Hà Tĩnh thành lập 6 trung tâm y tế do cấp huyện quản lý trong năm 2020
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh thành lập trung tâm y tế huyện tại 6 địa phương trên cơ sở sáp nhập BVĐK, trung tâm y tế dự phòng, DS-KHHGĐ, trực thuộc quản lý trực tiếp của cấp huyện.
b60dxf386xebaax132baxbd34x130eax14204x112cax109d3xX7x145d9xf871xf4bbxde89xb676x104cfxX5xce8axXax1059axd473xe91fxX3xXcxb736xcb90xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xd4baxXbxX3x12cb9xX3xXex14810x14510xX18x11ad8xX3xXex12e66x113d7xX3x106d6xX3xXexe1d9xX3xcf8ax1470cxX3xX4x1310exXbxX3xX1xX29xX31x10201xX18xX3xffc7xX29xf3cfxX18xX3xX5xec3fxX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xcc25xX2fxX3xd15ax133baxX55xX56xX0x120a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX36xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXexf6d0xXdxX3xX25xX3xc72exf2f6xX6xX3xXbxX1x1393exf6edxX18xX2bxX3xXexX28xc505xX18xX3xX4xXa3xX3xX7x11e35xX3xX7x1467dxXbxX3xX18xX1xX22xXbxX3xd871xb865xc42axe88axb639xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xf720xX3xXbxX1xd921xX18xX2bxXbfxX3xcf6ax129d3x1169axXbexX13xX13x13edcxXbdxXbfxX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexX1xX29xd4e6xX4xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xb6d6xX6xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xe76cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xc368xX2bxX14xX31xX3xX2xX2xX5ax132bexX5axX55xX56xX55xX56xXbfxX3xc05axX1xX102xX3xXexX9dxX4xX1xX3xc470xXbbxX124xXdaxX3xXexdbddxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX28xb999xX18xX3xXcxXdxX34xX18xX3xX13xXa2xX18xX2bxX3xb87axX49xX3xX43xX29xX31xX34xXexX3xX9cxX9dxX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3x10ebexX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX134xX6xX18xX3x145e8xXecxX4xX3xXexX28xXa9xX18xX3xX4xXa3xX3xX7xXb0xX3xXexeffdxX3xX4xX1xcdefxX4xX3xX5xX97xXdxX3xXbbxX40xX18xX1xX3xe9b6xXdxX40xX18xX3xXbdxX6xX3xX15exX1xX37xX6xX3xX134xX6xX18xX3xX18fxXecxX4xX3xee6dxXbbxXbcxXbdxXbexc040xX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexX1xX29xXecxX4xX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xX3xX1afxX14xX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX36xXd1xX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX1c4xX180xXcxXdax145ecxX1c9xXbfxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xXdaxX2exX18xX3xX7xbdc7xX3xXdcxX3xXbexX34xX3xX1xX37xX97xX4xX1xX3xX1xf942xX6xX3xX2bxXdxX6xX3xX9cxfd3fxX18xX1xX3xX1c4xXdaxXdbxXdcxXbexX13xX13xXe0xXbdxX1c9xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xX3xXbxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX134xX10xX18xXexX10xX28xX3xX36xXexX1xX29xX2fx124ddxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxf5c3xXdxX36xXexX1xbb4cxX3xX25xX2xX12cxXbx12ffex10ea0xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX27axX3xef7axX2xX56xXbxX280xX281xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27axX5axX5axXdxX10exX26bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX1afxX18xX5axX18xX10xX275xX7xX5axX55xX56xX55xX2xX5axX2xdd