Bảy việc tử tế phụ huynh nên khuyến khích con làm từ nhỏ
Chăm sóc động vật hoặc chuẩn bị quà cho người khác là những cách đơn giản để giúp con bạn xây dựng lòng tử tế từ nhỏ.
47d5xcec0x1015fxe3acxe92bxe65axd229x6a8ex1121exX7x108a0x7fafxa167xf668xf031x95abxX5x9af4xXaxdd29xa34fx4e03x4969xX3x8753xXdxde59xX4xX3xXexac83xX3xXexbef7xX3xXbxX1xbda5xX3xX1xcfb3xX15x1072dxX1xX3xX29xc822xX29xX3xbd9bxX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1x6ccaxX4xX1xX3xX4xf422xX29xX3xX5x7d6dxb8cdxX3xXex87fbxX3xX29xX1x5951xX0xc550xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c44xX10xX6xdc27xXaxX12x8fb2xX1xbf40xX43xX3xX7xfa7axX4xX3xf92fxdc43xX29xb0a6xX3xX17xd387xXexX3xX1xX3exc2e6xX4xX3xX4xX1xX27xe10axX29xX3x1105axd8ddxX3xa58fxX27xX42xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dx8c88xabb1xXdxX3xX30xX1xc787xX4xX3xX5xX42xX3xX29xX1x4936xX29xX6dxX3xX4xX91xX4xX1xX3xX6axf8bexX29xX3xX6dxXdxX14xX29xX3xX6ax6389xX3xX6dxXdxe6aaxXbxX3xX4xX3exX29xX3xX7exb542xX29xX3x5373x91f5xX15xX3xX5exf5a3xX29xX6dxX3xX5xeb2dxX29xX6dxX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xXexX46xX3xX29xX1xX4ax7245xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX61xX91xX4xX3xX29xX6dxX1xXdxX2dxX29xX3xX4xacfexX27xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1xfb9dxX15xX3xX5exXb8xX15xX3xXex63c0x6a32xX3xX5xX42xX43xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexdafcxXexX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX14xX29xX1xX3xX1xX8bx54abxX29xX6dxX3xXexX39xX4xX1xX3xX4xXc0xX4xX3xX6axX20xX29xX3xX30xX20xXexX3xX81xX27xX14xX3xX1x6289xX4xX3xXexX70xXbxc3a5xX3xX7xXf7xX4xX3xX30xX1xX4axX10xX3xX17xX42xX3xX30xd51dxX3xX29xX63xX29xX6dxX3xXbbx104daxX3xX1xX6bxXdxX3xX4xc7adxX6xX3xX4xX1xXb0xX29xX6dxXd5xX3x7ce9xX1xX99xX29xX6dxX3xX1xX42xX29xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xX6dxXdxXb0xXbxX3xXexX108xX109xX3xX1xXb8xX29xX1xX3xXbxX1xXb0xX4xX145xX3xX29xX1xde26xX29xX3xX29xX1xX70xX29xX3xXexX39xX4xX1xX3xX4xXc0xX4xX3xX17x7035xX3xX4xX27xX6bxX4xX3xX7xX115xX29xX6dxXd5xX3xXcxXb8xXbxX3xX4xX1xX39xX3xd60cxX10xX108xX15xbf47xX10xX5xX5xX3xd6eaxX6xX43xXdxX5xX15xX6dxce24xXdxX3xba4dxX3xX4xX91xX4xX3xX1xX42xX29xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX4xX1xX6xX3xX43xe5bdxX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX5exXb8xX15xX3xX4xX3exX29xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX2xXd5xX3x10f7fxX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX17xX70xXexX3xXbxX1xX7bxX43xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX5bxX42xX29xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xXexX1xX6xX43xX3xX6dxXdxX6xX3xX6dxXbcxX15xX3xX81xX27xX154xX3xX108xX100xXexX3xX7exf8aaxX3xX39xX4xX1xX145xX3xX29xX1xX8bxX29xX6dxX3xX6axad0bxXdxX3xX30xX1xXdxX3xX17xXdxX19xX4xX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xXexXdxX1abxX29xX3xX81xX27xX91xX3xXexX108xX46xX27xX3xXexX8bxX1d0xX29xX6dxX3xX6axX115xXdxX3xX17xbb4axXdxX3xX29xX1xX70xX29xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX4xX163xX6xX3xX43xX6bxXexX3xX6axXf7xX6xX3xXexX108xX109xXd5xX3xX61xX1xXb0xX29xX6dxX3xX30xX1xX286xX29xX6dxX3xX1xXdxXacxX27xX3xX108x7771xX3xX6axX6xX29xX6dxX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xXexXdxX1abxX29xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX3xX1xX6xX15xX3xXexXdxX1abxX29xX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX6axX8bxX1d0xX4xX3xX5ex6b60xX29xX6dxX3xX5xX42xX43xX3xX6dxX199xