Kawasaki Z300 2015 - Phiên bản naked bike hoàn toàn mới của Ninja 300
Kawasaki Z300 2015 sở hữu thiết kế tương tự đàn anh Z800 nhưng lại chia sẻ khung gầm, động cơ, hệ thống treo và phanh giống Ninja 300.
b1f5xc4a9x1480ex11766x10b96xbeacx108dcxcd16x139d0xdd84x122cdx118caxX5xX8x10056xX5x10217xbf40xX7xcc8dx107d1x13ae7xbfa0xX3x13324xde56xX4xX5xX12x1327cxX6xXaxX3xe208xX7xX10xX4xX4xX9xXaxea8fxc4c1xX12xX5xX7xX8xXax149c2xbe49xX10xeee2xX10xX4xX10x11f7dxX12xX3xb626xde03x13417xX3axX3xf6e8xX3axX2xb943xX3xXfxX3x13f13xX1xX12xec33xX14xX3x12ea6xf102xX14xX3xX14xX10xX35xX8xf162xX3xX4axX12xX35xX8xX3xX1xe792x12704xX14xX3xX5xX5axX5bxX14xX3xd2faxc91axX12xX3xX20x13027xX10xX3x1145exX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX0x10494xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x125dbxX8xX10xX52xXaxX2exX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX3dxX3axX2xX40xX3xX4x12e10xX3xX1xe324xX18xX3xX5xX1xX12x13c0cxX5xX3xX35xXc3xX3xX5xd9cfxb69bxX14xX13xX3xX5xdf2fxX3xddc9xX5bxX14xX3xX10xX14xX1xX3xX38x13a36xX3axX3axX3xX14xX1xXcaxX14xX13xX3xX7x13749xX12xX3xX20xX1xX12xX10xX3xX4xe328xX3xX35xX1xX18xX14xX13xX3xX13xd645xX63x10216xX3xXd2xd159xX14xX13xX3xX20xXcbxXfaxX3xX1xff1exX3xX5xX1x10eb6xX14xX13xX3xX5xd61exX8xX5axX3xe443xX5bxX3xX27xX1xX10xX14xX1xX3xX13xX12xX10axX14xX13xX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axf798xX0xX75xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x118f9xX5axX52xX6xXaxX2exX6bxX13xX5axX5bxX12xX3xXaxX1xX5bxX14xX13xX3xX5xX18xX6xc7e4xX14xXaxX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xXa0xX3dxXfaxX3xX1x1057axX14xX13xX3xX0xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX75xX75xX10xX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX12bxX20xX5axX63xX12bxX113xX14xX75xX35xX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX12bxX1xX5xX63xXaxX3xX5xX10xX10fxX13xX8xX5xX9xXax11627xX4axX7xX10xX14xX35xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXaxX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xXaxX2exX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX0xX75xX10xX2exX0xX75xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX20x14677xX14xX3xX13xc409xX6xX3xX4ax12db1xX5xX3xX14xX13xbda0xX3xX20xX1xX5axX3xX35xX1x13ed7xX20xX1xX3xX5xX1xX10xX63xX3x10b90xX18xX10xX14xX3xX0xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX75xX75xX10xX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX12bxX20xX5axX63xX12bxX113xX14xX75xX5xX10fxX12xX8xX14xXfxX7xX10xX63xXfxX8xX12xX20xX63xX10xX12bxX1xX5xX63xXaxX3xX5xX10xX10fxX13xX8xX5xX9xXaxX1bcxX4axX7xX10xX14xX35xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXaxX5xX10fxX12xX16cxX14xX3xX7xX17bxX63xX3xb5e4xfe7dxc5e5xfabax14f38xXaxX2exX5xX10fxX12xX16cxX14xX3xX7xX17bxX63xX3xX26bxX26cxX26dxX26exX26fxX0xX75xX10xX2exX0xX75xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX3xX3dxX3axX2x1117bxX3xX113xX64xX12xX3xX63xXfdxX5xX3xX63x1387cxX18xX3xX0xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX75xX75xX10xX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX12bxX20xX5axX63xX12bxX113xX14xX75xXdxX8xXfxX14xX10xX35xX8xX52xXfxX4axX12xX35xX8xX12bxX1xX5xX63xXaxX3xX5xX10xX10fxX13xX8xX5xX9xXaxX1bcxX4axX7xX10xX14xX35xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXaxXdxX8xX3xX14xX10xX35xX8xX52xX3xX4axX12xX35xX8xXaxX2exXdxX8xX3xX14xX10xX35xX8xX52xX3xX4axX12xX35xX8xX0xX75xX10xX2exX0xX75xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX3xX1xX5axX5bxX14xX3xX5xX5axX5bxX14xX3xX63xX64xX12xX3xX63xX10xX14xX13xX3xX5xX47xX14xX3xX38xX39xX3axX3axX12bxX3xX28xX1xXd0xX20xX3xX20xX1xX1f3xX5xXfaxX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX7xX5bxX3xX27xX1xX12xX47xX14xX3xX4axX4bxX14xX3xX14xX10xX35xX8xX52xX3xX4axX12xX35xX8xX3xX20xX68xX10xX3xX63xX29dxX18xX3xXdxX8xX3xX5xX1xX16cxX3xX5xX1xX10xX5axX3xX0xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX75xX75xX10xX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX12bxX20xX5axX63xX12bxX113xX14xX75xX35xX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xXfxX14xX12xX14xX17xX10xXfxX39xX3axX3axX12bxX1xX5xX63xXaxX3xX5xX10xX10fxX13xX8xX5xX9xXaxX1bcxX4axX7xX10xX14xX35xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXaxX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axXaxX2exX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX0xX75xX10xX2exX0xX75xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX3xX209xX18xX8xX14xX3xX5xX1xX18xXfdxX20xX12bxX0xX75xX27xX2exX0xX5xX10xX4axX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX52xX52xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX4axX5axX10fxX52xX8xX10fxX9xXaxX3axXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX10fxXaxX3xX31xX12xX52xX5xX1xX9xXaxX3dxX3axX3axXaxX2exX0xX5xX4axX5axX52xX6xX2exX0xX5xX10fxX2exX0xX5xX52xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX63xX13xX3xX4xX10fxX20xX9xXaxX75xX75xX12xX12bxX4axX10xX5axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX113xX14xX75xX14xX8xX31xX4xX75xX2xX292xX292xX40xX75xX2xX3ax11beaxX52xX2xX3axXdbxX39xdee2xX3axX3axX5xX2xX3axX3axXdbxX39xc786xX292xX39xX2xX7xX3axX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX75xX2exX0xX75xX10xX2exX0xX75xX5xX52xX2exX0xX75xX5xX10fxX2exX0xX5xX10fxX2exX0xX5xX52xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX20xX8xX14xX5xX8xX10fxc28fxX3xX63xX10xX10fxX13xX12xX14xX15xX3xX3axX27xXdxXaxX2exX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX3dxX3axX2xX40xX0xX75xX27xX2exX0xX75xX5xX52xX2exX0xX75xX5xX10fxX2exX0xX75xX5xX4axX5axX52xX6xX2exX0xX75xX5xX10xX4axX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX5axX52xX6xXaxX2exX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX4xXbaxX3xX1xXbdxX18xX3xX14xX1xX12xf23cxX18xX3xX14x13a9bxX5xX3xX5xX1xX12xXc3xX5xX3xX35xXc3xX3xX5xXcaxXcbxX14xX13xX3xX5xXd0xX3xXd2xX5bxX14xX3xX10xX14xX1xX3xX0xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX75xX75xX10xX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX12bxX20xX5axX63xX12bxX113xX14xX75xX35xX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xXfxf369xXdbxX3axX3axX12bxX1xX5xX63xXaxX3xX5xX10xX10fxX13xX8xX5xX9xXaxX1bcxX4axX7xX10xX14xX35xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXaxX38xXdbxX3axX3axXaxX2exX38xXdbxX3axX3axX0xX75xX10xX2exX0xX75xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exXfaxX3xX14xX1xX1f3xX5xX3xX7xX5bxX3xX20xe0e3xX63xX3xXd2xcf54xX14xX3xX27xX1xX10xX3xX27xX1xX4bxX14xX3xXdxXe6xX3xXd2xX10xX3xX20xX1xX12xX565xX18xX12bxX3xX44xX1xXf8xX14xX3xX5xX1xX1efxX14xX3xX113xe469xX3xX1xc1edxX14xX1xX3xX5b6xX12xX13xXfxX5b6xX10xX13xX3xXd2xX16cxX3xX7xXfdxX3xX63xXfdxX5xX3xX27xX1xXf8xX14xX3xX20xX68xX10xX3xX1xX106xX3xX52xX29dxX14xX3xXd2xXfdxX14xX13xX3xX4axX47xX14xX3xX5xX10fxX5axX14xX13xX3xXdxX8xX12bxX0xX75xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX5axX52xX6xXaxX2exX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xXd2xXcax13fafxX20xX3xX27xX1xX200xX5xX3xX5xX10fxX12xX16cxX14xX3xX52xXd0xX10xX3xX5xX10fxX47xX14xX3xX20xX200xX20xX1xX3xX63xX5bxX3xX14xX13xXcaxX1f8xX12xX3xX10xX14xX1xX3xX8xX63xX3xX0xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX75xX75xX10xX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX12bxX20xX5axX63xX12bxX113xX14xX75xX35xX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xXfxX5b6xX3dxX40xX3axX12bxX1xX5xX63xXaxX3xX5xX10xX10fxX13xX8xX5xX9xXaxX1bcxX4axX7xX10xX14xX35xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXaxX38xX3dxX40xX3axXaxX2exX38xX3dxX40xX3axX0xX75xX10xX2exX0xX75xX4xX5xX10fxX5axX14xX13xX2exXd2xX17bxX3xX5x13aa3xX14xX13xX3xX10fxX10xX3xXd2xX1f8xX12xX3xXd2xX16cxX3xX27xX1xX5f9xX20xX3xX113xX5f9xX3xX5xX1xe1bbxX3xX5xX10fxXcaxX1f8xX14xX13xX3xX20xX1xX1efxX18xX3xff53xX3xX113xX5bxX5axX3xX1xe340xX12xX3xXd2xXf8xX18xX3xX14x11179xX63xX3xX3dxX3axX2xX39xX12bxX3xX28xX1f3xX5xX3xX14xX1xX12xX47xX14xXfaxX3xX4xX5axX3xX113xX64xX12xX3xX38xX3dxX40xX3axXfaxX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX63xX64xX12xX3xX4xd30dxX3xX52xX5f9xX14xX13xX3xXd2xXfdxX14xX13xX3xX20xXcbxX3xX63xXe6xX14xX1xX3xX1xXcbxX14xXfaxX3xX20xX5f9xX3xX5xX1xX16cxX3xX7xX5bxX3xX7xX5axXe6xX12xX3xXdxX12xXfxX7xX10xX14xX1xX3xXd2xe903xX12xX3xX4xX5axX14xX13xX3xX4xX5axX14xX13xXfaxX3xX52xX18xX14xX13xX3xX5xc59bxX20xX1xX3xX3dxX4a1xX492xX20xX20xX3xX7xX1f3xX6xX3xX5xX735xX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX12bxX3xdd91xXfdxX14xX13xX3xX20xXcbxX3xX4xX4bxX14xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX20xX7cfxX14xX13xX3xX4xX18xX1f3xX5xX3xX5xX10axX12xX3xXd2xX10xX3xX39xXdbxXfaxX4a1xX3xX63xX17bxX3xX7xXd0xX20xX3xX5xXe6xX12xX3xX2xX2xX12bxX3axX3axX3axX3xX113xX1ebxX14xX13xX75xX27xX1x104f6xX5xX3xX113xX5bxX3xX63xX7cfxXfxX63xX8xX14xX3xXdxX5ax11598xX14xX3xX20xXd0xX20xX3xXd2xXe6xX12xX3xX2xX4a1xXfaxX4a1xX3xX7xX4axXfxX1cxX5xX3xX5xXe6xX12xX3xX2xX3axX12bxX3axX3axX3axX3xX113xX1ebxX14xX13xX75xX27xX1xX83fxX5xX12bxX3xe4a0xc9a4xX20xX3xX63xXe6xX14xX1xX3xXd2xXcaxX69dxX20xX3xX5xX10fxX18xX6xX565xX14xX3xX5xX64xX12xX