Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX
(Baohatinh.vn) - Chiều 11/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiến hành phiên bế mạc.
da4dx13a7bxdc0ax143ddx16f46x1280cx17a0fx16b78x1693exX7x12a2dx17a01x18997x19397x174a6x12331xX5x12c99xXax140a6x17961xf3faxf0b2xX3x169b4x148d9xXdxX3x18bd6xX1x18dedxX14xX3x145d7xX1dx156cfxX3xXex17040xXdxX3x1054exdd81xX4xX3xX4x186b0xX3x14d06xX1x1095fxX3xXex14c03xX4xX1xX3x18c04x180ddxXdxX3xX1bxe8f8xX14xX15xX3x18f97xX1dxX14xX3xX38x1921fxX3xXcx10d07xX14xX1xX3x1710bxX1x155b9xX6xX3xfd9fx11a07xX0x110e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX41xXaxX12xX2fxX1xXdx11c3ax10acdxX3xX2xX2xX55x12225x1683fxX3x192dax11227xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX28xX77xXdxX3x13feaxXdx15d08xX6exX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXex15ddaxX14xX1xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX5x110bfxX14xX3xXexX1x154e4xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdx100b9xX22xX3xX4dx1941cxX3x15187x18c3dxX2x165daxX3x1287exX3xXb6xXb7xXb6x178ecxX3xXexXdxdb92xX14xX3xX1xX46xX14xX1xX3xXbxX1xXdx19ae4xX14xX3xX82xXc4xX3xX22xX77xX4x11bd1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17x1384dxX41x14707xX3xXbxX2fxX10xX14xXexX10x11c22xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10x189f0xXex103b2xX6xX5xXdxX15xX14x19a00xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3x15bd2xXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXax13d24xXdxX41xXexX1xX107xX3x17aa8xX2x10ad1xXbxXffxX10fxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX107xX3x18b6cxX2xXb7xXbxXffxX10fxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX55xX55xXdxXd8xX82xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd8x11d17xX14xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0x19ee2xX55xX16fxXb6xX41xXb6xX2xX137xXb7xX2xX144xXc0xXexXb6xX16fxX16fxXc0xX5xXb6xX101xX6xX101xX16fxX135xX16fxX144xXd8x155b7xXbxX15x19d6axXf3xX9xX135xX137xXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xXcxXf3x186daxf737xX4xX3xX28xX4fxX74xX3xXexXf3xXe9xX14xX15xX3xXbxX1xXdxXcfxX14xX3xX5xX46xX22xX3xX164xXdxXb0xX4xX3xX82xX6ex100aaxXdxX3xX7xX25xX14xX15xX74xX3xX7xX6xX6exX3xX4dxX1xXdxX3xX28xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX82xXa2xX6exX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1x14f71xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX22xX1f7xXdxX3xX164xX1f7xXdxX3xXb6xX73xX3xX28x15d31xX14xX15xX3xX4xX1x1130axX74xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX28x10dadxX3xXexXdxXc4xX14xX3xX1xX46xX14xX1xX3xX82xXa2xX6exX3xX73xX3xX28xX251xX14xX15xX3xX4xX1xX257xX3xX164xX46xXe9xX3xX17xX6xX14xX3xXcxX1xX1f6x1504bxX14xX15xX3xX164x19cc4xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX294xX4xX3xX28xX1f6x14988xX4xX3xX82xXa2xX6exX3xX15xXdx175cfxX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX10fxX3xX4xX25xX4xX3x193edxX1xX4fxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX28xX1f6x13724xX14xX15xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX5xX46xX3xX3dxX14xX15xX3xXcxXf3xXa2xX14xX3xXcxXf3xX6exX14xX15xX3xXcxX1xX46xX14xX1xX3xX164xX46xX3xX82xX46xX3xX1bxX15xX6exXebxe163xX14xX3xXcxX1xX34xX3xX1bxX1xX6exXa2xX14xX3xX4x10bd4xX14xX15xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX41xXexX1xX107xX3xX135xX2xX137xXbxXffxX10fxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX107xX3xX144xX2xXb7xXbxXffxX10fxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX55xX55xXdxXd8xX82xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd8xX164xX14xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX16fxXb6xX41xXb6xX2xX137xXb7xXb7xXb7xX2xXexX135xXc0xXc0xXc0xX5xXc0xX101xX6xX101xX16fxX16fxXc0xXc0xXd8xX18axXbxX15xX18dxXf3xX9xX144xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXe9xX14xