Cho vay tiêu dùng trả góp “kích cầu” tăng trưởng tín dụng!
(Baohatinh.vn) - Bên cạnh cho vay truyền thống, hiện nay, cho vay tiêu dùng trả góp ngày càng chiếm ưu thế ở Hà Tĩnh. Xu thế này được cho là phù hợp với sự phát triển của một ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu vốn cho cá nhân, vừa là kênh “kích cầu” tăng trưởng tín dụng…
8a5dx13240x96d1x13437xb6a9x14b80x12d6bxa4d8x12b70xX7xe4f4x15347x9de0x13258x14681xa5ecxX5x13b72xXax12b3bx8ea4xX1x11758xX3x1579fxX6x10d58xX3xXexXdxc07cxff46xX3xd208x102cdxadeexbbf5xX3xXex14488x1146bxX3xX23xb77cxXbxX3xa372x1528fx138f7xX4xX1xX3xX4x1328dxX1exb686xX3xXexdcb1xX22xX23xX3xXexX26x11798xdc6fxX22xX23xX3xXexX2fxX22xX3xX20x110a9xX22xX23x14a3dxX0xeff1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe802xX10xX6xX20xXaxX12xf307xX1dxX22xX3xX4x9df3xX22xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX26xX1exX19x11186xX22xX3xXexX1x10a8fxX22xX23x12725xX3xX1xXdx10681xX22xX3xX22xX6xX19xX80xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxX3xX22xX23x9446xX19xX3xX4xXa8xX22xX23xX3xX4xX1xXdx10f82xf736xX3xX3fxX1exX3xXexX1xXb3xX3xX40xX3xX5dxXa8xX3xXcx1241exX22xX1x999axX3xbce7xX1exX3xXexX1xXb3xX3xX22xXa8xX19xX3x12c0exX3fxf087xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX5xXa8xX3xXbxX1xX21xX3xX1xXd5xXbxX3xX17xe372xXdxX3xX7x8f34xX3xXbxX1xc679xXexX3xXexX26xXdx11d94xX22xX3xX4xb550xX6xX3xXb4xfa87xXexX3xX22xX23xc67axX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX1xXdxX84xX22xX3xXd3xX68xXdxX80xX3xXd3xXf0xXbxX3xc15exX22xX23xX3xX22xX1xX1exX3xX4xX34xX1exX3xX17xX7dxX22xX3xX4xX1xX15xX3xX4xXf0xX3xX22xX1xX103xX22xX80xX3xX17x14beaxX6xX3xX5xXa8xX3xX2exX1dxX22xX1xX3xX2dxX2exX2fxX4xX1xX3xX4xX34xX1exX36xX3xXexX39xX22xX23xX3xXexX26xX3fxX40xX22xX23xX3xXexX2fxX22xX3xX20xX49xX22xX23xaa83xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10x91dcxXex12726xX6xX5xXdxX23xX22x909dxX3xX4xX10xX22xXexX10xX26xc5d3xXaxX12xX0xXdxXb4xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXc6x15488xX6xX15xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc6xX17xX22xX4exX22xX10x1246dxX7xX4exX2xc7d0x11c23xdbdexX4exX2xX1b6xX1b4xX20xX1b6xfaffxX1bdxX1b6xc2c8x11319xb9c3xXexX1b5xX1b6x1424dxX1b4xX5xX2xXc6xa2dfxXbxX23xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX20xXexX1xX188xX1b5xX1b5xX1b6xXbxX180xX190xX1xX10xXdxX23xX1xXexX188xX1c0xX1b4xX1c2xXbxX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexXdxX10xX1exX3xX20xX1exX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xX23xX15xXbxX3xX2exXdxX4xX1xX3xX4xX6xX1exX3xXexX6xX22xX23xX3xXexX26xX1exX15xX22xX23xX3xXexXdxX22xX3xX20xX1exX22xX23xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX15xX22xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX180xXexX182xX6xX5xXdxX23xX22