Tiếp nhận 12 giáo viên THCS biệt phái về công tác tại TX Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Sáng 4/9, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt 12 giáo viên THCS biệt phái về công tác trên địa bàn.
7ec5x9179x114dexe436xd866xaed8x106a0x8c10x8b7cxX7xef9dxe59axb75fx9191x995dxd5acxX5xaa54xXax11692xXcxXdx108dcxXbxX3x107b7xX1xafcdxX18xX3xX2xc3b8xX3xd4a1xXdx10ba7xb462xX3xb113xXdxb903xX18xX3xXcxf2abx92b5xb170xX3xfb76xXdxcbeexXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xbf0cxX3xX4xb5d3xX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXex10419xXdxX3xXcx8b65xX3x8b19x9f46xX3x11c08xX18xX1xX0xd164xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xbe32xXaxX12xX2dxX22xX18xX20xX3xde4bxX53x9456xcee6xX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX3xfcecxX2bxf3d4xX3xXcx10172xX18xX1xe009xX3xXex103ebxX3xX4xX1x9674xX4xX3xX20xd3ecxXbxX3x9fcaxX8fxXexX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexa2eexX27xX18xX3xaa99xae8bxX6xX3xX2fxX7exX18xc468xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxXaxX3xX7xXex99e6xX5xX10xX9xXaxbbb2xXdxX65xXexX1x8c70xX3xe8baxX2xX6dxXbxcd26x8f5fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX103xX3xX6dxX2x100e7xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX53xX53xXdxXcaxX2fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcaxX25xX18xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxaad3x8613xX53xX2xX1ex10706xX65xX13exX2xX116xX116xX105xX116xX143xXexX2xX13exX6dxX13exX2xX5xX116xXcaxfff4xXbxX20x8e34xXbfxX9xX13fxX116xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xaa61xX46xXdxX3xX65xXdxX31xX18xX3xX4xX22xX18xX3xX2fx9e29xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXc3xa69fx10c7fxX4xX3xX4x9fddxX3xXc3xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXbxX1xX22xXexX3xX2fxXdx94b4xab26xX3xXex90d9xX92xX3xXexX1dbxX70xX3xX18xX20xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX25xd258xX18xX20xX70xX3xXexX1xX1f6xX3xX1xXdxX31xX18xX3xd860xX1f7xXf9xX15xXexX3xXexX1faxX92xX3xX25xX1dbxX1dcxXexX3xec4dxX1x8108xX70xX3xX1xX23xX7exX18xX3xXexX1xX7exX18xX1xX3xXexdb86xXexX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xadb3xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5c9xX23xX65xXf9xXaxX12xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX4xX22xX4xX3xXexXbfxX1dbx8a70xX18xX20xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX1f7xX1cexX4xX3xX65xXdxX31xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX20xb010xX92xX103xX3xXcxX23xX22xX18xX3xcee7xX3x11c2ax10924xX294xX3xXcxXdxX18xX3xX7cxX143xX3xf260x10318xX3xXex10773xX3xX2bxX1dbx836bxX18xX20xX3xX4cxX1xX27xX84xX10axX3xX2bxX228xX6xX3xX294xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xX7cxX1exX3xX2a1xX2a2xX3xXexX2a5xX3xX2a2xe858xX3xaf9axX1f7xX6xX18xX20xX84xX10axX3xXcxXdxX15xX18xX20xX3xX4fxX18xX1xX3xX7cxX1exX2a1xX2a2xX3xXexX2a5xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX2bxX7exX84xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX23xX65xXf9xXaxX12xX2dxX237xX3xX2a1xX2a2xX3xX18xX7exXf9xX3xXc3xX1dbxX1dcxX4xX3xX4xX1e0xX3xXc3xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX70xX3xXexde49xX18xX20xX3xX4xX1dbxX26cxX18xX20xX3xXc3xX15xX18xX3xX4xX22xX4xX3xXexXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xX25xf662xX18xX20xX3xX226xX1xX228xX3xX226xX1xX324xX18xX3xX4x11347xX18xX3xXexX1xXdxX15xX1f7xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xfae0xX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX23xX65xXf9xXaxX12xX2cxX22xX4xX3xXexXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX4xX228xX3xX7xX237xX3xX5xX1dbxX1dcxX18xX20xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXc3xX1dbxX1dcxX4xX3xX4xX1e0xX3xXc3xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX70xX3xXexX324xX18xX20xX3xX4xX1dbxX26cxX18xX20xX3xX20xX28bxX92xX103xX3xXcxXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX4cxX4dxX3x10