Vì sao nhiều CLB muốn V.League không có đội xuống hạng?
Giải đấu không có đội xuống hạng chắc chắn sẽ bớt hấp dẫn đi rất nhiều. Nhưng vì sao nhiều CLB vẫn muốn V.League 2020 không có đội xuống hạng?
ce0ax1048ex1440ex143e5x1262dx15864xfd1cxf4b3x15d52xX7x11e0ex14fbbx12a74xfbb2xd53cxf6afxX5x10c40xXax14d38x110b5xdb06xX3xX7xX6x103a7xX3x15db3xX1xXdxf671x10d12xX3x13110x13eabx12f16xX3x150ccxX1ex135fcxX1axX3xX13xe4acxX21xX10xX6x135cexX1exX10xX3xdf0exX1x140c8xX1axX2exX3xX4x14da5xX3x15c5ax118b4xXdxX3x15164xX1exX26xX1axX2exX3xX1x11b69xX1axX2exed24xX0x1358dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113aexX10xX6xf11dxXaxX12xf7c8xXdx15c2dxXdxX3xX3bxdc19xX1exX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX3xX4xX1x14ec6xX4xX3xX4xX1xX83xX1axX3xX7x113afxX3x12aa6xd4c5xXexX3xX1xX66xXbxX3xX5dxce45xX1axX3xX3bxXdxX3x14682xX66xXexX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX2axX3x1129bxX1x13253xX1axX2exX3x13255xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xXaexX97xX1axX3xX24xX1exX26xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3x1212ax13c07xXd1xXd2xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dx14ae8xXaxX12xX20xX1exX3cxX4xX3xX1x12499xXbxX3xXexX9dxf789xX4xX3xXexX1exX100xe3bdxX1axX3xX1xX34xX24xX3x10b41xX2xX4bxX11bxX3xX2exXdxe45dxX6xX3xX20xX34xX1axX2exX3xXexX100xX3xX20xf6acxX3xXbxX1x13284xX1axX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bx11050xX3xX20xX1xX1exX100xddc1xX1axX3xX1axX2exX1xXdx1360fxXbxX3xX13xXdxX148xXexX3xXa8xX6xX24xX3xfe99xX13xe901xda74xf39exX3xXaexeb0fxX3xX4xX13bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX3bx15806xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX3bxXdxX3xXexX8fxXdxX3xX24xX3cxXexX3xX2exXdxX62xXdxX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXexX1xX26xX1axX2exX3xX1axX1xX66xXexX3xX4xX1xX18xX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX2axX3xXcxX1exX100xX3xX1axX1xXdxX141xX1ax14debxX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX3bxX166xX3xX8exX15bxX100xX3xXex111a7xX3xX24xX18xX1axX2exX3xX24xX1exX26xX1axX3xX24x15cc8xX6xX3xX2exXdxX62xXdxX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX9dxX2exXdxX1axd380xX3xXd1xXbxX3fxX3xX6xX1exXexX18xf743xXaxX12xX0xXexX8exX18xX5dxX100xX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX1axXexX10xX9dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX1axXexX10xX9dxXaxX12xX0xXdxX24xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX20xX10xX1axXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXax11924xXdxX5dxXexX1xX203xX3x13afbxX2xd795xXbxX3fxX20dxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX203xX3x11136xX2xXd2xXbxX3fxX20dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX2axX8exX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axXaexX1axX4bxX1axX10xX25fxX7xX4bxXd1xXd2xX2xX11bxX4bxX2xXd2xe2a6xX5dxX11bxX2xXd2xX2xX268xX275xXd1xXexX268xX29fxXd1xX268xX266xX5xXd2xX2ax1410cxXbxX2exX49xX9dxX9x129f8xXd1xX2b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX1exX26xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX9dxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXa8xX6xX24xX3xdf89x10901xX1axX1xX3xX154xX13bxX18xX3xXaexX15bxX1axX2exX158xX3xXaexX15bxX3xX5axX15bxX3xXcx141cbxX1axX1xX3xX5xX15bxX3xXd1xX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xX7xX26