Phủ sóng di động toàn bộ lãnh thổ, vùng biển Việt Nam
Ngày 4/8, tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ấn nút khai trương dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S, phủ sóng toàn bộ lãnh thổ, vùng biển của Việt Nam.
6c56xb7a2x8f0cxcc98xf7c5x851bx71abxc71bxf41fxX7x7d38x7a4dxc1ddx85f6xf131xb70dxX5xf998xXaxa0bfxe061xX1xa69exX3xX7xd676xf8f3xdea7xX3xa6bcxXdxX3xd80dxa2a7xX19xX1axX3xXexba93x9c40xX19xX3x8f72xX20xX3xX5xb654xX19xX1xX3xXexX1x8f1bxeb16xX3xa561x6eb1xX19xX1axX3xX29xXdxb36bxX19xX3xbe33xXdxf7edxXexX3xa49dxX6x99f8xX0xe5eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfaa1xX10xX6xX1cxXaxX12xX45xX1axX26x7fc1xX3xbd21xX49x72e7xX34xX3xXexed2axXdxX3xXexX1x7479xX47xX3xX36xX26xX3xX5xX26xX47xX3xX36xXdxX42xX4xX3xXexfc5dxXdxX3xXcxd03bxXbxX3xX1fxX25xX26xX19xX3xf110xda77x84cfxX3xX4xX1x9409xX19xX1xX3xX40xXdxed90xX19xX3xXexX1xf1a7xX19xX1axX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX6xX47xX3xcc01xX40xX45xX13xXcx8f5fxX34xX3xXcxX1xX15xX3xXexX8bxX69xX19xX1axX3xdb8cxX1xX90xX19xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX45xX1axX8cxX61xX96xX19xX3x7875xX8cxdf09xX19xX3xX13xX1x7206xX4xX3xX1fxX2dxX3x989cxX19xX3xX19xXd2xXexX3xe222xX1xX6xXdxX3xXexcbd2xX8bxa39axX19xX1axX3xX1cxe0b8xX4xX1xX3xX36xed20xX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10x8f74x72adxX34xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX25xX26xX19xX3xX29xX20xX3xX5xX2dxX19xX1xX3xXexX1xX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX29xXdxX3dxX19xX3xX4xX15xX6xX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX6xX47xc3e7xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX8axX25xd905xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXe5xXaxX12xX0xXexX29xX25xX1cxX61xX12xX0xXexXe5xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexcaf5xX3x89ffxX65xX185xXbxX159x740dxXaxX12xX0xXexX1cxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX183xX3xX185xX65xX185xXbxX159xX18axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX8cxX3xX7xX25xX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX1cxX25xX19xX1axX3xXexX25xX6xX19xX3xX29xX25xX3xX5xX6xX19xX1xX3xXexX1xX25xX3xX36xX8cxX19xX1axX3xX29xXdxX10xX19xX3xX36xXdxX10xXexX3xX19xX6xX47xXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX141xX29xX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xX141xX36xX19xX49xX19xX10xc394xX7xX49xX2xc7c5xX185xX2xX49xX2x7840xX215xX1cxX63xX2xX63xXexX185xX63xX185xbbdaxX5xX21axX141xd766xXbxX1axXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX1cxX12xX0xX49xXexXe5xX12xX0xXexXe5xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX183xX3xX2xX185xX141xX2xXbxX159xX18axXaxX12xX0xXexX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX10xX7xX4xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX183xX3xX2xX185xX141xX2xXbxX159xX18axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX8bxX69xX19xX1axX3xX45xX1axX8cxX61xX96xX19xX3xXcbxX8cxXcdxX19xX3xX13xX1xXd2xX4xX3xXbxX1xd2c9xXexX3xX29xXdxX3dxX8cxX3xXexX7exXdxX3xX29xX8cxX33xXdxX3xX5xX96xX141xX3xc7e6xX19xX1xX183xX3xX40xd8ffxX13xX49x71e3xX8cxX6xX19xX1axX3xX58xXdxd8acxX8cxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX1cxX12xX0xX49xXexXe5xX12xX0xX49xXexX29xX25xX1cxX61xX12xX0xX49xXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX3xX5xX26xX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX3xX36xX69xXdxX3xX36xX37xX19xX1axX3xXbxX1xX15xX3xXe5xX20xX19xX1axX3xX5x8aa8xX19xX3xX1fxX2d9xX19xX3xe5fdxX49xX185xX3xXexX1xX2d9xX3xX1axXdxX69xXdxX3xX36xX26xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX2xX21axX21axa350xX3xXexX25xX26xX19xX3xX29xX20xX3xX36xX37xX19xX1axX3xXexXe5x884axXdxX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX29xXdxX3dxX19xX34xX3xX29xXdxX352xX19xX3xX1axXdxX69xXdxX3xX1xb077xXdxX3xX1fxX3a0xX25xX3xX4xX15xX6xX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX6xX47xX141xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xX40xX69xXdxX3xXexX1xXdxX2d9xXexX3xX29xXecxX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX36xX26xX3xX7xXdxX47xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX3xXexXe5xX3a0xX3xX7xX6xX8cxX3xX1fxX2dxX3xX1fxX6exX19xX1axX3xXdfxa6b7xX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX34xX3xXdfxX1xX2b3xX4xX1xX3xX1xX26xX19xX1axX3xX4xX18xX3xXexX1xX3dxX3xX1cxX96xX3xX1cxX26xX19xX1axX3xXexX1x96d2xX4xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xXexX1xX25xX7exXdxX34xX3xX19xX1x767dxX19xX3xXexXdxX19xX34xX3xX10dxec6fxX10dxX34xX3xX1fxXecxX19xX1xX3xX36xXecxX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xXa8xX2cexX13xX10dxXadxX34xX3xX29xX3a0xX25xX3xX1fxX3a0xX47xX3xXexX1xX9bxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX5xXdxX352xX19xX3xX5xX7exX4xX3xXexX7exXdxX3xX29xXd8xXexX3xX4xe04cxX3xX19xXe7xXdxX3xX1fxXcdxX8cxX34xX3xXdfxX1xX9bxX19xX1axX3xX1axXdxX69xXdxX3xX1xX7exX19xX3xXdfxX1xX9bxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX19xX3xX36xX26xX3xXdfxX1xX25xX3a0xX19xX1axX3xX4xX2b3xX4xX1xX34xX3xXdfxX1xX9bxX19xX1axX3xX29xXecxX3xXbxX1xXf1xX3xXexX1xX8cxX20xX4xX3xX36xX26xX25xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1fxXdx7706xX8cxX3xXdfxXdxX42xX19xX3xX4xXe7xX3xX7x92eexX3xX1xX7exX3xXex70c7xX19xX1axX34xX3xXexX1xX386xXdxX3xXexXdxX2d9xXexX34xX3xX1fxXecxX6xX3xX5xX408xX141xX3x6e50xXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX19xX26xX61xX3xX1axXdxXd2xXbxX3xX1axXdxX3a0xX47xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX90xX3xX5xXdxX352xX19xX3xX5xX7exX4xX3xX159xX8cxX61xX352xX19xX3x8996xX8cx9683xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX159xX8cxX54bxX19xX1axX3xX4xX1xbfabxX3xX4x6ea3xX19xX3xX2xX49xX359xX3xX7xX25xX3xX36xX69xXdxX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX1fxXdxX42xX19xX3xXexX1xX25xX