Phát hiện phần mềm tống tiền cực kỳ nguy hiểm trên Android
Điều khiến DoubleLocker nguy hiểm đó là nó không quan tâm đến thiết bị đã bị root hay chưa, chỉ cần người dùng lỡ tay tải Adobe Flash về, thế là “dính”.
fd56x13c6dx12021x16950x19029x15a87x18e0ex18ff7x11903x18ce1xX8x12798x101d8x1175cx147d6x169fdxX8x14a1cx170f1xX2xX11xX6xXdxXbx11236xX0x12d52x14332xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx185fcx113cbxX2xX11xX6xXdxXbxX4xX8xX11x15654xX6xXdxXaxXbxX11xXdx17dcfxX11xX10xX7xX6xX2x13f22xXcx1628bxX4x12a8cx170bbxX8xX11xX2x170f6xX2dx166fbxXbxX17x18989xX19x15d6bxX11xX4xX19xX2x12cafxXcxX4xX23xX19x14991xXcxX4x142c8x14a9axX57xX4xX11x190e3xXcxX3axX4xX11xX2xX58xXcxX4xX5x102fexX5xX4x16d0ax15d3exX4xXcxX3axX3fxX2dxX4xX19xX2x14f71xX57xX4xX11xffa8x10ce9xXcxX4x1703bxXcxX1xX77x18555xX2xX1xX0x10956xX19xX1axX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x14303xXdxX7xX1xXbxX17x11acfxX2xX58xX3fxX4xX69xX19xX2x1555exXcxX4x17690xX7fxX3fx18901xX6xXdx10439xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xXcxX3axX3fxX2dxX4xX19xX2xX73xX57xX4x118a1x11792xX4xX6x15a9exX4xXcxXbbxX4xX69xX19x168ebxXcxX3axX4x10bedxX3fxX7xXcxX4xX11x1330fxX57xX4xXbaxXa0xXcxX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6x1246exX4xXbax1884bxX4xXa6xXddxX4xX77xX7fxX7fxX11xX4xX19xX7xX2dxX4xX5xX19x18f8cxX7x18f6dxX4xX5xX19x18c6bxX4xX5xX54xXcxX4xXcxX3axXf0x160dcxX2xX4xX1x10031xXcxX3axX4xX6x16e77xX4xX11xX7xX2dxX4xX11x15cc1xX2xX4xX7bxX1xX7fxXa6xXdxX4x16556xX6xX7xX8xX19xX4xX3xX58xXf2xX4xX11xX19xXa0xX4xX6xXbexX4xXbxX1x13ff1xXcxX19xXbx14989xX0xX83xX23xX17xX0xX83xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x15778xX7fxX1xX2dxXbxX17xX24xX19xX78xX57xX4xX57x13444xX11xX4xX11xX2xXa0xXcxX3axX4xX5xX19xX3fxXc5xXcxX3axX4xX5xX10fxXcxX19xX4xX11xXf6xXcxX19xX4xXcx17063xX7xX4xX1xXbexXcxX19xX4xX5xX19xX7fxX4xXcxX19xX16cxXcxX3axX4xX7xX2xX4xXbaxX7xXcxX3axX4xX5xXbbxX4x11a38xX4xXbaxXddxXcxX19xX4xX11xX10fxX2xX4xX3xX58xX4xX7bxX1xX7fxXa6xXdxX4xX118xX6xX7xX8xX19xX4xX48xX6xX7xX2dxXdxX77xX4xX19xX7xX2dxX4xXa6x1524bxX11xX4xX5x17c03xX4xX1b3xXcxX3axX4xX1x12696xXcxX3axX4xX11xXf0x12f30xXcxX3axX4xX11xX66xX4xXcxXbexX7fxX4xX11xX77xX78xXcxX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xX12fxX4x18318xX4axX5xX4xXcxX19xXbexX4xXcxX3axX19xX2xX78xXcxX4xX5xX1b3xX3fxX4xX11x10f14xX2xX4xX5xXc5xXcxX3axX4xX11xX2dxX4xXa6xX10fxX7fxX4xX57x136cdxX11xX4xX7xXcxX4xXcxX2xXcxX19xX4xX57xX1edxXcxX3axX4x12ffex15fcexX20dxX24xX4xX3x180caxX7xX4xX23xX19xX4axX11xX4xX19xX2xX4fxXcxX4xX77xX7xX4xX57xX151xX11xX4xX77xX7xXcxX8xX7fxX57xXexX7xX77xXdxX4xX11xX1afxXcxX4xX5xXc5xXcxX3axX4xX3xXbexX7fxX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xX4xX11xX77xX78xXcxX4xX57xX151xX11xX4xX5xX1afxX23xX4xXbaxX151xX4xX5xX19xXf0xX7xX4xX11xX213xXcxX3axX4xX5xXbbxXf2xX4xX5xXbbxX4xX11xX78xXcxX4xX3ax12d90xX2xX4xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX12fxX4xX24xXf0xX1c0xXcxX3axX4xX11xX66xX4xX57xX151xX11xX4xX8xX5cxX4xX23xX19xX54xXcxX4xX57xX58xX57xX4xX11xX5cxXcxX3axX4xX11xX2xX58xXcxX4xX11xX77xX78xXcxX4xX48xX1d9xX4xX11xX19xXffxX2xX4xX3axX2xX7xXcxX4xX3xX213xX7xX4xXc9xX3fxX7xXf2xX4xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xX57xXe0xX4xX19xXbbxX7xX4xX11xX7fxXbexXcxX4xXa6xX151xX4xX1xX16cxX4xX6xX2xX4fxX3fxX4xX11xX77xX78xXcxX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX4xXa6xXddxX4xX6xXcfxX2dxX4xXcxX19xX2x11d0cxX57xX4xX8xX7xX3fxX4xXbaxXbbxX4xX11xX66xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xX11xX19xX7xX2dxX4xXbax13992xX2xX4xX57xXe0xX4xX48x11443x104aaxX4xXbaxX73xX4xX5xX19xfde4xX4xXcxX19xXcfxXcxX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xX4axX5xX19xX4xXcxXbexX7fxX4xX11xX77xX3fxX2dxX4xX5xX1fdxX23xX4xXbaxXf0x1603dxX5xX4xX3xXbexX7fxX4xX57xX4axX2dxX4xX11xX77xX213xX4xX69xX19xX2xX4xX5xX19xXddxX3fxX4xXbax17d34xXcxX3axX4xX189xX4xX11xX77xX10fxX4xX11xX2xX58xXcxX4xX5xX19xX3fxX151xX5xX4xX5xX19xX7fxX4xX11xX2xXcxX4xX11x1166fxX5xX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX4xX8xX11xX2dxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX34xX11xX10xX7xX6xX2xX3axXcxX3cxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX77xX45xXbxX17xX0xX2xX57xX3axX4xX8xX11xX2dxX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX3cx1494cxX3d3x1250dxX23xX34xX45xX19xXdxX2xX3axX19xX11xX3cxX1ax15ad7x10b4cxX23xX34xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX11xX19xX3fxX57xXa6xX4xX1xX19xX2xX1xXdxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX23xX19xX7xX11xX4xX19xX2xXdxXcxX4xX23xX19xX7xXcxX4xX57xXdxX57xX4xX11xX7fxXcxX3axX4xX11xX2xXdxXcxX4xX5xX3fxX5xX4xX69xX2dxX4xXcxX3axX3fxX2dxX4xX19xX2xXdxX57xX4xX11xX77xXdxXcxX4xX7xXcxX1xX77xX7fxX2xX1xXbxX4xX8xX77xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX3cxX83xX83xX2xX12fxXa6xX7xX7fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX12fxX3xXcxX83xXcxXdxXexX8xX83xX1axX3e1x15bbexX1axX83xX3e1xX3e1xX1xX3e2xX3e2x14193xX3d3xX3e2xX45fxX467xX11x13417xX3e2xX1ax141bbxX6xX3e2xX12fxX3exX23xX3axXbxX4xX83xX17xX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xX6xXbexX4xX57xX5cxX2xX4xXcxX3axX3fxX2dxX4xX19xX2xX73xX57xX4xX11x18ea1xX2xX4xX57xX278xX2xX