xX3xX1axX1xX122xX1axX2exX3xX20xX21xX22xX3xX3bxX1dxX3xX1axX2exX1xX32bxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX2axX3x12476xX1axX1xX203xX3x13625xXdxX1axX1xX3xX20xX1xXdxX114xX1axX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX9dxX12xX0xX4bxXexX8exX18xX5dxX100xX12xX0xX4bxXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xX32ax11a50xX100xX3xX9dx15814xX3xX9dxX15bxX1axX2exX3xX5xX15bxX3xX24xX3cxXexX3xX32xXdxX114xX1axX3xX1axX2exX1xX32bxX3xX3bxX13bxX1axX2exX3xX5xXaaxX1exX3xXexX3cbxX24xX1a5xX3xX8ex11171xXdxX3xX2exXdxX62xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX3xX7xX8cxX3xX32xX1xX39xX3xXexX1xX1exX3xX1x135efxXexX3xX1axX2exXaax12f82xXdxX3xX1xX3cbxX24xX3xX24xX3cxX1a5xX3xX4xX39xX3xX1axX2exX1exX100xX3xX4x1032fxX3xX32xX1xXdxX114xX1axX3xX4xX13bxX4xX3xXexX9dxd011xX1axX3xX3bxX66xX1exX3xXaexX15bxX3xX4xX62xX3xX24xX1c6xX6xX3xX2exXdxX62xXdxX3xXexX9dxX3f6xX3xX1axX141xX1axX3xX32x14b7fxX24xX3xX1xX66xXbxX3xX5dxX97xX1axX2axX3xf5f9xX1xXdxX3xX4xX1xX66xXexX3xX5xXaaxf70bxX1axX2exX3xX4xX13bxX4xX3xXexX9dxX44exX1axX3xX3bxX66xX1exX3xX3bxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX1a5xX3xX1axX2exXaaxX42cxXdxX3xX8exX32bxX3xX62xX1axX1xX3xX1xXaaxX3f6xX1axX2exX3xX3bxX132xX1exX3xXexXdxX141xX1axX3xX7xX8cxX3xX5xX15bxX3xX4xX13bxX4xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xX13xX44exX100xX3xXexX46xXdxX3xX7xX6xX18xX3xX1xX109xX3xXaexX97xX1axX3xX3bxX1dxX3xX3fxX1exX66xXexX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xXcxX1x10391xX3xX1axX1xX66xXexX1a5xX3xX3bxX1dxX3xX3fxX1exX66xXexX3xX1axX15bxX100xX3xX2exXdxX426xXbxX3xX4xX13bxX4xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4x149edxX1axX3xX4xX1xX32bxX1exX3xX13bxXbxX3xX5xX10exX4xX3xXexX1xX15bxX1axX1xX3xXex14965xX4xX1xX2axX3xXcxX1xX10xX18xX3xXexX14xX24xX3xX1xXdx145b6xX1exX3xX4xcee4xX6xX3xe068xXdxX1axX2exX3xX1a5xX3xX4xX13bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX3bxXaaxX6xX3xX9dxX6xX3xX3bxX1dxX3xX3fxX1exX66xXexX3xX1axX15bxX100xX3xX3bxX1dxX1exX3xX1ax13fa0xX24xX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xX1axX1xX39xX24xX3xX4xX39xX3xX1axX2exX1exX100xX3xX4xX440xX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX3xX2exfc59xX24xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX1a5xX3xef8cxX21xXa8x13950xX1a5xX3xX32axX15bxX3xXa8x12ab2xX1axX2exX3xXaexX15bxX3xXa8xX6xX24xX3xX32axX32bxX1axX1xX2axX3xX11bxX3xX3bxX3cxXdxX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xX7xX26xX3xX1axX15bxX100xX3xX3bxX6xX1axX2exX3xX1axX5b4xX24xX3xX3f6xX3xX1axX1xX39xX24xX3xX4xX1exX26xXdxX3xX8exX62xX1axX2exX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xX32xX1xXdxX3xX5e5xX21xXa8xX5e8xX3xX4xf17bxX1axX2exX3xX4xX1x12d1axX3xX3fxX114xXbxX3xX1xX46xX1axX2exX3xX266xX1a5xX3xXexX1xX1exX3cxX4xX3xX1axX1xX39xX24xX3xXexX1xX10exX4xX3xX5xX10exX4xX3xX100xX114xX1exX3xXaexX15bxX3xX3bxX166xX3xX24xX66xXexX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xXexX9dx12009xX3xX4xX3cxXexX3xX24xX1c6xX6xX3xX1axX15bxX100xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX3xX7xX8cxX3xX2exXdxX426xXbxX3xX4xX13bxX4xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xX100xX114xX1exX3xX100xX141xX1axX3xXexX3cbxX24xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX1a5xX3xX4xX58axX1axX2exX3xX4xX26xX3xX5xX10exX4xX3xX5xXaaxX484xX1axX2exX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