Thổ đưa tăng Kaplan đến chiến trường Idlib
Để hoàn thiện khả năng chiến đấu cho những cỗ tăng hạng nhẹ Kaplan, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa vũ khí này đến chiến trường Syria.
56d6xde3axd2e0x9b0exdcdfxbfa8x984dxd555xaa07xX7xdafexabdax6948x86e3x8127xb266xX5x5e72xXaxc4a7xXcxX1xe118xX3x74c5x6a47xX6xX3xXexd234xa976xb251xX3x9ac9xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX17xc467xX1dxX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXex60a7xX18xbcf5xX1dxX1exX3xcc50x6d6axX5xXdx60f5xX0xdccaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx92ebxX10xX6xX39xXaxX12x7cd0xadb0xX3xX1x5c25x70e1xX1dxX3xXexX1xXdx622fxX1dxX3xb94cxX1xad9fxX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xX17x805bxe007xX3xX4xX1xX57xX3xX1dxX1x94fcxX1dxX1exX3xX4xb140xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX1xa7e5xX1dxX1exX3xX1dxX1xdeddxX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dx5d69xX3xX1dxX1xXdx5947xX72xX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xXcxX1xX15xX3x6a98xX1x6438xX3xX20xcd6dxX3xX7xbdbdxX3xX17xX18xX6xX3x6cd0x6c5bxX3xX61xX1x9ca5xX3xX1dxX58x6545xX3xX17xX28xX1dxX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXexX32xX18xX34xX1dxX1exX3xb63dxXc1xX32xXdxX6xd509xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7368xX57xX39xXc1xXaxX12xXaaxX1x8664xX1dxX3xX17x7ecbxX1dxX1xX3xX17xX18xc077xX4xX3xX17xX18xX6xX3xX32xX6xX3xX3cxa30exXdxX3xXexX32xX72xXc1xX9axX1dxX3xXexX1xac75xX1dxX1exX3xXcxX1xX15xX3xXaaxX1xXacxX3xX20xXafxX3xX61xX1xXdxX3xa78cxX72xd183xX1dxX3xX17xa693xXdxX3xX1dxX18x6f15xX4xX3xX1dxX58xXc1xX3xX4xX1xXbdxX1dxX1xX3xXexX1x76dexX4xX3xX17xX18xXfbxX4xX3xXexXdxX28xXbxX3xX1dxX1xXf1xX1dxX3xX1dxX1xX7axX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX4xX3x9cfaxX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX17xde81xX72xX3xXexXdxc09axX1dxX3xX39xX57xX3xX1dxX18xX130xX4xX3xX1dxX58xXc1xX3xXex6f2bxX3xX7xX63xX1dxX3xX15dxX72xX71xXexX3xXb8xX130xXdxX3xX7xX182xX3xX1xXfbxXbxX3xXexae3cxX4xX3xX4x97a5xX6xX3xX38xX1dxX39xX57xX1dxX10xX7xXdxX6xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXcxX32xX57xX1dxX1exX3xX17xXfbxXexX3xX4xX1xX72xXc1xX54xX1dxX3xX1exXdxX6xX3xX17xX16dxX72xX3xXexXdxX172xX1dxX3xX1dxX1xX58xX3xX7xX63xX1dxX3xX15dxX72xX71xXexX3x9121xXaaxXd4xXd4xX3xX4xX19dxX6xX3xXcxX1xX15xX3xX17xcaa1xX3xX3cxX58xX1dxX3xX1exXdxX6xX57xX3xX4xX1xX57xX3xX125xX72xX127xX1dxX3xX17xX12bxXdxX3xX1dxX18xX130xX4xX3xX1dxX58xXc1xX3xc4c7xX3xX15dxX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xXb8xX130xXdxX3x7b96xcf8cxX4xX3xX17xXbdxX4xX1xX3xXexX1xcef1xX3xX1dxX1exX1xXdxX5exX22exXd9xX3xXaaxX28xX72xX3xX22exab95xXdxX3xX4xX1xX72xXc1xX5exX1dxX3xX39xXdx9c79xX1dxX3xX32xX6xX3xXexX1xX72xXf1xX1dxX3xX5xXfbxXdxX95xX3xX7x7130xX3xX5xX18xXfbxX1dxX1exX3xX15dxX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX1dxX58xXc1xX3xX7xXb2xX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX22fxX4xX3xX17xX18xXfbxX4xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX4xX18xX34xX1dxX1exX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xXexX1xX34xXