Nóng: Danh sách 100 cán bộ, công chức Hà Tĩnh trúng tuyển chuyên viên, chuyên viên chính
(Baohatinh.vn) - Cán bộ, công chức trúng tuyển các kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ cán sự lên chuyên viên năm 2020 cùng hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 1/3/2021.
8ea9x12ca8x1468dxbdb4x1341exbc43xfcf7xe6f5xc8b5xX7x12711x118efxbf05xa248xedaaxe244xX5xd7e4xXaxX3xX7xXex115c3xX5xX10xX9xXaxXexX10x13468xXex13556xX6xX5xXdxd9cex132cex99dbxX3xa72bx12630xX7xXexXdxd8caxX15x955fxXaxe2e0x12d3dx121fcxX23xX22xX24xX3xd11axX6xX23xX1xX3xX7x140a2xX4xX1xX3xX2x13788xX41xX3xX4xX3cxX23xX3x97f6xb7f1xe562xX3xX4xa738xX23xX22xX3xX4xX1x11324xX4xX3x10e19xa0d0xX3xXcxc090xX23xX1xX3xXex1095dx9d41xX23xX22xX3xXexX27xX15x990exX23xX3xX4xX1xX27xX15xeed1xX23xX3xb7e6xXdxX6exX23xX4axX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xac33xX23xX1xX0x125b1xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX6xaec4xXaxX2fxcf1bxX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX3cxX4xX3xaf8axcda9xX3xXexX1xXdxX3xX23x13d57xX23xX22xX3xX23xX22xf99dxX4xX1xX3xXexfc24xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX4axX3xXexXd3xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xcab9xX3xX5xX6exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX23xc0d8x954exX3x13c49xX41xX116xX41xX3xX4xf9e9xX23xX22xX3xX1x112d3x138ecxX23xX22xX3xX5xX121xa152xX23xX22xX3xX122xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX114xb577xXdxX3xXc0xX67xX3xXexXd3xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xX89xeb58xX89xX116xX41xX116xX2xcc0exX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13bbcxe46bxX9bxX15xXaxX2fxX9exX1x1273bxX3xXex102d8xX4xX1xX3x109e8xX15bxX30xX36xX3xXex130b5xX23xX1xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX71xXd3xX6xX3xXc0xc0d7xX3xX48xX6xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xa727xX27xX15xb924xXexX3x10e8fxX166xX23xX1xX3xXbxX1xX6exX3xX9bxX27xX15x1245axXexX3xXc0xX193xXexX3xX190xX27xd5f4xX3xXexX1xXdxX3xX71xX57xX3xX9bxX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xa209xX41xX89xX2xX116xX41xX3xX4xX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX2dxX3xXbxX1xX6exX3xX9bxX27xX15xX1a2xXexX3xXc0xX193xXexX3xX190xX27xX1abxX3xXexX1xXdxX3xX71xX57xX3xX9bxX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX145xX41xX89xX145xX2xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xX100xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xX9bxXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9bxX5fxX10xX5xX6xXexX10xX9bxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX114xX48xX1exX6xX23xX9bxX1exX7xX6xXbxX15cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX116xX41xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX196xX163xX3xX196xXdx96e4xX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX3xXexX1xXdxX3xX71xaa02xX23xX22xX3xX116xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX190xX27xX15xX10xX23xX89xX2xX116xX41xX1exX4xX15cxX23xX22xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX9bxX27xX1exX9bxXdxX10xX27xX1exXc0xXdxX10xX23xX1exXexX1xXdxX1exX71xX15cxX23xX22xX1exX116xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX71xXdxX10xX23xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX89xX116xX41x114a4xX116x102c3xX3b9xX14bxX1xXexX114xXaxX2fxX0xXdxX114xX22xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX89xX114xX10xX9bxXdxX6xX89xX2xX116xX41xX89xX23xX10x12a5fxX7xX89xX116xX2xX41xX3bbxX89xX2xX41xX3b9xX9bxX2xX116xX2xX2xX116xX3bbxX2xXexX1bex13d4fxX3b9xX116xX3efxX5xX41xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX24xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX2xX41xX41xX3xX4xX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX4axX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX9bxXdxX71xX2fxX0xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX116xX41xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX196xX163xX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX3xXexX1xXdxX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX116xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX190xX27xX15xX10xX23xX89xX2xX116xX41xX1exX4xX15cxX23xX22xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX9bxX27xX1exX9bxXdxX10xX27xX1exXc0xXdxX10xX23xX1exXexX1xXdxX1exX71xX15cxX23xX22xX1exX116xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX71xXdxX10xX23xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX89xX116xX41xX3b9xX116xX3bbxX3b9xX14bxX1xXexX114xXaxX2fxX2xX116xX41xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX196xX163xX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX3xXexX1xXdxX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX116xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9bxXaxX2fxXcxXcexXdxX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX116xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexX170xX23xX1xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX4axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xe62cxX3xXexX1xXdxX3xX114xX4dxX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX114xX4dxX23xX3xX1exX3xX23xX22xX1xXdxX1a2xXbxX3xX71xdce9xX3xXexX1xX10xX15cxX3xX1x11a43xX23xX1xX3xXexX1xX53xX4xX3xX71xXdxX193xXexX3xX71xX135xXdxX3xXexX1xbcf2xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX2x8fbexX41xX3xXbxX1xX60xXexX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX89xX27xX5xX2fxX0xX9bxXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5fxXaxX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxX9exX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xXcexXexX3xXc0xX193xXexX3xX190xX27xX1abxX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX3xX196xX121x12082xX4xX3xX48xabf5xX3xX23xX1xXdxX1a2xX114xX3xX71xX57xX15cxX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3x12dc8xX114x13640xX3xX7x146e7xX3xX41xX2xX14bxX41xX41xX116xde9exX3xX71xX57xX3xX1xX121xX122xX23xX22xX3xX5xX121xX128xX23xX22xX3xX122xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX114xX135xXdxX3xXc0xX67xX3xXexXd3xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xX89xX145xX89xX116xX41xX116xX2xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxX9exX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xXcexXexX3xXc0xX193xXexX3xX190xX27xX1abxX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xX100xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX3xX196xX121xX6f5xX4xX3xX48xX6f9xX3xX23xX1xXdxX1a2xX114xX3xX71xX57xX15cxX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX71dxX114xX71fxX3xX7xX722xX3xX41xX2xX14bxX41xX41xX145xX72axX3xX71xX57xX3xX196xX121xX6f5xX4xX3xX1xX121xX122xX23xX22xX3xX5xX121xX128xX23xX22xX3xX122xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX114xX135xXdxX3xXc0xX67xX3xXexXd3xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xX89xX145xX89xX116xX41xX116xX2xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxX56xX49xXdxX3xX196x9937xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX3xX4xX31xX3xXexX5fxX3cxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX1a2xX114xX3xXexX1xX4dxX23xX22xX3xX48xX3cxX15cxX3xXc0xX193xXexX3xX190xX27xX1abxX3xXexX1xXdxX3xX71xX57xX3xX9bxX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX48xb869xX23xX22xX3xX71xX113xX23xX3xX48xX1abxX23xX3xX196xX193xX23xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX128xX3xX190xX27xX6xX23xX4axX3xX196xX128xX23xX3xX71xX166xX3xX4xX31xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX1xX6xX114xX3xX9bxX100xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxdab4xXdxX3cxX114xX3xX196xX722xX4xX3xa47bxX122xX3xX30xX49xXdxX3xX71xX610xX3xXexX1xX6xX114xX3xX114xX121xX27xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX1a2xX23xX3xX48xX6f9xX3xX23xX1xXdxX1a2xX114xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX71xX57xX3xX1cxX193xXbxX3xX5xX121xX128xX23xX22xX3xX4xX1xX15cxX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX1xX10xX15cxX3xX190xX27xX15xX3xX196xX166xX23xX1xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5fxX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX36xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX1bexX41xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xX114xX62cxXdxX3xX1cxX10xX114xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexXcexXdxX3xX196xXc8xX15xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX89xXdxX14bxX48xX6xX15cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX71xX23xX89xX23xX10xX3daxX7xX89xX116xX2xX2xX41xX89xX2xX41xX3b9xX9bxX3b9xX2xX3bbxX116x10a6exX2xX116xXexX1bexX116xX1bexX3b9xX5xX3bbxX1exXa62xX2xX3bbxX1exXbxX5xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX71xXdxX10xX23xX14bxXbxX9bxX2bxXaxX3xXexX6xX5fxX22xX10xXexX9xXaxbacfxX48xX5xX6xX23xXc0xXaxX3xX5fxX10xX5xX9xXaxX23xX15cxX15cxXbxX10xX23xX10xX5fxXaxX2fxXexXcexXdxX3xX196xXc8xX15xX14bxX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5fxX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX36xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX145xX41xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX114xX62cxXdxX3xX1cxX10xX114xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexXcexXdxX3xX196xXc8xX15xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX89xXdxX14bxX48xX6xX15cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX71xX23xX89xX23xX10xX3daxX7xX89xX116xX2xX2xX41xX89xX2xX41xX3b9xX9bxX3b9xX2xX3bbxX116xXa62xX116xX635xXexX145xX41xX3b9xX2xX5xX2xX1exXa62xX2xX145xX1exXbxX5xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX71xXdxX10xX23xX14bxXbxX9bxX2bxXaxX3xXexX6xX5fxX22xX10xXexX9xXaxXa8dxX48xX5xX6xX23xXc0xXaxX3xX5fxX10xX5xX9xXaxX23xX15cxX15cxXbxX10xX23xX10xX5fxXaxX2fxXexXcexXdxX3xX196xXc8xX15xX14bxX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX114xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9bxXexX1xX27xX114xX48xX3xX9bxX1xXdxX9bxX10xX3xXdxX9exX10xX23xXexX10xX5fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3daxXdxX9bxXexX1xX24xX3xX3b9xX2xX3bbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3efxX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX89xX89xXdxX14bxX48xX6xX15cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX71xX23xX89xX23xX10xX3daxX7xX89xX116xX2xX2xX41xX89xX2xX41xX3b9xX9bxX3b9xX2xX3bbxX3efxX145xX2xX2xXexX3efxX635xX1bexX116xX5xX1bexX1exX2xX41xX3b9xX9bxX116xX116xX145xX3bbxX3b9xX145xX41xXexX116xX3efxX2xX116xX2xX5xX41xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX24xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX2xX41xX41xX3xX4xX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX4axX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xXaxX3xX3daxXdxX9bxXexX1xX9xXaxX3b9xX2xX3bbxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX3efxX2xX41xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXexX6xX48xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX41xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX9bxX9bxXdxX23xX22xX9xXaxX3bbxXaxX2fxX0xXexX48xX15cxX9bxX15xX2fxX0xXexX5fxX2fxX0xXexX9bxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxX30xX22xX57xX15xX3xX2xX3b9xX89xX2xX89xX116xX41xX116xX2xX4axX3xX16axX15bxX30xX36xX3xXexX170xX23xX1xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX196xX71fxX3xXexX6f9xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXc0xX1xX6xXdxX3xX114xXcexX4xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX4axX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xX100xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX4axX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxb55dxXc1xX3xXexX1xXdxX3xX7xX5f1xX3xX4xX1xa11fxX23xX3xX1bexX41xX3xX4xX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexXd3xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX4axX3xX145xX41xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xX100xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxXcxX1xX6xX114xX3xX9bxX100xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX31xX3xX2xX145xX3b9xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX4axX3xX145xX2xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xXexXd3xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xX100xX3xX5xX6exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxXe16xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xX116xX3xX71xX34bxX23xX22xX24xX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX2xX3xXexX1xXdxX3xXexX5fx14804xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX1a2xX114xX3xXexX5fxX6exX23xX3xX22xXdx12a8axX15xX3xX71xX135xXdxX3xX145xX3xX114xX4dxX23xX3xX71dxXe16xXdxX193xX23xX3xXexX1xX53xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX4axX3xXcxXdxX23xX3xX1xXe22xX4xX4axX3xX30xX22xX15cxXcexXdxX3xX23xX22xcc35xX72axX2dxX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX116xX3xXexX1xXdxX3xX71xXdxX193xXexX3xX114xX4dxX23xX3xX9exX1xX27xX15xX6exX23xX3xX114xX4dxX23xX3xX1exX3xX23xX22xX1xXdxX1a2xXbxX3xX71xX610xX14bxX3xbcbexX33exX3xXexX1xXdxX3xX71xX57xX3xX4xX1xXf8bxX114xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX196xX33exX27xX3xX9bxX15cxX3xX15bxX49xX3xX30xX49xXdxX3xX71xX610xX3xX190xX27xX15xX193xXexX3xX196xX166xX23xX1xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX15cxX9bxX15xXaxX2fxXcxXcexXdxX3xX71xX34bxX23xX22xX3xX116xX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX3xX4xX1xX170xX3xX4xX34bxX23xX3xX2xX116xX41xX89xX2xX145xX3b9xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xX163xX3xXexXdxX6exX27xX3xX4xX1xX27xa8f0xX23xX4axX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX3xXexX1xX6xX114xX3xX9bxX100xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xX89xXexX9bxX2fxX0xX89xXexX5fxX2fxX0xX89xXexX48xX15cxX9bxX15xX2fxX0xX89xXexX6xX48xX5xX10xX2fxX0xX9bxXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9bxX5fxX10xX5xX6xXexX10xX9bxXaxX2fxX0xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX6exX23xX3xX190xX27xX6xX23xX24xX0xX89xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX114xX48xX1exX6xX23xX9bxX1exX7xX6xXbxX15cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx13710xX3xXe16xXc1xX3xfcf1xX23xX1xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX9bxX610xX23xX22xX3xX2xX3efxX3b9xX3xX22xXdxX3cxX15cxX3xX71xXdxX6exX23xX3xX114xe6e6xX114xX3xX23xX15cxX23xX4axX3xXexXdxX67xX27xX3xX1xXe22xX4xX3xX71xX57xX3xXcxX56xX9exX95bxXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX22xXdxX6xX15cxX1exX9bxX27xX4xX89xXexX1cxX1exXc0xX15xX1exX6xX23xX1xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX9bxX27xX23xX22xX1exX2xX3efxX3b9xX1exX22xXdxX6xX15cxX1exX71xXdxX10xX23xX1exX114xX6xX114xX1exX23xX15cxX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX1xX15cxX4xX1exX71xX6xX1exXexX1xX4xX7xX89xX116xX41xX3bbxXa62xX3efxXa62xX14bxX1xXexX114xXaxX2fxX0xXdxX114xX22xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX89xX114xX10xX9bxXdxX6xX89xX2xX116xX41xX89xX23xX10xX3daxX7xX89xX116xX2xX41xX3efxX89xX2xX3efxX3b9xX9bxX3efxX2xX635xX41xX116xX3bbxX3bbxXexX1bexX145xX41xX2xX145xX5xX41xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX24xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX2xX41xX41xX3xX4xX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX4axX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX9bxXdxX71xX2fxX0xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1162xX3xXe16xXc1xX3xX1167xX23xX1xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX9bxX610xX23xX22xX3xX2xX3efxX3b9xX3xX22xXdxX3cxX15cxX3xX71xXdxX6exX23xX3xX114xX1185xX114xX3xX23xX15cxX23xX4axX3xXexXdxX67xX27xX3xX1xXe22xX4xX3xX71xX57xX3xXcxX56xX9exX95bxXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX22xXdxX6xX15cxX1exX9bxX27xX4xX89xXexX1cxX1exXc0xX15xX1exX6xX23xX1xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX9bxX27xX23xX22xX1exX2xX3efxX3b9xX1exX22xXdxX6xX15cxX1exX71xXdxX10xX23xX1exX114xX6xX114xX1exX23xX15cxX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX1xX15cxX4xX1exX71xX6xX1exXexX1xX4xX7xX89xX116xX41xX3bbxXa62xX3efxXa62xX14bxX1xXexX114xXaxX2fxXcxX1162xX3xXe16xXc1xX3xX1167xX23xX1xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX9bxX610xX23xX22xX3xX2xX3efxX3b9xX3xX22xXdxX3cxX15cxX3xX71xXdxX6exX23xX3xX114xX1185xX114xX3xX23xX15cxX23xX4axX3xXexXdxX67xX27xX3xX1xXe22xX4xX3xX71xX57xX3xXcxX56xX9exX95bxX