xX1ax12b51xX24xX3xX1axX6xX100xX2axX3xX5axX109xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xXbxX1xX62xXdxX3xX5xX18xX3xX5xX83xX1axX2exX3xX4xX1xX1exX100xX148xX1axX3xXexX1xX15bxX1axX1xX3xXexX576xX4xX1xX3xXaexX15bxX3xX7xX8cxX3xX4xX3f6xXdxX3xX24xX3f6xX3xX1xX440xX1axX3xXaexX8fxXdxX3xX4xX13bxX4xX3xXbxX1xXaaxX440xX1axX2exX3xX13bxX1axX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xX24xX15bxX3xX13xX156xX157xX3xX7xX83xXbxX3xX3fxX114xXbxX3xXaexX15bxX18xX3xXexX1xX42cxXdxX3xX2exXdxX6xX1axX3xXexX8fxXdxX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xXcxX1xX533xX3xX1xX6xXdxX1a5xX3x15469xX1exX6xX1axX3xXexX9dxX109xX1axX2exX3xX1xX440xX1axX1a5xX3xX32xX1xXdxX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX560xX1axX3xX13bxXbxX3xX5xX10exX4xX3xXexX1xX15bxX1axX1xX3xXexX576xX4xX1xX1a5xX3xX4xX13bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX7xX8cxX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX132xX1axX3xX5dxX1exX100xX3xXexX9dxX14xX3xX1xX484xXbxX3xX3bxX5d9xX1axX2exX3xXaexX8fxXdxX3xX1axX1xX39xX24xX3xX1axX2exX18xX46xXdxX3xX8exXdxX1axX1xX3xXaexX15bxX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX3xX1axX1xX44exXbxX3xXexX32bxX4xX1xX2axX3xXa8xX1xX39xX24xX3xX1axX15bxX100xX3xXaexX26xX1axX3xX5xX15bxX3xX1axX2exX1exX5d9xX1axX3xX1axX1xX3cbxX1axX3xX5xX10exX4xX3xX79cxX1exX6xX1axX3xXexX9dxX109xX1axX2exX3xX3f6xX3xX4xX13bxX4xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xX1axX1xX1b9xX1a5xX3xX3bxX62xX24xX3xX8exX62xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX24xX67bxX4xX3xXexXdxX141xX1exX3xXexX9dxX67bxX3xX1xX46xX1axX2exX3xX4xX58axX6xX3xX20xX21xX22xX2axX3xX479xX1xXdxX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX132xX1axX3xXexX9dxX67bxX3xX1xX46xX1axX2exX1a5xX3xX4xX13bxX4xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xX7xX8cxX3xX4xX83xXexX3xX2exXdxX62xX24xX3xX1xX18x1321dxX4xX3xX4xX1xX66xX24xX3xX5dxX533xXexX3xX1xX484xXbxX3xX3bxX5d9xX1axX2exX3xXaexX8fxXdxX3xX1axX2exX18xX46xXdxX3xX8exXdxX1axX1xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xX13xX8fxXdxX3xX24xX533xX4xX3xX5xXaaxX440xX1axX2exX3xXexX9dxX1exX1axX2exX3xX8exX14xX1axX1xX3xX268xX2axXd2xXd2xXd2xX3xe2d2xX5e5x1462dxX4bxXexX1xX13bxX1axX2exX3xX4xX1xX18xX3xX24xX3cxXexX3xX1axX2exX18xX46xXdxX3xX8exXdxX1axX1xX1a5xX3xX4xX13bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX39xX3xXexX1xX586xX3xXexXdxX114xXexX3xX32xXdxX148xX24xX3xX32xX1xX18xX62xX1axX2exX3xXd1xXd2xX2axXd2xXd2xXd2xX3xX90dxX5e5xX90fxX3xX24xdf81xXdxX3xXexX1xX13bxX1axX2exX3xX32xX1xXdxX3xX4xX83xXexX3xX1xX484xXbxX3xX3bxX5d9xX1axX2exX3xXaexX8fxXdxX3xX11bxX3xX1axX2exX18xX46xXdxX3xX8exXdxX1axX1xX3xXaexX15bxX3xX24xX3cxXexX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX3xX1axX1xX44exXbxX3xXexX32bxX4xX1xX2axX3xXa8xX1xX3cbxX1axX3xX5xX141xX1axX3xX4xX62xX3xX24xX1c6xX6xX3xX2exXdxX62xXdxX1a5xX3xX3bxX39xX3xX7xX8cxX3xX5xX15bxX3xX4xX18xX1axX3xX7xX26xX3xX9dxX66xXexX3xX5xX8fxX1axX3xXaexX8fxXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axX1xX1b9xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX9dxX2exXdxX1axX203xX3xXd1xXbxX3fxX3xX6xX1exXexX18xX20dxXaxX12xX0xXexX8exX18xX5dxX100xX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX1axXexX10xX9dxXaxX12xX0xXdxX24xX2exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX2axX8exX