Thạch Hà tuyên dương 24 cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh xuất sắc
(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2022 - 2027, Hội Nông dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phấn đấu mỗi năm xây dựng, phát triển mới 22 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
fcb6x13d92x12f14x16573x11f1ex14ceex132f8x1577bx1504fxX7x1769fx13709x17813xfe33x110b6x157bcxX5x175bfxXax122c5xXcxX1x14e1dxX4xX1xX3x14fa4x1816exX3xXex146c3x150b6x11529x16e94xX3x1019ex11414x125a0xX20x13b7exX3x14422x1574axX3xX4x1518cxX3xX20xX1x1250bxX20x13b88xX3xX1x180a8xX3xX7x12e93xX20xX3x11a76xX1dx146fexXexX3x146cdxXdxX20xX1xX3xX22x150d2xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7x13723xX4xX0x15e2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX22xXaxX12x148c1xXdxX6xXdxX3x105ecxX46xX15xX20xX3xX28x161ffxX28xX28xX3x13d2fxX3xX28xX74xX28x16847xX32xX3xX19xX35xXdxX3x14a84x16f1cxX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX1xX1dxX1ex174bbxX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3x101b4xX19xX1axX3xXcx15b1fxX20xX1x117ebxX3xXbxX1xX3dxX20xX3xX6exX3dxX1dxX3x150d5x16d11xXdxX3xX20x15f86xXafxX3xX3bxX30xX1exX3xX22x13c12xX20xX26xX32xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXex10deaxXdx15568xX20xX3xXafx12384xXdxX3xX28xX28xX3xXafxX85xX3xX1x1378axX20xX1xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexXc7xXdxXc9xX20xX3xX40xXdxX20xX1xX3xXex1338exX3xX4x10c29xX3xX1xXdxX90xX1dxX3x16454xX1dxX38x12464xX3x165d8xX74x14890xX3xX7x14828xX3xX1xX35xX3xX6exXb4xX20xX26xX3xX40x11484xX3xXexXc7x12738xX3xX5xX1fxX20xX3xX6exX15xXexX3xX22xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX90xX1dxX3xX1xX35xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX26xXdx13e00xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbx16005xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ab6xX46xX22xX1exXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx148b2xX10xX20xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax17c66xXdxX22xXexX1x17b4cxX3x1632cxX28xX74xXbxX3bxXf9xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX186xX3x11e64xX29xX7dxXbxX3bxXf9xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX14fx1659fxX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xX14fx15275xX20xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xXfbxX54xX2x10626xX2xX22xX28xX2xX197xX197xX197xX29xX1c0xXexX2xX188xX74xXfbxX2xX5xX74xX14fx15582xXbxX26x15161xXc7xX9xX1c0xX29x148adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX181xXdxX22xXexX1xX9xXaxX188xX28xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX197xX29xX7dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX1a8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXafxX20xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX26xX9xXaxX74xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX22xX22xXdxX20xX26xX9xXaxX197xXaxX12xX0xXexX1a8xX46xX22xX1exX12xX0xXexXc7xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX172xX1xXdx1526bxX1dxX3xX28xX188xX54xXfbxX32xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXex15068xX3xX4xX1x16d69xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1x155b2xX3xXexX2c4xX20xX26xX3xX40xXecxXexX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3x1763axX