be3xX1xX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX7cxabb2xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX84xX10axX3xXcxXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX4cxX4dxX3xXcxX1xXc4xX18xX1xX3xX7cxX6dxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX84xX10axX3xXcxXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX4cxX4dxX3xX296xX23xX18xX20xX3xX7cxX2xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX84xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX23xX65xXf9xXaxX12xXcxXbfxX23xX18xX20xX3xX7xX237xX3xX2a1xX2a2xX3xX18xX228xXdxX3xXexXbfxX27xX18xX3xX4xX228xX3xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXc3xX1dbxX1dcxX4xX3xX4xX1e0xX3xXc3xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexXbfxX23xX18xX20xX3xX2xX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xX70xX3xX7xX237xX3xX4xX34cxX18xX3xX5xX46xXdxX3xXc3xX3axX1f7xX3xX4xX228xX3xXexX1xX26cxXdxX3xX20xXdxX6xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX5xX7exX3xX1exX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX23xX65xXf9xX3xXbxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxX3xX65xXexX1xX1f7xX92xX2fxXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXfexXdxX65xXexX1xX103xX3xX105xX2xX13fxXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX103xX3xX6dxX2xX116xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXcaxX2fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcaxX25xX18xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxX13exX13fxX53xX2xX116xX105xX65xX13exX2xX116xX1exX6dxX1exX2xXexX143xX13exX143xX116xX5xX6dxX294xX2xX1exX143xX65xX13exX2xX116xX116xX6dxX1exX3e3xXexX6fxX6fxX13exX105xX1exX5xX116xXcaxX155xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX23xX65xXf9xX3xXbxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXfexXdxX65xXexX1xX103xX3xX105xX2xX13fxXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX103xX3xX6dxX2xX116xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXcaxX2fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcaxX25xX18xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxX13exX13fxX53xX2xX116xX105xX65xX13exX2xX116xX1exX6dxX1exX6fxXexX6dxX6fxX6dxX13fxX5xX105xX294xX2xX1exX143xX65xX13exX2xX116xX116xX6fxX116xX143xXexX105xX116xX2xX3e3xX3e3xX5xX116xXcaxX155xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX296xd24axX18xX1xX3xXc3xX46xX23xX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX3xXexX8fxX18xX20xX3xX1xX23xX6xX3xX4xX1xd1c6xX4xX3xX4xX22xX4xX3xX2a1xX2a2xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexXbfxX27xX18xX3xXc3xXc4xX6xX3xX2fxX7exX18xX3xX1xX23xX7exX18xX3xXexX1xX7exX18xX1xX3xXexX237xXexX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xX241xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX23xX65xXf9xX3xXbxX2cxX10xX18xXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX109xXexX294xX6xX5xXdxX20xX18xX103xX3xX155xX1f7xX7xXexXdxff4cxXf9xX10axXaxX12xXcxX46xXdxX3xX2fxX1f7xX87xXdxX3xX20xX8fxXbxX3xX92xX8fxXexX70xX3xX5xX6bfxX18xX1xX3xXc3xX46xX23xX3x116ddxX252xe12exf031xX3xXexX1xXc4xX3xX109xX6bfxX3xXc3xX1cexX18xX20xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX4xX22xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXc3xX1dbxX1dcxX4xX3xX4xX1e0xX3xXc3xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX70xX3xXexX324xX18xX20xX3xX4xX1dbxX26cxX18xX20xX3xX20xXdxX6dcxXbxX3xXc3xd732xX3xX4xX22xX4xX3xXexXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xX226xX1xX228xX3xX226xX1xX324xX18xX10axX3xXc3xX28bxX18xX20xX3xXexX1xX26cxXdxX3xXc3xX3axX3xX18xX20xX1xXc4xX3xX4xX22xX4xX3xXexXbfxX1dbxX26cxX18xX20xX3xXc3xX1dbxX1dcxX4xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xX23xX3xX92xX209xXdxX3xXc3xXdxX3axX1f7xX3xX226xXdxX31xX18xX3xXexX1xX1f7xX1axX18xX3xX5xX1dcxXdxX3xX25xX3axX3xX4xX1x1150axX3xX35fxX70xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX23xX46xXexX70xX3xX7xe268