Hà Tĩnh tiếp tục “giữ lửa” trong xây dựng NTM, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn
(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục được “giữ lửa”, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn.
e42x207cx4d09x6cf9x2f36x3484x24cdx36b3x304cxX7x2f50xf3cx8e9dx6674x7ba4x8b9axX5x15bdxXax630fx2c65x53bdxX3xXcx3e50x79b9xX1xX3xXexXdx11b0xXbxX3xXex3253xX4xX3x46cfx61d1xXdx2ebfxX3xX5x50abxX6x955dxX3xXex80cax5db5xX18xX25xX3x3194x169fxe5bxX3x82cdx8349xX18xX25xX3x1ddaxXcx436fx1162xX3xXex1d7bxX30xX3xX7xX39xX3x5c5dxX18xX3x72f8x6ee2xX18xX1xX3x3dbcxXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18x47bcxX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX0x1054xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX38xXaxX12xXcxX2fxX30xX18xX25xX3x6948x7b2exXdxX3xX4x50faxX18xX1xX3xX51xX1x652fxX3xX51xX1x6ac1xX18xX40xX3xXexX1x9080xX4xX1xX3xXexX1x1b33xX4xX3xX38xX30xX3xX83xX18xX1xX3xX1x4efbx5793xX18xX25xX3xX4x2f48xX6xX3xX38xX4dxX4xX1xX3xX7ex8961xX18xX1xX3x9635xX30x715bxXdxX38x37c5xX2x2419xX40xX3xX1xX30xX43xXexX3xX4cx2c38xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3x4c6dx5828xXdxX3xXa5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb9x45c4xX18xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX4cxXa4x2d43xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18x1fedxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bf8xX30xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18x6c8exX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fx345bxXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb7xX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax2e60xXdxX38xXexX1xX150xX3x8902xX2x7117xXbxX34xX158xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX150xX3xf7cx5242xXbexXbxX34xX158xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX63xX63xXdxX129xX7exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xXb9xX18xX63xX18xX10xX177xX7xX63x62e5xX18exX1b5x3440xX63x5273xX1b5xX38xX2xX18exX1b8xX18dxX18dxX18dx2453xXexX2xX1baxX1b5xX1c3xX18dxX5xX18exX129x793bxXbxX25x4fcdxX2fxX9xX17exX1b8xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX177xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18dxX18exXbexXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xXcxX2fxX30xX18xX25xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX18xX25xX14xX36xX3xX38xX4dxX4xX1xX3xX7exXb3xX18xX1xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX3xX38xXdx3139xX18xX3xX7exXdxX1dxX18xX3xXbxX1xX99xX4xX3xXexX43xXbxX40xX3xX5axX18xX25xX3xX3dxX25x6ddbxX36xX2a3xX18xX3x8e17xX2bbxX7fxX4xX3xXcxX2bbx6087xX18xX40xX3xXexX1xX5axX18xX3xXb7xX6xX30xX3x401axX1xX30xX18xX25xX40xX3xX34x673cxX3x8481xX99xX4xX3x40f3xX17xX18xX1xX3xXb9xXedxX18xX3xX2fxX6xX3xXb9xXa4x3eefxX18xX3xX4xX1xX8dxXdexX3xX7xX89xX4xX3xX25x6dd2xX18xX3xX2xX129xX18exX18exX18exX3xX25xX7fxX4xX3xX4xX6xXdexX40xX3xX4xX1xX6xX18xX1xX129xX3xX0xX10xXdexX12x2aa6xX18xX1xX3xXexXa4xX3xX5xXdxXb3xX2bbxX0xX63xX10xXdexX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12x6561xX2dcxX3xX2dexX99xX4xX3xX2e2xX17xX18xX1xX40xX3xX1xX2bbxX36xXb3xX18xX3x5bcbx804axX3xX2c0xX2bbxX6xX18xX25xX3xX5xX14xX3xXdexXc7xXexX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX4cxX4dxX6xX3xXbxX1xXa4x82abxX18xX25xX3xX38xXedxX18xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX1xX2bbxX36xXb3xX18xX40xX3xXex8963xX18xX1xX3xXb9x4357xX3xX7xX7fxX3xX5xXa4xXfbxX18xX25xX40xX3x7faexX2bbxX36xX3xXdexX5axX3xX1x907axX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXb9xXa4xX2f0xX18xX3xX4cx9368xXdxX40xX3xX4xX1xX8dxX18xX3xX18xX2bbxX5axXdxX129xX3x882fxX30xX3xX4xX89xX3xX5xXfbxXdxX3xXexX1xX1dxX3xXb9xXa4xX2f0xX18xX3xX4cxX3b4xXdxX40xX3xX51xXdxX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxXb3xXdexX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xX18x9214xX18xX3xX4xX93xX4xX3xXdexX5axX3xX1xX3a2xX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXa5xX3xX4cxX35xX36xX3xX18xX25xX14xX36xX3xX4xX14xX18xX25xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdx6e0cxX18xX40xX3xX4xX89xX3xXex8939xX18xX1xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xXb9xX14xX3xX7exX38exX18xX3xXb9xX27xX18xX25xX3xX4xX6xX30xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX2dexX1dxX18xX3xX18xX6xX36xX40xX3xX4cxX4dxX6xX3xXbxX1xXa4xX375xX18xX25xX3xX4xX89xX3xX1xX375xX18xX3xX18dxX18exX18exX3xXdexX5axX3xX1xX3a2xX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXb9xXa4xX2f0xX18xX3xX4cxX3b4xXdxX40xX3xX4xX1xX8dxX18xX3xX18xX2bbxX5axXdxX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX2bbxX3xX18xX1x3921xXbxX3xXexX2fxX3f1xX18xX3xX2xX18exX18exX3xXexX2fxXdxXb3xX2bbxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX63xX18xX8dxXdexX129xX3xXcxX2fxX30xX18xX25xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX18xX25xX14xX36xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXb3xX18xX3xX24xX25xXdxX2dcxX18xX3xX4xX93xX4xX1xX3xX34xX2dcxX3xX1xXc7xXdxX2cxX40xX3xX3dxX1xX35xX18xX3xX38xX35xX18xX3xX2dexX99xX4xX3xX2e2xX17xX18xX1xX3xX24xX4xX93xX4xX1xX3xX5xX36xX2cxX3xX18xX1xXa4xX18xX25xX3xX51xX1xX5axX18xX25xX3xX24xX4cxX99xX18xX25xX3xX36xX3f1xX18xX2cxX40xX3xXb9xXedxX18xX3xX2fxX6xX3xXb9xXa4xX2f0xX18xX3xX4xX1xX8dxXdexX3xX7xX89xX4xX3xX4xX35xX36xX3xXexX2fxX3b4xX18xX25xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX139xX428xX3xXexX1xXa4xX3x11f9xX3xXb7xX1xXaaxX3xXexX4dxX4xX1xX3x49abxX139xX3dxX3c3xX3xX34xX2dcxX3xX2dexX99xX4xX3xX2e2xX17xX18xX1xX3xX3dxX25xX2bbxX36xX2a3xX18xX3xX33fxX2bbxX35xX18xX3xXcxX1xX3f1xX3xX4xX1xX30xX3xX7exXdxX1dxXexX40xX3xXb9xXdxXb3xX4xX3xX4xX1xXaaxX3xX4cxXc7xX18xX25xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xXexX1xX2f0xXdxX3xX4cxXdxX420xXdexX3xX38xX4dxX4xX1xX3xX7exXb3xX18xX1xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX3xX4cxX2dcxX3xX25xX89xXbxX3xXbxX1xX2fdxX18xX3xX2fxX2c7xXexX3xX39axX2bbxX6xX18xX3xXexX2fx7f03xX18xX25xX3xX4cxX7fxXdxX3xXb9xXdfxXdxX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX34xX2dcxX3xX1xXc7xXdxX129xX3xX2dexX1dxX18xX3xX18xX6xX36xX40xX3xX4xX35xX36xX3xXexX2fxX3b4xX18xX25xX3xX4cxX6xX18xX25xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xXexX7fxXexX40xX3xX1xX99xX6xX3xX1x6a93xX18xX3xXdex3ff7xX6xX3xXb9xX21xX3xX7exXc7xXdxX3xXexX1xX2bbxX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb7xX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX38xXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX34xX158xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18exXbxX34xX158xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX63xX63xXdxX129xX7exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xXb9xX18xX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX1b8xX63xX1baxX1b5xX38xX1b5xX2xX1c3xX18dxXbexX18dxXbexXexX1c3xX2xX1b5xX2xX1c3xX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xX1d0xX2fxX9xX180xX17exX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX177xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX3dxX1xX35xX18xX3xX38xX35xX18xX3xXexX1xX5axX18xX3xXb7xX1xX1dxX3xX139xXdxX1dxX18xX40xX3xX34xX2dcxX3x87f9xX375xX18xX3x8cf8xXdxXdexX3xX1b5xX3x933axX13xXa4xX375xX18xX25xX3xX7b0xX375xX18x8f99xX3xX4cxX49xX3xX7exX3f1xX3xXexX5axX18xX25xX3xXdexXa5xX3xX2fxXc7xX18xX25xX3xXdex5456xXexX3xX4cxXa4xX2f0xX18xX25xX3xX18xXc7xXdxX3xXexX1xX5axX18xX3xXexX1xX10xX30xX3xX4xX375xX3xX4xX1xX1dxX3xX3dxX1xX14xX3xX18xXa4xXdfxX4xX3xX1x77b6xX3xXexX2fxXfbxX3xX34xXdxX3xXdexX8dxX18xX25xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xXexX1xX2bbxXdexX7exX3xX38xX1xXdxX38xX10xX3xXdxXb7xX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX38xXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX34xX158xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18exXbxX34xX158xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX63xX63xXdxX129xX7exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xXb9xX18xX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX1b8xX63xX2xX18exX180xX38xX1b5xX1b5xX1b5xX180xX2xX180xX1c3xXexXbexX1baxX2xX18exX5xX2xX18exXbcxXbexX18dxX38xX2xX2xX1b5xX180xX180xX2xX18exXexX2xX2xX18dxX1c3xX18exX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX177xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xXb7xX634xX18xX25xX3xXb9xXdfxXdxX3xX1xX30xX43xXexX3xX4cxXc7xX18xX25xX3xX4xX1xX389xX18xX1xX3xXexX2fxX6xX18xX25xX3xXb9xXa4xX2f0xX18xX3xX1xXc7xX40xX3xX4xX1xX2bbxX3b4xX18xX25xX3xXexX2fxX43xXdxX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX40xX3xX17exX3xXexX1xX93xX18xX25xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX18xX8dxXdexX40xX3xXbxX1xX30xX18xX25xX3xXexX2fxX14xX30xX3xX5xX14xXdexX3xX25xXdxX6xX30xX3xXexX1xX5axX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX40xX3xX51xX3f1xX18xX1xX3xXdexXa4xX375xX18xX25xX3xX18xXc7xXdxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xX4xX93xX4xX3xX4cxX4dxX6xX3xXbxX1xXa4xX375xX18xX25xX3xXexX4a6xXbxX3xXexX2fxX2bbxX18xX25xX3xX4xX6xX30xX129xX3xXcxX30xX14xX18xX3xXexX389xX18xX1xX3xX5xX14xXdexX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xX1c3xX18dxX1b5xX40xX1baxX3xX51xXdexX3xX4cxXa4xX2f0xX18xX25xX3xX25xXdxX6xX30xX3xXexX1xX5axX18xX25xX3xX7baxX4cxX43xXexX3xX18dxX1c3x7afexX3xX51xX1dxX3xX1xX30xX43xX4xX1xX7c4xX40xX3xX1b5xX1c3xX40xX1baxX180xX3xX51xXdexX3xX51xX3f1xX18xX1xX3xXdexXa4xX375xX18xX25xX3xX18xXc7xXdxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX129xX3xX352xXdxXb3xX4xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xXexXa4xX3xX4xX375xX3xX7xXa5xX3xX1xX43xX3xXexX2fdxX18xX25xX3xX25xXdxX6xX30xX3xXexX1xX5axX18xX25xX40xX3xX51xX3f1xX18xX1xX3xXdexXa4xX375xX18xX25xX3xX18xXc7xXdxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX3xX4cxX89xX18xX25xX3xX25xX89xXbxX3xX39axX2bbxX6xX18xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xXexX1x838fxX4xX3xX4cx5395xX36xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12x4800xX18xX25xX3xX3dxX25xX2bbxX36xX2a3xX18xX3xX352xX8dxX18xX3xX352xXdxXb3xXexX3xX560xX3x2fa7xXdxX93xXdexX3xX4cxX7fxX4xX3xX7b0xXa5xX3xX3dxX5axX18xX25xX3xX18xX25xX1xXdxXb3xXbxX3x6dc3xX3xX2d4xX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX7exXdxX1dxXexX40xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX51xX1xXdxX3xX18xX1xXdxX38exX2bbxX3xX18xX25xX14xX18xX1xX3xX18xX25xX1xX38exX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX40xX3xX4cxX7daxX4xX3xX7exXdxXb3xXexX3xX5xX14xX3xX38xX4dxX4xX1xX3xXb9xX21xX40xX3xXexX1xXa4xX375xX18xX25xX3xXdexX43xXdxX3xX7exX4dxX3xX83xX18xX1xX3xX1xXa4xXa5xX18xX25xX3xX18xX7daxX18xX25xX3xX18xX38exX3xX4xXaaxX6xX3xX38xX4dxX4xX1xX3xX7exXb3xX18xX1xX3xXexX1xX3a2xX3xXexX2fxX3f1xX18xX3xX5xX17xX18xX1xX3xXb9xX39xX4xX3xX18xX5axX18xX25xX3xX18xX25xX1xXdxXb3xXbxX40xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxX3xXb9xXedxX18xX3xX4cxX43xXexX3xX18xX1xXdxX38exX2bbxX3xX51xX1dxXexX3xX39axX2bbxX83xX3xX51xX1xX93xX3xXb9xX14xX3xX4xX1xX99xX18xX25xX3xXdexXdxX18xX1xX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xXexX428xX18xX1xX3xX24xX7exX38exX18xX3xXb9xX27xX18xX25xX2cxX40xX3xX4cxX93xXbxX3xX99xX18xX25xX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX40xX3xXexX2fxX4a6xXexX3xXexX39xX3xX6xX18xX3xXexX30xX14xX18xX3xX34xX2dcxX3xX1xXc7xXdxX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX38xXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX34xX158xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18exXbxX34xX158xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX63xX63xXdxX129xX7exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xXb9xX18xX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX1b8xX63xX2xX2xX18exX38xX1b5xX2xX18dxX1b5xX1baxX18dxXbexXexX17exX1b5xX2xX18dxX5xX1c3xXbcxX2xX18exX1b8xX38xX18dxX18exX1baxX180xXbexX1b5xX180xXexXbexX1c3xX2xXbexX5xX2xX18exX129xX1cdxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX177xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX7b0xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xX5xXaccxX6xX3xXb9xX21xX3xX34xX2bbxX35xX18xX3xX1b5xX18exX1b5xX18exX3xX18xX8dxX18xX25xX3xX7xX2bbxX2c7xXexX3xX4cxX43xXexX3xX180xX180xX40xX1c3xX3xXexX43xX63xX1