TP Hà Tĩnh: Hàng loạt công trình xây dựng đô thị loại II chậm tiến độ!
(Baohatinh.vn) - Kế hoạch về đích đô thị loại II (năm 2018) không còn xa nữa, tuy nhiên, thành phố Hà Tĩnh vẫn còn 10 tiêu chí chưa hoàn thành. Đặc biệt, đây đều là những tiêu chí khó.
17dcx40f2x7fb3x46d6x4933x45b2x4c27x7f6ex5ec5xX7x7193x55a8x28ebx4702x8308x73fcxX5x76e6xXax4eabxXcx3e04xX3x5fbdx20bcxX3xXcx53a8x97daxX1x64f2xX3xX16xX17xX1bx983fxX3xX5x58aax706cxXexX3xX4x6fbexX1bxX22xX3xXex3252x59d1xX1bxX1xX3x23d6x8aeex32fdxX3x2c03x80c6xX1bxX22xX3x186axX2axX3xXexX1x4f18xX3xX5xX25xX26xXdxX3x8eebxX49xX3xX4xX1x40afx2fedxX3xXexXdx6abdxX1bxX3xX3dx35c2x430exX0x7d22xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX38xXaxX12x9716xX53xX3xX1xX25xX26xX4xX1xX3x5022x670fxX3xX3dx2dbfxX4xX1xX3xX3dxX2axX3xXexX1xX42xX3xX5xX25xX26xXdxX3xX49xX49xX3x38c0xX1bx402axX4fxX3x30cax42b3xX2x5b79x2d06xX3x660exX1xX2axX1bxX22xX3xX4x284fxX1bxX3xX34xX6xX3xX1bx8876xX6x3304xX3xXex1b34xX36xX3xX1bxX1xXdx96bexX1bxXaaxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1x3e26xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX78x5841xX1bxX3xX4xXa1xX1bxX3xX2xX95xX3xXexXdxXb3xXadxX3xX4xX1xX7cxX3xX4xX1x27d6xX6xX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1x1d55xX3x3012x7befxX4xX3x4e6bxXdx3b3dxXexXaaxX3xX3dxX35xX36xX3xX3dxX79xXadxX3xX5xX17xX3xX1bxX1xXa8xX1bxX22xX3xXexXdxXb3xXadxX3xX4xX1xX7cxX3xX9axX1x8352xXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1968xX25xX38xX36xXaxX12xXeexX53xX1bxX3xXexX1x40a0xXdxX3xX3dxXdx39bbxX4fxX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xXexX26xXdxXaaxX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xX3xX1bxX1xXa8xX1bxX22xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX5xXdxXb3xX1bxX3x604exXadxX6xX1bxX3xX3dxX53xX1bxX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX3dxX2axX3xXexX1xX42xX3xX5xX25xX26xXdxX3xX49xX49xX3xX3dxX79xXadxX3xX4xX1xX4exX4fxXaaxX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX3dxX114xXaaxX3xX3dxX6xX3xX7xXbfxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX4fx67b5xXdxX3xX4xX1x88d4xX3x9871xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX3dxX25xX26xX1bxX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xXdxXf4xX1bxX3xXexX1x8367xX3xXex4e40xX4xX3xX3dx5b82xXadxX3xXexXdfxXecxXecxXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXex2715xX6xX5xXdxX22xX1bxX1dxX3xX4xX10xX1bxXexX10xX2fx8080xXaxX12xX0xXdxX4fxX22xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax40a4xXdxX38xXexX1xX1dx630fxX21axX95xXbxX34xX205xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1dx26d1x55ccx4dbdxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX1xX6xX1bxX22xX3xX5xX25xX6xXexX3xX4xX25xX1bxX22xX3xXexX2fxXdxX1bxX1xX3xX34xX6xX36xX3xX38xXadxX1bxX22xX3xX38xX25xX3xXexX1xXdxX3xX5xX25xX6xXdxX3xXdxXdxX3xX4xX1xX6xX4fxX3xXexXdxX10xX1bxX3xX38xX25xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dxX5axX5axXdxXecxXf2xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX78xX1bxX5axX1bxX10xX214xX7xX5axX2xX229xX94xX229xX5axX2xX95xX94xX38xX228xX2xX94xXexX228x5decxX229xX228xX5xX95xXecx67cdxXbxX22xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx511axX6xXbxXexXdxX25xX1bxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX1f7xX6xX5xXdxX22xX1bxX1dxX3xX2adxXadxX7xXexXdx47cfxX36xX205xXaxX12xX16xXdxXf4xX1bxX3xX1bxX6xX36xX3xX1bxX1xXdxX79xXadxX3xX1bxX22xX2axXdxX3xX1bxX1xX17xX3xX1bx3c99xX4fxX3xX4xX1x1b40xX1bxX3xX1bxX22xX6xX1bxX22xX3xX22xXdxXa8xX6xX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12x3a26x64aaxX1bxX1xX3xX3dxX6xX25xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX4xX1xX25xX3xXf2xXdxX53xXexX1dxX3x2227xXeexX53xX1bxX3xXexX1xX131xXdxX3xX3dxXdxX136xX4fxX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xXexX26xXdxXaaxX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX4x7c74xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX1bxX1xX30xX1bxX3xX4xX1xXadxX1bxX22xX3xX4xXa1xX1bxX3xX4xX1xX4exX4fxXaaxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX3dxX26xXexX3xX36xXb3xXadxX3xX4xX1cfxXadxX3xX9axX53xX3xX1xX25xX26xX4xX1xX3xX3dxX79xX3xX2fxX6xXecxX3x2114xXdxXf4xX4xX3xX4xX1xXadx440cxX1bxX3xXf2xX42xX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX7x288axX3xX38xX1cbxX1bxX22xX3xX78xXbfxX1bxX3xX1bxX22xX35xX1bxX3xX7xX384xX4xX1xX3xX1bxX1xX17xX3xX1bxXdfxX1a8xX4xX3xX78xX17xX3xX1xXadxX36xX3xX3dxX57xX1bxX22xX3xX4xX384xX4xX3xX1bxX22xXadx52daxX1bxX3xX34xX331xX3xX1xX57xXdxX3xX1xX114xX6xX3xX4xXa1xX1bxX3xXexX1xXdxX53xXadxX3xX7xX39xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX1x2cb8xXbxX3xX3dxX412xX1bxX22xX3xXf2xX57xX3xX22xXdxXa8xX6xX3xX4xX384xX4xX3xXbxX1xXa1xX1bxX22xXaaxX3xXf2xX6xX1bxXaaxX3xX3dx979dxX1bxX3xX78xX42xXecxX3xXeexX6xX3xX7xXbfxX3xX4xX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX3dxX79xXadxX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX161xXadxX384xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xXdxXf4xX1bxX3xXexX1xX1c8xX3xXexX1cbxX4xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxXaaxX3xX1bxX1x49bbxXexX3xX5xX17xX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX14xX14xX14xXaaxX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX161xXadx2325xX3xX3dxX4a6xXexXecxXecxXecx2addxXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xXeexXbfxXdxX3xX78xX1a8xXdxX3xX1bxX1xXa8xX1bxX22xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX22xXdxX6xX25xX3xXexX1xX2axX1bxX22xX3xX161xXadxX6xX1bxX3xXexX2fx4fd4xX1bxX22xXaaxX3xX4xX1xX1adxX3xX4xX114xX3xX4fxX57xXexX3xX7xXbfxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX1bxX1x36eaxXaaxX3xX1xX26xX1bxX22xX3xX4fxX1cbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX38x785bxX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxX3xX3dx470dxX1bxX22xX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xX3xX1bxX1xXdfxX1dxX3xX2c3xX1cfxXadxX3xX161xXadxX6xX3xX7xX2axX1bxX22xX3xX2c3xX1cbxXexX3xX78xX17xX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX1bxXbfxXdxX3xXex7544xX3xX4xX1cfxXadxX3xX7xX2axX1bxX22xX3xX2c3xX1cbxXexX3xX3dxX53xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3x60e7xX22xXadxX36xX556xX1bxX3xX2c3xX1xX7cxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX4fxX1a8xXdxX3xX4xX1xX1adxX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX384xX4xX3x79b6xXbxX3xX4xX520xX4xX3xX3dxX26xXdxX3xXexX2fxX17xX3xX78xX17xX3xX3dxX331xX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX1xX26xX1bxX22xX3xX4fxX1cbxX4xX3xX3dxX17xXdxX3xX4xX520xX4xX3xX4fxXbfxX3xXbxX1xX7cxX6xX3xX125xX307xX4xX205xX3xXexX1x6398xX4fxX3xX1bxX1xX39xX6xX3xX78xX17xX3xX1bxX35xX1bxX22xX3xX4xX4a6xXbxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX3c8x4562xX3xX330xXdxXb3xX4fxX3x25f8xX454xX1bxXecxX3xXeexXdfxX131xX1bxX22xX3x4c07xXadxX35xX1bxX3x4cd9xXdxXf4xXadxX3xX9axX5dfxX25xX3xX38xX17xXdxXaaxX3xX3dxX53xX1bxX3xX1bxX6xX36xX3xX4fxX1a8xXdxX3xX4xX1xX1adxX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX1xXf4xX3xXexX1xXbfxX1bxX22xX3xXexX1xX25xX384xXexX3xX1bxXdfxX1a8xX4xXaaxX3xX1xXf4xX3xXexX1xXbfxX1bxX22xX3xX3dxXdxXf4xX1bxX3xX4xX1xXdxX53xXadxX3xX7xX384xX1bxX22xX3xX3dxX25xX26xX1bxX3xXexX599xX3xX6fxX4fxX3xX95x8891xX95xX95xX3xX3dxX53xX1bxX3xX6fxX4fxX95xX6b4xX227xX21axX95x2749xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX125xXb3xX1bxX3xX4xX26xX1bxX1xX3xX3dxX114xXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xXexX1xX10xX25xX3xX1xX30xX1bxX1xX3xXexX1x6bfaxX4xX3xX3dxXbfxXdxX3xXexX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexXdfxX3xX8fxX14xX14xX14xX98xX3xX1xX1cfxXadxX3xX1bxX1xXdfxX3xX78xXcaxX1bxX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xX34dxX22xXdxXcaxX4fxX3xX4xX1xX35xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX4xX1x5854