Hà Tĩnh có nhà máy sản xuất bánh kẹo lớn nhất Bắc Trung bộ
(Baohatinh.vn) - Được thành lập theo chủ trương thu hút doanh nghiệp vào Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Nhà máy TL FOOD của HTX Tân Tiến Phát hiện là nhà máy sản xuất bánh kẹo lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ.
47b4x8125x489ex6151xd7bbxaf00x768bx8181xece6xX7xd984x1078dxae76x6f1bxd683x8e1fxX5x66e6xXax68d1xe3fdxb139xX3xXcx9674x5850xX1xX3xX4xd88exX3xX18xX1xX14xX3xd4b2x10d75xefc6xX3xX7x9178xX18xX3x5917xd484x5ac3xXexX3xf9f8xX23xX18xX1xX3x4943xca69x8dcdxX3xX5x607fxX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3x4fefxfc1dxX4xX3xXcxc195xX2bxX18x102f1xX3xX2fx6db0xX0x7ff3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10e4dxXaxX12x58f0x4e96xe5eaxX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xfd6fxXbxX3xXexX1xX10xX36xX3xX4xX1x1048axX3xXexX46xX64x66baxX18xX49xX3xXexX1xX2bxX3xX1x5579xXexX3xX60xX36xX6xX18xX1xX3xX18xX49xX1xXdx5074xXbxX3xa4dexX14xX36xX3x8a9fx10885xX22xX3xX4xc8f0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xXdxX94xXbxX3xX41xX42xX4xX3xX9bx53f8xX22xX3x4f62xX2bxX24xd38bxX18xX3x5fa7xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x8587x10155xX3xa877xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xXcxe446xX3xbfb5x4ce6xXd0xf96axX3xX4xX79xX6xX3xX13xXcxXb3xX3xXcx10d76xX18xX3xXcxXdx837exX18xX3xfc62xX1xX23xXexX3xX1xXdxX94xX18xX3xX5xX14xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX34xX1xX2bxX3xX97x106d1xX4xX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cx5f2fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xX3xXbxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX18xXexX10xX46xX3xX60xXexX1xX2bxX22xX2fxX3xX60xX1xXdxX60xX10xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxf732xXdxX60xXexX1x1083axX3x9d0exX2xa241xXbxX2axdf7axX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX175xX3x10bc8xX2x9e27xXbxX2axX17cxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX4exX4exXdxX129xX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX97xX18xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2x4c15xX186xX177xX4exX2xX188xX179xX60x6419xX188xd741xX186xX2xX2xX1b7xXexX177xX179xX177xX1b9xX5xX1b9xf1adxXdxX22xX49xX1c5xX177x100dexX186xX179xX129x5306xXbxX49x81ffxX46xX9xX1afxX188xX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xX3xXbxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX60xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX2axX17cxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX2axX17cxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX4exX4exXdxX129xX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX97xX18xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX186xX177xX4exX2xX188xX179xX60xX1b7xX2xX177xX1cbxX1afxX179xX1b9xXexX179xX186xX1b9xX186xX5x4f8axX1c5xXdxX22xX49xX1c5xX1cbxX188xX2xX1afxX2xX2xX2xX186xX1c5xX2xX177xX188xX1b9xX186xX1cbxX129xX1cfxXbxX49xX1d2xX46xX9xX177xX1b7xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX36xX18xXaxX12xXcxXcdxX3xXcfxXd0xXd0xXd2xX3xX4xX79xX6xX3xX13