Lật mặt tên trộm táo bạo nhờ dấu DNA trong xác muỗi
Hai xác muỗi tại hiện trường đã giúp cảnh sát Trung Quốc bắt được tên trộm trong một vụ án táo bạo. 
64bbx7423xb598x8fa7x8b42xb1a7x7d51x8ac0xdaf2xX7xb2f5x728cx9025x865dxe587xa7daxX5xc1bexXaxabc2x85abxa07axXexX3x6a8dxe737xXexX3xXexe0e9xd27axX3xXexd65exc6e2xX17xX3xXexbe83x98b2xX3xe23fxf0a7xX26xX3xX1dxX1xa526xX3x67fdxb24fxc6afxX3x8980xc15fx9113xX3xXexX20xX26xX1dxd0d8xX3xe2eaxX25xX4xX3xX17xX32xa894xXdxX0x8513xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx768cxX10xX6xX30xXaxX12xX56xX6xXdxX3xX3exX25xX4xX3xX17xX32xX44xXdxX3xXexX29xXdxX3xX1xXdxc18dxX1dxX3xXexX20xd2a4xX2exX1dxX3cxX3xe2fbx8034xX3xX3cxXdxd987xXbxX3xX4xedf6xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xXcxX20xX32xX1dxX3cxX3x829bxX32x86f7xX4xX3xX28x9d82xXexX3xX79xX74xe7bexX4xX3xXexX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX17xX3xXexX20xX26xX1dxX3cxX3xX17xX21xXexX3xa92bxf19fxX3xX25xX1dxX3xXexX25xX26xX3xX28xX29xX26xbd53xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4abxX26xX30x7fdcxXaxX12xX0xXdxX17xX3cxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXbexX28xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXbexXb1xX1dxX47xX1dxX10x881bxX7xX47xd630xXf4xXf4xab0cxX47xX2xd734x6c9bxX30xXfbxXf4xX2xXf4x8ddbxXfaxX2xXex880fxX105xXf4xXfaxX5xX2xXbex979dxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXexX3xXexX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX17xX3xXexX25xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX1dxX1xX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xXexX20xX26xX1dxX3cxX3xX3exX25xX4xX3xX17xX32xX44xXdxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa2b4xX6xXbxXexXdxX26xX1dxXaxX12xX56xX6xXdxX3xX4xX26xX1dxX3xX17xX32xX44xXdxX3xX4xX1x8e63xXexX3xX79xX7axX3xXexX20xa724xX3xXexX1x8aaaxX1dxX1xX3xX28x856axX1dxX3cxX3xX4xX1xc911xX1dxX3cxX3xaddaxX32xX6xX1dxX3xXexX20xcf62xX1dxX3cxX3xX3cxXdxX7exXbxX3xX4xX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xXcxX20xX32xX1dxX3cxX3xX90xX32xX92xX4xX3xXbxX1xX25xX3xX25xX1dxXbexX3xd1fdxX1dxX1xX3xX17xXdxX1dxX1xX3xX1xX26xX29xc81exX3x9347xX4xX17xXbxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xXcxX2exX3xXcexX74xX32xX3xX79xXdxX6fxX1dxX3xX56xX26xX6xX3xX35xX6xX17xX3xXcexX32x9c67xXdxX3xX7xX25xX1dxX3cxX3xc117xX1c9xX15cxc494x8ef1xb4b0xX3xX79xX74xX6xX3xXexXdxX1dxc62bxX3xX1dxX3cxX180