Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân
Sáng 9-10, VKSND TP. Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga.
5f32x8f7dxccd2x827ax89f0xa385xb4abx8158x81efxX7x8957x7cd7x8075xafb3xbe98xbd13xX5xc7dexXaxb831xb367x7308x7dc4xX3x9683xeae4x7d23xa530xX3xX13xX1xae2exX15xX3xXcxX1xa10exX3xXcxX1xX15xX3xbdcdx673dxX6xX3x8946xX23xX3xce65xb68axX3xd8a5xX2axX1xX23xX3xf9e9xX33xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xXexX1xX1exX33xX0x6410xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6xe106xXaxX12xcc53xX38xX33xX2axX3x5f5cx9817xX2x72f3xe945xX3x7099xa8c4xX5bxX29xbf40xX3xXcxf7d3xafcbxX3xX1axe39bxX3xX29x72abxXdxX3xX30x83bbxX3xX4x7503xX33xX2axX3xX2dx9215xX3xX2dxa6cfxX33xX3xX5xX15x9a26xX33xX3xXexX74xXdxX3xX30xX80xXdxX3xae04xec38xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX13xX1xX1exX15xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX15xX3xX29xX2axX6xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxe52fxX33xXaxX3xX7xXexc1e2xX5xX10xX9xXaxXexX10xef98xXexX61xX6xX5xXdxX2axX33xea3exX3xX4xX10xX33xXexX10xf4b0xa4c2xXaxX12xX0xXdxd600xX2axX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxc8bbxXdxX58xXexX1xXdaxb2caxX63xX63xXbxXd2xXe2xX1xX10xXdxX2axX1xXexXdaxecf7xa343xX63xXbxXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX58xX2dx6171xX1xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX15xX3xX33xX2axX6xX3xX2dxXdxX3xX58xX10xX3xX33xX2axX1xXdxX3xX6xX33xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xXexX1xX6xX33xXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdaxX46xX46xXdxX6exX2dxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX33xX1xX6exX93xX33xX46xX33xX10xXf1xX7xX46xX2xa363xX104xX2xX46xX165xX165xX58xX2xX2xX2xX2xX104xX105xX60xXexX104xX60xXf7xX63xX5xX63xX6exb0ffxXbxX2axXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXc5xX33xXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXexX61xX6xX5xXdxX2axX33xXdaxX3xX4xX10xX33xXexX10xXe1xXe2xXaxX12xX13xX38xX4xX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX33xX2axX1xX10xX3xX66xX67xX5bxX3xX30xX31xX3xX33xX2axX1xX23xX3xX38xX33xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX18xX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX2dxX15xX74xX4xX3xX5xadf6xX6xX3xX30xX83xXc5xX3xX4xX1xXdxd280xXe7xX3xX30xXc5xe762xXexX3xc7c5xX105xX63xX3xXexc3f3xX3xX30x9d06xX33xX2axX64xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX3xX2dxX23xX3xX30xX206xXdxX3xX58xXdxc1d8xX33xX3xX66xX67xX5bxX3xX30xX31xX3xX33xX2axX1xX23xX3xXe7x7cebxX4xX3xX38xX33xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xXexX1xX1exX33xX6exX3xX17xX206xXdxX3xX58xXdxX226xX33xX3xX66xX67xX5bxX3xX33xX1xX88xX33xX3xX30xX23xX33xX1xX3xXexX1f7xX3xX1xX211xX3xX7x6d85xX3xXexX71xXdxX3xX5xXdxX226xX15xX3xX93xf6a2xX3xX38xX33xX64xX3xXexX1f7xX3xaf89xX201xXexX3xX116xX15xX83xX3xXexX1xac92xXe7xX3xX93xX285xX33xX3xX4xX7bxX33xX2axX3xX27bxX1xX6xXdxX3xXexX206xXdxX3xXbxX1xXdx8fcfxX33xX3xXexd47bxX6xX64xX3xX4xc09cxX3xX30xe701xX3xX4xb081xX33xX3xX4xX236xX3xX27bxX201xXexX3xX5xX15xX88xX33xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xXbxX1xX206xXe7xX3xXexX74xXdxX3xX33xX1xf486xX3xX4xX38xXc5xX3xXexXe1xX206xX33xX2axX3xX30xX78xX3xXexXe1xX15xXcbxX3xXexX80xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX18xX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX13xX1xX1exX15xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX15xX3xX29xX2axX6xX3xX5xX71xX3xX33xX2axX2d1x92abxXdxX3xX4xX1xX2a9xX3xXe7xX2d1xX15xX64xX3xX4xX1xX20exX3xX30xX206xXc5xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX5xX1f7xX6xX3xX30xX83xXc5xX3xX4xX1xXdxX201xXe7xX3xX30xXc5xX206xXexX3xX209xX105xX63xX3xXexX20exX3xX30xX211xX33xX2axX64xX3xX30xX211xX33xX2axX3xXexX1xX31bxXdxX3xX1xX2d1x64b0xX33xX2axX3xX5x6886xXdxX3xXexXc5xX71xX33xX3xX2dxX74xX3xX7xX80xX3xXexXdxX31xX33xX3xX33xX2a6xXdxX3xXexXe1xX29dxX33xX3xX33xX29dxX33xX3xX4xbd5cxX33xX3xX4xX2a6xX3xX1xa761xX33xX1xX3xXbxX1xX206xXexX3xX33xX2axX1xXdxX29dxXe7xX3xX27bxX1xb601xX4xX3xXe7xX94xXdxX3xX30xX2a9xX3xXex7579xX33xX1xX3xXe1xX2acxX33xX3xX30xX10xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX66xX67xX5bxX3xX4x67a5xX33xX2axX3xX4xX1xXc5xX3xXe1xc782xX33xX2axX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX13xX1xX1exX15xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX15xX3xX29xX2axX6xX3xX93xX71xX3xX60xX3xX30xX211xX33xX2axX3xXbxX1xX206xXe7xX3xX30xX31xX15xX3xXbxX1xX206xXe7xX3xXexX74xXdxX3xX33xX1xXdxX31xX15xX3xX5xX38cxX33xX64xX3xX93xX94xXdxX3xX7xX80xX3xXexXdxX31xX33xX3xX30xd2b9xX4xX3xX2dxXdxX226xXexX3xX5xX94xX33xX6exX3xXcxX3b0xX33xX1xX3xX4xX1xX285xXexX3xX93xX272xX3xX38xX33xX3xX30xX42exX4xX3xX2dxXdxX226xXexX3xX33xX2axX1xXdxX29dxXe7xX3xXexXe1xc9a8xX33xX2axX64xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX30xX78xX3xX7x939fxX3xX58xX272xX33xX2axX3xXexXdxX31xX33xX3xX93xX71xXc5xX3xX4xX38xX4xX3xXe7xX272xX4xX3xX30xX3b0xX4xX1xX3xXexXe1xX38xXdxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX15xX88xXexX3xX33xX1xX2d1xX3xX4xX1xX206xXcbxX3xX58xX14xX3xX38xX33xX64xX3xXe7xX15xX6xX3xX7bxX3xXexX7bxX6exX6exX6exX3xX2axX1exXcbxX3xX2dxX236xX4xX3xXd2xe6adxX4xX3xXexXe1xXc5xX33xX2axX3xX58xX2d1xX3xX5xX15xX88xX33xX3xXd2xX78xX3xX1xX74xXdxX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xXcxX15xXcbxX3xX33xX1xXdxX29dxX33xX64xX3xX66xX67xX5bxX3xX4xX3d5xX33xX2axX3xX2axX1xXdxX3xX33xX1xX88xX33xX64xX3xXexXe1xX1f7xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX64xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX30xX31xX15xX3xX5xX71xX3xX33xX2axX2d1xX31bxXdxX3xX5xX71xXe7xX3xX4xX7bxX33xX2axX3xX2acxX33xX3xX5xX2d1xX266xX33xX2axX3xX27bxX1xX7bxX33xX2axX3xX30xX2d1xX36bxX4xX3xX1xX2d1xX366xX33xX2axX3xX5xX36bxXdxX6exX3xXcxX1f7xX3xX33xX1xX88xX33xX3xX30xX23xX33xX1xX3xXexXe1xX29dxX33xX64xX3xX66xX67xX5bxX3xX30xX31xX3xX33xX2axX1xX23xX3xX1axX17x68b4xX57axX3xXexX15xXcbxX29dxX33xX3xXbxX1xX206xXexX3xX2dxX71xX3xX13xX1xX1exX15xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX15xX3xX29xX2axX6xX3xX38xX33xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xXexX1xX1exX33xX6exX3xX66xX67xX5bxX3xX4xX3d5xX33xX2axX3xX30xX31xX3xX33xX2axX1xX23xX3xX2dxX15xX74xX4xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX3xX2dxX211xXdxX3xXexX1xX2d1xX31bxX33xX2axX3xX7xX80xX3xXexXdxX31xX33xX3xX4xX1xXdxX201xXe7xX3xX30xXc5xX206xXexX3xX209xX104xa55axX3xXexX20exX3xX30xX211xX33xX2axX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX66xX67xX5bxX3xX30xX31xX3xX33xX2axX1xX23xX3xXexX2a1xX6xX3xXexX15xXcbxX29dxX33xX3xXbxX1xX206xXexX3xX2dxX80xX33xX3xX4xX14xX15xX3xX6dxX1xX2a6xX3xXcxe979xX17xX3xX1axXc5xX15xX7xXdxX33xX2axX3xX62fxXe1xXc5xX15xXbxX3xX2axX211xXe7xX3xX29xX2axX15xXcbx84f5xX33xX3xXcxXe1xX2d1xX31bxX33xX2axX3xX5bxX266xX33xX3xXe7xX236xX4xX3xX38xX33xX3xX165xX61xX5e8xX3xX33xX2acxXe7xX64xX3x7053xX29dxX3xX1axX211xX33xX2axX3xX13xX2d1xX266xX33xX2axX3xX165xX61xX5e8xX3xX33xX2acxXe7xX64xX3xX29xX2axX15xXcbxX648xX33xX3xX66xX3d5xX3xX1ax67a6xX33xX2axX3xX209xXf7xX61xX104x641fxX3xXexX1xX38xX33xX2axX3xX93xX71xX3xX6dxX1xX6xX33xX3xXcxX1xX6xX33xX1xX3xXcxX15xXcbxX29dxX33xX3xX209xX63xX61xX209xXf7xX3xXexX1xX38xX33xX2axX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX13xX38xX4xX3xX4xX14xX15xX3xX62fxXdxX38xXe7xX3xX30xX80xX4xX3xX7xX71xX33xX3xX2axXdxX6xXc5xX3xX58xX23xX4xX1xX3xX2dxX285xXexX3xX30xX74xX33xX2axX3xX7xX83xX33xX3xX4xX2a9xX6xX3xX1axXc5xX15xX7xXdxX33xX2axX3xX62fxXe1xXc5xX15xXbxX3xX29xX2axX15xXcbxX648xX33xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX393xX33xX1xX3xX2dxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX2axX1xX23xX3xX5e8xX61xX60xX3xX33xX2acxXe7xX3xXexX688xX64xX3xX666xX2d1xX15xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX4c2xXcbxX3xX104xX61xX105xX3xX33xX2acxXe7xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX13xX38xX4xX3xX2dxX23xX3xX4xX38xXc5xX3xX4xX2a1xX33xX3xX5xX206xXdxX3xX5xX71xX3xX27bxX201xX3xXexXc5xX38xX33xX3xXexXe1xX2d1xX366xX33xX2axX64xX3xX116xX15xXcbxX31xX33xX3xX27bxX201xX3xXexXc5xX38xX33xX3xXexXe1xX2d1xX366xX33xX2axX64xX3xX2axX211xXe7xX3xX6dxX1xX206xXe7xX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX15xX3xX1axX206xX33xX1xX3xXexX1f7xX3xX104xX61xX105xX3xX33xX2acxXe7xX64xX3xX17xXdxX33xX1xX3xX6dxX1xX4c2xX4xX3xXcxXdxX201xX15xX3xXexX1f7xX3xX209xXf7xX61xX104xX690xX3xXexX1xX38xX33xX2axX3xX93xX71xX3xX17xXc5xX71xX33xX3xXcxX1xX6xX33xX1xX3xXcxX1xX15xc4f9xX3xXexX1f7xX3xX209xX61xX104xX3xX33xX2acxXe7xX3xXexX688xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xX4xX38xXc5xX3xX2dxX15xX74xX4xX3xX4xX2a9xX6xX3xX66xX67xX5bxX64xX3xX13xX7bxX33xX2axX3xXexXcbxX3xXcxX29xX1axX1axX3xXe7xX74xXexX3xXexX1xX71xX33xX1xX3xX93xXdxX29dxX33xX3xXd2xX15xX285xXexX3xX33xX1xX88xXbxX3xX27bxX1xc4afxX15xX3xX93xX71xX3xX30xX38cxX15xX3xXexX2d1xX3xXd2xX1exXcbxX3xX58xX14xX33xX2axX3xXbxX1xX38xXexX3xXexXe1xXdx6097xX33xX3xX33xX1xX71xX3xX1ax771cxc331xX13xX3xX58xXc5xX3xX7bxX33xX2axX3xX29xX2axX15xXcbxX648xX33xX3xX66xX2acxX33xX3xXcxX15x9767xX33xX3xaad4xX13xX1xX2a9xX3xXexX23xX4xX1xX3xX1axX17xX19xXcxX3xX27bxXdxX29dxXe7xX3xXcxX62fxX17x68f8xX3xX30xX2d1xX36bxX4xX3xX33xX1xX71xX3xX33xX2d1xX94xX4xX3xX2axXdxX6xXc5xX3xX93xX71xX3xX4xX1xXc5xX3xXexX1xX15xX29dxX3xX30xX285xXexX3xX30xX86bxX3xXbxX1xX272xX4xX3xX93xX272xX3xX7xX83xX33xX3xXd2xX15xX285xXexX3xX27bxXdxX33xX1xX3xX58xXc5xX6xX33xX1xX64xX3xXexXe1xXc5xX33xX2axX3xX30xX2a6xX3xX4xX2a6xX3xX27bxX1xX15xX3xX30xX285xXexX3xX18xX105xX3xX88exX58xXdxX226xX33xX3xXexX3b0xX4xX1xX3xX2axX38cxX33xX3xX690xX60xX6exX63xX63xX63xX3xXe7xX690xX64xX3xXexX1xX15xX74xX4xX3xXexX1xX23xX3xXexXe1xX285xX33xX3xX13xX38cxX15xX3xX6axXdxX648xX33xX8a5xX64xX3xX33xX3dexXe7xX3xXexXe1xXc5xX33xX2axX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xXd2xX1exXcbxX3xX58xX14xX33xX2axX3xX4xX7bxX33xX2axX3xXexXe1xX393xX33xX1xX3xX27bxX1xX15xX3xXexX38xXdxX3xX30xX23xX33xX1xX3xX4xX2d1xX3xXexX1xX15xX74xX4xX3xX5xX7bxX3xX13xXcxX2xX3xX93xX71xX3xX1axX1axX690xX6exX3xX29xX2acxXe7xX3xX690xX63xX63xX5e8xX64xX3xX7bxX33xX2axX3xXcxX15xX88bxX33xX3xX93xX71xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX3xX27bxf26dxX3xX1axX36bxXbxX3xX30xX211xX33xX2axX3xX1xX36bxXbxX3xXexX38xX4xX3xX30xX38cxX15xX3xXexX2d1xX3xX93xX31xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX226xX33xX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xX30xX38cxX15xX3xXexX2d1xX3xXd2xX1exXcbxX3xX58xX14xX33xX2axX3xX4xX7bxX33xX2axX3xXexXe1xX393xX33xX1xX3xX27bxX1xX15xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xX4xX2d1xX3xX93xX71xX3xX2dxXdxX226xXexX3xXexX1xX14xX3xX33xX1xX71xX3xX93xX2d1xX31bxX33xX3xXexX206xXdxX3xX27bxX1xX15xX3xX30xX285xXexX3xX18xX105xX64xX3xXexba96xX33xX2axX3xX58xXdxX226xX33xX3xXexX3b0xX4xX1xX3xX1xX266xX33xX3xX690xX690xX6exX63xX63xX63xX3xXe7xX690xX6exX3xX6axX14xX3xX27bxXdxX201xX33xX3xX116xX15xXcbxX3xXe7xX7bxX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xX2axX211xXe7xX3xX2dxX6xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xX4xX2d1xX3xX690xX2xX3xXexX38cxX33xX2axX3xX93xX71xX3xX209xXf7xX3xX33xX1xX71xX3xX93xX2d1xX31bxX33xX64xX3xXexXa17xX33xX2axX3xXe7xX236xX4xX3xX30xX38cxX15xX3xXexX2d1xX3xX2axX38cxX33xX3xX690xX5e8xX63xX3xXexX20exX3xX30xX211xX33xX2axX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX66xX67xX5bxX3xX4xX38xXc5xX3xX2dxX15xX74xX4xX64xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX3xX30xX78xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX226xX33xX3xX1xX71xX33xX2axX3xX5xXc5xX206xXexX3xX93xXdxX226xX4xX3xX5xX71xXe7xX3xX93xXdxX3xXbxX1xX206xXe7xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX15xX88xXexX3xX30xX86bxX3xX4xX2a6xX3xXexXdxX31xX33xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xXc5xX3xX1xXc5xX206xXexX3xX30xX74xX33xX2axX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xX4xX2a9xX6xX3xX1axXc5xX15xX7xXdxX33xX2axX3xX62fxXe1xXc5xX15xXbxX64xX3xXexXe1xXdxX86bxX33xX3xX27bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX226xX33xX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xX18xX105xX3xX13xX38cxX15xX3xX6axXdxX648xX33xX3xX93xX71xX3xX4xX38xX4xX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xX27bxX1xX38xX4xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xX13xX272xX3xXexX1xX86bxX64xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX3xX4xX1xX20exX3xX30xX206xXc5xX3xX30xX2acxX33xX2axX3xX33xX74xXdxX3xX58xX15xX33xX2axX3xXexX1xX7bxX33xX2axX3xXexXdxX33xX3xX27bxX1xX7bxX33xX2axX3xX30xX4c2xX33xX2axX3xX5xX29dxX33xX3xXexXe1xX6xX33xX2axX3xXf1xX10xX2dxX3xX4xX2a9xX6xX3xXcxX88xXbxX3xX30xXc5xX71xX33xX64xX3xX4xX1xX20exX3xX30xX206xXc5xX3xX33xX1xX1exX33xX3xX93xXdxX29dxX33xX3xX5xX88xXbxX3xXe7xX7bxX3xX1xX393xX33xX1xX64xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7bxX33xX2axX3xX4xX45dxX4xX3xX27bxX1xXc5xX6xX33xX3xX33xX1xX211xXdxX3xXexX206xXdxX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xXexXe1xXc5xX33xX2axX3xX27bxX1xXdxX3xX58xX14xX3xX38xX33xX3xX4xX1xX2d1xX6xX3xX30xX2d1xX36bxX4xX3xX4xX285xXbxX3xXbxX1x8ba2xXbxX3xXd2xX1exXcbxX3xX58xX14xX33xX2axX6exX3xX1axXc5xX15xX7xXdxX33xX2axX3xX62fxXe1xXc5xX15xXbxX3xX4xX2a1xX33xX3xXexX1xX15xX29dxX3xX5xX88xXbxX3xXe7xX7bxX3xX1xX393xX33xX1xX3xX7xX38xX15xX3xXexX2a1xX6xX3xX33xX1xX71xX3xX4xX1xX15xX33xX2axX3xX4xX2d1xX3xX33xX1xX2d1xX3xX33xX74xXdxX3xX58xX15xX33xX2axX3xX116xX15xXcbxX3xX1xXc5xX206xX4xX1xX3xX4xX1xX2d1xX6xX3xX30xX2d1xX36bxX4xX3xXbxX1xX29dxX3xX58xX15xXcbxX226xXexX64xX3xX30xX42exXexX3xXexXe1xX2d1xX94xX4xX3xX7xX83xX33xX1xX3xX4xX7bxX33xX2axX3xXexXcbxX3xX30xX86bxX3xX27bxX1xX38xX4xX1xX3xX1xX71xX33xX2axX3xXexXdxX33xX3xXexX2d1xX366xX33xX2axX3xX2axX2a6xXbxX3xXexXdxX31xX33xX3xXe7xX15xX6xX3xX4xX2acxX33xX3xX1xX74xX3xX1xX393xX33xX1xX3xXexX1xX71xX33xX1xX3xXexXe1xXc5xX33xX2axX3xXexX2d1xX266xX33xX2axX3xX5xX6xXdxX6exX6exX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXc5xX58xXcbxXaxX12xXcxX1f7xX3xXexX1xX38xX33xX2axX3xX2xX61xX690xX63xX63xX60xX3xX30xX201xX33xX3xXexX1xX38xX33xX2axX3xX165xX61xX690xX63xX2xX209xX64xX3xX2dxX71xX3xX29xX2axX6xX3xX30xX78xX3xX2a9xXcbxX3xX116xX15xXcbxX31xX33xX3xX27bxX99cxX3xX165xX105xX690xX3xX1xX36bxXbxX3xX30xX211xX33xX2axX3xX1xX15xXcbxX3xX30xX74xX33xX2axX3xX93xX80xX33xX3xX4xX2a9xX6xX3xX165xX690xXf7xX3xX27bxX1xX38xX4xX1xX3xX1xX71xX33xX2axX64xX3xXexX1xX15xX3xX2axX38cxX33xX3xX209xX5e8xX63xX3xXexX20exX3xX30xX211xX33xX2axX64xX3xXe7xX74xXexX3xX7xX80xX3xX27bxX1xX38xX4xX1xX3xX1xX71xX33xX2axX3xX7xX6xX15xX3xX30xX2a6xX3xXe1xX4c2xXexX3xX5xX206xXdxX3xX30xX2d1xX36bxX4xX3xX690xX60xX3xXexX20exX3xX30xX211xX33xX2axX6exX3xX5bxX80xX3xXexXdxX31xX33xX3xX33xX71xXcbxX3xX30xX78xX3xX2dxX23xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX29dxX15xX3xX1xX201xXexX64xX3xX33xX1xX2d1xX33xX2axX3xX4xX3d5xX33xX2axX3xX27bxX1xX7bxX33xX2axX3xX4xX2a6xX3xX33xX1xX71xX3xX30xX86bxX3xX2dxX71xX33xX3xX2axXdxX6xXc5xX3xX4xX1xXc5xX3xX27bxX1xX38xX4xX1xX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXc5xX15xXe1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xX6dxX666xf3a8xX0xX46xXbxX12