xXbxX3xX109xX15xXbxX3xX4xX3dxX18xX20xX3xX25xXdxX31xX4xX3xXbxX1xX33exX3xX1xX1dcxXbxX3xXc3xX1f6xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX1xX23xX7exX18xX3xXexX1xX7exX18xX1xX3xXexX237xXexX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xX241xX3xXc3xX1dbxX1dcxX4xX3xX20xXdxX6xX23xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXbfxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX27xX18xX3xX217xX1f7xX6xX18xX103xX0xX53xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xX1f7xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX294xXexX1xX1f7xX92xX2fxX294xX6xX18xX65xX294xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX4cxX1xX27xX3xX4xX1e0xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1exX3xXc3xXc4xX6xX3xX2fxX7exX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xX1xX1f7xX23xX18xX20xX294xX226xX1xX10xX294xX4xX1f7xX294xX2xX1exX294xX20xXdxX6xX23xX294xX25xXdxX10xX18xX294xX2fxXdxX10xXexX294xXbxX1xX6xXdxX294xXexX6xXdxX294xX1exX294xX65xXdxX6xX294xX2fxX6xX18xX294xX226xXf9xX294xX6xX18xX1xX53xX2xX3e3xX143xX13fxX2xX13fxXcaxX1xXexX92xXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX53xX92xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1exX116xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxX13exX13fxX53xX2xX116xX105xX65xX1exX1exX2xX2xX143xX13fxX1exXexX1exX13fxX2xX2xX6dxX5xX116xXcaxX155xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX25xX12xX0xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX4cxX1xX27xX3xX4xX1e0xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1exX3xXc3xXc4xX6xX3xX2fxX7exX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xX1xX1f7xX23xX18xX20xX294xX226xX1xX10xX294xX4xX1f7xX294xX2xX1exX294xX20xXdxX6xX23xX294xX25xXdxX10xX18xX294xX2fxXdxX10xXexX294xXbxX1xX6xXdxX294xXexX6xXdxX294xX1exX294xX65xXdxX6xX294xX2fxX6xX18xX294xX226xXf9xX294xX6xX18xX1xX53xX2xX3e3xX143xX13fxX2xX13fxXcaxX1xXexX92xXaxX12xX2bxX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX4cxX1xX27xX3xX4xX1e0xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1exX3xXc3xXc4xX6xX3xX2fxX7exX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX775xX252xX777xX778xX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX2bxX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX4cxX1xX27xX3xX25xX2a5xX6xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xX2fxX237xX3xX217xX1f7xXf9xX15xXexX3xXc3xXc4xX18xX1xX3xX4xX1e0xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXc3xX15xX18xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXexX1xXc4xX3xX109xX6bfxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX3xX25xX7exX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX3xX7cxX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX84xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX25xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4axX3xX2bxX28bxX18xX20xX3xX296xX81xX18xX1xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xX2fxX237xX3xX217xX1f7xXf9xX15xXexX3xXc3xXc4xX18xX1xX3xX4xX1e0xX3xX6dxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xXexX109xX294xX1xX23xX18xX20xX294xX5xXdxX18xX1xX294xX4xX23xX18xX20xX294xX2fxX23xX294xX217xX1f7xXf9xX10xXexX294xX65xXdxX18xX1xX294xX4xX1f7xX294xX6dxX294xX20xXdxX6xX23xX294xX25xXdxX10xX18xX294xX2fxXdxX10xXexX294xXbxX1xX6xXdxX294xXexX6xXdxX294xX1xX1f7xXf9xX10xX18xX294xX226xXf9xX294xX6xX18xX1xX53xX2xX3e3xX143xX13exX6dxX6fxXcaxX1xXexX92xXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX53xX92xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1exX116xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxX13exX6dxX53xX2xX116xX143xX65xX105xX116xX6fxX116xX116xX13fxX116xXexX143xX116xX116xX105xX5xX2xX116xX294xX105xX6fxX65xX105xX116xX105xX13fxX1exX2xX105xXexX105xX6fxX13fxX1exX5xX2xX294xX2xX116xXcaxX155xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX25xX12xX0xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