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xcf65xb320xX3xXexX115xXexX3xX1xXa3xX29xX3xX29xX20xX27xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX1xX8bxX2b5xX29xX6dxX3xX5exd4f4xX29xX3xXexX108xX109xX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX17xX70xXexX3xXbxX1xX7bxX43xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xXd5xX3xc20exX6bxXexX3xX7xX115xX3xXbxX1xX8bxXa3xX29xX6dxX3xX91xX29xX3xX7exXb8xX29xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX5xXc0xX6xX3xX4xX1xX13fxX29xX3xX5xX42xb51cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX337xX338xX3xXexX115xXexX3xX1xXa3xX29xX3xX29xX20xX27xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX1xX8bxX2b5xX29xX6dxX3xX5exX357xX29xX3xXexX108xX109xX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX17xX70xXexX3xXbxX1xX7bxX43xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xXd5xX3xX381xX6bxXexX3xX7xX115xX3xXbxX1xX8bxXa3xX29xX6dxX3xX91xX29xX3xX7exXb8xX29xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX5xXc0xX6xX3xX4xX1xX13fxX29xX3xX5xX42xX3a8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xa108xX3xXcxX108x114e7xX29xX6dxX3xX108xX6xX27xX145xX3xX6dxXdxX6xX3exX3xX29xX1xXdxX19xX43xX3xX17xX24xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX3exX29xX3xX4xX1xX63xX43xX3xX7xX67xX4xX3xX17xX8bxX8cxX29xX3xX108xX6xX27xX3xX17xX42xX3xX6axX10xX43xX3xX108xX6xX27xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xXcxX70xXbxX3xX1xX1d0xXbxX3xX6axX449xX3xX4xX1xXa3xXdxX3xX4xX3exX29xX3xXexX1xX8bxX8cxX29xX6dxX3xX30xX1xX286xX29xX6dxX3xX7xX1dxX3xX5exX24xX29xX6dxX3xX6axXacxX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX4xX1xX3exX3xX4xX91xX4xX3xX10xX43xX3xX29xX1xX4axX3xX30xX1xX67xX3xX30xX1xX63xX29xX145xX3xXexX108xX109xX3xX43xX449xX3xX4xX286xXdxXd5xX3x587exX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX29xX2dxX29xX3xX6dxXdxX14xXdxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX6axX449xX3xX4xX1xXa3xXdxX3xX4xX163xX6xX3xX7ex8301xX3xX7xX338xX3xX6axX8bxX1d0xX4xX3xXexX108xX6xX3exX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX3xX17xX42xX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xXexXc0xX3xX5xXc0xX6xX3xX4xX1xX13fxX29xX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX43xX67xX29xX3xX6axX449xX3xX6axX10xX43xX3xXexX75xX29xX6dxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xX61xX1xX6xX3xX43xX1e8xX3xX1xX15cxX15xX3xX4xX317xX29xX6dxX3xX4xX3exX29xX3xX5xXc0xX6xX3xX4xX1xX13fxX29xX3xX81xX27x89d1xX29xX3xX91xX3exX3xX6axX10xX43xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX6axXf7xX6xX3xXexX108xX109xX3xX30xX1xX91xX4xXd5xX3x9b01xX46xX29xX6dxX3xX81xX27xX2dxX29xX3xX6dxX1d0xXdxX3xX1d3xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX3exX29xX3xX29xX2dxX29xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX81xX27xX5a9xX29xX3xX91xX3exX3xX29xX1xX8bxX3xXexX1xX20xX3xX29xX42xX3exXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3x6300xX42xX43xX3xX43xX67xX29xX3xX63xX29xX3xX17xX42xX3xX6axX10xX43xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX4xX1xX3exX3xX7exXb8xX29xX3xX7ex7b75xX145xX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xXexX1xXbcxX29xX145xX3xX1xX42xX29xX6dxX3xXbbxX67xX43xX3xX1xX3exX75xX4xX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX4xX6xX3exX3xXexX27xX278xXdxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xX219xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX4xX27xX115xX29xX3xX7xX91xX4xX1xX3xX6axX15cxX3xX6axX13fxX4xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1xX8bxX3xX17xXdxX19xX29xX3xXexX108xX8bxX8cxX29xX6dxX3xX1xX3exX75xX4xX3xXexX278xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xXexX46xX3xXexX1xXdxX19xX29xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX29xXexX10xX108xXaxX12xX0xXdxX43xX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX29xXexX10xX108xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX5exXexX1xX3a8xX3xe26bxX2x67ddxXbxXbbxf363xX3xX1xX10xXdxX6dxX1xXexX3a8xX3x6b30xX2x6fefxXbxXbbxX705xX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX15xX3a8xX3xX7exX5xX3exX4xX30xX705xX3xX43xX6xX108xX6dxXdxX29xX445xX5xX10x5771xXexX3a8xX3xX6xX27xXexX3exX705xX3xX43xX6xX108xX6dxXdxX29xX445xX108xXdxX6dxX1xXexX3a8xX3xX6xX27xXexX3exX705xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3a8xX4cxX4cxXdxXd5xX7exX6xX3exX1xX6xXexXdxX29xX1xXd5xX17xX29xX4cxX29xX10xX1c4xX7xX4cxX2xb4c4xX711xX70fxX4cxX2xX711xX70fxX5exX70fxX2x97b0xX2xX76fxX70fxX76fxXexX711xX70fxX700xX5xX700xX445xX81xX27xX15xX10xX29xX445xX6dxX3exXbxX445xX76fxX702x11552xX702xX445xX2xX702xX700xX779xX76fxXd5xf72cxXbxX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX29xX2dxX29xX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX4xX3exX29xX3xX5xX42xX43xX3xXexX46xX3xX29xX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX3exX29xXaxX12xX0xX10xX43xX12x8057xX29xX1xX3a8xX3xX1c0xX10xX108xX15xX1c4xX10xX5xX5xX3xX1c9xX6xX43xXdxX5xX15xX0xX4cxX10xX43xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX711xXd5xX3xX1c0xXdxX20xXexX3xXexX1xX8bxX3xX4xX14xX43xX3xXa3xX29xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX61xX1xX6xX3xX43xX1e8xX3xX1xX15cxX15xX3xX6dxXdxXb0xXbxX3xX4xX3exX29xX3xX29xX1xX70xX29xX3xX108xX6xX3xXexX199xX29xX1xX3xX1xX27xX115xX29xX6dxX3xX29xX42xX3exX3xX4xX5a9xX29xX3xX17xXdxX20xXexX3xXexX1xX8bxX3xX4xX14xX43xX3xXa3xX29xXd5xX3xX13xXb8xX29xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xXexX1xX6xX43xX3xX30xX1xX14xX3exX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX4xX91xX4xX1xX3xX7xX6xX27xX3xX6axXbcxX15xX3a8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3x923axXdxXb0xXbxX3xX4xX3exX29xX3xX17xXdxX20xXexX3xXexX1xX8bxX3xX4xX14xX43xX3xXa3xX29xX3xX6axX20xX29xX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX7exX531xX3xX6axX91xX29xX1xX3xX6dxXdxX91xX3xX4xX6xX3exXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xX13xX531xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX17xX338xX3xXexX108xX6xX29xX1xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX7exX42xX145xX3xX5xX42xX43xX3xXexX1xXdxX19xXbxX3xXexX75xX29xX6dxX3xXexX1xX5a9xX15xX3xX4xX286xX3xX6dxXdxX91xX3exX145xX3xX7exXb8xX29xX3xX7exX638xX3xX1xX6xX15xX3xX5xX6xX3exX3xX4xX286xX29xX6dxX3xXexX108xX3exX29xX6dxX3xXexX108xX8bxX8cxX29xX6dxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xX1c0xXdxX20xXexX3xXexX1xX8bxX3xX4xX14xX43xX3xXa3xX29xX3xX29xX1xXbcxX29xX3xX17xXdxX2dxX29xX3xX4xX14xX29xX1xX3xX7xX91xXexX3xX1xX3exX75xX4xX3xX29xX1xXbcxX29xX3xX17xXdxX2dxX29xX3xX4xXf7xX27xX3xX1xX4axX6xX3xX17xX199xX3xX4xX286xX29xX6dxX3xX17xXdxX19xX4xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX17xX24xX3xX4xX6bxX29xX6dxX3xX6axX449xX29xX6dxX3xX4xX163xX6xX3xX1xX13fxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xfd88xXd5xX3xX618xX42xX43xX3xX17xXdxX19xX4xX3xX29xX1xX42xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX61xX1xX6xX3xX43xX1e8xX3xX1xX15cxX15xX3xX1xX8bxX2b5xX29xX6dxX3xX5exX357xX29xX3xX4xX3exX29xX3xX5xX42xX43xX3xX17xXdxX19xX4xX3xX29xX1xX42xX3xX6axXacxX3xX6dxXdxXb0xXbxX3xX6ax8296xX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX3xXexX108xX3exX29xX6dxX3xX1xX3exX42xX29xX3xX4xX14xX29xX1xX3xX30xX1xX67xX3xX30xX1xX63xX29xXd5xX3xX13xXb8xX29xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX7ex7299xXexX3xX6axX5a9xX27xX3xX7ex1166dxX29xX6dxX3xX17xXdxX19xX4xX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xX6dxXdxXb0xXbxX3xX286xX29xX6dxX3xX7exX42xX3xX5xX42xX43xX3xX17xXdxX19xX4xX3xX29xX1xX42xX3xX1xX3exX75xX4xX3xX5exX13fxX29xX3xX5exX1e8xXbxX3xX29xX1xX42xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xXexX1xXbcxX29xX3xX29xX6dxX3exX42xXdxX3xX6dxXdxX6xX3xX6axX199xX29xX1xXd5xX3x1013fxX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX4xX3exX29xX3xX5xX42xX43xX3xX17xXdxX19xX4xX3xX29xX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xX6xX29xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX10xX43xX3xX6axXacxX3xXexXb8xX3exX3xX7exX100xXexX3xX29xX6dxX8cxX3xX4xX1xX3exX3xX1xX13fxX3xX17xX42xX3xX29xXdxX1abxX43xX3xX17xX27xXdxX3xX4xX1xX3exX3xXexX108xX109xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX70fxXd5xX3xX61xX1xX63xX43xX3xX7xX67xX4xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xX70xXexX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xXcxX108xX109xX3xX10xX43xX3xXexX1xX8bxX8cxX29xX6dxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xXexX1xXacxX3xX1xXdxX19xX29xX3xX5xXc5xX29xX6dxX3xXexX115xXexX3xX17xX2b5xXdxX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xX70xXexXd5xX3xX61xX1xX6xX3xX43xX1e8xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xXexX1xX6xX43xX3xX6dxXdxX6xX3xX4xX91xX4xX3xX29xX1xX67xX43xX3xXexX199xX29xX1xX3xX29xX6dxX27xX15xX19xX29xX3xX7exX14xX3exX3xX17xX19xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xX70xXexX3xXexXb8xXdxX3xX6axX7fxX6xX3xXbxX1xX8bxXa3xX29xX6dxX3xX1xX3exX75xX4xX3xX81xX27xX15xX2dxX29xX3xX6dxX67xXbxX3xX6axX449xX3xX63xX29xX145xX3xX17xX70xXexX3xXbxX1xX7bxX43xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX1xX67xX43xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX16dxX20xX27xX3xX29xX1xX42xX3xX7exXb8xX29xX3xX29xX27xX286xXdxX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xX70xXexX145xX3xX1xX15cxX15xX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xX4xX1xX63xX43xX3xX7xX67xX4xX145xX3xX29xX27xX286xXdxX3xX5exX8bxXa8axX29xX6dxXd5xX3xX1c0xX39xX3xX5exX24xX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xX5exXabdxXexX3xX4xX1xX67xX3xX6axXdxX3xX5exXb8xX3exX3xX1xX3exX75xX4xX3xX4xX1xX63xX43xX3xX7xX67xX4xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1xXb0xX3xX4xX8bxX29xX6dxX3xX30xX1xXdxX3xX4xX1xXb0xX29xX6dxX3xX115xX43xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX702xXd5xX3xX61xX1xX27xX7bxX29xX3xX7exX7fxX3xX81xX27xX42xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX219xX27xX42xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX5xX42xX3xX6axX449xX3xX7exX531xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX27xX7bxX29xX3xX7exX7fxX3xX29xX1xX8bxX3xXexX108xX6xX29xX1xX3xX17xX338xX145xX3xXexX1xXdxX19xXbxX3xXexXc0xX3xXexX108xX6xX29xX6dxX3xXexX108xX39xX145xX3xX7exX91xX29xX1xX3xXexXc0xX3xX5xX42xX43xXd5xXd5xXd5xX3xX16dxX20xX27xX3xXexX108xX109xX3xX4xX67xX3xX43xX6bxXexX3xX7xX115xX3xXexXdxX1abxX29