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1xXdxX3xX6exX1dxX6xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX9cx12304x135d8x1019fx17806xXa4xX3xX26xXdxX145xXdxX32xX3xX6exX46xX1axX20xX3xX40xXecxXexX3xX26xXdx15dbaxXbxX3xX20xX1xX6xX1dxX3xX5xX1axXafxX3xX26xXdxX1axX1dxX3xX1b2xX1axX3xX26xXdxX38xXafxX3xX20xX26xX1x16862xX46xX3xX1a8xX29exX20xX3xX1b2x10cedxX20xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xX7dxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX28x15f45xXf9xX3xXexX2c4xX20xX26xX3xX40xXecxXexX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xX84xX26xX1xX2d2xX3xXf6xX1dxX1exXecxXexX3xX28xX1dbxX78xX84x164c4xX54xX19xX84xX313xXcx17e9axX3xX20xX26xX1axX1exX3xX29xX54xX7dxX54xX28xX74xX2xXfbxX3xX4x17450xX6xX3xX15fxX172xX19xX3xXcxXc7xX1dxX20xX26xX3xX23xX24xX20xX26xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3x11ef4xXdxX90xXexX3xX84xX6xXafxX3xX9cxX40xX1xXefxX6xX3xX3bfx11d8fxXa4xX3xX1b2xX29exX3xX2e8xX84xX30xX20xX26xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX23x10344xX20xX26xX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1xXdxX3xX6exX1dxX6xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX32xX3xX6exX46xX1axX20xX3xX40xXecxXexX3xX26xXdxX327xXbxX3xX20xX1xX6xX1dxX3xX5xX1axXafxX3xX26xXdxX1axX1dxX3xX1b2xX1axX3xX26xXdxX38xXafxX3xX20xX26xX1xX343xX46xX3xX1a8xX29exX20xX3xX1b2xX34bxX20xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xXfbxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX74xX364xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX22xX12xX0xX54xXexXc7xX12xX0xX54xXexX1a8xX46xX22xX1exX12xX0xX54xXexX6xX1a8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX20xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX22xXexX1xX186xX3xX188xX28xX74xXbxX3bxXf9xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX186xX3xX197xX29xX7dxXbxX3bxXf9xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX14fxX1a8xX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xX14fxX1b2xX20xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xXfbxX54xX2xX1c0xX2xX22xX28xX2xXfbxX74xX2xX28xXfbxXexX1c0xX1dbxX7dxX2xX28xX5xX74xX14fxX1d3xXbxX26xX1d6xXc7xX9xX29xX2xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX181xXdxX22xXexX1xX9xXaxX188xX28xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX197xX29xX7dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX46xX20xXaxX12xX172xX2cxX4xX3xX6exX15xXdxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xXexX1xX6xXafxX3xX22xXbcxX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX2d2xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xXcxX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xX2e8xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1xXdxX3xX6exX1dxX6xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX32xX3xX6exX46xX1axX20xX3xX40xXecxXexX3xX26xXdxX327xXbxX3xX20xX1xX6xX1dxX3xX5xX1axXafxX3xX26xXdxX1axX1dxX3xX1b2xX1axX3xX26xXdxX38xXafxX3xX20xX26xX1xX343xX46xX3xX1a8xX29exX20xX3xX1b2xX34bxX20xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xX7dxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX28xX364xX3xX1b2xX1axX3xX84xX26xX1xX2d2xX3xXf6xX1dxX1exXecxXexX3xX28xX1dbxX78xX84xX389xX54xX19xX84xX313xXcxX38fxX3xX4xX3a0xX6xX3xX15fxX172xX19xX3xXcxXc7xX1dxX20xX26xX3xX23xX24xX20xX26xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX3bfxXdxX90xXexX3xX84xX6xXafxX3xX9cxX40xX1xXefxX6xX3xX3bfxX3cfxXa4xX32xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX6ex10ca5xX3xX6exX15xXexX3xX6exX23xX3e6xX4xX3xX20xX1xXdxX29exX1dxX3xX40xXecxXexX3xXf6xX1dxX38xX3xX6exX2cxX20xX26xX3xX26xX1xXdxX3xX20xX1x16916xX20xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xXcxXc7xX46xX20xX26xX3xX197xX3xX20xXb4xXafxX3xX9cxX28xX74xX2xX7dxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX28xXa4xX32xX3xXexX2c4xX3xX4xX1xX2c8xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbxX3xX6exX68axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexXc7xX1dxX1exX29exX20xX32xX3xX1b2xX6aexX20xX3xX6exX35xX20xX26xX3xX2xX7dxX14fxX29xX1dbxX28xX3xX5xX23xX3e6xXexX3xX1xX35xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX6exXb4xX20xX26xX3xX40xX10bxX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX32xX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xX6exXefxX3xX4xXefxX3xX2xX74xX14fxX28xX28xX28xX3xX1xX35xX3xX6exX15xXexX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbxX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xXcxXc7xX46xX20xX26xX3xXexX2c4xX20xX26xX3xX7xX100xX3xX2xX74xX14fxX28xX28xX28xX3xX1xX35xX3xX6exX15xXexX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX4xXefxX3xXfbxX14fxX28xX197xX28xX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xXexXc7xX1fxX20xX3xX5xXa1xX20xX1xX3xX1b2xXbcxX4xX3xXexXc7x1848cxX20xX26xX3xXexXc7x1626bxXexX32xX3xX4xX1xXb4xX20xX3xX20xX1dxX85xXdxXf9xX3xX2xX14fxX2xX1c0xX74xX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xX5xXa1xX20xX1xX3xX1b2xXbcxX4xX3xXexX1xX3a0xX1exX3xX7xX38xX20xXf9xX3xX26x18594xX20xX3xX1c0xX14fxX74xX74xX74xX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xX5xXa1xX20xX1xX3xX1b2xXbcxX4xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX22xX2d2xX4xX1xX3xX1b2x14950xX3xX1b2xX1axX3xX4xX2cxX4xX3xX20xX26xX1axX20xX1xX3xX20xX26xX1xX29exX3xX40xX1xX2cxX4xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX20xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX22xXexX1xX186xX3xX188xX28xX74xXbxX3bxXf9xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX186xX3xX197xX29xX7dxXbxX3bxXf9xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX14fxX1a8xX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xX14fxX1b2xX20xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xXfbxX54xX2xX1c0xX2xX22xX28xX2xX197xX197xXfbxX74xX74xXexX188xX188xXfbxX197xX197xX5xX74xX14fxX1d3xXbxX26xX1d6xXc7xX9xX7dxX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX181xXdxX22xXexX1xX9xXaxX188xX28xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX197xX29xX7dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX46xX20xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX78xX6xX5xXdxX26xX20xX186xX3xX1d3xX1dxX7xXexXdx13b4dxX1exXf9xXaxX12xX172xX1xX3a0xX3xXexX2d2xX4xX1xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX3bxX68axX3xX3bfxXdxX90xXexX3xXcxXdxXecxX20xX3xX84xX26xX1dxX1ex13ff7xX20xX3xX15fxX2cxX3x159c6xX15xXexX3xXexX1xX6xXafxX3xX5xX1dxX6aexX20xX3xX1b2xX29exX3xX6ex170d4xX1exX3xXafxX15xX20xX1xX3xX4xX85xX20xX26xX3xXexX2cxX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexXc7xX1dxX1exX29exX20xX3xX84xX26xX1xX2d2xX3xXf6xX1dxX1exXecxXexX3xX28xX1dbxX78xX84