67xX2b9xX36xX2xX55xX55xX12cxX12cxX56xX56xXexX2b9xX56xX28bx129b8xX28bxX5xX56xX10ex117d8xXbxX2bx149dfxX28xX9xX2b9xX12cxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX37xX18xXaxX12xXbbxXbcxXbdxXbexX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX134xX6xX18xX3xX18fxXecxX4xX3xX9cxXa2x10a25xX4xX3xX7xXb3xXbxX3xX18xX1xX22xXbxXbfxX3xX1xX226xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX36xX37xX3xX13dxXbbxX124xXdaxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX5xX14xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX7xXd1xX3xX18xX2bxX1xXdxX40xXbxX3xX31xX3xXexX34xX3xX4xd620xX18xX2bxX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexX1xX29xXecxX4xX3xX13dxXbbxX124xXdaxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX134xX6xX18xX3xX18fxXecxX4xXbfxX3xX4xX1xX9dxX29xX3xX7xXd1xX3xX4xX1xX143xX3xX9cxX97xX37xXbfxX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX1afx14841xX3xXexX19fxX3xX4xX1xX1a3xX4xXbfxX3xX18xX1xX2exX18xX3xX5xXd1xX4xXbfxX3xX1xX37xX97xXexX3xX9cxXecxX18xX2bxXbfxX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xbd00xX18xX1xX3xX1afxX14xX3xX4xXa3xX3xX7xXb0xX3xX1afxX22xXexX3xX4xX1xX3axXexX3xX4xX102xX6xX3xX13dxXbbxX124xXdaxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX10exX3xXbdx1212cxX18xX2bxX3xXexX1xb9cfxXdxXbfxX3xX4xX1xX9dxX29xX3xX7xXd1xX3xX4xX1xX143xX3xX9cxX97xX37xXbfxX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xXbfxX3xX1xXa2xf70axX18xX2bxX3xX36x1391cxX18xX3xX1afxX41fxX3xX4xX1xX29xX31xXa9xX18xX3xX2fxX3d4xX18xXbfxX3xX18xX2bxX1xXdxX40xXbxX3xX1afx10e2bxX3xX4xX102xX6xX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xX3xX1afxX14xX3xX4xXb3xX4xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX29xX31xX34xX18xX3xXexX143xX18xX1xXbfxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXa2xXa3xX18xX2bxX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3d4xX18xX2bxX3xXcxX28xX151xX18xX3xbc6bxX29xX2exX18xX3xX13xX37xX14xXdxX3xcf19xX3xXcxX28xXa2xXb0xX18xX2bxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX124xXecxXdxX3xX1afxX4b1xX3xX1xX29xX31xX40xX18xXbfxX3xX7xX6xX29xX3xX15exX1xXdxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxXbfxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX4xX21exX3xX12cxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX4xX1xX1a3xX4xX3xX18xX52xX18xX2bxXbfxX3xX2xX25xX3xX15exX1xX37xX6xXbfxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX4xX1xX29xX31xXa9xX18xX3xX2fxX3d4xX18xX3xX1afxX14xX3xX2xX2c7xX3xXexX28xX97xX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX29xX31xX34xX18xX3xX280xc3fdxXbfxX3xXexX1xX9dxX3xXexX28xX3axX18xX10exX3xX13xXdxX40xX18xX3xX18xX6xX31xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX6xX18xX2bxX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xXb3xX4xX3xX26bxXa2xX492xX4xX3xX19fxX18xX3xX9cxX9dxX18xX1xX3xXexX19fxX3xX4xX1xX1a3xX4xX3xX26bxXecxX3xX2fxXb3xX31xXbfxX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX9cxX21exX3xX28xX14xX3xX7xX37xXb3xXexX3xX18xX2bxX29xX46cxX18xX3xX18xX1xX2exX18xX3xX7xXd1xX3xX9cxf7f3xX