xX4dexXecxX3xX5b2xX22xX25xX17xXdxX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX64cxXadxX35xX1bxX3xX651xXdxXf4xXadxX3xX9axX5dfxX25xX3xX38xX17xXdxX3xX3dxX53xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX5b2xX22xX2axX3x88dbxXadxX36xX79xX1bxX3xX3dxX331xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3x6d8dxX125xX5b2xX651xX3xXexX1adxX1bxX1xX3xX22xXdxX1a8xXdxX3xXexX1xXdxXf4xXadxX3xX2c3xX2axX1bxX22xX3xXexX36xX3xX2c3xX14xX3xX64cxX651xX3xX330xXdxXb3xX1bxX3x4506xXdxX1bxX1xX3xX5xX17xX4fxX3xX3dxX79xX3xX34xXadxX4a6xXexX3xX38xX39xX3xX384xX1bxXaaxX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX330xXb3xX3xX5b2xXdxX1bxX1xX3xX9axX5dfxX25xX3xX38xX17xXdxX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX9axXb3xXadxX3xX22xX520xXdxX3xX78xX4exX1bxX3xX3dxX57xX1bxX22xX3xXexX17xXdxX3xXexX2fxX433xX3xX4xX1c8xX6xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xX78xXbfxX1bxX3x6cc0xX651xX125xX3xX1f7xX3xXf2x25a2xX3xX7xXadxX1bxX22xX3xX78xX17xX25xX3xX1xX26xX1bxX22xX3xX4fxX1cbxX4xX3xX4xX1c8xX6xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xXbxX1xX384xXexX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX5xX25xX26xXdxX3xX49xX49xX205xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX64cxX2axX3xX3c8xXdxX53xXexX3xX5b2xX22xX1xXf4xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX9axX5dfxX25xX3xX38xX17xXdxX3xX78xX79xX3xXbxX1xX7cxX6xX3xXcxX35xX36xX3xX8fxX14xX14xX14xX98xX3xX3dxX331xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX782xX125xX5b2xX651xX3xXexX1adxX1bxX1xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX2c3xX2axX1bxX22xX3xXexX36xX3xXcxX5b2xX16xX16xX3xXcxX2fx4d12xX1bxX22xX3xX14xX1xXdfxX454xX1bxX22xX3xX8fxXcxX14xX3xXeexX17xX3xX5b2x552exX1bxX22xX98xX3xX9axX1xX61fxX25xX3xX7xX384xXexXaaxX3xX1bxX22xX1xXdxXb3xX1bxX3xX4xX703xXadxX3xX5xX4exXbxX3xX1xX412xX3xX7xX454xX3xX3dxX79xX3xX34xXadxX4a6xXexX3xX38xX39xX3xX384xX1bxXecxX3xX2c3xXa1xX1bxX3xX5xX26xXdxX3xX227xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX22xXdxX6xX25xX3xXexX1xX2axX1bxX22xX3xX78xX17xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX78xXdxXb3xX1bxX3xXexX2fxXadxX1bxX22xX3xXexX35xX4fxX3xX3dxX79xXadxX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX161xXadxX384xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX4xX1xX131xX3xXbxX1xXb3xX3xX38xXadxX36xXf4xXexX3xX78xX17xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xXexX30xX4fxX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX3dxXbfxXdxX3xXexX384xX4xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xXeexX114xX3xX5xX17xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX9axX136xXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX9axX1xXadxX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxX3xX3dxX79xXadxX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xX4xX1xX131xX3xXbxX1xXb3xX3xX38xXadxX36xXf4xXexX3xX4xX1c8xX6xX3xX4xX384xX4xX3xX4xX454xX3xX161xXadxX6xX1bxX3xX4xX1xX703xX4xX3xX1bxX91xX1bxX22xX3xX1bxX1xXdfxX1dxX3xX16xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX9axX1xXadxX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxX3xXexX81bxX3xX38xX35xX1bxX3xXbxX1xXbfxX3xX228xX3xX1f7xX3xXbxX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xX16xX17xX3xX16xXadxX36xX3xXcxX4exXbxX205xX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX9axX4d6xX3xXexX1xXadxX4exXexX3xX9axX1xXadxX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxX3xX3dxX412xX1bxX22xX3xX2c3xX520xX4xX3xX330xXdxX4fxX3xX8fxXbxX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX330xXdxX1bxX1xX98xX205xX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX9axX1xXadxX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxX3xXexX81bxX3xX38xX35xX1bxX3xXbxX1xXbfxX3xX229xX3xXbxX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xX5b2xX22xXadxX36xX556xX1bxX3xX651xXadxX3xX78xX17