Bầu cử Tổng thống Philippines: Khả năng cao ông Marcos Jr chiến thắng
Reuters dẫn số liệu không chính thức cho biết ông Marcos đã nhận được 24,75 triệu phiếu ủng hộ trong tổng số 75,65% số phiếu bầu đã kiểm, bỏ xa đối thủ là Phó Tổng thống Maria Leonor Robredo.
bd40xcff4x15359x122b1x116e1xed53x1451bxca8bxc9f7xX7x12e18x12415xf5daxd00cxd7d8x11427xX5xe8cfxXax1550dx12444xe190xe9a1xX3xX4xde58xX3xXcx14266x14632x1131cxX3xXexX1x11a01xX1cxX1dxX3x14a5exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xcaebxX3xc994xX1xfc4dxX3xX1cx11cc4xX1cxX1dxX3xX4xX6xf2ddxX3xf44exX1cxX1dxX3x10605xX6xe169xX4xX3dxX7xX3x1521cxX45xX3xX4xX1xXdx14757xX1cxX3xXexX1x120e3xX1cxX1dxX0x10fdfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13126xX10xX6xfcadxXaxX12xc6c2xX10xX15xXexX10xX45xX7xX3xX6bx143c7xX1cxX3xX7xX21xX3xX5xXdx10a69xX15xX3x12ac8xX1xX3fxX1cxX1dxX3xX4xX1xd0e6xX1cxX1xX3xXexX1xd4efxX4xX3xX4xX1xX3dxX3x139f1xXdxX50xXexX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xe914x110c5xX3xX1cxX1xee48xX1cxX3xXa7xe51ax14afaxX4xX3x10233x11cc6x10d61xea2dxc48exX3xXexX45xXdxX7fxX15xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3x13b72xX1cxX1dxX3xX1xdca4xX3xXexX45xX3dxX1cxX1dxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX7xX21xX3xXb7xXb8xXb6x12735xXb8xc4b1xX3xX7xX21xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX97xX14xX15xX3xXa7xXa8xX3xX82xXdxd32fxde45xXb6xX3xX97xefb4xX3x10ba1xX6xX3xXa7xX21xXdxX3xXexX1xXc6xX3xX5x1324fxX3xX25xX1xbf83xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xXdxX6xX3x15aa5xX10xX3dxX1cxX3dxX45xX3xX6exX3dxX97xX45xX10xX6bxX3dx102e3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX6bxd861xXaxX12xX0xXdxXf5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXf5xX7x10d62xXbxX1xX3dxXexX3dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX30xX3xX32xX1xX34xX3xX1cxX37xX1cxX1dxX3xX4xX6xX3dxX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xX3xX4xX1xXdxX50xX1cxX3xXexX1xX55xX1cxX1dxX3xX1xcd38xX1cxX1xX3xX34xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX12cxX97xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX12cxef8exX1cxX59xX1cxX10xfa2dxX7xX59xXb4xXb4xX2xd2d1xX59xX2x13f62xXdexX6bxXb4xX1d3xXdexXb8xXb4xX1d3xXdexXexX1d0xXb5xX1d0xe94exX5xX2xX12cx13e6fxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX30xX3xX32xX1xX34xX3xX1cxX37xX1cxX1dxX3xX4xX6xX3dxX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xX3xX4xX1xXdxX50xX1cxX3xXexX1xX55xX1cxX1dxXaxX3xX6bxX6xXexX6xX151xXbxX1xX3dxXexX3dxX151xX3dxX45xXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX151xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX30xX59xX59xX4xX6bxX1cxXdxXf5xX1dxX12cxX1c5xXdxX10xXexX1cxX6xXf5xXbxX5xX15xX7xX12cxX1c5xX1cxX59xXexXdexXb4xX1d3xX59xX15xXbxX5xX3dxX6xX6bxX10xX6bxX59xX1cxX1dxXexXf5xX97xX1xX59xXb4xX1d3xXb4xXb4x12172xX1d3xXb8xX286xX2xX1d3xX59xXexXexXfbxX1c5xX1cxX286xX97xX6xX15xX286xX4xX15xX286xXexXexX286xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX286xX82xX12cxX1e5xXbxX1dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd130xX6xXbxXexXdxX3dxX1cxXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX151xX6xX5xXdxX1dxX1cxX30xX3xX1e5xX15xX7xXexXdx13dc7xX13fxcddaxXaxX12x10d6bxX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX1c5xXdxf77exX1cxX3xdd10xX10xX45xX6bxXdxX1cxX6xX1cxX6bxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xX3xXbxX1x14a22xXexX3xX97xXdxXf4xX15xX3xXexX45xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX15xXcbxX4xX3xX1c5xXacxX1cxX3xXa7xXcbxX1cxX1dxX3xXexX45xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