xXcxXb3xX3xXcxXddxX18xX3xXcxXdxXe2xX18xX3xXe5xX1xX23xXexX3xX1xXdxX94xX18xX3xX5xX14xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX34xX1xX2bxX3xX97xX11axX4xX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxX129xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xX3xXbxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX60xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX2axX17cxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX175xX3xX1b7xX1afxX188xXbxX2axX17cxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX4exX4exXdxX129xX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX97xX18xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX186xX177xX4exX2xX188xX179xX60xX1b7xX2xX177xX1cbxX1b9xX2xX2aaxXexX2aaxX177xX188xX188xX5xX1afxX1c5xXdxX22xX49xX1c5xX2xX179xX186xX1cbxX2xX1afxX179xX179xX1cbxX186xX188xX2aaxX1b9xX1c5xX2xX179xX129xX1cfxXbxX49xX1d2xX46xX9xX1b7xX1b7xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX36xX18xXaxX12xXc4xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xXexX46xX6xX18xX49xX3xX2fxa748xX3xX1cbxX3xX60xXddxX24xX3xX4xX1xX2bxX24xd229xX18xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX1xXdxX94xX18xX3xd3f7x9d3axXdxX3xXexX1xX10xX36xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xX94xX3xXcxX1xX23xXdxX3xXcdxX6xX18xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX7xX2bxX2cxXexX3xX2xX188xX3xXexX2cxX18xX4exX2xX3xX18xX49xX14xX24xX3xX4bfxXb6xX22xX4exX2xX3xX60xXddxX24xX3xX4xX1xX2bxX24xX4a9xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xXaxX12xX63xXddxX24xX3xX5xX14xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3x10929xX2bxX24xX3xX22xXa0xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX34xX1xX2bxX3xX97xX11axX4xX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXc2xX3xX97xX39xXdxX3xXex520bxX18xX49xX3xX22x8b12xX4xX3xX4bfx97b3xX2bxX3xXexX64xX3xX1xX7exX18xX3xX2xX179xX188xX3xXex988exX3xX4bfx10796xX18xX49xX129xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xXaxX12xc642xX39xXdxX3xX1cbxX3xX60xXddxX24xX3xX4xX1xX2bxX24xX4a9xX18xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX1xXdxX94xX18xX3xX4bfxX4c0xXdxX3xXexX1xX10xX36xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xX94xX3xXcxX1xX23xXdxX3xXcdxX6xX18xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX7xX2bxX2cxXexX3xX2xX188xX3xXexX2cxX18xX4exX2xX3xX18xX49xX14xX24xX3xX4bfxXb6xX22xX4exX2xX3xX60xXddxX24xX3xX4xX1xX2bxX24xX4a9xX18xXc2xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX60xX11axX3xX34xXdxXe2xX18xX3xX7x1014cxX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xXexX46xXb6xX18xX3xX1b7xX188xX3xX60xe128xX18xX49xX3xX7xX27xX18xX3xXbxX1xXb0xX22xX129xX3x7b98xX1xXa0xX18xX49xX3xX4xX1xc99bxX3xX22xa623xX3xX46xX4cxX18xX49xX3xXexX1xX49dxX3xXexX46xX64xc869xX18xX49xX3xXexX46xX36xX18xX49xX3xX18xX64xX39xX4xXc2xX3xXcxXcdxX3xXcfxXd0xXd0xXd2xX3xX4bfxX6xX18xX49xX3xX1xX64xX39xX18xX49xX3xX4bfxXe2xX18xX3xXexX1xX49dxX3xXexX46xX64xX64exX18xX49xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX34xX1xXb0xX2bxX3xXexX46xX36xX18xX49xX3xXexX