xX389xX54xX19xX84xX313xXcxX38fxX3xX4xX3a0xX6xX3xX15fxX172xX19xX3xXcxXc7xX1dxX20xX26xX3xX23xX24xX20xX26xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX3bfxXdxX90xXexX3xX84xX6xXafxX3xX9cxX40xX1xXefxX6xX3xX3bfxX3cfxXa4xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX172x155d4xX20xX26xX3xX1b2xXcdxXdxX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1xXdxX3xX6exX1dxX6xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX32xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbxX3xX1xX35xXdxX3xX6exX68axX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX1dxX1exX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX80fxX20xX3xXexX23xX24xX20xX26xX3xXexXc7xX3e6xX32xX3xX26xXdxX327xXbxX3xX6ex13777xX3xX5x134f0xX20xX3xX20xX1xX6xX1dxX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12x15fcbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX6exX68axX3xX5xX1axXafxX3xXexX1xX6xX1exX3xX6exX2c4xXdxX3xX4xX24xX3xX4xX3dxX1dxX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX20xX85xX20xX26xX3xX20xX26xX1xXdxX90xXbxX3xXex1726fxX3xXexXc7xX1dxX1exX29exX20xX3xXexX1xX100xX20xX26xX32xX3xXafxX6xX20xX1xX3xXafxX327xX20xX3xX7xX6xX20xX26xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xXexX6aexXbxX3xXexXc7xX1dxX20xX26xX3xX1xX1axX20xX26xX3xX1xXefxX6xX3xXexX1xX10xX46xX3xX7xX38xX20xX3xXbxX1xX9c1xXafxX3xX4xX1xX3a0xX3xX5xXbcxX4xXf9xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexXdxX29exXafxX3xX20xXb4xX20xX26xX3xX5xX3e6xXdxX3xXexX1xXecxX3xX7x17b46xX20xX3xX4xXefxX3xX6exXc9xX3xXexX1xX327xX4xX3xX6exX9c1xX1exX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexXc7xXdxXc9xX20xX3xX20xX26xX1axX20xX1xX3xX20xX26xX1xX29exX32xX3xX26xXdxX38xXdxX3xXf6xX1dxX1exXecxXexX3xX1b2xXdxX90xX4xX3xX5xX1axXafxXf9xX3xX26xXefxXbxX3xXbxX1xX80fxX20xX3xX3bxX30xX1exX3xX22xXbcxX20xX26xX3xX84xXcxfcf3xX32xX3xX6exX85xX3xXexX1xX2d2xX3xX1b2xXb4xX20xX3xXafxXdxX20xX1xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX389xX1dxX6xX3xX197xX3xX20xXb4xXafxX32xX3xX1xX35xXdxX3xX6exX68axX3xX3bxX30xX1exX3xX22xXbcxX20xX26xX3xX29xX197xX2xX3xX1b2xX23x13410xX20xX3xXafxXaa4xX1dxX32xX3xX4xX38xXdxX3xXexX15xX46xX3xX7dxX14fxX74xX28xX28xX3xX1b2xX23xXc0cxX20xX3xXexX15xXbxX32xX3xX3bxX30xX1exX3xX22xXbcxX20xX26xX3xX2xX7dxX7dxX3xXafxX85xX3xX1xXd7xX20xX1xX3xX40xXdxX20xX1xX3xXexXecxX32xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX5xX6aexXbxX3xX2xX29xX3xX19xXcxX311xX32xX3xX7dxX29xX3xXcxX19xXcxX32xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX5xX6aexXbxX3xX28xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX29exX3xX20xX26xX1xXdxX90xXbxX32xX3xX188xX188xX3xXexX2c4xX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX29exX3xX20xX26xX1xXdxX90xXbxX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xXcxX15xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX2d2xX32xX3xX4xX2cxX4xX3xX6exX15xXdxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xX6exX68axX3xXexX1xX38xX46xX3xX5xX1dxX6aexX20xX32xX3xX5xX1axXafxX3xXc7x16bc9xX3xXexX1xX1fxXafxX3xX20xX1xX34bxX20xX26xX3xX40xXecxXexX3xXf6xX1dxX38xX3xX6exX15xXexX3xX6exX23xX3e6xX4xX32xX3xX20xX1xX34bxX20xX26xX3xX40xX1xXefxX3xX40xX1xXb4xX20xX32xX3xX1b2xX23xXcdxX20xX26xX3xXafxX51xX4xX3xX1b2xX1axX3xX6exX29exX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX26xXdxX38xXdxX