xX6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xXb7xX21xX3xXexX1xX420xX40xX3xX17exX3xXexX1xX93xX18xX25xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX18xX8dxXdexX40xX3xX5xX17xX18xX1xX3xXb9xX39xX4xX3xX18xX5axX18xX25xX3xX18xX25xX1xXdxXb3xXbxX3xX4cxX43xXexX3xXexX8dxX18xX25xX3xXexX2fxXa4xXa5xX18xX25xX3xX2xX40xX180xXa4bxX129xX3xXcxX49xX18xX25xX3xX7xX83xX18xX3xX5xXa4xXfbxX18xX25xX3xX5xXa4xX375xX18xX25xX3xXexX1xX39xX4xX3xXexX2fxX3f1xX18xX3xX1c3xX17exX40xX17exX3xXb9xX43xX18xX3xXexX2c7xX18xX3xX7baxX7ex848exX18xX25xX3xXbexX1b8xX40xX17exXa4bxX3xX4xX634xX18xX25xX3xX51x558dxX7c4xX129xX3xX3c3xXdxXb3xX18xX3xXexX428xX4xX1xX3xXexX2fxX3b4xX18xX25xX3xX4xX6xXdexX40xX3xX7exXa4xXa5xXdxX3xX2d4xX1xXaccxX4xX3xXcxX2fxX43xX4xX1xX3xX93xXbxX3xX38xX21xX18xX25xX3xX39axX2bbxX36xX3xXexX2fxX3a2xX18xX1xX3xX4xX1xX99xX18xX25xX3xX18xX1xX4a6xX18xX3xX352xXdxX10xXexXb12x438axX2d4xX3xX4cxX43xXexX3xX2xX129xX18exX18dxX1baxX3xX1xX6xX3xX7baxXexX8dxX18xX25xX3xX2xX40xX17exX3xX5xX2fdxX18xX3xX7xX30xX3xXb9xXdfxXdxX3xX4xX634xX18xX25xX3xX51xXe75xX3xX18xX8dxXdexX3xX1b5xX18exX2xXbexX7c4xX129xX3xXb7xX1xX8dxX18xX3xX18xX2bbxX5axXdxX3xX7ex966cxX40xX3xX1xXa4xX375xX2bbxX40xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX2fdxXdexX3xX38xX2bbxX36xX3xXexX2fxX3a2xX40xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX2dexX7daxX4xX3xX7exXdxXb3xXexX40xX3xXdexX7daxX4xX3xX38xX634xX3xX25xX7daxXbxX3xX51xX1xX89xX3xX51xX1xX8dxX18xX3xX38xX30xX3xX83xX18xX1xX3xX1xXa4xXa5xX18xX25xX3xX38xX4dxX4xX1xX3xX7exXb3xX18xX1xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX40xX3xX18xX1xXa4xX18xX25xX3xX17exX3xXexX1xX93xX18xX25xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX18xX8dxXdexX40xX3xXexX30xX14xX18xX3xXexX389xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX4a6xXbxX3xXdexXdfxXdxX3xX1b5xX1b5xX1c3xX3xXdexX5axX3xX1xX3a2xX18xX1xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xX51xXdxX18xX1xX3xX38xX30xX6xX18xX1xX3xX4xX89xX3xX1xXdxXb3xX2bbxX3xX39axX2bbxX83xX129xX3xX3dxX49xXdxX3xX7exX4a6xXexX3xX18xX1xXa4xX3xX4xX93xX4xX3xXdexX5axX3xX1xX3a2xX18xX1xX3xXexX2fxX3b4xX18xX25xX3xX38xXa4xX6xX3xX5xXa4xXdfxXdxX3xXexX43xXdxX3xX1xX2bbxX36xXb3xX18xX3xX3dxX25xX1xXdxX3xX33fxX2bbxX35xX18xX40xX3xXb7xXad0xXdexX3xX33fxX2bbxX36xX3f1xX18xX40xX3xXcxX1xX43xX4xX1xX3xX13xX14xX158xX3xXdexX5axX3xX1xX3a2xX18xX1xX3xX4xX1xX8dxX18xX3xX18xX2bbxX5axXdxX3xX25xX14xX3xXa5xX3xX3dxX25xX1xXdxX3xX33fxX2bbxX35xX18xX40xX3xXb7xXad0xXdexX3xX33fxX2bbxX36xX3f1xX18xX129xX129xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb7xX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX38xXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX34xX158xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18exXbxX34xX158xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX63xX63xXdxX129xX7exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xXb9xX18xX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX1b8xX63xX1baxX1b5xX38xX1b5xX18exX1b8xX18exX1b8xX18dxX1baxXexX1c3xX18exX18dxX1b8xX1c3xX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xX1d0xX2fxX9xX17exX1c3xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX177xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX3fxX5axX3xX1xX3a2xX18xX1xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xX38xXa4xX6xX3xX5xXa4xXdfxXdxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX18xX1xX14xX3xXdexX14xX18xX25xX3xXexX43xXdxX3xX34xX2dcxX3x93eexX3f1xX18xX3xX13xX3b4xX3xX7baxX2dexX99xX4xX3xXcxX1xX5e7xX7c4xX3xX7exXa4xXdfxX4xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX4xX1xX30xX3xX1xXdxXb3xX2bbxX3xX39axX2bbxX83xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX3fxX7daxX4xX3xX38xX634xX3xX83xX18xX1xX3xX1xXa4xXa5xX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xX38xX4dxX4xX1xX3xX7exXb3xX18xX1xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX40xX3xX18xX1xXa4xX18xX25xX3xX4xX93xX4xX3xX7xX83xX18xX3xXbxX1xXad0xXdexX3x7a2axXb7xX1259xX2d4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb9xXedxX18xX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xXexXdxX3f1xX2bbxX3xXexX1xX21xX3xXexX7fxXexX129xX3xXcxX49xX18xX25xX3xX38xX30xX6xX18xX1xX3xXexX1xX2bbxX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX93xX4xX3xX7xX83xX18xX3xXbxX1xXad0xXdexX3xXexX1xX6xXdexX3xX25xXdxX6xX3xX1259xXb7xX1259xX2d4xX3xX17exX3xXexX1xX93xX18xX25xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX18xX8dxXdexX3xX1b5xX18exX1b5xX18exX3xX4cxX43xXexX3xX1xX375xX18xX3xX2xX2xX18dxX40xX1c3xX3xXex96ffxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX40xX3xX5xXfbxXdxX3xX18xX1xX2bbxX4a6xX18xX3xX1b5xX1b5xX40xX18dxX3xXexX12cfxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX158xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX4cxX89xX3xX38xX30xX6xX18xX1xX3xXexX1xX2bbxX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX93xX4xX3xX7xX83xX18xX3xXbxX1xXad0xXdexX3xX4cxX43xXexX3xX4xX1xX2bbxXad0xX18xX3xX1259xXb7xX1259xX2d4xX3xX4cxX43xXexX3xX1b8xX17exX40xX1baxX180xX1c3xX3xXexX12cfxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX40xX3xX5xXfbxXdxX3xX18xX1xX2bbxX4a6xX18xX3xX2xX17exX40xXbexX1baxX1baxX3xXexX12cfxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX129xX3xXb7xX93xX4xX3xX7xX83xX18xX3xXbxX1xXad0xXdexX3xX4cxX43xXexX3xX4xX1xX2bbxXad0xX18xX3xX4cxX38exX2bbxX3xX4xX89xX3xX38xX30xX6xX18xX1xX3xX7xX7fxX3xX7exX93xX18xX3xX1xX14xX18xX25xX3xXexX8dxX18xX25xX3xX1xX375xX18xX3xX7xX30xX3xXb9xXdfxXdxX3xXexX2fxXa4xXdfxX4xX3xX51xX1xXdxX3xXexX1xX6xXdexX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xXa4xX375xX18xX25xX3xXexX2fxX3a2xX18xX1xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX139xX14xX3xX2dexX7daxX18xX25xX3xXcxX1xX4dxX3xX2e2xX2bbxX4a6xX18xX40xX3xXb12xXdxX93xXdexX3xX4cxX7fxX4xX3xX13xXcxX33fxX3xXb7xX1xX1dxX3xX7exXdxX1dxX18xX3xXexX1xXaaxX36xX3xX1xX83xXdxX3xX7xX83xX18xX3xXb7xX1xXdxX1dxX18xX3xXcxX1x88baxX18xX25xX3xX7baxX34xX2dcxX3xX7b4xXe75xX3xX3dxXdxX18xX1xX3xXbcxX3xXcxX33fxX3xX7b4xXe75xX3xXec0xX18xX1xX7c4xX3xX4xX1xX30xX3xX7exXdxX1dxXexX40xX3xXdexX7daxX4xX3xX38xX634xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xXexX1xX2f0xXdxX3xX4cxXdxX420xXdexX3xX24xX25xXdxX2dcxX18xX3xX4xX93xX4xX1xX3xX34xX2dcxX3xX1xXc7xXdxX2cxX40xX3xX4xX93xX4xX3xX7xX83xX18xX3xXbxX1xXad0xXdexX3xX18xXa4xXdfxX4xX3xXdexX1402xXdexX40xX3xX4xX93xX40xX3xX2fxX2bbxX7fxX4x6217xX3xXexXdxX3f1xX2bbxX3xXexX1xX21xX3xX4xX89xX3xX25xXdxX83xXdexX40xX3xX18xX1xXa4xX18xX25xX3xX13xXcxX33fxX3xXb9xXedxX18xX3xX4cxX83xXdexX3xX7exX83xX30xX3xXb9xXdxXb3xX4xX3xX5xX14xXdexX3xX4xX1xX30xX3xX2xX18exX3xX5xX6xX30xX3xX4cxXc7xX18xX25xX3xXb9xXdfxXdxX3xXdexX99xX4xX3xXexX1xX2bbxX3xX18xX1xX4a6xXbxX3xX18dxXbcxX180xX3xXexX2fxXdxXb3xX2bbxX3xX4cxX3b4xX18xX25xX63xX18xX25xXa4xX2f0xXdxX63xXexX1xX93xX18xX25xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb7xX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX38xXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX34xX158xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18exXbxX34xX158xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX63xX63xXdxX129xX7exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xXb9xX18xX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX1b8xX63xX1baxX1b5xX38xX2xX18exX1b8xX180xX1baxX180xX18dxXexX18dxX18dxX180xX1b8xX18dxX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xX1d0xX2fxX9xX18dxX1baxXbexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX177xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXbcxX6xX5xXdxX25xX18xX150xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX158xXaxX12xX13xXcxX33fxX3xXb7xX1xX1dxX3xX7exXdxX1dxX18xX3xXexX1xXaaxX36xX3xX1xX83xXdxX3xX7xX83xX18xX3xXb7xX1xXdxX1dxX18xX3xXcxX1xX1402xX18xX25xX3xXexX43xX30xX3xXb9xXdxXb3xX4xX3xX5xX14xXdexX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX2xX18exX3xX5xX6xX30xX3xX4cxXc7xX18xX25xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX24xXb7xX93xX4xX3xX13xXcxX33fxX40xX3xX4xX375xX3xX7xXa5xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xXexX2fxX3f1xX18xX3xX4cxX4dxX6xX3xX7exX14xX18xX3xXexX43xX30xX3xXb9xXdxXb3xX4xX3xX5xX14xXdexX3xX4xX1xX30xX3xX18xX25xXa4xX2f0xXdxX3xX5xX6xX30xX3xX4cxXc7xX18xX25xX3xXa5xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xX51xX1xX5axX18xX25xX3xX4xX1xX389xX3xX25xXdxXaccxXbxX3xX18xX25xXa4xX2f0xXdxX3xX38xX35xX18xX3xX4xX89xX3xXexX1xX2bbxX3xX18xX1xX4a6xXbxX40xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX4xX2bbxXc7xX4xX3xX7xX7fxX18xX25xX40xX3xXdexX14xX3xX39axX2bbxX6xX3xX4cxX89xX3xX18xX25xXa4xX2f0xXdxX3xX38xX35xX18xX3xX51xX1xX5axX18xX25xX3xX4xX89xX3xXexX1xX2f0xXdxX3xX25xXdxX6xX18xX3xX24xX18xX1xX14xX18xX3xX4xXa4xX3xXb9xXdxX3xX7exX2c7xXexX3xXexX1xXdxXb3xX18xX2cxX40xX3xXexXdxX38exXdexX3xXad0xX18xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xXdexX2c7xXexX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xX34xX89xXdexX2cxX3xXbcxX3xX5axX18xX25xX3xX2e2xX3f1xX3xXb7xX5axX18xX25xX3xX2dexXa4xX2f0xX18xX25xX40xX3xXb7xX1xXaaxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX56bxX139xX3dxX3c3xX3xX34xX2dcxX3xX7b4xXe75xX3xX3dxXdxX18xX1xX3xX7baxXcxX33fxX3xX7b4xXe75xX3xXec0xX18xX1xX7c4xX3xX51xX1x75f3xX18xX25xX3xX4cxX4dxX18xX1xX129xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX30xX38xX36xXaxX12xX3fxX7daxX4xX3xX38xX634xX3xX4cxX6xX18xX25xX3xX4xXf03xX18xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX51xX1xX89xX3xX51xX1xX8dxX18xX40xX3xXexX1xX93xX4xX1xX3xXexX1xX99xX4xX40xX3xX18xX1xXa4xX18xX25xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX18xX802xX3xX5xX39xX4xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX3xX17exX3xXexX1xX93xX18xX25xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX18xX8dxXdexX40xX3xX4cxX7daxX4xX3xX7exXdxXb3xXexX3xX5xX14xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX7xX83xX18xX3xX34xX2bbxX2c7xXexX3xX4cxX2dcxX3xX25xX89xXbxX3xXbxX1xX2fdxX18xX3xX39axX2bbxX6xX18xX3xXexX2fxX5e7xX18xX25xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xX18xX89xXdxX3xX2fxXdxX3f1xX18xX25xX3xXb9xX14xX3xX18xX38exX18xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX89xXdxX3xX4xX1xX2bbxX18xX25xX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xXb9xX14xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX4xX1xX2bbxX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xXexX389xX18xX1xX129xX0xX63xXbxX12xX0xX38xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX3f1xX18xX3xX39axX2bbxX6xX18xX150xX0xX63xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xX2bbxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbcxXexX1xX2bbxXdexX7exXbcxX6xX18xX38xXbcxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7b4xX1xX89xX3xX51xX1xX8dxX18xX3xX38xX30xX3xX83xX18xX1xX3xX1xXa4xXa5xX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb9xXedxX18xX3xXexX4a6xXbxX3xXexX2fxX2bbxX18xX25xX3xX4xX6xX30xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxXaxX3xX1xX2fxX10xeecxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX18xX1xXbcxXexX2fxXdxX63xX51xX1xX30xXbcxX51xX1xX6xX18xXbcxX38xX30xXbcxX6xX18xX1xXbcxX1xX2bbxX30xX18xX25xXbcxX4xX2bbxX6xXbcxX4xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexXbcxX1xX6xXbcxXexXdxX18xX1xXbcxXb9xX6xX18xXbcxXexX6xXbxXbcxXexX2fxX2bbxX18xX25xXbcxX4xX6xX30xXbcxX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX18xX30xX18xX25xXbcxXexX1xX30xX18xXbcxXdexX30xXdxX63xX2xXbexX18dxX18dxX17exX180xX129xX1xXexXdexXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX63xXdexX10xX38xXdxX6xX63xX2xX1b5xX18exX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX180xX63xX2xX18exX180xX38xX18exX2xX1b5xX180xX17exX18exX2xXexX1c3xX1c3xX1b8xX18exXbexX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX38xXdxXb9xX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7b4xX1xX89xX3xX51xX1xX8dxX18xX3xX38xX30xX3xX83xX18xX1xX3xX1xXa4xXa5xX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb9xXedxX18xX3xXexX4a6xXbxX3xXexX2fxX2bbxX18xX25xX3xX4xX6xX30xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxXaxX3xX1xX2fxX10xX19a7xX9xXaxX63xX4xX1xXdxX18xX