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axXaexX1axX4bxX1axX10xX25fxX7xX4bxXd1xXd2xX2xX11bxX4bxX2xXd2xX29fxX5dxX11bxX2xXd2xX2xX2b7xX275xX268xXex11d0exXa52xXa52xX268xX5xX2xX2axX2b1xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX1exX26xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX9dxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX479xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX1a5xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX7xX8cxX3xX4xX83xXexX3xX1xX484xXbxX3xX3bxX5d9xX1axX2exX3xX1xX18xX8b5xX4xX3xX2exXdxX62xX24xX3xX5xXaaxX440xX1axX2exX3xXaexX8fxXdxX3xX1axX1xX39xX24xX3xX1axX2exX18xX46xXdxX3xX8exXdxX1axX1xX3xXaexX15bxX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX3xX1axX1xX44exXbxX3xXexX32bxX4xX1xX2axX3xX38bxX1axX1xX203xX3xX390xXdxX1axX1xX3xX20xX1xXdxX114xX1axX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX9dxX12xX0xX4bxXexX8exX18xX5dxX100xX12xX0xX4bxXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12x1482cxXbxX3xX5xX10exX4xX3xXexX15bxXdxX3xX4xX1xX576xX1axX1xX3xX3bxX6xX1axX2exX3xX3bx121e0xX3xX1axX8b5xX1axX2exX3xX5xX141xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX5xX15bxX3xX9dxX66xXexX3xX5xX8fxX1axX2axX3xX5axX6xXdxX3xXexX1xX13bxX1axX2exX3xX79cxX1exX6xX1a5xX3xX1xX109xX3xX3bxX166xX3xX5xXdxX141xX1axX3xXexX67bxX4xX3xXbxX1xX62xXdxX3xXexX9dxX62xX3xX5xXaaxX440xX1axX2exX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX1a5xX3xX13bxXbxX3xX5dxX67bxX1axX2exX3xX4xX1xX114xX3xX3bxX3cxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX18xX46xXexX1a5xX3xX702xX1axX3xX1exX26xX1axX2exX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xXexX1xX42cxXdxX3xX2exXdxX6xX1axX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX2axX3xX22xX8fxXexX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xX3bxX5d9xX1axX2exX3xX1xX6xX100xX3xX3bxX5d9xX1axX2exX3xX66xX100xX3xX5xX15bxX3xXaaxX1exX3xXexXdxX141xX1axX3xX4xX1xX1exX1axX2exX3xX4xX58axX6xX3xX4xX13bxX4xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xXexX1xX42cxXdxX3xX3bxXdxX586xX24xX3xX1axX15bxX100xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xX20xX1xXdxX6xX3xX7x11362xX3xXaexX8fxXdxX3xX58dxXdxX1axX2exX1a5xX3xX5axX21xX13xX3xXa8xX2exX1exX100xf09cxX1axX3xX13xX702xX1axX3xX5e5x121b2xX3xX4xX58axX6xX3xXa8xX6xX24xX3xX32axX32bxX1axX1xX3xXexX1xe550xX6xX3xX1axX1xX44exX1axX203xX3x11642xX32axX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xXexX1xX14xX3xXexXdxX1dxX1axX3xXexX1xXaaxX3f6xX1axX2exX3xX4xX1xX83xX4xX3xX4xX1xX83xX1axX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX2axX3xXa8xX1xXaaxX1axX2exX3xXexXdxX1dxX1axX3xX5xXaaxX440xX1axX2exX3xXaexX15bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX18xX46xXexX3xX4xX58axX6xX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX3xXaexX97xX1axX3xXbxX1xX62xXdxX3xX5dxX1exX100xX3xXexX9dxX14xX3xX8exX14xX1axX1xX3xXexX1xXaaxX42cxX1axX2exX2axX3xX20xX1xX426xX1axX2exX3xXexX34xXdxX3xX4xX39xX3xXaexX46dxX3xX24xX1c6xX6xX3xX3bxX166xX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xX20xX32axX13xX3xX3bxX702xX1axX2exX3xX32xd8d4xX3xX1xX114xXexX3xX1axX1xXaaxX1axX2exX3xX4xX63dxX1axX2exX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xXbxX1xX13bxXexX3xX1xX15bxX1axX1xX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xXaexX14xX3xX4xX560xX1axX3xXbxX1xX62xXdxX3xXexX9dxXcb7xX3xXexXdxX1dxX1axX3xX4xX58axX6xX3xX1xX6xXdxX3xXaexX560xX1axX2exX3xX3bxX132xX1exX3xXexXdxX141xX1axX2axX3xXa8xX1xX122xX1axX2exX3xX3bxXdxX1dxX1exX3xX1axX15bxX100xX3xX62xX1axX1xX3xX1xXaaxX3f6xX1axX2exX3xX9dxX66xXexX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xXexX8fxXdxX3xXexX15bxXdxX3xX4xX1xX576xX1axX1xX3xX4xX58axX6xX3xX20xX21xX22xec3cxX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX18xX5dxX100xXaxX12xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX3xX4xX560xX1axX3xX24xX6xX1axX2exX3xXexX8fxXdxX3xX24xX3cxXexX3xX5xX484xXdxX3xX576xX4xX1xX3xX32xX1xX13bxX4xX2axX3xX32axX39xX3xX7xX8cxX3xX5xX15bxX3xX4xX440xX3xX1xX3cxXdxX3xX4xX1xX18xX3xX4xX13bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX7xd683xX3xX5dxX67bxX1axX2exX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX3xXexX9dxXc8axX3xX1xX440xX1axX2axX3xXa8xX1xX122xX1axX2exX3xX4xX132xX1exX3xXexX1xX58axX3xXaexX26xX1axX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xXaexX14xX3xX13bxXbxX3xX5xX10exX4xX3xXexX1xX15bxX1axX1xX3xXexX576xX4xX1xX3xX1axX6xX100xX3xX7xX8cxX3xX4xX39xX3xX4xX440xX3xX1xX3cxXdxX3xXaexX15bxX18xX3xX7xX3cbxX1axX2axX3xX32axX3cbxX100xX3xX7xX8cxX3xX5xX15bxX3xX5dxX32bxXbxX3xX24xX6xX100xX3xX1xXdxX114xX24xX3xX4xX39xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX1axX1xX3cbxX1axX3xX7xX10exX3xXexX9dxXc8axX3xX1axX1xXaaxX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX1a5xX3xXa8xX6xX24xX3xX32axX32bxX1axX1xX1a5xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1xX6xX100xX3xX5axX5e8xX60xX21xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX9dxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX141xX1axX3xX79cxX1exX6xX1axX203xX0xX4bxX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x150e8xXexX1xX1exX24xX8exXf87xX6xX1axX5dxXf87xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX5ax11f3fxXa8xX5axX3xXcxX5ax136d4xX20xX203xX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xXexX9dxX141xX1axX3xX7xX3cbxX1axX3xX1axX1xX15bxX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xXaxX3xX1xX9dxX10xdbabxX9xXaxX4bxX4xX5xX8exXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxX4xX1xXdxX1axX1xXf87xXexX1xX1exX4xXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xXf87xX5dxX1exX18xX4xXf87xXexX1xXdxXf87xX5dxX6xX1exXf87xXexX9dxX10xX1axXf87xX7xX6xX1axXf87xX1axX1xX6xXf87xXexX6xXdxXf87xXaexXf87xX5xX10xX6xX2exX1exX10xX4bxX2xX29fxX2b7xX266xX275xX11bxX2axX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4bxX24xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXd1xXd2xX4bxX1axX10xX25fxX7xX4bxXd1xXd2xXd2xX29fxX4bxX2xX11bxX2b7xX5dxX2xXd2xX2b7xX11bxX2xX2xX29fxXexXd1xX266xXa52xX268xX5xX11bxXf87xX7xX6xX1axXf87xXaexX6xX1axXf87xX5dxX18xX1axX2exXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX2axX2b1xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX1exX26xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXaexX12xX0xX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX5axXfa8xXa8xX5axX3xXcxX5axXfaexX20xX203xX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xXexX9dxX141xX1axX3xX7xX3cbxX1axX3xX1axX1xX15bxX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xXaxX3xX1xX9dxX10xXfefxX9xXaxX4bxX4xX5xX8exXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxX4xX1xXdxX1axX1xXf87xXexX1xX1exX4xXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