xX188xX3xX1cbxX1exX7xXexXdxf22axX19xX190xXaxX12xX0xX10xXb4xX12xe5c7xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xX20xXdxX3xXd3xXfexX22xX23xX3xX5xXa8xX3xXb4xXfexXexX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xX22xX1xbc5fxX22xX23xX3xXb4x13ca7xXexX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX5xXecxX6xX3xX4xX1xd758xX22xX3xXb4xX1exX6xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1x15714xX22xX1xX3xXexX1xX119xX4xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxXc6xX0xX4exX10xXb4xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xX26axX7dxXdxX3xX17xXe8xXdxX3xX26x12079xXexX3xX22xX1xXdxX78xX1exX3xX22xX23xX3fx10899xXdxX3xX20xX103xX22xX80xX3xX2exX1x14b10xX22xX23xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1a1xX6xX15xX3xX23xXdxX2fcxX3xX4x1053fxX22xX23xX3xX7xe64fxX22xX3xX7xXa8xX22xX23xX3xXexXa8xXdxX3xX4xX1xX2fxX22xX1xX3xXd3xXf6xX3xX7xfa5dxXb4xX3xX7xcc6dxX6xX3xX4xX1xX15xX3xX23xXdxX6xX3xXd3xX2bcxX22xX1xX3xX22xX1xX28cxX22xX23xX3xXexXdxX84xX22xX3xX22xX23xX1xXdxX3xXbxX1xX49xX4xX3xX17xX49xX3xX4xX1exXfexX4xX3xX7xX7dxX22xX23xXc6xX3xb8d9xX333xXb4xX3xX1a1xX333xXexX3xXexX1xXecxX4xX3xXexXb3xX3xXd3xX2axX80xX3xX22xX1xXdxX78xX1exX3xX22xX39xXb4xX3xXexX26xX40xX3xX5xX68xXdxX3xXd3xX103xX19xX80xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX22xX1xXf0xX22xX1xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXexX26xX1dxX22xX3xXd3x9e1dxX6xX3xX1a1xXa8xX22xX3xXd3x1570bxX3xX2exXb3xXexX3xX22xX7dxXdxX3xX17xXe8xXdxX3xX4xXf0xX4xX3xXd3x12b9dxX22xX3xX17xX3b3xX3xX4xX1exX22xX23xX3xX4xX2f0xXbxX3xX20xX3b3xX4xX1xX3xX17xX49xX3xXd3xXf6xX3xXb4xX40xX3xX26xXfexX22xX23xX3xX17xX7dxX22xX3xX17xX6xX19xX3xXb4xX1exX6xX3xX22xX1xXa8xX80xX3xX180xX10xX80xX3xXd3xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xX20xXdxX3xXd3xXfexX22xX23xXc6xXc6xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12x1234bxXdxX10xXexX4xX15xXb4xX1a1xX6xX22xX2exX3xX5xXa8xX3xXb4xXfexXexX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xX22xX1xX28cxX22xX23xX3xX2dxX306xX22xX23xX3xX5xXe8xX22xX36xX3xXb4xX68xX22xX1xX3xX20xX68xX22xX3xXf0xXbxX3xX20xX49xX22xX23xX3xXb4xX119xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX2exX1xXf0xX3xX4xX6xX15xX3xX2exX1xXdxX3xX2exXb3xXexX3xX22xX7dxXdxX3xX17xXe8xXdxX3xX4xXf0xX4xX3xX7xX1xX15xX1b0xX26xX15xX15xXb4xX3xX306xX3xXexX306xX3xX17xXa8xX3xX5xXc3xX22xX1xX3xX17xXecxX4xX3xX22xX1xXa8xX3xXd3xX2f0xXexXc6xX3xX26axX7dxXdxX3xX17xXe8xXdxX3xXexX1xX3b3xX3xXexX26xX3fxX2fcxX22xX23xX3xX306xX3xXexX306xX80xX3xX13xX1xXdxX3xX22xX1xXf0xX22xX1xX3xX5dxXa8xX3xXcxXc3xX22xX1xX3xXd3xX3bbxX3xXd3xX291xXexX3xX2dxX4xX1xX103xX22xX3xX26xXb3xXexX36xX3xXd3xXb3xX22xX3xXexX2f0xXexX3xX4xX27xX3xX1c1xX3xX1xX3bbxX22xX23xX3xX180xX10xX3xX306xX3xXexX306xX3xXexX26xX1dxX22xX3xXd3xX3b3xX6xX3xX1a1xXa8xX22xXc6xX3xXcxX1xX10xX15xX3xXd3xXf0xX22xX1xX3xX23xXdxXf0xX3xXbxX1xX27xX22xX3xX1x150d7xXdxX80xX3xXd3xX103xX19xX3xX4xX318xX22xX23xX3xX5xXa8xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX4xX2axX3xX20xX3fxX3xX22xXd5xX3xX5xXe8xX22xX3xX22xX1xX2f0xXexX3xXd3xX7dxXdxX3xX17xXe8xXdxX3xX1xX2bcxX22xX1xX3xXexX1xX119xX4xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxX3xXexX68xXdxX3xX4xXf0xX4xX3xX7xX1xX15xX1b0xX26xX15xX15xXb4xX3xX306xX3xXexX306xXc6xX3xXcxX1xX2fcxXdxX3xX1xX68xX22xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX7dxXdxX3xXd3xX6xX3xX1c1x11e28xX3xXexX1xXf0xX22xX23xX80xX3xXb4xX119xX4xX3xX17xX6xX19xX3xXexX7dxXdxX3xXd3xX6xX3xX5xX1dxX22xX3xXd3xXb3xX22xX3xX1c2xX1b6xfcf4xX3xX23xXdxXf0xX3xXexX26xX3b3xX3xX180xX10xX3x1140exX22xXb3xX1exX3xXexX1xXb3xX3xX4xX1xX2f0xXbxX3xX4xX1xXdxXb3xX4xX3xX180xX10xX3xXb4xXe8xXdxX3xXb4xX1exX6x10601xX3xX17xXa8xX3xX2xX1b6xX1b6xX5c1xX3xX22xXb3xX1exX3xX4xX2axX3xX1a1xX2bcxX6xX3xXd3xb639xX3xXexX1xXb3xX3xX4xX1xX2f0xXbxX3xX17xXe8xXdxX3xX5xX3bbxXdxX3xX7xX1exX2f0xXexX3xXexX137xX3xX1c2xX5c1xX4exX22xX39xXb4xXc6xX3xXcxXdxX78xX22xX3xXexX26xX27xX3xX5xX3bbxXdxX3xX23xXdxX27xXb4xX3xXexX1xX10xX15xX3xXexXdxX78xX22xX3xX23xX7dxX4xX80xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2fxX3xX2exX1xXf0xX4xX3xX1xX15xX291xX4xX3xXbxX1xX2fxX3xXexX26xX27xX3xX22xXd5xX3xXexX26xX3fxXe8xX4xX3xXexX1xX2fcxXdxX3xX1xX68xX22xX3xX23xX34xX22xX3xX22xX1xX3fxX3xX26xX2f0xXexX3xXexX1xX2f0xXbxX80xX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xX2exX1xXdxX3xXd3xX2axX3xXexX1xXfaxX3xXexX49xX4xX3xX26xX2f0xXexX3xXd3xX3cexX22xX3xX23xXdxX27xX22xX80xX3xX4xX1xa11exX3xX4xX34xX22xX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX4xX1xX119xX22xX23xX3xXb4xXdxX22xX1xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xXexX1xX1exX3xX22xX1xb819xXbxXc6xX3xX26axXb3xX22xX3xX22xX6xX19xX80xX3xX20xX3fxX3xX22xXd5xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX306xX3xXexX306xX3xX4xXfaxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX22xX1xXf0xX22xX1xX3xXd3xX68xXexX3xX2exX1xX15xX27xX22xX23xX3xX2xX1b5xX1b6xX3xXexb05bxX3xXd3xX529xX22xX23xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xX42fxXe8xXdxX3xX17xX7dxX22xX3xX17xX6xX19xX3xX22xX1xXa8xX3xX40xX80xX3xX1xXdxX84xX22xX3xXexX68xXdxX80xX3xX42fxXdxX10xXexX4xX15xXb4xX1a1xX6xX22xX2exX3xX4xX2axX3xXd3xXb3xX22xX3xX1c0xX182xX1c1xX3xX23xX2axXdxX3xX17xX6xX19xX3xX20xXa8xX22xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX7xX337xX6xX3xX22xX1xXa8xX80xX3xXb4xX1exX6xX3xX22xX1xXa8xXc6xX3xX13xX1exX7dxXdxX3xX22xX39xXb4xX3xX22xX6xX19xX80xX3xX22xX23xX1exX529xX22xX3xX17xX7dxX22xX3xX22xXa8xX19xX3xXd3xX3bbxX3xXd3xX68xXexX3xXexX26xX1dxX22xX3xX1bdxX1b6xX1b6xX3xXexX70exX3xXd3xX529xX22xX23xX80xX3xXd3xXf0xXbxX3xX119xX22