xX3xX2c3xX1cfxXadxX3xX5b2xX22xX6xX1bxX3xX1f7xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX16xX26xXecxX3xX7aaxX57xXexX3xX7xXbfxX3xX9axX1xX384xX4xX3xXexX1xX30xX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX3dxX25xX26xX1bxX3xX5xX4exXbxX3xX161xXadxX36xX3xX1xX25xX26xX4xX1xX3xX1bxX1xXdfxX1dxX3xX16xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX9axX1xXadxX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxX3xXcxX35xX36xX3xXcxX35xX1bxX3xX16xX520xX4xX3xX8fxXcxX1xX26xX4xX1xX3xX16xX26xX98xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX3dxX25xX26xX1bxX3xX94xX205xX3xXexX81bxX3xX38xX35xX1bxX3xXbxX1xXbfxX3xX3c8xX1axX1bxX1xX3xX16xXa1xX6xX3xX8fxXcxX1xX26xX4xX1xX3xX330xXdxX1bxX1xX98xX205xX3xX5b2xX6xX4fxX3xX5b2xX22xXadxX36xX556xX1bxX3xX651xXadxXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX1f7xX6xX5xXdxX22xX1bxX1dxX3xX4xX10xX1bxXexX10xX2fxX205xXaxX12xX0xXdxX4fxX22xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX38xXexX1xX1dxX21axX21axX95xXbxX34xX205xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1dxX227xX228xX229xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX1xX6xX1bxX22xX3xX5xX25xX6xXexX3xX4xX25xX1bxX22xX3xXexX2fxXdxX1bxX1xX3xX34xX6xX36xX3xX38xXadxX1bxX22xX3xX38xX25xX3xXexX1xXdxX3xX5xX25xX6xXdxX3xXdxXdxX3xX4xX1xX6xX4fxX3xXexXdxX10xX1bxX3xX38xX25xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dxX5axX5axXdxXecxXf2xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX78xX1bxX5axX1bxX10xX214xX7xX5axX2xX229xX94xX229xX5axX2xX95xX94xX38xX228xX2xX94xXexX94xX229x657axX97xX5xX2xXecxX2adxXbxX22xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX6xXbxXexXdxX25xX1bxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX1f7xX6xX5xXdxX22xX1bxX1dxX3xX2adxXadxX7xXexXdxX2e4xX36xX205xXaxX12xXeexXdfxX131xX1bxX22xX3xX5b2xX22xXadxX36xX556xX1bxX3xX2c3xX2axX1bxX22xX3xXcxX2fxX703xX3xX8fxX3dxX25xX26xX1bxX3xXexX599xX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX14xX1xX6xX1bxX3xXeexX30xX1bxX1xX3xX14xX1xX8b5xX1bxX22xX3xX3dxX53xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX16xX61fxXdxX3xXcxX1xXdfxX433xX1bxX22xX3xX330xX331xX1bxX3x4203xX1bxX22xX98xX3xX3dxX331xX3xXf2xX42xX3xX34xXadxXbfxX1bxX22xX3xX4xX4a6xXbxX3xXexX2fxX1cfxX4fxX3xXexX2fxX520xX1bxX22xX3xX1bxX1xXdfxX1bxX22xX3xX3dxX53xX1bxX3xX1bxX6xX36xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX1bxX35xX1bxX22xX3xX4xX4a6xXbxX3xX78xXcaxX1bxX3xX3dxX6xX1bxX22xX3xX38xX599xX1bxX22xX3xX5xX26xXdxX3xX1afxX3xX4xX384xX4xX3xXexX1xX1c8xX3xXexX1cbxX4xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX7cxX1bxX1xXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX7aaxX57xXexX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX1bxX1xXa8xX1bxX22xX3xX1bxX22xXadxX36xXb3xX1bxX3xX1bxX1xX35xX1bxX3xX38xXcaxX1bxX3xX3dxX53xX1bxX3xXexX1xX39xX4xX3xXexX2fxX26xX1bxX22xX3xX4xX1xX4exX4fxX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xX3xX4xX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX38xX25xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX384xX4xX3x1891xX14xX7aaxX125xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX161xXadxX6xX1bxX3xXexX35xX4fxX3xX3dxX569xX1bxX22xX3xX4fxX703xX4xXaaxX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX161xXadxX36xX53xXexX3xX9axX42xXbxX3xXexX1xX131xXdxXecxX3xX7aaxX57xXexX3xX7xXbfxX3xXbxX1xXdfxX131xX1bxX22xXaaxX3xX34xX331xXaaxX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xXexX4exXbxX3xXexX2fxXadxX1bxX22xX3xX4xX1xX25xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX384xX4xX3xXd7dxX14xX7aaxX125xXaaxX3xX4xXa1xX1bxX3xXf2xXadxX2axX1bxX22xX3xX5xX540xX1bxX22xXaaxX3xX3dxX8b5xX1bxX3xX3dxX3d0xX36xXaaxX3xX1bxX5dfxX3xXexX2fxX384xX1bxX1xXaaxX3xXexX1xXdxX53xXadxX3xXexX2fxX384xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxXf4xX4fxX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xXexX4exXbxX3xXexX2fxXadxX1bxX22xX3xX34xX3e1xX3xX5x348exXaaxX3xXexX1xX384xX25xX3xX22x7db7xX3xX9axX1xX114xX3xX9axX1xX91xX1bxXaaxX3xX78xXdfxX1a8xX1bxX22xX3xX4fxX307xX4xX3xX78xX79xX3xXexX1xX1c8xX3xXexX1cbxX4xX3xX3dxX4a6xXexX3xX3dxX6xXdxXaaxX3xXf2xXbfxX3xXexX2fxX7cxX3xXexX384xXdxX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xX4xXdfxXaaxX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX4xX384xX4xX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xXexX384xXdxX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xX4xXdfxXecxXecxXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX651xX39xX3xX384xX1bxX3xX3dxXb3xX3xXbxX1xX7cxX6xX3xXcxX35xX36xX3xXf2xX131xX3xXexX61fxX3xX7xX2axX1bxX22xX3xX14xX1xX1c8xX3xX3dxX25xX26xX1bxX3xXexX599xX3xX4xX1cfxXadxX3xX5b2xX1c8xXdxX3xX3dxX53xX1bxX3xX4xX1cfxXadxX3xX14xX1xX1c8xXaaxX3xX38xX8b5xX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX3dxX331xX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX1xXf4xX3xXexX1xXbfxX1bxX22xX3xXexX1xX25xX384xXexX3xX1bxXdfxX1a8xX4xXaaxX3xXexXdfxX131xX1bxX22xX3xX4xX1xX307xX1bxX3xX7xX114xX1bxX22xXaaxX3xX4xXbfxX1bxX22xX3xX161xXadxX6xX3xX3dxXb3xX3xX1afxX3xX1bxX1xXa8xX1bxX22xX3xX78xX42xX3xXexX2fxX7cxX3xX3dxX331xX3xX4xX114xX3xX4fxXefxXexX3xXf2xX302xX1bxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX1bxX1xXdfxX1bxX22xX3xX3dxX53xX1bxX3xX1bxX6xX36xX3xX38xX25xX3xX78xXdfxX1a8xX1bxX22xX3xXd7dxX14xX7aaxX125xX3xX38xXadxX36xX3xX1bxX1xX4a6xXexX3xX1xX57xX3xX2axX1bxX22xX3xX16xX412xX3xX3c8xX91xX1bxX3xXcxX25xX17xX1bxX3xX1bxXb3xX1bxX3xX4xXa1xX1bxX3xX9axX1xX25xX61fxX1bxX22xX3xX21axX95xX4fxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xXexX1xX136xX3xXexXdxX53xXbxX3xXexX1cbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xXecxX3xX16xX6xX36xX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX9axX1xXadxX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxX3xXeexX412xX1bxX22xX3xXcxX2fxX520xXexX3xX8fxXbxX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX774xXadxXe39xX98xX3xX4x6c8bxX1bxX22xX3xX4xXa1xX1bxX3xX227xX3xX1xX57xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xXf2xXbfxX3xXexX2fxX7cxX3xX9axXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxX3xXd7dxX14xX7aaxX125xX3xX78xX17xX3xXf2xXbfxX3xXexX2fxX7cxX3xXexX384xXdxX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xX4xXdfxX3xX34xX25xX1bxX22xX3xX1bxXb3xX1bxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xXexXdxX53xXbxX3xXexX1cbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexXadxX36xX53xX1bxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX7xXbfxX3xX2xX3xX78xX17xX3xXexXadxX36xX53xX1bxX3xX227xX3xX4xXa1xX1bxX3xX5xX26xXdxXecxX3xXcxXdfxX454xX1bxX22xX3xXexX39xXaaxX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX1bxX35xX1bxX22xX3xX4xX4a6xXbxX3xX3dxXdfxX131xX1bxX22xX3xX94xX228xX5axX227xX3xX4xX100cxX1bxX22xX3xX38xX25xX3xX78xXdfxX1a8xX1bxX22xX3xX4fxX307xX4xX3xXd7dxX14xX7aaxX125xX3xX3dxXbfxXdxX3xX78xX1a8xXdxX3xX2xXc17xX3xX1xX57xX3xX1bxXb3xX1bxX3xXbxX1xX1cfxX1bxX3xX78xX1adxX6xX3xX1x8e04xX3xX78xXcaxX1bxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xXdxXf4xX1bxXecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX3c8xXdxXf4xX4xX3xX161xXadxX61fxX1bxX3xX5xXe39xX3xX4xX1xX4a6xXexX3xX5xXdfxX433xX1bxX22xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX4xX454xX3xXf2xX61fxX1bxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX161xXadxX6xX1bxX3xXexX35xX4fxX3xX4xX1xX1adxX3xX3dxX26xX25xXaaxX3xX9axXdxX136xX4fxX3xXexX2fxX6xX3xXexX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xX34xXadxX36xXb3xX1bxXecxX3xX2c3xX1xXdfxX6xX3xXexX4exXbxX3xXexX2fxXadxX1bxX22xX3xX4xX6xX25xX3xX78xX17xX3xX4xX1xXadxX3d0xX1bxX3xXf2xX42xX3xX3dxX1cfxX36xX3xX3dxX1c8xXaaxX3xX3dxX412xX1bxX22xX3xXf2xX57xX3xX1xX412xX3xX7xX454xX3xX3dxX136xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX1bxX22