4axX3xX2bxX28bxX18xX20xX3xX296xX81xX18xX1xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xX2fxX237xX3xX217xX1f7xXf9xX15xXexX3xXc3xXc4xX18xX1xX3xX4xX1e0xX3xX6dxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xXexX109xX294xX1xX23xX18xX20xX294xX5xXdxX18xX1xX294xX4xX23xX18xX20xX294xX2fxX23xX294xX217xX1f7xXf9xX10xXexX294xX65xXdxX18xX1xX294xX4xX1f7xX294xX6dxX294xX20xXdxX6xX23xX294xX25xXdxX10xX18xX294xX2fxXdxX10xXexX294xXbxX1xX6xXdxX294xXexX6xXdxX294xX1xX1f7xXf9xX10xX18xX294xX226xXf9xX294xX6xX18xX1xX53xX2xX3e3xX143xX13exX6dxX6fxXcaxX1xXexX92xXaxX12xXcxX4axX3xX2bxX28bxX18xX20xX3xX296xX81xX18xX1xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xX2fxX237xX3xX217xX1f7xXf9xX15xXexX3xXc3xXc4xX18xX1xX3xX4xX1e0xX3xX6dxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXexX46xXdxX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX775xX252xX777xX778xX3xXexX1xXc4xX3xX109xX6bfxX3xX2bxX28bxX18xX20xX3xX296xX81xX18xX1xX3xX294xX3xX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xX25xX2a5xX6xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xX2fxX237xX3xX217xX1f7xXf9xX15xXexX3xXc3xXc4xX18xX1xX3xX4xX1e0xX3xX6dxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX2fxX1cexX3xX92xX3dxX18xX3xXcxX23xX22xX18xX3xX5xX297xX3xXexXdxX18xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xXc3xX15xX18xX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX3xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX25xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xX20xXdxX6xX23xX3xX4xX1x112cexX3xXexXdxX27xX1f7xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX13fxX13fxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX3dbxXcxX3xX18xX324xX92xX3xX1exX116xX2xX6fxXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xX1xX6xX294xXexXdxX18xX1xX294xX20xXdxX6xX23xX294xX4xX1xXdxX294xXexXdxX10xX1f7xX294xX2fxXdxX10xXexX294xXbxX1xX6xXdxX294xX13fxX13fxX294xX20xXdxX6xX23xX294xX25xXdxX10xX18xX294xXexX1xXbxXexX294xX18xX6xX92xX294xX1exX116xX2xX6fxX53xX2xX3e3xX143xX13exX1exX3e3xXcaxX1xXexX92xXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX53xX92xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1exX116xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxX13exX1exX53xX2xX116xX13fxX65xX2xX116xX105xX116xX2xX116xX2xXexX105xX1exX105xX13fxX5xX1exX294xX105xX143xX65xX116xX2xX13fxX6dxX6fxX116xX143xXexX6fxX6fxX1exX2xX6fxX5xX116xXcaxX155xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX25xX12xX0xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xX20xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXec4xX3xXexXdxX27xX1f7xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX13fxX13fxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX3dbxXcxX3xX18xX324xX92xX3xX1exX116xX2xX6fxXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xX1xX6xX294xXexXdxX18xX1xX294xX20xXdxX6xX23xX294xX4xX1xXdxX294xXexXdxX10xX1f7xX294xX2fxXdxX10xXexX294xXbxX1xX6xXdxX294xX13fxX13fxX294xX20xXdxX6xX23xX294xX25xXdxX10xX18xX294xXexX1xXbxXexX294xX18xX6xX92xX294xX1exX116xX2xX6fxX53xX2xX3e3xX143xX13exX1exX3e3xXcaxX1xXexX92xXaxX12xX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xX20xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXec4xX3xXexXdxX27xX1f7xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX13fxX13fxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX3dbxXcxX3xX18xX324xX92xX3xX1exX116xX2xX6fxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX2cxX1xfcf7xX3xXexXc4xX4xX1xX3xX775xX252xX777xX778xX3xXexXec4xX18xX1xX3xX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xXcxXbfxa315xX18xX3xXcxXdxX15xX18xX3xX2bxX1dbxX18xX20xX3xX25xX2a5xX6xX3xX226xX297xX3xX2fxX6xX18xX3xX1xX7exX18xX1xX3xX217xX1f7xXf9xX15xXexX3xXc3xXc4xX18xX1xX3xX25xX3axX3xX25xXdxX31xX4xX3xX20xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXec4xX3xXexXdxX27xX1f7xX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXexXbfxX1f7xX18xX20xX3xX1xX209xX4xX3xXbxX1xX87xX3xXexX1xX3dxX18xX20xX3xX18xX324xX92xX3xX1exX116xX2xX6fxXcaxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX25xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX22xX4xX3xXc3xXc4xX6xX3xXbxX1xX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX35fxX3xX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xXexXbfxXdxX1f6xX18xX3xX226xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xX241xX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xX3xX92x95eaxXdxX3xX1exX116xX2xX6fxX3xX294xX3xX1exX116xX1exX116xXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xX4xX6xX4xX294xX65xXdxX6xX294xXbxX1xX1f7xX23xX18xX20xX294xX23xX294xX1xX6xX294xXexXdxX18xX1xX294xXexXbfxXdxX10xX18xX294xX226xX1xX6xXdxX294xX18xX1xXdxX10xX92xX294xX25xX1f7xX294xX18xX6xX92xX294xX1xX23xX4xX294xX92xX23xXdxX294xX1exX116xX2xX6fxX294xX1exX116xX1exX116xX53xX2xX3e3xX3e3xX143xX13fxX6dxXcaxX1xXexX92xXaxX12xX0xXdxX92xX20xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX53xX92xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1exX116xX53xX18xX10xXfexX7xX53xX2xX6fxX13exX13exX53xX2xX116xX105xX65xX13exX2xX6dxX1exX116xX2xX3e3xXexX2xX13fxX13fxX13exX5xX13exX294xX2xX13exX13exX65xX13exX2xX1exX116xX2xX1exX116xXexX1exX1exX1exX2xX105xX5xX116xXcaxX155xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX18xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXbxX1xX22xXdxX3xX25xX3axX3xX4xX3dxX18xX20xX3xXexX22xX4xX3xXexX46xXdxX3xXcxX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX25xX12xX0xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX22xX4xX3xXc3xXc4xX6xX3xXbxX1xX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX35fxX3xX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xXexXbfxXdxX1f6xX18xX3xX226xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xX241xX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xX3xX92xX11bexXdxX3xX1exX116xX2xX6fxX3xX294xX3xX1exX116xX1exX116xXaxX3xX1xXbfxX10xX755xX9xXaxX53xX20xXdxX6xX23xX294xX65xX1f7xX4xX53xX4xX6xX4xX294xX65xXdxX6xX294xXbxX1xX1f7xX23xX18xX20xX294xX23xX294xX1xX6xX294xXexXdxX18xX1xX294xXexXbfxXdxX10xX18xX294xX226xX1xX6xXdxX294xX18xX1xXdxX10xX92xX294xX25xX1f7xX294xX18xX6xX92xX294xX1xX23xX4xX294xX92xX23xXdxX294xX1exX116xX2xX6fxX294xX1exX116xX1exX116xX53xX2xX3e3xX3e3xX143xX13fxX6dxXcaxX1xXexX92xXaxX12xX2cxX22xX4xX3xXc3xXc4xX6xX3xXbxX1xX1dbxX2a9xX18xX20xX3xX35fxX3xX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX3xXexXbfxXdxX1f6xX18xX3xX226xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xX241xX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xX3xX92xX11bexXdxX3xX1exX116xX2xX6fxX3xX294xX3xX1exX116xX1exX116xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXbfxX23xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX2dxX22xX18xX20xX3xX18xX6xXf9xX3xX7cxX1exX2xX53xX143xX84xX70xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX1f7xXf9xX31xX18xX103xX3xX2cxdfeexX92xX3xX4axX1f7xXf9xX27xX18xX70xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX18xX1xX70xX3xX777xX20xX1xXdxX3xX4axX1f7xX1faxX18xX3xX7cxX2bxX7exX3xXcxX81xX18xX1xX84xX3xXc3xX6bfxX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX1xX1cexXdxX3xX18xX20xX1xXc4xX3xXexX87xX18xX20xX3xX226xX15xXexX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xX3xX1exX116xX2xX143xX3xX294xX3xX1exX116xX2xX6fxX3xX25xX7exX3xXexXbfxXdxX1f6xX18xX3xX226xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX31xX92xX3xX25xX241xX3xX18xX324xX92xX3xX1xX209xX4xX3xX1exX116xX2xX6fxX3xX294xX3xX1exX116xX1exX116xXcaxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX25xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX1f7xX5xX12xX0xX65xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbfxXaxX12xX0xX53xX65xXdxX25xX12xX0xX53xX65xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX1f7xXexX1xX23xXbfxXaxX12xXcxX1xX1f7xX3xXcxXbfxX6xX18xX20xX0xX53xXbxX12
Thu Trang