Tấm gương soi
Soi gương cả ngày chỉ thấy diện mạo bên ngoài. Còn nhiều điều bên trong sẽ lộ diện khi chúng ta giao tiếp với người xung quanh.
e4cfx15a04x13168xef7fx14d15x10fc0xea7bx13520x14253xX7x10d7dx11117xef0ax14124x14e74xeb45xX5xf54axXax10598xXcx120ecxfef6xX3x101d8x10f6ax16489x12f65xX17xX3xX7xf64axXdxX0x10d00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx150bdxX10xX6x15cb3xXaxX12x15a65xX1exXdxX3xX17xX18xX19xX1axX17xX3xX4x11263xX3xX1axX17x15dd2x12968xX3xX4xX1x14377xX3xXexX1xX14xX46xX3xX33xXdxfbb3xX1axX3xX15x111b1xX1exX3x1309dx117bexX1axX3xX1axX17xX1exX45xXdxeec6xX3x15c3bxeca6xX1axX3xX1axX1xXdx14147xff4fxX3x1115bxXdxX6cxX6dxX3xX5axX5bxX1axX3xXex10defxX1exX1axX17xX3xX7x131aexX3xX5x1517bxX3xX33xXdxX53xX1axX3xf69dxX1xXdxX3xX4xX1x1035dxX1axX17xX3xXexX6xX3xX17xXdxX6xX1exX3xXexXdxf593xXbxX3x15ddax1699bxXdxX3xX1axX17xX18x13affxXdxX3xeaf2xX6dxX1axX17xX3xf635xX6dxX6xX1axX1xX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx162e3xX1exX33xX46xXaxX12xfbb8x10e9dxXdxX3xX4x10aaexX4xX1xX3xX89xX1xXcfxX4x102c8xX3xX1axX1x14247xX1axX17xX3xX1axX17xX18xXa7xXdxX3xX7x101e0xX1axX17xX3xXafxX6dxX6xX1axX1xX3xXexX6xX3xX5xX45xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX17xX3xXbxX1xX41xX1axX3xX4xX1xXdxX9dxX6dxX3xX6fx14371xX3xXexX6xX3xX1axX1xf426xX1axX3xXexX1x144efxX4xX3xX6fxX18x155d9xX4xX3xX17xXdxXcfxX3xXexX79xf3e8xXd7xX3xXbxX1x100dcxX15xX3xX4xX1xX14xXexX3xX1axX1x10f5exX1axX3xX4xXcfxX4xX1xX3xX4xedbbxX6xX3xX15xfee9xX1axX1xX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX1exX33xX46xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaaxXex1310axX6xX5xXdxX17xX1ax1070fxX3xX4xX10xX1axXexX10xX79x12e06xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX3xX17xX6dxX1exX1axX17xX3xX7xX1exXdxXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax138b2xXdxX33xXexX1xX16cx11770xX19dxfaebxXbxXaaxX174xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16cxX19fx10194xeb88xXbxXaaxXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX21xX21xXdxX63xX5axX6xX1exX1xX6xXexXdxX1axX1xX63xXa0xX1axX21xX1axX10xX197xX7xX21xX2xX19dx142a1xX19fxX21xX2xX1abxX19dxX33xX1abxX1abx12782x129f0xX1abxX1d8xX2xXexX19dxX19fxX19dxX19fxX5x1471axX63x13611xXbxX17xXaxX3xX21xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX1exX33xX46xXaxX12xfa7cx14100xXcbxX1axX17xX3xX19fxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX6fx1356axX1axX17xX3xX89xX1x14d2cxX1axX17xX3xX6xXdxX3