3x1395bxX3xX11exX6xX3dxX6xX1dxXb6xX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xXb6xX3xX1cxX1dxX107xX13fxX3xXb4xXb8xX59xX1e1xX59xXb4xX1d3xXb4xXb4xX12cxX3x13b67x1063exX1cxX1xX30xX3x15a83xX2f3xX25xX59xXcxXcxc9e0x14193x11fa9x11e84xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX6bxX13fxXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX7xX21xX3xX5xXdxX7fxX15xX3xX82xX1xX3fxX1cxX1dxX3xX4xX1xX8axX1cxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xXex145eexX3x10bb1xX13fxX3xX97xX6xX1cxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xXb6xX3xX82xX50xXexX3x116dbxX15xX34xX3xX82xXdxXf4xXf5xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX7xc1e6xX3xX97xXcbxX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1x138fcxX13fxX3xX90xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX1c5xXdxX2f0xX1cxX3xX2f3xX10xX45xX6bxXdxX1cxX6xX1cxX6bxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xX12cxX3xXa7xXa8xX3xX1dxXdxX107xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX50xX1cxX3xXexX1xX55xX1cxX1dxX3xXexX45xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX15xXcbxX4xX3xX97xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX4xXc6xX6xX3xX1cxXb0xd465xX4xX3xX1cxX107xX13fxX3xX6bxXdxcaeexX1cxX3xX45xX6xX3xX1cxX1dxX107xX13fxX3xX1d0xX59xXb8xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX6bxX13fxXaxX12xX68xXa8xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX6exX10xX15xXexX10xX45xX7xX3xX6bxX77xX1cxX3xX7xX21xX3xX5xXdxX7fxX15xX3xX82xX1xX3fxX1cxX1dxX3xX4xX1xX8axX1cxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX97xXdxX50xXexX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xXa7xXa8xX3xX1cxX1xXacxX1cxX3xXa7xXb0xXb1xX4xX3xXb4xXb5xXb6xXb7xXb8xX3xXexX45xXdxX7fxX15xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xXc6xX1cxX1dxX3xX1xXcbxX3xXexX45xX3dxX1cxX1dxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX7xX21xX3xXb7xXb8xXb6xXdexXb8xXe0xX3xX7xX21xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX97xX14xX15xX3xXa7xXa8xX3xX82xXdxXf4xXf5xXb6xX3xX97xXf9xX3xXfbxX6xX3xXa7xX21xXdxX3xXexX1xXc6xX3xX5xX107xX3xX25xX1xX10bxX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xXdxX6xX3xX11exX10xX3dxX1cxX3dxX45xX3xX6exX3dxX97xX45xX10xX6bxX3dxX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX6bxX13fxXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xXa7xX10bxXb6xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xXa7xXa8xX3xX1dxXdxX107xX1cxX1xX3xXa7xXc6xX3xX7xX21xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX4xX14xX1cxX3xXexX1xXdxX50xXexX3xXa7xXf4xX3xXa7xX55xX4xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX6bxX13fxXaxX12xf05bxX1cxX1dxX3xX2f3xX10xX45xX6bxXdxX1cxX6xX1cxX6bxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xXb6xX3xXdexXb5xX3xXexX15xX1bxXdxXb6xX3xXexX398xX1cxX1dxX3xX5xX107xX3xXcxX1xXb0xXb1xX1cxX1dxX3xX362xX1dxX1xed06xX3xX7x12152xX3xX1c5xX107xX3xX5xX107xX3xX4xX3dxX1cxX3xXexX45xX6xXdxX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX21xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX2f3xX10xX45xX6bxXdxX1cxX6xX1cxX6bxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX12cxX59xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX1c5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX45xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX45xX3dxX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX2f0xX1cxX3xX3b9xX15xX6xX1cxX30xX0xX59xX7xXexX45xX3dxX1cxX1dxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX151xXexX1xX15xXf5