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX82x18bafxX3xXbxX1xXdxXc4xX6exX3xX82xXa2xX6exX3xX28xXe9xX46xX14xX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX41x13b74xX3xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xXexXe9xX46xX14xX3x19a1cxX6ex129dexX4xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3x111f9xXdxXb0xXexX3xX1bxX6xX22xX3xX5xXa2xX14xX3xXexX1xXa7xX3xX4d6xX52xX52xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX76xX251xX14xX15xX3xXexX1xX28fxXdxX74xX3xX28xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX28xX269xX3xX82xXa2xX6exX3xX28xXe9xX46xX14xX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX41xX4acxX3xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xXexXe9xX46xX14xX3xX4c4xX6exX4c6xX4xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX4d6xXdxXb0xXexX3xX1bxX6xX22xX3xX5xXa2xX14xX3xXexX1xXa7xX3xX4d6xX52xX52xX3xX164xX1f7xXdxX3xX2xX135xX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX4xX1xX257xX14xX1xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX164xX46xX3xXb6xX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX41xX4acxX3xX4dxX1xX6exXebxXc4xXexXd8xX0xX55xXbxX12xX0xX41xXdxX164xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX6exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX101xX6xX14xX41xX101xXexX1xX6exX22xX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXa2xX6exX3xXb6xX73xX3xX28xX251xX14xX15xX3xX4xX1xX257xX3xX164xX46xXe9xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xXaxX3xX1xXf3xX10x17607xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX14xX1xX101xXexXf3xXdxX55xX82xX6xX6exX101xXb6xX73xX101xX41xXe9xX14xX15xX101xX4xX1xXdxX101xX164xX6xXe9xX101xX82xX6xX14xX101xX4xX1xX6xXbxX101xX1xX6xX14xX1xX101xX1xXe9xXdxX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX1xX6xX101xXexXdxX14xX1xX101xX4dxX1xXe9xX6xX101xXdxXffxX101xX14xX1xXdxX10xX22xX101xX4dxXebxX101xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xX55xX2xX135xXb7xXb9xXc0xX2xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX55xX22xX10xX41xXdxX6xX55xX2xXb6xXb7xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX16fxXb6xX41xXb6xX2xXb7xX144xX73xX2xX2xXexX2xX144xX144xXc0xX5xXb7xX101xX6xX101xX16fxX16fxXb6xXb6xXd8xX18axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXa2xX6exX3xXb6xX73xX3xX28xX251xX14xX15xX3xX4xX1xX257xX3xX164xX46xXe9xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX14xX1xX101xXexXf3xXdxX55xX82xX6xX6exX101xXb6xX73xX101xX41xXe9xX14xX15xX101xX4xX1xXdxX101xX164xX6xXe9xX101xX82xX6xX14xX101xX4xX1xX6xXbxX101xX1xX6xX14xX1xX101xX1xXe9xXdxX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX1xX6xX101xXexXdxX14xX1xX101xX4dxX1xXe9xX6xX101xXdxXffxX101xX14xX1xXdxX10xX22xX101xX4dxXebxX101xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xX55xX2xX135xXb7xXb9xXc0xX2xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX17xXa2xX6exX3xXb6xX73xX3xX28xX251xX14xX15xX3xX4xX1xX257xX3xX164xX46xXe9xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX6exX5xX12xX0xX41xXdxX164xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxX3xXbxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xX3xX41xXexX1xX6exX22xX82xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX41xXexX1xX107xX3xX135xX2xX137xXbxXffxX10fxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX107xX3xX144xX2xXb7xXbxXffxX10fxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX55xX55xXdxXd8xX82xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd8xX164xX14xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX16fxXb6xX41xXb6xX2xX144xX144xX16fxX2xX2xXexX137xX144xXb6xX73xX5xXc0xX101xX6xX101xX16fxX16fxXc0xX2xXd8xX18axXbxX15xX18dxXf3xX9xX73xXb7xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXe9xX14xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX18axX6exX7xXexXdxX635xXebxX10fxXaxX12x1002fxX269xX14xX1xX3xX28xX77xXe9xX3xXcxXf3xX6exX14xX15xX3xX1f6xX30exX14xX15xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX4d6xXdxXb0xXexX3xX1bxX6xX22xX3xX164xX46xX3xX5xX269xX14xX1xX3xX28xX77xXe9xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xXexed84xX14xX15xX3xX1xXe9xX6xX3xX4xX1x19bc0xX4xX3xX22x1988exX14xX15xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxX3xXbxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX41xXexX1xX107xX3xX135xX2xX137xXbxXffxX10fxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX107xX3xX144xX2xXb7xXbxXffxX10fxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX55xX55xXdxXd8xX82xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd8xX164xX14xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX16fxXb6xX41xXb6xX2xX137xXb6xX73xXb7xX73xXexX2xX137xXb6xXb7xX5xX135xX101xX6xX101xX16fxX135xX135xX137xXd8xX18axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXe9xX14xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX25xXexX3xX82xXdxX84xX6exX3xX14xX1x178f4xX14xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX164xX294xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX18axX6exX7xXexXdxX635xXebxX10fxXaxX12xX2ffxX1xX25xXexX3xX82xXdxX84xX6exX3xX14xX1xXbc1xX14xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX164xX294xX74xX3xXexX1xX6xXebxX3xX22xXa04xXexX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xX74xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xX4dxX1xed2cxX14xX15xX3xX28xX34xX14xX1xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX294xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX6exXebxX3xXexXdxX14xX1xX3xXexX1xXa2xX14xX3xX28xXe9xX46xX14xX3xX4dxXc4xXexX74xX3xXexX1xX4c6xX14xX15xX3xX14xX1xX238xXexX74xX3xX4xX18xX14xX15xX3xX4xX25xX14xX3xX82xX39xX74xX3xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexXf3xXe9xX14xX15xX3xXexXe9xX46xX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xXexX1dxX22xX3xXexX1xX4acxX4xX3xX1xXdxXb0xX14xX3xXexX1xX29xX14xX15xX3xX5xX2c7xXdxX3xX14xX15xX1xX34xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xX28xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX74xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xXexX215xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX164xX2d0xX14xX15xX3xX22xX77xX14xX1xX3xXexXe9xX46xX14xX3xX41xXdxXb0xX14xX74xX3xXffxXa7xX14xX15xX3xX28xX25xX14xX15xX3xX5xX46xX3xXexXf3xX6exX14xX15xX3xXexX1dxX22xX3xX14x18c7bxX14xX15xX3xX4xX4c6xXexX3xXexXf3xXe9xX14xX15xX3xXbxX1xXe9xX14xX15xX3xXexXf3xX46xXe9xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX164xX46xX3xX4xX3dxX14xX15xX3xX4xX6exX39xX4xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX3dxX14xX3xX22xX1f7xXdxX74xX3xX28xX3dxX3xXexX1xX34xX3xX164xe692xX14xX3xX22xXdxX14xX1xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xXcxX77xXdxX3xXbxX1xXdxXcfxX14xX3xX82xXc4xX3xX22xX77xX4xX74xX3xX28xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXexXbc1xXbxX3xXexXf3xX6exX14xX15xX3xXexX1x12b7cxXe9xX3xX5xX6exXbc1xX14xX3xX7xX3dxXdxX3xX14xX215xXdxX74xX3xXexX1xXc8fxX14xX15xX3xXexX1xX29xX14xX3xX164xX46xX3xXexXf3xX25xX4xX1xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX74xX3xX15xX4fxXbxX3x15c6exX3xX7xX1dxX6exX3xX7xX29xX4xX3xX164xX46xXe9xX3xX4xX25xX4xX3xX164xXdbdxX14xX3xX4dxXdxXb0xX14xX3xX4xX31xX6xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX4d6xX52xX52xX52xX3xXexXf3x13054xX14xX1xX3xX28xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX74xX3xXexX1xX84xX3xX1xXdxXb0xX14xX3xX7xX4acxX3xX28xX251xX14xX15xX3xXexXe7bxX14xX1xX74xX3xXexX1xX4c6xX14xX15xX3xX14xX1xX238xXexX3xX4xX6xXe9xX3xX164xX6dxX3xXbxX1xX1f6xX30exX14xX15xX3xX1xX1f6xX1f7xX14xX15xX74xX3xX22xX294xX4xX3xXexXdxXcfxX6exX74xX3xX4xX1xX95xX3xXexXdxXcfxX6exX3xX164xX46xX3xX4xX25xX4xX3xX15xXdxXe00xXdxX3xXbxX1xX25xXbxX3xX4xX294xX3xXexX1xX84xX3xX4xX1xXe9xX3xX4xX3dxX14xX15xX3xXexX25xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX164xX46xX3xXbxX1xXe9xX14xX15xX3xXexXf3xX46xXe9xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX14xX1xX46xX3xXexXf3xXe9xX14xX15xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX3xX101xX3xXb6xXb7xXb6xXc0xX74xX3xX164xX1f7xXdxX3xXexXdxX14xX1xX3xXexX1xXa2xX14xX3xf28fx16892xX1dxX14xX3xX4xX1xX31xX3xX101xX3xX28xXe9xX46xX14xX3xX4dxXc4xXexX3xX101xX3xX28xX215xXdxX3xX22xX1f7xXdxX3xX101xX3xX1xX39xXdxX3xX14xX1xXbc1xXbxX3xX164xX46xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexXf3xXdxX84xX14x12d33xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxX3xXbxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX14xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX41xXexX1xX107xX3xX135xX2xX137xXbxXffxX10fxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX107xX3xX144xX2xXb7xXbxXffxX10fxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX55xX55xXdxXd8xX82xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd8xX164xX14xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX16fxXb6xX41xXb6xX2xX137xXb7xX135xX2xXb7xXexX73xXb6xX144xXb7xX5xX135xX101xX41xX7xX4xX101xXb7xXc0xX16fxX2xXd8xX18axXbxX15xX18dxXf3xX9xX2xX16fxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXe9xX14xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xXffxXexX101xX6xX5xXdxX15xX14xX107xX3xX4xX10xX14xXexX10xXf3xX10fxXaxX12xX76xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX82xXdxX84xX6exX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xXexX1xX3dxX14xX15xX3xX4c4xX6exX6xX3xX14xX15xX1xX34xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xX28xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXffxX25xX4xX3xX28xX34xX14xX1xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX294xX4xX3xX28xX215xXdxX3xX22xX1f7xXdxX3xX22xX77xX14xX1xX3xX22x14a8axX3xX14xX39xXdxX3xX41xX6exX14xX15xX3xX164xX46xX3xXbxX1xX1f6xX30exX14xX15xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX1xXe9xX77xXexX3xX28xX39xX14xX15xX74xX3xX1xX1f6xX1f7xX14xX15xX3xX22xX77xX14xX1xX3xX164xX6dxX3xX4xX30exX3xX7xf5f9xX74xX3xX14xX1xea80xX22xX3xXexXbc1xXbxX3xX1xX2c7xXbxX3xXf3xX39xX14xX15xX3xXf3xX269xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX74xX3xX4xX1xXdbdxX22xX3xX5xXe9xX74xX3xX82xXe00xXe9xX3xX164xXb0xX3xX164xX46xX3xX28xX77xXdxX3xX41xXdxXb0xX14xX3xX4xX1xXe9xX3xX5xX2c7xXdxX3xX257xX4xX1xX3xXexX1xXdxXc4xXexX3xXexX1xX4acxX4xX74xX3xX4xX1xX257xX14xX1xX3xX28xX25xX14xX15xX3xX4xX31xX6xX3xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX74xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xX1xX39xXdxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX164xX46xX3xX15xXdxX6xXdxX3xX4xX238xXbxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX14xX1xX46xX3xX14xX15xX46xXebxX3xX4xX46xX14xX15xX3xX164xX2d0xX14xX15xX3xX22xX77xX14xX1xX3xXexXe9xX46xX14xX3xX41xXdxXb0xX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX2ffxX1xX25xXexX3xX1xX6exXebxX3xXexX4c6xXexX3xX164xX6xXdxX3xXexXf3xXd6exX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX84xX74xX3xXexXf3xX6exX14xX15xX3xXexX1dxX22xX3xX14xXd6exX14xX15xX3xX4xX4c6xXexX3xX4xX31xX6xX3xXexX215xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX164xX46xX3xX15xXdxX6xXdxX3xX4xX238xXbxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX14xX1xX46xX3xXexXf3xXe9xX14xX15xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexXf3xXdxX84xX14xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX14xX15xX1xXdxXb0xXbxX74xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX3dxX14xX3xX22xX1f7xXdxX74xX3xX28xX3dxX3xXexX1xX34xX3xX164xXdbdxX14xX3xX22xXdxX14xX1xX10fxX3xX28x10a02xXebxX3xX22xX77xX14xX1xX3xX4xX3dxX14xX15xX3xXexX25xX4xX3xXexX6exXebxXcfxX14xX3xXexXf3xX6exXebxX6dxX14xX74xX3xX164xXbc1xX14xX3xX28xX39xX14xX15xX3xX28xXdxX3xX28xX3dxXdxX3xX164xX1f7xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX1xXe9xX77xXexX3xX28xX39xX14xX15xX3xXexX1f6xX3xX164xX238xX14xX74xX3xX1x115e8xX3xXexXf3xX2c7xX3xX15xXdxXa0exXbxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexXf3xXdxX84xX14xX3x1997cxXcxX101xX53xX38xX74xX3xX5xX46xX22xX3xX15xXdxX46xX6exX3xX164xX46xX3xX15xXdxXe00xX22xX3xX14xX15xX1x17913xXe9xX3xX82xX6dxX14xX3xX164xX2d0xX14xX15xX74xX3xX15xX4fxXbxX3xXbxX1xXa2xX14xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX14xX15xX46xXebxX3xX4xX46xX14xX15xX3xX15xXdxX46xX6exX3xX28xee90xXbxX74xX3xX164xXdbdxX14xX3xX22xXdxX14xX1xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXffxX6xX14xX1xX14xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX15xX9xXaxXb7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX41xX41xXdxX14xX15xX9xXaxX137xXaxX12xX0xXexX82xXe9xX41xXebxX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12x187a0xX39xXexX3xX7xX4c6xX3xX4xX1xX95xX3xXexXdxXcfxX6exX3xX4xX30exX3xX82xXe00xX14xX3xX1bxX15xX1xX34xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX28xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX5xXa2xX14xX3xXexX1xXa7xX3xX52xX53xX107xX3xX0xX55xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX2xXb7xXb7x15a14xX3xX4xX30exX3xX7xX115dxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX4fxX3xX4c4xX6ex18960xX3xXexXa12xX3xX2xXb7xX3xXexXf3xXdxXb0xX6exX3xX28xX251xX14xX15xX3xXexXf3xX115dxX3xX5xXcfxX14xX55xX14xXdbdxX22xX74xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX4fxX3xX4c4xX6exX14a6xX3xX82xXe7bxX14xX1xX3xX4c4xX6exX1dxX14xX3xX135xXb7xXd8xXb7xXb7xXb7xX3xX28xX251xX14xX15xX55xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX55xX14xXdbdxX22xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX38xX46xX14xX15xX3xX14xXdbdxX22xX74xX3xX22xX1337xXdxX3xX28xX30exX14xX3xX164xX34xX3xX4xX238xXbxX3xX1xX6exXebxXb0xX14xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xX28xX1f6xX2c7xX4xX3xX257xXexX3xX14xX1xX238xXexX3xX137xX3xX22xX3dxX3xX1xXe7bxX14xX1xX3xX4dxXdxX14xX1xX3xXexXc4xX3xX4xX4fxX3xX1xXdxXb0xX6exX3xX4c4xX6exXe00xX10fxX3xXexXa12xX3xX135xXb7xX1495xX3xX7xX4c6xX3xX1xX39xX3xXexXf3xX115dxX3xX5xXcfxX14xX3xX28xXdbdxX14xX15xX3xX4dxXe30xX3xX164xX46xX3xX137xXb7xX1495xX3xX7xX4c6xX3xX1xX39xX3xX28xX77xXexX3xX41xX6xX14xX1xX3xX1xXdxXb0xX6exX3xX20xX53xX1356xXf46xX3xX15xXdxX491xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX238xXbxX10fxX3xX22xX1337xXdxX3xX4xX30exX3xX7xX115dxX3xX1xX39xXdxX3xX15xXdxXa0exXbxX3xXb6xX101xXc0xX3xX1xX39xX3xXexX1xXe9xX25xXexX3xX14xX15xX1xX1371xXe9xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX4d6xXbc1xX14xX3xX28xX39xX14xX15xX3xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX1xX6xX22xX3xX15xXdxX6xX3xXexX1xX4acxX4xX3xX1xXdxXb0xX14xX3xX22xX1337xXdxX3xX14xXdbdxX22xX3xX1xXe9xX46xX14xX3xXexX1xX46xX14xX1xX3xX2xX101xXb6xX3xXexXdxXcfxX6exX3xX4xX1xX257xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX3dxX14xX3xX22xX1f7xXdxX74xX3xXffxX1dxXebxX3xX41xX4acxX14xX15xX3xX257xXexX3xX14xX1xX238xXexX3xX2xX3xX22xX3dxX3xX1xXe7bxX14xX1xX3xX7xXe00xX14xX3xXffxX6exX238xXexX3xX6xX14xX3xXexXe9xX46xX14xX55xX2xX3xX4xX30exX3xX7xX115dxX3xX1xX39xXdxX10fxX3xX1xX46xX14xX15xX3xX14xXdbdxX22xX3xX4xX4fxX3xXexXf3xXcfxX14xX3xX16fxX137xX1495xX3xX1xX39xX3xX15xXdxX6xX3xX28xXe7bxX14xX1xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX28xX77xXexX3xX41xX6xX14xX1xX3xX1xXdxXb0xX6exX3xX15xXdxX6xX3xX28xXe7bxX14xX1xX3xX164xXdbdxX14xX3xX1xX4fxX6xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX2xXb7xXb7xX1495xX3xX1xX39xXdxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX4xX238xXbxX3xXffxX269xX3xXexX215xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX1xXe9xX77xXexX3xX28xX39xX14xX15xX3xX41xX34xX4xX1xX3xX164xX294