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9bxXaxX2fxX9exX1xX170xX3xXexXdxX6exX27xX3xX196xX121xX6f5xX4xX3xX1cx9934xXexX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX15cxX3xX23xX113xX114xX3xX1xXe22xX4xX3xX116xX41xX116xX41xX1exX116xX41xX116xX2xX3xX5xX57xX3xX2xXa62xX41xX3xX23xX1xX121xX23xX22xX3xX4xX1xX170xX3xX4xX31xX3xX2xX3efxX3b9xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX71xX57xX15cxX3xX145xX3xX4xXf8bxXbxX3xX1xXe22xX4xX3xX122xX3xXcxX1162xX3xXe16xXc1xX3xX1167xX23xX1xX3xX71dxX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX72axX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX15cxX3xX2xX3b9xX1bexX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xX163xX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX4axX3xXexXdxX6exX27xX3xX4xX1xX27xX10c9xX23xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX190xX27xX15xX10xX23xX89xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xXdxX1exX23xX6xX23xX22xX1exX23xX22xX6xX4xX1xX1exX4xX1xX15cxX1exX2xX3b9xX1bexX1exX4xX15cxX23xX22xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX9bxX27xX1exX9bxXdxX10xX27xX1exXc0xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX89xX116xX41xX3bbxX116xX1bexX145xX14bxX1xXexX114xXaxX2fxX0xXdxX114xX22xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX89xX114xX10xX9bxXdxX6xX89xX2xX116xX41xX89xX23xX10xX3daxX7xX89xX116xX2xX41xX116xX89xX2xX145xX145xX9bxX3b9xX41xXa62xX116xXa62xX2xX3efxXexXa62xX116xX145xX635xX3b9xX5xX41xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX24xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX2xX41xX41xX3xX4xX3cxX23xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX5fxX60xX23xX22xX3xXexX27xX15xX67xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX4axX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX9bxXdxX71xX2fxX0xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX15cxX3xX2xX3b9xX1bexX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xX163xX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX4axX3xXexXdxX6exX27xX3xX4xX1xX27xX10c9xX23xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX89xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX190xX27xX15xX10xX23xX89xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xXdxX1exX23xX6xX23xX22xX1exX23xX22xX6xX4xX1xX1exX4xX1xX15cxX1exX2xX3b9xX1bexX1exX4xX15cxX23xX22xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX9bxX27xX1exX9bxXdxX10xX27xX1exXc0xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX89xX116xX41xX3bbxX116xX1bexX145xX14bxX1xXexX114xXaxX2fxX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX15cxX3xX2xX3b9xX1bexX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xX163xX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX4axX3xXexXdxX6exX27xX3xX4xX1xX27xX10c9xX23xX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX5fxX15cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9bxXaxX2fxX2xX3b9xX1bexX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX196xX163xX3xX196xXdxX33exX27xX3xXc0xXdxX1a2xX23xX3xX196xX71fxX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexX1xX53xX4xX3xX48xX121xX135xX4xX3xX71xX57xX15cxX3xXc0xXc1xX3xXexX1xXdxX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX4xX1xX53xX4xX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX3cxX23xX3xX7xX100xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX4axX3xXexXd3xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX5xX6exX23xX3xX23xX22xXcexX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX71xXdxX6exX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xXexX170xX23xX1xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX23xX1xX3xX23xX113xX114xX3xX116xX41xX116xX41xX14bxX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX89xX27xX5xX2fxX0xX9bxXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5fxXaxX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xX89xX9bxXdxX71xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1167xX27xXexX1xX15cxX5fxXaxX2fxXcxX1xX11cxX15xX3xX30xX1xX121xX0xX89xXbxX2f
Thùy Như