Vẻ hầm hố của máy bay trinh sát chiến thuật Mỹ Mohawk
Máy bay trinh sát chiến thuật Mohawk thuộc lục quân Mỹ và đã tham gia nhiều cuộc chiến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
1298x7b63x203cx361cx9495x6736x8555x3f71x3596xX7x8bf7x550bx2b03x96d4x4626x4ab6xX5x421cxXax4274x7dc8x19d5xX3xX1x5bc2x43cdxX3xX1x65c0xX3xX4x6fc1xX6xX3xX18x4a33x6b96xX3x6c96xX6xX23xX3xXex60f6xXdx2f12xX1xX3xX7xX22xXexX3xX4xX1xXdx17d5xX2cxX3xXexX1x9863x2f3cxXexX3x6467x7075xX3xX3fx7a16xX1xX6x3f77x22a0xX0x9458xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx63ecxX10xX6x96e6xXaxX12xX3fxX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX22xXexX3xX4xX1xXdxX36xX2cxX3xXexX1xX3bxX3cxXexX3xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xXexX1xX3bx5045xX4xX3xX5x1c91xX4xX3x14ebxX3bx31a0xX2cxX3xX3fxX40xX3x185dx8f27xX3x30f4x21abxX3xXexX1xX6xX18xX3x5153xXdxX6xX3xX2cxX1xXdx21ebxX3bxX3xX4xX3bxX86xX4xX3xX4xX1xXdxX36xX2cxX3xXexX2axX43xX2cxXa0xX3xXexX1x5463xXdxX3xX47x908dxX3x1967xX1xXdxX36xX2cxX3xXexX2axX6xX2cxX1xX3x166ax2b15xX2cxX1x1c8fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx280axX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbx195bxX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2x6161x43d4x8795xX49xX10fxX10fxX5bx6a35x1932xX10fx542dxX111xX2x4da2xXex635fxX110xX2xX111xX5xX117xXd3x1eb0xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7x1700xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10x732dxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdx5a10xX23x559axXaxX12x5222xX1xXdxX3xX4x58afxX3x6312xX2axX3bxX18xX18xX6xX2cxX3x9230xX13xX49x2e62xX13xX134xX2xX3xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xX5xX96xX3xX18xX86xXexX3xX18xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1exX6xX3xX47x8c44xX3xX2cxXa0xX3bxX23x91c9xX2cxX3xXc3xX1xXdxX36xX2cxX3xXexX2axX6xX2cxX1xX3xXcfxXd0xX2cxX1xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX10fxX10fxX117xX2xX5xX2xXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX4xX10xX2cxXexX10xX2axX1acxXaxX12x5269xX8fxX23xX3xX5xX96xX3xX18xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX22xXexX3xX4xX1xXdxX36xX2cxX3xXexX1xX3bxX3cxXexX3xX4xX1exX6xX3xX5xX8axX4xX3xX8dxX3bxX8fxX2cxX3xX3fxX40xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX2xX119xX116xX2xX5xX116xXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xX3fxX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX98x154cx63b6xX4xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX47xX36xX3xX95xX96xX43xX3xX2cx1871xX18xX3xX2xX11cxX111xX11cxX3xX95xX96xX3xX98xX99xX3xXexX3bxX2cxXa0xX3xX4xX22xX2cxX1xX3xXex26c7xXdxX3xX2cxX1xXdxXa7xX3bxX3xX2cxX1b4xXdxX3xXexX2axX1e7xX2cxX3xXexX1xX36xX3xXa0xXdxX419xXdx333axX3xX25xX6xX43xX3xXa0x8b1axX18xX3xX2d5x45c1xX2cxXa0xX3x408fxX6xX18xX3x67c6xX433xX3xX25xX22xX2cxX3xX98x5c8cxX43xX3xXcxX2axXdxXa7xX3bxX3xXcxXdxX1e7xX2cxX433xX3xXcxX2axX3bxX2cxXa0xX3xX3fxX40xX433xX3x266exX5xX6xX7xX47xX6xX433xX3xX95xX96xX3xX4xX1xX8fxX3bxX3x3541xX3bxXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX10fxX10fxX2xX5xX110xXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xXc3xX1xXdxX36xX4xX3xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xX2cxXa0xX1x594fxX3xX1xX3eexX3bxX3xX95xX96xX43xX3xX2cxX400xX18xX3xX2xX11cxX11cxX10fxX3xX7xX6xX3bxX3xX47xX1xXdxX3xX98xX99xX3xXexX1xX6xX18xX3xXa0xXdxX6xX3xX18xX86xXexX3xX7xX1bxX3xX4xX3bxX86xX4xX3xX19bxX3bxX2cxXa0xX3xX98xX86xXexX3xX95x142bxX3xXexX2axX6xX2cxXa0xX433xX3xXexX2axX43xX2cxXa0xX3xX98x19d1xX3xX4xX5b1xX3xX4xX3bxX86xX4xX3xX4xX1xXdxX36xX2cxX3xX95x37cbxX2cxXa0xX3xX13x717fxX2cxX1xX3xX5xX17xX2cxX3xXexX1x449cxX3xX2cxX1x777fxXexXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX11cxX117xX11ex927axX5xX119xXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xX98xXbdxXdxX3xX98xX17xX3bxX3xX98xX3eexX3efxX4xX3xXexX2axX6xX2cxXa0xX3xX25xX5c7xX3xX7x44a8xX2cxXa0xX3xX18xX22xX23xX3xX95xX96xX3xX2axX43xX4xX47xX10xXexX433xX3xX2cxX1xX3eexX2cxXa0xX3xX98xX8fxX23xX3xX47xX1xX43exX2cxXa0xX3xXbxX1xX44exXdxX3xX5xX96xX3xX7xX5d1xX3xX18x2347xX2cxX1xX3xX4xX1x72a3xX2cxX1xX3xX4xX1exX6xX3xX2cxX5b1xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX111xX625xX2xX625xX5xX111xXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX12xX1afxX1xXdxX3xX4xX1b4xX3xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xXa0x8ec4xX2cxX3xX18xX22xX23xX3xX44exX2cxX1xX3xX98x36b4xX3xX4xX1xX8axXbxX3xX4xX44exX3xX2cxXa0xX96xX23xX3xX5x4757xX2cxX3xX98xX1e7xX18xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX11exX110xX110xX5xX11exXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xX442xX5b1xX3xX4xX5b1xX3xX4xX44exX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX25xX5c7xX3xX8dxX3bx3514xXexX3xX1x8f1fxX2cxX1xX3xX44exX2cxX1xX3xX1xX43axX2cxXa0xX3xX2cxXa0xX43xXd0xXdxX433xX3xX2axX6xX5bxX6xX2axX3x620dxXcfxX467xX1c1xX3xX95xX96xX3xX1xX700xX3xXexX1xX1bxX2cxXa0xX3xX4xX1x44d6xX2cxX3xX2axX6xX5bxX6xX2axX3xXexX8f3xX2cxX1xX3xX25xX22xX43xX3xX98xXdxX700xX2cxX3xXex6439xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX46xXdxX5bxXexX1xXf7xX10fxX116xX117xXbxX19bxX1acxX1xX10xXdxXa0xX1xXexXf7xX119xX625xX117xXbxX19bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX10fxX116xX116xX625xX5xX10fxXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xX3xX5bxXexX1xX3bxX18xX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX12xXcxX1bxX4xX3xX98xX86xX3xXexX1bxXdxX3xX98xX6xX3xX4xX1exX6xX3xX18xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xX5xX1e7xX2cxX3xXexX419xXdxX3xX11exX625xX111xX47xX18xX49xX1xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX10fxX11cxX625xX11cxX5xX625xXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xX1afxX1xXdxX3xX4xX1b4xX3xX3fxX43xX1xX6xX46xX47xX3xX2cxX920xX2cxXa0xX3xX1xX1b4xX2cxX3xX625xX433xX111xX3xXexX5d5xX2cxXd3xX3x9950xX3bxX2cxXa0xX3xXexX706xX4xX1xX3xXexX1xX5c2xX2cxXa0xX3xX2cxX1xXdxX1e7xX2cxX3xX5xXdxX700xX3bxX3xX4xX1exX6xX3xX18xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX5xX96xX3xX116xXd3xX116xX11exX117xX3xX5xX706xXexXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX43xX5bxX23xXaxX12xX0xXdxX18xXa0xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX49xX49xXdxXd3xX25xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd3xX95xX2cxX49xX2cxX10xX46xX7xX49xX2xX10fxX110xX111xX49xX10fxX10fxX5bxX116xX117xX10fxX119xX111xX2xX11cxXexX625xX11cxX119xX11cxX5xX11cxXd3xX125xXbxXa0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX134xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX10xX3xX1xX6xX18xX3xX1xX43xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX6xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX2axXdxX2cxX1xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX3bxX6xXexX3xX18xX23xX3xX18xX43xX1xX6xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX43xX2cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xX3fxX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX98xX3eexX3efxX4xX3xXexX2axX6xX2cxXa0xX3xX25xX5c7xX3xX116xX3xX98xX86xX2cxXa0xX3xX4xX1b4xX433xX3xX18x1c85xXdxX3xX98xX86xX2cxXa0xX3xX4xX1b4xX3xX4xX5b1xX3xX4xX43exX2cxXa0xX3xX7xX3bxX5d5xXexX3xX2xXd3xX119xX117xX117xX3xX18xX99xX3xX5x3165xX4xXd3xX49xXd3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90dxX43xX3bxX2axX4xX10xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX134xX6xX5xXdxXa0xX2cxXf7xX3xX125xX3bxX7xXexXdxX1aaxX23xX1acxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX13xX1bexX13xX0xX49xXbxX12