Trưởng ban Pháp chế HĐND Hà Tĩnh: Độ tuổi ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp là từ 21
(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần thông tin rõ hơn về những điểm mới trong công tác nhân sự đối với ĐBQH chuyên trách và HĐND chuyên trách theo Hướng dẫn số 36/HD-BTCTW ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.
11cax7d3ex8484x3c66x9201x6e63x6bb3x4947x2db0xX7x796dx6350x6bd3x4555x6fe8x58fbxX5x2c06xXax8b3fxXcx8e44x1e3fx47e4x5548x26d8xX3x504bxX6xX17xX3x1977xX1x3b35xXbxX3xX4xX1x7ec6xX3x2a5ex7b48x8a3dx6431xX3xX27x4bd8xX3xXcx14b2xX17xX1x72ffxX3xX28x767bxX3xXex4601x8270xXdxX3x34bbxX17xX18xX3xX4x41b9xX3xX28x1d7bx7625xX27xX3x377bxX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4x3d0exXbxX3xX5xX2dxX3xXex42f9xX3x7797xX2xX0x3d87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6x9535xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXex6a3dxX17xX1xX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX29xX18xX39x79dbx719exX17xX3xXcxX1x28dexX3xX29xX1xX39x43e6xX17xX3xXexX1x142exX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX14x1525xX3xX1x6c46xX17xX3xX49x8d4bxX3xX17xX1x765axX17xX18xX3x6008xXdx4f9dx7f4bxX3xXcbx5dd6xXdxX3xXexX14x3970xX17xX18xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX17xX1x67ccxX17xX3xX7x64e8xX3xXc8x28a6xXdxX3xX49xXcexXdxX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0x13f4xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX27xX15xXcexX17xX18xX3xX74x810fxX17xX3xX7xXe9xX3x8f48x40dfxX62xX27xX2ax47daxX45xXcx1899xXcx1d09xX3xX17xX18xX2dxXa0xX3xX5fx79eexX62xX2xX62xX5fxX13bxX5fxX2xX3xX4x66f8xX6xX3xX45xX6xX17xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXcxX14xX39xX17xX18xX3xX15xXbcxX17xX18x365bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xXdxXcbxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXax5f78xXdxX74xXexX1xX33xX3x6c6exX5fxX13bxXbx7508x43f3xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX33xX3x8fa5x789dx1b69xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX15exX1axX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xX15exX49xX17xX62xX17xX10xX190xX7xX62xX5fxX2xX13bxX197xX62xX2xX129xX2xX74xX13bxX5fxX129xX2xX13bxX5fx5309xXexX1a8xX1a8xX129xX1a7xX197xX5xX13bxX15ex1421xXbxX18x26baxX14xX9xX129xX129xX12axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX33xX3xX28xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5xX2dxX3xXexX5dxX3xX5fxX2xXaxX3xX190xXdxX74xXexX1xX9xXaxX197xX5fxX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX1a8xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX91xX17xX1xX3xX29xX18xX39xXa0xXa1xX17xX3xXcxX1xXa6xX3xX29xX1xX39xXabxX17xX3x3e86xX0xX10xXcbxX12x3acexX17xX1xX33xX3x51e8xX15xX39xX3xXcxX1xX2dxX17xX1x5472xX0xX62xX10xXcbxX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xX10xXcbxX12xX1exX15ex6509xX33xX3xX0xX62xX10xXcbxX12xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xX10xXcbxX12x5fbfxXdxX17xX3xX1axX2dxX3xX4xX1xXd3xX3xX1axXdxX25xXex4de9xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX74xXe2xX17xX3xX2e0xXdx67a3xXexX3xX29xX6xXcbxX3xXc8xX145xX3xX1axX6xXd3xX3xX17xX1xXdxXf9xX39xX3xXexX39xX3axXdxX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xXc8xX15x2e97xX4xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX49xX2dxXd3xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX1e5xX0xX62xX10xXcbxX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX91xX17xX1xX3xX29xX18xX39xXa0xXa1xX17xX3xXcxX1xXa6xX3xX29xX1xX39xXabxX17xX33xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX3xXcxX1xX10xXd3xX3x7933xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xXex1ec0xXdxX3xX27xXdxX25xX17xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX17x8597xXcbxX3xX5fxX13bxX2xX129xX3xX49xX2dxX3xX2aexX39x79cdxXexX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX17xX3cfxXcbxX3xX5fxX13bxX2xX1a6xX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX74xXe2xX17xX3xX2e0xXdxX311xXexX3xX29xX6xXcbxX3xXexX5dxX3xXc8xX145xX3xX2xX197xX3xXexX39xX3axXdxX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xX4x79aaxX3xX3b7xX39xXa0xXc0xX17xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xX49xX2dxX3xXexX5dxX3xXc8xX145xX3xX5fxX2xX3xXexX39xX3axXdxX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xX4xX426xX3xX3b7xX39xXa0xXc0xX17xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX2a4xX2aexX39xX3dcxXexX3x13a2xX1xXb0xX17xX18xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