3xX4axX200xX14xX1xX3xX5xX1xX7cfxX14xX13xX3xX209xX18xX10xX3xX1xXfdxX27xX3xX4xX10axX3xX492xX3xX20xX1f3xX27xX3xX113xX5bxX3xX4axXfdxX3xX7xX6xX3xX1xX69dxX27xX3xX1xXe6xX14xX3xX20xX1xXc3xX3xX5xX10fxXcaxX69dxX5xX3xX5xXcaxXcbxX14xX13xX3xX5xXd0xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX12bxX0xX75xX27xX2exX0xX5xX10xX4axX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX52xX52xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX4axX5axX10fxX52xX8xX10fxX9xXaxX3axXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX10fxXaxX3xX31xX12xX52xX5xX1xX9xXaxX3dxX3axX3axXaxX2exX0xX5xX4axX5axX52xX6xX2exX0xX5xX10fxX2exX0xX5xX52xX2exX0xX52xX12xX113xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX63xX13xX3xX4xX10fxX20xX9xXaxX75xX75xX12xX12bxX4axX10xX5axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX113xX14xX75xX14xX8xX31xX4xX75xX2xX292xX292xX40xX75xX2xX3axX492xX52xX2xX3axXdbxX39xX498xX3axX3axX5xX2xX3axX3axXdbxX39xX4a1xX292xX39xX3dxX7xX2xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX75xX2exX0xX75xX10xX2exX0xX75xX52xX12xX113xX2exX0xX75xX5xX52xX2exX0xX75xX5xX10fxX2exX0xX75xX5xX4axX5axX52xX6xX2exX0xX75xX5xX10xX4axX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX5axX52xX6xXaxX2exX157xXfdxX3xX35xX1xX18xX14xX13xX3xX5xX10fxX47xX14xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX63xX64xX12xX3xX20x11b88xX14xX13xX3xX13xX12xX10axX14xX13xX3xX113xX64xX12xX3xXd2xX5bxX14xX3xX10xX14xX1xX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX3xX113xX64xX12xX3xXd2xXfdxX3xX10fxX84exX14xX3xX20xX1xX84exX20xX3xX20xX1efxX14xX3xX4ax10d29xX14xX13xX12bxX3xd296xX47xX14xX3xX20xX68xX10xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX20xX10xX5axX3xX498xXdbxX3dxX3xX63xX63xX3xX5xXcaxXcbxX14xX13xX3xXd2xXcaxXcbxX14xX13xX3xX113xX64xX12xX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX12bxX3xX28xX10fxX5axX14xX13xX3xX35xX1xX12xX3xXd2xb438xXfaxX3xX5xX10xX6xX3xX7xX200xX12xX3xX10fxXfdxX14xX13xX3xX113xX5bxX3xX5xX1xeabexX14xX13xX3xX35xX1xX12xXc3xX14xX3xX14xX13xXcaxX1f8xX12xX3xXd2xX12xX565xX18xX3xX35xX1xX12xX16cxX14xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX27xX1xX4bxX12xX3xX14xX13xX762xX12xX3xX5xX1xXaa2xX14xX13xX3xX7xXcaxX14xX13xX3xX1xXcbxX14xX12bxX0xX75xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX5axX52xX6xXaxX2exX157xX4bxX14xX3xX5xX1xX1efxX14xX3xX1xX106xX3xX5xX1xX10axX14xX13xX3xX5xX10fxX8xX5axX3xX113xX5bxX3xX27xX1xX10xX14xX1xX3xX5xX10fxX47xX14xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX63xX64xX12xX3xX20xXa0cxX14xX13xX3xX35xX1xX7cfxX14xX13xX3xX35xX1xX200xX20xX3xX4xX5axX3xX113xX64xX12xX3xX6bxX12xX14xX17xX10xX3xX39xX3axX3axX12bxX3xX6bxX1xXbdxX14xX13xX3xX5xX10fxX10xX14xX13xX3xX5xX1xX12xXc3xX5xX3xX4axX74dxX3xX14x1371bxX12xX3xX4axe2fdxX5xX3xX35xX1xX200xX20xX3xX20xX68xX10xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX63xX64xX12xX3xX4axX10xX5axX3xX13xX762xX63xX3xXd2xX762xX14xX13xX3xX1xX762xX3xXd2xX5axX3xX113xX1ebxX14xX13xX3xX5xX18xX10xX3xX63xX