xX23xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX22xX1xX1exX3xX4xX34xX1exX3xX4xXfaxX6xX3xXd3xX306xX22xX23xX3xXd3xX27xX15xX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX17xX78xX3xX22xX1xXa8xX3xX40xXc6xX3xX36axX23xX15xXa8xXdxX3xX17xX7dxX22xX3xX17xX6xX19xX3xXexX137xX3xXexX1xXb3xX3xX4xX1xX2f0xXbxX80xX3xXd3xX7dxXdxX3xX17xXe8xXdxX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXexX26xX27xX3xX5xX3fxX3cexX22xX23xX3x94d8xX1exX6xX3xX1xX84xX3xXexX1xX7dxX22xX23xX3xX7x149baxX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX17xX6xX19xX3xXexX2fxX22xX3xX4xX1xX2f0xXbxX3xX20xXa8xX22xX1xX3xX4xX1xX15xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXexX2bcxXb4xX3xX1xXdxXf6xX1exX3xX4xXfaxX6xX3xX4xX1x117e3xX22xX23xX3xXexX306xXdxX80xX3xXbxX1xX34xX22xX3xX5xXe8xX22xX3xX4xXf0xX4xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXexX1xX3fxX3cexX22xX23xX3xXb4xX68xXdxX3xXd3xX78xX1exX3xX2dxXexX2f0xX22xX3xX4xX306xX22xX23xX36xX3xXb4xX68xX22xX1xX3xX17xXa8xX15xX3xXexX1xX3b3xX3xXexX26xX3fxX2fcxX22xX23xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXb4xX1exX6xX3xX306xX3xXexX306xXc6xX3xXcxX1xX10xX15xX3xX4xXf0xX4xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX80xX3xXd3xX103xX19xX3xX5xXa8xX3xXd3xXfexXexX3xXbxX1xXf0xX3xXd3xXf6xX3xX2exX1xX3cexXdxX3xX20xX6d0xX19xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX22xX23xX1exX529xX22xX3xX17xX7dxX22xX3xXexXdxX78xXb4xX3xda37xX22xX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xX20xX103xX22xX3xX4xX3fxX80xX3xX20xX21xX3xXbxX1xX3fxX3cexX22xX23xX3xXf0xX22xX3xX7xX337xX3xX20xX49xX22xX23xX3xX17xX7dxX22xX3xX2exc46bxX3xX1xX68xX22xX3xX22xX23xX333xX22xX3xX22xX1xX3fxX22xX23xX3xXb4xX119xX4xX3xX5xX3bbxXdxX3xXexX1xX1exX3xX17xX78xX3xX2exX1xX306xX22xX23xX3xX1xX78xX3xX2ex10ac5xXb4xX3xX17xXe8xXdxX3xX1a1xX2f0xXexX3xX2exX951xX3xXb4xXfexXexX3xX20xX3b3xX4xX1xX3xX17xX49xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX22xXa8xX15xX3xX2exX1xXf0xX4xXc6xX3x9cbcxXfexXexX3xX22xX1xX103xX22xX3xX17xXdxX1dxX22xX3xXexX1xX3b3xX3xXexX26xX3fxX2fcxX22xX23xX3xX4xXfaxX6xX3xX7xX1xX15xX1b0xX26xX15xX15xXb4xX3xX306xX3xXexX306xX3xX5dxX15xXa8xX22xX23xX3xX5dxXa8xX3xX5cexXcx97baxX3xX5dxXa8xX3xXcxXc3xX22xX1xX5ecxX3xX4xX1xX15xX3xX1xX6xX19xX188xX3xX2dxX9a7xX119xX4xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX26xX6xX3xXexX39xX22xX23xX3xX4xX6xX15xX3xX7xX15xX3xX17xXe8xXdxX3xXexX26xX3fxXe8xX4xX80xX3xXd3xX529xX22xX23xX3xXexX1xX2fcxXdxX3xX4xX1xX883xX22xX23xX3xXexX306xXdxX3xX4xX318xX22xX23xX3xX20x13db6xX3xX20xXa8xX22xX23xX3xXexX2bcxXb4xX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX1xX3cexX22xX80xX3xX22xX1xX2f0xXexX3xX5xXa8xX3xX17xXa8xX15xX3xX20xX3b3xXbxX3xX4xX1exX7dxXdxX3xX22xX39xXb4xX36xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