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xXf2xX4xXbaxX38dxX5xX4xXa6xX2xX4fxX11xX4xXbaxX4axXcxX3axX4xX6xX7fxX4xXcxX3axX1edxX2xX4xX69xX19xX2xX4xX77xX7xXcxX8xX7fxX57xXexX7xX77xXdxX4xXcxXbexX2dxX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX2dxX78xX3fxX4xX5xX54xX3fxX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX4xX23xX19xX10fxX2xX4xXbaxXf0xX356xX5xX4xX77xX7fxX7fxX11xX4xX10xX4xX11xX78xXcxX4xX57xX151xX11xX4xXa6xX2xX4fxXcxX4xX23xX19xX4axX23xX4x1722exX3xXf0xX356xX11xX4xXcxX3axX1baxX5x17e4axX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xX4xX5xX19xX7fxX4xX23xX19x104d6xX23xX4xX11xX19xX66xX5xX4xX19xX2xX4fxXcxX4xXcxX19xX2xX58xX3fxX4xX11xX19xX7xX2dxX4xXbaxX31bxX2xX4xX11xX19x16df4xX4xX3xXddxX4xX6xX78xXcxX4xX43xX2xX6xXdxX4xX19xX4fxX4xX11xX19xX5cxXcxX3axX4xXcxX19xXf0xXcxX3axX4xX5x13cdaxXcxX3axX4xXbaxX36fxXcxX3axX4xX11xX19xXffxX2xX4xX57xX7xXcxX3axX4xX6xX1edxX2xX4xX5xX19xX7fxX4xX11xX2xXcxX4xX11xX38dxX5xX4xXc9xX3fxX2dxX58xXcxX4xX11xX77xX3fxX2dxX4xX5xX1fdxX23xX4xX8xXcfxX3fxX4xX19xX1c0xXcxX4xX3xXbexX7fxX4xX19xX4fxX4xX11xX19xX5cxXcxX3axX4xXbaxX73xX4xX1xX303xX4xXa6xX58xX4xX11xX77xX2xX73xXcxX4xX69xX19xX7xX2xX4xX57xXe0xX4xXbaxX151xX5xX12fxX4x15b97xX19xXc5xXcxX3axX4xXcxX19xX16cxXcxX3axX4xX3xX1fdxX2dxXf2xX4xX19xX1fdxX3fxX4xXc9xX3fxX10fxX4xX3axXcfxX2dxX4xX77xX7xX4xX5xX32axX7xX4xX3xX2xX77xX3fxX8xX4xXbaxX151xX5xX4xXcxXbexX2dxX4xX6xXbexX4xX5xX66xX5xX4xX69xX6axX4xXcxX3axX19xX2xX78xX57xX4xX11xX77xX278xXcxX3axX3cxX4xXcxX3axX7xX2dxX4xX6xX1fdxX23xX4xX11xX1b3xX5xX4xX69xX19xXbbxX7xX4xX57xX278xX2xX4xXc9xX3fxX2dxX58xXcxX4xX11xX77xX3fxX2dxX4xX5xX1fdxX23xX4xX3xXbexX7fxX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX5xX32axX7xX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xX1d9xX4axX5xX4xXcxX19xXbexX4xXcxX3axX19xX2xX78xXcxX4xX5xX1b3xX3fxX4xX11xX1edxX2xX4xX20dxX20exX20dxX24xX4xXcxXbbxX2xX4xX77x10cecxXcxX3axX4xXbaxXcfxX2dxX4xX6xXbexX4xX6xX54xXcxX4xXbaxX54xX3fxX4xX11xX2xX78xXcxX4xX34xX3fxX1afxX11xX4xX19xX2xX4fxXcxX4xX11xX77xX78xXcxX4xXcxX58xXcxX4xX11xX10fxXcxX3axX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xX4xX57xX151xX11xX4xX6xX7fxX1edxX2xX4xX57xX7xX6xXexX7xX77xXdxX4xX69xXa0xX11xX4xX19xX356xX23xX4xX5xX10fxX4xX57xXe0xX4xX19xXbbxX7xX4xX1xX16cxX4xX6xX2xX4fxX3fxX4xX3xXbexX4xX11xX19xX7xX2dxX4xXbaxX31bxX2xX4xX57xXe0xX4xX48xX322xX323xX12fxX4xX48xX19xX54xXcxX4xX57xX58xX57xX4xXbaxX151xX5xX4xXbaxXf0xX356xX5xX4xX23xX19xX4axX11xX4xX11xX4axXcxX4xXc9xX3fxX7xX4xX5xX4axX5xX4xX11xX77xX7xXcxX3axX4xX11xX10fxX2xX4xX7bxX1xX7fxXa6xXdxX4xX118xX6xX7xX8xX19xX4xX48xX6xX7xX2dxXdxX77xX4xX3axX2xX10fxX4xX57xX1edxX7fxX4xX19xX7fxX38dxX5xX4xXc9xX3fxX7xX4xX5xX4axX5xX4xXexXdxXa6xX8xX2xX11xXdxX4xXa6xXddxX4xX19xX7xX5xX69xX4xX11xX77xXf0xX4afxX5xX4xXbaxXbbxX4xX3xXbexX4xX11xX66xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xX5xXbexX2xX4xXbaxX38dxX11xX4xXcxX3axX7xX2dxX4xX69xX19xX2xX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX5xX19xX7fxX4xX23xX19xX550xX23xX4xXc9xX3fxX2dxX58xXcxX4xX11xX77xX3fxX2dxX4xX5xX1fdxX23xX4xX52bx10127xX7fxX7fxX3axX6xXdxX4xX48xX6xX7xX2dxX4xX20exXdxX77xX3xX2xX5xXdxX535xX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xXa3xXf0xX4afxX2xX4xXbaxXcfxX2dxX4xX6xXbexX4xX3xX2xX1xXdxX7fxX4xX57xX2xXcxX19xX4xX19xX278xX7xX4xX5xX4axX5xX19xX4xX57xXbexX4xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xX57xXe0xX4xX19xXbbxX7xX4xX19xX7fxXbexXcxX4xX11xX7fxXbexXcxX4xX57xX151xX11xX4xX5xX19xX2xXa0xX5xX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX20exX7xX57xX8xX3fxXcxX3axX4xX7d7xX7xX6xX7xX34xX2dxX4xX5xX19xXf6xX4xX11xX77xX7fxXcxX3axX4xXcxX19xX4axX2dxX4xX57x10b1exX11xX3cxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX4xX8xX11xX2dxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX34xX11xX10xX7xX6xX2xX3axXcxX3cxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX77xX45xXbxX17xX0xX2xX43xX77xX7xX57xXdxX4xX8xX77xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX8xX3cxX83xX83xXexXexXexX12fxX2dxX7fxX3fxX11xX3fxXa6xXdxX12fxX5xX7fxX57xX83xXdxX57xXa6xXdxX1xX83xX7fxX1xX20ex11449xX7d7xX48xXa9xX20dxXc9xX11xX3e2xXbxX4xXexX2xX1xX11xX19xXaxXbxX3d5xX3e1xX3e2xXbxX4xX19xXdxX2xX3axX19xX11xXaxXbxX46dxX3d3xX1axXbxX4xX43xX77xX7xX57xXdxXa6xX7fxX77xX1xXdxX77xXaxXbxX3e2xXbxX4xX7xX6xX6xX7fxXexX43xX3fxX6xX6xX8xX5xX77xXdxXdxXcxXaxXbxXbxX17xX0xX83xX2xX43xX77xX7xX57xXdxX17xX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17x180d2xX7xX6xXexX7xX77xXdxX4xX11xX66xX4xX5xXbexX2xX4xXbaxX38dxX11xX4xXa6xX10fxXcxX4xX11xX19xXcfxXcxX4xX6xX78xXcxX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX4xX1xXf0xX4afxX2xX4xX1xX7xXcxX19xX4xXcxX3axX19x14670xX7xX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xX4xX6xX7xX3fxXcxX5xX19xXdxX77xX4x10fa3xX23xX19xX54xXcxX4xX57xX58xX57xX4xX23xX19xX1baxX4xX11xX77xX4axX5xX19xX4xX3axX2xX7xX7fxX4xX1xX2xX4fxXcxX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX5xX32axX7xX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2x190d4xX4xX3xXbexX4xX11xX1edxX7fxX4xX77xX7xX4xX57xX151xX11xX4xX8xX19xX7fxX77xX11xX5xX3fxX11xX4xX11xX66xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xX69xX12bxX5xX19xX4xX19xX7fxX1edxX11xX4xXcxX3