Công bố quyết định thành lập Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Sáng 30/7, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tài chính về việc thành lập Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh.
701ex93d5x7570xbb69x87dfxcbc8x10078xfca9xd5f6xX7xbd42xc345x71fexe53axfbcaxe187xX5xd0a1xXaxdca1xee22xbb6ex1030bxa774xX3xd94cx9e7axX3xfb40xd66axf4f2xd91axXexX3xee08x9e5fxX15xX1xX3xXexX1x93dfxX15xX1xX3xX5xd522xXbxX3xeb83xX1xcb67xX3xX18xa18bxX4xX3xb8cbxX1xX28xX3xX15xcacex7b73xX4xX3xXexX1xX22xX3xc13excf03xX3xX30xd7e1xX3x7d5exX15xX1xX0xc18bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1e7xX10xX6xf7cdxXaxX12x9dc2x10232xX15xX16xX3xf022xd0eexX4fx8922x9b37xX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXex8f0bxX15xX1xX3xX5exX28xX3xXcxfb25xX15xX1xX3xXex7dc7xX3xX4xX1x797axX4xX3xX5xba22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4x911dxX6xX3xaf53x8f2exX3xXcxX28xXdxX3xX4xX1x8369xX15xX1xX3x8098x7230xX3xXbcxXdxfbbexX4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xca1cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX32xX61xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXex7ba8xX6xX5xXdxX16xX15xdc21xX3xaaf8xX1cxX7xXexXdx747axX1dxdeaexXaxX12xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX21xX3dxaf96xX4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX2dxXbxX3xXexX1xX10xX32xX3x737bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xf302xc491x7890xX3xX4xXacxX6xX3xXafxXb0xX3xXcxX28xXdxX3xX4xX1xXb8xX15xX1xXecxX3xXcxX1xX10xX32xX3xX21x9afbxX6dxX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xXex10450x86dexX4xX3xXexX1xX1cxXb0xX4xX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX81xX15xX1xX3xX5exX28xX3xXcxX89xX15xX1xX6dxX3xXexX1xX19dxX4xX3xX1xXdxXc1xX15xX3xX15xX1xXdxXc1xfe93xX3xXbcxf8ecxX3xX4xXacxX6xX3xf6c2xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX15xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX19cx7b0bxX15xX3xX21xX22xX6xX3xX18xX28xX15xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xXecxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xaffdxXdxX61xXexX1xX9xXax9f8bxX6axX6axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX18xX32xX19cxX61xX10xX19cxX9xXaxX6axXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX19cxXaxX12xX0xXexX18xX32xX61xX1dxX12xX0xXexX19cxX12xX0xXexX61xX12xX0xX6xX3xX1xX19cxX10xX11axX9xXaxXaxX12xX0xXdxX1d3xX16xX3xX7xX19cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXecxX18xX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXbcxX15xX4fxX15xX10xX213xX7xX4fxX2xd06bxX69xX6axX4fxX2xX6axX294xX61xX15exX2xX69xX69xX6cxX6axX6axXexba52xX15exX6cxX21axX6cxX5xX6axXecxX115xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xb0edxX1d3xX6xX16xX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX19cxX12xX0xXexX19cxX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xf5f1xX46xX15xX1xX3xX21xX35xX32xX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX81xX15xX1xX3xXexa0d5xX15xX16xX3xX1xX32xX6xX3xX4xX1x7c1axX4xX3xX1d3xaedexX15xX16xX3xX18xX6xX15xX3xX5xX46xX15xX1xX3xX21xX35xX32xX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX19cxX12xX0xX4fxXexX18xX32xX61xX1dxX12xX0xX4fxXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX32xX61xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX10dxX6xX5xXdxX16xX15xX113xX3xX115xX1cxX7xXexXdxX11axX1dxX11cxXaxX12xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX5xX28xX3xXexX8exX3xX4xX1xX92xX4xX3xX4xX179xX3xXexX3dxX3xX4xX65xX4xX1xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX15xX1xf14fxX15xX6dxX3xX4xX32xX15xX3xX61xcd38xX1cxX3xX19cxXdxX1efxX15xX16xX3xXbcxX28xX3xX21xX3dxX140xX4xX3xX1d3xca94xX3xXexX28xXdxX3xX1dcxX1xX32x889cxX15xX3xXexX35xXdxX3xX1dcxX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX15xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX4xX3daxXbxX3xXexX81xX15xX1xX3xXbcxX28xX3xX15xX16xX3d1xX15xX3xX1xX28xX15xX16xX3xXexX1xX3dx81a9xX15xX16xX3xX1d3xX35xXdxX3xXexX1xX10xX32xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xXacxX6xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX5xX1cxX2dxXexXecxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX32xX61xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX10dxX6xX5xXdxX16xX15xX113xX3xX115xX1cxX7xXexXdxX11axX1dxX11cxXaxX12xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xXexX1xX92xX4xX3xX21xXdxX3xXbcxX28xX32xX3xX1xX32xX35xXexX3xX21xXb0xX15xX16xX3xX1dcx7356xX3xXexX31axX3xX15xX16xX28xX1dxX3xX2xX4fxX2a4xX4fxX21axX6axX2xX294xXecxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX32xX61xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX10dxX6xX5xXdxX16xX15xX113xX3xX115xX1cxX7xXexXdxX11axX1dxX11cxXaxX12xX64xX6xX1cxX3xX1dcxX1xXdxX3xX21xXdxX3xXbcxX28xX32xX3xX1xX32xX35xXexX3xX21xXb0xX15xX16xX6dxX3xX30xX1xX32xX3xX18xX35xX4xX3xX38xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX22xX3xX45xX46xX3xX30xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX16xX179xXbxX3xXbxX1x7f11xX15xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xXexX19cxaf40xX15xX16xX3xXexX19cxX32xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX65xX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX140xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX15xX16xX3d1xX15xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX15xX1xX28xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX16xXdxc964xX6xX3xX4xX65xX4xX3xX21xX426xX15xX3xXbcxX22xX3xXexX19cxX1efxX15xX3xX21xX22xX6xX3xX18xX28xX15xX6dxX3xX21xdb08xX15xX16xX3xXexX1xcd0fxXdxX3xXexX35xX32xX3xX21xXdxXbdxX1cxX3xX1dcxXdxXc1xX15xX3xXexX1xX1cxX2dxX15xX3xX5xX140xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX65xX4xX3xX21xX426xX15xX3xXbcxX22xX3xXexX1xX1d6xX3xX1xX3dxX3ecxX15xX16xX3xX15xX16xX3d1xX15xX3xX7xX65xX4xX1xX6dxX3xX15xX16xX3dxX59exXdxX3xX61xX3d1xX15xX3xXbcxX28xX3xX4xX65xX4xX3xX61xX32xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX1xX19dxX4xX3xX1xXdxXc1xX15xX3xX4xX65xX4xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX61xX22xX4xX1xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX5xX140xXdxX6dxX3xX21xX3f5xX1d3xX3xX18xX3f5xX32xX3xX6xX15xX3xXexX32xX28xX15xX6dxX3xXexX1cxX1dxXc1xXexX3xX21xX19xXdxXecxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX1cxXexX1xX32xX19cxXaxX12xXcxX1cxX3daxX15xX3xX10dxX3xX64xX65xX15xX16xX0xX4fxXbxX12
Tuấn - Sáng