xX3xX29xX1xX4axX145xX3xX1xX15cxX15xX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX7exX531xX3xX43xX27xX6xX3xX1xX42xX29xX6dxX3xXexX1xX163xX3xX4xX286xX29xX6dxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX50bxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX1xX15cxX15xX3xX4xX27xX29xX6dxX3xX4xX100xXbxX3xX4xX1xX3exX3xXexX108xX109xX3xX6axX449xX3xX5exX317xX29xX6dxX3xX6axXacxX3xXexXc0xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxX19xX29xX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX43xX67xX29xX3xX81xX27xX42xX3xXexX1xX163xX3xX4xX286xX29xX6dxXd5xX3xXcxX1xX6xX15xX3xX17xX199xX3xX4xX1xX3exX3xXexX108xX109xX3xX17xXdxX20xXexX3xX43xX3exX29xX6dxX3xX43xX27xX115xX29xX3xX81xX27xX42xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX5exX7fxXbxX3xX5xd1f8xX145xX3xX1xX15cxX15xX3xX6dxXdxXb0xXbxX3xX7exX531xX3xXexXb8xX3exX3xX5exX6xX29xX1xX3xX7xX91xX4xX1xX3xX1xX42xX29xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xX17xX42xX3xX43xX67xX29xX3xX81xX27xX42xX3xXexX75xX29xX6dxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX3xXexX108xX3exX29xX6dxX3xX5exX7fxXbxX3xX5xXe90xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX700xXd5xX3xX5ccxX8bxX6xX3xX108xX6xX3xX5xX8cxXdxX3xX30xX1xX10xX29xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX1c0xXdxX19xX4xX3xX6axXa3xX29xX3xX6dxXdxX14xX29xX3xX29xX1xX8bxX3xX29xX67xXdxX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX6axXdxX1abxX27xX3xXexX115xXexX3xX6axX1e8xXbxX3xX17xX2b5xXdxX3xX43xX13fxXdxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xXbbxX27xX29xX6dxX3xX81xX27xX6xX29xX1xX3xX6axX15cxX3xX5xX42xX3xX43xX6bxXexX3xX1xX42xX29xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xXexX1dxX3xXexX20xXd5xX3xX50bxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX29xX2dxX29xX3xXexXb8xX3exX3xXexX1xX67xXdxX3xX81xX27xX10xX29xX3xX30xX1xX10xX29xX3xX29xX6dxX1d0xXdxX3xXexX108xX109xX3xX17xX42xX3xX5exXb8xX15xX3xXexX108xX109xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX30xX1xX10xX29xX3xX29xX6dxX1d0xXdxX145xX3xX29xX67xXdxX3xX6axXdxX1abxX27xX3xXexX115xXexX3xX6axX1e8xXbxX3xX17xX2b5xXdxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xXb24xX1xXdxX3xX6dxX75xXbxX3xX43xX6bxXexX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX7exXb8xX29xX3xX1xX3exX75xX4xX3xX43xX6bxXexX3xX6axXdxX1abxX27xX3xX7exX531xX3xX100xX29xX3xXexX8bxX1d0xX29xX6dxX145xX3xX1xX15cxX15xX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX4xX3exX29xX3xX29xX67xXdxX3xX5xX8cxXdxX3xX30xX1xX10xX29xX3xX29xX6dxX1d0xXdxX145xX3xX29xX1xX70xX29xX3xXbbxX531xXexX3xX43xX6xX29xX6dxX3xX1d3xX3xXexX39xX4xX1xX3xX4xXc0xX4xXd5xX3xX50bxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX6axX75xXexX3xX43xX24xX4xX3xXexXdxX2dxX27xX3xX4xX1xX3exX3xXexX108xX109xX145xX3xX43x8516xXdxX3xX29xX6dxX42xX15xX3xX6axX1abxX27xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX29xX67xXdxX3xX5xX8cxXdxX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xX1xX3exX75xX4xX3xX5exX42xX29xX1xX3xX5xX8cxXdxX3xX30xX1xX10xX29xX3xX4xX1xXbcxX29xX3xXexX1xX42xX29xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xd950xXd5xX3xX5ccxX6bxX29xX6dxX3xX17xXdxX2dxX29xX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX16dxX20xX27xX3xX7exXdxX20xXexX3xX4xX91xX4xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xXdxX2dxX29xX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX145xX3xXexX108xX109xX3xX7xX338xX3xX5xX3exXb8xXdxX3xX7exX4axX3xX6axX8bxX1d0xX4xX3xXexX39xX29xX1xX3xX39xX4xX1xX3xX30x84e7xX145xX3xX6dxX1xX10xX29xX3xXexf34cxX3xX17xX42xX3xXbbxXbcxX15xX3xX5exXc0xX29xX6dxX3xXexX39xX29xX1xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX5xX8bxXa3xX29xX6dxX3xXexX1xXdxX19xX29xXd5xX3xXb24xX1xX286xX29xX6dxX3xX4xX1xe9e1xX3xX7exXac5xX29xX6dxX3xX5xX8cxXdxX3xX29xX67xXdxX145xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX5exXb8xX15xX3xX4xX3exX29xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xXdxX2dxX29xX3xX43xX13fxXdxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX7exXac5xX29xX6dxX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX1xX42xX29xX1xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX5exX8bxX2b5xXdxX3xX6axXbcxX15xX3a8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xXcxX75xX29xX6dxX3xX43xX6bxXexX3xX43xX67xX29xX3xX81xX27xX42xX3xX4xX1xX3exX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX30xX1xX91xX4xX3xX29xX1xX8bxX3xX43xX6bxXexX3xX5xX8cxXdxX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX17xXdxX2dxX29xX3xX4xX1xXbcxX29xX3xXexX1xX42xX29xX1xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xX8e1xX1xX531xX3xXexX1xX63xX43xX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX29xX6dxX8bxX8cxXdxX3xX4xX67xX3xX1xX3exX42xX29xX3xX4xX14xX29xX1xX3xX30xX1xX67xX3xX30xX1xX63xX29xX3xX1xX3exX75xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xX6dxXdxX6xX3xX4xX286xX29xX6dxX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexX199xX29xX1xX3xX29xX6dxX27xX15xX19xX29xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX5exX15xXaxX12xX445xX3xX61xX1xX27xX7bxX29xX3xX7exX7fxX3xXexX1xX2dxX43xX3xX6axX449xX3xX63xX29xX3xX29xX1xX1e8xX145xX3xX6axX449xX3xX27xX115xX29xX6dxX3xX6axXacxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX91xX4xX3xX7exXb8xX29xX3xXexX108xX3exX29xX6dxX3xX5xX2b5xXbxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX108xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xXcxXdxX29xX3xX5xXdxX2dxX29xX3xX81xX27xX6xX29xX3a8xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX445xXexX1xX27xX43xX7exX445xX6xX29xX5exX445xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX618xX42xX43xX3xX7xX6xX3exX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xX63xX29xX3xXexX1xX10xX3exX3xX1d3xX3xX43xX27xX115xX29x8e7dxXaxX3xX1xX108xX10xX72fxX9xXaxX4cxX43xX10xX445xX7exX10xX4cxX5xX6xX43xX445xX7xX6xX3exX445xX5exX10xX445xXexX108xX10xX445xX6xX29xX445xXexX1xX10xX3exX445xX15xX445xX43xX27xX3exX29xX4cxX2xX110dxX70fxX2xX779xX70fxXd5xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX6dxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4cxX43xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX711xX779xX4cxX29xX10xX1c4xX7xX4cxX2xX76fxX711xXa1fxX4cxX2xX779xX791xX5exX711xX711xX711xX2xX2xXa1fxX2xXexX2xX76fxX700xX70fxX5xX2xXd5xX79axXbxX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX29xX2dxX29xX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX4xX3exX29xX3xX5xX42xX43xX3xXexX46xX3xX29xX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX17xX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX618xX42xX43xX3xX7xX6xX3exX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xX63xX29xX3xXexX1xX10xX3exX3xX1d3xX3xX43xX27xX115xX29xX13b3xXaxX3xX1xX108xX10xX72fxX9xXaxX4cxX43xX10xX445xX7exX10xX4cxX5xX6xX43xX445xX7xX6xX3exX445xX5exX10xX445xXexX108xX10xX445xX6xX29xX445xXexX1xX10xX3exX445xX15