12x8e20xX3xXbxX1xX103xX22xX3xX2exX1xX883xX4xX3xXexX1xX3b3xX3xXexX26xX3fxX2fcxX22xX23xX3xX1a1xX2bcxX22xX1xX3xX20xX103xX22xX3xX1xX3cexX22xX80xX3xXd3xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xX20xXdxX3xXd3xXfexX22xX23xX3xX17xXa8xX3xX180xX10xX3xXb4xXf0xX19xX80xX3xX20xX3b3xX4xX1xX3xX17xX49xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxX3xX23xX34xX22xX3xX22xX1xX3fxX3xX2dxXbxX1xXfaxX3xX7xX2axX22xX23xX36xX3xX1xXb3xXexX3xXexX1xX3b3xX3xXexX26xX3fxX2fcxX22xX23xX3xX22xXa8xX19xXc6xX3xX36axX1xX28cxX22xX23xX3xXex141caxX3xX4xX1xX119xX4xX3xXexXa8xXdxX3xX4xX1xX2fxX22xX1xX3xX22xX1xX3fxX3xX5dxX15xXb4xX10xX3xX13xX26xX10xX20xXdxXexX80xX3xe8fcxX13xc6ecxX161xX3xX4xX2axX3xX17x150bfxX3xX22xX1xX3fxX3xX4xX1xXdxXb3xXb4xX3xX3fxX1exX3xXexX1xXb3xX3xX1xX3cexX22xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xXc6xX3xXcxX2f0xXexX3xX4xX27xX3xX22xX1xX28cxX22xX23xX3xX23xX2bcxX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX5xXa8xXb4xX3xX5xXa8xX3xX4xX1exX22xX23xX3xX4xX2f0xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX22xX1xXa8xX3xX4xX1exX22xX23xX3xX119xX22xX23xX3xX4xX1xX119xX22xX23xX3xXb4xXdxX22xX1xX3xXexX1xX3fxX80xX3xX23xXdxX2f0xX19xX3xXbxX1xX97bxXbxX3xX5xXf0xXdxX3xX180xX10xX3xX17xXa8xX3xX17xXa8xXdxX3xXexX1xXfaxX3xXexX49xX4xX3xXd3xX3cexX22xX3xX23xXdxX27xX22xX3xX17xX78xX3xX1xX529xX3xX7xX3cexX3xX17xX6xX19xXc6xX3x15370xX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX4xX1xX6a9xX3xXbxX1xX27xXdxX3xXexX26xX27xX3xXb4xXfexXexX3xX2exX1xX15xX27xX22xX3xXexXdxX78xX22xX3xX4xX1xXdxXb3xXb4xX3xX1c1xX1b6xX182xX1b5xX1b6xX5c1xX3xX23xXdxXf0xX3xXexX26xX3b3xX3xX7xX27xX22xX3xXbxX1xX926xXb4xX80xX3xX4x107cbxX22xX3xX5xX68xXdxX3xX7xX833xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX10xX15xX3xXexX137xX22xX23xX3xXexX1xXf0xX22xX23xX3xX4xXfexX22xX23xX3xX17xXe8xXdxX3xX5xX3bbxXdxX3xX7xX1exX2f0xXexX3xXb4xXa8xX3xX22xX1xXa8xX3xX4xX1exX22xX23xX3xX119xX22xX23xX3xXd3xX3fxX6xX3xX26xX6xXc6xX3xXbd6xX1dxX22xX1xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX5xXb2cxX3xX22xXa8xX19xX3xX17x145a4xX22xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX26xX2f0xXexX3xX22xX1xXdxX78xX1exX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX5xXecxX6xX3xX4xX1xX2afxX22xX3xX17xX2bcxX3xX7xXecxX3xXexXdxX84xX22xX3xX2fxX4xX1xXc6xX3xX9ddxX1xX34xX22xX3xX2exX1xXf0xX4xX3xX17xX2bcxX3xXexX26xX1dxX22xX3xXexX1xXecxX4xX3xXexXb3xX3xX4xXf0xX4xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xXf0xX4xX3xXexX7dxXdxX3xXd3xX6xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX2fxX22xX3xX4xX1xX2f0xXbxX3xX2exX1xXdxX3xXb4xX119xX4xX3xX17xX6xX19xX3xXexX1xX2f0xXbxX80xX3xXd3xX7dxXdxX3xXexX3fxXd5xX22xX23xX3xX1xaf1cxXbxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xX9a7xXfexXexX3xX22xX1xX103xX22