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX15exXdxX40xX18xX3xXexX37xX14xX18xX3xX9cxXecxXdxX3xX18xX2bx14b09xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xX3xXbxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX275xXdxX36xXexX1xX27axX3xX25xX2xX12cxXbxX280xX281xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX27axX3xX28bxX2xX56xXbxX280xX281xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27axX5axX5axXdxX10exX26bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX1afxX18xX5axX18xX10xX275xX7xX5axX55xX56xX55xX2xX5axX2xX2b9xX2b9xX36xX2xX55xX55xX12cxX12cxX55xX28bxXexX55xdf6fxX2b9xX25xX5xX12cxXdcxX2xX56xX25xX36xX2xX2xX2xX2xX56xX2b9xX28bxXex10997xX2xX2c7xX28bxX2c7xX5xX56xX10exX2ccxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX37xX18xXaxX12xX18fxX597xX18xX1xX3xX9cxX97xX37xX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xX3xXexX28xX6xX37xX3xX43xX29xX31xX34xXexX3xX9cxX9dxX18xX1xX3xX4xX102xX6xX3xX134xX1xX102xX3xXexX9dxX4xX1xX3xX13dxXbbxX124xXdaxX3xXexX143xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXbcxX61fxX3x132daxX29xX6xX18xX2bxX3xX0xX10xX2fxX12xX1c4x116f1xX18xX1xX27axX3xX50cxX29xX2exX18xX3xX13xX37xX14xX18xX1c9xX10exX0xX5axX10xX2fxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xX134xd01fxX18xX2bxX3xX1afxX492xXdxX3xX134xX6xX18xX3xX18fxXecxX4xXbfxX3xX18xX2bxX14xX31xX3xX2xX2xX5axX12cxX5axX55xX56xX55xX56xXbfxX3xX13dxXbbxX124xXdaxX3xXexX143xX18xX1xX3xX4xX61fxX18xX2bxX3xX26bxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX43xX29xX31xX34xXexX3xX9cxX9dxX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xXbcxX61fxX3xX79cxX29xX6xX18xX2bxX3xXexX28xXa9xX18xX3xX4xXa3xX3xX7xXb0xX3xX7xXb3xXbxX3xX18xX1xX22xXbxX3xXbbxXbcxXbdxXbexX3xX1xX29xX31xX40xX18xXbfxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xXcxXdaxX1fdxX3xX1xX29xX31xX40xX18xXbfxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xXdaxXdbxX3xXdcxX3xXbexX13xX13xXe0xXbdxX10exX3xX124xX1xX472xX3xX4xX1xX102xX3xX9cxXecxX18xX2bxX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX4xX3d4xX18xX2bxX3xXexXb3xX4xX3xX4xX1xX29xeccexX18xX3xX26bxX9dxXbfxX3xX9cxX34xX18xX3xX18xX6xX31xXbfxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX597xX3xX15exXdxX40xX18xX3xXexX37xX14xX18xX3xX9cxXa2xX353xX4xX3xX9cxXecxXdxX3xX18xX2bxX61fxX3xXbbxX6xX18xX3xXe0xXdxXb3xX2fxX3xX9cxX210xX4xX3xX9cxX603xX3xX9cxXdxX3xX1afxX14xX37xX3xX1xX37xX97xXexX3xX9cxXecxX18xX2bxX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12x14a74xX18xX2bxX3xX124xX2bxX29xX31xbfbdxX18xX3xX79cxX29xX6xX18xX2bxX3xXbdxXdxX41fxX18xX3xXdcxX3xXcxX28xXa2xXb0xX18xX2bxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX124xXecxXdxX3xX1afxX4b1xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX4xX1xX37xX3xX26bxXdxX34xXexXbfxX3xX7xX6xX29xX3xX15exX1xXdxX3xXexX19fxX3xX4xX1xX1a3xX4xX3xX28xX6xX3xX2fxd6bexXexX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxXbfxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX6xX18xX2bxX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xXb3xX4xX3xX26bxXa2xX492xX4xX3xX28xX14xX3xX7xX37xXb3xXexX3xX9cxX603xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX4b1xX4xX3xX15exXdxX40xX18xX3xXexX37xX14xX18xX3xX9cxXecxXdxX3xX18xX2bxX61fxX3xX4xX3axXbxX3xXexX28xXa2xXb0xX18xX2bxXbfxX3xXbxX1xX21exX3xX4xXb3xX4xX3xX15exX1xX37xX6xXbfxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX10exX3xXcxX28xXa2xX492xX4xX3xX2fxX968xXexXbfxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX1afxX497xX18xX3xX7x1251axX3xX1xX37xX97xXexX3xX9cxXecxX18xX2bxX3xXexX28xXa9xX18xX3xX4xXa3xX3xX7xXb0xX3xX9cxXecxXdxX3xX18xX2bxX61fxX3xXexX28xXa2xXb0xX18xX2bxXbfxX3xXbxX1xX21exX3xX15exX1xX37xX6xXbfxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX1xXdxX40xX18xX3xX4xX21exX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX275xXdxX36xXexX1xX27axX3xX25xX2xX12cxXbxX280xX281xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX27axX3xX28bxX2xX56xXbxX280xX281xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27axX5axX5axXdxX10exX26bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX1afxX18xX5axX18xX10xX275xX7xX5axX55xX56xX55xX2xX5axX25xX6bcxX36xX55xX56xX6bcxX2xX6bcxX28bxX28bxXexX6cexX12cxX55xX25xX5xX28bxXdcxX2xX2b9xX2b9xX36xX2xX55xX2b9xX56xX55xX28bxX55xXexX2c7xX12cxX25xX2b9xX25xX5xX56xX10exX2ccxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX37xX18xXaxX12xX134xXb3xX4xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX7xX6xX29xX3xX15exX1xXdxX3xX9cxXa2xX353xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX7xX9f5xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xXbfxX3xX1x14857xX3xXexX28xX353xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX3d4xX18xX2bxX3xXexXb3xX4xX3xX15exX1xXb3xX2fxX3xX4xX1x1476exX6xX3xX26bxX40xX18xX1xX3xXexX97xXdxX3xX4xXb3xX4xX3xXexX28xX97xX2fxX3xX31xX3xXexX34xX10exX3xX1c4xX0xX10xX2fxX12xX7a7xX18xX1xX3xXexX97xXdxX3xXcxX28xX97xX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX280xX597xX3xX79cxX29xX6xX18xX2bxX3xXdaxXdxX40xX2fxX3xXdcxX3xX13xXa2xXa3xX18xX2bxX3xXdbxXa3xX18xX1c9xX0xX5axX10xX2fxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xX124xX2bxX37xX14xXdxX3xX134xX6xX18xX3xX18fxXecxX4xXbfxX3xXbcxX61fxX3xX79cxX29xX6xX18xX2bxXbfxX3xXexX1xX10xX37xX3xXexX1xX3d4xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXex13d60xX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xXbfxX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXbfxX3xXexX143xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX9f5xX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1afxXdxX40xX4xX3xXexX1xX445xX3xX9cxXdxX603xX2fxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXexX97xXdxX3xX28bxX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX15exX1xXb3xX4xX3xX2bxX46cxX2fxX27axX3xX124xX2bxX1xXdxX3xX50cxX29xX2exX18xXbfxX3xXcxX50cxX3xX13xX46cxX18xX2bxX3xX18fxX17xX18xX1xXbfxX3xX13xXa2xXa3xX18xX2bxX3xXdbxXa3xX18xXbfxX3xXcxX1xX97xX4xX1xX3xX13xX14xX10exX3xX134xXb3xX4xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX18xX14xX31xX3xX7xX6xX29xX3xX15exX1xXdxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX9cxX41fxX29xX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexX1xX29xXecxX4xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX102xX6xX3xX13dxXbbxX124xXdaxX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3d4xX18xX2bxX3xX18fxXa9xX3xX134xX1xXb3xX18xX1xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xXdcxX3xXcxX28xXa2xXb0xX18xX2bxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xXcxX19fxX3xX4xX1xX1a3xX4xXbfxX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xXbfxX3xX18xX2bxX37xX14xXdxX3xX25xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xXexX28xXa9xX18xXbfxX3xXexX1xX472xXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xXexX492xXdxXbfxX3xXexX143xX18xX1xX3xX4xXd5xX18xX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX7xX968xXbxX3xX280xX34xXbxX3xX1afxX492xXdxX3xX4xXb3xX4xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX4xXd5xX18xX3xX5xX97xXdxX3xXexX1xX10xX37xX3xX18xX1xXb93xX18xX2bxX3xX2fxX3d4xX3xX1xX226xX18xX1xX3xX15exX1xXb3xX4xX3xX18xX1xX6xX29xX10exX3xXcxX1xX10xX37xX3xX9cxX21exXbfxX3xX9cxX210xXdxX3xX1afxX492xXdxX3xX4xXb3xX4xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX18xX1xXa2xX27axX3xX134xX8a3xX2fxX3xX50cxX29xX31xXa9xX18xXbfxX3xXcxX1fdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbfxX3xX13xXa2xXa3xX18xX2bxX3xXbexX1xXa9xXbfxX3xXbdxX1a3xX4xX3xXcxX1x13136xXbfxX3xX18fxXecxX4xX3xX13xX14xXbfxX3xX7xX9f5xX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXexX28xXa9xX18xX3xX4xXa3xX3xX7xXb0xX3xX7xXb3xXbxX3xX18xX1xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xXcxXdaxX1fdxX3xX1afxX14xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xXdaxXdbxXdcxXbexX13xX13xXe0xXbdxX10exX3xX134xXd5xX18xX3xX9cxX210xXdxX3xX1afxX492xXdxX3xXbbxXbcxXbdxXbexX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXexX1xX226xX3xX1afxX497xX18xX3xX9cxX603xX3xX18xX2bxX29xX31xXa9xX18xX3xX1afxX14xX3xX1afxX497xX18xX3xXexX28xXd1xX4xX3xXexX1xX29xXecxX4xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xX4xX102xX6xX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xX3xXbxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX134xX10xX18xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX275xXdxX36xXexX1xX27axX3xX25xX2xX12cxXbxX280xX281xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX27axX3xX28bxX2xX56xXbxX280xX281xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27axX5axX5axXdxX10exX26bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX1afxX18xX5axX18xX10xX275xX7xX5axX55xX56xX55xX2xX5axX2xX2b9xX2b9xX36xX2xX55xX2b9xX56xX12cxX12cxX12cxXexX6cexX2b9xX25xX12cxX6cexX5xX56xX10exX2ccxXbxX2bxX2cfxX28xX9xX6cexX2c7xX2c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX37xX18xXaxX12xX134xXb3xX4xX3xX9cxX9dxX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX2bxX27axX3xX134xX8a3xX2fxX3xX50cxX29xX31xXa9xX18xXbfxX3xXcxX1fdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbfxX3xX13xXa2xXa3xX18xX2bxX3xXbexX1xXa9xXbfxX3xXbdxX1a3xX4xX3xXcxX1xXe2cxXbfxX3xX18fxXecxX4xX3xX13xX14xX3xX7xX9f5xX3xX15exX1xX3d4xX18xX2bxX3xX7xXb3xXbxX3xX18xX1xX22xXbxX3xXbbxXbcxXbdxXbexX3xX1afxX14xX37xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX0xX10xX2fxX12xX1c4xXcxX28xX37xX18xX2bxX3xX45xX18xX1xX27axX3xX180xXbfxX3xX26bxXb3xX4xX3xX7xdc0dxX3xXbbxXbcxXbdxXbexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX210xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX52xX2fxX3xX7xX21exX4xXbfxX3xX9cxXdxX41fxX29xX3xXexX28xX9dxX3xX4xX1xX37xX3xX18xX2bxXa2xX472xXdxX3xX26bxX40xX18xX1xX1c9xX10exX0xX5axX10xX2fxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xXbdxX210xXdxX3xX1afxX492xXdxX3xXcxX50cxX3xXbexc7f3xX3x123bbxX18xX1xX3xX1afxX14xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXbexX10d4xX3xX10d6xX18xX1xX3xX7xX9f5xX3xX1afxX497xX18xX3xX2bxXdxXb93xX3xX18xX2bxX29xX31xXa9xX18xX3xX18xX1xXa2xX3xX2fxX3d4xX3xX1xX226xX18xX1xX3xX1xXdxX40xX18xX3xX18xX6xX31xXbfxX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX9cxX21exXbfxX3xXcxX50cxX3xXbexX10d4xX3xX10d6xX18xX1xX3xX9cxX597xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xXexXc22xX3xX5xX2exX29xX3xXexX28xXa9xX18xX3xX4xXa3xX3xX7xXb0xX3xX7xXb3xXbxX3xX18xX1xX22xXbxX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xXcxXdaxX1fdxX3xX1afxX14xX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xXdaxXdbxXdcxXbexX13xX13xXe0xXbdxX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xX134xXd5xX18xX3xXexX97xXdxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXbexX10d4xX3xX10d6xX18xX1xXbfxX3xX7xX6xX29xX3xX15exX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX9cxX9dxX6xX3xX2bxXdxX492xXdxXbfxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX15exX1xX3d4xX18xX2bxX3xX4xX21exX3xX26bxX40xX18xX1xX3xX1afxXdxX40xX18xX3xX2fxX14xX3xX4xX1xX143xX3xX4xX21exX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX26bxX6xX37xX3xX2bxX46cxX2fxX3xX180xXcxXdaxX1fdxX3xX1afxX14xX3xXdaxXdbxXdcxXbexX13xX13xXe0xXbdxXbfxX3xXexX143xX18xX1xX3xX4xX1xX102xX3xXexX28xXa2xXa3xX18xX2bxX3xX7xX9f5xX3xX15exX1xX3d4xX18xX2bxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX26bxX40xX18xX1xX3xX1afxXdxX40xX18xX3xX2fxX14xX3xX7xX9f5xX3xX26bxX19fxX3xX7xX29xX18xX2bxX3xXexX1xXa9xX2fxX3xX4xX1xX1a3xX4xX3xX18xX52xX18xX2bxX3xX15exX1xXb3xX2fxXbfxX3xX4xX1xXb93xX6xX3xX26bxX40xX18xX1xX3xX4xX1xX37xX3xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX37xX36xX31xXaxX12xXbdxXa2xX353xX4xX3xX26bxXdxX34xXexXbfxX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX43xX29xXb3xX3xXexX28xX226xX18xX1xX3xX7xX968xXbxX3xX280xX34xXbxXbfxX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xX3xX9cxX597xX3xXbxX1xX210xXdxX3xX1xX353xXbxX3xX1afxX492xXdxX3xX4xXb3xX4xX3xX9cxX9dxX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX2bxX3xX1afxX14xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX5xXdxXa9xX18xX3xX43xX29xX6xX18xX3xXexX19fxX3xX4xX1xX1a3xX4xX3xX280xX2exX31xX3xX36xXd1xX18xX2bxXbfxX3xX2bxX21exXbxX3xX49xX3xX15exX1072xX3xX5xXa2xec05xX18xX2bxX3xX4xXb3xX4xX3xX9cxX41fxX3xXb3xX18xX3xX18xX1x1321bxX2fxX3xX9cxX45xX2fxX3xX26bxX45xX37xX3xX1afxXdxX40xX4xX3xX7xX968xXbxX3xX280xX34xXbxXbfxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX4xXb3xX4xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX29xX31xX34xX18xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX45xX2fxX3xX26bxX45xX37xX3xXbxX1xX7d2xX3xX1xX353xXbxX3xX1afxX492xXdxX3xXexX1xXd1xX4xX3xXexXdxX920xX18xX3xX4xX102xX6xX3xXexXc22xX18xX2bxX3xX9cxX9dxX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX2bxX3xX9cxX45xX2fxX3xX26bxX45xX37xX3xXbxX1xX2exX18xX3xX4xX3axXbxXbfxX3xXbxX1xX2exX18xX3xX43xX29xX31xX41fxX18xXbfxX3xX2bxXdxX45xX2fxX3xX9cxX151xX29xX3xX2fxX210xXdxX3xX1afxX14xX3xX18xX2exX18xX2bxX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX40xX29xX3xX43xX29xX45xX3xX1xX37xX97xXexX3xX9cxXecxX18xX2bxX10exX0xX5axXbxX12xX0xX36xXdxX1afxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX28xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdcxXexX1xX29xX2fxX26bxXdcxX6xX18xX36xXdcxX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX134xX3d4xX18xX2bxX3xX26bxX210xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX151xX29xX3xXexXdxXa9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX28xX10xe19exX9xXaxX5axX31xXdcxXexX10xX5axX4xX37xX18xX2bxXdcxX26bxX37xXdcxXexX1xX6xX18xX1xXdcxX5xX6xXbxXdcxXexX28xX29xX18xX2bxXdcxXexX6xX2fxXdcxX31xXdcxXexX10xXdcxX4xX6xXbxXdcxX1xX29xX31xX10xX18xXdcxX36xX6xX29xXdcxXexXdxX10xX18xXdcxX1xX6xXdcxXexXdxX18xX1xX5axX2xX6bcxX55xX6cexX2xX56xX10exX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5axX2fxX10xX36xXdxX6xX5axX2xX55xX56xX5axX18xX10xX275xX7xX5axX55xX56xX55xX2xX5axX2xX56xX25xX36xX2xX2xX2xX2xX2xX55xX56xXexX25xX56xX6cexX6cexX25xX5xX56xX10exX2ccxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX36xXdxX1afxX12xX0xX7xXexX28xX37xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX134xX3d4xX18xX2bxX3xX26bxX210xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX151xX29xX3xXexXdxXa9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX28xX10xX146axX9xXaxX5axX31xXdcxXexX10xX5axX4xX37xX18xX2bxXdcxX26bxX37xXdcxXexX1xX6xX18xX1xXdcxX5xX6xXbxXdcxXexX28xX29xX18xX2bxXdcxXexX6xX2fxXdcxX31xXdcxXexX10xXdcxX4xX6xXbxXdcxX1xX29xX31xX10xX18xXdcxX36xX6xX29xXdcxXexXdxX10xX18xXdcxX1xX6xXdcxXexXdxX18xX1xX5axX2xX6bcxX55xX6cexX2xX56xX10exX1xXexX2fxXaxX12xX134xX3d4xX18xX2bxX3xX26bxX210xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX9cxX151xX29xX3xXexXdxXa9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX28xX37xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX180xX3xXexX34xX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xXbcxX61fxX3xX79cxX29xX6xX18xX2bxX3xX5xX14xX3xX9cxXa3xX18xX3xX1afxX9dxX3xX9cxX151xX29xX3xXexXdxXa9xX18xX3xXb0xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9cxXa2xX353xX4xX3xX4xX3d4xX18xX2bxX3xX26bxX210xX3xX43xX29xX31xX34xXexX3xX9cxX9dxX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX10exX0xX5axXbxX12xX0xX5axX36xXdxX1afxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX124xX2bxX14xX18xX1xX3xX180xX3xXexX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX280xX2exX31xX3xX36xXd1xX18xX2bxX3xX2b9xX3xXexX226xX18xX1xX3xX1xX29xX210xX18xX2bxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX4xX1xX210xX18xX2bxX3xX1afxXdxX28xX29