xXexX39xX3axXdxX3xXexXe9xXdxX3xXc8xX6xX2b7xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xXcxX39xXa0xX3xX17xX1xXdxXf9xX17xX304xX3xX74xXd3xX3xX17xX18xX15x762axXdxX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX4xXbcxX3xX3b7xX39xX6xX17xX3xX29xX1xX2dxX3xX17xX15xXcexX4xX304xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1x366cxX17xX1xX3xXexX14xXa6xX304xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX4d7xX17xX1xX3xXexX14xXa6xX3xX12exX3xX19bx22a3xX3xX1xX36xXdxX304xX3xXc8xXbcxX17xX3xX49xXa6xX3xX7xXe6xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXbxX304xX3xX74xXd3xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXbxX3xX29xX1xX2dxX3xX17xX15xXcexX4xX3xX18xXdxXcexXdxX3xXexX1xXdxX311xX39xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX304xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXc8xX3c1xXdxX3xX74xXdxX311xX17xX3xX4xX1xXd3xX3xXexXdxX25xX17xX18xX3xX17xX426xXdxX304xX3xX17xX18xX39xXa0xX311xX17xX3xX49x5891xX17xX18xX3xXexX3c1xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX74xXdxXa1xX17xX3xXc8xX2dxX17xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX304xX3xX27xX28xX29xX2axX19cxX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxX311xX17xX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX49x5e44xX3xXc8xXabxXa0xX3xXc8xX145xX304xX3xXexXd3xX2dxX17xX3xX74xXdxX311xX17xX304xX3xX1xXdxX311xX39xX3xX3b7xX39x5d84xX3xX49xX2dxX3xX471xXa6xXbxX3xXexX1xX4b3xXdxX3xX17xXf9xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXbcxX3xX3b7xX39xX6xX17xX304xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xXc8xXbcxX17xX3xX49xXa6xX3xX4xXabxX17xX3xX20xXbxX3xX74xX5a0xX17xX18xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX1xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX4xX145xX6xX3xX45xX6xX17xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXcxX14xX39xX17xX18xX3xX15xXbcxX17xX18xX304xX3xX45xX6xX17xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXcxX91xX17xX1xX3xX145xXa0xX3xXc8xXcaxX3xX19bxX10xXcbxX3xX19bx788dxXexX304xX3xX5xXe6xX6xX3xX4xX1xX56axX17xX304xX3xX18xXdxXcexXdxX3xXexX1xXdxX311xX39xX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX17xX426xXdxX3xX4xX1xX39xX17xX18xX3xX4x37c7xX17xX3xXc8xX145xX3xXexX39xX3axXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX5fxX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471x76ebxX3xX1xXd3x5b16xX4xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xXexX14xX56axX17xX3xXcbxX36xXexX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX304xX3xXexX14xX15xX4b3xX17xX18xX3xX1xX334xXbxX3xX18xXdxXcexXdxX3xXexX1xXdxX311xX39xX3xXexX20xXdxX3xX4xX42xX3xX4xX66exX17xX3xXc8xX145xX3xXexX39xX3axXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xXcbxX36xXexX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX3xX1xXd3xX698xX4xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xX4xX66exX17xX3xXc8xX145xX3xXexX39xX3axXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xXexX5dxX3xX2xX62xX5fxX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX3xX2a4xX129xX13bxX3xXexX1xX20xX17xX18xX2b7xX3xXexX14xX15xX4b3xX17xX18xX3xX1xX334xXbxX3xXc8xX698xX4xX3xX1axXdxX311xXexX3xX74xXd3xX3xX4xX56xXbxX3xX4xX426xX3xXexX1x74c7xXcbxX3xX3b7xX39xXa0xXc0xX17xX3xX3b7xX39xXa0xX25xXexX3xXc8xXa6xX17xX1xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX28xXe9xXdxX3xX49xXcexXdxX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX18xXdxXcexXdxX3xXexX1xXdxX311xX39xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX304xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX304xX3xX4xXabxX17xX3xXc8xX20xXbxX3xX3dxX17xX18xX3xXa0xXf9xX39xX3xX4xXabxX39xX3xX49xXc0xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xXexX3c1xXdxX3xX27xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX7xXe9xX3xX129xX12axX62xX27xX2axX12exX45xXcxX131xXcxX133xX3xX17xX18xX2dxXa0xX3xX5fxX13bxX62xX2xX62xX5fxX13bxX5fxX2xX3xX4xX145xX6xX3xX45xX6xX17xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXcxX14xX39xX17xX18xX3xX15xXbcxX17xX18xX3xX49xX2dxX3xX4xX20xX4xX3xX49xX3cfxX17xX3xX1axX5bcxX17xX3xX1xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX4xX145xX6xX3xX45xX6xX17xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXcxX91xX17xX1xX3xX145xXa0xX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xXdxXcbxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX17xXexX10xX14xX3xX74xXexX1xX39xXcbxX1axXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX190xXdxX74xXexX1xX33xX3xX197xX5fxX13bxXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX33xX3xX1a6xX1a7xX1a8xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX33xX62xX62xX4xX74xX17xX15exX1axX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xX15exX49xX17xX62xX74xX10xX7xX471xXexXd3xXbxX62xX17xX10xX190xX7xX62xX5fxX2xX13bxX197xX62xX2xX129xX2xX74xX1a7xX13bxX1d8xX13bxX1a8xX5fxX2xXexX197xX12axX12axX13bxX1a7xX5xX13bxX15exX1e2xXbxX18xX1e5xX14xX9xX1d8xX129xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX33xX3xX28xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5xX2dxX3xXexX5dxX3xX5fxX2xXaxX3xX190xXdxX74xXexX1xX9xXaxX197xX5fxX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX1a8xXaxX3xX62xX12xX0xXdxX3xXdxX74xX9xXaxXdxXcbxX18xX4xX6xXbxXexXdxXd3xX17xX13bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xX0xX62xXdxX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX12exX6xX5xXdxX18xX17xX33xX3xX1e2xX39xX7xXexXdx35caxXa0xX19cxXaxX12xX131xX20xX4xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xXexX3c1xXdxX3xXc8xXdxXcaxXcbxX3xX4xXabxX39xX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXf9xXcbxX3xXex2062xX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX1xX39xX3xX1xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXbxX3xX49xX5a0xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xX17xX1x70bexXcbxX3xX4xX1xX39xX752xX17xX3xX1axXa6xX304xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXexXe9xXexX3xX4xX39xX36xX4xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX471xX1xX426xX6xX3xX2f5xX2e0xX3xX49xX2dxX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX3xX5fxX13bxX5fxX2xX12exX5fxX13bxX5fxX12axX3xX0xX10xXcbxX12xX2a4xX2a9xX17xX1xX33xX3xX1exX1xX426xX3xX131xX1xX145xX3xXexXa6xX4xX1xX3x6605xX45xX29xX2axX3xXexX91xX17xX1xX3xX28xX698xX17xX18xX3xX29xX18xX56axX4xX3x3792xXbcxX17xX3xX49xX2dxX3x2189xXdxX20xXcbxX3xXc8xXe9xX4xX3xXacfxX16xX3xX29xX36xXdxX3xX49xX5a0xX3xX1exX1xX6xX17xX3xXcxX1xXa6xX3xXcxXe9xX3xX27xXd3xX6xX3xX4xX1xX145xX3xXexX14x2b01xX3xXc8xXdxXcaxXcbxX3xX4xXabxX39xX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXexX3c1xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX17xX18xX1xXa6xX3xXexX14xXe6xX4xX3xXexX39xXa0xX25xX17xX3xXexXd3xX2dxX17xX3xX3b7xX39xXe9xX4xX3xX1xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXbxX3xX49xX5a0xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX2dxXd3xX3xX7xX20xX17xX18xX3xX5fxX1a6xX62xX5fxX2b7xX15exX0xX62xX10xXcbxX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX1exX15exX2e0xX33xX3xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xX10xXcbxX12xX29xX1xX15xX3xX49xX3dcxXa0xX304xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX27xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX7xXe9xX3xX129xX12axX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX17xX1xXe2xX17xX3xX7xXe6xX3xXcbxX2dxX3xX4xX5a0xX3xXexX1xXcaxX3xX5xX2dxX3xXexXdxXf9xX39xX3xX4xX1xX39xX752xX17xX304xX3xXc8xXdxXc0xX39xX3xX471xXdxX311xX17xX3xX4xX145xX6xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX49xX2dxX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xX17xX1xX15xX3xXexX1xX25xX3xX17xX2dxXd3xX1e5xX0xX62xX10xXcbxX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX91xX17xX1xX3xX29xX18xX39xXa0xXa1xX17xX3xXcxX1xXa6xX3xX29xX1xX39xXabxX17xX33xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX3xXcxXdxXf9xX39xX3xX4xX1xX39xX752xX17xX304xX3xXc8xXdxXc0xX39xX3xX471xXdxX311xX17xX3xX4xX145xX6xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX49xX2dxX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xX4xX5a0xX3xXexX1xXcaxX3xXexX3c1xXdxX3xX27xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX7xXe9xX3xX129xX12axX3xX4xX145xX6xX3xX45xX6xX17xX3xXcxX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXcxX14xX39xX17xX18xX3xX15xXbcxX17xX18xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xXc8xX426xX304xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX471xX1xX426xX6xX3xX2f5xX2e0xX304xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX3xX5fxX13bxX5fxX2xX12exX5fxX13bxX5fxX12axX304xX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xX49xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX5xXabxX17xX3xXc8xXabxX39xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX17xX426xXdxX3xX4xX1xX39xX17xX18xX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xXc8xX145xX3xXexX39xX3axXdxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xX5fxX3xX471xX1xX426xX6xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xX1xXd3xX698xX4xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xXexX14xX56axX17xX3xX2xX3xX471xX1xX426xX6xX15exX3xX29xX6xXcbxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX5dxX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX5fxX62xX2xX1d8xX12axX12axX304xX3xX17xXc4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX5dxX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX2xX62xX2xX1d8xX1a8xX2xX3xXexX14xX16xX3xX5xX3c1xXdxX3xXc8xXe2xXa0xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xXexX20xXdxX3xX4xX42xX3xX2a4xXexX14xX5dxX3xX4xX20xX4xX3xXc8x8a4cxX17xX18xX3xX4xX1xX4d7xX3xX145xXa0xX3xX49xXdxXf9xX17xX3x1ac6xXa0xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1xX15xX4b3xX17xX18xX3xX49xX5a0xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX2b7xX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xX4xX66exX17xX3xXc8xX145xX3xXexX39xX3axXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xX5xX2dxX3xX2xX62xX5fxX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX3xX2a4xX129xX13bxX3xXexX1xX20xX17xX18xX2b7xX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xXexX4d7xX17xX1xX3xXc8xX25xX17xX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX1a6xX62xX5fxX13bxX5fxX2xX304xX3xX17xX6xXcbxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX5dxX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX197xX62xX2xX1d8xX12axX129xX304xX3xX17xXc4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX5dxX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX1a8xX62xX2xX1d8xX12axX197xX3xXexX14xX16xX3xX5xX3c1xXdxX3xXc8xXe2xXa0xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12x557bxXdxXf9xX17xX18xX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX5xX2dxX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX3xX3b7xX39xXe2xX17xX3xXc8xX36xXdxX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxX311xX17xX3xXexX1xX10xXd3xX3xXc8xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xXexX3c1xXdxX3xX2aexX39xX3dcxXexX3xXacfxX30xX3xX3b7xX39xX6xX17xX3xX46xX39xXe2xX17xX3xXc8xX36xXdxX3xX17xX1xXe2xX17xX3xX74xXe2xX17xX3xX2e0xXdxX311xXexX3xX29xX6xXcbxX3xX49xX2dxX3xX2aexX39xX3dcxXexX3xX131xXb0xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX17xX1xXe2xX17xX3xX74xXe2xX17xX15exX3xX28xXe9xXdxX3xX49xXcexXdxX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xXexX14xX15xX4b3xX17xX18xX3xX1xX334xXbxX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX4xX6xXd3xX3xX1xXbcxX17xX304xX3xX17xX1xX15xX3xXea1xXa0xX3xX49xXdxXf9xX17xX3xXcxX14xX39xX17xX18xX3xX15xXbcxX17xX18xX3xX28xX5bcxX17xX18xX304xX3xX5xX4f5xX17xX1xX3xXc8xX3c1xXd3xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXexX1xX10xXd3xX3x1c1exX25xXexX3xX5xX39xX3dcxX17xX3xX7xXe9xX3xX1a6xX197xX12exX106cxX2aexX62xXcxX133xX3xX17xX18xX2dxXa0xX3xX2xX5fxX62xX1d8xX62xX5fxX13bxX2xX1a7xX3xX4xX145xX6xX3xX45xX6xX17xX3xX45xX4d7xX3xXexX1xX15xX3xX74xXd3xX3xX4xX56xXbxX3xX4xX426xX3xXexX1xX752xXcbxX3xX3b7xX39xXa0xXc0xX17xX3xX3b7xX39xX5bcxX17xX3xX5x530bxX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX3xX19bxX10xXcbxX3xX19bxX63exXexX304xX3xX3b7xX39xXa0xX25xXexX3xXc8xXa6xX17xX1xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX2e0xXc0xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX5a0xX4xX3xX18xXdxXc4xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX5a0xX3xX49xX2dxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX471xX1xXdxX3xXc8xX25xX17xX3xXexX39xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX91xX3xX1xX15xX39xX304xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX1axX3axX3xX7xX39xX17xX18xX3xX17xX1xX15xX3xX7xX6xX39xX33xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX16xX3xXcxX14xX39xX17xX18xX3xX15xXbcxX17xX18xX3xX471xX1xXdxX3xXc8xX25xX17xX3xXexX39xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX91xX3xX1xX15xX39xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX18xXdxXc4xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX5a0xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xXc8xX25xX17xX3xX1xX25xXexX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX3xX471xX1xX426xX6xX3xX2f5xX2e0xX304xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX16xX3xXc8xXa6xX6xX3xXbxX1xX15xXbcxX17xX18xX3xX471xX1xXdxX3xXc8xX25xX17xX3xXexX39xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX91xX3xX1xX15xX39xX3xXexX1xXaffxX3xXexX1xXb0xXdxX3xX18xXdxXc4xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX5a0xX3xX49xX2dxX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX5a0xX4xX3xX5xX2dxXcbxX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX49xX5a0xX3xX28xX45xX46xX27xX3xXc8xX25xX17xX3xX1xX25xXexX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX471xX694xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xXc8xX426xX304xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX16xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXbcxX3xX3b7xX39xX6xX17xX3xX4xX145xX6xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX49xX2dxX3xXea1xXa0xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1xX15xX4b3xX17xX18xX3xX49xX5a0xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX17xX426xXdxX3xX4xX1xX39xX17xX18xX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xX471xXdxX17xX1xX3xX3b7xX39xX6xX3xX49xX2dxX3xX1xXd3xX2dxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX1xX3xXexXe9xXexX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX49xX5a0xX3xX16xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX5a0xX3xXexX5dxX3xX49xX5a0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX49xX2dxX3xXexX15xXbcxX17xX18xX3xXc8xX15xXbcxX17xX18xX304xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX5a0xX3xX18xXdxX20xXcbxX3xXc8xXe9xX4xX3xX7xX16xX304xX3xX17xX18xX2dxX17xX1xX3xX49xX2dxX3xXexX15xXbcxX17xX18xX3xXc8xX15xXbcxX17xX18xX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX19cxX3xX4xX426xX3xX3b7xX39xXa0xX3xX1xXd3xX3c1xX4xX1xX3xX5xX2dxXcbxX3xX28xX45xX46xX27xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX1xXd3xX698xX4xX3xX4xX426xX3xX3b7xX39xXa0xX3xX1xXd3xX3c1xX4xX1xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX74xX6xX17xX1xX3xXexX1xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX49xX2dxX3xXexX15xXbcxX17xX18xX3xXc8xX15xXbcxX17xX18xX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX29xX25xX39xX3xX5xX2dxX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX3xX3b7xX39xXe2xX17xX3xXc8xX36xXdxX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX6xX17xX304xX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xX471xXdxX17xX1xX3xX3b7xX39xX6xX3xX49xX2dxX3xX1xXd3xX2dxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX1xX3xXexXe9xXexX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX49xX5a0xX3xX16xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX74xX6xX17xX1xX3xX4xX5a0xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX304xX3xX49xX5a0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX49xX2dxX3xXexX15xXbcxX17xX18xX3xXc8xX15xXbcxX17xX18xX304xX3xX4xX1xX91xX3xX1xX39xXa0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX36xX3xX131xX27xX46xXacfxX3xXexX91xX17xX1xX304xX3xX4xX1xX91xX3xX1xX39xXa0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX45xX28xX45xX1exX3xXexX91xX17xX1xX304xX3xX18xXdxX20xXcbxX3xXc8xXe9xX4xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexX91xX17xX1xX3xX49xX2dxX3xXexX15xXbcxX17xX18xX3xXc8xX15xXbcxX17xX18xX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xX1xXd3xX698xX4xX3xX4xX426xX3xX3b7xX39xXe2xX17xX3xX1xX2dxXcbxX3xXexX5dxX3xXc8xX3c1xXdxX3xXexX20xX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX0xXdxXcbxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX190xXdxX74xXexX1xX33xX3xX197xX5fxX13bxXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX33xX3xX1a6xX1a7xX1a8xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX15exX1axX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xX15exX49xX17xX62xX17xX10xX190xX7xX62xX5fxX2xX13bxX197xX62xX2xX129xX2xX74xX13bxX2xX197xX13bxX1a6xX13bxX12axXexX12axX1a8xX2xX2xX1d8xX5xX13bxX15exX1e2xXbxX18xX1e5xX14xX9xX2xX129xX13bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX33xX3xX28xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5xX2dxX3xXexX5dxX3xX5fxX2xXaxX3xX190xXdxX74xXexX1xX9xXaxX197xX5fxX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX1a8xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xX131xX20xX4xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xXexX1xX6xXcbxX3xX74xXe6xX3xX1xX36xXdxX3xX17xX18xX1xXa6xX3xX74xXd3xX3xX0xXdxX3xXdxX74xX9xXaxXdxXcbxX18xX4xX6xXbxXexXdxXd3xX17xX13bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xX0xX62xXdxX12xXea1xXa0xX3xX1axX6xX17xX3x2035xXcxXcxX46xX3xXexX91xX17xX1xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX49xX2dxXd3xX3xX4xX1xXdxXc0xX39xX3xX5fxX1a7xX62xX5fxX3xXc8xXcaxX3xX1xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXexX14xXaffxX17xX1xX3xX18xXdxXcexXdxX3xXexX1xXdxX311xX39xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xX4xX145xX6xX3xX2aexX39xX3dcxXexX3xX45xXabxX39xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX29xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xXc8xX6xX17xX18xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xXexX3c1xXdxX3xX4xXbcxX3xX3b7xX39xX6xX17xX3xX17xX1xX2dxX3xX17xX15xXcexX4xX304xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX4d7xX17xX1xX3xXexX14xXa6xX304xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX4d7xX17xX1xX3xXexX14xXa6xX3xX12exX3xX19bxX4f5xX3xX1xX36xXdxX304xX3xXc8xXbcxX17xX3xX49xXa6xX3xX7xXe6xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXbxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX5xX3dcxXbxX304xX3xX74xXd3xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXbxX3xX17xX1xX2dxX3xX17xX15xXcexX4xX304xX3xX17xX18xXd3xX2dxXdxX3xXc8xX5bcxXcbxX3xX1axX5bcxXd3xX3xX4xX20xX4xX3xXexXdxXf9xX39xX3xX4xX1xX39xX752xX17xX3xX4xX1xX39xX17xX18xX3xX4xX66exX17xX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xX5xX2dxX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xX49xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX5xX6xXd3xX3xXc8xX36xX17xX18xX3xXexXdxXf9xX39xX3xX1axXdxXcaxX39xX304xX3xX19bxX39xX56xXexX3xX7x61a0xX4xX19cxX3xX4xX426xX3xX3b7xX39xX6xX17xX3xXc8xXdxXcaxXcbxX304xX3xX5xX3dcxXbxX3xXexX14xX15xX4b3xX17xX18xX3xX4xX1xX4d7xX17xX1xX3xXexX14xXa6xX3xX49xXc4xX17xX18xX3xX49xX2dxX17xX18xX304xX3xX4xX426xX3xX17xX3cfxX17xX18xX3xX5xXe6xX4xX3xXbxX1xXe2xX17xX3xXexX4d7xX4xX1xX304xX3xX1xXd3xX3c1xX4xX1xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xX4xX1xX4d7xX17xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX304xX3xX19bxXe2xXa0xX3xX74xXe6xX17xX18xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX39xX3dcxXexX304xX3xX4xX426xX3xX4xX1xX39xXa0xXf9xX17xX3xXcbxXb0xX17xX304xX3xX471xXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXcbxX3xXexX1xXe6xX4xX3xXexXdxXa1xX17xX3xXbxX1x7dedxX3xX1xX334xXbxX3xX49xXcexXdxX3xX49xXa6xX3xXexX14xX4d7xX3xX74xXe6xX3xX471xXdxX25xX17xX19cxX3xXexX1xXcaxX3xX1xXdxX311xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX17xXf9xX39xX3xX18xX15xXbcxX17xX18xX3xX4xX145xX6xX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX304xX3xXc8xX5bcxX17xX18xX3xX49xXdxXf9xX17xX304xX3xX471xX1xXb0xX17xX18xX3xX49xXdxX3xXbxX1xX3c1xXcbxX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xX49xXc0xX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xXc8xXdxXc0xX39xX3xXc8xX5bcxX17xX18xX3xX49xXdxXf9xX17xX304xX3xX4xX20xX17xX3xX1axX36xX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xX49xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX471xX1xXb0xX17xX18xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xX5xX2dxXcbxX15exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX12xX27xX15xXcexX17xX18xX3xX74xX123xX17xX3xX7xXe9xX3xX129xX12axX3xX4x433fxX17xX18xX3xX17xXf9xX39xX3xX14xXb9xX33xX3xX106cxXdxXf9xX17xX3xX3b7xX39xXa0xX25xXexX3xX471xX1xXb0xX17xX18xX3xXc8xXcaxX3xX5xX56axXexX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX471xX1xXb0xX17xX18xX3xX19bxX3dxX17xX18xX3xXc8xX20xX17xX18xX304xX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xX4xX1xX3c1xXa0xX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xX4xX1xX3c1xXa0xX3xX3b7xX39xXa0xXc0xX17xX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX15exX0xX62xXbxX12xX0xX74xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX14xX10xX5xX6xXexX10xX74xXaxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12exXexX1xX39xXcbxX1axX12exX6xX17xX74xX12exX7xX6xXbxXd3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX131xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xXabxX17xX3xXc8xXdxXc0xX39xX3xX471xXdxX311xX17xX3xX18xXaffxX1e5xXaxX3xX1xX14xX10xX9d8xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX12exX3b7xX39xXa0xX10xX17xX62xX4xXd3xX17xX18xX12exX4xX1xX39xX4xX12exX39xX17xX18xX12exX4xX39xX12exX74xX6xXdxX12exX1axXdxX10xX39xX12exX3b7xX39xXd3xX4xX12exX1xXd3xXdxX12exX4xX6xX17xX12exX74xXdxX10xX39xX12exX471xXdxX10xX17xX12exX18xXdxX62xX5fxX13bxX1a8xX12axX5fxX129xX15exX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX62xXcbxX10xX74xXdxX6xX62xX2xX5fxX13bxX62xX17xX10xX190xX7xX62xX5fxX2xX13bxX197xX62xX2xX129xX13bxX74xX13bxX13bxX1