xX3xX17xXdxX1dxX22xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3x11f37xX9ddxXcxX3xX4xX1xX15xX3xX1xX6xX19xX188xX3xX2dxX13xX119xX3xX2xX1b6xX3xX22xX23xX3fxX2fcxXdxX3xXb4xX1exX6xX3xXd3xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xX40xX3xX7xX1xX15xXbxX3xXexX1xX2bcxX3xX1c2xX182xX59fxX3xX22xX23xX3fxX2fcxXdxX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxX80xX3xX2exXf6xX3xX4xX27xX3xX22xX1xX28cxX22xX23xX3xX7xX27xX22xX3xXbxX1xX926xXb4xX3xX4xX2axX3xX23xXdxXf0xX3xX1a1xX2bcxX22xX1xX3xX20xX103xX22xXc6xX3xX5dxX34xX1exX3xX1xXb3xXexX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX1xXa8xXdxX3xX5xXc1dxX22xX23xX3xX17xX2bcxX3xX1xX529xX3xX7xX3cexX3xXd3xX3cexX22xX3xX23xXdxX27xX22xX80xX3xX17xX6xX19xX3xX2exX1xX306xX22xX23xX3xXexX1xXb3xX3xX4xX1xX2f0xXbxXc6xX3xXcxX1exX19xX3xX22xX1xXdxX1dxX22xX80xX3xX4xX1xX883xX22xX23xX3xXexX306xXdxX3xX4xX318xX22xX23xX3xX2exX1xX1exX19xXb3xX22xX3xX4xXf0xX15xX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX22xX1dxX22xX3xXexX2bcxXb4xX3xX1xXdxXf6xX1exX3xXexX1xX6d0xXexX3xX2exb663xX3xXb4xX119xX4xX3xX5xX3bbxXdxX3xX7xX1exX2f0xXexX80xX3xXbxX1xX2fxX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX23xX1xXdxX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xX1xXd5xXbxX3xXd3xX529xX22xX23xX3xX4xX318xX22xX23xX3xX22xX1xX3fxX3xX7xX27xX22xX3xXbxX1xX926xXb4xX3xXd3xXf6xX3xX4xX2axX3xX7xXecxX3xX5xXecxX6xX3xX4xX1xX2afxX22xX3xXexX1xX306xX22xX23xX3xXb4xXdxX22xX1xX3xX22xX1xX2f0xXexX36xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xX5dxXdxX84xX22xX3xX22xX6xX19xX80xX3xX22xX1xXdxX78xX1exX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXd3xX6xX22xX23xX3xX4xX2axX3xX4xX1xXdxXb3xX22xX3xX5xX3fxXd5xX4xX3xX26x1541axX3xX22xX97bxXexX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xXb4xX27xX22xX23xX3xX20xX3b3xX4xX1xX3xX17xX49xX3xX22xXa8xX19xXc6xX3xX13xX1xX3b3xX3x15371xX1dxX3xXcxX1xX3b3xX3xX5dxX529xX22xX23xX3xXcxX1xXfaxX19xX3xX182xX3x9cb6xXdxXf0xXb4xX3xXd3xX7dxX4xX3xX13xX1xXdxX3xX22xX1xXf0xX22xX1xX3xX42fxX9ddxX63xX6xX22xX2exX3xX5dxXa8xX3xXcxXc3xX22xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX1a1xXdxXb3xXexX188xX3xX2dxX13xX3cexX3xX4xX1xXb3xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX4xXfaxX6xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX2dxXb4xX40xX36xX3xX1xXb3xXexX3xX4x9f34xX3xX22xX1x1197exXb4xX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX4xX34xX1exX3xX2exX1dxX22xX1xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX5xXb2cxXc6xX3xXf19xX34xX22xX3xX22xX1xX3fxX3xXexX2f0xXexX3xX4xX27xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX337xX6xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX180xX10xX3xXb4xXf0xX19xX3xXexX26xX1dxX22xX3xXd3xX3b3xX6xX3xX1a1xXa8xX22xX3xXd3xX78xX1exX3xX4xX2axX3