7exXdxX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xX61xX141xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12x71bcxX45xX1axX8bxX386xXdxX3xXexX6xX3xX1xX6xX61xX3xX19xX18xXdxX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX6xX47xX3xXexX6xX47xX3xX7xXe7xX19xX34xX3xXexX4a0xX3xX1xX3a0xXdxX34xX3xX19xX1xXd8xXexX3xXbxX1xX504xX19xX3xX1fxXdxX4f2xX19xX18axX3xXe5xX8cxX20xX19xX1axX3xX4xX1xX55axX3xX4xX18xX3xX47xX20xXexX3xXbxX1xX504xX19xX34xX3xX4xX55dxX19xX3xX29xX6xX3xXbxX1xX504xX19xX3xX5xX26xX3xX19xXd2xXdxX3xXe5xd1c0xX19xX1axX34xX3xX29xX54bxX19xX3xXbxX1xX504xX19xX3xX5xX26xX3xX29xXdxX3dxX19xX3xX1fxX3a0xX25xX34xX3xX19xX352xX19xX3xXdfxX1xX18xX3xX4xX18xX3xXexX1xX3dxX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX25xX26xX19xX3xX29xX20xX141xX3xXcxX9bxXdxX3xX1fxX2b3xX19xX1xX3xX1axXdxX2b3xX3xX4xX6xX25xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1fxdcb0xX19xX1axX3xX4xX1xX90xX3xXexXe5xX25xX19xX1axX3xX7xX8cxX61xX3xX19xX1axX1x878exX3xX36xX26xX3xX1xX26xX19xX1xX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX1fxX3dxX3xXbxX1xXf1xX4xX3xX36xXf1xX3xX1fxXd8xXexX3xX19xX8bxX69xX4xX34xX3xXbxX1xXf1xX4xX3xX36xXf1xX3xX19xX1xXcdxX19xX3xX1cxXcdxX19xX34xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX549xX8cxX54bxX4xX3xXbxX1xX55dxX19xX1ax9b5cxX34xX3xXcxX1xX15xX3xXexX8bxX69xX19xX1axX3xX29xXdxX3dxX8cxX3xX1cxX8bxXe7xX19xX1axX3xX19xf4d4xX3xX5xX43bxX4xX3xX4xX15xX6xX3xX40xX45xX13xXcxX3xXdfxX1xXdxX3xXexXe5xXdxX3dxX19xX3xXdfxX1xX6xXdxX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX141xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX8axX25xX159xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXe5xXaxX12xX0xXexX29xX25xX1cxX61xX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX211xXdxX1cxXexX1xX183xX63xX224x9c5exXbxX159xX18axX1xX10xXdxX1axX1xXexX183xX185xX2xX215xXbxX159xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX1cxXexX1xX8cxX47xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX8cxX3xX7xX25xX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX1cxX25xX19xX1axX3xXexX25xX6xX19xX3xX29xX25xX3xX5xX6xX19xX1xX3xXexX1xX25xX3xX36xX8cxX19xX1axX3xX29xXdxX10xX19xX3xX36xXdxX10xXexX3xX19xX6xX47xXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX141xX29xX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xX141xX36xX19xX49xX19xX10xX211xX7xX49xX2xX215xX185xX2xX49xX2xX21axX215xX1cxX63xX2xX63xX359xX65xX751xc2bdxXexX7d8xX7d8xX7d8xX7d8xX5xX751xX141xX228xXbxX1axXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX1cxX12xX0xX49xXexXe5xX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX8bxX69xX19xX1axX3xXd8xX19xX3xX19xXd2xXexX3xXdfxX1xX6xXdxX3xXexXe5xX8bxXe7xX19xX1axX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX141xX3xX2c8xX19xX1xX183xX3xX40xX2cexX13xX49xX2d1xX8cxX6xX19xX1axX3xX58xXdxX2d9xX8cxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX1cxX12