xXd1xX3xX2xX2xX47xXfbxX3xXexX29xXdxX3xXexX1xX180xX1dxX1xX3xXbxX1xX92xX3xX204xX1xX7exX4xX3xX15cxX1xc795xX32xX20exX3xX17xX21xXexX3xX4xf267xX1dxX3xX1xX21xX3xX79xX7axX3xX28xf277xX3xba5cxb540xX3xXexX20xX21xX17xX3xX79xX21xXexX3xX1dxX1xX14xXbxX3xXb1xX180xX26xX3xX5xX7exX4xX3xX2xX3xX3cxXdxX2exX3xX7xX25xX1dxX3cxXbexX3xXcxX1cxX1dxX3xX1dxX180xXd1xX3xX79xX7axX3xX79xX25xX1dxX1xX3xX4xX96xXbxX3xX17xX21xXexX3xX7xX92xX3xXexX180xXdxX3xX7xX82xX1dxX3xX3cxXdxX25xX3xXexX20xX242xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xX15cx9b41xX6xX3xXb1xec15xX1dxX3xX244xX1xX26xX25xX3xXexb13exX3xX28xX1cxX1dxX3xXexX20xX26xX1dxX3cxX3xX244xX1xXdxX3xX4xX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xX79xX174xX1dxX3xX1xXdxX6fxX1dxX3xXexX20xX74xX2exX1dxX3cxX3xXb1xX180xX3xX1xX196xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxX6fxX1dxX3xXexX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX17xX3xX79xX7axX3xX5xX245xX1dxX3xXb1xX180xX26xX3xX4xX238xX1dxX3xXexX2b7xX3xX5xX92xXdxX3xX28xX6xX1dxX3xX4x70edxX1dxX3cxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xX1c9xX6xX32xX3xX244xX1xXdxX3xXb1xX180xX26xX3xX79xX74xX9bxX4xX3xX28xX1cxX1dxX3xXexX20xX26xX1dxX3cxX20exX3xX1xX96xX1dxX3xX79xX7axX3xX5xX32xX21xX4xX3xXexX20xX18bxX1dxX3cxX3xXb1xX180xX3xX1dxX31xX32xX3xX17xe8eaxX3xX238xX1dxX3xX20xd723xXdxX3xX1dxX3cx869dxX3xX5xX29xXdxX3xX79xX22fxXd1xXbexX3xX56xX96xX1dxX3xX79xX7axX3xX79xX96xXbxX3xX4xX1xX238xX1dxX3xX4xX36exX6xX3xX4xX1xX36exX3xX1dxX1xX180xX3xXb1xX180xX3xXexX1xX96xXbxX3xX1dxX1xX6xX1dxX3cxX3xX79xX32xX1f8xXdxX3xX17xX32xX44xXdxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xXcxX20xX26xX1dxX3cxX3xX18fxX32xX25xX3xXexX20xX363xX1dxX1xX3xXexX363xX17xX3xX17xX6xX1dxX1xX3xX17xX92xXdxX20exX3xX4xe5d6xX3xX18fxX32xX6xX1dxX3xX79xXdxd257xX32xX3xXexX20xX6xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxX6fxX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX26xX1dxX3xX17xX32xX44xXdxX3xX4xX1xX174xXexX3xX4x7d8fxX1dxX3cxX3xXb1xX174xXexX3xX17xX25xX32xX3xX30xea1fxX1dxX1xX3xXexX20xX1cxX1dxX3xXexX74xX2exX1dxX3cxX3xXbxX1xf02cxX1dxX3cxX3xX244xX1xX25xX4xX1xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xX15cxX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xad0dxX1dxX3cxX3xX244xX174xXexX3xX5xX32xX14xX1dxX3xXb1xX174xXexX3xX17xX25xX32xX3xX79xX45cxX3xX5xX180xX3xX4xX36exX6xX3xX1dxX3cxX1xXdxX3xXbxX1xX29xX17xX3xXb1xX363