64xX7exX18xX49xX3xX5xX6xXdxX3xX34xX1xXa0xX18xX49xX3xX2axX6xX129xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX60xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX2axX17cxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX2axX17cxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX4exX4exXdxX129xX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX97xX18xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX186xX177xX4exX2xX188xX179xX60xX1b7xX2xX177xX1cbxX1b9xX1cbxX177xXexX1b7xX2aaxX2aaxX177xX5xX2aaxX1c5xXdxX22xX49xX1c5xX2xX179xX186xX1cbxX2xX1afxX179xX179xX1b7xX1b7xX1afxX1b7xX179xX1c5xX2xX179xX129xX1cfxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX60xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX2axX17cxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX2axX17cxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX4exX4exXdxX129xX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX97xX18xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX186xX177xX4exX2xX188xX179xX60xX1b7xX2xX177xX1cbxX1b9xX1b7xX179xXexX1cbxX2xX2xX179xX5xX1b9xX1c5xXdxX22xX49xX1c5xX2xX179xX186xX1cbxX2xX1afxX179xX177xX188xX1afxX2aaxX177xX188xX1c5xX2xX179xX129xX1cfxXbxX49xX1d2xX46xX9xX179xX179xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX36xX18xXaxX12xX635xX1xXddxX2bxX3xX4bfxX1cxX18xX49xX3xX49xX1cxXdxX3xX7xX27xX18xX3xXbxX1xXb0xX22xX3xXexX4c0xXdxX3xXc4xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xXcxXcdxX3xXcfxXd0xXd0xXd2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xX3xXbxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX18xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX60xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX2axX17cxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX2axX17cxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX4exX4exXdxX129xX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX97xX18xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX186xX177xX4exX2xX2xX2aaxX60xX1b7xX188xX1b9xX188xX188xX188xX177xXexX1b9xX2xX186xX1b9xX5xX1cbxX1c5xX1cbxX1afxX2aaxX186xX129xX1cfxXbxX49xX1d2xX46xX9xX1afxX1b7xX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX36xX18xXaxX12xXc4xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX1xXdxX94xX18xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2aaxX3xX60xX627xX18xX49xX3xX7xX27xX18xX3xXbxX1xXb0xX22xX3xX97xX39xXdxX3xX1b7xX188xX3xX34xXdxa066xX2bxX3xX22xfabdxX2bxX3xX34xX1xX23xX4xX3xX18xX1xX6xX2bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xXaxX12xX9bxX1x62c5xX18xX1xX3xXexX1xX569xX4xX3xX4bfxXdxX3xX97xX14xX36xX3xX1xX36xX4c0xXexX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xXex7df6xX3xXexX1xX23xX18xX49xX3xX186xX4exX1cbxX188xX2xX1afxXc2xX3xX4bfxXe2xX18xX3xX18xX6xX24xXc2xX3xXcxXcdxX3xXcfxXd0xXd0xXd2xX3xX4bfxafd4xX3xX4xX1xX36xX3xX46xX6xX3xX2aaxX3xX60xX627xX18xX49xX3xX7xX27xX18xX3xXbxX1xXb0xX22xX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX22xX4a9xX22xX3xXb9xXd0xX18xX10xX3xX46xX36xX5xX5xXc2xX3xa395xX36xX7xXdxXexX10xXc2xX3xXcfxX46xX36xX4xX1xX36xX4xX36xXc1xX3xX97xX14xX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX539xX2bxX24xX3xXcdxXdxX22xX36xXexX10xX3xXb9xX34xX1xX36xX6xXdxX3xXexXddxX24xXc2xX3xX22x5945xX18xX3xX97xXa34xX18xX49xX3xX22xb360xXc2xX3xX2fxX7exX3xX7x10ac6xX6xXc1xX3xX97xX39xXdxX3xX1b7xX188xX3xX34xXdxX9f2xX2bxX3xX22xX9f6xX2bxX3xX34xX1xX23xX4xX3xX18xX1xX6xX2bxX129xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX36xX60xX24xXaxX12xXcxXa19xX18xX1xX3xX4bfxXe2xX18xX3xXexX1xX64exXdxX3xX4bfxXdxX9f2xX22xX3xX18xX14xX24xXc2xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX7xX27xX18xX3xX5xX64xX65xX18xX49xX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX4bfxX4c0xXexX3xXexX46xXb6xX18xX3xX2xX129xX188xX188xX188xX3xXexX2cxX18xX17cxX3xX1xXdxX94xX18xX3xX7xX27xX18xX3xXbxX1xXb0xX22xX3xX4bfxXa56xX3xX4xX1cxX3xX22xXab5xXexX3xXexX46xXb6xX18xX3xXexX1xX49dxX3xXexX46xX64xX64exX18xX49xX3xX186xX188xX3xXexX63dxX18xX1xXc2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1x60dfxX3xXexX46xX36xX18xX49xX3xX4xX27xX3xX18xX64xX39xX4xX129xX3xXcxXcdxX3xXcfxXd0xXd0xXd2xX3xX4bfxX6xX18xX49xX3xXexX4c0xX36xX3xX97xXdxX94xX4xX3xX5xX14xX22xX3xX4xX1xX36xX3xX1b7xX188xX188xX3xX5xX6xX36xX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xXexX1xX64exXdxX3xX97xX9cxX3xX97xX14xX3xX186xX188xX3xX5xX6xX36xX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xX18xX49xX64xX64exXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX129xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX46xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c5xXexX1xX2bxX22xX2fxX1c5xX6xX18xX60xX1c5xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa83xX39xX22xX3xX4bfxX64xX6xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xXe2xX3xX2fxXdxXe2xX18xX3xX49xd834xX3xX1xXdxX94xX18xX3xX4bfxX4c0xXdxX3xX18xX1xX2cxXexX3xX598xXdxX94xXexX3xXc4xX6xX22xX3xX97xX14xX36xX3xX97xX6fxX18xX3xX1xX14xX18xX1xXaxX3xX1xX46xX10x487axX9xXaxX4exX4xX36xX18xX49xX1c5xX18xX49xX1xXdxX10xXbxX4exX7xX36xX22xX1c5xX60xX2bxX6xX1c5xX18xX1xX6xX1c5xX22xX6xX24xX1c5xX4xX1xX10xX1c5xX2fxXdxX10xX18xX1c5xX49xX36xX1c5xX1xXdxX10xX18xX1c5xX60xX6xXdxX1c5xX18xX1xX6xXexX1c5xX97xXdxX10xXexX1c5xX18xX6xX22xX1c5xX97xX6xX36xX1c5xX97xX6xX18xX1c5xX1xX6xX18xX1xX4exX2xX177xX1b7xX188xX186xX1cbxX129xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4exX22xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1cbxX188xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX186xX1b7xX4exX2xX186xX1b7xX60xX186xX188xX188xX1b7xX179xX179xX2xXexX2xX1b9xX1b7xX188xX5xX1b7xX1c5xX60xX60xX129xX1cfxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX97xX12xX0xX7xXexX46xX36xX18xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa83xX39xX22xX3xX4bfxX64xX6xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xXe2xX3xX2fxXdxXe2xX18xX3xX49xXc45xX3xX1xXdxX94xX18xX3xX4bfxX4c0xXdxX3xX18xX1xX2cxXexX3xX598xXdxX94xXexX3xXc4xX6xX22xX3xX97xX14xX36xX3xX97xX6fxX18xX3xX1xX14xX18xX1xXaxX3xX1xX46xX10xXc6fxX9xXaxX4exX4xX36xX18xX49xX1c5xX18xX49xX1xXdxX10xXbxX4exX7xX36xX22xX1c5xX60xX2bxX6xX1c5xX18xX1xX6xX1c5xX22xX6xX24xX1c