xX7xX3xX134xX37xX28xX37xX18xX6xXaxX3xX1xX28xX10xX146axX9xXaxX5axX31xXdcxXexX10xX5axX18xX2bxX6xX18xX1xXdcxX31xXdcxXexX10xXdcxX1xX6xXdcxXexXdxX18xX1xXdcxX280xX6xX31xXdcxX36xX29xX18xX2bxXdcxX2b9xXdcxXexXdxX18xX1xXdcxX1xX29xX37xX18xX2bxXdcxXbxX1xX37xX18xX2bxXdcxX4xX1xX37xX18xX2bxXdcxX1afxXdxX28xX29xX7xXdcxX4xX37xX28xX37xX18xX6xX5axX2xX2c7xX25xX28bxX28bxX2b9xX10exX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5axX2fxX10xX36xXdxX6xX5axX2xX55xX56xX5axX18xX10xX275xX7xX5axX55xX56xX56xX28bxX5axX25xX6bcxX36xX28bxX55xX2xX55xX28bxX12cxX2xXexX25xX2c7xX2c7xX6bcxX2c7xX5xX56xX10exX2ccxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX3xXexX28xX29xX18xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX1xX29xX31xX40xX18xX3xX43xX29xX45xX18xX3xX5xX49xX3xXexX28xX37xX18xX2bxX3xX18xX52xX2fxX3xX55xX56xX55xX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX36xXdxX1afxX12xX0xX7xXexX28xX37xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX124xX2bxX14xX18xX1xX3xX180xX3xXexX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX280xX2exX31xX3xX36xXd1xX18xX2bxX3xX2b9xX3xXexX226xX18xX1xX3xX1xX29xX210xX18xX2bxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX4xX1xX210xX18xX2bxX3xX1afxXdxX28xX29xX7xX3xX134xX37xX28xX37xX18xX6xXaxX3xX1xX28xX10xX146axX9xXaxX5axX31xXdcxXexX10xX5axX18xX2bxX6xX18xX1xXdcxX31xXdcxXexX10xXdcxX1xX6xXdcxXexXdxX18xX1xXdcxX280xX6xX31xXdcxX36xX29xX18xX2bxXdcxX2b9xXdcxXexXdxX18xX1xXdcxX1xX29xX37xX18xX2bxXdcxXbxX1xX37xX18xX2bxXdcxX4xX1xX37xX18xX2bxXdcxX1afxXdxX28xX29xX7xXdcxX4xX37xX28xX37xX18xX6xX5axX2xX2c7xX25xX28bxX28bxX2b9xX10exX1xXexX2fxXaxX12xX124xX2bxX14xX18xX1xX3xX180xX3xXexX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX280xX2exX31xX3xX36xXd1xX18xX2bxX3xX2b9xX3xXexX226xX18xX1xX3xX1xX29xX210xX18xX2bxX3xXbxX1xXd5xX18xX2bxX3xX4xX1xX210xX18xX2bxX3xX1afxXdxX28xX29xX7xX3xX134xX37xX28xX37xX18xX6xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX28xX37xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX28xXa2xX492xX4xX3xXexX226xX18xX1xX3xX1xX226xX18xX1xX3xX36xX9dxX4xX1xX3xX26bxX40xX18xX1xX3xX1afxXdxXa9xX2fxX3xXbxX1xX19fxXdxX3xX4xX3axXbxX3xX36xX37xX3xX1afxXdxX28xX29xX7xX3xX134xX37xX28xX37xX18xX6xX3xX1c4xX18xX134xX37xXbcxX1c9xX3xX18xX2bxX14xX31xX3xX4xX14xX18xX2bxX3xX36xXdxX920xX18xX3xX26bxXdxX34xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xXbfxX3xXbxX1xX1a3xX4xX3xXexX97xXbxXbfxX3xXdbxXb0xX3xX180xX3xXexX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1afxXc22xX6xX3xXexX19fxX3xX4xX1xX1a3xX4xX3xX1xXe2cxXbxX3xXexX37xX14xX18xX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX3xXexX28xXdxX603xX18xX3xX15exX1xX6xXdxX3xX4xXb3xX4xX3xX2bxXdxX45xXdxX3xXbxX1xXb3xXbxX3xX1a3xX18xX2bxX3xXbxX1xX21exX10exX0xX5axXbxX12xX0xX5axX36xXdxX1afxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX29xX5xX12xX0xX36xXdxX1afxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX5axX36xXdxX1afxX12xX0xX5axX36xXdxX1afxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10d6xX29xXexX1xX37xX28xXaxX12xX1fdxX1xcf1fxX4xX3xX79cxX29xX6xX18xX2bxX0xX5axXbxX12
Phúc Quang