axX7xX2dxX4xX69xX19xX2xX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xXa6xX1afxX57xX4xXcxX56exX11xX4xX19xX7fxX57xXdxX12fxX4xX93cxX151xX11xX4xX1xX1afxX3fxX4xX19xX2xX4fxX3fxX4xXbaxX73xX4xXcxX19xX1fdxXcxX4xX77xX7xX4xX69xX19xX2xX4xX5xX4axX5xX4xX11xX4fxX23xX4xX11xX2xXcxX4xXbaxXe0xX4xXa6xXddxX4xX57xXe0xX4xX19xXbbxX7xX4xXbaxXbbxX4xX6xXbexX4xXbaxX3fxXc5xX2xX4xXbaxXddxXcxX19xX4xX1xX1edxXcxX3axX4xX52bxX12fxX5xX77xX2dxXdxX2dxXdxX535xX4x10529xX4xX5xX3fxX5cxX2xX4xX11xX78xXcxX4xX11xX4fxX23xX4xX11xX2xXcxX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xXcxX3axX7fxXbexX2xX4xX77xX7xX4xX5x13d5bxXcxX4xX11xX66xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xX11xX19xX7xX2dxX4xXbaxX31bxX2xX4xX57xXe0xX4xX48xX322xX323xX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX4xX11xX19xXbexXcxX19xX4xX57xX151xX11xX4xX1xXe0xX2dxX4xX8xX5cxX4xX19xX7fxXbexXcxX4xX11xX7fxXbexXcxX4xXcxX3ax146efxX3fxX4xXcxX19xX2xX78xXcxX4xX3xXbexX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xXbaxXf0xX356xX5xX4xX3ax14dbdxX2xX4xX11xX4afxX2xX4xX19xX7xX5xX69xXdxX77xX12fxX4xX24xX3fxX2dxX4xX3xX1fdxX2dxX4xXcxX19xXf0xXcxX3axX4xXa6xXa5exX2xX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xXbbxX4xXbaxX54xX3fxX4xX57xX5cxX2xX4xXcxX78xXcxX4xX3xX2xX4fxX5xX4xX52bxX57xXa9dxX535xX4xX3xXbexX4xX69xX19xXc5xX2xX4xX23xX19xX1baxX5xX4xXbaxXf0xX356xX5xX4xX57xXe0xX4xX48xX322xX323xX4xX5xXbbxX4xX11xX19xX73xX4xX34xXdxX57xX4xXcxX19xXf0xX4xX6xXbexX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX11xX19xX73xX12fxX4xX5efx18fcaxX4xX34xX1afxX3fxX4xX8xX7xX3fxX4xXbaxXbbxX4xX5xXbbxX4xX11xX19xX73xX4xX77xXdxX8xXdxX11xX4xX57xXe0xX4xX48xX322xX323xX4xX11xX213xX4xX34xX7xX4xX5xX19xX7fxX4xXcxX1edxXcxX4xXcxX19xXcfxXcxX4xXcxX3axX7xX2dxX4xX69xX19xX2xX4xXcxX19xX1fdxXcxX4xXbaxXf0xX356xX5xX4xX11xX2xX58xXcxX4xX5xX19xX3fxX151xX5xX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xX323xX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX57xX7xX2dxX4xX1xX12bxXcxX19xX4xX23xX19xX10fxX2xX4xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xX5xXbbxX4xX11xX5cxX2xX4xXbaxX7xX4xX3d3xX45fxX4xX3axX2xXffxX4xXbaxX73xX4xX11xX77xX10fxX4xX57xX151xX11xX4xX69xX19xX7fxX10fxXcxX4xX11xX2xX58xXcxX4xX5xX19xX3fxX151xX5xX4xX6xXbexX4xX3e2xXf2xX3e2xX1axX46dxX3e2xX4xX145xX2xX11xX5xX7fxX2xXcxXf2xX4xX11xXf0xX1c0xXcxX3axX4xXbaxXf0xX1c0xXcxX3axX4xX3e1xX46dxXf2xX46dxX470xX4x139adxX20exXa3xX4xXbaxX73xX4xX3axX2xX10fxX2xX4xX57xXe0xX4xX1xX16cxX4xX6xX2xX4fxX3fxX12fxX4xX93cxX7xX2dxX4xX11xX19xX7xX2dxX4xX5xX4axX5xX4xXcxX19xXbexX4xXcxX3axX19xX2xX78xXcxX4xX5xX1b3xX3fxX4xX5