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX6exXc9xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xXexX1xX51xX20xX26xX3xX5xX3e6xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xXafxX845xX4xX3xXexXdxX1fxX1dxX32xX3xX20xX1xXdxX90xXafxX3xX1b2xX845xX3xX6exX29exX3xXc7xX6xX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xXexX1xXc0cxXdxX3xX26xXdxX6xX20xX3xXexXcdxXdxX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX69xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX28xX28xX3xX78xX3xX28xX74xX28xX7dxX32xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX3dxX20xX3xX6exX3dxX1dxX3xXafxXb0xXdxX3xX20xXb4xXafxX3xX3bxX30xX1exX3xX22xXbcxX20xX26xX32xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexXc7xXdxXc9xX20xX3xXafxXcdxXdxX3xX28xX28xX3xXafxX85xX3xX1xXd7xX20xX1xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexXc7xXdxXc9xX20xX3xX40xXdxX20xX1xX3xXexXecxX3xX4xXefxX3xX1xXdxX90xX1dxX3xXf6xX1dxX38xXf9xX3xX1xX1axX20xX26xX3xX20xXb4xXafxX32xX3xX4xXefxX3xXexXb03xX3xX7dxX74xXfdxX3xX7xX100xX3xX1xX35xX3xX1xX35xXdxX3xX1b2xXdxX1fxX20xX3xXexXc7xX10fxX3xX5xX1fxX20xX3xX6exXb4xX20xX26xX3xX40xX10bxX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX1b2xX1axX3xXfbxX74xXfdxX3xX7xX100xX3xX1xX35xX3xX6exXb4xX20xX26xX3xX40xX10bxX3xXexXc7xX10fxX3xX5xX1fxX20xX3xX6exX15xXexX3xX22xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX90xX1dxX3xX1xX35xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbxXf9xX3xX1b2xX6aexX20xX3xX6exX35xX20xX26xX3xX2xX74xX74xXfdxX3xX1xX35xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbxX3xX6exXb4xX20xX26xX3xX40xX10bxX32xX3xX4xX6xXafxX3xX40xXecxXexX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX32xX3xX1a8xX38xX46xX3xXf6xX1dxX38xX20xX32xX3xX4xX1xXecxX3xX1a8xXdxXecxX20xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX7xX38xX20xX3xX6xX20xX3xXexX46xX1axX20xX3xXexX1xXbcxX4xX3xXbxX1xX9c1xXafxX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX20xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX22xXexX1xX186xX3xX188xX28xX74xXbxX3bxXf9xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX186xX3xX197xX29xX7dxXbxX3bxXf9xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX14fxX1a8xX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xX14fxX1b2xX20xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xXfbxX54xX2xX1c0xX2xX22xX28xX2xX197xX197xX1c0xX197xX188xXexX1dbxX29xXfbxX28xX7dxX5xX74xX14fxX1d3xXbxX26xX1d6xXc7xX9xX1dbxXfbxX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX181xXdxX22xXexX1xX9xXaxX188xX28xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX197xX29xX7dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX46xX20xXaxX12xX172xX1xX3a0xX3xXexX2d2xX4xX1xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXex14837xX20xX1xX3xX84xX26xX1dxX1exX9a9xX20xX3xXcxX1xX2d2xX3xXbc3xX6xXdxX3xXcxX1xX3a0xX1exX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xX4xX1xX1045xX3xX6exX15xX46xX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX2d2xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xXac1xX1xX2cxXexX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xX4xX1xX1045xX3xX6exX15xX46xX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX2d2xX32xX3xX172xX1xX3a0xX3xXexX2d2xX4xX1xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