xXexX3fxX3xX17xX2f0xX22xX3xX17xXdxX1dxX22xXc6xX3xXb25xX6xX1exX3xXb4xX2axX22xX3xX17xX6xX19xX80xX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXexX26xX27xX3xX22xXd5xX3xXexX68xXdxX3xX825xX1exX34xX19xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX1xX15xX291xX4xX3xX1a1xX3fxX1exX3xXd3xXdxX84xX22xX36xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xX9a7xXfexXexX3xX4xX337xX6xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXd3xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xXexX3fxX3xX22xX1xX103xX22xX3xX40xX3xXcxX9ddxX3xX5dxXa8xX3xXcxXc3xX22xX1xX3xX4xX318xX22xX23xX3xXd3xX6xX22xX23xX3xX5xXa8xXb4xX3xXexX1xXfaxX3xXexX49xX4xX3xX180xXdxX22xX3xX2exXb3xXexX3xX22xX7dxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX68xXdxX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXd3xXf6xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX84xX22xX3xXb4xX1exX6xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxXc6xX3xX26axX7dxXdxX3xXexXf0xX4xX3xXb4xXa8xX3xX4xX1xXfaxX3xX4xX337xX6xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXd3xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xX20xXdxX3xXd3xXfexX22xX23xX3xXexX2bcxXb4xX3xXd3xXb3xX22xX3xX5xXa8xX3xX42fxX9ddxX63xX6xX22xX2exX3xX17xX2bcxX3xXexX1xXfaxX3xXexX49xX4xX3xXd3xX3cexX22xX3xX23xXdxX27xX22xX80xX3xX180xX337xX3xX5xbc8bxX3xX1xX529xX3xX7xX3cexX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX1xX2axX22xX23xX3xXexX26xX15xX22xX23xX3xX2exX1xXdxX3xXb4xX291xXexX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXd3xXdxX84xX22xX3xXexX1xX15xX68xXdxX3xXexX1xX2bcxX3xX2exX1xXf0xX4xX1xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX5xXecxX6xX3xX4xX1xX2afxX22xX3xXexX2fxX22xX3xX4xX1xX2f0xXbxX3xX5xXa8xX3xXbxX1xX34xX22xX3xX22xX1xXdxX78xX1exXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX15xX20xX19xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxX3xX1xX6xX19xX3xX1a1xXf0xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axXbxX3xXd3xX6xX22xX23xX3xX5xXa8xX3xX180xX1exX3xXexX1xXb3xX3xXb4xX1exX6xX3xX7xX333xXb4xX3xXexX1xX306xX22xX23xX3xXb4xXdxX22xX1xXc6xX3xX42fxXdxX84xX4xX3xX22xX23xX103xX22xX3xX1xXa8xX22xX23xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xXf0xX4xX3xXexX7dxXdxX3xXd3xX6xX3xX2exX1dxX22xX1xX3xX20xX3b3xX4xX1xX3xX17xX49xX3xX22xXa8xX19xX3xX7xX833xX3xXd3xX3fxXd5xX4xX3xX4xX15xXdxX3xX5xXa8xX3xXb4xXfexXexX3xXd3xXfexX22xX23xX3xX5xXecxX4xX3xX825xX1exX6xX22xX3xXexX26xX2afxX22xX23xX3xX22xX1xXf71xXb4xX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX4xX34xX1exX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX15xX3xX20xX103xX22xX3xX4xX3fxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb23xX1exXexX1xX15xX26xXaxX12xXcxX1exX84xX3xXb23xX22xX1xX0xX4exXbxX12
Tuệ Anh