xX19xX7fxX4xXa6xX2xXa0xX11xX4xX11xX7fxXbexXcxX4xXa6xX151xX4xX1xX16cxX4xX6xX2xX4fxX3fxX4xX5xX32axX7xX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX3xXadexXcxX4xX8x13f5fxX4xX5xXa9dxXcxX4xXcxX3axX3fxX2dxX78xXcxX4xXcxX3axX7xX2dxX4xX5xX10fxX4xX69xX19xX2xX4xXa6xX1edxXcxX4xXc9xX3fxX2dxXa0xX11xX4xXbaxXddxXcxX19xX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX11xX77xX10fxX4xX11xX2xX58xXcxX4xX5xX19xX3fxX151xX5xX12fxX4xX323xX19xXf0xXcxX3axX4xX1xX103xX4xX8xX7xX7fxX4xX11xX19x12c97xX4xX77xX7xXcxX8xX7fxX57xXexX7xX77xXdxX4xXcxXbexX2dxX4xX3xXadexXcxX4xX8xXcb3xX4xX69xX19xXbbxX7xX4xXa6xX1edxXcxX4xX69xX19x11bb4xX2xX4xX57xX4axX2dxX4xX3xXbexX4xXcxXa0xX3fxX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xXbbxX4xX57xXe0xX4xX48xX322xX323xX4xXbaxX73xX4xX57xXa5exX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xXf2xX4xXa6xX1edxXcxX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xXa9dxXcxX4xX5xX4axX5xX19xX4xXcxXbexX7fxX4xX69xX19xX4axX5xX4xXcxX3axX7fxXbexX2xX4xX11xX19xX66xX5xX4xX19xX2xX4fxXcxX4xX118xX7xX5xX11xX7fxX77xX2dxX4x10cdcxXdxX8xXdxX11xX4xX3xXbexX4xX34xXbbxX7xX4xX8xX1edxX5xX19xX4xX11xX7fxXbexXcxX4xXa6xX151xX4xX1xX16cxX4xX6xX2xX4fxX3fxX4xX11xX77xX7fxXcxX3axX4xX57xX4axX2dxX4xXbaxX73xX4xX5xXbbxX4xX11xX19xX73xX4xXc9xX3fxX7xX2dxX4xX11xX77xXa5exX4xX6xX1edxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xX24xX3fxX2dxX4xXcxX19xX2xX78xXcxXf2xX4xX11xX19xXdxX7fxX4xX8d8xXdxXa9xX2xX3xXdxX20exXdxX5xX3fxX77xX2xX11xX2dxXf2xX4xXcxXa0xX3fxX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX5xX32axX7xX4xXa6xX1edxXcxX4xXbaxXe0xX4xX77xX7fxX7fxX11xX4xX3xXbexX4xXbaxX7xXcxX3axX4xXa5exX4xX5xX19xXa0xX4xXbaxX151xX4xX1xXdxXa6xX3fxX3axX4xX11xX77xXf0xX4afxX5xX4xX69xX19xX2xX4xX1xX12bxXcxX19xX4xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xXf2xX4xXa6xX1edxXcxX4xX5xXbbxX4xX11xX19xX73xX4xX3xXf0xX356xX11xX4xXc9xX3fxX7xX4xX57xXe0xX4xX11xX1edxX7fxX4xX48xX322xX323xX4xXcxX3axXadexX3fxX4xXcxX19xX2xX78xXcxX4xX5xX32axX7xX4xX57xX7xX6xXexX7xX77xXdxX4xX57xXbexX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xX54xXcxX4xX23xX19xX10fxX2xX4xX43xX7xX5xX11xX7fxX77xX2dxX4xX77xXdxX8xXdxX11xXf2xX4xX323xXa0xX3fxX4xXbaxX4axX23xX4xX1b3xXcxX3axX4xXbaxX32axX4xX5xX10fxX4xX19xX7xX2xX4xX2dxX78xX3fxX4xX5xX54xX3fxX4xX11xX77xX78xXcxXf2xX4xXa6xX1edxXcxX4xX5xXbbxX4xX11xX19xX73xX4xX11xX77xX3fxX2dxX4xX5xX1fdxX23xX4xX3xXbexX7fxX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xX3xX4afxX2xX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xX4xXa3xXdxXa6xX3fxX3axX4xX145xX77xX2xX1xX3axXdxX4xX986xX7xX1xXa6