xX6fxX6dx16814xXdxX3xX1xf49cxX4xX3xX6fxX135xX6dxX3xX4xX1exX1ax15558x14bb7xX63xX3xX201xXcbxX3xX5xX45xX3xX5xXa7xXdxX3xX89xX1x151fbxX1axX17xX3xX6fxX126xX1axX1xX3xX4xX13exX6xX3xX15xX82xXexX3xXbxX1xec1fxX3xX1xX6dxX46xX1axX1xX3xXa0xXa1xXdxX3xX4xX1exX1axX3xXexX79xX6xXdxX3xX1xX220xX4xX3xX5xXa1xXbxX3x15ec1xX3xX89xX1xXdxX3xX4xX1exX1axX3xXa0xX6cxX3xX1axXcbxXdxX3xX4xX213xX3xX17xXdxXcfxX1exX3xXa0xX113xX1axX3xX6fxX82xX1axX17xX3xX6fxXcbxX1axX17xX3xX17xXcbxXbxX3xXafxX6dxe83axX3xX1xfdcfxX3xXexX79xX11dxX3xX4xX1xX1exX3xX4xXcfxX4xX3xX5axX57xX1axX3xX89xX1xXcbxX3xX89xX1x120bfxX1axX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX1exX33xX46xXaxX12xX65xX1exX1axX3xXexX79xX6xXdxX3xX1axXcbxXdxX16cxX3xX200xX65xXcfxX4xX3xX5axX57xX1axX3xX6xXdxX3xX4x160c0xX1axX17xX3xX6fxXcbxX1axX17xX3xX19fxX1abxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX6fxX20dxX1axX17xX3xXexX79x1203bxX3xX5xX5bxX1axX3xX1xX9dxXexX3xX6fxXcbxX3xX5axX6xX3xX19xXdxX22bxXd7xX3xX1axX17xX18xXa7xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX5xXdxX6cxX1axX3xXexX79xX41xX3xX5xXa7xXdxX16cxX3xX200xX201xXcbxX1axX17xX3xX19fxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX1xX6xX46xX3xX19fxX1abxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX6fxX20dxX1axX17xX3xX4xX2e5xX1axX17xX3xXa0xX113xX46xX3xXexX1xX213xXdxXd7xX3xXexX1xfb07xX3xX6fxXcbxX1axX17xX3xX19fxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX6fxX20dxX1axX17xX3xX4xX1exXdxX3xX4xXcbxX3xX6xXdxX3xX33xXcfxX15xX3xX6fxX6dxX21cxXdxX3xX1xX220xX4xX3xX89xX1xX213xX1axX17xX22axX22bxX63xX3xXcxX1xX9dxX3xX5xX45xX3xX46xX3xX5xXa7xXdxX3xX5axX6xX3xX33xX57xX46xXd7xX3xX6fxX118xX6xX3xX4xX1exX1axX3xXexX79xX6xXdxX3xX1xXdxX9dxX6dxX3xX6fxX82xX1axX17xX3xX6fx141eaxX3xXa0xX45xX1exX3xX5xXa1xXbxX3xXexX79xX6dxX46xX6cxX1axX3xX6fxX57xXexX3xX5xX57xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX4xXcfxX4xX3xX5axX57xX1axX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX1exX33xX46xXaxX12xe75dxX45xXdxX3xX5axX57xX1axX3xX6fxX3b5xX3xX1axX17xX1xX10xX3xX5xXa7xXdxX3xX5axX57xX1axX3xX1axX45xX46xXd7xX3xX6fxXcbxX1axX17xX3xX19fxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX6fxX20dxX1axX17xXd7xX3xX4xX66xX1axX3xX5xX57xXdxX3xX1acxX19fxX63xX1abxX1abxX1abxX3xX6fxX20dxX1axX17xX3xXex12d0cxX3xXexXdxX6cxX1axX3xX4xX1xX6xX3xX15xfb48xX3xX4xX1xX1exX3xX6fxX10cxX3xX6fxXcbxX1axX17xX3xXafxX6dxX297xX3xX6fxX10xX15xX3xX89x14aafxX1exX3xX1axX1xX6xX6dxX3xXaaxX6dxXe6xX1axX17