d8xX1a7xX13bxX2xX1a6xXexX2xX1a8xX12axX12axX197xX5xX13bxX15exX1e2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX33xX3xX28xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5xX2dxX3xXexX5dxX3xX5fxX2xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxX49xX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX131xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xXabxX17xX3xXc8xXdxXc0xX39xX3xX471xXdxX311xX17xX3xX18xXaffxX1e5xXaxX3xX1xX14xX10xX9d8xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX12exX3b7xX39xXa0xX10xX17xX62xX4xXd3xX17xX18xX12exX4xX1xX39xX4xX12exX39xX17xX18xX12exX4xX39xX12exX74xX6xXdxX12exX1axXdxX10xX39xX12exX3b7xX39xXd3xX4xX12exX1xXd3xXdxX12exX4xX6xX17xX12exX74xXdxX10xX39xX12exX471xXdxX10xX17xX12exX18xXdxX62xX5fxX13bxX1a8xX12axX5fxX129xX15exX1xXexXcbxXaxX12xX131xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xXabxX17xX3xXc8xXdxXc0xX39xX3xX471xXdxX311xX17xX3xX18xXaffxX1e5xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX131xX20xX17xX3xX1axX36xX3xXc8xX5bcxX17xX18xX3xX49xXdxXf9xX17xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xX5xX2dxX3xX17xX1xXc4xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX4b3xXdxX3xXexXdxXf9xX39xX3xX1axXdxXcaxX39xX304xX3xX19bxX39xX56xXexX3xX7xX17c2xX4xX304xX3xX4xX426xX3xX1axX5bcxX17xX3xX5xX30xX17xX1xX3xX4xX1xX4d7xX17xX1xX3xXexX14xXa6xX3xX49xXc4xX17xX18xX3xX49xX2dxX17xX18xX304xX3xX4xX426xX3xX17xX3cfxX17xX18xX3xX5xXe6xX4xX304xX3xX471xXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX311xXcbxX304xX3xXexX1xXcaxX3xX1xXdxX311xX17xX3xXexX14xX20xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX311xXcbxX3xX17xXf9xX39xX3xX18xX15xXbcxX17xX18xX15exX15exX15exX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxX49xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX33xX3xX29xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX5xXabxX17xX3xXc8xXabxX39xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX56axX17xX3xXcbxX36xXexX3xX471xX1xX426xX6xXaxX3xX1xX14xX10xX9d8xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX12exX3b7xX39xXa0xX10xX17xX62xX74xX6xXdxX12exX1axXdxX10xX39xX12exX3b7xX1xX12exX49xX6xX12exX1xX74xX17xX74xX12exX17xX18xX39xXd3xXdxX12exX39xX17xX18xX12exX4xX39xX12exX5xX6xX17xX12exX74xX6xX39xX12exXdxXexX12exX17xX1xX6xXexX12exXexX1xX6xXcbxX12exX18xXdxX6xX12exXexX14xXd3xX17xX12exXcbxXd3xXexX12exX471xX1xXd3xX6xX62xX5fxX13bxX1a8xX1a6xX197xX1a6xX15exX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX62xXcbxX10xX74xXdxX6xX62xX2xX5fxX13bxX62xX17xX10xX190xX7xX62xX5fxX13bxX5fxX129xX62xX2xX13bxX12axX74xX1a7xX2xX13bxX5fxX2xX129xX1a7xXexX2xX2xX197xX1a6xX197xX5xX13bxX15exX1e2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX33xX3xX28xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5xX2dxX3xXexX5dxX3xX5fxX2xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxX49xX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX33xX3xX29xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX5xXabxX17xX3xXc8xXabxX39xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX56axX17xX3xXcbxX36xXexX3xX471xX1xX426xX6xXaxX3xX1xX14xX10xX9d8xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX12exX3b7xX39xXa0xX10xX17xX62xX74xX6xXdxX12exX1axXdxX10xX39xX12exX3b7xX1xX12exX49xX6xX12exX1xX74xX17xX74xX12exX17xX18xX39xXd3xXdxX12exX39xX17xX18xX12exX4xX39xX12exX5xX6xX17xX12exX74xX6xX39xX12exXdxXexX12exX17xX1xX6xXexX12exXexX1xX6xXcbxX12exX18xXdxX6xX12exXexX14xXd3xX17xX12exXcbxXd3xXexX12exX471xX1xXd3xX6xX62xX5fxX13bxX1a8xX1a6xX197xX1a6xX15exX1xXexXcbxXaxX12xX28xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX33xX3xX29xX18xX15xX4b3xXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX5xXabxX17xX3xXc8xXabxX39xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX56axX17xX3xXcbxX36xXexX3xX471xX1xX426xX6xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX131xX20xX17xX3xX1axX36xX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX304xX3xX49xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX5xXabxX17xX3xXc8xXabxX39xX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xXbxX1xX5bcxXdxX3xXc8xX145xX3xXexX39xX3axXdxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX18xXdxX6xX3xX5fxX3xX471xX1xX426xX6xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX304xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xXexX14xX16xX3xX5xXf9xX17xX3xX1xXd3xX698xX4xX3xX4d7xXexX3xX17xX1xX56xXexX3xXexX14xX56axX17xX3xXcbxX36xXexX3xX471xX1xX