1045xX20xX1xX3xX84xX26xX1dxX1exX9a9xX20xX3xXcxX1xX2d2xX3xXbc3xX6xXdxX3xXcxX1xX3a0xX1exX3xX6exX29exX3xX20xX26xX1xX2d2xX186xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexXdxXecxXbxX3xXexX845xX4xX3xX6exX2c4xXdxX3xXafxXcdxXdxX3xX1b2xX1axX3xX20xX30xX20xX26xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX23xX3e6xX20xX26xX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xX310xX311xX312xX313xXf9xX3xX6exX6xX3xX22xX15xX20xX26xX3xX1xXefxX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xXd7xX20xX1xX3xXexX1xX2c8xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexXc7xX1dxX1exX29exX20xX32xX3xX1b2xX6aexX20xX3xX6exX35xX20xX26xX3xX20xX26xX23xXc0cxXdxX3xX22xX30xX20xX3xXex10f89xX4xX1xX3xX4xXbcxX4xX3xXexX1xX6xXafxX3xX26xXdxX6xX3xX6exXb4xX20xX26xX3xX40xX10bxX3xX1b2xX1axX3xXbxX1xX3dxX20xX3xX6exX3dxX1dxX3xX6exX15xXexX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxXf9xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX1dxX1exX3xXexX100xXexX3xX1b2xX6xXdxX3xXexXc7x15ba5xX3xX4xX3a0xX6xX3xXexX2c4xX3xX4xX1xX2c8xX4xX3xX1xX35xXdxX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xX5xXdxX1fxX20xX3xX40xXecxXexX3xXfbxX3xX20xX1xX1axX3xX9cxX20xX1xX1axX3xX20xX23xXcdxX4xX32xX3xX20xX1xX1axX3xX20xX85xX20xX26xX32xX3xX20xX1xX1axX3xX40xX1xX46xX6xX3xX1xX7d3xX4xX32xX3xX20xX1xX1axX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX20xX26xX1xXdxX90xXbxX32xX3xX20xX26xX30xX20xX3xX1xX1axX20xX26xX32xX3xX20xX1xX1axX3xXbxX1xX30xX20xX3xXbxX1xX100xXdxXa4xXf9xX3xXexX6aexXbxX3xXexXc7xX1dxX20xX26xX3xX3bxX30xX1exX3xX22xXbcxX20xX26xX3xX84xXcxXbc3xX3xX20xX30xX20xX26xX3xX4xX6xX46xX32xX3xX84xXcxXbc3xX3xX40xXdxXc9xX1dxX3xXafxXaa4xX1dxX3xX6exXc9xX3xX20xX30xX20xX26xX3xX4xX6xX46xX3xXexX1xX1dxX3xX20xX1xX6aexXbxX3xX1b2xX1axX3xX6exXc0cxXdxX3xX7xX100xX20xX26xX3xX4xX3a0xX6xX3xX20xX26xX23xXc0cxXdxX3xX22xX30xX20xXf9xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xXexXdxXecxXbxX3xXexX845xX4xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX1dxX1exX3xX40xXecxXexX3xXf6xX1dxX38xX3xX6exX15xXexX3xX6exX23xX3e6xX4xX32xX3xXexXdxXecxXbxX3xXexX845xX4xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX32xX3xXexX15xX46xX3xX7xX2c8xX4xX3xX5xX6xX20xX3xXexX145xX6xX3xXc7xX35xX20xX26xX3xXc7xX68axXdxX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xX4xX35xX20xX26xX3xX6exX7cdxX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX4xX23xX14fxX14fxX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xXcxX15xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX20xX26xX1xX2d2xX32xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX6exX68axX3xX1b2xXdxX20xX1xX3xX22xX6xX20xX1xX3xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX3xX1b2xX1axX3xX7dxX197xX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xXexXdxX1fxX1dxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xX4xXefxX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xXexX1172xX4xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xX20xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1xXdxX3xX6exX1dxX6xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX32xX3xX6exX46xX1axX20xX3xX40xXecxXexX3xX26xXdxX327xXbxX3xX20xX1xX6xX1dxX3xX5xX1axXafxX3xX26xXdxX1axX1dxX3xX1b2xX1axX3xX26xXdxX38xXafxX3xX20xX26xX1xX343xX46xX3xX1a8xX29exX20xX3xX1b2xX34bxX20xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xX7dxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX28xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX20xXexX10xXc7xX3xX22xXexX1xX1dxXafxX1a8xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX22xXexX1xX186xX3xX188xX28xX74xXbxX3bxXf9xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX186xX3xX197xX29xX7dxXbxX3bxXf9xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX14fxX1a8xX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xX14fxX1b2xX20xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xXfbxX54xX2xX1c0xX2xX22xX28xX2xX7dxX2xX197xX2xX1c0xXexX29xX2xX28xX74xX197xX5xX74xX14fxX1d3xXbxX26xX1d6xXc7xX9xX1dbxX29xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX181xXdxX22xXexX1xX9xXaxX188xX28xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX197xX29xX7dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX46xX20xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX78xX6xX5xXdxX26xX20xX186xX3xX1d3xX1dxX7xXexXdxX97dxX1exXf9xXaxX12xX172xX1xX3a0xX3xXexX2d2xX4xX1xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xXexX1045xX20xX1xX3xX84xX26xX1dxX1exX9a9xX20xX3xXcxX1xX2d2xX3xXbc3xX6xXdxX3xXcxX1xX3a0xX1exX3xX1b2xX1axX3xX15fxX1172xX3xXexX1xX23xX3xX19xX1dxX1exX90xX20xX3xX3a0xX1exX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX84xX26xX1dxX1exX9a9xX20xX3xXcxX1xX2d2xX3xX84xX26xX1dxX1exX90xXexX3xXexXc7xX6xX46xX3xX26xXdxX3dxX1exX3xX4xX1xX2c8xX20xX26xX3xX20xX1xX6aexX20xX3xX4xX1xX46xX3xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX3xX1b2xX1axX3xX28xX74xX3xX1xX35xX3xX4xXefxX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xXexX1172xX4xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xXbxX1xX46xX20xX26xX3xXexXc7xX1axX46xX3xXexX1xXdxX3xX6exX1dxX6xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xX7dxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX28xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX22xX1exXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX20xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX22xXexX1xX186xX3xX188xX28xX74xXbxX3bxXf9xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX186xX3xX197xX29xX7dxXbxX3bxXf9xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX14fxX1a8xX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xX14fxX1b2xX20xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xXfbxX54xX2xX1c0xX2xX22xX28xX2xX7dxX2xX1dbxX1c0xXfbxXexX28xX1dbxX188xX28xX7dxX5xX74xX14fxX1d3xXbxX26xX1d6xXc7xX9xX1dbxX7dxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX181xXdxX22xXexX1xX9xXaxX188xX28xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX197xX29xX7dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX46xX20xXaxX12x175d7xX68axX20xX1xX3xX6exX15xX46xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexXc7xX6xX46xX3xX26xXdxX3dxX1exX3xX4xX1xX2c8xX20xX26xX3xX20xX1xX6aexX20xX3xX4xX3a0xX6xX3xX172xX1xX3a0xX3xXexX2d2xX4xX1xX3xX19xX35xXdxX3xX84xX85xX20xX26xX3xX22xX30xX20xX3xX1xX1dxX1exX90xX20xX3xX4xX1xX46xX3xX197xX197xX3xX1xX35xX3xX6exX15xXexX3xX1xX35xX3xX310xX311xX312xX313xX3xX26xXdxX145xXdxX3xXexXdxX1fxX1dxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xX7dxX78xX28xX74xX28xX28xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xX22xXdxX1b2