xX35xX1bxX3xX4xX384xX4xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xX78xXbfxX1bxX3xX3dxX331xX3xXf2xXbfxX3xXexX2fxX7cxXaaxX3xX1bxX1xX4a6xXexX3xX5xX17xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xX1bxX22xX35xX1bxX3xX7xX384xX4xX1xX3xXexX1adxX1bxX1xXecxX3xX7aaxX57xXexX3xX7xXbfxX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX1xXdxX53xXadxX3xXexX7cxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX78xXdxXf4xX4xX3xX3dxX3d0xX36xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xXaaxX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX4xX1cfxX4fxX3xX4xX1xX599xX1bxX22xX3xX38xX25xX3xXexX1xXdxX53xXadxX3xX78xXbfxX1bxXaaxX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xX1bxX1xX35xX1bxX3xX5xX39xX4xX3xX1xX26xX1bxX3xX4xX1xX53xXecxX3xX125xXb3xX1bxX3xX4xX26xX1bxX1xX3xX3dxX114xXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX5xX17xX4fxX3xX4xX1xX1c8xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX4xX1xX1c8xX3xX3dxX57xX1bxX22xX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX78xXdxXf4xX4xX3xX9axX1xX61fxX25xX3xX7xX384xXexXaaxX3xX5xX4exXbxX3xX1xX412xX3xX7xX454xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xX3dxX136xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX782xX125xX5b2xX651xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xXexX1xX3d0xX4fxX3xX3dxX42xX1bxX1xXaaxX3xXbxX1xXb3xX3xX38xXadxX36xXf4xXexXecxX3xX3c8xXdxXf4xX4xX3xX1xXdfxX1a8xX1bxX22xX3xX38xXcaxX1bxXaaxX3xX4xX1xX1adxX3xX3dxX26xX25xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX4xX384xX4xX3xXexX1xX1c8xX3xXexX1cbxX4xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX4xX1c8xX6xX3xX4xX384xX4xX3xXbxX1xXa1xX1bxX22xXaaxX3xXf2xX6xX1bxXaaxX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX3dxX1cfxX36xX3xX3dxX1c8xXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX4xX4exXbxX3xX1bxX1xX4exXexX3xX3dxX136xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX9axX42xXbxX3xXexX1xX131xXdxXaaxX3xX4xXa1xX1bxX3xX5xX569xX1bxX22xX3xXexX569xX1bxX22xXecxX3xX2c3xX2axX1bxX22xX3xXexX384xX4xX3xXexX1xX10xX25xX3xX38xX63axXdxXaaxX3xX3dxX2axX1bxX3xX3dxXbfxX4xXaaxX3xX4xX1xX1adxX3xX3dxX26xX25xX3xX4xX1c8xX6xX3xX782xX125xX5b2xX651xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX78xX17xX3xX4xX384xX4xX3xXbxX1xXa1xX1bxX22xXaaxX3xXf2xX6xX1bxX3xX4xX114xX3xX5xX569xX4xX3xX4xXa1xX1bxX3xXexX1xXdxX53xXadxX3xXexX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xX34xXadxX36xXb3xX1bxX6c3xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX38xXexX1xX1dxX3xX229xXc17xX227xXbxX34xX205xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX22xX9xXaxX95xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX38xX38xXdxX1bxX22xX9xXaxX21axXaxX12xX0xXexXf2xX25xX38xX36xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX38xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX38xXexX1xX1dxX3xX229xX227xX95xXbxX34xX205xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX25xX1bxX22xX12xXca6xX1bxX22xX3xX16xX17xX3xX3c8xX91xX1bxX3xXcxX2fxX520xX1bxX22xX3xX1f7xX3xX2c3xX1xX1c8xX3xXexX42xX4xX1xX3xX782xX125xX5b2xX651xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX0xX5axX7xXexX2fxX25xX1bxX22xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX0xX10xX4fxX12xX34dxXcxX1xX131xXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xXexX1a8xXdxXaaxX3xX4xX1xX569xX1bxX22xX3xXexX2axXdxX3xX7x4d17xX3xXexX91xX1bxX22xX3xX4xXdfxX131xX1bxX22xX3xX7xX25xX384xXexX3xX34xX5dfxXexX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX78xXdxXf4xX4xX3xXexX2fxXb3xX1bxX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xXexX2fxXdfxX131xX1bxX22xX3xX3dxX136xX3xX34xX10xX4fxX3xX34xX5dfxXexXaaxX3xX3dxX2axX1bxX3xX3dxXbfxX4xXaaxX3xX3dxX3d0xX36xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xXecxX3xX2c3xX1xX1adxX3xX3dxX26xX25xXaaxX3xX9axXdxX136xX4fxX3xXexX2fxX6xX3xXexX1xXdfxX131xX1bxX22xX3xX34xXadxX36xXb3xX1bxX3xX3dxX136xX3xX36xXb3xXadxX3xX4xX1cfxXadxX3xX4xX384xX4xX3xX4xX1xX1c8xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxXaaxX3xXf2xX6xX1bxX3xX161xXadxX61fxX1bxX3xX5xXe39xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxXaaxX3xX1bxX1xX17xX3xXexX1xX1cfxXadxX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXbxX1xX61fxXdxX3xX3dxX3d0xX36xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXexX1xX1c8xX3xXexX1cbxX4xX3xX1xX412xX3xX7xX454xXaaxX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xXaaxX3xX34xX384xX4xX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xX4fxXbfxX4xX3xXexX1xX131xXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1cbxX3xXexX1xX136xX3xX78xX17xX3xXexX1xX10xX25xX3xX38xX63axXdxX3xXexXdxX53xX1bxX3xX3dxX57xX3xX1xX17xX1bxX22xX3xXexXadxX1cfxX1bxXecxX3xX2c3xX1xX1adxX3xX3dxX26xX25xX3xX4xX384xX4xX3xXbxX1xXa1xX1bxX22xX3xXf2xX6xX1bxXaaxX3xX3dxX454xX1bxX3xX78xX42xXaaxX3xXbxX1xXdfxX131xX1bxX22xXaaxX3xX34xX331xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX1xX433xXbxX3xX3dxX412xX1bxX22xX3xXf2xX57xX3xXexX2fxX25xX1bxX22xX3xX78xXdxXf4xX4xX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxX3xX4xX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xXaaxX3xX38xX39xX3xX384xX1bxXecxX3xX125xXb3xX1bxX3xX4xX26xX1bxX1xX3xX3dxX114xXaaxX3xX4xX1xX569xX1bxX22xX3xXexX2axXdxX3xX4xX100cxX1bxX22xX3xX7xX150fxX3xXexX4exXbxX3xXexX2fxXadxX1bxX22xX3xX4xX6xX25xX3xX78xXdxXf4xX4xX3xX4xX1xXadxX3d0xX1bxX3xXf2xX42xX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX9axXb3xXadxX3xX22xX520xXdxX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xXexX1xX10xX25xX3xX1xX30xX1bxX1xX3xXexX1xX703xX4xX3xX3dxXbfxXdxX3xXexX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexXdfxX3xX8fxX14xX14xX14xX98xXaaxX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX1xX433xXbxX3xX4xX1xXefxXexX3xX4xX1xX150fxX3xX78xX1a8xXdxX3xX4xX384xX4xX3xX1bxX1xX17xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX7xX1afxXaaxX3xXf2xX6xX1bxX3xX1bxX22xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX703xX4xX3xX1bxX91xX1bxX22xXaaxX3xX9axX42xXbxX3xXexX1xX131xXdxX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX4xX4a6xXbxX3xX4xX114xX3xXexX1xX3d0xX4fxX3xX161xXadxX36xX79xX1bxX3xXbxX1xXb3xX3xX38xXadxX36xXf4xXexX3xX3dxX136xX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxX3xX4xX384xX4xX3xXf2xXdfxX1a8xX4xX3xXexX1xX10xX25xX3xX161xXadxX36xX3xX3dxX42xX1bxX1xXaaxX3xX4xX1xX1c8xX3xX3dxX57xX1bxX22xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xXbxX1xXdfxX454xX1bxX22xX3xX384xX1bxX3xXd7dxX14xX7aaxX125xX3xX78xX17xX3xX4xX384xX4xX3xX1bxX57xXdxX3xX38xXadxX1bxX22xX3xX5xXdxXb3xX1bxX3xX161xXadxX6xX1bxX3xX3dxX136xX3xX9axX1xXdxX3xX3dxX1c8xX3xX3dxXdxX79xXadxX3xX9axXdxXf4xX1bxX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX4dexXecxX0xX5axX10xX4fxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX25xX1bxX22xX12xXca6xX1bxX22xX3xX5b2xX22xXadxX36xX556xX1bxX3xX16xX8b5xX1bxX22xX3xX2c3xXdfxX131xX1bxX22xX3xX1f7xX3xXcxX2fxXdfxX1afxX1bxX22xX3xXbxX1xXa1xX1bxX22xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX7cxX1bxX1xX3xX1f7xX3xX6fxX53xX3xX1xX25xX26xX4xX1xX0xX5axX7xXexX2fxX25xX1bxX22xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX0xX10xX4fxX12xX34dxX2c3xX1xX569xX1bxX22xX3xXexX2axXdxX3xX7xX150fxX3xXexXdxX53xXbxX3xXexX1cbxX4xX3xX161xXadxX384xX1bxX3xXexX2fxXdxXf4xXexX3xX78xX17xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX1bxX22xX1xXdxXb3xX4fxX3xXexX569xX4xX3xX4xX384xX4xX3xX161xXadxX36xX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xX4fxX1a8xXdxX3xX78xX79xX3xX161xXadxX61fxX1bxX3xX5xXe39xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xX78xX17xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX78xX91xX1bxX3xXf2xX61fxX1bxX3xX4xX1xX1adxX3xX3dxX26xX25xX3xX4xX1c8xX6xX3xX782xX125