xX97xX151xX6xX1cxX6bxX151xX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX597xX1cxX1dxX3x12eacxX15xXexX10xX45xXexX10xX3xX7xc676xX3xXexX45xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3x106f6xX1dxX1xX50xX3xXcxX1xXb0xXb1xX1cxX1dxX3xX1c5xXdxX7fxX1cx11addxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX1cxX37xXf5xX3xXb4xX1d3xXb4xXb4xXaxX3xX1xX45xX10xX2e2xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xXf5xX151xX1cxX3dxX1cxX1dxX59xX3dxX1cxX1dxX151xX6bxX15xXexX10xX45xXexX10xX151xX7xX10xX151xXexX45xX6xX1cxX1xX151xX4xX15xX151xX1dxX1xX10xX151xXexX1xX15xX3dxX1cxX1dxX151xX1c5xXdxX10xX1cxX151xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX151xX1cxX6xXf5xX151xXb4xX1d3xXb4xXb4xX59xXb4xXb4xXb4xXdexX1d3xXb8xX12cxX1xXexXf5xXaxX12xX0xXdxXf5xX1dxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX59xXf5xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xXb4xX1d3xX59xX1cxX10xX1caxX7xX59xXb4xX2xXb5xXdexX59xX2xX1d3xXdexX6bxX2xXb4xXb4xXb8xXb8xXb4xX2xXexXb8xX1d3xXb7xX2xXb7xX5xX1d3xX12cxX1e5xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX30xX3xX32xX1xX34xX3xX1cxX37xX1cxX1dxX3xX4xX6xX3dxX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xX3xX4xX1xXdxX50xX1cxX3xXexX1xX55xX1cxX1dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX1c5xX12xX0xX7xXexX45xX3dxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX597xX1cxX1dxX3xX670xX15xXexX10xX45xXexX10xX3xX7xX679xX3xXexX45xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX684xX1dxX1xX50xX3xXcxX1xXb0xXb1xX1cxX1dxX3xX1c5xXdxX7fxX1cxX694xX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX1cxX37xXf5xX3xXb4xX1d3xXb4xXb4xXaxX3xX1xX45xX10xX2e2xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xXf5xX151xX1cxX3dxX1cxX1dxX59xX3dxX1cxX1dxX151xX6bxX15xXexX10xX45xXexX10xX151xX7xX10xX151xXexX45xX6xX1cxX1xX151xX4xX15xX151xX1dxX1xX10xX151xXexX1xX15xX3dxX1cxX1dxX151xX1c5xXdxX10xX1cxX151xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX151xX1cxX6xXf5xX151xXb4xX1d3xXb4xXb4xX59xXb4xXb4xXb4xXdexX1d3xXb8xX12cxX1xXexXf5xXaxX12xX597xX1cxX1dxX3xX670xX15xXexX10xX45xXexX10xX3xX7xX679xX3xXexX45xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX684xX1dxX1xX50xX3xXcxX1xXb0xXb1xX1cxX1dxX3xX1c5xXdxX7fxX1cxX694xX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX1cxX37xXf5xX3xXb4xX1d3xXb4xXb4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX45xX3dxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXcxX1xXb0xXb1xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX5cbxX3xX7x13fedxX3xX2c1xX1xX45xXdxX7xXexX3dxXbxX1xX10xX45xX3xX684xX13xX3dxX1cxX1dxX694xX3x130dbxX3dxXb6xX3xXexX45xXb1xX3xX5x1479fxX3xXexX1xcf54xX1cxX3xX4xXacxX1cxX3xX1cxX1xX3d4xXexX3xX4xXc6xX6xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX6exX3dxX6bxX45xXdxX1dxX3dxX3xX670xX15xXexX10xX45xXexX10xX3xX1c5xX107xX3xX5xX107xX3xX90xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX1c5xXdxX2f0xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxXb6xX3xXfbxX309xX4xX3xX1cxX1xXacxX1cxX3xX3fxX1cxX1dxX3xX670xX15xXexX10xX45xXexX10xX3xX7xX679xX3xXexX45xX6xX1cxX1xX3xXf5xXcbxXexX3xX1dxX1xX50xX3xXexX1xXb0xXb1xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX5cbxX3xX7xX8a9xX3xXexX45xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX15xXcbxX4xX3xX97xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1c5xX107xX3dxX3xX1cxX37xXf5xX3xXb4xX1d3xXb4xXb4xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX1c5xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c1xX3dxX1cxX3xX1dxX309xXdxX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX4xX1xX8axX1cxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xX90xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX1c5xX5cbxX3xXexX45xX8axX3xXbxX1xX10bxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxXaxX3xX1xX45xX10xX2e2xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xXf5xX151xX1cxX3dxX1cxX1dxX59xX4xX3dxX1cxX151xX1dxX6xXdxX151xXexX3dxX1cxX1dxX151xXexX1xX3dxX1cxX1dxX151xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX151xX4xX1xXdxX1cxX1xX151xXexX1xX15xX4xX151xX15xX1cxX1dxX151xX4xX15xX151xX1c5xXdxX151xXexX45xXdxX151xXbxX1xX3dxX151xXexX3dxX1cxX1dxX151xXexX1xX3dxX1cxX1dxX59xXb4xXb4xXb4xXb5x14581xX1d3xX12cxX1xXexXf5xXaxX12xX0xXdxXf5xX1dxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX59xXf5xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xXb4xX1d3xX59xX1cxX10xX1caxX7xX59xXb4xX2xXb5xXb8xX59xX2xX1d3xXa29xX6bxXdexX2xXb8xX1d3xX1d3xX2xXb4xXexXb5xXa29xXb4xXa29xX5xX2xX12cxX1e5xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX30xX3xX32xX1xX34xX3xX1cxX37xX1cxX1dxX3xX4xX6xX3dxX3xX3fxX1cxX1dxX3xX43xX6xX45xX4xX3dxX7xX3xX4axX45xX3xX4xX1xXdxX50xX1cxX3xXexX1xX55xX1cxX1dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX1c5xX12xX0xX7xXexX45xX3dxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c1xX3dxX1cxX3xX1dxX309xXdxX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX4xX1xX8axX1cxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xX90xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX1c5xX5cbxX3xXexX45xX8axX3xXbxX1xX10bxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxXaxX3xX1xX45xX10xX2e2xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xXf5xX151xX1cxX3dxX1cxX1dxX59xX4xX3dxX1cxX151xX1dxX6xXdxX151xXexX3dxX1cxX1dxX151xXexX1xX3dxX1cxX1dxX151xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX151xX4xX1xXdxX1cxX1xX151xXexX1xX15xX4xX151xX15xX1cxX1dxX151xX4xX15xX151xX1c5xXdxX151xXexX45xXdxX151xXbxX1xX3dxX151xXexX3dxX1cxX1dxX151xXexX1xX3dxX1cxX1dxX59xXb4xXb4xXb4xXb5xXa29xX1d3xX12cxX1xXexXf5xXaxX12xX2c1xX3dxX1cxX3xX1dxX309xXdxX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX4xX1xX8axX1cxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xX90xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX1c5xX5cbxX3xXexX45xX8axX3xXbxX1xX10bxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX45xX3dxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX11exX15xXacxXexX3xX7xXb0xX3xX6exX10xX13fxX1cxX3dxX5xX6bxX3xX43xX15xX1cxX7xX6xX13fxX6xX4xX3xXa7xXa8xX3xX1cxXcbxXbxX3xX4xX1xX90xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXacxX1cxX3xX90xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX4xXc6xX6xX3xX97xX107xX3xefebxX6xX45xX6xX151xX670xX15xXexX10xX45xXexX10xX3xX2c1xX6xX45xXbxXdxX3dxXb6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1dxX107xX13fxX3xXexX45xXb0xX430xX4xX3xXexX1xc8ebxXdxX3xX1x14294xX1cxX3xX4xX1xX10bxXexX3xX1cxXcbxXbxX3xX90xX1cxX1dxX3xX1c5xXdxX2f0xX1cxX3xXexX1xX6xX13fxX3xXexX1xX50xX3xX1c5xX107xX3dxX3xX1cxX1dxX107xX13fxX3xX2xXb8xX59xX2xX2xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX1c5xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX15xX5xX12xX0xX6bxXdxX1c5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX45xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX1c5xX12xX0xX59xX6bxXdxX1c5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc19xX3dxX15xX45xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX11exX6xX1cxX3xX25xX1xXb0xX3c9xX1cxX1dxX3xX354xXcxXcxX360xX361xX362xX59xX361xXdxX10xXexX1cxX6xXf5x14f88xX363xX0xX59xXbxX12