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xXc7xX10xX5xX6xXexX10xX22xXaxX12xX0xX7xXexXc7xX46xX20xX26xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX1fxX20xX3xXf6xX1dxX6xX20xX186xX0xX54xX7xXexXc7xX46xX20xX26xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX78xXexX1xX1dxXafxX1a8xX78xX6xX20xX22xX78xX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX311xX3xX312xfde5xX3x16afexX20xX1xX3xX1b2xXdxX20xX1xX3xX22xX6xX20xX1xX3xX197xX28xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xXexXdxX1fxX1dxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxXaxX3xX1xXc7xX10xX97dxX9xXaxX54xX20xX46xX20xX26xX78xX20xX26xX1xXdxX10xXbxX54xXexX3bxX78xX40xX1exX78xX6xX20xX1xX78xX1b2xXdxX20xX1xX78xX22xX6xX20xX1xX78xX197xX28xX78xX1xX46xX78xX7xX6xX20xX78xX3bxX1dxX6xXexX78xX40xXdxX20xX1xX78xX22xX46xX6xX20xX1xX78xXexXdxX10xX1dxX78xX1a8xXdxX10xX1dxX54xX28xX1c0xX1c0xX197xX1dbxX2xX14fxX1xXexXafxXaxX12xX0xXdxXafxX26xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX54xXafxX10xX22xXdxX6xX54xX2xX28xX74xX54xX20xX10xX181xX7xX54xX28xX28xX28xX197xX54xX2xX29xXfbxX22xX29xX2xX74xX2xX1dbxX28xX28xXexX2xX29xX2xX1c0xX74xX5xX74xX14fxX1d3xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX20xX1xX30xX20xX32xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX3bxX1dxX3dxXexX3xX7xX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX22xXdxX1b2xX12xX0xX7xXexXc7xX46xX20xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX311xX3xX312xX1801xX3xX1803xX20xX1xX3xX1b2xXdxX20xX1xX3xX22xX6xX20xX1xX3xX197xX28xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xXexXdxX1fxX1dxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxXaxX3xX1xXc7xX10xX97dxX9xXaxX54xX20xX46xX20xX26xX78xX20xX26xX1xXdxX10xXbxX54xXexX3bxX78xX40xX1exX78xX6xX20xX1xX78xX1b2xXdxX20xX1xX78xX22xX6xX20xX1xX78xX197xX28xX78xX1xX46xX78xX7xX6xX20xX78xX3bxX1dxX6xXexX78xX40xXdxX20xX1xX78xX22xX46xX6xX20xX1xX78xXexXdxX10xX1dxX78xX1a8xXdxX10xX1dxX54xX28xX1c0xX1c0xX197xX1dbxX2xX14fxX1xXexXafxXaxX12xXcxX311xX3xX312xX1801xX3xX1803xX20xX1xX3xX1b2xXdxX20xX1xX3xX22xX6xX20xX1xX3xX197xX28xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xXexXdxX1fxX1dxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXc7xX46xX20xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX311xX3xX312xX1801xX3xX1803xX20xX1xX3xX9cxX19xX1axX3xXcxXa1xX20xX1xXa4xX3xX1b2xXb03xX6xX3xX1b2xXdxX20xX1xX3xX22xX6xX20xX1xX3xX197xX28xX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xXexXdxX1fxX1dxX3xX1a8xXdxXc9xX1dxX3xXexXc7xX46xX20xX26xX3xXexX2c4xX20xX26xX3xX7xX100xX3xX2xX188xX14fxXfbxX197xX74xX14fxX5xX23xX3e6xXexX3xX1xX35xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX1dxX3dxXexX32xX3xX40xXdxX20xX1xX3xX22xX46xX6xX20xX1xX3xX26xXdxX145xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3dxXbxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX6exX46xX15xX20xX3xX28xX74xX2xX7dxX3xX78xX3xX28xX74xX28xX28xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX22xXdxX1b2xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX1dxX5xX12xX0xX22xXdxX1b2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc7xXaxX12xX0xX54xX22xXdxX1b2xX12xX0xX54xX22xXdxX1b2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1803xX1dxXexX1xX46xXc7xXaxX12xXcxX1xXa3fxX1exX3xX313xX23xX24xX20xX26xX0xX54xXbxX12
Thùy Dương