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX130xXdxXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX3cxX5xX10xX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX22exX6xX32xX1exXdxX1dx68e3xX3xdc11xXbxX15dxX3xX6xX72xXexX57xb5d0xXaxX12xX0xXexX3cxX57xX39xXc1xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxX22exX1exX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxc3f2xXdxX39xXexX1xX2c2xX3xX219xX2x6b58xXbxX15dxX2ccxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2c2xX3x9f65xX2x7f89xXbxX15dxX2ccxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX17xX28xX1dxX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXexX32xX18xX34xX1dxX1exX3xX38xX39xX5xXdxX3cxb074xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXd9xX3cxX6xX57xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd9xXb8xX1dxX3exX1dxX10xX2eaxX7xX3exX2c4xX302xX2xX2c4xX3exX2x7d06xX300xX39xX300xX2c4xX2c4xX2xad9exX300xX300xXexX2c4xX2c4xX302xX2c4xX2xX5xX302xXd9xcd95xXbxX1exX339xX32xX9xX2xX302xX364xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX17xX28xX1dxX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXexX32xX18xX34xX1dxX1exX3xX38xX39xX5xXdxX3cxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX32xXaxX3xX3cxX57xX32xX39xX10xX32xX9xXaxX302xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX39xX12xX0xX3exXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9903xX6xXbxXexXdxX57xX1dxXaxX12xd072xX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxXd9xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX39xX12xX0xX3exXexX32xX12xX0xX3exXexX3cxX57xX39xXc1xX12xX0xX3exXexX6xX3cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xXexXdxX28xXexX3xX5xX12bxX3xX4xX19dxX6xX3xX1eaxXaaxXd4xXd4xX95xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX5xX182xX4xX3xX39xXdxX5exXexX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX4xX19dxX6xX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX5xX58xX3xX32xX71xXexX3xX17xX199xX1dxX1exX3xX61xX54xX3xXb8xX130xXdxX3xX4xX199xX4xX3xXexX15xX3xX1xXfbxXbxX3xXexX172xX1dxX3xX5xX239xX6xX3xX4xX1xX266xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX57xX32xX1dxX10xXexX3xX1dxX1xXf1xXbxX3xX61xX1x7112xX72xX3xXex8f96xX3xXaaxX1exX6xX3xX4xd5fexX3xXexX1xX54xX3xXexXdxX172xX72xX3xX39xXdxX5exXexX3xX17xX18xXfbxX4xX3xX1dxX1xX7axX1dxX1exX3xX39xcb66xX1dxX1exX3xX15dxX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX266xXdxX3xXexX127xX1dxX3xX1dxX1xX71xXexX3xX1xXdxX5exX1dxX3xX1dxX6xXc1xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXcxX32xX57xX1dxX1exX3xXexX1xX34xXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX130xXdxX95xX3xX15dxX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX22exX130xXdxX3xX4xX19dxX6xX3xXcxX1xX15xX3xXaaxX1xXacxX3xX20xXafxX3xX7xXb2xX3xX17xX18xXfbxX4xX3xXexX32xX6xX1dxX1exX3xX3cxXf5xX3xX39xX4c7xX1dxX1exX3xXexX172xX1dxX3xX5xX239xX6xX3xX4xX1xX266xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xb91cx7463xXcxca56xXd4xX3xX39xX57xX3xX1dxX1xX58xX3xX7xX63xX1dxX3xX15dxX72xX71xXexX3xcd2axX57xX61xX10xXexX7xX6xX1dxX3xX4xX19dxX6xX3xXcxX1xX15xX3xXaaxX1xXacxX3xX20xXafxX3xX7xX63xX1dxX3xX15dxX72xX71xXexXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12x7aadxa4b5xX3xX17xX18xXfbxX4xX3xX15dxX28xXbxX3xXb8xX58xX57xX3xX39xX4c7xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX1xX87xX1dxX1exX3xX1dxX1xX8dxX3xX1dxX1xX18xX1dxX1exX3xX1xX5exX3xXexX1xX266xX1dxX1exX3xX1x71e9xX6xX3xX5xX182xX4xX3xX4xX19dxX6xX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX32xX71xXexX3xX17xX199xX1dxX1exX3xX1dxX54xX3xXb8xX130xXdxX3xXexX1xX199xXbxX3xXbxX1xX199xX57xX3xX3e5xX558xX38xX3xX3e5xX57xX4xX61xX10xX32xXdxX5xX5xX3xX35dxX2xX302xX2f3xX3xX5x68faxXbxX3xX61xX1xX4a0xX72xX3xXbxX1xX199xX57xX3xX1dxX4c7xX1dxX1exX3xX15dxX57xX61cxX1dxX3xX2xX302xX2f3xX22exX22exX3xX4xX4abxX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX3cxX61cxX1dxX3xX1dxX1xXdxX9axX72xX3xX5xX57xX87xXdxX3xX17xX87xX1dxX3xXb8xX58xX3xXexX172xX1dxX3xX5xX239xX6xX3xX4xX1xX266xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX95xX3xX4xX5a4xX1dxX1exX3xX2xX3xX61xX1xX4a0xX72xX3xX7xa574xX1dxX1exX3xX22exX199xXc1xX3x5cf7xX95xX219xX2c4xX22exX22exXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXcxX1xX199xXbxX3xXbxX1xX199xX57xX3xX4xX4abxX3xX1xX5exX3xXexX1xX266xX1dxX1exX3xX1dxX87xXbxX3xX17xX87xX1dxX3xXexX182xX3xX17xX12bxX1dxX1exX3xX61xXdxX54xX72xX3xX15xX3xX15dxX57xX6xXc1xXd9xX3xX20xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xXbxX1xX4c7xX1dxX1exX3xXb8xX5exX3xX4xX19dxX6xX3xX15dxX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX17xX18xXfbxX4xX3xX17xX199xX1dxX1xX3xX1exXdxX199xX3xX4xX6xX57xX3xXb8xX130xXdxX3xX5xX130xXbxX3xX1exXdxX199xXbxX3xX17xX87xXexX3xXexXdxX172xX72xX3xX4xX1xX72xX4a0xX1dxX3xXd4xXcxX55axXaaxX55axd496xX3xX300xX2f3xX219xX364xX3xX4xX71xXbxX3xX300xX3xX4xX19dxX6xX3xXaaxX55axXcxX557xX3x7dc0xX4xX4abxX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX266xX1dxX1exX3xX17xX87xX1dxX3xX15dxX72xXc1xX172xX1dxX3xX1exXdxX199xXbxX3xX4x694dxX3xX2xX300xX95xX2f3xX22exX22exX3xXb8xX58xX3xX6xX1dxX3xXexX57xX58xX1dxX3xXexX32xX18xX130xX4xX3xX22exX63xX1dxX1xX3xX17xX87xX1dxX3xXbxX1xX199xX57xX3xX4xX75dxX3xX2xX2f3xX2f3xX22exX22exaf9cxX95xX3xX17x73f7xX1dxX1exX3xXexX1xX34xXdxX3xX4xX4abxX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xXexXbdxX4xX1xX3xX1xXfbxXbxX3xXexX1xX172xX22exX3xX4xX199xX4xX3xXexX71xX22exX3xX1exXdxX199xXbxX3xXbxX1xX22fxX3xX39xX87xX1dxX1exX3xX22exX57xX39xX72xX5xX10xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xX3eexX10xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX17xX18xXfbxX4xX3xX17xXdxX9axX72xX3xX61xX1xXdxX54xX1dxX3xX3cxX106xXdxX3xX61xXbdxXbxX3xX5xX199xXdxX3xX35dxX3xX1dxX1exX18xX34xXdxXd9xX3xX20xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX3cxX63xX57xX3xXb8xX5exX3xX4xX19dxX6xX3xX15dxX10xX3xX4xX4c7xX1dxX3xX17xX18xXfbxX4xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX4xX18xX34xX1dxX1exX3xX3cx803exX1dxX1exX3xX1xX5exX3xXexX1xX266xX1dxX1exX3xX4xX63xX1dxX1xX3xX3cxX199xX57xX3xX5xX6xX7xX10xX32xX3xXb8xX58xX3xX5xX182xX72xX3xX17xX87xX1dxX3xX61xX1xX4abxXdxX3xX17xX54xX3xX1exXdxX63xX22exX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX3cxXf5xX3xXexX1xX10xX57xX3xX39x8956xXdxX3xXb8xX58xX3xXexX71xX1dxX3xX4xX112xX1dxX1exXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xX1dxX1exX72xX791xX1dxX3xXexXdxX1dxX3xX125xX72xX127xX1dxX3xX7xX182xX3xX4xX19dxX6xX3xXcxX1xX15xX3xXaaxX1xXacxX3xX20xXafxX95xX3xX1exXdxX266xX1dxX1exX3xX1dxX1xX18xX3xX1xX16dxX72xX3xX1xX28xXexX3xX1dxX1xX7axX1dxX1exX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xX22exX130xXdxX3xX39xX57xX3xX1dxX18xX130xX4xX3xX1dxX58xXc1xX3xXbxX1xX199xXexX3xXexX32xXdxX54xX1dxX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xXexX1xX34xXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1exX16dxX1dxX3xX17xX127xXc1xX95xX3xX32xX71xXexX3xX4xX4abxX3xXexX1xX54xX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xXexX1xX34xXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX130xXdxX3xX1dxX1xX7axX1dxX1exX3xX4xX7fxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xXbxX5xX6xX1dxX3xX4xXb9xX1dxX1exX3xX7xXb2xX3xX15dxX72xX71xXexX3xX1xXdxX5exX1dxX3xXexX87xXdxX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXexX32xX18xX34xX1dxX1exX3xXd4xXc1xX32xXdxX6xX3xXb8xX130xXdxX3xX22exX22fxX4xX3xX17xXbdxX4xX1xX3xXexX1xX239xX3xX1dxX1exX1xXdxX5exX22exX3xXb8xX58xX3xX1xX57xX58xX1dxX3xXexX1xXdxX5exX1dxX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xX17xX71xX72xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXe9xX106xXdxX3xX125xX72xX127xX1dxX3xX17xX12bxXdxX3xX1dxX18xX130xX4xX3xX1dxX58xXc1xX3xX17xX1f8xX3xX39xX5a4xX1dxX1exX3xX684xX2f3xd014xX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xXb8xX58xX3xX17xX87xX1dxX3xX39xX18xXfbxX4xX3xX1dxX12bxXdxX3xX17xXf5xX6xX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xX39xXf5xX4xX1xX3xX125xX72xX127xX1dxX3xX7xX182xX3xXexX87xXdxX3xX61xX1xX72xX3xXb8xX182xX4xX3xX22exXdxX9axX1dxX3xXe9xX61cxX4xX3xXd4xXc1xX32xXdxX6xX3xXb8xX4a4xX6xX3xX125xX72xX6xXd9xX3xb30bxX72xXc1xX28xXexX3xX17xXf5xX1dxX1xX3xX1dxX58xXc1xX3xX17xX18xXfbxX4xX3xX17xX18xX6xX3xX32xX6xX3xX3cxX106xXdxX3xX7xX13fxX4xX3xX22exX87xX1dxX1xX3xXb8xX58xX3xX17xX12bxX3xXexXdxX1dxX3xX4xXf1xXc1xX3xXexX4a4xX3xX1dxX1xX7axX1dxX1exX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xX1dxX12bxXdxX3xX17xXf5xX6xX3xX4xX19dxX6xX3xX55axX1dxX61xX6xX32xX6xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xX724xX16dxX1dxX3xX1dxX1xX18xX3xX22exX248xXdxX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xX39xXf5xX4xX1xX3x8491xX3e5xX58xX1dxX1xX3xX557xX5xXdxX72x6951xX3xXexX32xX18xX130xX4xX3xX17xX127xXc1xX3xXb8xX58xX3xXadaxX558xX5a4xX6xX3xX15dxX72xX127xX1dxX3xX4dxX4c7xX6xX3xX3cxc7f0xX1dxX1xXae4xX3xXb8xX4a4xX6xX3xX125xX72xX6xX3xX17xX9axX72xX3xX39xX57xX3xX1dxX18xX130xX4xX3xX1dxX58xXc1xX3xXexX182xX3xX7xX63xX1dxX3xX15dxX72xX71xXexX95xX3xXexbe2bxX3xX5xX5exX3xX1dxX12bxXdxX3xX17xXf5xX6xX3xX1xX4abxX6xX3xX1dxX1exX58xX1dxX1xX3xX4xX112xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX5exXbxX3xX125xX72xX266xX4xX3xXbxX1xX4c7xX1dxX1exX3xX17xX1f8xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX4a4xX3xX2xac3dxX9eexX3xX5xX172xX1dxX3xX684xX302xX9eexX