xXf87xX5dxX1exX18xX4xXf87xXexX1xXdxXf87xX5dxX6xX1exXf87xXexX9dxX10xX1axXf87xX7xX6xX1axXf87xX1axX1xX6xXf87xXexX6xXdxXf87xXaexXf87xX5xX10xX6xX2exX1exX10xX4bxX2xX29fxX2b7xX266xX275xX11bxX2axX1xXexX24xXaxX12xX20xX5axXfa8xXa8xX5axX3xXcxX5axXfaexX20xX203xX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xX3bxXaaxX484xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xXexX9dxX141xX1axX3xX7xX3cbxX1axX3xX1axX1xX15bxX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX5axX34xX24xX3xX1axX6xX100xX3xX154xXd1xX2b7xX4bxXd1xX158xX1a5xX3xX13xX156xX157xX3xX3bxX166xX3xXbxX1xX13bxXexX3xX3bxXdxX3xXexX1xX34xX1axX2exX3xX8exX13bxX18xX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX46dxXbxX3xX20xX21xX22xX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bxX13bxX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xX7xXe68xX3xX5dxX67bxX1axX2exX3xX7xX3cbxX1axX3xXaexX44exX1axX3xX3bxX3cxX1axX2exX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xX5xX15bxX24xX3xX7xX3cbxX1axX3xX1axX1xX15bxX3xX4xX58axX6xX3xX3bxX3cxXdxX3xX8exX39xX1axX2exX3xXcc0xXa8xX426xXdxX3xX5axX5d9xX1axX2exXdf4xX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xXexX1xX42cxXdxX3xX2exXdxX6xX1axX3xX4xX1xX42cxX3xX1xX18xX15bxX1axX3xXexX1xXdxX148xX1axX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX46xX1axX2exX3xX24xX67bxX4xX3xX4xX560xX1axX3xXexX1xXdxX114xX1exX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXaexX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9dxX67bxX3xX1xX46xX1axX2exX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX1a5xX3xX24xX67bxX4xX3xXexXdxX141xX1exX3xX4xX58axX6xX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xXaxX3xX1xX9dxX10xXfefxX9xXaxX4bxX4xX5xX8exXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxXexX9dxX1exXf87xX1xX6xX1axX2exXf87xXaexXf87xX5xX10xX6xX2exX1exX10xXf87xX24xX1exX4xXf87xXexXdxX10xX1exXf87xX4xX1exX6xXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxX2xX29fxX2b7xX268xX268xX2b7xX2axX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4bxX24xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXd1xXd2xX4bxX1axX10xX25fxX7xX4bxXd1xXd2xXd2xX2b7xX4bxX2b7xX268xX5dxX268xX2xX2b7xXd1xX29fxXd2xX275xXexX266xX29fxX266xXd1xX2b7xX5xXd2xX2axX2b1xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX1exX26xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXaexX12xX0xX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9dxX67bxX3xX1xX46xX1axX2exX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX1a5xX3xX24xX67bxX4xX3xXexXdxX141xX1exX3xX4xX58axX6xX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xXaxX3xX1xX9dxX10xXfefxX9xXaxX4bxX4xX5xX8exXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxXexX9dxX1exXf87xX1xX6xX1axX2exXf87xXaexXf87xX5xX10xX6xX2exX1exX10xXf87xX24xX1exX4xXf87xXexXdxX10xX1exXf87xX4xX1exX6xXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxX2xX29fxX2b7xX268xX268xX2b7xX2axX1xXexX24xXaxX12xXcxX9dxX67bxX3xX1xX46xX1axX2exX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX1a5xX3xX24xX67bxX4xX3xXexXdxX141xX1exX3xX4xX58axX6xX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXa8xX1xX42cxX3xX5xX15bxX24xX3xXexX26xXexX3xX4xX34xX1axX2exX3xXexX13bxX4xX3xX4xX1xX1ex13e1fxX1axX3xX8exX32bxX3xXexX9dxX18xX1axX2exX3xXexX1xX42cxXdxX3xX2exXdxX6xX1axX3xX79cxX1exX6xX1a5xX3xX20xX21xX22xX