xX74xX3xXexX1f6xX3xX164xX238xX14xX74xX3xX1xX1337xX3xXexXf3xX2c7xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xXd8xX3xX4d6xXbc1xX14xX3xX28xX39xX14xX15xX3xf9d3xX6exX14a6xX3xX38xX1337xX3xXexXf3xX2c7xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX74xX3xX1xX6exXebxXb0xX14xX3xX22xX1337xXdxX3xX14xXdbdxX22xX3xXexXdbdxX14xX15xX3xXexXf3xX1f6xX115dxX14xX15xX3xXc0xXb7xX1495xX10fxX3xX2xXb7xXb7xX1495xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX4fxX3xX4c4xX6exX14a6xX3xX1xX1337xX3xXexXf3xX2c7xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX82xXe7bxX14xX1xX3xX4c4xX6exX1dxX14xX3xXexXa12xX3xX2xXb7xXd8xXb7xXb7xXb7xX3xX28xX251xX14xX15xX55xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX55xX14xXdbdxX22xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX2fxX4fxX3xX2xXb7xXb7xX1495xX3xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX3xXexX1xX6xX22xX3xX15xXdxX6xX3xX17xX38x134a0xXcxX3xX164xX46xX3xX17xX38xX53xX38xX3xXexX4acxX3xX14xX15xX6exXebxXb0xX14xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX2xXb7xXb7xX1495xX3xX1xX6exXebxXb0xX14xX74xX3xXexX1xX46xX14xX1xX74xX3xXexX1xX34xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX4fxX3xXex14dc5xX3xX5xXb0xX3xXexXdbdxX14xX15xX3xXexXf3xX1f6xX115dxX14xX15xX3xX164xX4c6xX14xX3xX31xXebxX3xXexX1xX25xX4xX3xX164xX1f7xXdxX3xX1bxX15xX1dxX14xX3xX1xX46xX14xX15xX3xX2fxX20xX53xX38xX3xX28xX77xXexX3xX2xXb7xX1495xX55xX14xXdbdxX22xX3xXexXf3xX115dxX3xX5xXcfxX14xXd8xX3xXcxXdbdxX14xX15xX3xXexXf3xX1f6xX115dxX14xX15xX3xX164xX4c6xX14xX3xXexX257xX14xX3xX4xX1xX238xXbxX3xX1bxX15xX1dxX14xX3xX1xX46xX14xX15xX3xX1bxX1bx10616xX2ffxXcxX1bxXcxX3xXb6xX137xX1495xX55xX14xXdbdxX22xX3xXexXf3xX115dxX3xX5xXcfxX14xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXe9xX41xXebxXaxX12xX101xX3xX1419xX1337xXdxX3xX14xXdbdxX22xX3xX4xX4fxX3xX257xXexX3xX14xX1xX238xXexX3xXc0xXd8xX137xXb7xXb7xX3xX1xX39xXdxX3xX164xXdxXcfxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX28xX1f6xX2c7xX4xX3xX28xX46xXe9xX3xXexX77xXe9xX3xX14xX15xX1xX6dxX10fxX3xX15xXdxX1f7xXdxX3xXexX1xXdxXb0xX6exX3xX164xXdxXb0xX4xX3xX5xX46xX22xX3xX4xX1xXe9xX3xX1xX30exX14xX3xX2xXd8xXb7xXb7xXb7xX3xX5xX6xXe9xX3xX28xX39xX14xX15xX3x185c9xXexXf3xXe9xX14xX15xX3xX28xX4fxX3xXffxX6exX238xXexX3xX4dxX1xX12edxX6exX3xX5xX6xXe9xX3xX28xX39xX14xX15xX3xX257xXexX3xX14xX1xX238xXexX3xX2xXb7xXb7xX3xX5xX6xXe9xX3xX28xX39xX14xX15xfcedxXd8xXd8xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX41xX12xX0xX55xXexXf3xX12xX0xX55xXexX82xXe9xX41xXebxX12xX0xX55xXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xX41xXdxX164xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX41xXdxX164xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXcfxX14xX3xX4c4xX6exX6xX14xX107xX0xX55xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX6exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX101xXexX1xX6exX22xX82xX101xX6xX14xX41xX101xX7xX6xXbxXe9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf45xX1419xX269xX14xX3xX14xX1xX269xX14xXf7bxX3xX164xX1f7xXdxX3xX28xXa04xX4xX3xX7xXe00xX14xX3xX4xX31xX6xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4dxXdxX14xX1xX101xXexX10xX55xX22xX6xX14xX101xX14xX1xX6xX14xX101xX164xXe9xXdxX101xX41xX6xX4xX101xX7xX6xX14xX101xX4xX6exX6xX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX1xX6xX101xXexXdxX14xX1xX55xX2xX135xXb7xXb9xX137xX73xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX55xX22xX10xX41xXdxX6xX55xX2xXb6xXb7xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX16fxX16fxX41xXb6xX2xX144xX144xX135xXb6xX135xXexX2xX2xX135xX137xX5xX2xX101xX2xXb6xXb6xX41xXb6xX2xXb6xX144xXb7xX144xXb9xXexXb9xX144xX137xXc0xX5xX135xX101xX137xXd8xX18axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX41xXdxX164xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf45xX1419xX269xX14xX3xX14xX1xX269xX14