5xX4xX1xX10xX1c5xX2fxXdxX10xX18xX1c5xX49xX36xX1c5xX1xXdxX10xX18xX1c5xX60xX6xXdxX1c5xX18xX1xX6xXexX1c5xX97xXdxX10xXexX1c5xX18xX6xX22xX1c5xX97xX6xX36xX1c5xX97xX6xX18xX1c5xX1xX6xX18xX1xX4exX2xX177xX1b7xX188xX186xX1cbxX129xX1xXexX22xXaxX12xXa83xX39xX22xX3xX4bfxX64xX6xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xXe2xX3xX2fxXdxXe2xX18xX3xX49xXc45xX3xX1xXdxX94xX18xX3xX4bfxX4c0xXdxX3xX18xX1xX2cxXexX3xX598xXdxX94xXexX3xXc4xX6xX22xX3xX97xX14xX36xX3xX97xX6fxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX46xX36xX18xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXa83xX2bxXb81xXexX3xX18xX1xXdxX4a9xX2bxX3xXexX1xX23xX18xX49xX3xX539xX2bxX6xXc2xX3xXexX46xXb6xX18xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xXexX46xX64xX64exX18xX49xX3xX2axXddxX24xX3xX60xX11axX18xX49xX3xXc4xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX49xXc45xX3x8768xXd2xXcfxXc2xX3xX13xXd2xXcfxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX63xX4c0xXexX3xXb9xX598x5faexX3x6667xX2bxX6xX18xX49xX3xX1c5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXc1xXc2xX3xX1xX14xX18xX49xX3xXexX46x96bcxX22xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX1xXddxX18xXc2xX3xX34x8782xX3xX7xX64xXc2xX3xX4xX1xX2bxX24xXb6xX18xX3xX49xXdxX6xX3xX18xX64xX39xX4xX3xX18xX49xX36xX14xXdxX3xXexX1xX64xX64exX18xX49xX3xX2axX2bxX24xXb6xX18xX3xX60xX2bxX24xX3xXexX46x10249xX3xX5xX14xX22xX3xX97xXdxX94xX4xX3xX5xXdxXb6xX18xX3xXexX9cxX4xX3xX1b7xX3xX4xX6xX3xX2axXddxX24xX3xX60xX11axX18xX49xX3xX18xX1xX14xX3xX2axX64xX640xX18xX49xXc2xX3xX5xX42xXbxX3xX4bfxXab5xXexX3xX22xX23xX24xX3xX22xX1cxX4xX3xXexX1xXdxXe2xXexX3xX2fxX49dxXc2xX3xX539xX2bxX24xXe2xXexX3xXexXddxX22xX3xX4bfxX64xX6xX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xXe2xX3xX2fxXdxXe2xX18xX3xX49xXc45xX3xX4xX1xX4c0xX24xX3xXexX1x6dbexX3xX97xX14xX36xX3xX4xX2bxXb81xXdxX3xX18xXed9xX22xX3xX1cbxX188xX2xX1afxX129xX129xX129xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX97xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX9cxX22xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xXdxX94xXbxX3xX41xX42xX4xX3xX9bxXb0xX22xX3xXb3xX2bxX24xXb6xX18xX175xX3xX1b9xX3xX60xX11axX3xX23xX18xXc2xX3xX49xX56dxX18xX3xX2xX129xX188xX188xX188xX3xXexX57cxX3xX4bfxX57fxX18xX49xX3xX97xXb81xX18xX3xX4bfxX56dxX2bxX3xXexX64xXaxX3xX1xX46xX10xXc6fxX9xXaxX4exX60xX6xX2bxX1c5xXexX2bxX4exX4xX2bxX22xX1c5xX4xX36xX18xX49xX1c5xX18xX49xX1xXdxX10xXbxX1c5xX2fxX6xX4xX1c5xX4xX6xX22xX1c5xX2axX2bxX24xX10xX18xX1c5xX1b9xX1c5xX60xX2bxX1c5xX6xX18xX1c5xX49xX6xX18xX1c5xX2xX1c5xX188xX188xX188xX1c5xXexX24xX1c5xX60xX36xX18xX49xX1c5xX97xX36xX18xX1c5xX60xX6xX2bxX1c5xXexX2bxX4exX2xX179xX188xX1cbxX186xX1afxX129xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX49xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4exX22xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1cbxX188xX4exX18xX10xX170xX7xX4exX2xX1afxX2xX188xX4exX2xX188xX179xX60xX179xX2xX2xX188xX1b7xX2xX1b9xXexX2xX177xX2aaxX5xX188xX129xX1cfxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX3xX7xX27xX18xX3xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX23xX18xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX39xX18xX3xX18xX1xX2cxXexX3xX41xX42xX4xX3xXcxX46xX2bxX18xX49xX3xX2fxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX97xX12xX0xX7xXexX46xX36xX18xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX9cxX22xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xXdxX94xXbxX3xX41xX42xX4xX3xX9bxXb0xX22xX3xXb3xX2bxX24xXb6xX18xX175xX3xX1b9xX3xX60xX11axX3xX23xX18xXc2xX3xX49xX56dxX18xX3xX2xX129xX188xX188xX188xX3xXexX57cxX3xX4bfxX57fxX18xX49xX3xX97xXb81xX18xX3xX4bfxX56dxX2bxX3xXexX64xXaxX3xX1xX46xX10xXc6fxX9xXaxX4exX60xX6xX2bxX1c5xXexX2bxX4exX4xX2bxX22xX1c5xX4xX36xX18xX49xX1c5xX18xX49xX1xXdxX10xXbxX1c5xX2fxX6xX4xX1c5xX4xX6xX22xX1c5xX2axX2bxX24xX10xX18xX1c5xX1b9xX1c5xX60xX2bxX1c5xX6xX18xX1c5xX49xX6xX18xX1c5xX2xX1c5xX188xX188xX188xX1c5xXexX24xX1c5xX60xX36xX18xX49xX1c5xX97xX36xX18xX1c5xX60xX6xX2bxX1c5xXexX2bxX4exX2xX179xX188xX1cbxX186xX1afxX129xX1xXexX22xXaxX12xX9bxX9cxX22xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xXdxX94xXbxX3xX41xX42xX4xX3xX9bxXb0xX22xX3xXb3xX2bxX24xXb6xX18xX175xX3xX1b9xX3xX60xX11axX3xX23xX18xXc2xX3xX49xX56dxX18xX3xX2xX129xX188xX188xX188xX3xXexX57cxX3xX4bfxX57fxX18xX49xX3xX97xXb81xX18xX3xX4bfxX56dxX2bxX3xXexX64xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX46xX36xX18xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX598xX39xXdxX3xXexX57cxX3xX5xX94xX3xX5xX2cxXbxX3xX4bfxX56dxX24xX3xX4bfxX4c0xXexX3xXexX46xXb6xX18xX3xX177xX1cbx6074xXc2xX3xX4xX9cxX22xX3xX4xXa0xX18xX49xX3xX18xX49xX1xXdxX94xXbxX3xXb9xX9bxX9bxXc4xXc1xX3xX41xX42xX4xX3xX9bxXb0xX22xX3xXb3xX2bxX24xXb6xX18xX3xX1xXdxX94xX18xX3xX5xX14xX3xX22xX4cxXexX3xXexX46xX36xX18xX49xX3xX18xX1xXac5xX18xX49xX3xX4xX9cxX22xX3xX1xX36xX4c0xXexX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xX1xXdxX94xX2bxX3xX539xX2bxX27xX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX46xXb6xX18xX3xX4bfxX49dxX6xX3xX2fxX14xX18xX3xXexX63dxX18xX1xX129xX3xX13xXdxX94xX18xX3xXexX4c0xXdxXc2xX3xX4xX23xX4xX3xX60xX36xX6xX18xX1xX3xX18xX49xX1xXdxX94xXbxX3xXb9xXd2xXc4xXc1xX3xX1xX36xX4c0xXexX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xXexX46xX36xX18xX49xX3xX4xX9cxX22xX3xX4bfxX6xX18xX49xX3xX34xX1xX640xXdxX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xX18xX1xXdxX4a9xX2bxX3xX60xX11axX3xX23xX18xX3xXexXdxX4a9xX22xX3xX18xXed9xX18xX49xXc2xX3xX1xX569xX6xX3xX1xX35xX18xX3xX7xX613xX3xX49xXdxX27xXdxX3xX539xX2bxX24xXe2xXexX3xX97xXdxX94xX4xX3xX5xX14xX22xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX14xX18xX49xX3xXexX46xXed9xX22xX3xX5xX6xX36xX3xX4bfxX4cxX18xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX46xX36xX18xX49xX3xXexX1xX64exXdxX3xX49xXdxX6xX18xX3xXexX39xXdxX129xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX97xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX2bxX5xX12xX0xX60xXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX97xX12xX0xX4exX60xXdxX97xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde5fxX2bxXexX1xX36xX46xXaxX12xXec0xX2bxX6xX18xX49xX3xXea3xXdxX18xX1xX0xX4exXbxX12
Quang Minh