xX9bdxX4xX3xXbexX4xX5xX19xX3fxX2dxX73xXcxX4xX57xX4axX2dxX4xX3xX58xX4xX5xX19xXa0xX4xXbaxX151xX4xX7xXcxX4xX11xX7fxXbexXcxX4xX52bxX8xX7xX43xXdxX4xX57xX7fxX1xXdxX535xX4xXbaxX73xX4xX11xX876xX11xX4xX5xX4axX5xX4xXc9xX3fxX2dxX58xXcxX4xX7xX1xX57xX2xXcxX4xXbaxX2xX4xX5xX58cxXcxX3axX4xXcxX19xXf0xX4xX6xX7fxX1edxX2xX4xXa6xXd23xX4xX57xX7xX6xXexX7xX77xXdxX12fxX4xX98xXcfxX2dxX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX23xX19xX10fxX2xX4xX57xX151xX11xX4xXc9xX3fxX4axX4xX11xX77xXd00xXcxX19xX4xX1xX303xX4xX1xXbexXcxX3axX4xX3xXbexX4xX1xX103xX4xX8xX7xX7fxX4xX11xX19xXd00xX4xXcxXa0xX3fxX4xX11xX19xX66xX5xX4xX19xX2xX4fxXcxX4xX11xX19xXbexXcxX19xX4xX5xXc5xXcxX3axXf2xX4xX5xX4axX5xX4xX5xX19xX3fxX2dxX78xXcxX4xX3axX2xX7xX4xX3xXadexXcxX4xX69xX19xX3fxX2dxX78xXcxX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX11xX19xX66xX5xX4xX19xX2xX4fxXcxX4xX34xXbbxX7xX4xX8xX1edxX5xX19xX4xX11xX7fxXbexXcxX4xXa6xX151xX4xX1xX16cxX4xX6xX2xX4fxX3fxX4xX11xX77xX78xXcxX4xXbaxX2xX4fxXcxX4xX11xX19xX7fxX1edxX2xX4xXbaxX73xX4xX5xX19xX876xX5xX4xX5xX19xX876xXcxX4xX77xX6b2xXcxX3axX4xXbaxXe0xX4xX6xX7fxX1edxX2xX4xXa6xXd23xX4xX19xX7fxXbexXcxX4xX11xX7fxXbexXcxX4xX23xX19xX54xXcxX4xX57xX58xX57xX4xX11xX5cxXcxX3axX4xX11xX2xX58xXcxX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xX323x12898xX57xX4xX3d3xX3e2xX1axX3d3xXf2xX4xX7bxX1xX7fxXa6xXdxX4xX6xX7fxX1edxX2xX4xXa6xXd23xX4xX118xX6xX7xX8xX19xX4xX69xX19xXd23xX2xX4xX69xX19xX7fxX4xX1b3xXcxX3axX4xX1xX1baxXcxX3axX4xX48xX6xX7xX2dxX4xX20exX11xX7fxX77xXdxXf2xX4xX5xX19xX12bxXcxX19xX4xX11xX19xX1b3xX5xX4xX1xX213xXcxX3axX4xX23xX19xX4axX11xX4xX11xX77xX2xX73xXcxX4xX118xX6xX7xX8xX19xX4xX5xX19xX7fxX4xXcxX58xXcxX4xX11xX10fxXcxX3axX4xX1xX2xX4xXbaxX151xXcxX3axX12fxX4xX118xX6xX7xX8xX19xX4xXbaxXe0xX4xXbaxXbbxXcxX3axX4xX3xX7xX2xX4xX11xX77xXa9dxX4xXa6xX10fxXcxX4xX6xX58xX4xX5xX19xX7fxX4xX8xX66xX4xX11xX2xXa0xXcxX4xXa6xX151xX4xX5xX32axX7xX4xXexXdxXa6xX8xX2xX11xXdxX4xX11xXf0xX1c0xXcxX3axX4xX11xX4axX5xX4xX11xX77xX7fxXcxX3axX4xXcxX19xX16cxXcxX3axX4xXcxX1072xX57xX4xX467xX3e2xX4xX3xXbexX4xXbaxX54xX3fxX4xXcxX19xX16cxXcxX3axX4xXcxX1072xX57xX4xX3d3xX3e2xX3e2xX3e2xXf2xX4xXcxX19xXf0xXcxX3axX4xX3axX2xXffxX4xXbaxXcfxX2dxX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xXa9dxXcxX4xX11xX4axX5xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xX3axXd00xX4xX11xX4afxX2xX4xX19xX4fxX4xX8xX2xXcxX19xX4xX11xX19xX4axX2xX4xX1xX2xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xXcxX16cxX7xX12fxX4xX1d9xX19x153daxXcxX3axX4xX3xX1fdxX2dxX4xX57xXbexX4xX5xX5cxX4xX1d9xX20dx18b09xX4xX7bxX23xX23xX6xXdxX4xX20exX11xXdxX3