xXf7bxX3xX164xX1f7xXdxX3xX28xXa04xX4xX3xX7xXe00xX14xX3xX4xX31xX6xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4dxXdxX14xX1xX101xXexX10xX55xX22xX6xX14xX101xX14xX1xX6xX14xX101xX164xXe9xXdxX101xX41xX6xX4xX101xX7xX6xX14xX101xX4xX6exX6xX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX1xX6xX101xXexXdxX14xX1xX55xX2xX135xXb7xXb9xX137xX73xXd8xX1xXexX22xXaxX12xXf45xX1419xX269xX14xX3xX14xX1xX269xX14xXf7bxX3xX164xX1f7xXdxX3xX28xXa04xX4xX3xX7xXe00xX14xX3xX4xX31xX6xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX29xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1xX6exXebxXb0xX14xX74xX3xXexX1xX34xX74xX3xXexX1xX46xX14xX1xX3xX28xX269xX3xX15xX2dxXdxX3xX1xX46xX14xX15xX3xXexXf3xXdbdxX22xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX7xXe00xX14xX3xX15xXdxX1f7xXdxX3xXexX1xXdxXb0xX6exX74xX3xX4xX1xX46xXe9xX3xX22xXa12xX14xX15xX3xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX76xX77xXdxX3xX82xXdxX84xX6exX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX5xXa2xX14xX3xXexX1xXa7xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX101xXb6xXb7xXb6xXc0xXd8xX3xX76xXa04xX4xX3xX82xXdxXb0xXexX74xX3xXbxX1xXa2xX14xX3xX5xX1f7xX14xX3xX7xXe00xX14xX3xXbxX1xX12edxX22xX3xXexXf3xX1f6xX14xX15xX3xX82xX46xXebxX3xX41xX34xXbxX3xX14xX46xXebxX3xX28xX6dxX6exX3xX4xX4fxX3xX14xX1xX269xX14xX3xX22xX25xX4xX74xX3xXexX1xX1f6xX30exX14xX15xX3xX1xXdxXb0xX6exX74xX3xXexX10xX22xX3xXexXf3xX6exXebxX3xXffxX6exX238xXexX3xX14xX15xX6exX251xX14xX3xX15xX4c6xX4xX3xXf3x1488dxX3xXf3xX46xX14xX15xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX257xX3xXexX1xX1f6xX3xXcxX95xX14xX1xX3xX31xXebxX107xX3xXcxXdxXc4xXbxX3xXexX294xX4xX3xXexXf3xXdxX84xX14xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX7xX1dxX6exX3xXf3xX39xX14xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX14xX15xX1xX34xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xX164xX6dxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX14xX15xX1xXdxXb0xXbxX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX3dxX14xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX14xX1xX101xXexXf3xXdxX55xX82xXdxX101xXexX1xX6exX101xXexXdxX14xX1xX101xX6exXebxX101xXexXdxX10xXbxX101xXexX6exX4xX101xXexXf3xXdxX10xX14xX101xX4dxX1xX6xXdxX101xX7xX6xX6exX101xXf3xXe9xX14xX15xX101xX4xX6xX4xX101xX14xX15xX1xXdxX101xX4c4xX6exXebxX10xXexX101xX164xX10xX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX14xX15xX1xXdxX10xXbxX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX14xXe9xX14xX15xX101xXexX1xXe9xX14xX55xX2xX135xXb7xXb9xXc0xX137xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX55xX22xX10xX41xXdxX6xX55xX2xXb6xXb7xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXc0xX16fxX55xX2xXb7xXb9xX41xXb6xX2xXb7xXc0xX16fxX144xX73xXexX144xX144xX135xXc0xX5xX73xX101xX82xX82xX82xX82xX82xXd8xX18axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX41xXdxX164xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX257xX3xXexX1xX1f6xX3xXcxX95xX14xX1xX3xX31xXebxX107xX3xXcxXdxXc4xXbxX3xXexX294xX4xX3xXexXf3xXdxX84xX14xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX7xX1dxX6exX3xXf3xX39xX14xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX14xX15xX1xX34xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xX164xX6dxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX14xX15xX1xXdxXb0xXbxX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX3dxX14xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX14xX1xX101xXexXf3xXdxX55xX82xXdxX101xXexX1xX6exX101xXexXdxX14xX1xX101xX6exXebxX101xXexXdxX10xXbxX101xXexX6exX4xX101xXexXf3xXdxX10xX14xX101xX4dxX1xX6xXdxX101xX7xX6xX6exX101xXf3xXe9xX14xX15xX101xX4xX6xX4xX101xX14xX15xX1xXdxX101xX4c4xX6exXebxX10xXexX101xX164xX10xX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX14xX15xX1xXdxX10xXbxX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX14xXe9xX14xX15xX101xXexX1xXe9xX14xX55xX2xX135xXb7xXb9xXc0xX137xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX17xX257xX3xXexX1xX1f6xX3xXcxX95xX14xX1xX3xX31xXebxX107xX3xXcxXdxXc4xXbxX3xXexX294xX4xX3xXexXf3xXdxX84xX14xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX7xX1dxX6exX3xXf3xX39xX14xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX14xX15xX1xX34xX3xX4c4xX6exXebxXc4xXexX3xX164xX6dxX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX14xX15xX1xXdxXb0xXbxX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX74xX3xX14xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX3dxX14xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXcxX1xX6xX22xX3xX41xX4acxX3xX76xX77xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX5xXa2xX14xX3xXexX1xXa7xX3xX52xX53xX74xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX3xX101xX3xXb6xXb7xXb6xXc0xX74xX3xX17xX257xX3xXexX1xX1f6xX3xXcxX95xX14xX1xX3xX31xXebxX74xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX76xX1bxXf46xX3xXexX95xX14xX1xX3xX9c5xXcfxX3xX76xXe7bxX14xX1xX3xX20xX30exX14xX3xX28xX269xX3xX4xX4fxX3xX82xX46xXdxX3xXbxX1xX25xXexX3xX82xXdxX84xX6exX3xX4xX1xX95xX3xX28xX77xXe9xX3xX4c4xX6exX6xX14xX3xXexXf3xecc3xX14xX15xXd8xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xX15xXdxX2d0xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX14xX1xX101xXexXf3xXdxX55xXe9xX14xX15xX101xX82xX6exXdxX101xX14xX1xX6xX14xX101xX7xX6xX22xX101xX15xXdxX6exX101xX4xX1xX6exX4xX101xX4xX1xX6exX101xXexXdxX4xX1xX101xX1xXe9xXdxX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX1xX6xX101xXexXdxX14xX1xX55xX2xX144xXb9xXb9xX137xX2xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX15xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX55xX22xX10xX41xXdxX6xX55xX2xXb6xXb7xX55xX14xX10xX12exX7xX55xX2xXb9xXb7xX135xX55xX16fxX16fxX41xX137xX2xX16fxXb6xX135xXb7xX73xXexX2xX137xX16fxX2xX5xXb7xXd8xX18axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX41xXdxX164xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xX15xXdxX2d0xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xXaxX3xX1xXf3xX10xX635xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX14xX1xX101xXexXf3xXdxX55xXe9xX14xX15xX101xX82xX6exXdxX101xX14xX1xX6xX14xX101xX7xX6xX22xX101xX15xXdxX6exX101xX4xX1xX6exX4xX101xX4xX1xX6exX101xXexXdxX4xX1xX101xX1xXe9xXdxX101xX14xXe9xX14xX15xX101xX41xX6xX14xX101xX1xX6xX101xXexXdxX14xX1xX55xX2xX144xXb9xXb9xX137xX2xXd8xX1xXexX22xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX14xX3xX20xX1dxX22xX3xX15xXdxX2d0xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXf3xXe9xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX2fxX1xXdxX6dxX6exX3xX73xX55xXb6xX74xX3xX17xX6xX14xX3xX2fxX1xX238xXbxX3xX1xX46xX14xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xX38xX46xX3xXcxX49xX14xX1xX3xXexX215xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX14xX15xX1xX34xX3xX82xXa2xX6exX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX1bxX3dxX14xX15xX3xX41xX1dxX14xX3xXexX95xX14xX1xX3xX14xX1xXdxXb0xX22xX3xX4dxXb4xX3xXb6xXb7xX2xXc0xX101xXb6xXb7xX2xXb9xXd8xX3xXcxXf3xX1f6xX115dxX14xX15xX3xX82xX6xX14xX3xXf46xX1dxX14xX3xX164xXbc1xX14xX3xXcxX95xX14xX1xX3xX31xXebxX3xX2ffxX1xX6xX14xX3xX2fxX6xXe9xX3xXcxX1xX6xX14xX1xX74xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3x12d29xX17xX1419xXcxXcxX1738xX3xXexX95xX14xX1xX3xXcxXa12xX3xX4d6xXdbdxX14xX3xXf46xXdxXb0xX14xX3xXexX1f7xXdxX3xX41xX4acxXd8xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX6exX5xX12xX0xX41xXdxX164xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xX55xX41xXdxX164xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8f9xX6exXexX1xXe9xXf3xXaxX12xXcxX1xX6xX14xX1xX3xX38xXe9xX46xXdxX3xX101xX3xXf46xX1f6xX30exX14xX15xX3xX2fxX1xXdxXc4xX14xX0xX55xXbxX12
Thanh Hoài - Dương Chiến