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xX2xX2f3xX3xX1dxX1cxX22exX3xX125xX72xX6xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXaaxX1xX7axX1dxX1exX3xX61xX1xXbdxX3xXexX58xXdxX3xX4xX1xX19dxX3xX5xX182xX4xX3xX1dxX1xX18xX3xX3cxX57xX22exX3xXexX1xX112xX1dxX1exX3xX22exXdxX1dxX1xX3xX4dxX724xX20xX95xX3xXbxX1xX199xX57xX3xXbxX1xX63xX1dxX3xX5xX182xX4xX3xXbxX1xX4abxX1dxX1exX3xX5xX57xX87xXexX3xX558xX20x987fxX20xX95xX3x9f6dxX55ax88e8xX3xX4xX63xX22exX3xXexX239xX95xX3xXexX32xX182xX4xX3xXexX1xX1cxX1dxX1exX3xXcxX2xX2c4xX364xX3xX55axXcxX55axX20xX3xXb8xX58xX3xXbxX1xX199xX57xX3xXexX182xX3xX1xX58xX1dxX1xX3xX1eaxXdxX32xXexXdxX1dxX6xX3xX17xX9axX72xX3xX5xX58xX3xX7xX63xX1dxX3xXbxX1xX4a0xX22exX3xX4xX19dxX6xX3xX4xX199xX4xX3xX1dxX1xX58xX3xX22exX199xXc1xX3xX125xX72xX127xX1dxX3xX7xX182xX3xX4xX19dxX6xX3xXcxX1xX15xX3xXaaxX1xXacxX3xX20xXafxXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXaaxX1exX6xXc1xX3xX61xX1xXdxX3xXexX1xX112xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXb8xX9axX3xXexXb2dxX3xX5xX5exX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xX1dxX12bxXdxX3xX17xXf5xX6xX3xX17xX1f8xX3xXexX1xX239xX3xX5xX239xX6xX3xXexX87xXdxX3xXd4xXc1xX32xXdxX6xX95xX3xX4xX1xX72xXc1xX172xX1dxX3xX1exXdxX6xX3xX125xX72xX127xX1dxX3xX7xX182xX3xd349xX72xX5xda4axXdxX61xX6xX32xX3xX5a3xX57xX1exX6xX1dxX3xX4xX19dxX6xX3xXexX34xX3xX55axX5xX3xX558xX57xX1dxXdxXexX57xX32xX3xX4xX1xX57xX3xX32xX83fxX1dxX1exX95xX3xX55axX1dxX61xX6xX32xX6xX3xX4xX1xX67cxX3xXexX32xX248xX1dxX1exX3xX7xX239xX3xX39xX22fxX1dxX1exX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xXexX182xX3xX7xX63xX1dxX3xX15dxX72xX71xXexX3xX22exX72xX266xX1dxX3xX1dxX1xX71xX1dxX3xX22exX87xX1dxX1xX3xX7xX182xX3xXexXdxX28xX1dxX3xX3cxX12bxX3xX4xX19dxX6xX3xX1dxX1exX58xX1dxX1xX3xX4xX112xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX5exXbxX3xX125xX72xX266xX4xX3xXbxX1xX4c7xX1dxX1exX95xX3xX17x5761xX4xX3xX3cxXdxX5exXexX3xX61xX1xXdxX3xX4xX1xX67cxX1dxX1exX3xX17xX1f8xX3xX4xX1xX13fxX1dxX1exX3xX22exXdxX1dxX1xX3xX17xX18xXfbxX4xX3xX7xX13fxX4xX3xX22exX87xX1dxX1xX3xXb8xX58xX3xX1xX57xX58xX1dxX3xXexX1xXdxX5exX1dxX3xX61xX1xX63xX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xX17xX71xX72xX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xX22exX112xXdxX3xXexX32xX18xX34xX1dxX1exX3xXexX1xX182xX4xX3xX4xX1xXdxX28xX1dxX3xXexX87xXdxX3xXd4xXc1xX32xXdxX6xXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX57xX39xXc1xXaxX12xXbe7xXb02xX3xXb8xXf1xXc1xX95xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX22exX22fxX4xX3xX17xXbdxX4xX1xX3xXexX32xX6xX1dxX1exX3xX3cxXf5xX3xXexX32xX57xX1dxX1exX3xX1dxX18xX130xX4xX95xX3xXcxX1xX15xX3xX4xX4c7xX1dxX3xX4xX4abxX3xXexX1xX6xX22exX3xXb8xX248xX1dxX1exX3xXexX32xX106xX3xXexX1xX58xX1dxX1xX3xX125xX72xX266xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX15dxX72xX71xXexX3xX61xX1xX4a0xX72xX3xXb8xXb9xX3xX61xX1xXbdxX3xXexX32xX172xX1dxX3xXexX1xX28xX3xX1exXdxX130xXdxXd9xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX57xX72xX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xXe9xX199xX57xX3xX53xX71xXexX3xXb8xXdxX5exXexX0xX3exXbxX12