xX3xX4xX2b2xX1axX17xXexXdxX1axX63xX63xX63xX3xX5xXdxX5bxX1axX3xX1xX1exX6xX1axX63xX3xX36xX6xX6dxX3xX6fxXcbxX3xX15xX43exX3xX4xX13exX6xX3xX15xX82xXexX3xX5axX57xX1axX3xXa0xX45xX1exX3xX15x14d79xX1axX17xX3xXa0xXe6xX1axX3xX1axX17xX18xX11dxX4xX3xX5xX57xXdxX3xX4xX213xX3xX17xXdxXcfxX1exX3xX89xX1xXdxX3xX5axXdxX9dxXexX3xX4xX1xX6dxX46xX53xX1axX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX1exX33xX46xXaxX12xXcxX432xX3xX4xX1xX6dxX46xX53xX1axX3xX1axX1x1669axX3xX6fxX3b5xX3xX5xX45xX15xX3xX1axXcfxX1exX3xX5xX1exX57xX1axX3xX89xX1xX213xX1axX17xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1xX20dxX1axX3xX1axX1xXdxX5bxX1axX3xX4xX13exX6xX3xX15xX82xXexX3xX5xXa1xXbxX3xX1xX220xX4xX63xX3xX3efxX113xX46xX3xX1axX5bxX1axX3xX4xXcbxX3xX1axX17xX18xXa7xXdxX3xX5axX126xX3xX1axX1xX45xX3xXexX79xX18xXa7xX1axX17xX3xX15xXa7xXdxX3xXa0xX45xX1exXd7xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX17xXdxX41xXdxX3xXexX79xX142xX1axX1xX63xX3x14bf1xX57xXdxX3xXexX79x155e0xX1axX3xXexX142xX1axX1xX3xX5xX45xX16cxX3xX200xXcxX6dxXdxX3xX4xX1xX4axX3xX1axXcbxXdxX3xX4xX1xX19xXdxX3xXa0xXa1xXdxX3xX1axXcbxX3xX2fcxX3xX1axX1xX45xX3xXexX1xX213xXdxXd7xX3xX6xXdxX3xX1axX17xXa7xX3xX1axXcbxX3xX5xX57xXdxX3xXa0xX213xX3xXexX79xX18xXa7xX1axX17xX3xXaaxX8fxXdxX3xX5axX113xX46xX3xX4xXcfxX4xX3xX5axX57xX1axX3xX89xX1xXcfxX4xX22axX22bxX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX1exX33xX46xXaxX12x11544xX1xX213xX1axX17xX3xX5axXdxX9dxXexX3xXa0xX126xX3xXbxX1xX24dxX3xX1xX6dxX46xX1axX1xX3xX1axX45xX46xX3xX4xXcbxX3xX79xX8fxXexX3xX6fxX18xX11dxX4xX3xX89xXdxX1axX1xX3xX1axX17xX1xXdxX53xX15xX3xX17xX142xX3xX4xX1xX1exX3xX15xX142xX1axX1xX3xX89xX1xX213xX1axX17xX22axX3xXcaxX9dxX6dxX3xX89xX1xX213xX1axX17xX3xX5axXdxX9dxXexX3xX89xXdxX10cxX15xX3xX7xX1exXcfxXexX3xX5axX41xX1axX3xXexX1xX135xX1axXd7xX3xX1axXcbxXdxX3xX1axX2b2xX1axX17xX3xXexX1xXdxX9dxX6dxX3xX4xX1xX432xX1axX17xX3xX15x11558xX4xX3xXa0xXa1xXdxX3xX4xX1exX1axX3xXexX79x10237xXd7xX3xX15xX82xXexX3xX4xXcfxX4xX1xX3xXexX79xX64bxX4xX3xXexXdxX9dxXbxX3xX4xX1xX8fxX1axX17xX3xXexX6xX3xX6fxX3b5xX3xX33xX57xX46xX3xX4xX1exX1axX3xX1axX1xXdbxX1axX17xX3xXafxX6dxX6xX1axX3xX6fxXdxX10cxX15xXd7xX3xX4xXcfxX4xX1xX3xX1xX45xX1axX1xX3xXaaxX356xX3xX89xX1xX213xX1axX17xX3xX6fxX8fxX1axX17xX3xX6fxX494xX1axX63xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX1exX6dxX79xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX550xXdxX1axX1xX3xXcxX79xX6xX1axX17xX21xXcxXcx11499xX0xX21xXbxX12