200xX6xX3xX52xXe6xX14xX13xX3xX20xXcbxXfaxX3xX63xX5bxX14xX3xX1xX624xX14xX1xX3x14f5axX26dx12361xXfaxX3xX4axX624xX14xX1xX3xX14xX1xX12xX47xX14xX3xX7xX12xX106xX18xX3xX20xXa8dxX3xX52xX18xX14xX13xX3xX5xX7e3xX20xX1xX3xX2xX498xX3xX7xX7e3xX5xX12bxX3xX28xX1f3xX5xX3xX20xX4bxX3xX5xXe6xX5axX3xX5xX1xX5bxX14xX1xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX14x1071cxX14xX13xX3xX2xX492xXdbxX3xX35xX13xX12bxX3xX28xX10fx10588xX14xX13xX3xX7xXcaxX69dxX14xX13xX3xX5xXcaxXcbxX14xX13xX3xX87bxX14xX13xX3xX20xX68xX10xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX27xX1xX12xX47xX14xX3xX4axX4bxX14xX3xX26fxX157xX87axX3xX7xX5bxX3xX2xX498xX2xX3xX35xX13xX12bxX0xX75xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX87axX18xX4axX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX26exXfdxX5xX3xX4xX10axX3xX1xX624xX14xX1xX3xX4bxX14xX1xX3xX35xX1xX200xX20xX3xX20xX68xX10xX3xX2fxX10xX31xX10xX4xX10xX35xX12xX3xX38xX39xX3axX3axX3xX63xX64xX12xX15xX0xX75xX27xX2exX0xX5xX10xX4axX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX52xX52xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX4axX5axX10fxX52xX8xX10fxX9xXaxX3axXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX10fxXaxX3xX31xX12xX52xX5xX1xX9xXaxX3dxX3axX3axXaxX2exX0xX5xX4axX5axX52xX6xX2exX0xX5xX10fxX2exX0xX5xX52xX2exX0xX52xX12xX113xX2exX0xX12xX63xX13xX3xX4xX10fxX20xX9xXaxX75xX75xX12xX12bxX4axX10xX5axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX113xX14xX75xX14xX8xX31xX4xX75xX2xX292xX292xX40xX75xX2xX3axX492xX52xX2xX3axXdbxX39xX498xX3axX3axX5xX492xX292xX292xX40xX292xX7xX3dxX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX75xX2exX0xX75xX52xX12xX113xX2exX0xX75xX5xX52xX2exX0xX75xX5xX10fxX2exX0xX5xX10fxX2exX0xX5xX52xX2exX0xX52xX12xX113xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX63xX13xX3xX4xX10fxX20xX9xXaxX75xX75xX12xX12bxX4axX10xX5axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX113xX14xX75xX14xX8xX31xX4xX75xX2xX292xX292xX40xX75xX2xX3axX492xX52xX2xX3axXdbxX39xX498xX3axX3axX5xX2xX3axX3axXdbxX39xX4a1xX292xX39xX292xX7xX39xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX75xX2exX0xX75xX10xX2exX0xX75xX52xX12xX113xX2exX0xX75xX5xX52xX2exX0xX75xX5xX10fxX2exX0xX5xX10fxX2exX0xX5xX52xX2exX0xX52xX12xX113xX2exX0xX10xX3xX1xX10fxX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX63xX13xX3xX4xX10fxX20xX9xXaxX75xX75xX12xX12bxX4axX10xX5axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX113xX14xX75xX14xX8xX31xX4xX75xX2xX292xX292xX40xX75xX2xX3axX492xX52xX2xX3axXdbxX39xX498xX3axX3axX5xX2xX3axX3axXdbxX39xX4a1xX292xX39xX40xX7xX292xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX75xX2exX0xX75xX10xX2exX0xX75xX52xX12xX113xX2exX0xX75xX5xX52xX2exX0xX75xX5xX10fxX2exX0xX75xX5xX4axX5axX52xX6xX2exX0xX75xX5xX10xX4axX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX87axX5axX18xX10fxX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX5axX3xX26fxX18xX5xX5axX27xX10fxX5axX75xX44xXbd8xbe95xXa0xX0xX75xX27xX2e
congthanh