xX5b2xX651xX3xXexX1adxX1bxX1xXaaxX3xX782xX125xX5b2xX651xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxXaaxX3xX1bxX22xX1xXdxXb3xX4fxX3xX4xX4a6xX4fxX3xX78xXdxXf4xX4xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX4xX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX4xX454xX3xXf2xX61fxX1bxX3xX9axX1xXdxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX34xX384xX4xX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xX78xXbfxX1bxX3xX78xX17xX3xX9axX1xX61fxX3xX1bxX91xX1bxX22xX3xX1xXadxX36xX3xX3dxX57xX1bxX22xX3xX78xXbfxX1bxXecxX3xX641xX25xX384xXexX3xX34xX5dfxXexX3xX4xX1xXefxXexX3xX4xX1xX150fxX3xX4xX384xX4xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xXexX1xXadxX3xX1bxX22xX35xX1bxX3xX7xX384xX4xX1xXaaxX3xX4xX384xX4xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xX78xXbfxX1bxX3xX3dxXdfxX433xX4xX3xX1xXdfxX1afxX1bxX22xX3xXexX1xX10xX25xX3xX4xX384xX4xX3xX4xX454xX3xX4xX1xX53xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1xX7cxX1bxX1xX3xX4fxX17xX3xXexX1adxX1bxX1xX3xX38xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX25xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX3dxX136xX3xXexX4exXbxX3xXexX2fxXadxX1bxX22xX3xX9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX384xX4xX3xX1bxX22xXadxX412xX1bxX3xXf2xX61fxX25xX3xX3dxX61fxX4fxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXf4xX1bxX3xX4xX384xX4xX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX4dexXecxX0xX5axX10xX4fxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX25xX1bxX22xX12xXca6xX1bxX22xX3xXcxX2fxX1cfxX1bxX3xX16xX4exXadxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX1f7xX3xX14xX1xX114xX3xXd7dxXdxX384xX4fxX3xX3dxXbfxX4xX3xX641xX1afxX3xX64cxX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX0xX5axX7xXexX2fxX25xX1bxX22xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX25xX38xX36xXaxX12xX0xX10xX4fxX12xX34dxX16xXdxXf4xX1bxX3xX1bxX6xX36xXaaxX3xX4xX1xX569xX1bxX22xX3xXexX2axXdxX3xX3dxX331xX3xXexXdxX53xXbxX3xX1bxX1xX4exX1bxX3xX1xX412xX3xX7xX454xX3xX4fxX57xXexX3xX7xXbfxX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1bxX22xX3xX1xX26xX3xXexX1cfxX1bxX22xX3xX4xX384xX4xX3xX9axX1xXadxX3xX161xXadxX36xX3xX1xX25xX26xX4xX1xX3xX38xX35xX1bxX3xX4xXdfxXecxX3xX2c3xX1xX569xX1bxX22xX3xXexX2axXdxX3xX3dxX331xX3xXexX1xX3d0xX4fxX3xX3dxX42xX1bxX1xX3xXf2xX61fxX1bxX3xX78xX150fxX3xXexX1xXdxX53xXexX3xX9axX53xX3xX4xX454xX3xX7xX1afxX3xX78xX17xX3xXexX2fxX61fxX3xX5xX26xXdxX3xX1xX412xX3xX7xX454xX3xX4xX1xX25xX3xX4xX1xX1c8xX3xX3dxX1cfxXadxX3xXexXdfxX3xXbxX1xXb3xX3xX38xXadxX36xXf4xXexXecxX3xX6fxX1xXdxX3xX1bxX17xX25xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xXexXdxX53xXbxX3xXexX1cbxX4xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xX1xX412xX3xX7xX454xX3xXexX1xXdxX53xXexX3xX9axX53xX3xXf2xX61fxX1bxX3xX78xX150fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX78xX17xX3xX38xX39xX3xXexX25xX384xX1bxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xXaaxX3xX4xX1xX569xX1bxX22xX3xXexX2axXdxX3xX7xX150fxX3xX7xX1a8xX4fxX3xX1xX25xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX161xXadxX384xX3xXexX2fxX30xX1bxX1xX3xXexX1xX3d0xX4fxX3xX3dxX42xX1bxX1xXaaxX3xXbxX1xX8b5xX3xX1xX433xXbxX3xX78xX1a8xXdxX3xXexX30xX1bxX1xX3xX1xX30xX1bxX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xXexX53xX3xX3dxX42xX6xX3xXbxX1xXdfxX454xX1bxX22xX3xX1bxX1xX302xX4fxX3xX22xXdxX569xXbxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX7xX1a8xX4fxX3xXexX2fxXdxX136xX1bxX3xX9axX1xX6xXdxXaaxX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX1bxX22xX3xX4xX384xX4xX3xX38xX39xX3xX384xX1bxX4dexXecxX0xX5axX10xX4fxX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX2fxX12xX0xX5axXexXf2xX25xX38xX36xX12xX0xX5axXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX814xXadxXexX1xX25xX2fxXaxX12xX814xX1bxX1xX3xX16xX25xX17xXdxX0xX5axXbxX12
Anh Hoài