xX0xX49xXexXe5xX12xX0xX49xXexX29xX25xX1cxX61xX12xX0xX49xXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xX40xXdxX42xX4xX3xX40xX45xX13xXcxX3xXexXe5xXdxX3dxX19xX3xXdfxX1xX6xXdxX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX29xXdxX3dxX19xX34xX3xX29xXdxX352xX19xX3xX1axXdxX69xXdxX34xX3xX1xX3a0xXdxX3xX1fxX3a0xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX1xXd8xX61xX3xX19xX1axX25xX26xXdxX3xX36xXdxX42xX4xX3xXexX1xX43bxX4xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX19xX1xXdxX42xX47xX3xX36xXf1xX3xXdfxXdxX19xX1xX3xX1cxX25xX6xX19xX1xX34xX3xX40xX45xX13xXcxX3xX19xX1axX1xXdxX352xX47xX3xXexXd2xX4xX3xXexX1xX43bxX4xX3xX1xXdxX42xX19xX3xXexXe5xX2b3xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX42xX47xX3xX159xX2dxX3xX1xX20xXdxX141xX3xX51cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX40xXdxX19xX6xXbxX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX3xX4xX18xX3xX408xX3xX19xX1axX1xX672xX6xX3xX4xX1xX90xX19xX1xX3xXexXe5xXecxX34xX3xX159xX2dxX3xX1xX20xXdxX3xXexX25xX3xX5xX69xX19xX34xX3xX1fx6e9fxX4xX3xX29xXdxX42xXexX3xX5xX26xX3xX1axXdxXd2xXbxX3xX19xX1axX8bxX3xX1cxXcdxX19xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXd2xX19xX1axX3xXexX6xX3xX1fxXdxX3xX29xX2b3xX47xX3xX29xXdxX3dxX19xX34xX3xX1fxX2b3xX19xX1xX3xX29xX458xXexX3xX159xX6xX3xX29xX386xX34xX3xX1axXdxXd2xXbxX3xX4xX2b3xX4xX3xX5xX43bxX4xX3xX5xX8bx9961xX19xX1axX3xX4xX1xX4a0xX4xX3xX19xX6exX19xX1axX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX458xX47xX3xX29xX458xXexX3xXexX1xX9bxX19xX1axX3xXexXdxX19xX34xX3xXexX60bxX3xX1fxX18xX34xX3xX1xX6d3xX3xXexXe5xX9d7xX3xX19xX1axX8bxX3xX1cxXcdxX19xX3xXexX54bxXexX3xX1xXe7xX19xX34xX3xX1axX18xXbxX3xXbxX1xX504xX19xX3xXdfxX1xbc72xX19xX1axX3xX1fxXecxX19xX1xX3xX36x7c8dxX19xX1axX3xX4xX1xX458xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX549xX8cxX61xX4f2xX19xX3xX5xX2dxX19xX1xX3xXexX1xX33xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXd2xX19xX1axX3xXexX6xX141xX3xX51cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX19xX26xX61xX3xX4xfd8cxX19xX1axX3xX1axXdxXd2xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1cxX25xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX42xXbxX3xX1xX25xX7exXexX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX4fexX3xX4xX2b3xX4xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX7xXcdxX8cxX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX159xX6xX3xXexX1xX8cxX82xX19xX3xXexXdxX42xX19xX3xX1xXe7xX19xX3xXexXe5xX25xX19xX1axX3xX1xX25xX7exXexX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX7xX3a0xX19xX3xX159xX8cxXd8xXexX34xX3xXdfxXdxX19xX1xX3xX1cxX25xX6xX19xX1xX34xX3xX1axX18xXbxX3xXbxX1xX504xX19xX3xXbxX1xX2b3xXexX3xXexXe5xXdxX3dxX19xX3xXdfxXdxX19xX1xX3xXexX2d9xX3xX4xX2b3xX4xX3xX36xX37xX19xX1axX3xXdfxX1xX18xX3xXdfxX1xX6exX19xX34xX3xX1fxX65dxX19xX1axX3xXexX1xX386xXdxX34xX3xX1axXdxXd2xXbxX3xX4xX1xX90xX19xX1xX3