1xXbcxXexX2fxXdxX63xX51xX1xX30xXbcxX51xX1xX6xX18xXbcxX38xX30xXbcxX6xX18xX1xXbcxX1xX2bbxX30xX18xX25xXbcxX4xX2bbxX6xXbcxX4xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexXbcxX1xX6xXbcxXexXdxX18xX1xXbcxXb9xX6xX18xXbcxXexX6xXbxXbcxXexX2fxX2bbxX18xX25xXbcxX4xX6xX30xXbcxX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX18xX30xX18xX25xXbcxXexX1xX30xX18xXbcxXdexX30xXdxX63xX2xXbexX18dxX18dxX17exX180xX129xX1xXexXdexXaxX12xX7b4xX1xX89xX3xX51xX1xX8dxX18xX3xX38xX30xX3xX83xX18xX1xX3xX1xXa4xXa5xX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xXb7xX30xXb9xXdxX38xXbcxX2xXbexX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb9xXedxX18xX3xXexX4a6xXbxX3xXexX2fxX2bbxX18xX25xX3xX4xX6xX30xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX17exX3xXexX1xX93xX18xX25xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xX18xX8dxXdexX3xX1b5xX18exX1b5xX18exX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX4cxX43xXexX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xX51xX1dxXexX3xX39axX2bbxX83xX3xX51xX1xX93xX3xX4xX6xX30xX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xX25xX89xXbxX3xXbxX1xX2fdxX18xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xXb9xX14xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX2fxXdxX420xX18xX3xX4xX1xX2bbxX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xXexX389xX18xX1xX129xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX38xXdxXb9xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX43xX30xX3xXexXdxX38exX18xX3xX4cxX38exX3xXb9xX27xX18xX25xX3xX4xX1xX1402xX4xX40xX3xXcxX35xX18xX3xX2e2xXc7xX4xX3xX1xXa4xXdfxX18xX25xX3xXexXdfxXdxX3xX34xX2dcxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxX3xX51xXdxX420xX2bbxX3xXdexXedxX2bbxXaxX3xX1xX2fxX10xX19a7xX9xXaxX63xX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX38xX6xX18xX25xX63xXexX6xX30xXbcxXexXdxX10xX18xXbcxX38xX10xXbcxXb9xX2bbxX18xX25xXbcxX4xX1xX6xX4xXbcxXexX6xX18xXbcxX5xX30xX4xXbcxX1xX2bbxX30xX18xX25xXbcxXexX30xXdxXbcxX34xX6xXbcxX18xX30xX18xX25xXbcxXexX1xX30xX18xXbcxXdexX30xXdxXbcxX51xXdxX10xX2bbxXbcxXdexX6xX2bbxX63xX2xXbexX1b5xX180xXbexX17exX129xX1xXexXdexXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX63xXdexX10xX38xXdxX6xX63xX2xX1b5xX18exX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX1b5xX18exX63xX2xX18dxX1b5xX38xX180xX1b5xX1b5xX18dxXbexX18dxX2xXexX1b5xX18dxX1c3xX180xX1b8xX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX38xXdxXb9xX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX43xX30xX3xXexXdxX38exX18xX3xX4cxX38exX3xXb9xX27xX18xX25xX3xX4xX1xX1402xX4xX40xX3xXcxX35xX18xX3xX2e2xXc7xX4xX3xX1xXa4xXdfxX18xX25xX3xXexXdfxXdxX3xX34xX2dcxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxX3xX51xXdxX420xX2bbxX3xXdexXedxX2bbxXaxX3xX1xX2fxX10xX19a7xX9xXaxX63xX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX38xX6xX18xX25xX63xXexX6xX30xXbcxXexXdxX10xX18xXbcxX38xX10xXbcxXb9xX2bbxX18xX25xXbcxX4xX1xX6xX4xXbcxXexX6xX18xXbcxX5xX30xX4xXbcxX1xX2bbxX30xX18xX25xXbcxXexX30xXdxXbcxX34xX6xXbcxX18xX30xX18xX25xXbcxXexX1xX30xX18xXbcxXdexX30xXdxXbcxX51xXdxX10xX2bbxXbcxXdexX6xX2bbxX63xX2xXbexX1b5xX180xXbexX17exX129xX1xXexXdexXaxX12xXcxX43xX30xX3xXexXdxX38exX18xX3xX4cxX38exX3xXb9xX27xX18xX25xX3xX4xX1xX1402xX4xX40xX3xXcxX35xX18xX3xX2e2xXc7xX4xX3xX1xXa4xXdfxX18xX25xX3xXexXdfxXdxX3xX34xX2dcxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxX3xX51xXdxX420xX2bbxX3xXdexXedxX2bbxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX352xX38exX3xXcxX35xX18xX3xX2e2xXc7xX4xX3xX7baxX2e2xXc7xX4xX3xX13xX14xX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7c4xX3xX1xX5axXdexX3xX18xX6xX36xX40xX3xX4xX1xX99xX18xX25xX3xX51xXdxX1dxX18xX3xX4xX93xX4xX3xX4xX5axX18xX25xX3xXexX2fxX3a2xX18xX1xX3xX39axX2bbxX36xX3xXdexX5axX3xX5xXdfxX18xX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xX4cxX2fdxX2bbxX3xXexXa4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX51xX1xX6xX18xX25xX3xXexX2fxX6xX18xX25xX40xX3xX7exX38exX3xXexX1xX1dxX3xXdexXdfxXdxX3xXexX1xX2c7xX36xX3