625xX1axX1exX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1exX2bfxX485xXdxX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX1a6xX3xX33xXdxX21xX4xX3xX4xX1xX25xX85xX271xX1axX3xXexX311xX3xX37xX305xX1axX1exX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXdexf4c8xXexX3xXdexX25xX3fxX4xX3xX7xX6xX1axX1exX3xX37xX305xX1axX1exX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXexX293xX3xX1axX1exX25xX85xX21xX1axX1a6xX3xXexX1xX27dxX1axX1xX3xX5xX2f3xXbxX3xX4exXcxX4fxX3xX6cxX3xX1axX2fcxX2bxX3xXd3x18178xXdxX3xX1axX1xX2bfxX1axX1exX3xX4xX1xX2bfxX6xX3xX37xX2fcxX1axX1exX3xX261x163a2xX3xX2bxX77xX3xX7xX9exX3xXexX1xX25xX3cxX3xXexX1xX357xX3xX1axX6xX85xX3xX4xX305xX3xX37xX2bfxXa2xX4xX3xX37xX305xX1axX1exX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xX261xX1xX3e9xX1axX1exX13exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX52xX52xXdxX13exXdexX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX13exX33xX1axX52xX1axX10xX176xX7xX52xX2xX17axX2xX6fxX52xX17exX17exX17xX181xX2xX6fxX6cxX17exX6cxX17exXexX6cxX189xX17axX17axX5xX6cxX13exX18fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX17xXexX1xX162xX1a1xX18dxX18dxXbxX76xX1a6xX1xX10xXdxX1exX1xXexX162xX181xX18dxX18dxXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX25xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xXexX6xX2bxX3xX1axX1xXdxX10xX25xX3xX33xX6xX1axX3xX17xX10xX3xX4xX1xX10xX3xX17xX18xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXdexX1xX76xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX21exX6xX5xXdxX1exX1axX162xX3xX18fxX25xX7xXexXdxX22bxX85xX1a6xXaxX12x1253bxX1axX1exX3xXabxX1exX25xX85x11902xX1axX3xX5c4xXc0xX4xX3xX4exX6f7xX1axX1exX40xX3xX37xX73xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX13xXexX85xX3xX7cxXdxX9exX1axX1exX3xX4xX2axX85xX3xXexXd3xX6f7xX1axX1exX3xX79xX7axX3x120b3xX1xX18xX1axX1exX3xX1axXcfxX25xX3xX70bxX3xX261xXdxX3cxX1axX3xX33xX30xX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX3xX37xX9exXdxX3xX33xXa6xXdxX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX5xX27dxX2bxX3xX33xXdxX21xX4xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX1xX485xXdxX3xX33xX132xX13exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX82axX1axX1exX3xXabxX1exX25xX85xX832xX1axX3xX5c4xXc0xX4xX3xX4exX6f7xX1axX1exX40xX3xX37xX73xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX13xX3e9xX1axX1exX3xXexX85xX3xX7cxXdxX9exX1axX1exX3xX4xX2axX85xX3xXexXd3xX6f7xX1axX1exX3xX79xX7axX3xX85fxX1xX18xX1axX1exX3xXdexX2fcxX1axX3xX261xX1xX18xX2fcxX1axX162xX3xX5c4xX128xX1axX3xX33xXcaxX3xX7xX12fxX3xX17xX132xX1axX1exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX1axX3e9xX1axX1exX3xX1axX1xX27dxX1axX3xXexX73xXdxX3xX37xXcaxX6xX3xXbxX1xX2bfxX128xX1axX1exX40xX3xX1axX1exX27dxX85xX3xX5xX27dxX2bxX3xX1axX1exX27dxX85xX3xX1axX1exX1xX98xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX1xX485xXdxX3xXexXdxX3cxXexX40xX3xX2bx14d88xX6xX3xX33xX132xX1a6xX3xX7xX9exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX261xX1xX3e9xX1axX1exX3xXbcxX1axX3xX37xXcaxX1axX1xX13exX3x162fbxX2f3xX85xX40xX3xX37xX128xX1axX3xX33xXcaxX3xXbxX1xX3ccxXdxX3xX37xX305xX1axX1exX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1exX2bfxX485xXdxX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX1axX1xX2bfxX3xXexX1xX3cxX3xX1axX27dxX18xX3xX4xX1xX18xX3xX37x183bfxX1axX1exX40xX3xXbxX1xX956xX3xX1xXa2xXbxX3xX33xXa6xXdxX3xX37xXdxX30xX25xX3xX261xXdxX21xX1axX3xXexX1xX293xX4xX3xXexX3cx12dafxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xX82axX1axX1exX3xXabxX1exX25xX85xX832xX1axX3xX4fxX25xX2axX1axX3xX4dxX44xX4xX1xX3xX21exX3xX37xX73xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX4xX49xX4xX3xX4exXcxX4fxX3xX1xX619xXdxX3xX33xX30xX3xXexXd3xX357xX1axX1xX3xXexX293xX40xX3xXexX1xX15xX3xXexX132xX4xX40xX3xX37xX3fxX3xXexX25xXbcxXdxX40xX3xX2bxXc0xX4xX3xX37xX305xX1axX1exX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1exX2bfxX485xXdxX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX33xX27dxX3xX37xX305xX1axX1exX3xfd00xX3xX1xX357xX1axX1xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1axX27dxX18xX3xXexX1xX357xX3xX37xX2bfxXa2xX4xX3xX1xX2bfxXa63xX1axX1exX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xX3ccxX1axX13exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX21exX6xX5xXdxX1exX1axX162xX3xX4xX10xX1axXexX10xXd3xX1a6xXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX52xX52xXdxX13exXdexX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX13exX33xX1axX52xX1axX10xX176xX7xX52xX2xX17axX2xX6fxX52xX17exX17exX17xX181xX2xX6fxX6cxX17exX6cxX17exXexX189xX18dxX17exX189xX5xX6fxX13exX18fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX17xXexX1xX162xX1a1xX18dxX18dxXbxX76xX1a6xX1xX10xXdxX1exX1xXexX162xX181xX18dxX18dxXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX25xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xXexX6xX2bxX3xX1axX1xXdxX10xX25xX3xX33xX6xX1axX3xX17xX10xX3xX4xX1xX10xX3xX17xX18xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXdexX1xX76xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX21exX6xX5xXdxX1exX1axX162xX3xX18fxX25xX7xXexXdxX22bxX85xX1a6xXaxX12xX5c4xX73xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXexX98xX1axX1xX3xX1exXdxX3ccxXdxX3xX37xX49xXbxX3xX4xX49xX4xX3xX4xX2axX25xX3xX1xX619xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX37xX73xXdxX3xXdexXdxX271xX25xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xX293xX3xX1xX3fxXdxX3xX1axX1exX1xXcaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX18xX17xX85xXaxX12xXcxXbcxX3xX1exXdxX3ccxXdxX3xX37xX49xXbxX3xX33xX30xX3xX4xX1xX3cxX3xX37xX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX1axX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXexX98xX1axX1xX3xX37xX77xX3xX5xX3f6xX1axX3xX5xX2bfxXa2xXexX3xXexXd3xX3ccxX3xX5xX485xXdxX3xX4xX132xX3xXexX1xX271xX40xX3xXexX1xX619xX6xX3xX37xX49xX1axX1exX3xXexX311xX1axX1exX3xX4xX2axX25xX3xX1xX619xXdxX40xX3xX24xX25xX6xX3xX37xX305xX40xX3xXexX1xX49xX18xX3xX1exX625xX3xX33xX2bfxXa6xX1axX1exX3xX2bxX6c0xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX7xX12fxX3xX17xX132xX1axX1exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX13exX3xX2f1xX77xX1axX1xX3xX37xX73xX18xX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXexX98xX1axX1xX3xX4x1630dxX1axX1exX3xX37xX30xX3xX1axX1exX1xXcaxX3xX4xX1xX15xX3xX7xX12fxX3xX17xX132xX1axX1exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX3xX1axX3cxX25xX3xX4xf226xX1axX3xX1axX1x18093xX1axX1exX3xXexX1xX6c0xX4xX3xX2bxX6c0xX4xX40xX3xXdexX2fcxX1axX3xX261xX1xX18xX2fcxX1axX3xXexX1xX357xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX132xX4xX3xX1exX12fxXdxX3xX4xX2axX25xX3xX1xX619xXdxX3xX33xX30xX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xXexX98xX1axX1xX40xX3xX1xX25xX85xX21xX1axX1a6xX3xXexX1xX485xXdxX3xX1exXdxX6xX1axX3xXexXa6xXdxX3xX1axX1exX27dxX1axX1xX3xX4dxX4exX4fxX4exX3xX7x13617xX3xXexXbcxX3xX4xX1xXc0xX4xX3xX1axX1xXdxX30xX25xX3xX4xX25xX3fxX4xX3xX37xX9exXdxX3xXexX1xX18xX73xXdxX3xX1xX128xX1axX3xX33xXa6xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX7xX12fxX3xX17xX132xX1axX1exX3xX5xX6xX18xX3xX37xX3fxX1axX1exX13exX13exX13exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX25xXexX1xX18xXd3xXaxX12xX978xXca6xX3xX4exX25xX85xX30xX1axX0xX52xXbxX12
Vũ Huyền