xX549xX8cxX61xX4f2xX19xX3xX4xX2b3xX4xX3xX4xXd8xXbxX3xX1axXdxXa38xX3xX5xXdxX352xX19xX3xX5xX7exX4xX3xX1xX6d3xX3xXexXe5xX9d7xX3xX19xX1axX8bxX386xXdxX3xX1cxXcdxX19xX3xXexXe5xX25xX19xX1axX3xX4xX2b3xX4xX3xXex778bxX19xX1xX3xX1xX8cxX54bxX19xX1axX3xXdfxX1xf9e5xX19xX3xX19xX1axX8cxX61xX3xXdfxX1xXdxX3xX159xX3a0xX61xX3xXe5xX6xX3xXexX1xXdxX352xX19xX3xXexX6xXdxX141xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX8bxX69xX19xX1axX3xX47xX25xX19xX1axX3xX47xX8cxX54bxX19xX3xX36xX69xXdxX3xX7xX43bxX3xXexX82xXbxX3xXexXe5xX8cxX19xX1axX3xX7xX4a0xX4xX3xX47xX7exX19xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX2b3xX4xX3xX19xX1axX8cxX65dxX19xX3xX5xX43bxX4xX34xX3xX7xX6xX8cxX3xX549xX8cxX2b3xX3xXexXe5xXb60xX19xX1xX3xXexX2b3xXdxX3xX4xXe7xX3xX4xXd8xX8cxX3xX29xX8bxX69xX4xX3xX1fxX504xX8cxX3xXexX1xX26xX19xX1xX3xX4xX9bxX19xX1axX34xX3xX29xX352xX19xX3xX4xX7exX19xX1xX3xX36xXdxX42xX4xX3xX1fxXb6cxX61xX3xX47xX7exX19xX1xX3xX7xX3a0xX19xX3xX159xX8cxXd8xXexX3xXdfxXdxX19xX1xX3xX1cxX25xX6xX19xX1xX34xX3xX40xX45xX13xXcxX3xX19xX6d3xX3xX5xX43bxX4xX3xX1xXe7xX19xX3xX19xXa38xX6xX3xXexXe5xX25xX19xX1axX3xX36xXdxX42xX4xX3xXbxX1xX2b3xXexX3xXexXe5xXdxX3dxX19xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX36xXdxX96xX19xX3xXexX1xX9bxX19xX1axX10cxX4xX9bxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX42xX3xXexX1xX9bxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX9bxX19xX1axX3xX90xX4xX1xX34xX3xXexX1xX43bxX4xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX1fxXd2xX19xX1axX3xX36xX6xXdxX3xXexXe5xX55dxX34xX3xX7xX4a0xX3xX47xX42xX19xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX47xXb60xX19xX1xX34xX3xX1fxX2b3xXbxX3xX4a0xX19xX1axX3xX19xX1axX26xX61xX3xX4xX26xX19xX1axX3xXexX54bxXexX3xX1xXe7xX19xX3xX19xX1xX8cxX3xX4xX504xX8cxX3xX159xX2dxX3xX1xX20xXdxX34xX3xX1fxX18xX19xX1axX3xX1axX18xXbxX3xX19xX1xXdxX4f2xX8cxX3xX1xXe7xX19xX3xX4xX1xX25xX3xX7xX43bxX3xXbxX1xX2b3xXexX3xXexXe5xXdxX3dxX19xX3xX1fxXd8xXexX3xX19xX8bxX69xX4xX141xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xXbaxXa6fxX19xX1axX3xXexX7exXdxX3xX29xX8cxX33xXdxX3xX5xX96xX3xXdfxX1xX6xXdxX3xXexXe5xX8bxXe7xX19xX1axX34xX3xX9bxX19xX1axX3xX13xX1xX7exX47xX3xf905xX4a0xX4xX3xa589xX25xX19xX1axX34xX3xXcxX33xX19xX1axX3xX2cexXdxX2b3xX47xX3xX1fxX54bxX4xX3xX40xX45xX13xXcxX3xX4xX1xX25xX3xX29xXdxX2d9xXexX3xX36xXdxX42xX4xX3xX7x9fe4xX3xX1cxXf1xX19xX1axX3xX4xX9bxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX42xX3xX2cexX10dxX461xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xX61xX3xX4xX1xX8bxX6xX3xXexX1xX3dxX3xX1fxX2b3xXbxX3xX4a0xX19xX1axX3xX1fxX8bxX9d7xX4xX3xX1xX2d9xXexX3xX19xX1xX8cxX3xX4xX504xX8cxX3xXexXe5xX352xX19xX3xX29xX4fexXdxX3xXexXe5xX352xX19xX3xX5xX408xX3xXexX1xX8cxX61xX2d9xXexX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX4xX9bxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX42xX3xX19xX26xX61xX3xX47xX69xXdxX3xX4xX1xX55axX3xX1fxX7exXexX