xX445xX43xX27xX3exX29xX4cxX2xX110dxX70fxX2xX779xX70fxXd5xX1xXexX43xXaxX12xX618xX42xX43xX3xX7xX6xX3exX3xX6axXacxX3xXexX108xX109xX3xX63xX29xX3xXexX1xX10xX3exX3xX1d3xX3xX43xX27xX115xX29xX13b3xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xd391xX6xX27xX145xX3xX4xX163xX3xX6axX8bxX1d0xX4xX3xXbbxX20xXbxX3xXexX108xX3exX29xX6dxX3xX5exXb8xX29xX6dxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX63xX29xX3xXexX115xXexX3xX4xX1xX3exX3xX7xXf7xX4xX3xX30xX1xX4axX10xXd5xX3xXcxX27xX15xX3xX29xX1xXdxX2dxX29xX145xX3xXbxX1xX5a9xX29xX3xX5xX2b5xX29xX3xXexX108xX109xX3xX29xX1xX4axX3xXexX1xX8bxX8cxX29xX6dxX3xX30xX1xX286xX29xX6dxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX63xX29xX3xX29xX1xX99xX29xX6dxX3xX5xX3exXb8xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX63xX29xX3xX29xX42xX15xXd5xX3xXb24xX1xX286xX29xX6dxX3xX4xX1xX11baxX3xXexXb8xXdxX3xX1c0xXdxX19xXexX3xX16dxX6xX43xX145xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX125xX3xX29xX1xXdxX1abxX27xX3xX29xX8bxX2b5xX4xX3xX30xX1xX91xX4xX3xX4xaeefxX29xX6dxX3xX108xX100xXexX3xc159xX6axX6xX27xX3xX6axX5a9xX27xbe2cxX3xX30xX1xXdxX3xX43xX27xX115xX29xX3xX4xX3exX29xX3xX43xX199xX29xX1xX3xX63xX29xX3xX108xX6xX27xX3xX4xX163xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5728xX5bx77e3xX3xX30xX2dxX27xX3xX6dxX13fxXdxX3xX1xXb8xX29xX3xX4xX1xX20xX3xXexX108xX109xX3xX5exX8bxX2b5xXdxX3xX702xX3xXexX27xX278xXdxX3xXbbxX10xX43xX3xX29xX1xXdxX1abxX27xX3xX43xX42xX29xX3xX1xX199xX29xX1xX3xX6axXdxX19xX29xX3xXexX1dxXaxX3xX1xX108xX10xX72fxX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX445xX7exXdxX445xX7xX3exX4cxX1c4xX1xX3exX445xX30xX10xX27xX445xX6dxX3exXdxX445xX1xX6xX29xX445xX4xX1xX10xX445xXexX108xX10xX445xX5exX27xX3exXdxX445xX702xX445xXexX27xX3exXdxX445xXbbxX10xX43xX445xX29xX1xXdxX10xX27xX445xX43xX6xX29xX445xX1xXdxX29xX1xX445xX5exXdxX10xX29xX445xXexX27xX4cxX2xX110dxX2xX76fxX2xX70fxXd5xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX6dxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4cxX43xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX711xX779xX4cxX29xX10xX1c4xX7xX4cxX2xX76fxX2xX700xX4cxX2xX779xX791xX5exX700xX711xX711xX711xX791xX711xX110dxXexXa1fxX779xXa1fxX711xX5xX2xX779xX445xX6xX108xXexXdxX4xX5xX10xX711xX70fxX110dxX76fxX2xX779xX76fxX2xX76fxX2xX779xX110dxX6xXd5xX79axXbxX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX29xX2dxX29xX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX4xX3exX29xX3xX5xX42xX43xX3xXexX46xX3xX29xX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX17xX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1612xX5bxX1614xX3xX30xX2dxX27xX3xX6dxX13fxXdxX3xX1xXb8xX29xX3xX4xX1xX20xX3xXexX108xX109xX3xX5exX8bxX2b5xXdxX3xX702xX3xXexX27xX278xXdxX3xXbbxX10xX43xX3xX29xX1xXdxX1abxX27xX3xX43xX42xX29xX3xX1xX199xX29xX1xX3xX6axXdxX19xX29xX3xXexX1dxXaxX3xX1xX108xX10xX72fxX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX445xX7exXdxX445xX7xX3exX4cxX1c4xX1xX3exX445xX30xX10xX27xX445xX6dxX3exXdxX445xX1xX6xX29xX445xX4xX1xX10xX445xXexX108xX10xX445xX5exX27xX3exXdxX445xX702xX445xXexX27xX3exXdxX445xXbbxX10xX43xX445xX29xX1xXdxX10xX27xX445xX43xX6xX29xX445xX1xXdxX29xX1xX445xX5exXdxX10xX29xX445xXexX27xX4cxX2xX110dxX2xX76fxX2xX70fxXd5xX1xXexX43xXaxX12xX1612xX5bxX1614xX3xX30xX2dxX27xX3xX6dxX13fxXdxX3xX1xXb8xX29xX3xX4xX1xX20xX3xXexX108xX109xX3xX5exX8bxX2b5xXdxX3xX702xX3xXexX27xX278xXdxX3xXbbxX10xX43xX3xX29xX1xXdxX1abxX27xX3xX43xX42xX29xX3xX1xX199xX29xX1xX3xX6axXdxX19xX29xX3xXexX1dxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX278xX3xX4xX1xXf7xX4xX3x774cxX3xXexX20xX3xXcxX1xX20xX3xX6dxXdxX2b5xXdxX3x10227xX1612xX5bxX1614xafb1xX3xX6axX15cxX3xX7exX6xX29xX3xX1xX42xX29xX1xX3xX7exX6bxX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX29xX6dxX1xX7fxX3xX17xX70xX29xX3xX6axX6bxX29xX6dxX3xX4xX1xX3exX3xXexX108xX109xX3xX10xX43xX145xX3xXexX108xX3exX29xX6dxX3xX6axX67xX3xX30xX2dxX27xX3xX6dxX13fxXdxX3xX4xX91xX4xX3xX7exX70xX4xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX1xXb8xX29xX3xX4xX1xX20xX3xXexX108xX109xX3xX10xX43xX3xX5exX8bxX2b5xXdxX3xX702xX3xXexX27xX278xXdxX3xX5exX42xX29xX1xX3xX29xX1xXdxX1abxX27xX3xXexX1xX8cxXdxX3xX6dxXdxX6xX29xX3xXbbxX10xX43xX3xX43xX42xX29xX3xX1xX199xX29xX1xX3xX6axXdxX19xX29xX3xXexX1dxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8e1xXdxXb0xXbxX3xX4xX3exX29xX3xX7exXdxX20xXexX3xX4xX91xX4xX1xX3xXexXdxX2dxX27xX3xXexXdxX1abxX29xXaxX3xX1xX108xX10xX72fxX9xXaxX4cxX43xX10xX445xX7exX10xX4cxX6dxXdxX27xXbxX445xX4xX3exX29xX445xX7exXdxX10xXexX445xX4xX6xX4xX1xX445xXexXdxX10xX27xX445xXexXdxX10xX29xX4cxX2xX110dxX2xX700xX711xX76fxXd5xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX6dxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4cxX43xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX711xX779xX4cxX29xX10xX1c4xX7xX4cxX2xX76fxX2xX700xX4cxX2xX779xX702xX5exX2xX711xX711xX2xX110dxX2xX791xXexX76fxX779xX70fxX702xX5xX2xXd5xX79axXbxX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX20xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xX3xX29xX2dxX29xX3xX30xX1xX27xX15xX20xX29xX3xX30xX1xX39xX4xX1xX3xX4xX3exX29xX3xX5xX42xX43xX3xXexX46xX3xX29xX1xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX17xX12xX0xX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8e1xXdxXb0xXbxX3xX4xX3exX29xX3xX7exXdxX20xXexX3xX4xX91xX4xX1xX3xXexXdxX2dxX27xX3xXexXdxX1abxX29xXaxX3xX1xX108xX10xX72fxX9xXaxX4cxX43xX10xX445xX7exX10xX4cxX6dxXdxX27xXbxX445xX4xX3exX29xX445xX7exXdxX10xXexX445xX4xX6xX4xX1xX445xXexXdxX10xX27xX445xXexXdxX10xX29xX4cxX2xX110dxX2xX700xX711xX76fxXd5xX1xXexX43xXaxX12xX8e1xXdxXb0xXbxX3xX4xX3exX29xX3xX7exXdxX20xXexX3xX4xX91xX4xX1xX3xXexXdxX2dxX27xX3xXexXdxX1abxX29xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX108xX3exX29xX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12x9001xX3xX5xXf7xX6xX3xXexX27xX278xXdxX3xX29xX42xX3exX3xXexX1xX199xX3xXexX108xX109xX3xX4xX67xX3xXexX1xXacxX3xX7exXabdxXexX3xX6axX5a9xX27xX3xXexXdxX20xXbxX3xXbbxXb0xX4xX3xX17xX2b5xXdxX3xXexXdxX1abxX29xX13b3xX3xX8e1xXdxXb0xXbxX3xXexX108xX109xX3xX1d3xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX17xX1abxX3xX6dxXdxX91xX3xXexX108xX7fxX3xX6axX449xX29xX6dxX3xXexXdxX1abxX29xX3xX1xX6xX15xX3xX5exXb8xX15xX3xXexX108xX109xX3xX4xX91xX4xX1xX3xXbbxX42xXdxX3xXexXdxX1abxX29xX13b3xX3xX5ccxX67xX3xX5xX42xX3xX6axX1abxX3xXexX42xXdxX3xX29xX1xX70xX29xX3xX6axX8bxX1d0xX4xX3xX29xX1xXdxX1abxX27xX3xX1d3xX3xX30xXdxX20xX29xX3xX30xX1xX91xX4xX3xX29xX1xX6xX27xX3xX4xX163xX6xX3xX4xX91xX4xX3xX7exX70xX4xX3xXbxX1xX24xX3xX1xX27xX15xX29xX1xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX27xX5xX12xX0xX5exXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX108xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xX4cxX5exXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX337xX3exX27xX108xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX1c0xX16dx4f10xX0xX4cxXbxX12