xX4cxXa4xXfbxX4xX3xX1xX1dxXexX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX18xX802xX3xX5xX39xX4xX3xXb9xXa4xXfbxXexX3xX7exX4a6xX4xX3xX4xXaaxX6xX3xX2dexX83xX18xX25xX3xX7exXc7xX3xXb9xX14xX3xX3dxX1xX35xX18xX3xX38xX35xX18xX3xX34xX2dcxX3xX18xX1xX14xX3xX7xX2bbxX7fxXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX2fxX3a2xX18xX1xX3xX180xX3xX18xX8dxXdexX3xX39axX2bbxX6xX129xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX38xXdxXb9xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33fxX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX1xX43xX3xXexX2fdxX18xX25xX3xXa5xX3xXcxXa4xXfbxX18xX25xX3xX7b0xX375xX18xX3xXexX1xX10xX30xX3xX1xXa4xXdfxX18xX25xX3xX4cxX5axX3xXexX1xX4dxXaxX3xX1xX2fxX10xX19a7xX9xXaxX63xX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX38xX6xX18xX25xX63xX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX1xX6xXbcxXexX6xX18xX25xXbcxX30xXbcxXexX2bbxX30xX18xX25xXbcxX7xX30xX18xXbcxXexX1xX10xX30xXbcxX1xX2bbxX30xX18xX25xXbcxX38xX30xXbcxXexX1xXdxX63xX2xXbexX2xX180xX17exX17exX129xX1xXexXdexXaxX12xX0xXdxXdexX25xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX63xXdexX10xX38xXdxX6xX63xX2xX1b5xX18exX63xX18xX10xX177xX7xX63xX1b5xX18exX2xX1b8xX63xX2xX1c3xX2xX38xX2xX1b5xX18exX1c3xX1b5xX18dxX1b8xXexX1baxX1b5xX2xX1b5xX180xX5xX18exX129xX1cdxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX27xX3xX5xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX3dxXcxX3fxX40xX3xXexX43xX30xX3xX7xX39xX3xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX51xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX38xXdxXb9xX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33fxX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX1xX43xX3xXexX2fdxX18xX25xX3xXa5xX3xXcxXa4xXfbxX18xX25xX3xX7b0xX375xX18xX3xXexX1xX10xX30xX3xX1xXa4xXdfxX18xX25xX3xX4cxX5axX3xXexX1xX4dxXaxX3xX1xX2fxX10xX19a7xX9xXaxX63xX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX38xX6xX18xX25xX63xX34xX6xX36xXbcxX38xX2bbxX18xX25xXbcxX1xX6xXbcxXexX6xX18xX25xXbcxX30xXbcxXexX2bbxX30xX18xX25xXbcxX7xX30xX18xXbcxXexX1xX10xX30xXbcxX1xX2bbxX30xX18xX25xXbcxX38xX30xXbcxXexX1xXdxX63xX2xXbexX2xX180xX17exX17exX129xX1xXexXdexXaxX12xX33fxX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX1xX43xX3xXexX2fdxX18xX25xX3xXa5xX3xXcxXa4xXfbxX18xX25xX3xX7b0xX375xX18xX3xXexX1xX10xX30xX3xX1xXa4xXdfxX18xX25xX3xX4cxX5axX3xXexX1xX4dxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX2fxX30xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX33fxX2dcxX3xXcxXa4xXfbxX18xX25xX3xX7b0xX375xX18xX3xX7baxXcxX1xX43xX4xX1xX3xX13xX14xX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7c4xX3xX5xX14xX3xXdexXc7xXexX3xXexX2fxX30xX18xX25xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xX4cxXdxX420xXdexX3xX7xX93xX18xX25xX3xXb9xX38exX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX18xX25xX3xX18xX5axX18xX25xX3xXexX1xX5axX18xX3xXdexXdfxXdxX3xX7baxX3dxXcxX3fxX7c4xX3xXexX2fxX3f1xX18xX3xXexX30xX14xX18xX3xX39axX2bbxX7fxX4xX129xX3xXb7xX1xX3a2xX6xX3xX51xX1xX89xX6xX3xXdexXa5xX3xX2fxX6xX3xX18xX1xX27xX18xX25xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX5axX18xX25xX3xX4xXaaxX6xX3xX2dexX83xX18xX25xX3xX7exXc7xX3xXb9xX14xX3xX3dxX1xX35xX18xX3xX38xX35xX18xX3xXcxXa4xXfbxX18xX25xX3xX7b0xX375xX18xX3xX5xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2fdxX18xX3xX4cxX30xX14xX18xX3xX51xX1dxXexX40xX3xX4cxX3b4xX18xX25xX3xXexX1xX2bbxX4a6xX18xX40xX3xXex4fbdxX3xX4cxX89xX3xX18xX1402xXdexX3xX7exX1402xXexX3xXexX1xX2f0xXdxX3xX4xX375xX40xX3xXb9xXa4xXfbxXexX3xX39axX2bbxX6xX3xXexX1xX93xX4xX1xX3xXexX1xX99xX4xX40xX3xXexX43xX30xX3xX7exXa4xXdfxX4xX3xX4cxXc7xXexX3xXbxX1xX93xX129xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX38xXdxXb9xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX2bbxX5xX12xX0xX38xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX63xX38xXdxXb9xX12xX0xX63xX38xXdxXb9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXec0xX2bbxXexX1xX30xX2fxXaxX12xX139xX93xX3xXcxX35xX18xX0xX63xXbxX12
Bá Tân