3xX47xX4a0xX4xX3xXexX54bxXdxX3xX1fxX6xX3xX5xX26xX3xX224xX21axX3xXdfxX47xX3xXexX90xX19xX1xX3xXexX60bxX3xX1fxXd8xXexX3xX5xXdxX4f2xX19xX3xXe5xX6xX3xX29xXdxX3dxX19xX141xX3xX45xX1xX8bxX3xX36xX82xX61xX34xX3xX4xX18xX3xXexX1xX3dxX3xXexX1xXd8xX61xX34xX3xXbxX1xX504xX19xX3xX5xX69xX19xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX29xXdxX3dxX19xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXd2xX19xX1axX3xXexX6xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX4xX1xX8bxX6xX3xX1fxX8bxX9d7xX4xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX141xX3xXcxX8bxXe7xX19xX1axX3xXexX43bxX3xX19xX1xX8bxX3xX36xX82xX61xX34xX3xX4xX9bxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX42xX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xX61xX3xX4xXa6fxX19xX1axX3xX4xX1xX8bxX6xX3xX4xX1xX25xX3xXbxX1x9c42xXbxX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX36xX8bxXe7xX19xX3xX159xX6xX3xX36xX26xX3xXbxX1xX15xX3xX1xX2d9xXexX3xX4xX2b3xX4xX3xX1fxXdxX3dxX47xX3xX4xX6xX25xX34xX3xX4xX2b3xX4xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX159xX6xX3xX159xX9bxXdxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX33xX3xX549xX8cxX54bxX4xX141xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX25xX1cxX61xXaxX12xXaxX10dxX43bxX3xXe5xX6xX3xX47xX458xXexX3xX4xX15xX6xX3xX1cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX36xX42xX3xXexXdxX19xX1xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX3xX47xX20xXexX3xX5xX504xX19xX3xX19xXa38xX6xX3xXdfxX1xXa2exX19xX1axX3xX1fxXecxX19xX1xX3xX7xX4a0xX3xX47xX42xX19xX1xX3xXexXdxX352xX19xX3xXbxX1xX25xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX40xX45xX13xXcxX34xX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX3xX36xX4f2xX3xX4xX9bxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX42xX3xX1fxX2b3xXbxX3xX4a0xX19xX1axX3xX19xX1xX8cxX3xX4xX504xX8cxX3xX4xX15xX6xX3xX1fxX386xXdxX3xX7xX54bxX19xX1axX3xX159xX2dxX3xX1xX20xXdxX141xX3xX51cxXecxX4xX1xX3xX36xXf1xX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX10cxX10dxX3xX1fxX2b3xX19xX1xX3xX1cxXd8xX8cxX3xX47xX20xXexX3xX29xX8bxX69xX4xX3xXexXdxX2d9xX19xX3xX549xX8cxX6xX19xX3xXexXe5xead5xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX47xX7exX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX40xXdxX19xX6xX13xX1xX25xX19xX10xX34xX3xX4xX1xX90xX19xX1xX3xXexX1xX4a0xX4xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX2xX21axX21axX375xX3xX5xX2dxX19xX1xX3xXexX1xX33xX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX6xX47xX34xX3xXdfxX1xX9bxX19xX1axX3xX4xX55dxX19xX3xXaxX1fxXdxX3dxX47xX3xX1fxX10xX19xXaxX3xX36xX4f2xX3xX5xXdxX352xX19xX3xX5xX7exX4xXaxX34xX3xX9bxX19xX1axX3xX13xX1xX7exX47xX3xXd56xX4a0xX4xX3xXd5axX25xX19xX1axX3xX19xX18xXdxX141xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX25xX8cxXe5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xX8cxX141xX36xX19xX0xX49xXbxX12