xX3xX4xX238xX1dxX3xX1xX21xX3xX1dxX180xXd1xX3xXb1xX2b7xX6xX3xX79xX74xX9bxX4xX3xX7xX3e1xX1dxX3xX17x998cxXdxXbexX3xX203xX18xXexX3xX244xX1xX25xX4xX20exX3xX1dxX174xX32xX3xXb1xX174xXexX3xX17xX25xX32xX3xX5xX180xX3xX4xX36exX6xX3xX4xX1xX36exX3xX1dxX1xX22fxX1dxX3xX1dxX3cxX314xXdxX3xX1dxX1xX180xX20exX3xX1xX196xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX4xX1xX96xX1dxX3xX7xd006xX3xX5xX6xX32xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX7xX4e3xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xX1c9xX6xX32xX3xX79xX45cxX20exX3xX4xX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xX79xX7axX3xX5xX31xXd1xX3xX17xX2aexX32xX3xX17xX25xX32xX3xXexX20xX1cxX1dxX3xXexX74xX2exX1dxX3cxX3xX79xX10xX17xX3xXb1xX3eaxX3xX3ex7784xXexX3xX1dxX3cxX1xXdxX6fxX17xX3xX36xX34xX35xX3xX1dxX1xX185xX17xX3xX244xXdx9eeexX17xX3xXexX20xX6xX3xX3cxXdxX82xX3xXexX1xX32xXd1xX174xXexX3xXexX20xX1cxX1dxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12x69a4xX174xXexX3xX18fxX32xX82xX20exX3xX17xX2aexX32xX3xX36xX34xX35xX3xX79xX45cxX3xX1xX26xX180xX1dxX3xXexX26xX180xX1dxX3xX244xX1xX4a1xXbxX3xXb1xX4a1xXdxX3xX36xX34xX35xX3xX4xX36exX6xX3xX17xX21xXexX3xXexX1cxX1dxX3xXexX21xXdxX3xXbxX1xX29xX17xX3xX1xX196xX3xX15cxX1xX6xXdxX20exX3xX1dxX3cxX74xX2exXdxX3xX28xX242xX3xX28xX96xXexX3xX3cxXdxeba2xX3xX1dxX3cxX180xXd1xX3xeaa0xXfaxX47xXfbxXbexX3xX1c9xX6xX32xX3xX244xX1xXdxX3xX28xX242xX3xXexX1xd733xX17xX3xXb1xX31xX1dxX20exX3xX15cxX1xX6xXdxX3xX244xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX14xX1dxX3xX79xX7axX3xX79xX21xXexX3xX1dxX1xX14xXbxX3xXb1xX180xX26xX3xX4xX238xX1dxX3xX1xX21xX3xXexX20xX1cxX1dxX3xXb1xX180xX3xXexXdxX174xX1dxX3xX1xX180xX1dxX1xX3xX101xX3xXb1xXb2xX3xXexX20xX21xX17xX3xX244xX1xX25xX4xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xX35xX1xXdxX3eaxX32xX3xX1dxX3cxX74xX2exXdxX3xX28xX363xX1dxX1xX3xX5xX32xX14xX1dxX3xXexX20xX26xX1dxX3cxX3xX28xX180xXdxX3xXexX1xX314xX1dxX3cxX3xX28xX25xX26xX3xX4xX36exX6xX3xX1c9xX17cxX3xX15cxX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xX204xX1xX7exX4xX3xX15cxX1xX22fxX32xX3xXexX20xX1cxX1dxX3xX17xX29xX1dxX3cxX3xX3exX7axX3xX1xX21xXdxX3x6f1cxX10xX15cxX1xX6xXexX3xX79xX7axX3xX28xX180xXd1xX3xXexa38cxX3xX7xb8b2xX3xXbxX1xX31xX1dxX3xX244xX41bxX4xX1xX3xXb1xX3eaxX3xX4xX25xX4xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX26xX1dxX3xX17xX32xX44xXdxX3xX4xX1xX174xXexX3xX79xX45cxX1dxX3cxX3xXb1xX6xXdxX3xXexX20xX42cxX3xX28xX185xX1dxX3cxX3xX4xX1xX18bxX1dxX3cxX3xX18fxX32xX6xX1dxX3xXexX20xX196xX1dxX3cxX3xXexX20xX26xX1dxX3cxX3xXb1xXb2xX3xX25xX1dxX3xX1dxX180xXd1xXbexX3xX56xX196xX3xX79xX369xX1dxX3cxX3xXexX1xX2exXdxX3xX28xX31xXexX3xX1dxX3cxX2exX3xXb1xX3eaxX3xX1xX180xX1dxX1xX3xXb1xXdxX3xXexX25xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX4xX36exX6xX3xXexX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX17xX3xXexX29xXdxX3xX1xXdxX6fxX1dxX3xXexX20xX74xX2exX1dxX3cxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xX34xX31xX32xX3xXb1xX174xXexX3xX36xX34xX35xX3xX5xX180xX3xX17xX21xXexX3xX4xX314xX1dxX3cxX3xX4xXb2xX3xX18fxX32xX6xX1dxX3xXexX20xX196xX1dxX3cxX3xX1xX44xX3xXexX20xX9bxX3xX4xX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xXcxX20xX32xX1dxX3cxX3xX90xX32xX92xX4xX3xXbxX1xX25xX3xX25xX1dxXbexX3xX56xX369xXdxX3xXexX1xX25xX1dxX3cxX3xXfbxX20exX3xX4xX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xX15cxX1xXdxX174xXexX3xdfc1xXdxX6xX1dxX3cxX3xXexX2b7xX1dxX3cxX3xX28xX96xXexX3xX17xX21xXexX3xX1dxX3cxX74xX2exXdxX3xXbxX1xXb2xX3xX1dxX5d2xX3xXfbxa2afxX3xXexX32xX1f8xXdxX3xX4xX45cxX3xX1xX180xX1dxX1xX3xXb1xXdxX3xX1dxX539xX17xX3xX5xd3cexXdxX3xX1dxX3cxX314xX3xXexX2b7xX3xX1dxX1xX180xX3xX4xX6xX26xX3xXexa0f2xX1dxX3cxX3xX3exX32xX92xX1dxX3cxX3xXexX20xX7exX1dxX3cxX3xX79xX81bxX32xX3xX17xX21xXexX3xX28xX539xX3xXf7xX3xXexX1xX25xX1dxX3cxX3xXexX32xX1f8xXdxX20exX3xX1dxX1xX2exX3xX7xX26xX3xX7xX25xX1dxX1xX3xX17xX2aexX32xX3xX1dxX74xX4a1xX4xX3xX28xX196xXexX3xXb1xX4a1xXdxX3xXbxX1xX81bxX1dxX3xX36xX34xX35xX3xX17cxX3xXexX20xX1cxX1dxX3xX5xX808xXdxX3xX1dxX3cxX314xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX26xX30xXd1xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXexX1xX92xX1dxX3cxX3xX244xX1cxX3xX4xX36exX6xX3xX4xX82xX1dxX1xX3xX7xX25xXexX3xXcxX20xX40exX1dxX3cxX3xX57axX1xX25xX1dxX1xX20exX3xX1dxX1xX5d2xX1dxX3cxX3xX1dxX238xX17xX3xX3cxX81bxX1dxX3xX79xX22fxXd1xX20exX3xX1xX3e1xX1dxX3xX2xXfax9bfaxX3xX4xX25xX4xX3xXb1xXb2xX3xXbxX1xX29xX17xX3xXexX21xXdxX3xX17cxX3xXexX1xX180xX1dxX1xX3xXbxX1xX92xX3xX1dxX180xXd1xX3xX79xX74xX9bxX4xX3xX3cxXdxX82xXdxX3xX18fxX32xXd1xX174xXexX3xX1dxX1xX2exX3xX4xX314xX1dxX3cxX3xX1dxX3cxX1xX6fxX3xX36xX34xX35xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX26xX32xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX28xX6xX26xXexXdxX1dxXexX32xX4xXbexXb1xX1dxX0xX47xXbxX12