426xX6xX3xXexX4d7xX17xX1xX3xXc8xX25xX17xX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX1a6xX62xX5fxX13bxX5fxX2xX304xX3xX17xX6xXcbxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX5dxX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX13bxX5fxX62xX2xX1d8xX12axX12axX304xX3xX17xXc4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX5dxX3xXexX1xX20xX17xX18xX3xX13bxX2xX62xX2xX1d8xX1a8xX2xX3xXexX14xX16xX3xX5xX3c1xXdxX3xXc8xXe2xXa0xX15exX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxX49xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXexX14xXdxXcaxX17xX3xX471xX1xX6xXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX698xXexX3xX4xX1x4166xX304xX3xX1axX5bcxXd3xX3xXc8xX5bcxXcbxX3xX15exX15exX15exXaxX3xX1xX14xX10xX9d8xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX12exX3b7xX39xXa0xX10xX17xX62xX1xX6xX12exXexXdxX17xX1xX12exXexX14xXdxX10xX17xX12exX471xX1xX6xXdxX12exX4xXd3xX17xX18xX12exXexX6xX4xX12exX1axX6xX39xX12exX4xX39xX12exX74xX6xXdxX12exX1axXdxX10xX39xX12exX3b7xX39xXd3xX4xX12exX1xXd3xXdxX12exX49xX6xX12exX1xX74xX17xX74xX12exX4xX1xX6xXexX12exX4xX1xX10xX12exX1axX6xXd3xX12exX74xX6xXcbxX12exX471xX10xX12exX1xXd3xX6xX4xX1xX62xX5fxX13bxX12axX12axX5fxX2xX15exX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX62xXcbxX10xX74xXdxX6xX62xX2xX5fxX13bxX62xX17xX10xX190xX7xX62xX5fxX2xX13bxX12axX62xX2xX129xX2xX74xX2xX13bxX1a6xX2xX1a6xX2xX1a7xXexX1a6xX12axX129xX2xX1d8xX5xX13bxX15exX1e2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX33xX3xX28xX36xX3xXexX39xX3axXdxX3xX3dxX17xX18xX3xX4xX42xX3xX28xX45xX46xX27xX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5xX2dxX3xXexX5dxX3xX5fxX2xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxX49xX12xX0xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXexX14xXdxXcaxX17xX3xX471xX1xX6xXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX698xXexX3xX4xX1xX2072xX304xX3xX1axX5bcxXd3xX3xXc8xX5bcxXcbxX3xX15exX15exX15exXaxX3xX1xX14xX10xX9d8xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX12exX3b7xX39xXa0xX10xX17xX62xX1xX6xX12exXexXdxX17xX1xX12exXexX14xXdxX10xX17xX12exX471xX1xX6xXdxX12exX4xXd3xX17xX18xX12exXexX6xX4xX12exX1axX6xX39xX12exX4xX39xX12exX74xX6xXdxX12exX1axXdxX10xX39xX12exX3b7xX39xXd3xX4xX12exX1xXd3xXdxX12exX49xX6xX12exX1xX74xX17xX74xX12exX4xX1xX6xXexX12exX4xX1xX10xX12exX1axX6xXd3xX12exX74xX6xXcbxX12exX471xX10xX12exX1xXd3xX6xX4xX1xX62xX5fxX13bxX12axX12axX5fxX2xX15exX1xXexXcbxXaxX12xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXexX14xXdxXcaxX17xX3xX471xX1xX6xXdxX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX49xX2dxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX698xXexX3xX4xX1xX2072xX304xX3xX1axX5bcxXd3xX3xXc8xX5bcxXcbxX3xX15exX15exX15exX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX14xXd3xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX28xX25xX17xX3xXexX1xX4b3xXdxX3xXc8xXdxXcaxXcbxX3xX1xXdxX311xX17xX3xXexX3c1xXdxX304xX3xX4xXb0xX17xX18xX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xX39xX752xX17xX3xX1axXa6xX3xX1axXabxX39xX3xX4xX42xX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX46xX39xXe9xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX49xX2dxX3xXc8xX3c1xXdxX3xX1axXdxXcaxX39xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX3c1xXdxX3xX27xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXc8xX6xX17xX18xX3xXc8xX15xX334xX4xX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxX311xX17xX3xX17xX18xX1xXdxXf9xXcbxX3xXexXa07xX4xX304xX3xX1axX5bcxXd3xX3xXc8xX5bcxXcbxX3xX471xX25xX3xX1xXd3xX3c1xX4xX1xX304xX3xXexXdxX25xX17xX3xXc8xX36xX304xX3xXc8xXa07xX17xX18xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXexX14xXaffxX17xX1xX304xX3xX3b7xX39xXa0xX3xXc8xXa6xX17xX1xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX39xX3dcxXexX15exX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxX49xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX39xX5xX12xX0xX74xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX62xX74xXdxX49xX12xX0xX62xX74xXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx590exX39xXexX1xXd3xX14xXaxX12xXcxX1xX185dxXa0xX3xX2axX15xXbcxX17xX18xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXd3xX74xXa0xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX12exX6xX5xXdxX18xX17xX33xX3xX14xXdxX18xX1xXexX19cxXaxX12xX0xX10xXcbxX12xX2a4xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxX311xX17xX2b7xX0xX62xX10xXcbxX12xX0xX62xXbxX12
Thùy Dương