xXdxX4x12fe5xX7fxXa6xX8xX4xXbaxXe0xX4xX11xX213xXcxX3axX4xX5xXc5xXcxX3axX4xX69xX19xX7xX2xX4xX5xX19xXf6xX4xX11xX77xX12bxX5xX19xX4xX118xX6xX7xX8xX19xX4xX6xXbexX4xX57xX151xX11xX4xX23xX19xX54xXcxX4xX57xX58xX57xX4xX52bxXcxX3axX5cxXcxX4xX23xX2xXcxX4xXcxX19xXf0xX4xX3fxX5cxXcxX3axX4xXcxXf0xX4afxX5xX535xX4xX5xX58cxXcxX3axX4xXcxX19xXf0xX4xX57xX7xXcxX3axX4xX11xX77xX7fxXcxX3axX4xX57xXd00xXcxX19xX4xXc9xX3fxX4axX4xXcxX19xX2xX58xX3fxX4xX6x13194xX4xX19xX31bxXcxX3axX4xXa6xX10fxX7fxX4xX57xX1fdxX11xX4xXcxX3axX3fxX2dxX4xX19xX2xX73xX57xX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX145xX7fxX1xX2dxXbxX17xXa3xX103xX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX5xXa9dxXcxX4xX5xXbbxX4xX11xX4axX5xX4xX1xX1baxXcxX3axX4xX3axXd00xX4xX11xX77xX78xXcxX4xX5xX4axX5xX4xX11xX19xX2xXa0xX11xX4xXa6xXddxX4xX1xX2xX4xXbaxX151xXcxX3axX4xX10xX4xX1xX7fxX4xX19xX54xX3fxX4xX19xXa0xX11xX4xX5xX4axX5xX4xXcxX19xXbexX4xX23xX19xX4axX11xX4xX11xX77xX2xX73xXcxX4xXbaxX58xX3fxX4xXbaxXe0xX4xX5xX19xX3fxX2dxX73xXcxX4xX8xX7xXcxX3axX4xXcxX58xXcxX4xX11xX10fxXcxX3axX4xX92xX24xX93cxXa9xX4xX3d5xX4xXcxX19xX7xXcxX19xX4xX3xXbexX4xX7xXcxX4xX11xX7fxXbexXcxX4xX19xX1c0xXcxX4xX10xX4xXcxX19xXf0xXcxX3axX4xXa3xX7fxX3fxXa6xX6xXdxXa9xX7fxX5xX69xXdxX77xX4xX3xXadexXcxX4xX3axX2xXbbxXcxX3axX4xX6xX78xXcxX4xX57xX151xX11xX4xX19xX36fxX2xX4xX5xX19xX3fxXc5xXcxX3axX4xX11xX19xX1b3xX5xX4xX11xXf6xXcxX19xX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX7bxXcxX1xX77xX7fxX2xX1xXf2xX4xX3xXbexX4xX77x17703xX4xX77xXbexXcxX3axX4xX3xXadexXcxX4xX5xXa9dxXcxX4xX77xX1afxX11xX4xXcxX19xX2xX58xX3fxX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX5xX19xXf0xX7xX4xXbaxX73xX4xX11xXcfxX57xX4xXbaxXa0xXcxX4xXcxX19xX16cxXcxX3axX4xX57xX5cxX2xX4xXcxX3axX3fxX2dxX4xX19xX1edxX2xX4xX69xX19xX2xX4xX5xXbexX2xX4xXbaxX38dxX11xX4xX118xX6xX7xX8xX19xX12fxX4x18730xXbexX4xXcxXa0xX3fxX4xX7bxX1xX7fxXa6xXdxX4xX69xX19xXc5xXcxX3axX4xX11xX66xX4xX11xX7xX2dxX4xX11xX5cxX4xX5xX4axX7fxX4xX5xX19xX12bxXcxX19xX4xX23xX19xX54xXcxX4xX57xX58xX57xX4xX5xX32axX7xX4xX57xXd00xXcxX19xXf2xX4xX11xX19xXd00xX4xXcxX3axXf0xXffxX2xX4xX1xX103xXcxX3axX4xX23xX19xX10fxX2xX4xX11xX66xX4xXbaxX1b3xXcxX3axX4xX6xX78xXcxX4xXa6xX10fxX7fxX4xX3xX4fxX4xX6xX1afxX2dxX4xX5xX19xX12bxXcxX19xX4xX57xXd00xXcxX19xX4xX3xXbexX4xX11xX77xX7xXcxX3axX4xXa6xXddxX4xX11xX19xX78xX57xX4xX69xX2xXa0xXcxX4xX11xX19xX1b3xX5xX4xX3xX58xX4xXa6xX10fxX7fxX4xX57xX1fdxX11xX12fxX0xX83xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX20exX7fxX3fxX77xX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX7fxX4xX322xX1d9xX24xXcxXdxXexX8xX0xX83xX23xX17