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bxX13bxX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xX154xX5axX21xX5axXcxX158xX3xXf87xX3xXexX3cbxX1axX3xX8exXdxX1axX1xX3xX4xX58axX6xX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xX3bxX6xX1axX2exX3xXexXdxX1axX3xXexXaaxX3f6xX1axX2exX3xXaexX15bxX18xX3xX24xX67bxX4xX3xXexXdxX141xX1exX3xXexX9dxX67bxX3xX1xX46xX1axX2exX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXaexX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX32bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xX20xX21xX22xX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bxX13bxX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xXaxX3xX1xX9dxX10xXfefxX9xXaxX4bxX4xX5xX8exXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxX5xXdxX4xX1xXf87xXexX1xXdxXf87xX5dxX6xX1exXf87xX4xX5xX8exXf87xX8exX18xX1axX2exXf87xX5dxX6xXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xXf87xXexX6xXdxXf87xXaexXf87xX5xX10xX6xX2exX1exX10xXf87xXd1xXd2xXd1xXd2xX4bxX2xX29fxX275xX266xXd2xX29fxX2axX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4bxX24xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXd1xXd2xX4bxX1axX10xX25fxX7xX4bxX2xXa52xX268xX2xX4bxX2xX11bxX2b7xX5dxX268xX2xX29fxX268xX11bxX275xXd1xXexX29fxX29fxX2xX266xX2b7xX5xXd2xX2axX2b1xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX1exX26xX1axX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xX32xX1xX34xX1axX2exX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1exX26xX1axX2exX3xX1xX46xX1axX2exX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXaexX12xX0xX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX32bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xX20xX21xX22xX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bxX13bxX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xXaxX3xX1xX9dxX10xXfefxX9xXaxX4bxX4xX5xX8exXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xX4bxX5xXdxX4xX1xXf87xXexX1xXdxXf87xX5dxX6xX1exXf87xX4xX5xX8exXf87xX8exX18xX1axX2exXf87xX5dxX6xXf87xX1xX18xX1axX2exXf87xX5xXdxX1axX1xXf87xX1xX6xXf87xXexXdxX1axX1xXf87xXexX6xXdxXf87xXaexXf87xX5xX10xX6xX2exX1exX10xXf87xXd1xXd2xXd1xXd2xX4bxX2xX29fxX275xX266xXd2xX29fxX2axX1xXexX24xXaxX12xX21xX32bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xX20xX21xX22xX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bxX13bxX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX9dxX18xX1axX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX20xX1xXdxX3xXexXdxX114xXexX3xX5xX32bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX66xX1exX3xX4xX58axX6xX3xX20xX21xX22xX3xX22xX39xX1axX2exX3xX3bxX13bxX3xX5axX5d9xX1axX2exX3xX21xX340xX1axX1xX3xX5axX15bxX3xXcxX340xX1axX1xX3xXexX46xXdxX3xX13xX2axX21xX10xX6xX2exX1exX10xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xXexXcb7xX3xXaexX560xX1axX2exX3xX2xX3xX3bxX114xX1axX3xXaexX560xX1axX2exX3xX2xX11bxX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXaexX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX1exX5xX12xX0xX5dxXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9dxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXaexX12xX0xX4bxX5dxXdxXaexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5e5xX18xX1exX9dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX58dxXdxX1axX2exX0xX4bxXbxX12