2.000 bài thi viết cảm xúc sách thư viện
(Baohatinh.vn) - Chiều tối ngày 1/6, UBND TX. Kỳ Anh phối hợp cùng với Công ty Sam sung C&T Hàn Quốc và Tổ chức GCS Hàn Quốc tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết cảm xúc sách thư viện.
1978x9a34x20e7x6bfbx24a3x9354xcf99xefaexb182xX7x4be7xce4ex6634x3df0xf3bax2f01xX5x8548xXax35d2xX0x21e2xX12x25b6xdf6bx6efdxX18xX18xX3xX14xb5f3xXdxX3xXexX1xXdxX3x5e32xXdx8d8cxXexX3xX4x4629xb984xX3xcba1xea41xX4xX3xX7x2766xX4xX1xX3xXexX1xbbc8xX3xX24xXdxc1c8x723exX0x5eecxX14xX12xX0xX3fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx51f8xX10xX6xa86axXaxX3xX7xXexe5bcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexdd68xX6xX5xXdx773cxX3dxa53dxX3x31faxa578xX7xXexXdxefb3xX5ax6801xXaxX12xX0xXdxX12x6102xX1xXdxe3e4xX6cxX3xXex93a4xXdxX3xX3dxX67xX1dxX5axX3xX2xX3fx9226x4bd6xX3xb669x7414x3be8x7214xX3xXcx1dd4xX17xX3xd27bxd90bxX3x7d1cxX3dxX1xX3xXbxX1xX7fxXdxX3xX1x81a4xXbxX3xX4x5db4xX3dxX67xX3xX24x5671xXdxX3xX78xec3dxX3dxX67xX3xXexX5axX3xd98axX6xX2bxX3xX7xX6cxX3dxX67xX3xX78xb438xXcxX3xX52xX1dxX3dxX3x7b2axX6cxX7fxX4xX3xX24xX1dxX3xXcx6f84xX3xX4xX1x2d56xX4xX3x9e43xX78xXb6xX3xX52xX1dxX3dxX3xXc7xX6cxX7fxX4xX3xXexXd0xX3xX4xX1xXd4xX4xX3xXexXd0xX3dxX67xX3x4c15xX26xXexX3xX24xX1dxX3xXex8353xX6xe8b5xX3xX67xXdxX2axXdxX3xX78xX6cxc6dfxX4xX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX26xXexX3xX4xX2axX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXexX1xX38xX3xX24xXdxX3cxX3dxX17xX0xX3fxXdxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX63xX6xX5xXdxX67xX3dxX69xX3xX4xX10xX3dxXexX10xXf9xX72xXaxX12xX0xXdxX2bxX67xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXax481dxXdxX55xXexX1xX69x35c9xX16dxX18xXbxX2dxX72xX1xX10xXdxX67xX1xXexX69xe172xX89x4be1xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX3xX18xX18xX18xX3xX14xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX10xXexX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX6cxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX1xX6cxX3xX24xXdxX10xX3dxXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX17xX14xX6xXfbxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX17xX24xX3dxX3fxX3dxX10xX167xX7xX3fxX2xX89xX16xX16xX3fxX2xX18xX89xX55xX17axX16xX16xX17ax8e25xX16xa238xXexX16xX1daxX1d8xX5xX2xX17xX6bxXbxX67xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX12xX78xX6cxX104xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX1x3425xX2bxX3xX67xXdxX2exXbxX3xX4xX32xX4xX3xX10xX2bxX3xXex1d67xX2bxX3xX1xXdxc8cbxX6cxX3xX24xX7bxX3xX7xX32xX4xX1xX8axX3xX3dxf747xXdxX3xX5xbd04xX3dxX3xX3dxX1xeb19xX3dxX67xX3xX4xX2axX2bxX3xX3dxX1x8976xX3dxX3xX4x678exX6xX3xX14xX2axX3dxX3xXexX1x1a5axX3dxX8axX3xXex3017xX2bxX3x9463xX6cxX6xX3dxX3xXexXf9x9ba8xX3dxX67xX3xX24xX1dxX3xXex3112xXfbxX3xXexX1xX22bxXdxX3xX253xX6cxX10xX3dxX3xXexXf9xXfbxX3dxX67xX3xX24xXdxX3cxX4xX3xe04exX25axX4xX3xX7xX32xX4xX1xX17xX3xde4bxX24bxX5axX3xX4xd298xX3dxX67xX3xX5xX1dxX3xX7xX24bxX3dxX3xX4xX1xf8f6xXdxX3xX5xX1dxX3dxX1xX3xX2bxX262xX3dxX1xX8axX3xXex519cxX4xX1xX3xX4xbff0xX4xX8axX3xX14xXd0xX3xX2a5xX4xX1xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX32xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX25axX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX63xX6xX5xXdxX67xX3dxX69xX3xX4xX10xX3dxXexX10xXf9xX72xXaxX12xX0xXdxX2bxX67xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX167xXdxX55xXexX1xX69xX16dxX16dxX18xXbxX2dxX72xX1xX10xXdxX67xX1xXexX69xX17axX89xX17cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX3xX18xX18xX18xX3xX14xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX10xXexX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX6cxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX1xX6cxX3xX24xXdxX10xX3dxXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX17xX14xX6xXfbxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX17xX24xX3dxX3fxX3dxX10xX167xX7xX3fxX2xX89xX16xX16xX3fxX2xX18xX89xX55xX17axX16xX16xc658xX2xX16xX89xXexX1daxX1d8xX18xX16dxX5xX2xX17xX6bxXbxX67xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX63xX6xX5xXdxX67xX3dxX69xX3xX4xX10xX3dxXexX10xXf9xX72xXaxX12xX0xXdxX2bxX67xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX167xXdxX55xXexX1xX69xX16dxX16dxX18xXbxX2dxX72xX1xX10xXdxX67xX1xXexX69xX17axX89xX17cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX3xX18xX18xX18xX3xX14xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX10xXexX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX6cxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX1xX6cxX3xX24xXdxX10xX3dxXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX17xX14xX6xXfbxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX17xX24xX3dxX3fxX3dxX10xX167xX7xX3fxX2xX89xX16xX16xX3fxX2xX18xX89xX55xX17axX16xX16xX376xX2xX376xX1daxXexX1d8xX17axX1d8xX1d8xX5xX89xX17xX6bxXbxX67xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX63xX6xX5xXdxX67xX3dxX69xX3xX4xX10xX3dxXexX10xXf9xX72xXaxX12xX0xXdxX2bxX67xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX167xXdxX55xXexX1xX69xX16dxX16dxX18xXbxX2dxX72xX1xX10xXdxX67xX1xXexX69xX17axX89xX17cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX3xX18xX18xX18xX3xX14xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX10xXexX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX6cxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX1xX6cxX3xX24xXdxX10xX3dxXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX17xX14xX6xXfbxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX17xX24xX3dxX3fxX3dxX10xX167xX7xX3fxX2xX89xX16xX16xX3fxX2xX18xX89xX55xX17axX16xX16xX376xX2xX17axX89xXexX89xX18xX89xX17cxX5xX376xX17xX6bxXbxX67xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX12xXc7xX6cxX6xX3xX4xX6cxX104xX4xX3xXexX1xXdxX8axX3xX4xX32xX4xX3xX10xX2bxX3xX7x9390xX3xXexX2a5xX4xX1xX3xX5xX289xX5axX3xX4xX1xXfbxX3xX2bxX219xX3dxX1xX3xX3dxX1xX234xX3dxX67xX3xXf1xXdxX3dxX1xX3xX3dxX67xX1xXdxX3cxX2bxX8axX3xX14xX1dxX5axX3xXex909fxX3xX3dxX1xX234xX3dxX67xX3xX7xX6cxX5axX3xX3dxX67xX1x6df4xX8axX3xX4xX32xX4xX1xX3xX27axX32xX3dxX1xX3xX67xXdxX32xX8axX3xX4xX2axX2bxX3xX3dxX1xX23exX3dxX3xXf1xX1xX32xX4xX3xX3dxX1xX6xX6cxX3xX24xX7bxX3xX3dxX1xX234xX3dxX67xX3xX4xX6cxX7fxX3dxX3xX7xX32xX4xX1xX3xX2bxX1dxX3xX4xX32xX4xX3xX10xX2bxX3xX27ax1a5bxX3xXexe40exX3dxX67xX3xX27axX25axX4xX3xX24xX1dxX3xX27axX38xXa2xX4xX3xX67xXdxXabxXdxX3xXexX1xXdxX3cxX6cxX3xXexXf9xXfbxX3dxX67xX3xXexX1xX38xX3xX24xXdxX3cxX3dxX3xX4xX104xX3dxX67xX3xX27axa3b6xX3dxX67xX3xXcxX92xX17xX3xX95xX96xX3xX98xX3dxX1xX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX12xXb6xX6xX6cxX3xX2bxX104xXexX3xXexX1xea06xXdxX3xX67xXdxX6xX3dxX3xXbxX1xX32xXexX3xX27axX104xX3dxX67xX8axX3xX4xX6cxX104xX4xX3xXexX1xXdxX3xX27axX5b2xX3xXexX1xX6cxX3xX1xX2exXexX3xX67xX250xX3dxX3xX16xX17xX18xX18xX18xX3xX14xX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX242xX6xX3xX1xX25axX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xX4x8d72xXbxX3xXexXdxX21exX6cxX3xX1xX25axX4xX3xX24xX1dxX3xXcxX52xX78xXb6xX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX12xX52xX250xX6cxX3xX1xX26xXexX3xX14xX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX27axX7bxX6cxX3xX24xXdxX26xXexX3xX27axX250xX5axX3xX4xX2axX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xX24xX7bxX3xX3dxX1xX234xX3dxX67xX3xX253xX6cxX5axX21exX3dxX3xX7xX32xX4xX1xX3xX2bxX1dxX3xX4xX32xX4xX3xX10xX2bxX3xX27axX5b2xX3xX27axX38xXa2xX4xX3xX27axX25axX4xX3xX4xX289xX3dxX67xX3xX3dxX1xX38xX3xX4xX2axX2bxX3xX3dxX1xX23exX3dxX8axX3xXexX1xX65axX5axX3xX27axX38xXa2xX4xX3xX24xX6xXdxX3xXexXf9x2f7fxX8axX3xXexX250xX2bxX3xX253xX6cxX6xX3dxX3xXexXf9xX25axX3dxX67xX3xX5xXabxX3dxX3xX5xX6xXfbxX3xX4xX242xX6xX3xX7xX32xX4xX1xX3xX27axX7fxXdxX3xX24xXabxXdxX3xX24xXdxX3cxX4xX3xX3dxX6cxXafxXdxX3xX55xX38xafd0xX3dxX67xX3xXexX24bxX2bxX3xX1xX5e5xX3dxX8axX3xXexXf9xX6xX3dxX67xX3xX14x1c27xX3xXf1xXdxX26xX3dxX3xXexX1xXd4xX4xX8axX3xXf1x3f78xX3xX3dx2586xX3dxX67xX3xX7xX7fxX3dxX67xX3xX4xX1xXfbxX3xX2bx2c43xXdxX3xX3dxX67xX38xX613xXdxX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX63xX6xX5xXdxX67xX3dxX69xX3xX4xX10xX3dxXexX10xXf9xX72xXaxX12xX0xXdxX2bxX67xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX167xXdxX55xXexX1xX69xX16dxX16dxX18xXbxX2dxX72xX1xX10xXdxX67xX1xXexX69xX17axX89xX17cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX3xX18xX18xX18xX3xX14xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX10xXexX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX6cxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX1xX6cxX3xX24xXdxX10xX3dxXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX17xX14xX6xXfbxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX17xX24xX3dxX3fxX3dxX10xX167xX7xX3fxX2xX89xX16xX16xX3fxX2xX18xX89xX55xX17axX16xX16xX376xX16xX18xX376xXexX376xX1daxX17cxX18xX5xX16xX17xX6bxXbxX67xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXfbxX3dxXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX63xX6xX5xXdxX67xX3dxX69xX3xX4xX10xX3dxXexX10xXf9xX72xXaxX12xa24cxX5b2xX3dxX1xX3xX27axX262xXfbxX3xXcxX92xX17xX3xX95xX96xX3xX98xX3dxX1xX3xXexXf9xX6xXfbxX3xX67xXdxX2axXdxX3xX3dxX1xX65axXexX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX2a5xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xX27axX262xXexX3xX67xXdxX2axXdxX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXfbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX67xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX167xXdxX55xXexX1xX69xX16dxX16dxX18xXbxX2dxX72xX1xX10xXdxX67xX1xXexX69xX17axX89xX17cxXbxX2dxX72xX55xXdxX7xXbxX5xX6xX5axX69xX14xX5xXfbxX4xXf1xX72xX2bxX6xXf9xX67xXdxX3dxX63xX5xX10xX70xXexX69xX6xX6cxXexXfbxX72xX2bxX6xXf9xX67xXdxX3dxX63xXf9xXdxX67xX1xXexX69xX6xX6cxXexXfbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX3xX18xX18xX18xX3xX14xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX10xXexX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX6cxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX1xX6cxX3xX24xXdxX10xX3dxXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX17xX14xX6xXfbxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX17xX24xX3dxX3fxX3dxX10xX167xX7xX3fxX2xX89xX16xX16xX3fxX2xX18xX89xX55xX17axX16xX16xX376xX16xX16xX1d8xXexX2xX376xX17cxX17axX5xX89xX17xX6bxXbxX67xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXfbxX3dxXaxX12xX85cxX5b2xX3dxX1xX3xX27axX262xXfbxX3xXcxX92xX17xX3xX95xX96xX3xX98xX3dxX1xX3xX24xX1dxX3xX78xXafxX3dxX67xX3xXexX5axX3xXb6xX6xX2bxX3xX7xX6cxX3dxX67xX3xX78xXc0xXcxX3xXexXf9xX6xXfbxX3xXexX1xX38xabcaxX3dxX67xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX2a5xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xX27axX262xXexX3xX67xXdxX2axXdxX3xX3dxX1xX219xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXfbxX55xX5axXaxX12xX8dxXcxX78xX3xX27axX5b2xX3xXexXf9xX6xXfbxX3xX16xX3xX67xXdxX2axXdxX3xX27ax5e55xX4xX3xX14xXdxX3cxXexX8axX3xX376xX3xX67xXdxX2axXdxX3xX3dxX1xX65axXexX8axX3xX1daxX3xX67xXdxX2axXdxX3xX3dxX1xX219xX8axX3xX2xX89xX3xX67xXdxX2axXdxX3xX17axX3xX24xX1dxX3xX17axX16xX3xX67xXdxX2axXdxX3xXf1xX1xX6cxX5axX26xX3dxX3xXf1xX1xX2a5xX4xX1xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX2a5xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX67xXdxX6xX3xX67xXdxX2axXdxX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6cxXexX1xXfbxXf9xXaxX12xX0xX14xX12x32e1xX1xX2exX4xX3xXc7xX6cxX6xX3dxX67xX0xX3fxX14xX12xX0xX3fxXbxX12
Phúc Quang